Спорт түрлерінің психологиялық жүйеленуі келесі критерийлерге негізделген. Дұрыс жауабын таңдабет1/4
Дата13.06.2016
өлшемі0.57 Mb.
  1   2   3   4
*****

Спорт түрлерінің психологиялық жүйеленуі келесі критерийлерге негізделген. Дұрыс жауабын таңда.

A)& қарсыластардың қарсы келуі және серіктестердің өзара іс-әрекеті;

B) қарсыластардың өзара іс-әрекеті;

C) жарысушы қарсыластардың өзара іс-әрекеті;

D) спортшылардың тұлғааралық және функционалды өзара іс-әрекеті;

E) қозғалыстық іс-әрекеттердің сипаты.

*****


Спорттық іс-әрекеттің толық теориялық талдауы мынаны анықтауға арналған:

A) жеке адамның психологиялық сипаттамасы;

B) физикалық жүктеменің өлшемдері;

C)& объективті және субъективті жағдайлар;

D) қозғалыстық іс-әрекеттің құрылымы;

E) спортшының жетістігін қамтамасыз ететін факторлар.

*****

Спортпен шұғылдануда адамның санасы мен іс-әрекетінің ең бірінші кезектегі объектісі болып табылады:A) қарсылас;

B) іс-әрекетке деген психологиялық бағдар;

C)& денесі мен оның қозғалыстары;

D) жеке адамның бағыттылғын талдау;

E) жеке адам мен іс-әрекеттің бағыттылығын талдау.

*****


Спорт психологиясында жүйке жүйесінің қоздыруына байланысты қозғалыс анализаторының күшін зерттеу үшін төмендегілердің қайсысы жиі қолданылады:

A) Г.Айзенктің тестісі;

B) Шмишек-Леонгардтың тестісі;

C) Ф.Фидлердің шкаласы;

D)& Е.Ильин бойынша теппинг-тесті;

E) Я.Стреляу бойынша сауалнама.

*****

Жаттығудың психикалық күйі стрессорлардың келесі сипаттарымен анықталады:A)& олардың іс-әрекетінің әлсіздігі мен ұзақтығы;

B) олардың іс-әрекетінің әлсіздігі мен қысқалығы;

C) олардың іс-әрекетінің күші мен қысқалығы;

D) олардың іс-әрекетінің күші мен ұзақтығы;

E) көрсетілген сипаттар сәйкес келмейді.

*****


«Психикалық қанағаттану» күйі мына разрядқа жатады:

A) жарыс алдындағы күйлер;

B) жарыстан кейінгі күйлер;

C) жарыс кезіндегі күйлер;

D)& жаттығу кезіндегі күйлер;

E) адамның негізгі психикалық күйлері.

*****

«Доп сезімі», «су сезімі» «планка сезімі» деген не:A) спортшының тәжірибесі;

B)& сенсибилизацияланған түйсік кешені;

C) қабылдау;

D) спортшының интуициясы;

E) спортшының тұлғалық қасиеті.

*****


Спорттың бір түрінде жұлдыздардың құрама командасын басқаруда төменде көрсетілген стильдердің қайсысы келеді:

A) авторитарлы;

B) коллегиалды;

C)& либералды;

D) демократиялық;

E) авторитарлы-демократиялық.

*****

Жаттығу процесінде қозғалыс дағдыларының қалыптасуы неге зейін аударғанда жетістікке жетеді:A) дене жаттығулары;

B) идеомоторлы жаттығулар;

C) ментальды жаттығулар;

D) идеоторлы жаттығулар;

E)& идеомоторлы көріністері бар дене жаттығуларының үйлесуі.

*****


Шыдамдылықты жетілдірудің негізгі шарты болып табылады:

A) спортшының ерікті сапалары;

B) өзіндік ынталандыру мен өзіндік жұмылдырудың тәсілдерін қолдану;

C)& белгілі көлемдегі жүктемені орындау қажеттілігін сезіну және осы жүктемені жүзеге асырудың әдістері мен құралдарын саналы ойлау;

D) монотония күйін жеңу;

E) қажет кезде бұлшық етті босату шеберлігі.

*****

Спортшының қарапайым қозғалыс реакциясында төмендегі көрсетілгендерге бағдарлау қажет:A) сигналды қабылдау;

B)& жауап беру іс-әрекетінің басталуы;

C) реакцияның нейтралды типі;

D) жауап беру іс-әрекетін саналы түсіну;

E) кезекті қозғалыстардың ең көп мөлшердегі жиілігі.

*****


Тактиканың психологиялық негіздері төмендегі көрсетілгендердің қайсысын анықтайды:

A) спортшылардың идеомоторлы көріністерін;

B)& ойлау;

C) психикалық күйі;

D) іс-әрекетті орындауға дайындығы;

E) спортшының тұлғалық сапалары.

*****

Төменде көрсетілген ұғымдардың ішінен спортшының келесі іс-әрекеттері негізделетінін көрсет: қарсыласқа алдын ала жоспарланған және өзіне қажет нәтижені алу мақсатымен белгілі ақпаратты саналы беру:A)& рефлексивті басқару;

B) сенсомоторлы әсер ету;

C) ізденістік операциялар;

D) интуициялық мінез-құлық;

E) репродуктивті тежелу.

*****


Бұлшық етті-қозғалыстық түйсіктер мен қабылдау қайсысына қажет:

A) тактикалық дағдыларды дамыту процесінде;

B) негізгі дене сапаларын дамытуда;

C)& қозғалыстық іс-әрекеттерге үйретуде;

D) әртүрлі психикалық күйлерді анықтауда;

E) барлық жауаптар дұрыс емес.

*****

Спорт командасының құрылымында ойыншылардың ең көп тобын құрайтын:A)& жетекшілер;

B) жетелеушілер;

C) лидерлер;

D) шеттетілгендер;

E) топтан аластатылғандар.

*****


Ерікті тәрбиелеуге төмендегі ұғымдардың қайсысының қатысы бар- ... спорттың нақты түрінде сыртқы орта мен іс-әрекеттің объективті жағдайлары мақсатқа жетуге кедергі келтіреді:

A) қиындықтар;

B) ерікті сигналдар;

C)& кедергілер;

D) мобилизациялық факторлар;

E) ерікті талпыныстар.

*****

«Іс-әрекеттің (мінез-құлықтың) ең көп мөлшердегі тиімділігі мотивацияның қолайлы деңгейінде жүзеге асады». Аталған ұғым қандай заңнан берілген:A) Вебер-Фехнердің заңы;

B) Г.Сельенің стресс теориясы;

C)& Йеркс-Додсонның заңы;

D) Эббингауз заңы;

E) Паркинсон заңы.

*****


Нақты жарысқа психологиялық дайындықты қанша периодқа бөледі:

A) бес период;

B)& үш период;

C) алты период;

D) төрт период;

E) екі период.

*****

Жарыс кезіндегі психикалық күйлердің спецификасын анықтайтын стрессорлардың маңызды сипаттары:A)& олардың іс-әрекетінің қысқалығы мен күші;

B) олардың іс-әрекетінің әлсіздігі мен ұзақтығы;

C) олардың іс-әрекетінің қысқалығы мен әлсіздігі;

D) олардың іс-әрекетінің күші мен ұзақтығы;

E) барлық көрсетілген сипаттар сай емес.

*****


Спорттық іс-әрекетте негізгі қажеттіліктердің құрылымындағы жетекші орын беріледі:

A) мадақтауға деген қажеттілік;

B)& жетістікке деген қажеттілік;

C) өзіндік жетілдіруге деген қажеттілік;

D) күреске деген қажеттілік;

E) қарым-қатынасқа деген қажеттілік.

*****

Жарыстағы жетістік пен тұрақтылық негізделген жеке адамның психикалық күйі мен сапаларын қалыптастыру мен жетілдіруде анықталатын бағыттылық:A) арнайы дайындық;

B) спорттық іс-әрекетті тікелей орындау;

C) ерікті дайындық;

D)& жалпы психологиялық дайындық;

E) нақты жарысқа психологиялық дайындық.

*****


Секундтаудың негізгі мазмұны төрт бөлімнен тұрады: 1. Іс-әрекет процесіне бағдарлау; 2. Психикалық белсенділіктің төмендеуі және зейінді шоғырлау; 3. Жанды жұмылдыру және тонусты көтеру; 4. Спортшының үздік дайындығы бар сенімділігіне иландыру. Берілген сандар комбинациясында олардың реті толық көлемде секундтауды жүргізуде осы бөлімдердің дұрыс кезектестігін көрсететін нұсқасын көрсет:

A) 1,2,3,4;

B) 2,3,4,1;

C)& 2,4,1,3;

D) 4,2,1,3;

E) 1,4,2,3.

*****

Спортшы жарыстағы ең нашар нәтижені қандай күйде болғанда көрсетеді:A) жарыс алдындағы бейтараптығы;

B) жарыс алдындағы дене қызуы;

C) әскери дайындығы;

D)& жарыс алдындағы апатия;

E) спорттық ашу-ыза.

*****


Адамның сөздер және соған сай ойша бейнелер арқылы өзіне әсер етуі қалай аталады:

A) психорегуляция;

B)& психикалық өзіндік регуляция;

C) психо-бұлшық етті жаттығу;

D) психорегуляциялық жаттығу;

E) эмоциональды-ерікті жаттығу.

*****

Командадағы тұлғааралық қатынастарды реттеуге бағыттайтын ерекшелік:A) іскерлік лидер;

B) харизматикалық лидер;

C) ситуациялық лидер;

D)& эмоционалды лидер;

E) потенциалды лидер.

*****


Спорттағы жоғары жетістіктерге жетудегі спорт нәтижелерін жеңілдетудегі негізгі фактор:

A) дене дайындығы;

B) психикалық күй;

C) техникалық дайындық;

D)& жеке адамның қасиеттері;

E) тактикалық дайындық.

*****

Психо-бұлшық етті жаттығу кезінде адамның организміне иландырушы әсер ететін:A) белсенді ояу деңгейінде;

B) енжар ояу күйінде;

C) орташа қиындықтағы ұйқы жағдайында;

D) терең ұйқы жағдайында;

E)& өзіндік санасын бақылау арқылы ұйқы алдындағы жағдайда.

*****


Спортшының жарысқа психикалық дайындық күйін құруда негізгі міндет болып табылады:

A) жалпы психологиялық дайындық;

B) жоғары тұрақтылықты тәрбиелеу;

C) спорттық іс-әрекетті тікелей орындау;

D)& нақты жарысқа арнайы психологиялық дайындық

E) ерікті дайындық.

*****

«Никефобия» күйі төмендегі қай топқа жатады:A) жаттығу;

B) жарыстан кейінгі;

C)& жарыс кезіндегі;

D) жарыс алдындағы;

E) ешбір топқа жатпайды.

*****


Мүмкін боларлық іс-әрекеттерді табуда ойлаудың қандай ерекшелігі шешуші роль атқарады:

A)& таңдамалы сипат;

B) ойлаудың иілгіштігі;

C) негізделген сипат;

D) ойлаудың логикалығы;

E) көрнекі-әрекеттік сипат.

*****

Моторлы нұсқауларды қалыптастыру; бағдарламаны жүзеге асыру; қозғалыстарды бақылау және түзету нені сипаттайды;A)& қозғалыстық іс-әрекеттердің психологиялық құрылымын;

B) қозғалыстық дағдыларды жетілдіру кезеңдерін;

C) қозғалыстық іс-әрекеттерге үйрету кезеңдері;

D) қозғалыстарды реттеудің ішкі және сыртқы контурларының сызбасын;

E) қозғалыстық шеберліктерді қалыптастыру механизмдерін.

*****


Спорттағы шыдамдылықты дамытуда ерікті сапалардың келесі кешені қажет:

A) мақсатқа ұмтылушылық, шешімділік, батырлық;

B)& мақсатқа ұмтылушылық, табандылық, бірбеткейлік;

C) мақсатқа ұмтылушылық, өзін-өзі ұстау, батырлық;

D) шешімділік, батырлық, ерлік;

E) белсенділік, жұмылдырушылық, бірбеткейлік.

*****

Жұмыс мотивациясының күйі келесілердің көмегі арқылы анықталады:A) ТС-1 шкаласы;

B) тестінің стресс-симптомы;

C)& ШМС-1 шкаласы;

D) РХ-1 шкаласы;

E) тақырыптық апперцепциялық тесті.

*****


Жарысқа дайындықты төмендегідей түсіндіруге болады:

A) организмнің функционалды жүйелерінің, нерв жүйесінің реттеуші функцияларының және психиканың, дене және қозғалыстық сапаларының дамуының жоғары деңгейі;

B)& аталған мерзімде спортшының оның дайындығын толық көрсете алуына кедергі келтіретін немесе ықпал ететін жағдайы;

C) психикалық, дене, моральды және интеллектуалды мүмкіндіктерді жетілдірудің даму процесі;

D) спортшының функционалды және дене мүмкіндіктерінің үйлесімді моделі;

E) спортшылардың тұлғалық сапаларын жетілдірудің жоғары деңгейі.

*****

Спорт командасын басқаруда жаттықтырушының қолдануы қажет басқару стилі:A)& авторитарлы-демократиялық;

B) либералды-демократиялық;

C) авторитарлы-анархиялық;

D) коллегиалды-либералды;

E) либералды-авторитарлы.

*****


Жаттығу процесінің психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын:

A) техникалық дайындық;

B) тактикалық дайындық;

C) теориялық және интегралды дайындық;

D) дене дайындығы;

E)& барлық жауаптар дұрыс.

*****

Спорттық жаттығудың нәтижесін қамтамасыз ету үшін және жаттығу процесінің әртүрлі жақтарына жағымды қатынасты қалыптастыру үшін қолдану қажет:A) бұйрық беруші дауыс;

B)& мотивация жүйесі;

C) ұйымдастырушылық қабілеттер;

D) іске шығармашылықпен қарау тәсілі;

E) спортшылармен байланыс орнату.

*****


Кіші мектеп жасындағы оқушылармен дене шынықтыру сабағында мұғалімнің аса көп зейін аударатыны;

A) жүрек-тамыр жүйесін дамытуға;

B) дененің ірі бұлшық еттерін дамытуға;

C) арқаның бұлшық етін даытуға;

D) аса көп күшті дамытуға;

E)& қозғалыстың нақты тепе-теңдігін дамытуға.

*****

Жаттығу процесіндегі психикалық күйдің нашарлау динамикасын немен түсіндіруге болады:A) функционалды жүйелердегі іс-әрекетте қарама-қайшылықтардың болуы;

B)& дене дайындығын жақсарту арнайы қабылдаумен байланысты маңызды психикалық функциялардың тепе-теңдігінің нашарлауына әкеледі;

C) спортшының қатынасы арқылы;

D) техникалық дайындықты күшейтумен;

E) іс-әрекетті орындауға шартты түрле бағдарлану.

*****


«Жүйкенің шаршауы, көңіл-күйдің тұрақсыздығы, көңілі толмаушылық, бұлшық еттегі жағымсыз ауруды түйсіну» - бұл арнайы белгілер:

A) монотония күйі;

B) психикалық қанағаттану;

C) психикалық көңіл-күйдің артуы;

D)& психикалық қысымның артуы;

E) сенсомоторлы иллюзияның реакциясы.

*****

«Чемпион синдромы» деп аталатын невроздық реакция ненің нәтижесі болып табылады:A) жеңілістен қорқу сезімі;

B) қайталап жарақат алу қаупі;

C)& алдын ала өзіндік тыныштық сақтау;

D) серіктестердің сәтсіз іс-әрекеттері;

E) қарсыласпен достық өзара қатынастармен.

*****


Г.Сельенің пікірінше организмнің адаптациялық мүмкіндіктерін жұмылдыру төмендегі сатыда жүреді:

A) мазасыздық;

B)& резистенттілік;

C) резервтерді шектеу;

D) шаршау;

E) қолдау.

*****

Жетістікке жету мотивациясы мен сәтсіздіктен қашу спортшының қозғалыстық белсенділігімен негізделеді:A) жаттығу процесінде;

B) жарыс алдындағы дайындық кезеңінде;

C) қалпына келу кезеңінде;

D)& тікелей жарыс процесінде;

E) қозғалыстық іс-әрекеттерді үйрену және жетілдіру кезеңінде.

*****


Төменде көрсетілген кедергілердің қайсысы спорттағы жарыс кедергілерін дифференциациялауға жатпайды;

A)& субъективті;

B) барлық спорт түрі үшін жалпы;

C) шұғыл түрі;

D) әр спорт түріне арналған;

E) нақты жарыстың нақты жағдайларымен туындаған кедергілер.

*****

Спорт психологиясынан 1-Халықаралық конгресстің өткізілген орны:A)& Лозанна (Франция) ;

B) Берн (Швейцария) ;

C) Париж (Франция) ;

D) Берлин (Германия) ;

E) Кельн (Германия) .

*****


Спорт психологиясынан 1-Халықаралық конгресстің өткізілген жылы:

A) 1883;


B)& 1913;

C) 1933;


D) 1934;

E) 1953.


*****

«Спорт психологиясы» деген терминді ғылыми тұрғыда енгізген кім:

A) П.А.Рудик;

B) А.Ц.Пуни;

C) К.Гриффинс;

D)& П.Кубертен;

E) Р.Шульте.

*****


Қозғалыстық іс-әрекеттің психологиялық құрылымының ең маңызды ерекшелігі:

A) қарапайым;

B)& универсалды;

C) нақты;

D) таңдамалы;

E) қолжетерлік.

*****

Қандай ақпарат қозғалысты реттеудің ішкі контурына негізделеді:A) спортшының тәжірибесі;

B) жаттықтырушының нұсқауы мен көмегі;

C) серіктестердің кеңесі мен көмегі;

D) теориялық тұжырымдамалар;

E)& өзіндік ішкі түйсінулер.

*****


Қозғалыстық көріністердің реттеуші функциясы қамтамасыз етеді:

A) қозғалыстық іс-әрекеттің реттеуші бейнесін құру;

B) қозғалыстық іс-әрекеттің тұжырымдаушы бейнесін құру;

C) қозғалыстық дағдылардың сызбалы бейнесін құру;

D)& қозғалыстық қате дағдыларды түзету;

E) қозғалыстық білік пен дағдының тұтас бейнесін құру.

*****

Спорттық іс-әрекетте еріксіздіктің формасы болып табылады:A) абулия;

B) афазия;

C) апраксия;

D) амнезия;

E)& жұлдыз ауруы.

*****


Монотонды ұзақ мерзімді жаттығу іс-әрекет жағдайында төмендегідей спортшылар жақсы нәтиже көрсетеді:

A) жоғары нерв жүйесінің күшті типі бар;

B) нерв процестерінің жоғары белсенділігі бар;

C)& жоғары нерв жүйесінің әлсіз типі бар;

D) нерв процестерінің жоғары лабильдігі бар;

E) барлық жауаптар дұрыс емес.

*****

Аталған қатарға төменде көрсетілген психикалық күй жатпайды:A) психикалық көңіл-күйдің белсенділігі;

B) монотония;

C)& жеңіліс қаупі;

D) психикалық қанағаттану;

E) психикалық қатты қысым.

*****


Жоғары квалификациядағы спортшының техникалық дайындығы бағытталады:

A) идеомоторлы көріністердің сапасын дамыту және жетілдіру;

B)& әртүрлі параметр бойынша қозғалысты басқарудың беріктігін арттыру және сапаны жетілдіру;

C) психомоторлы сапаларды жақсарту;

D) спортшылардың қозғалыстық іс-әрекеттерін қамтамасыз ететін психикалық процестердің диагностикасы мен коррекциясы;

E) қозғалысты орындаудың тиімділігіне әсер ететін ерікті қасиеттерді дамыту.

*****

Қозғалыстық іс-әрекеттерді орындауды қамтамасыз ететін жаттығудың психикалық механизмдердің қажеттілігі немен байланысты:A) қозғалыс дағдыларының құрылымы бұзылуы мүмкін;

B) бұлшық еттің құрылымына ақау түсуі мүмкін;

C)& осы механизмдердің ерте шаршауы;

D) организмдегі қозғалысты реттеудің ішкі контурларының функционалды жүйесінің іс-әрекеті бұзылуы мүмкін;

E) дем алу жүйесінің іс-әрекеті бұзылуы мүмкін.

*****


«Доп сезімі», «су сезімі» жоғары деңгейде дамыту үшін бағытталу қажет:

A) шапшаңдықтың қарапайым әртүрлі көріністерінің дифференцияциялау;

B)& бұлшық ет күштерінің сезімталдығын жетілдіру;

C) бұлшық ет қысымдарын жеңумен байланысты ерікті күштерді тәрбиелеу;

D) зейіннің қысымының арттырумен байланысты ерікті күштерді тәрбиелеу;

E) эмоционалды қысымды жеңумен байланысты ерікті күштерді тәрбиелеу.

*****

Қозғалыстардың жаттығу функциясының көрінісі негізделеді:A) ойлау процесі мен ес процесімен байланысы;

B) қабылдау және сезіну процесінің өзара іс-әрекеті;

C) сенсомоторлы тепе-теңдіктегі актілердің объектіленуі;

D) қабылдаудың сенсорлы және эмоционалды қабілеттерінің өзара байланысы;

E)& идеомоторлы реакциялардың механизмі.

*****


Шыдамдылықты дамытуда жаттығу эффектісінің көрінісі жаттығуды орындау процесінде

қандай психикалық күйдің белгісі болып табылады:

A) қуаныш пен толқу;

B)& шаршау мен жалығу;

C) психикалық қанағаттану;

D) монотония күйі;

E) өзіндік сенімділігі.

*****


«Шыдамдылықты дамыту үшін, міндетті түрде кросс жүгіру керек» деген фраза спортшының санасында ненің басымдылығын көрсетеді:

A) категориялық бағдар;

B) дайындық құралдарын таңдамалығы;

C) өзіндік күштерін дұрыс бағалау;

D)& шартты бағдар;

E) жаттығу құралдарына рационалды қарау.

*****

Спортшылардың пікірі бойынша, шыдамдылықты дамытуға жағымсыз әсер ететін:A)& жағымсыз психикалық күйлер;

B) орындалатын жаттығудың сипаты;

C) жаттықтырушының бағдары;

D) серіктестердің бәсекелестігі;

E) бұлшық еттің шаршауы.

*****


Шапшаңдықты дамытудың маңызды психологиялық алғы шарттарының бірі:

A) бұлшық етті босату шеберлігі;

B) күшті дәл жұмсау шеберлігі;

C) зейінді шоғырландыру шеберлігі;

D) зейінді нақтылау шеберлігі;

E)& уақытты микроинтервалын дәл анықтау шеберлігі.

*****

Жеке адамның спорттық бағыттылығы үйлестіреді:A) тактикалық ойлау мен ерікті сапаларды;

B)& мотивация мен күрделі-координациялық қозғалысты орындау қабілеті;

C) жеке адамның белгілі қасиеттерінің жағымды көрінісі және психомоторлы қасиеттерді дамытудың жоғары деңгейі;

D) эмоционалды және ерікті процестердің белгілі көрінісі;

E) тілдік-қозғалыстық белсенділік және зейіннің қысымының көрінісі.

*****


Жарыс іс-әрекетіндегі «Жеке адамның өзіндік бекітуі» қай кезеңнің мотиві болып табылады:

A) спортпен алғаш шұғылдану кезеңінде;

B) арнайы шұғылдану кезеңінде;

C)& жоғары спорттық шеберлік кезеңінде;

D) спорттық карьераның аяқталу кезеңінде;

E) дұрыс кезең көрсетілмеген.

*****

Жарыс іс-әрекетіндегі «Жетістікке жету» қай кезеңнің мотиві болып табылады:A) спортпен алғаш шұғылдану кезеңінде;

B)& арнайы шұғылдану кезеңінде;

C) жоғары спорттық шеберлік кезеңінде;

D) спорттық карьераның аяқталу кезеңінде;

E) дұрыс кезең көрсетілмеген.

*****


Жеке адамның «әлеуметтік доминанттылық», «ерікті өзіндік бақылау», «лидерлік», «ұжымдық сезім» ұғымдары арнайы құрылымды анықтайды:

A) жеңіл атлетикада;

B) еркін күресте;

C) фехтованияда;

D) бокста;

E)& спорт ойындарында.

*****

Нақты жарысқа дайындықтың үшінші периодында «старт арасында демалысты қамтамасыз ету» міндетінің қойылуын қалай түсіндіруге болады:A)& жарыс күйінен аластату және қажет емес тітіркендіргіштерден арылу қажеттілігі;

B) команданың алғаш құрамын түзету қажеттілігі;

C) жарыс процесіндее тактикалық өзара іс-әрекетті жетілдіру үшін қосымша мүмкіндіктерді алу;

D) спорттық барлау жүргізу қажеттілігі;

E) турнирлік стратегияны нақтылау қажеттілігі.

*****


Іс-әрекеттің дара стилінің механизмінің негізі болып табылады:

A) спортшының организмінің физиологиялық жүйесін дамыту ерекшеліктері;

B)& басқалардың есебінен жеке адамның өзекті қасиеттерін компенсациялау;

C) психомоторлы сапалар мен психомоторлы процестердің өзара компенсациясы;

D) қозу және тежелу процестерінің концентрациясы және иррадиациясы;

E) қозғалыстық қабілеттердің болуы.

*****

Спорттық ойындарда психодиагностиканың негізгі міндеті болып табылады:A) психикалық күйді зерттеу;

B) ойыншылардың психикалық қасиеттерін зерттеу;

C) психомоторлы сапаларын зерттеу;

D) психикалық процестердің диагностикасында;

E)& әлеуметтік-психологиялық факторларды зерттеу.

*****


Спорт психологиясында өзекті болып саналмайтын психикалық күйді атап көрсет:

A) монотония күйі;

B)& шаршау күйі;

C) спорттық ашу-ыза күйі;

D) мазасыздық күйі;

E) психикалық қысым.

*****

«Спортшылардың «жұлдызды ауруы» қай кезеңде пайда болады:A) қайта қалпына келу кезеңінде;

B)& жарыстан кейінгі кезеңде;

C) жарыс кезеңінде;

D) жарысқа дайындық кезеңінде;

E) жаттығу мен жетілдіру кезеңінде.

*****


Жоғары спорттық шеберлік кезеңінде психодиагностиканың негізгі міндеті болып табылады:

A) функцияны (амплуа) таңдау;

B) тұлғалық сапаларды зерттеу;

C) психикалық күйлерді зерттеу;

D) психикалық функциялардың сапасын зерттеу;

E)& жоғары рангілі жарысқа таңдау.

*****

Психологиялық-педагогикалық және психогигиеналық нұсқаулар кімге арналған:A)& жаттықтырушыға;

B) спортшыға;

C) дәрігерге;

D) басшыларға;

E) ата-аналарға.

*****


Төменде көрсетілген спорт түрлерінің ішінде қайсысы жаттығу процесіндегі жарыс іс-

әрекетінің жағдайларына жақындау әдісі ретінде алынған:

A)& ауыр атлетика;

B) бокс;


C) волейбол;

D) фехтование;

E) рапира.

*****


Спорт психологтары «натуралық модельді» қолдануды қандай спорт түрінде ауыр деп

есептейді:

A) шпага;

B) грек-рим күресі;

C)& баскетбол;

D) ұзындыққа секіру;

E) диск лақтыру.

*****


Нақты жарысқа дайындықтың алғашқы периодында міндеттердің арасынан олардың

жиынтығына жатпайтынын көрсет:

A) жарыс туралы алдын ала ақпарат жинау;

B) өзінің қарсыласын білу;

C) жарыста мақсат қою және жалпы міндеттерді анықтау;

D)& жеке адамның қасиеттерін жетілдіру;

E) жүйке-психикалық күйді сақтау.

*****


Жарыстағы алғашқы орындаулар кейінгілерден несімен ерекшеленеді:

A) психикалық күйдің белсенділігімен;

B)& жоғары эмоционалды қысыммен;

C) жарысқа деген жоғары дайындықпен;

D) спортшылардың өзіндік күштеріне сенімсіздігімен;

E) өз күштеріне сенміділігімен.

*****

Гипноздық әсер ету механизмі негізделеді:A) медитация принципіне;

B) иландыруға;

C) өзіндік иалындаруға;

D)& шынайы сенімділік;

E) аутогендік жаттығу принципіне.

*****


Гипнозға деген қандай көзқарасты Париждік мектеп қорғады:

A)& гипноздың истерия күйімен ұқсастығы;

B) гипноздың адамның иландыру сияқты қасиеті екендігі;

C) гипнозды патологиялық күй ретінде;

D) гипнозды жеке физиологиялық түс көру ретінде;

E) сомнабулизм құбылысымен ұқсастығы.

*****

Жарыс алдындағы күйлердің классикалық триадасына енетіндер:A) жарыс алдындағы қобалжу, жарыс алдындағы қалтырау, жарыс алдындағы апатия;

B) мазасыздық күйі, жарыс алдындағы өзіндік тынышытығы, жарыс алдындағы апатия;

C)& жарыс алдындағы қалтырау, жарыс алдындағы апатия, әскери дайындық күйі;

D) психсоматикалық қозу, әскери дайындық күйі, жарыс алдындағы өзіндік тынышытғы;

E) жарыс алдындағы ұқыпсыздық, мазасыздық күйі, қолайлы әскери дайындық.

*****


Психо-бұлшық етті жаттығуды құрастырған:

A) Н.А.Худалов;

B)& А.В.Алексеев;

C) С.А.Ромен;

D) Л.Д.Риссен;

E) Г.Д.Горбунов.

*****

«Прогрессивті релаксация» әдістемесінің авторы:A) И.Г.Шультц;

B) В.П.Горобец;

C) В.П.Некрасов;

D)& Э.Джекобсон;

E) Н.К.Волков.

*****


Команданың құрылымында көп жағдайда лидерлердің типтерін анықтайды:

A)& іскер және эмоционалды;

B) жағымсыз және ситуациялық;

C) жағымды және эмоционалды;

D) эмоционалды және ситуациялық;

E) жағымды және іскер.

*****

Спорттағы тактикалық ситуацияларды шешудің тиімділігі анықтайды:A) тапқырлық сапасын;

B) шыдамдылық сапасын;

C) жылдамдық сапаларын;

D) жылдамдық-күш сапаларын;

E)& перцепциялық, интеллектуалды және психомоторлы сапаларды.

*****


Жарыс іс-әрекетінде оқиғаларды болжауды ең жақсы орындайтын спорт түрлерінің өкілдері:

A) спорттың күрделі-техникалық түрлері;

B)& спорттық ойын түрлері;

C) спорттың циклдық түрлері;

D) спорттың жеңіл атлетика түрлері;

E) дұрыс жауап көрсетілмеген.

*****

Жағдайды өзгертуді қабылдаудың жылдамдығы неге жатады:A) психомоторлы сапаларға;

B) дене сапаларына;

C) психофизикалық сапаларға;

D)& перцептивті спаларға;

E) интеллектуалды сапаларға.

*****


Интуициялық дегеніміз:

A) жарыс іс-әрекетін жүзеге асыру процесі;

B)& спортшының тактикалық ойлауының ерекшелігі;

C) естің бір процесі;

D) психомоторлы сапа;

E) перцептивті сапа.

*****

Спорттағы тактикалық ойлаудың ең маңызды ерекшелігі деп саналатын:A)& шапшаңдық және дәлдік;

B) ойлаудың болжарлық сипаты;

C) ситуациялық және иілгіштік;

D) ойлаудың көрнекі-әрекетті сипаты;

E) ойлаудың болжарлық және интуициялық сипаты.

*****


Жарыс кезіндегі тактикалық іс-әрекеттегі импровизацияны қандай командалар жасауға болады:

A) жаңадан келгендер;

B) үшінші разрядтылар;

C) екінші разрядтылар;

D) матчтың басында;

E)& спорт шеберлігінің жоғары деңгейі.

*****

Белгілі көлемдегі жүктемені міндетті түрде орындау және оның жиілігін саналы түсіну не үшін қажет:A)& шаршау мен монотонияны жеңу үшін;

B) тактикалық міндеттерді шешуге;

C) техникалық міндеттерді шешуге;

D) қозғалыс іс-әрекетін тікелей орындауға дайындықта міндеттерді шешуге;

E) тұлғааралық қатынастар мәселесін шешуге.

*****


Жұмыс істеу қабілетінің төмендеудің негізі факторлары болып табылады:

A) бұлшық еттің шаршауы;

B) зейіннің тұрақсыздығы;

C)& жағымсыз психикалық күйлер;

D) жаттығу процесіндегі қолайлы жағдайлардың болмауы;

E) бұлшық етті босату шеберлігінің болмауы.

*****

Отандық спорт психологиясында алғашқы еңбектер шыққан жыл:A) 1905-06 ж.;

B) 1915-16 ж.;

C)& 1925-26 ж.;

D) 1935-36 ж.;

E) 1945-46 ж.

*****


СССР-дегі спорт психологиясынан алғаш еңбектердің авторы болған:

A) А.Ц.Пуни;

B) А.П.Нечаев;

C)& П.А.Рудик;

D) П.Ф.Лесгафт;

E) О.В.Дашкевич.

*****

Қазақстандағы спорт психологиясы жайлы алғашқы мәселелерді құрастырған:A) В.Ф.Сопов;

B) В.В.Кузьмин;

C)& Ф.А.Гребаус;

D) А.С.Ромен;

E) С.В.Богородский.

*****


Спортшының жеке тұлғасының мотивациялық құрылымындағы маңызды күшті төмендегі қажеттілік болуы қажет:

A) қарым-қатынастағы;

B) күрестегі;

C) материалдық мадақтаудағы;

D) жетілдіру мен өзіндік жетілдірудегі;

E)& жетістіктегі.

*****

Қозғалыстық іс-әрекетті тікелей орындаудағы жетістікке жету және сәтсіздіктен қашу мотивінің қолайлы арақатынасы болып табылады:A) 1 : 2 және одан аз;

B) 1 : 1;

C)& 2 : 1;

D) 3 : 1;

E) 3 : 1 көп.

*****


Жарыс ережелері мен оның объективті сыртқы жағдайлары болып мына кедергілер болып табылады:

A) шұғыл (күтпеген) ;

B) барлық спорт түріне арналған жалпы;

C) нақты жарыстың нақты жағдайларынан туындайтын;

D)& спорт әрбір нақты түріне арналған арнайы;

E) спортшының тұлғалық ерекшеліктерінен туындайтын.

*****

ФЕПСАК – бұл:A) «Қазақстанның спорт психологиясының федерациясы»;

B)& «Спорт психологиясының Европалық Ассоциациясы»;

C) « Азия континентінің спорт психологиясы федерациясы»;

D) «Спорт психологиясының Халықаралық қоғамы»;

E) «Спорт психологиясының Дүниежүзілік Ассоциациясы».

*****


Жарыстың міндеттері мен мотивтері анықталады:

A) жаттығу процесінің психологиялық ерекшеліктерімен;

B) психикалық күйдің динамикасының ерекшеліктерімен;

C)& жарыстың психологиялық ерекшеліктерімен;

D) спортшы мен команданың мобилизациялық дайындығының жағдайымен;

E) спорт түрінің ерекшелігімен.

*****

Жүктеменеің жеңіл көтеру, психиканың жоғары реактивтілігі т.б. мына күйді сипаттайды:A) эйфория;

B) жоғары деңгейдегі қоздырушылық;

C) әскери дайындық;

D) шаттану;

E)& психикалық көңіл-күй белсенділігі.

*****


Бұлшық еттегі жағымсыз ауруды түйсінулер, ұйқының бұзылуы, қайталамалы бас аурулары

мына күйдің белгілері болып саналады:

A) монотония;

B) психикалық қанағаттану;

C) апатия;

D) жарыс алдындағы қалтырау;

E)& психикалық қатты қысым.

*****


Эмоциялардың модальдығының үздіксіз ауысып отыруы қандай күймен байланысты:

A) әскери дайындық;

B)& жарыс алдындағы қалтырау;

C) жарыс алдындағы апатия;

D) өзіндік тыныштық сақтау;

E) жарыс алдындағы шашыраңқылық.

*****

Дене шынықтыру институттарына арналған психологиядан алған шыққан оқулықтың шыққан жылы:A) 1928;

B) 1938;


C) 1948;

D)& 1958;

E) 1968.

*****


Спорт психологиясындағы спорттық іс-әрекеттің арнайы нәтижесі болып саналады:

A) мотивтер;

B) бағдарлар;

C) әскери дайындық күйі;

D)& спорттық жетістік;

E) іс-әрекеттер мен операциялар.

*****

Қозғалыстық іс-әрекетті реттеудің ішкі контуры қолданылады:A) қозғалыстық іс-әрекетті зерттеудің алғашқы кезеңінде;

B)& бекіту және жетілдіру кезеңінде;

C) жарыс іс-әрекетінде;

D) қозғалыстық іс-әрекетті детальды және тереңдетіп зерттеу кезеңінде;

E) қозғалысты алғашқы қабылдау кезеңінде.

*****


Демалу гимнастикасын алғаш құрастырған:

A) Г.Д.Горбунов;

B)& Л.Персиваль;

C) Р.Сингер;

D) Р.Мартенс;

E) Дж.Лоутер.

*****

Секундтаудың негізгі мазмұны төрт бөлімнен тұрады: 1. Іс-әрекет процесіне бағдарлау; 2.Психикалық белсенділіктің төмендеуі және зейінді шоғырлау; 3. Жанды жұмылдыру және

тонусты көтеру; 4. Спортшының үздік дайындығы бар сенімділігіне иландыру. Көрсетілген

сандар комбинациясында олардың реті толық көлемде секундтауды жүргізуде осы бөлімдердің

дұрыс кезектестігін көрсететін нұсқасын көрсет:

A) 1,2,3,4;

B) 2,3,4,1;

C) 1,2,4,3;

D) 3,2,1,4;

E)& 2,4,1,3.

*****


Спортшы жарыстағы ең жақсы нәтижені қандай күйде болғанда көрсетеді:

A) жарыс алдындағы бейтараптығы;

B) жарыс алдындағы дене қызуы;

C)& қолайлы психикалық дайындығы;

D) жарыс алдындағы апатия;

E) спорттық ашу-ыза.

*****

7-10 жастағы балаларды жаттықтыру процесінде жаттықтырушының аса көп зейін аударатыны;A) жүрек-тамыр жүйесін дамытуға;

B) дененің ірі бұлшық еттерін дамытуға;

C) арқаның бұлшық етін дамытуға;

D) аса көп күшті дамытуға;

E)& қозғалыстың нақты тепе-теңдігін дамытуға.

*****


Г.Сельенің стресс теориясы бойынша организмнің тітіркендіргіш әрекетке бейімделуі төмендегі сатыда жүреді:

A) мазасыздық;

B)& резистенттілік;

C) резервтерді шектеу;

D) шаршау;

E) қолдау.

*****

Қозғалыстық көріністердің жаттықтырушы функциясы қозғалысты оқытуда мынамеханизмдерге негізделеді:

A)& идеомоторлы жаттығу;

B) қозғалыстық іс-әрекеттің тұжырымдаушы бейнесін құру;

C) қозғалыстық дағдылардың сызбалы бейнесін құру;

D) қозғалыстық қате дағдыларды түзету;

E) спортшының тәжірибесін қорытындылау.

*****

Спорттық жаттығудың негізгі міндеті:A) үздіксіз көп дене жүктемелеріне бейімделу мәселелері;

B) жоғары психикалық қысымды көтерумен байланысты мәселелер;

C) спорттық режимді сақтауға байланысты мәселелер;

D)& спортшынығ жеке тұлғасын дамытуға бағытталған оқыту мен тәрбие;

E) психикалық процестер мен күйлерді жетілдіру.

*****


Жаттығу процесінің психологиялық ерекшеліктері төмендегілермен анықталады:

A) психомоторлы сапаларды дамытумен;

B) спортшының тактикалық іс-әрекетімен;

C)& спортшының жан-жақты дайындық түрлерімен;

D) спортшының психологиялық дайындығымен;

E) спортшылардың психикалық күйлерінің динамикасымен.

*****

Спортшының жетістікке жетуге бағдар алуы мен қалыптасуы анықталады:A) оның психомоторлы сапаларының дамуы;

B)& оның атаққұмарлығы;

C) оның дене сапаларын жетілдіруі;

D) белгілі психикалық күйлерге илануы;

E) спорттық күрес этикасын сақтау.

*****


Жарысқа қатысудың мақсаты:

A) қатысу;

B) жеңіске жету;

C) жоғары нәтиже көрсетуге тілек;

D) рекордтан асып түсу;

E)& жеңіске жету немесе жақсы нәтиже көрсету.

*****

Көрсетілген қатардан оған сәйкес келмейтін ұғымды алып тастаңыз:A) қуаныш сезімі;

B) депрессия күйі;

C) таңқалу күйі;

D)& өзіндік тынышталу күйі;

E) босаңсып қалу күйі.

*****


Спорт психологиясынан Европалық Ассоциацияның тіркелген жылы:

A) 1925 ж;

B) 1935 ж;

C) 1945 ж;

D) 1955 ж;

E)& 1965 ж.

*****

Спорттағы допинг мәселесі спорт психологиясының нешінші міндеті болып саналады:A) бірінші;

B) екінші;

C) үшінші;

D)& төртінші;

E) бесінші.

*****


Спорттағы ерік ең алдымен төмендегіге негізделеді:

A) объективті қиындықтардың болуымен;

B) субъективті қиындықтардың болуымен;

C)& мотивациямен;

D) күтпеген кедергілермен;

E) жарыс кезіндегі кедергілермен.

*****

Жеке адамның қасиеттерін зерттеуде спортта қолданбайтындар:A) 16 PF Р.Кэттелдің сауалнамасы;

B) Г.Айзенктің тестісі;

C) Г.Спилбергердің мазасыздық шкаласы;

D) МСД Е. А.Калинин бойынша;

E)& «САН» әдістемесі.

*****


Спортшылардың шыдамдылығын жетілдіруде олардың жүктемеге деген жағымды қатынасын қалыптастыруға қажет:

A) бұлшық еттегі ауруды сезінулер;

B)& шаршау;

C) тығырыққа тірелу сезімі;

D) стресс;

E) қобалжу күйі.

*****

«Өзіндік бұйрық» тәсілі дене сапасын жетілдіруге қажет:A) тапқырлық;

B) жылдамдық;

C) күш;

D)& шыдамдылық;E) иілгіштік.

*****


Зейіннің аса жинақталуы мен шоғырлануы төмендегіні жетілдіруде маңызды:

A) жарылғыш күш;

B) шыдамдылық;

C)& аса көп күш;

D) күш-қуатқа шыдамдылық;

E) иілгіштік.

*****

Қозғалыстың аса көп жиілігін жетілдірудің психологиялық алғы шарты болып табылады:A)& қозғалысты орындаудағы уақыттың микроинтервалдарын қабылдаудың дәлдігі;

B) ойлаудың иілгіштігі;

C) қолайлы психикалық күй;

D) физиологиялық процестердің тежелуі;

E) ойлаудың көрнекі-әрекеттік сипаты.

*****


Проблемалық ситауцияларды шешудің рационалды тәсілдерін жетілдірудің психологиялық негіздері:

A) техникалық дайындық;

B) дене дайындығы;

C) арнайы дене дайындығы;

D)& тактикалық дайындық;

E) теориялық дайындық.

*****

Спортшының іс-әрекетінің дара стилі қалыптасады:A) спортпен шұғылданудың алғашқы кезеңінде;

B) спортпен арнайы шұғылдану кезеңінде;

C)& спорттық шеберліктің жоғары деңгейлі кезеңінде;

D) спорттық карьераның аяқталу кезеңінде;

E) жаттықтырушы іс-әрекет кезеңінде.

*****


Жеңіл атлетші-марафоншы үшін қажет:

A) табандылық;

B) бірбеткейлік;

C) ерікті өзіндік бақылау;

D)& ұжымдық сезімі;

E) эмоционалды тұрақтылық.

*****

Спорт ойындарында негізгі ерікті сапалардың ішіндегі маңыздысы;A) батырлық пен шешім қабылдағыш;

B)& белсенділік пен өзбетінділік;

C) шыдамдылық пен өзін-өзі ұстау;

D) табандылық пен бірбеткейлік;

E) мақсатқа ұмтылушылық, табандылық пен бірбеткейлік.

*****


Қозғалыстың аса көп жиілігін жетілдірудің психологиялық алғы шарты болып табылады:

A)& жылдам бағдар;

B) ойлаудың болжарлық сипаты;

C) ойлаудың интуитивтілігі;

D) физиологиялық процестердің тежелуі;

E) ойлаудың көрнекі-әрекеттік сипаты.

*****

Спорттың циклдық түрлерінде төмендегі ерікті сапалар маңызды болып саналады:A) батырлық пен шешім қабылдағыш;

B) белсенділік пен өзбетінділік;

C) шыдамдылық пен өзін-өзі ұстау;

D)& табандылық пен бірбеткейлік;

E) мақсатқа ұмтылушылық, табандылық пен бірбеткейлік.

*****


Қауіп-қатермен байланысты спорт түрлеріндегі маңызды ерікті сапалар:

A)& батырлық пен шешім қабылдағыш;

B) белсенділік пен өзбетінділік;

C) шыдамдылық пен өзін-өзі ұстау;

D) табандылық пен бірбеткейлік;

E) мақсатқа ұмтылушылық, табандылық пен бірбеткейлік.

*****

Иілгіштік пен ситуациялық:A) жарыс іс-әрекетін жүзеге асыру процесі;

B)& спортшының тактикалық ойлауының ерекшелігі;

C) естің бір процесі;

D) психомоторлы сапа;

E) перцепциялық сапа.

*****


Жаттықтырушының психологиялық дайындығы – бұл:

A)& спорттық іс-әрекетті психологиялық қамтамасыз ету;

B) спортшыларды дайындау;

C) нақты жарысқа психологиялық дайындық;

D) әлеуметтік-психологиялық дайындық;

E) психикалық күйді басқару.

*****

Спорттық жаттығудың бір бөлігі болып саналады:A) жарыс іс-әрекеті;

B)& спортшыны дайындау;

C) жаттықтырушыны дайындау;

D) психологиялық дайындық;

E) дұрыс жауап көрсетілмеген.

*****


Күрделі-координациялық қозғалыстық іс-әрекетті орындауға қабілеттілік маңызды фактор болып саналады:

A) спортшының мінез-құлқы;

B) бағдар;

C) ерікті күштерінің көрінісі;

D) өзара түсіністік;

E)& жеке адамның бағыттылғы.

*****

«Өзіндік сендіру» тәсілі төмендегі денелік сапаны жетілдіруге пайдалы:A) тапқырлық;

B) жылдамдық;

C) күш;

D)& шыдымдылық;E) иілгіштік.

*****


Аутогендік жаттығу әдістемесінің авторы:

A) Х.Линдеман;

B)& И.Г.Шультц;

C) Л.Д.Гиссен;

D) А.Т.Филатов;

E) Г.Д.Горбунов.

*****

Психология ғылымының негізін құрушы құбылысA) Саясат

B) Математика

C)& Адам болмысы

D) Әлеумет өмірі

E) Экология

*****


Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым:

A) Философия

B) Социология

C) Педагогика

D)& Психология

E) Экология

*****

Тренер психологиялық дайындықта мотвацияның басты факторы деп:A)& оқушысының дайындығы

B) материалдық жағдайы

C) Жеке психологиялық ерекшелігі

D) Жаттығу тәсілдеріне тиімді тұрғыдан қарау

E) Өз күшін адекватты түрде өзі бақылауы

*****


Психологиялық референттік топтар:

A) ашық топтар

B) уақытша топтар

C)& эталон топтар

D) шынайы топтар

E) жабық топтар

*****

Спортшының психолого-диагностикалық мінездемесі:A)& психологиялық дайындығы

B) Өмірбаяны

C) Жеке психологиялық ерекшелігі

D) Зерттеу қорытындысы

E) Міндеті, мазмұны

*****


Спортшының белсенділігін арттыруда жаттығу түрі, ауыр – қиындық т.б. еске алынып, қабылдауының саналы болуы:

A) Марапаттау

B) Дұрыс нұсқау беру

C) жарысқа қатысу

D) Үнемі жаттығу

E)& Жетістікке жету

*****

Қозғалысты реттеу ішкі контуры қандай ақпаратқа негізделген:A) Өзіндік кинестезиялық байқауларға

B) Спортшы тәжірибесіне

C)& Әріптесінің сыбыры мен кеңесіне

D) Жаттықтырушының сілтемесі мен кеңесіне

E) Теориялық түпнұсқаларға

*****


Проблемалы жағжайларды тиімді шешуді жетілдірудің психологиялық негіздері:

A) Теориялық дайындық

B) Техникалық дайындық

C) Арнайы дайындық

D)& Тактикалық дайындық

E) Дене дайындығы

*****

«Өзін сендіру» тәсілі келесі дене сапаларын жетілдіруде пайдалыA) шапшаңдық

B) жылдамдық

C)& төзімділік

D) ептілік

E) күштілік

*****


Адамның қоғамдық қарым-қатынасы қай салаға жатады

A)& әлеуметтік психология

B) спорттық психология

C) когнативтік психология

D) жалпы психология

E) педагогикалық психология

*****

Адамның тұлға болып қалыптасуының басты шарты орта:A) қоршаған орта

B) биологиялық бастаулар

C)& әлеуметтік қатынастар

D) жаратылыстан тыс күш

E) өзіндік қуат

*****


Топтық әрекетті қоғамдық мақсатпен меңгерген топ:

A) Топ


B)& Ұжым

C) Корпорация

D) Кездейсоқ топ

E) Бандиттік топ

*****

Спортшының кәсіби мінез-құлығы туралы ғылымы:A) Геронтология

B) Валеология

C) Дионтология

D)& Психология

E) Сексология

*****


Эмоциялардың қайсысы осы қатарға жатпайды?

A) қуану


B)& жек көру

C) ызалану

D) жиіркену

E) ашу


*****

Социомериялық әдіс нені анықтайды?

A)& топ мүшелерінің эмоциялық қарым-қатынасын

B) топ мүшелерінің санын

C) топ қызметінің нәтижесін

D) топтың болашағы

E) топтың сырттай құрылымын

*****


Спорт командасының құрылымында ойнайтындардың ең көп санын

A) Лидер көшбасшылар

B)& Жетекке жүрушілер

C) Оқшау


D) Жетекшілер

E) Теріс кеткендер

*****

Спортшымен жұмыс істейтін психологқа оның маңызды ерекшеліктерін атап көрсету қажетA) Саналар

B) Тұлғалық

C) Психикалық процестер

D) Психомоторлық сапалар

E)& Психикалық күйлер

*****


Топтық феномендердің ішінде қайсысы топтың бірлігін анықтайды?

A) эмоциялық күй

B) жақсы көру

C)& ауызбірлік

D) тұрақсыздық

E) жек көру

*****

Аталған тараулардың қайсысы спортшының психологиялық дайындығына жатпайды?A) Жарысқа деген жалпы психологиялық дайындық

B)& Теориялық дайындық

C) Жауапты жарыстарға дайындықтың қорытынды кезеңінде психикалық күйлерді коррекциялау

D) Ұзақ уақыттық жүктемелі жаттығу процесінде деген психологиялық дайындық

E) Нақты жарысқа деген психологиялық дайындық

*****


Берілген топқа үйлесімсіз түсінікті тап:

A) Меланхолик

B) Холерик

C) Флегматик

D)& Висцеротник

E) Сангвиник

*****

Ұстамсыз, күшті, қызу қанды, іскер адам деп И.П.Павлов атаған спортшы типі:A) Флегматик

B)& Сангивиник

C) Холерик

D) Меланхолик

E) Висцеротоник

*****


Бірінші сынып оқушыларының жазуға үйренуде тез шаршап қалуы неге байланысты?

A)& Ұсақ бұлшық ет дамуының жеткілікті дәрежеде жетілмеуінен

B) Жүйке жүйесінің нашар қозуынан

C) Үлкен ақыл-ой жүктемесіне байланысты

D) Осы жастағы балалардың дене пішіні дамуындағы кемшіліктерге байланысты

E) Оқу процесінің нашар ұйымдастырылуына байланысты

*****

Жеке адамның психикалық қасиетіне нелер жатады?A)& темперамент, қабілет, мінез

B) оқыту, тәрбиелеу, дамыту

C) қимылдық әрекеттер, қимылдық білгірлік

D) көрушілік, ұғынушылық,

E) мотивтер, тәрбиелеу және дамыту

*****


Спортшының белгілі бір іс-әрекетке итермелейтін психологиялық ішкі күші:

A)& Міндет

B) Қажеттілік

C) Себеп


D) Әдіс

E) Мақсат

*****

Өзара терең сыйластық жайлаған ортадағы қатынас түріA) қайшылықты

B)& үйлесімді

C) дау-дамайлы

D) бейтарап

E) тәуелді

*****


Арақатынастардың орнығуына кедергі жасауға жеке адам қасиеті

A) ақ көңілдік

B) үйіршеңдік

C)& сенімсіздік

D) достық

E) ұжымшылдық

*****

Адамда тұрақты сақталатын қасиетA)& әдет

B) көңіл-күй

C) ниет

D) қажеттікE) зейін

*****


Екеуі де әлсіз типке жататын темпераменттер

A) Холерик, меланхолик

B) сангвиник, флегматик

C)& флегматик, меланхолик

D) меланхолик, Холерик

E) сангвиник, Холерик

*****

Темпераменттік қасиеттер басқа психикалық құбылыстарға қарағандаA)& тұрақтанған

B) ауыспалы

C) динамикалы

D) өзгермелі

E) икемдескіш

*****


Психологияның ғылым ретінде «Жан» туралы анықтамасы қашан берілді?

A) үш мың жыл бұрын

B) екі мың жыл бұрын

C) XVI ғ.

D) XIV ғ.

E)& XVII ғ.

*****

Командадағы психологиялық атмосфераны зерттеу үшін қолданылады:A) Ф. Фидлер шкаласы

B)& Е. Ильиннің теппенг-тесті

C) Г. Айзенк тесті

D) Шмишек-Леонард тесті

E) Я. Стреляу сауалнамасы

*****


Спортшы нәтижесіне қомақты үлес қосатын:

A)& Жаттықтырушы

B) Дәрігер

C) Ата-анасы

D) Команда жетекшісі

E) Психолог

*****

Сана қоғамдық өнім ретінде тиесілі:A) Адамға, жануарларға, құстарға және балықтарға

B)& Тек адамға

C) Барлық тірі жәндіктерге

D) Адамға, жануарларға және құстарға

E) Адамға және жануарларға

*****


Спорт оқу процесіндегі негізгі психологиялық талаптардың бірі:

A) Белсенділікке тәрбиелеу

B) Жеке адамға тән қасиеттерді қалыптастыру қажет

C)& Жаттығушыны дене жаттығулары сабағына деген терең қызығушылығын арттыру

D) Адамгершілік қасиетін қалыптастыру

E) Жаттығушыны адамгершілікке тәрбиелеу

*****

Психология қай ғылым саласында ұзақ уақыт дамыды?A) Анатомияда

B) Социология

C) Антропологияда

D)& Философияда

E) Биологияда

*****


Вербальды емес коммуникацияда қарым-қатынас құралы:

A) монологиялық сөз

B) кеңістік

C)& ауызша сөйлеу

D) диалогиялық сөз

E) жазба


*****

Эмперикалық психологияны кім анықтаған?

A) Х. Вольф

B) Г. Лейбниц

C) Б. Спиноза

D) Дж. Локк

E)& Р. Декарт

*****


Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу:

A) Ойлау


B) Сезіну

C)& Сөйлеу

D) Сынау

E) Көру


*****

Бейімделуге байланысты өзгеру құбылысы:

A) Синтез

B) Реакция

C) Функция

D)& Адаптация

E) Сенсибилизация

*****


Вербалдық қатынас ненің көмегімен іске асады:

A) дұрыс жауап жоқ

B) көзқарас және қимылдар

C)& тіл және сөз

D) көзқарас және мимика

E) мимика және пантомимика

*****

Байсалды, ұстамды, бірқалыпты, табанды, төзімді, спортшы типі:A) Лидер

B)& Флегматик

C) Сангвиник

D) Меланхолик

E) Холерик

*****


Спортшы дағдысының қалыптасу процесі:

A) Жарыс


B) Жүзу

C) Ойын


D)& Жаттығу

E) Секіру

*****

Жеке адамның әлеуметтік – психологияның қай жағынан көрінеді?A)& әлеуметтік

B) спорттық

C) диференциялдық

D) педагогикалық

E) жалпылық

*****


Тұлғаның тұрақты, дара әлеуметтік ерекшеліктерінің жиынтығы –

A) ерік


B)& мінез

C) қабілет

D) сезім

E) темперамент

*****

Жеке тұлға бұл –A) тіршілік иесі

B) биологиялық болмыс

C)& қоғам мүшесі

D) адам


E) индивид

*****


Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс –

A) көңіл


B) эмоция

C)& мінез

D) құмарлық

E) стресс

*****

Мінездің қалыптасу негізіA) нәсілден

B) тума беріледі

C)& өмір жағдайлары

D) рухани болмыс

E) бәріде қатысты

*****


Психология ғылымының міндеті –

A) субъектив ойды баяндау

B) процестерді сол күйінде суреттеу

C)& психологиялық құбылыстарды объектив заңдылықтарын ашу

D) табиғаттан тыс болмысты деректеу

E) адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу

*****

Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы –A) салыстырмалы психология

B)& педагогикалық психология

C) еңбек психологиясы

D) жас ерекшеліктер психологиясы

E) арнайы психология

*****


Шапшаңдықты дамытудың маңызды психологиялық алғы шарттарының бірі:

A) бұлшық етті босату шеберлігі;

B) күшті дәл жұмсау шеберлігі;

C) зейінді шоғырландыру шеберлігі;

D) зейінді нақтылау шеберлігі;

E)& уақытты микроинтервалын дәл анықтау шеберлігі.

*****

Жеке адамның спорттық бағыттылығы үйлестіреді:A) тактикалық ойлау мен ерікті сапаларды;

B)& мотивация мен күрделі-координациялық қозғалысты орындау қабілеті;

C) жеке адамның белгілі қасиеттерінің жағымды көрінісі және психомоторлы қасиеттерді дамытудың жоғары деңгейі;

D) эмоционалды және ерікті процестердің белгілі көрінісі;

E) тілдік-қозғалыстық белсенділік және зейіннің қысымының көрінісі.

*****


Нақты жарысқа психологиялық дайындықты қанша периодқа бөледі:

A) бес период;

B)& үш период;

C) алты период;

D) төрт период;

E) екі период.

*****

Спорт түрлерінің келесі критерийлерге негізделген. Нақты жауабын таңда.A)& қарсыластардың қарсы келуі және серіктестердің өзара іс-әрекеті;

B) қарсыластардың өзара іс-әрекеті;

C) жарысушы қарсыластардың өзара іс-әрекеті;

D) спортшылардың тұлғааралық және функционалды өзара іс-әрекеті;

E) қозғалыстық іс-әрекеттердің сипаты.

*****


Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінігі:

A) тәннен ажыралмас құбылыс

B) тәнмен бірге сөнеді

C) тәннен уақытша бөлінеді

D)& тәннен бөлек жасайды

E) тән жасауы үшін жанның қажеті жоқ

*****

Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы –A) желке (қарақұс)

B) көру зонасы

C) төбе (еңбек)

D) шеке


E)& маңдай

*****


Балаға адамзаттың қоғамдық тәжірибесін саналы игеруге бағытталған белсенді процесс –

A) тәрбие

B)& оқыту

C) дағдыландыру

D) жаттықтыру

E) мәжбүрлеу

*****

Спортшының іс-әрекетінің дара стилі қалыптасады:A) спортпен шұғылданудың алғашқы кезеңінде;

B) спортпен арнайы шұғылдану кезеңінде;

C)& спорттық шеберліктің жоғары деңгейлі кезеңінде;

D) спорттық карьераның аяқталу кезеңінде;

E) жаттықтырушы іс-әрекет кезеңінде.

*****


Спорттық жаттығудың бір бөлігі болып саналады:

A) жарыс іс-әрекеті;

B)& спортшыны дайындау;

C) жаттықтырушыны дайындау;

D) психологиялық дайындық;

E) дұрыс жауап көрсетілмеген.

*****

Спортшылардың шыдамдылығын жетілдіруде олардың жүктемеге деген жағымды қатынасын қалыптастыруға қажет:A) бұлшық еттегі ауруды сезінулер;

B)& шаршау;

C) тығырыққа тірелу сезімі;

D) стресс;

E) қобалжу күйі.

*****


Спорттағы тактикалық ойлаудың ең маңызды ерекшелігі деп саналатын:

A)& шапшаңдық және дәлдік;

B) ойлаудың болжарлық сипаты;

C) ситуациялық және иілгіштік;

D) ойлаудың көрнекі-әрекетті сипаты;

E) ойлаудың болжарлық және интуициялық сипаты.

*****

Тұлғаның сапасына зерттеу үшін спортта қайсысы пайдаланылмайды:A) Р. Кэттелдің 16 РF

B) А. Калининнің МСДЕ

C) У. Стилбергтің үрейлену шкаласы

D)& «САН» әдістемесі

E) Г. Айзенк тесті

*****


Спортшының психологиялық дайындығы –бұл:

A)& Өзінтану процесі

B) Педагогикалық процесс

C) қайта дайындау процесі

D) Ұқыпсыздық процесі

E) Төменгі сезімді қанағаттандыру процесі

*****

Спорт психологиясын зерттеудегі алғашқы негіз:A) Спортшының бойы мен салмағы

B) Спортшының иілгіштігі және жинақтылығы

C) Физиологиялық өзгешелігі

D)& Жеке дара өзгешелігімен спорт жетістігін жетілдіру жолдары

E) Күш мүмкіндігі

*****


Спорт психологиясында спорттық қызметтің арнайы жемісі:

A)& Спорттық жеңіске жету

B) Қондырғылар

C) Қимылдар мен операция

D) Сайысуға дайын күйі

E) Уәждер*****

Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет