Списък на обектите от критичната инфраструктура в община дряново обект от критичната инфраструктураДата05.07.2016
өлшемі183.5 Kb.
Приложение №7
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ДРЯНОВО


ОБЕКТ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНА (НАСЕЛЕНО МЯСТО)

НАЛИЧИЕ НА ТОЧНИ КООРДИНАТИ НА ОБЕКТА (КАДАСТЪР)

КАТЕГОРИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ

ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ НА ОБЕКТА

ПОСЛЕДНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РИСКА

1

2

3

4

5

6

Главен път I-5 граница Община Велико Търново – Дряново – граница Община Габрово

Община Дряново

НЕ

1

18,3 км.

При проектирането

Път III – 609 граница Община Трявна – Царева ливада – Дряново – Денчевци – Гостилица – граница Община Севлиево

Община Дряново

НЕ

1

31,3 км.

При проектирането

Път III – 4041 Дряново – Геша – Скалско – Янтра – граница Община Севлиево

Община Дряново

НЕ

1

17,8 км.

При проектирането

Път III – 406 граница Община Севлиево – Буря – Янтра – III 4041

Община Дряново

НЕ

1

9,0 км.

При проектирането
Път III – 5002 граница Община Габрово – Скалско – III 4041 – Славейково – Гостилица – III 609

Община Дряново

НЕ

2

8,8 км.

При проектирането

Път III – 5502 Дряново – Ганчовец – Руня – Граница Велико Търново (през с. Ялово)

Община Дряново

НЕ

1

11,4 км.

При проектирането

Път III – 303 граница Община Велико Търново – Пушево – Керека – III 609

Община Дряново

НЕ

2

9,0 км.

При проектирането

IV – 34259 – III – 303 Керека – отбивка с. Еленци

Община Дряново

НЕ

1

1,5 км.

При проектирането

IV – 34263 – III – 303 с. Туткинча – с. Катранджии – с. Соколово – с. Косарка – с. Маноя – граница Община В.Търново, отклонение помпена станция “Маноя” (за гр. Дряново)

Община Дряново

НЕ

1

11.5 км.

При проектирането
Път IV – 34265 – IV – 34263 с. Катранджии – с. Гоздейка

Община Дряново

НЕ

1

2,3 км.

При проектирането

Път IV – 34267 – IV – 34263 с. Длъгня – IV – 34265

Община Дряново

НЕ

3

1,0 км.

При проектирането

Път IV – 50007 – I – 5 с. Зая – с. Ганчовец – III – 5502

Община Дряново

НЕ

3

2,0 км.

При проектирането

Път IV – 50009 – I – 5 кв. Цинга – Др. Манастир

Община Дряново

НЕ

2

4,0 км.

При проектирането

Път към кв. Крачунка – I – 5

Община Дряново

НЕ

1

1,1 км.

При проектирането

Път IV – 52551 – III – 4041 Караиванца – Геша – Дряново – I – 5

Община Дряново

НЕ

1

3,7 км.

При проектирането

Път IV – 60929 – III – 609 с. Кумани

Община Дряново

НЕ

1

3,7 км.

При проектирането

Път IV – 60931 – III – 609 с. Бочуковци

Община Дряново

НЕ

1

2,5 км.

При проектирането
Път IV – 60932 – III – 609 Дряново – Липово градище – санитарно депо на гр. Дряново – с. Г. Българени – с. М. Българени – с. Петковци – с. Игнатовци – с. Върбановци – с. Кукля

Община Дряново

НЕ

2

12,0 км.

При проектирането

Път IV – 60939 – III – 609 Царева ливада – граница Община Габрово – с. Горни Върпища – с. Добрени – с. Доча – с. Нейчовци

Община Дряново

НЕ

1

4,0 км.

При проектирането

Път IV – 60943 – IV – 60939 с. Долни Върпища

Община Дряново

НЕ

1

2,0 км.

При проектирането

IV – 60946 – III – 3051 с. Руня

Община Дряново

НЕ

1

1,5 км.

При проектирането

IV – 60951 – III – 3227 с. Ритя – с. Балалея – Граница Габрово

Община Дряново

НЕ

1

11,5 км.

При проектирането

Път IV – 60947 – III – 609 с. Пейна

Община Дряново

НЕ

1

1,0 км.

При проектирането

Път IV – 60948 за с. Марча – III – 609

Община Дряново

НЕ

1

3,0 км.

При проектирането
Път IV – 60954 – III – 609 с. Плачка – с. Каломен – III 303 – с. Балванци

Община Дряново

НЕ

1

5,4 км.

При проектирането

Път към селата Гърня и Муця – IV 60932

Община Дряново

НЕ

1

17,7 км.

При проектирането

Път към селата Раданчето и Банари – IV 60932

Община Дряново

НЕ

1

4,3 км.

При проектирането

Път към селата Русиновци, Дурча, Горни Драгойча – IV 60932

Община Дряново

НЕ

1

5,8 км.

При проектирането

Път към село Сухолоевци – IV 60932

Община Дряново

НЕ

1

3,9 км.

При проектирането

Път към ВЕЦ “Каломен” – III 609

Община Дряново

НЕ

1

3,6 км.

При проектирането

Път към ВЕЦ “Янтра” – III – 4041

Община Дряново

НЕ

1

3,1 км

При проектирането

Път към с. Долни Драгойча – III 609

Община Дряново

НЕ

1

1,7 км.

При проектирането

Път към селата Искра, Сяровци, Станча, Косилка

Община Дряново

НЕ

1

4,3 км.

При проектирането
Път IV 60924 – III – 609 с. Ц. Ливада, с. Шушня, с. Радовци – IV 60932 – граница Община Трявна

Община Дряново

НЕ

2

8,3 км.

При проектирането

Електропровод “Зая” – Подстанция Дряново и Тягова Подстанция

Община Дряново, ж. п. линия № 4 Русе – Подкова

НЕ

1

110 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Буковец” – Подстанция Дряново и Тягова Подстанция

Община Дряново, ж. п. линия № 4 Русе – Подкова

НЕ

1

110 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Поп Харитон”

Община Дряново

НЕ

1

110 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Бачо Киро”

Община Дряново

НЕ

1

110 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Бързака”

град Дряново, “Мебекс” ООД, “Феникс – 97” ООД, “Панайот Венков” ООД, ЕТ” ДЕО – Огнян Деков”, ЕТ “ДМ- Минчо Минчев”, “Булгарконсерв” ООД, “ЕВРО Стил” ООД, “Колю Фичето” ЕООД

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба
Електропровод “Град – 1”

град Дряново, ВСК “Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД, Вагонен завод “Интерком” ООД

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Град – 2”

град Дряново, Платекс” АД, Заря” ЕООД, “Успех Техноком ССБ” ООД, ЕТ “Садида”

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Манастир”

Селата Никоевци, Манга, Владково, кв. Цинга, кв. Крачунка, Бетонов възел, фирма “Боряна”, СБА – диагностичен център, Газстанция “BULMEX”

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба
Електропровод “Здравец”

Селата Караиванца, Скалско, Туркинча, Геша, Ритя, Балалея, Асфалтова база и каменна кариера “Чириковец”

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Гостилица”

Селата Денчевци, Чуково, Гостилица, Мандра “Гостилица”, стопански двор с. Гостлица”, Славейково, Янтра, Буря, ВЕЦ “Янтра”

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба
Електропровод “Длъгня”

Селата Геня, Гоздейка, Длъгня, Соколово, Косарка, фирма “Унитраф” АД, ЕТ “ЧЕХ – Йосиф Новосад” – мандра и месопреработвателно предприятие, Централна техническа база, Държавен резерв и военновременни запаси

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Маноя”

Селата Ганчовец, Зая, Саласука, Руня, Косарка, Помпена станция “Маноя” за гр. Дряново, свинекомплекс Дряново, къмпинг “Бряста”

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба
Електропровод “Керека”

Селата Марча, Плачка, Каломен, Балванци, Еленци, Керека, Буковец

НЕ

1

20 кV

По нормативна уредба

Електропровод “Царева ливада”

Селата Гърня, Долни драгойча, Горни Драгойча, Пърша, Добрени, Доча, Нейчовци, Големи Българене, Малки Българене, Глушка, Шушня, Петковци, Игнатовци, Кукля, Радовци, Дурча, Сухолоевци, Русиновци, Сяровци, Станча, Косилка, Долни Върпища, Горни Върпища, Бочуковци, Кумани, Царева ливада, ТПК “Сила”,

КПЗ – АД, ВСК “Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООДНЕ

НЕ


1

1


20 кV

20 кV


По нормативна уредба

По нормативна уредбаСвлачищен масив при Асфалтова база и каменна кариера “Чириковец”, засягащ път III – 5002 и съоръжения на база “Чириковец”

с. Скалско

НЕ

1

75,8 дка (тенденция нарастване)

Становище “Геозащита – Плевен” ЕООД

Свлачищен масив на път IV – 60929 за с. Кумани

Кметство Царева ливада

НЕ

1

26,3 дка (тенденция нарастване)

Становище “Геозащита – Плевен” ЕООД

Свлачищен масив на път IV – 50009

гр. Дряново

НЕ

2

17,7 дка (тенденция нарастване)
Свлачищен масив до КПЗ – АД с. Царева ливада

Кметство Царева ливада

НЕ

1

83,2 дка (тенденция застой)

Становище “Геозащита – Плевен” ЕООД

Свлачищен масив на път IV – 50009 в близост до Дряновски манастир

гр. Дряново

НЕ

1

4,9 дка (периодично активиране)

Становище “Геозащита – Плевен” ЕООД

Свлачищен масив на път IV – 34263 между селата Катранджий и Соколово

Кметско наместничество Керека

НЕ

2

1,3 дка (тенденция застой)
Свлачищен масив на път IV – 60939 в близост до складове за взривни вещества

Кметство Царева ливада

НЕ

1

1,4 дка (тенденция нарастване)Свлачищен масив на път за ВЕЦ “Каломен”

Кметско наместничество Денчевци

НЕ

1

1,3 дка (тенденция застой)
Свлачищен масив на път за ВЕЦ “Янтра”

Кметско наместничество Янтра

НЕ

1

7,6 дка (периодично активиране)
Свлачищни масиви на ж. п. линия № 4 Русе – Подкова

Община Дряново

НЕ

1

До момента са регистрирани 6 бр. свлачищни масиви с обща площ 234,7 дка (периодично активиране)
Свлачищен масив на път III – 609 гр. Дряново – гр. Трявна

Кметство Царева ливада

НЕ

1

47,2 дка (периодично активиране)
Поречието на река Дряновска и притоците

Кметство Царева ливада

НЕ

1

Залива ТПК “Сила”, площад до ж. п. гара Царева ливада

По нормативна уредба

Поречието на река Дряновска и притоците

Района на Дряновски манастир

НЕ

2

Залива 4 бр. мостови съоръжения и периодично нанася щети по тях

По нормативна уредба
Поречието на река Дряновска и притоците

гр. Дряново

НЕ

1

Залива жилищни сгради в кв. 117, спортна зала “Дряново”, ВиК и електро комуникации, Автогара Дряново, зеленчукова оранжерия и свинекомплекс, Фирмите “Мебекс” ООД, “Феникс – 97” ООД, “Панайот Венков” ООД, “Булгарконсерв” ООД, “ЕВРО Стил” ООД, съоръжения на помпена станция за промишлена вода, ул. “Ангел Кънчев” и “Поп Харитон” в гр. Дряново

По нормативна уредба
Дере приток на р. Дряновска

кв. Цинга

НЕ

1

Улична мрежа и жилища в кв. Цинга

По нормативна уредба

Поречието на река Дряновска и притоците

с. Соколово

НЕ

1

“Унитраф” АД, Държавен резерв и военновременни запаси, ЕТ “ЧЕХ – Йосиф Новосад”

При проектирането

Микроязовир “Янтра”

Землището на с. Янтра

НЕ

1

375 хил. куб. м.

При проектирането

Микроязовир “Опитна станция”

Землището на с. Ганчовец

НЕ

1

220 хил. куб. м.

При проектирането

Микроязовир “Горнич”

гр. Дряново

НЕ

1

110 хил. куб. м.

При проектирането

Микроязовир “Рамадана”

Землището на гр. Дряново

НЕ

1

94 хил. куб. м.

При проектирането

Склад за съхранение на негодни за употреба пестициди

Опитна станция по сливата

НЕ

1

17 тона прахообразни и 800 литра течни

От РИОСВ – Велико Търново

Депо за битови отпадъци

В покрайнините на гр. Дряново

НЕ

1

Изчерпан капацитет

Няма

Потенциално опасен промишлен обект ВСК “Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД

Югоизточната част на гр. Дряново

НЕ

2

Сярна киселина 2 тона, Натриева основа 3 т.

По нормативна уредба
Централен напорен водопровод яз. “Йовковци” за Община Дряново дължина 20 км. (на територията на Община Дряново)

Община Дряново

НЕ

1

Ø 546 мм.

По нормативна уредба

Помпена станция “Маноя”

с. Маноя

НЕ

1

3 бр. помпени агрегари

По нормативна уредба

Централен напорен водопровод клон на водопровода от яз. Йовковци” дължина 6 км. (на територията на Община Дряново)

Селата Маноя, Косарка, Соколово, Длъгня, Катранджии, Керека, Туркинча

НЕ

1

Ø 200 мм.

По нормативна уредба

Помпена станция “Длъгня”

Землището на с. Длъгня

НЕ

1

1 бр. помпен агрегат

По нормативна уредба

Централен напорен водопровод “Лъгът” от водохващане гр. Севлиево за селата Янтра и Гостилица дължина 42 км. (на територията на Община Дряново)

Землищата на селата Гостилица и Янтра

НЕ

1

Ø 546 мм.

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Царева ливада чрез помпена станция “Царева ливада”

Землищата на гр. Дряново и с. Царева ливада

НЕ

1

Ø 200 мм.

По нормативна уредба
Напорен водопровод за с. Скалско чрез помпена станция “Скалско” и помпена станция “Никоевци”

Землището на с. Скалско

НЕ

1

Ø 200 мм.

По нормативна уредба

Напорен водопровод за селата Геша и Караиванца от местни водоизточници и от яз. “Йовковци” чрез помпени станции “Геша” и “Никоевци”

Землищата на селата Геша и Караиванца

НЕ

1

Ø 200 мм

По нормативна уредба

Напорен водопровод за селата Крачунка и Никоевци чрез помпена станция “Никоевци”

Землищата на селата Крачунка и Никоевци

НЕ

1

Ø 250 мм

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Руня чрез помпена станция “Руня” от яз. Йовковци

Землищата на селата Ганчовец и Руня

НЕ

1

Ø 546 мм.

По нормативна уредба
Напорен водопровод

за селата Зая и Ганчовец от яз. ЙовковциЗемлищата на селата Зая и Ганчовец

НЕ

1

Ø 546 мм.

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Марча

Землището на с. Марча

НЕ

1

Ø 80 мм.

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Българени чрез помпена станция “Българене”

Землището на с. Българене

НЕ

1

Ø 150 мм.

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Петковци чрез помпена станция с. Петковци

Землището на с. Петковци

НЕ

1

Ø 80 мм.

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Славейково

Землището на с. Славейково

НЕ

1

Ø 150 мм.

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Денчевци чрез помпена станция с. Гостилица

Землищата на гр. Дряново и с. Денчевци

НЕ

1

Ø 200 мм

По нормативна уредба

Напорен водопровод за с. Гоздейка чрез помпена станция “Гоздейка” и от напорен водопровод за с. Туркинча чрез помпена станция “Длъгня”

Землищата на селата Гоздейка и Туркинча

НЕ

1

Ø 200 мм

По нормативна уредба
Мостово съоръжение на път I – 5 Русе – Ст. Загора до къмпинг Бряста

Землището на с. Соколово

НЕ

1

Височина 7 м., дължина 57 м.

При проектирането

Мостово съоръжение в гр. Дряново на път III – 609 за гр. Трявна и с. Царева ливада

гр. Дряново над р. Дряновска

НЕ

1

Височина 12 м., дължина 159 м.

При проектирането

Мост на р. Янтра при входа на с. Янтра

Входа на с. Янтра над р. Янтра

НЕ

1

Височина 9 м., дължина 47 м.

При проектирането

Мост на път III – 4041 над дере захранващо яз. Янтра

Землището на с. Янтра

НЕ

2

Височина 3 м., дължина 11 м.

При проектирането

Мост над р. Дряновска за фирма ВСК “Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД

гр. Дряново над р. Дряновска

НЕ

1

Височина 7 м., дължина 46 м.

При проектирането

Мост над р. Дряновска за фирмите “Мебекс” ООД, “Феникс – 97” ООД, “Панайот Венков” ООД

гр. Дряново над р. Дряновска

НЕ

1

Височина 3 м., дължина 51 м.

При проектирането

Мост над р. Дряновска за фирма “Заря” ЕООД

гр. Дряново над Р. Дряновска

НЕ

1

Височина 7 м., дължина 44 м.

При проектирането

Мост над р. Янтра при с. Гостилица

Землището на с. Гостилица

НЕ

2

Височина 9 м., дължина 69 м.

При проектирането
Мост над р. Дряновска при входа на Дряновски манастир

Дряновски манастир

НЕ

1

Височина 7 м., дължина 52 м.

При проектирането

Пешеходен мост за спортен комплекс “Локомотив”

гр. Дряново над р. Дряновска

НЕ

2

Височина 3 м., дължина 23 м.

При проектиранетоКаталог: uploads -> docs
docs -> Жылдарға арналған облыстық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»
docs -> Батыс Қазақстан облысында іске асырылып отырған 5 мемлекеттік және 10 салалық бағдарламалар бойынша ақпарат
docs -> 2015 жылдың 1 мен 31 тамыз аралығындағы дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
docs -> ДСҰ-ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 тамыз аралығында жариялаған хабарламалар тізімі
docs -> 2015 жылдың 1- 31 шілде аралығындағы дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
docs -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 Сабатың бастапқы кесіндісі
docs -> Төлемақысының ставкаларын түбірімен босатылатын сүрек
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №7 баспасөзрелизі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет