Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасыДата25.02.2016
өлшемі206.21 Kb.
#19824
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


1бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

________АТжЭФ деканы

___________Г.Х. Мухамедиев

___________________2014ж.

Сымсыз байланыстар технологиясы

Силлабус
Технологии беспроводной связи

Силлабус

Мамандық: 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3


Семестр: 6

Кредит саны:3

Сағат саны:

Дәрістер 15

Тәжірибелік сабақтар:15

СОӨЖ: 45


СӨЖ: 45

Емтихан: 6 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «АЖжАТҮ» кафедрасында дайындалып 5В071900 «Радиотехника,электроника және телекомуникциялар» мамандығындағы студенттерге арналған.

Кафедра отырысында талқыланды (атауы)
Кафедра меңгерушісі А.Е.Бакланов
№____ хаттама ____________________ж.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды АТжЭФ


Төраға Т.М.Абдрахманова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған


Аға оқутышысы М.А.Амангельдина

Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«АЖжАТҮ» кафедрасы, АТжЭ факультеті (Г-3-518.)

Пән жүргізетін оқытушы: М.А.Амангельдина аға оқутышысы

Жұмыс телефоны: 540-586

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәнге сипаттама

Аталған курс жоғарғы оқу орнында оқитын студенттерге арналған міндетті пән болып саналады ж/е профильді пән ретінде оқу жоспарына енгізіледі.  1. Пәнді оқытудағы мақсат

Пәнді оқудағы есептер: болашақ мамандарды моделдеуге байланыстың даму тенденцияларын көрсету; арналардың сапа көрсеткіштері мен оның параметрлерін анықтаудағы әдістердің байланыс заңдылықтарын үйрету; жүйенің энергетикалық параметрлерін табу жолдарын ж/е жиілік жолағын, қуатын тиімді пайдалану жолдарын; СБ жүйелерінің экономикалық көрсеткіштерімен т. б. сұрақтарды қарастырады.

Пәнді оқып-үйрену арқылы студент төмендегілерді білуі тиіс:

-әртүрлі СБ технологияларының даму тенденциялары; СБ арналарының негізгі параметрлерін; әртүрлі СБ арналарының сапалық көрсеткіштері арасындағы байланыстың заңдылықтары туралы; әртүрлі СБ жүйелерін құрудың техникалық концепциялары; әртүрлі СБ-ң ерекшеліктерімен, олардағы кездесетін кемшіліктері мен қасиеттері; арналарды ұйымдастыру жолдары; СБ қолжеткізімді ұйымдастыру мен қолдану; СБ энергетикалық параметрлерін табу тәсілдері ж/е т. б. сұрақтар.


1.3. Пәнді оқытудың міндеттері
Студент төмендегілерді біліп шығуы тиіс:

-берілген СБ трассасының шынайы параметрлері мен арналардың сапасына қойылатын нормаларды ескеріп, аппаратураның негізгі энергетикалық параметрлерін таңдау ж/е есептеу; ұяшық радиусы ж/е қабылдағыштың сезімталдығын есептеу (ұялы байланыс мысалында);

-берілген жергілікті мекенде, СБ-ң анықталған/берілген бір стандартында аумақтык жиіліктік жоспар түзу (ұялы байланыс мысалында);

-СБ желісінің сәулетін тиімділіктің кешенді критерилеріне сәйкес тиімдендіру (ұялы байланыс мысалында).

Студент білуге міндетті:

-жаңа заман талабына сай сымсыз байланыс төңірегінде теориялық білімі болуы ж/е әртүрлі әлемдік өндірушілердің жабдықтары көмегімен байланысты ұйымдастыру (жобалау, жоспарлау), басқа да туындайтын сұрақтарды шеше алуы тиіс.
  1. Пререквизиттар

Студенттердің «Сымсыз байланыстар технологиясы », пәнін терең және сапалы түсіну үшін жоғары математика, физика, информатика пәндерінен мектеп бағдарламасыменен қатар 1-курсте өткен бөлімдерден білімдері қажет.

Сонымен қатар, «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері», «Электроника ж/е аналогтық құрылғылар схемотехникасы» ж/е басқа да пәндері.
1.5 Постреквизиттар
Осы пәннен алған білімдер 3 (6-семестр), 4 курстердегі арнайы пәндерде жалғасын тауып, тереңдетіле оқытылады Атап айтқанда: «Цифрлық байланыс технологиясы», «Цифрлы тарату жүйелері» ж/еде басқа элективті пәндер.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспарТақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағ

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Кіріспе. Жаппай қызымет көрсету жүйесін(жқж). Бір аспаппен және кезекпен қызымет көрсететін жүйе. Жқж негізгі түсініктері Шешу процедурасың элементтері. Оқиға.

3

[3] нег. әдеб. 7-12 бет.

[4] нег. әдеб. 10-17 бет.

[10] нег. әдеб. 7-20


1

2

3

Моделдеуді аяқтау.

Көпарналы құрылғыны моделдеу . Gpss дискретті жүйесін моделдеу жұмысының принціпі. Gpss объекілерін сипаттау. Блоктар, транзактілермен байланысты gpss2

[2] қос.. әдеб.. 7-21, 87-93 бет.

[3] нег. әдеб. 54-57, 59-64 бет.

[4] нег. әдеб.. 63-81 бет.

[10] нег. әдеб. 33-89 бет.

Блоктар, жабдықтар жұмысының сипаттамасы. Транзакттың  жол бағдарыныңөзгерісі. Блоглар статистикасының жиыны . Gpss тілі бойынша негізгі қорытынды.

2

[7] нег. әдеб. 7-69 бет.
[2] нег. әдеб. 9-15 бет.


1

2

3

Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

№1 Тәжірбиелік сабақ

Жылжымалы ұялы байланысты жоспарлаудың аспектілері. Трафикті жаймалауды, жоспарлау құрамын сараптау (GSM стандарты мысалында).

2

[3] нег. әдеб. 144-145 бет.

[4] нег. әдеб. 214-228 бет.

[5] қосым. әдеб. 12-17 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№2 Тәжірбиелік сабақ

Радиотолқындардың таралу ерекшеліктері. Қуат өлшем бірліктері ж/е радиостолқындарды таратудағы туындайтын мәселелер. Радиотолқындарды тарату механизмі ж/е мәселелерді шешу сұрақтары. (GSM стандарты мысалында).

3

[1] нег. әдеб. 6-20 бет.

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[4] нег. әдеб. 127-132 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№3 Тәжірбиелік сабақ

Антенналардың бағыттағыш диаграммасы.

Антенналардың күшейту коэффициенті Антенна сәулесінің ені. Антенналардың түрі ж/е оларды айыру. Сәуле шығарғыш кабельдер. Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM стандарты мысалында).


2

[4] қосым. әдеб. 7-20 бет.

[10] нег. әдеб. 17-60 бет.

[5] нег. әдеб. 11-24 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№4 Тәжірбиелік сабақ

Жүйе балансы. GSM жүйесіндегі жиілік ауқымы. Қуат бюджетінің факторы. Жүйенің қуат балансын есептеу (Uplink, Downlink бағыттары бойынша). Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару.

2

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[11] нег. әдеб.17-29 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

1

2

3

№5 Тәжірбиелік сабақ

Жаймалау есебі. Желіні жаймалаудың/ байланыспен қамтамасыз етуді бағалаудың критерилері.

Қызмет көрсету аумағын есептеудің модельдері мен әдістері. Қызмет көрсету аумағының классикалық әдісі. Окамура-Хатаның эмпирикалық моделі. Компьютерлік әдіс.Сәулелерді трассалау әдісімен қызмет көрсету аумағын есептеу. Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM стандарты мысалында).

2

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[11] нег. әдеб. 17-39 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№6 Тәжірбиелік сабақ

GSM стандартты желілерді жоспарлаудағы ж/е дамытудағы трафик теориясы бойынша туындайтын сұрақтарды шешу. Трафиктің қарқындылығы мен өлшеу бірлігі. Трафик сипаттамасы. Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM).

2

[3] нег. әдеб. 140-141 бет.

[4] нег. әдеб. 132-135 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№ 7 Тәжірбиелік сабақ

Жиіліктік жоспарлау. Жиілікті қайта қолдану. Номинальды ұялы жоспарды құру. Кластерлік моделдер.

Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM стандарты мысалында).

2

Тізім бойынша (6) ӘН

[3] нег. әдеб. 144-145 бет.

[4] нег. әдеб. 194-207, 214-228 бет.


Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

№1 Сымсыз байланыс жүйесінің классификациясы

1

[3] нег. әдеб. 144-145 бет.

[4] нег. әдеб. 214-228 бет.

[5] қосым. әдеб. 12-17 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН1

2

3

№2 Транкингтік жүйелер (ТЖ)

1

[1] нег. әдеб. 6-20 бет.

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[4] нег. әдеб. 127-132 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№3 Сымсыз абоненттік қолжетімділік әдістері (САҚ)

1

[4] қосым. әдеб. 7-20 бет.

[10] нег. әдеб. 17-60 бет.

[5] нег. әдеб. 11-24 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№4 Спутниктік байланыс жүйелері классифик-сы. Қолдану саласы.


1

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[11] нег. әдеб.17-29 бет.

№5Арналарды

бөлу/ұйымд-тыру принциптері. Көпарналы қолжеткізім әдістері.Кең жолақты сигналдарды қолдану

1

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[11] нег. әдеб.17-29 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№6 Оптикалық және радиобайланыс сигналдарының түзілу және өңделу құрылысы

1

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[11] нег. әдеб. 17-39 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№7 СБ жүйелердің техникалық концепцияларын құру. MS-BTS арасында байланысты

ұйымдастыру

1

[3] нег. әдеб. 140-141 бет.

[4] нег. әдеб. 132-135 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

№8 Сенімді қабылдау аймағы радиусын анықтау

1

[7] нег. әдеб. 7-69 бет.

1

2

3

№9 Көп сәулелі таратумен ескертілінген радиосигналдардың (тынуы) ескерілген үлгілері

1

[3] нег. әдеб. 144-178 бет.

[4] нег. әдеб. 149-164 бет.

[4] нег. әдеб. 171-194, 195-228 бет.

[11] нег. әдеб.. 28-45 бет.
[3] қос. әдеб. 20 -41 бет.


№10 Сигналдарды алшақтату әдістері. Түрлері

1

[3] нег. әдеб.. 52-82 бет.

[4] нег. әдеб.. 83-132 бет.

[11] нег. әдеб.. 48-59 бет.

[5] қос. әдеб. 24-36 бет.

№11 Спектрді кеңейтуі жүйелері . Негізгі концепциялары

1

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[4] нег. әдеб. 81-83 бет.

[11] нег. әдеб. 37-56 бет.

[5] қос. әдеб. 21-27 бет.

№12 Спектрді кеңейтуі жүйелеріндегі синхрондау

1

[8] нег. әдеб.. 7-20, 56-74 бет.

[9] нег. әдеб. 9-24, 54-87 бет.


№13Сымсыз локальды желілер (СЛЖ)


1

[8] нег. әдеб.. 7-20, 91-94 бет.

[9] нег. әдеб. 9-24, 95-107 бет.


№14-№15 Кең жолақты қолжеткізімді стандарттардың түрлері. СЛЖ қосылу.

2

[8] нег. әдеб.. 7-20, 108-115 бет.

2ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум. Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 280 с.

Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 176 с.

Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1988.

Марков А.А. Моделирование информационно-вычислительных процессов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 360 с.

Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум. – М.: Высш. шк., 1999. – 224 с.

Армстронг Дж.Р. Моделирование цифровых систем. – М.: Мир, 1992. – 174 с. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 400 с. Калянов Г.Н. CASE структурный системный анализ (автоматизация и применение). М.: Изд-во ЛОРИ, 1996. – 242 с.

Киндлер Е. Языки моделирования. – М.: Энергия, 1985. – 288 с. Математическое моделирование: методы, описания и исследования сложных систем / Под ред. А.А. Самарского. – М.: Наука, 1989. – 128 с.

Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. – М.: Мир, 1975.

Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М.: Мир, 1984. – 264 с.

Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 342 с.

Томашевский В.Н., Жданова Е.Г. Имитационное моделирование в среде GPSS. – М.: Бестселлер, 2003. – 416 с.

Харин Ю.С. и др. Основы имитационного и статистического моде-лирования. – Минск: ДизайнПРО, 1997.

Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономи-ки. – М.: Диалог-МИФИ, 2002. – 304 с.

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – Искусство и наука. – М.: Мир, 1978. – 418 с.

Шрайбер Т.Дж. Моделирование на GPSS. – М.: Машиностроение, 1980. – 592 с.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

10

10

20

20

5

-

30

100

Рейтинг 2

5

10

10

20

20

5

-

30

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
1. WLL - Wireless Local Loop - радиоқолжеткізім (радиоұзарту) немесе сымсыз қосу төмендегіні қамтамасыз етеді:

А) Максималды мобилділік және оперативті байланысты;

В) Байланысты ұйымдастырудың жылдам тәсілін қамтамасыз етеді, яғни кабельді төсеу үлкен шығынды қажет ететін болса немесе байланысты ұйымдастырудың басқа жолының мүмкін емес жағдайында оның тиімділігі артады;

С) Жиіліктік ресурсы шектелген өткізу жолағын;

Д) А,В,С

Е) Дұрыс жауабы жоқ.2. Сымсыз байланыстардың түрлері:

А) Кабельді теледидарлама;

В) Көпарналы электрбайланыс;

С) Жергілікті телефон желілері;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ3. Сымсыз байланыстың тарихы төмендегіден басталады:

А) Ресейдегі Поповтың электромагниттік толқындарды зерттеуінен;

В) Максвелдің электромагниттік өріс теориясын ашуынан;

С) Марконидің электромагниттік толқындар тәжірибесінен;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ4. Радиоқабылдау техникасының дамуы келесі кезеңдерден басталады:

А) Алғашқы транзисторлы радиоқабылдағыштардан;

В) Алғашқы шамды радиоқабылдағыштардан;

С) Алғашқы ИМС-лы радиоқабылдағыштардан;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ5. Алғашқы радиоқабылдағыштар төмендегідей болды:

А) Шамды;

В) Транзисторлы;

С) Өте үлкен ИМС-лы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ6. Супергетеродинді радиоқабылдағыштар қашан ойлап табылды?

А) 1913 ж.

В) ХХ ғасыр соңында;

С) 1895 ж.

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ7. Қазіргі таңдағы сымсыз жүйенің радиоқабылдағыш техникасы негізінен төмендегіден тұрады:

А) Комбинацияланған;

В) Супергетеродинді;

С) Тіке күшейтетін;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ8. Алғашқы супергетеродинді радиоқабылдағыштар қашан ойлап табылды?

А) 1913 ж.

В) ХХ ғасыр соңында;

С) 1895ж.

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
9. Алғашқы супергетеродинді радиоқабылдағыштар төмендегі негізде жасалды:

А) Кіші ИМС-лы;

В) Орта ИМС-лы;

С) Үлкен ИМС-лы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
10. Ашық кеңістікте электр байланысының сигналдарын беру радиотолқын көмегімен атқарылатын ақпараттарды беру жүйесі қалай аталады?

А) Байланыс жүйесі;

В) Оптикалық байланыс жүйесі;

С) Сымды байланыс жүйесі;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ11. Барлық радиожүйелер төмендегі принцип бойынша бөлінеді:

А) Сымды;

В) Оптикалық;

С) Комбинацияланған;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
12. Радиожелілер мен радиожолдар – ..................................түрі.

А) Біржақты радиожүйе;

В) Екі жақты радиожүйе;

С) Сымсыз байланыс;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ.13. Бір жақты радиожүйелер төмендегідей бөлінеді:

А) Симплексті;

В) Дуплексті;

С) Күрделі симплексті;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ14. OSI-7 моделін радиожүйеде қолдану....

А) Міндетті;

В) Міндетті емес;

С) Стандартқа байланысты;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ15. Радиожүйелерде арналарды ұйымдастыру үшін сымды байланыс жүйелеріндегідей келесі принцип қолданылуы мүмкін:

А) Жиіліктік бөлу;

В) Кодалау бойынша бөлу қолданылатын көпшіліктік қолжеткізілім;

С) Стандартқа байланысты;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ16. Котелников теоремасына сәйкес, fm спектрімен шектелген үздіксіз сигналдағы ақпаратты dt≤2 fm уақыт аралығынан алынған, осы сигналдың дискретті есебі ретінде беруге болады. Жоғарыда көрсетілген теорема арналарды ұйымдастырудың қандай принципіне сәйкес келеді?

А) арналары уақыт бойынша бөлінген байланыс жүйелерінде;

B) арналары жиілік бойынша бөлінген байланыс жүйелерінде;

C) арналары кодалау бойынша бөлінген байланыс жүйелерінде;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ17. Көпшіліктік қолжеткізілімнің әдістерін атаңыз.

A) арналары жиілік бойынша бөлінген байланыс жүйелері;

B) арналары уақыт бойынша бөлінген байланыс жүйелері;

С) «Созылған спектр» технологиясы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ18. Қай құрылғы кез келген радиожолдар құрылғыларының қатарына кіреді?

А) АФТ (антенді-фидерлі күрежол);

В) Коммутациялық станция;

С) Басқарғыш құрылғы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ19. Тәжірбиеде төмендегі қасиетке ие антенналар жиі қолданылады:

А) Барлық жаққа бағытталған;

В) Бағытталған;

С) Тар бағытталған;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ20. Тәжірбиеде қолдау таппаған көпшіліктік қолжетілімдіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ21. Аналогтық радиожүйе байланысында жұмыс жасайтын тәжірбиеде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ22. Цифрлық/сандық радиорелелік байланыс жүйесінде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

23. Тәжірбиеде GSM стандартты ұялы байланыста кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімдліктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ24. Тәжірбиеде Smart Trank стандартты аналогты трнакингті байланыс жүйесінде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ25. Цифрлы транкингті Tetra стандартты байланыс жүйесінде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ


Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет