Стартиране на Европейския алианс за професионална практикаДата19.06.2016
өлшемі113 Kb.
#146943Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел/Лайпциг, 2 юли 2013 г.Стартиране на Европейския алианс за професионална практика

Комисарите Андрула Василиу (образование, култура, многоезичие и младеж) и Ласло Андор (заетост, социални въпроси и социално приобщаване) ще обявят днес създаването на Европейския алианс за професионална практика на конкурса WorldSkills 2013 г. в Лайпциг, Германия. Алиансът ще помогне в борбата с безработицата сред младежта чрез подобряване на качеството и предлагането на професионални практики в ЕС посредством широко партньорство на ключови участници от областта на заетостта и образованието. Той ще има за цел също така да бъде променено отношението към професионалната практика. По-специално, Алиансът ще набележи най-успешните схеми за професионална практика в ЕС и ще приложи подходящи решения във всяка държава членка.

Алиансът е подкрепен от първата по рода си съвместна декларация на Европейската комисия, председателството на Съвета на министрите на ЕС и синдикатите и организациите на работодателите на европейско равнище (Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейския център за предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската асоциация на занаятчиите и малките и средните предприятия (UAPME)). Алиансът насърчава мерки, които ще бъдат подкрепени от Европейския социален фонд, от Инициативата за младежка заетост и от новата програма на ЕС за образованието, обучението и младежта „Еразъм+“.

Призоваваме всички заинтересовани страни да се присъединят към Европейския алианс за професионална практика и да допринесат за повече и по-качествени възможности за професионална практика в Европа“, заявиха комисарите в съвместно изявление. „Професионалната практика може да играе ключова роля срещу младежката безработица, като предостави на младите хора уменията и опита, търсени от работодателите.“

Страни със силни системи за професионално образование и обучение (ПОО), като например Германия, Дания, Нидерландия и Австрия, имат по-малка безработица сред младите хора. Комисията потвърждава този анализ в последния Европейски тримесечен преглед на заетостта и социалното положение, в който се посочва, че професионалната практика и стажовете често са трамплин към назначаването на постоянна работа (вж. IP/13/601). Ето защо професионалната практика е ключов елемент на „гаранцията за младежта“, предложена от Комисията като част от пакета от мерки за младежка заетост през декември 2012 г. (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938) и приета от Съвета през април 2013 г.

Необходимо е да обединим силите си и да действаме сега, за да гарантираме, че нашите млади хора ще придобият уменията, които са им нужни, за да успеят в своя личен и професионален живот“, заяви комисар Василиу. „Предвид неприемливите нива на безработицата сред младите хора има спешна нужда отговарящите за образованието и заетостта да работят заедно, за да се улесни преходът на младите европейци от училището към трудовия живот“, добави комисар Андор.

Алиансът ще подкрепя националните реформи, с които се цели създаването или укрепването на схемите за професионална практика. Комисията приканва всички потенциални партньори да се присъединят към Алианса: публичните органи, предприятията, синдикатите, търговските камари, доставчиците на професионално образование и обучение, представителите на младежта и службите по заетостта. Тя приканва тези потенциални партньори да поемат твърди ангажименти за насърчаване на публичното и частното финансиране на схемите за професионална практика.

С подписването на съвместната декларация европейските представители на синдикатите и работодателите поемат ангажимента през следващите шест месеца да съсредоточат усилията си за:  • повишаване на осведомеността относно предимствата на професионалната практика за работодателите и за младите хора,

  • разпространяване на опита и добрите практики в своите собствени организации,

  • мотивиране на своите организации членки и предоставяне на съвети относно разработването на качествените професионални практики, отговарящи на нуждите от умения на пазара на труда.

Освен това те ще насърчават своите членове:

  • да си сътрудничат с училищата и службите по заетостта,

  • да подпомагат обучението на вътрешнофирмени наставници и практиканти,

  • да увеличат предлагането на професионалните практики и да повишат качеството им.

Комисията се ангажира:

  • да насърчава партньорското обучение и партньорските проверки в подкрепа на реформата на политиката в държавите членки, особено в държавите членки, които са получили специфични препоръки в областта на ПОО,

  • да гарантира възможно най-доброто използване на фондовете на ЕС като принос за постигането на целите на Алианса (подпомагане на развитието на равнище системи за професионална практика, на учебното съдържание и на мобилността на практикантите и работниците и служителите),

  • да проучи възможността за включването на професионалните практики в мрежата EURES в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни,

  • да покани Eurochambres и други заинтересовани страни да се ангажират с мерки, допринасящи за постигането на конкретни резултати от Алианса.

На днешното откриване присъстват също Johanna Wanka, германският федерален министър на образованието и научните изследвания, и, от името на председателството на ЕС, Algimanta Pabedinskienė, литовският министър на социалната сигурност и труда. Европейската кръгла маса на индустриалците (ЕRT), която представлява 50 мултинационални дружества, в които са наети на работа 7 милиона души, подкрепя Алианса с мрежа от „посланици“ на бизнеса. Franco Bernabè, председател на Кръглата маса и главен изпълнителен директор на Telecom Italia, заяви: „Подкрепяме напълно този Алианс. Всички заедно трябва да работим по нов начин, за да променим съществуващото отношение и да създадем повече и по-добри възможности за професионална практика.“

Европейската асоциация на търговско-промишлените палати (Eurochambres) възнамерява да насърчава партньорства, основани на тези, в които вече са се включили техните членове в Германия, Испания, Австрия, Румъния и Унгария. Австрийската федерална икономическа камара осъществява проекти също в Румъния и Словакия за създаването на двойна система за професионална практика, съчетаваща обучението в обществени училища за ПОО с придобиването на опит в предприятията.Контекст

Планът на Комисията да създаде Европейски алианс за професионална практика бе оповестен като част от нейната инициатива за преосмисляне на образованието (вж. IP/12/1233) и пакета за младежка заетост (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938). На заседанието си на 7 и 8 февруари 2013 г. Европейският съвет прикани Комисията да създаде Алианса като част от мерките за справяне с младежката безработица. Освен това Алиансът е ключов елемент в съобщението на Комисията от 19 юни „Да обединим усилията си в подкрепа на младите хора в Европа“.

В заключенията на Европейския съвет от 27—28 юни 2013 г. насърчаването на висококачествени възможности за професионална практика и обучение на работното място, по-специално чрез Европейския алианс за професионална практика, се посочва като ключов елемент от подпомагането на младежката заетост.

Европейският алианс за професионална практика се създава в рамките на конкурса WorldSkills.За повече информация

Европейски алианс за професионална подготовка:http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

Мерки на ЕС за борба с младежката безработица: MEMO/13/464

Европейска комисия: Образование и обучение / Младежка заетост

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Уебсайт комисар Ласло Андор

Съобщенията на Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEUСъобщенията на Ласло Андор в Туитър можете да следите на адрес: @LaszloAndorEU

За контакт:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)IP/13/634


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет