Тема: здравеопазване


Президентството е похарчило 88 хил. лв. за ордени и сувенирибет3/5
Дата18.07.2016
өлшемі492 Kb.
1   2   3   4   5

Президентството е похарчило 88 хил. лв. за ордени и сувенири
Сметната палата установи неправилно отчетени разходи за фризьорски услуги

Президентската администрация е похарчила 87.5 хил. лв. за ордени и сувенири през 2010 г. Това по­казва одит на Сметната палата на годишния финансов отчет на пре­зидентството за миналата година, съобщи dnevnik.bg.

Общата сума на разходите за ма­териали на президентската адми­нистрация е 174.2 хил. лв. В одита се посочва, че „неправилно са отче­тени разходи, свързани с дейността на ведомственото барче и оказани­те фризьорски услуги", като не е спазена единната бюджетна класи­фикация. Отчетът на президентска­та институция е заверен с „обръща­не на внимание", което означава, че има допуснати технически греш­ки.

Отчетените разходи на прези­дентската администрация за 2010 г. са 4.2 млн. лв. От тях 2.5 млн. лв. са похарчени за заплати на персонала, а за премии са дадени 262 хил. лв. Средствата за „учебни и научноиз­следователски разходи и книги за библиотеките", както и за медика­менти са скромна част от бюджета на президентството - съответно 157 лв. и 1894 лв.

За „постелен инвентар и облек­ло" са отчетени 11.6 хил. лв. За во­да, горива и енергия президентска­та администрация е похарчила 156 хил. лв.

Неправилно са отчетени разходи, свързани с дейността на Ведомственото барче и оказаните фризьорски услуги


Разходи

4.2 млн. лв. са общо разходите на институцията за миналата година

2.5 млн.лв. от разходите са за заплати на персонала


Окончателна диагноза
Дали защото ня­кои лекари не са толкова доб­ри, колкото други, или пък защото и доб­рите имат лоши дни, понякога стават греш­ки. В последните ме­сеци обаче темата за лекарските грешки стана толкова „мо­дерна", че почти не остана неизказал се по нея, което пък ни прати в блатото на клишетата. А за да има лек, първо тряб­ва едно простичко не­що - вярна диагноза. Но тя днес не звучи като съвместима с жи­вота - стотици бъл­гари протестират сре­щу своите доктори, обединени около иде­ята да създадат асо­циация на жертвите на белите престилки. Масово разпростране­ният портрет на бъл­гарския лекар е доста уродлива картина -той е корумпиран, не­кадърен и същевре­менно недоволен от заплатата си. Меди­ците пък си раздават призове за защита на съсловието. От ко­го се защитават, от нас ли? Проблемът обаче не е нито в докторите, нито в па­циентите. И едните, и другите бяха изос­тавени от политици­те в хаоса, наречен здравна реформа. С некадърни, половинчати, лобистки и не­рядко цинични дори свои решения имен­но политиците дока­раха омразата в бол­ниците, но цената за това оставиха да пла­тят солидарно и па­циенти, и медици. И не лекарските греш­ки, а това, че се мразим едни други, ни убива. Защото ле­чението започва с до­верие и няма как да е успешно без него. А как се вярва на доктор, който априо­ри е смятан за не­кадърен, подкупен и недоволен?

Жулиета НЕДЯЛКОВА


Омбудсманът:

Докторите не убиват, а отиват в чужбина
Персонална отговорност за лекар­ска грешка има и сега, но сложният момент е този с доказването й, зая­ви омбудсманът Константин Пенчев по БНР вчера. Грешки има, отговор­ност има и тя трябва да се носи от всеки, който ги допусне, но не бива да има език на омразата, каза още общественият защитник. Не бива да казваме „Нашите лекари убиват", убе­ден е той. Не, нашите лекари не уби­ват, а отиват в чужбина, добави Пен­чев. Ще дойде моментът, когато ще търсим откъде да внесем лекари, пре­дупреди омбудсманът.


Къде е обществото?
Аида Ованес
Няма!

Тази дума сякаш най-често се чува у нас. И обикновено по отношение на пари. Но най-много боли, когато се отнася за бедни, за болни, за деца и старци. За кой ли път вече трета година не само ударите на кризата, но и ударите от странните финансови приумици на правителството се стоварват върху крехките и безпомощни членове на обществото ни. Най-уязвимите отново са най-излъгани, а здравните услуги за тях - най-орязани. Оказва се, че касата не дава по 9.98 лв. от парите за здравни вноски за упойка на изоставените деца и старци в сиропиталищата и в старческите домове, за хората с физически и психически увреждания. Излиза, че щом родителите са изоставили детето си или родителя си в социален дом, щом човек е с психично увреждане, има право на упойка при вадене на зъб, но пари за него няма. Няма пари от здравните осигуровки, които плащаме. От милиард и половина осигуровки, които държавата ни ги открадна. И не отделя от тях 9.98 лв. за една упойка на едно изоставено дете!

"Вече нямаме и общество!", отсече преди малко размишленията ми една колежка. И май е права. Нямаме държава, сега вече нямаме и общество. Защото ако го имахме, въпреки че вече нямаме и държава, то не би позволило всеки следващ ход на настоящия български финансов гений да бъде насочен преди всичко срещу бедните или болните. Изрази като милосърдие или човещина май не са присъщи на десни правителства. Но едва ли има съвременно цивилизовано общество, което да допуска негови членове да се питат: "Защо е хуманно да бъдат лекувани хора, неплащали здравни осигуровки, а не е хуманно да бъдат лекувани хора, които редовно си правят вноските?"

Те такава крайност може да има само у нас. И тя не е новост - има я трета година!
Пестят от зъбни упойки за сираци и бедни
5.6 млн. лв. за дентална помощ са орязани "по пътя" на бюджета от масата за преговори до парламента
Изоставените деца, възрастните в старчески домове, хората с увреждания в социални домове, както и лишените от свобода нямат право на безплатна упойка, въпреки че имат право на безплатно зъболечение. Упойка обаче според наредбите задължително трябва да се поставя при извършването на медицинска манипулация на обитателите на социалните домове. Парите за това били предвидени в бюджета на НЗОК при преговорите за Националния рамков договор, но във внесения от Министерския съвет проектобюджет на НЗОК в парламента те не фигурират, алармираха от Българския зъболекарски съюз. Не са предвидени и средства за поскъпналите най-масови пломби с амалгама заради повишаването на цената на среброто в последните 2 години. Още по време на преговорите било отхвърлено искането на БЗС искането за повече пари за две допълнителни медицински дейности за лица над 18-годишна възраст. Така бюджетът за дентална помощ трябвало да е 101 млн. лв.

Бюджетът за дентална помощ трябвало да е 101 млн. лв. "Изумлението ни бе голямо, когато се оказа, че въпреки споразумението в проектобюджета са отделени само 95 394 000 лв.", заявиха от ръководството на зъболекарския съюз. За 2011 г. парите за зъболекарски услуги в бюджета на НЗОК са около 94 млн. лв.

Досега бюджетът за дентална помощ вече е с около 5 млн. лв. преразход.


И зъболекарите излъгани от новия бюджет

Без упойка лекуват сираци, затворници и хора от старческите домове
Аида Паникян

Над 5.6 млн. лв. повече от тазгодишния бюджет за дентална помощ били договорени за 2012 г. по време на преговорите на зъболекарския съюз и НЗОК. Средствата обаче не фигурират в проектобюджета на НЗОК, внесен от МЗ в Министерския съвет. Според този проект за догодина парите за дентална помощ се увеличават от 94 млн. лв. на близо 95.4 млн. Този 1.4 млн. лв. представлява само 0.7% от над 200-милионното увеличение на парите за здраве за догодина, коментира д-р Борислав Миланов, председател на Българския зъболекарски съюз.

Първоначално стоматолозите са искали за догодина 142 млн. лв., с които освен заплащаните в момента дейности касата да поеме още 2 дейности за пациенти над 18 г. и стойността на упойката за зъболечение на хора с психични заболявания, лишените от свобода, хората в социални заведения и старчески домове и децата в сиропиталищата. Освен това среброто, което представлява 67% от най-масово използваната пломба от амалгама, за 2 години е поскъпнало с 250%, припомнят зъболекарите. На преговорите станало ясно, че не може да се разчита да бъдат добавени 2 дейности за пациентите над 18 г. бил договорен бюджет за дентална помощ за догодина в рамките на 101 млн. лв. Това увеличение би позволило на хората от социалните заведения и арестантите да получават упойка при зъболечение. Цената на доза от най-евтината упойка е 9.98 лв. При разглеждане на проектобюджета в парламентарната комисия станало ясно, че 5-те млн. лв. липсват. Тези средства са орязани "по пътя" на бюджета от масата за преговори до парламентарните комисии, подозира д-р Николай Шарков, зам.-председател на БЗС.

Съюзът на стоматолозите ще иска среща със Симеон Дянков, на която да се обсъди въпросът за намалените средства за дентална помощ, обяви д-р Миланов.

На практика само 4% от парите, които даваме за здравни осигуровки, са предназначени за зъболечение, недоволстват зъболекарите и се позовават на влошеното зъбно здраве на нацията. Д-р Миланов представи писма до БЗС от пациенти. "Излиза, че е хуманно да бъдат лекувани хора без здравни осигуровки, но не е хуманно да бъдат лекувани хора, които плащат редовно осигуровките си", пише пациент.
НПО недоволни от разпределянето на парите
Проектобюджетът за 2012 г. прекратява изцяло практиката част от субсидиите за неправителствени организации, работещи в обществена полза, да се разпределя на конкурсен принцип, алармират в писмо неправителствени организации.

Премахването на средства за общественополезни проекти, които да се избират на конкурсен принцип, противоречи и на цялостната политика на правителството ограничените бюджетни средства да се изразходват максимално прозрачно и ефективно, недоволстват още от НПО.

ДУМА припомня, че всяка година със закона за бюджета се приема финансиране на национално представителни неправителствени организации, но се заделят и средства, за които кандидатстват неправителствени организации на конкурсен принцип. В сегашния проект липсват средствата от последната графа - за общественополезни проекти, които да се избират на конкурсен принцип.


Синдикатите искат 2% вноска за безработица
Още догодина осигуровката за безработица да се увеличи с 1 процентен пункт, настоя КНСБ. По този начин огромният дефицит във фонд "Безработица" на НОИ от над 170 млн. лв. ще бъде запълнен. В момента 120 хиляди българи получават обезщетение за безработица. От началото на кризата фондът е на червено не само заради големите съкращения. "Осигуровката бе лекомислено намалена от 3% на 1% през 2006 г.", отчитат синдикатите. Те посочват, че България е страната с най-ниска вноска за фонд "Безработица" в ЕС. Тя се прави за всички работещи на трудов договор. От година пък е увеличен размерът на обезщетението. То вече е 60% от осигурителния доход преди загубата на работа и се взима от 4 до 12 месеца в зависимост от продължителността на стажа. Проблемът с недостига на средства във фонд "Безработица" бе обсъден на кръгла маса, организирана от КНСБ и Българска стопанска камара. "Всяка корекция в осигурителните вноски по време на криза трябва да се прави много внимателно", заяви Димитър Бранков, зам.-председател на БСК. Според него вдигането на обезщетението до 60% от осигурителния доход демотивира много хора да си търсят работа. Най-сериозният проблем за недостига в осигурителните системи са скритите трудови правоотношения и обороти, бе мнението на всички участници във форума. "Натискът върху фонд "Безработица" се увеличава с всяка изминала година", коментира и шефът на НОИ Бисер Петков. За догодина предвидените плащания от този фонд са с 20 млн. лв. повече. Дефицитът от 170 млн. лв. ще се финансира от държавния бюджет. При следващи промени в Кодекса за социално подпомагане НОИ също ще излезе с предложения за решаване на този проблем, каза Петков.

От КНСБ обявиха и че работят по учредяване на първия в страната фонд за доброволно осигуряване при безработица. Тази възможност съществува в законодателството още от 2003 г., но до момента няма подобни частни фондове у нас. Една от причините е, че данъчните преференции за доброволни вноски вече са запълнени от животозастраховането, пенсионното и здравното осигуряване. Затова са необходими отделни стимули и за осигуряване при безработица, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ.Мила Кисьова


500 лв. глоба за смъртта на Деяна
От 500 до 2000 лв. глоба ще отнесат болниците "Пирогов" и "Шейново" за смъртта на 19-годишната родилка Деяна Георгиева. "Повишените левкоцити може би са довели до заблуждение сред колегите, че няма възпалителен процес, защото при бременните нивата се повишават", коментира пред ТВ7 шефката на Медицинския одит д-р Златица Петрова. Според нея лекарите не са забелязали възпалението на дебелото черво на Деяна. Петрова опроверга информацията, че стажант е оперирал родилката.
Момичето издъхна от инфекция 42 дни след раждане.  В неделя близките на Деяна се събраха на протест пред парламента срещу лекарските грешки.


Министрите да си поемат кръста и да спрат да се оправдават с мен и Дянков
Без реформи след 3 г. няма пенсии

НОИ затъва като БДЖ, но досега са крили истината, казва Бойко Борисов
Вместо за образование, спорт и култура парите са потъвали в осигурителния институт

Благодарен съм на Пламен Орешарски, че ги е спрял да не окрадат всичко

Енергийни проекти точат пари от държавата, ако не ги спрем, ще внасяме ток

Новият правосъден министър ще е жена

Партията, която внимателно наблюдавам и се съобразявам, е ДПС

Тайна беше досега, че за военните, полицаите, разузнаването и ДАНС всяка година се вадят по 680 млн. от НОИ

- Г-н премиер, преди време казахте, че бюджетът за 2012 г. е лош за министрите и добър за хората. Но разчетите предвиждат замразяване на пенсии и заплати. Как ще го харесат хората?

- От първия ден, в който дойде това правителство, започна да изплаща високите пенсии. Това веднъж. Второ, повишихме вдовишките пенсии. Трето, в бюджета за 2012 г. има 250 млн. повече за пенсии. Четвърто, в средата на годината, от май месец, възнамеряваме да вдигнем най-ниските пенсии от 136 лева на 145 лева. Вдигнахме веднъж минималната работна заплата и ще я вдигнем още веднъж на 290 лв. Думата "замразяване" е крайно неточна и некоректна.

- Да, но ако заради кризата икономиката тръгне рязко надолу, как ще се компенсира това?

- Слагаме 1,5% буфер в дефицита. Обаче задълженията на НОИ са огромни и правителство след правителство се държат така, сякаш НОИ е нещо извън държавата. А всъщност ние пълним НОИ с данъците. Защото предишните правителства не излязоха честно да кажат на хората, че с тази пенсионна възраст не може да се издържа системата. Докато икономиката вървеше добре в световен план, чрез бюджета се попълваше НОИ. Но това е една порочна практика.

- Ще поискате ли отново дебат за промените в пенсионната система?

- Въпросът вече не е за дебатиране. Неслучайно казах, че правителствата досега - дали са леви, десни или центристки - са били във всички случаи популистки и не са искали да кажат истината. Какво да дебатираме? Наливаш пари в НОИ с пълното съзнание, че те никога няма да се възвърнат. Това е изчислено математически. И две плюс едно не прави четири. Другото едно трябва да го вземеш от бюджета и вместо да отиде за образование, за култура или за спорт или за инфраструктура, то отива в НОИ. И това го знае всеки средно грамотен човек в тази държава. Понеже е непопулярно, не са искали да го говорят и не са искали да го правят. Но аз винаги съм бил честен с хората. И затова казвам, че сега е моментът да се направи. Европа вече го прави. Ако не искаме да стане така, че след 2-3 години никой да няма пенсия, трябва да направим тази реформа.

- Възможно ли е да се стигне до такава крайност?

- Когато една система изпада във все по-голям дълг, какъв ще е изходът? Ето БДЖ. НОИ удивително прилича на железниците. Всяка година се дотира от бюджета, тоест от парите на хората. Година след година. Защо? Защото е непопулярно да кажеш - или се преструктурирайте и занулете положението, или другата дума е фалит и тя е измислена за такива случаи.


- Не бяха ли доста колебливи реформите досега заради предстоящите избори?

- Ние не сме се колебали дали има избори или не. Направихме много тежки реформи и сега продължаваме да ги правим. Още повече че искаме да станат с най-ниските данъци.

- Но за реформите също трябват пари. Откъде ще ги вземете?

- Вчера слушах шефове от БАН, които се имат за икономисти. Сега разбирам защо академията е на това дередже. Когато казваш "дайте повече пари, за да се увеличи потреблението", трябва да кажеш и откъде да ги вземеш. Ако пипаш фискалния резерв, трябва да знаеш какво ще се случи. Държавата веднага слиза надолу, защото кредитните агенции, външните пазари реагират. Ставаш като Гърция и Италия. Това са приказки на хора, които искат да се харесат на слушателя. Аз неслучайно се сравних с хирург преди време. Като отидеш в болница и те прегледат, ти си с истинската надежда докторът да каже: "всичко ти е наред". Тогава той ти е най-мил. Но ако ти каже: "имаш тумор, който ако незабавно не се оперира, просто ще умреш"? Това те смазва и ти разваля настроението, както и на всички около тебе. Но се оставяш в ръцете му, защото ти дава шанс да оцелееш. Затова, ако сега не проведем тези операции и се забавим или излъжем пациента, че е добре, той ще живее максимум една, две години. Слушах сутринта и Милен Велчев. По "неговия" дълг трябва да платим още 4 милиарда от 2013 г. до 2015 г.

- Той каза, че дългът всъщност само се трансформира.

- Оставете тези неща. А ако не се трансформира? В условията на най-тежката криза в света и Европа тръгва в рецесия. Кой ще ги вземе тези облигации? Кой ще приеме този дълг? В същото време на столицата й вдигнаха кредитния рейтинг пак, и "Мудис" ни вдигна рейтинга заради всички реформи, които се правят в България и заради това, че ние не взимаме заеми и се опитваме според възможностите на държавата да се справяме. Това в дългосрочен план е изключително добро за нас. И когато са емитирали тези облигации, поне да бяха направили магистрала "Тракия", вместо сега да кофинансираме с 20% инфраструктурните проекти. Тези пари можеха да са малък буфер, за да плащаме с тях други неща.

- Ще се прави ли по-сериозна реформа в здравеопазването, защото докторите коментираха, че промените в Бърза помощ са по-скоро козметични?

- Ще въведем електронни здравни карти, това е дълбока реформа. В администрацията пък всяка сряда ми докладват как се движи електронното правителство. В рамките на осем месеца трябва да е факт. Защото се оказа, че предишните правителства щедро са пилели пари. Всяко министерство си е правило някаква система, обаче между тях няма съвместимост. Затова сега събираме всякакъв опит, за да дадем минимални средства да се свържат в една система. В тази връзка трябва да кажа, че съм много благодарен на Пламен Орешарски, защото ги е спрял да не откраднат всичките пари и е сложил около 2 млрд. лева в "Сребърния фонд", за да подпре фискалния резерв. Ако им беше позволил и този буфер да го похарчат, сега нямаше да имаме никакъв шанс.

- Какви други големи плащания ни предстоят?

- "Водното огледало" го има в бюджета, заложили сме 24 млн. лева, с които плащаме глупостта на Станишев и Доган.

- А вагоните на "Сименс" ще успеем ли да ги платим?

- Откъде да ги платим? Пак казвам, като са искали да си купят вагони, защо са вкарвали пари във фискалния резерв, а не са си платили борчовете? Очевидно, за да може сега, като вадим пари от фискалния резерв, да ни критикуват. Като имаш пари, защо не си плащаш борча, а ги трупаш на депозит? Каква е логиката да плащаш лихви по кредит? Няма такава. Ето, сега 4 млрд. лева ще трябва да спестим, за да платим онези облигации. 300 млн. лева трябва да дадем за мотрисите, 82 млн. лева трябва да дадем за хеликоптерите, това е последното плащане за тази година. "Белене" си върви по 25 млн. евро всяка година, плащаме лихви по кредита. За Дунав мост 2, ако не дадем още 45 млн. лева, ще остане паметник. Смятайте!

- Да разбираме ли, че парите ще трябва да се вземат от фискалния резерв?

- Като нация трябва да знаем, че тези, които сега излизат и претендират, че могат да управляват, са ни довели до тези плащания. И ако дойдат утре на власт, не могат да ви ги вдигнат, защото ще фалират държавата. Защото други държави се изкушиха от този лукс и в момента са в насипно състояние. Правят се кабинети на спасението, на единството. Какво ще решат? Ще почукат на вратата на Международния валутен фонд, ще вземат милиарди и после поколенията ще ги плащат.


- Депутати от ГЕРБ твърдят, че министрите не правят достатъчно реформи в своите ведомства. Ще смените ли ли някой от тях, ако не е достатъчно смел?

- Естествено. Не може всички да се оправдават с мен или с Дянков. Трябва да си поемат кръста и да си направят реформите. Да, реформите са непопулярни. За радост обаче българският народ оцени усилията ни. Аз съм много признателен, че народът гласува на изборите за честността.

Сега даваме пари за пръв път на животновъдите, на зеленчукопроизводителите. Пак дотираме със 70 млн. лева тютюнопроизводителите. Тези пари им ги даваме като социални. Защото ДПС години наред са ги държали в такова състояние и не са ползвали европейските програми и техните пари висят на бюджета на обикновения данъкоплатец.

- А как стои въпросът с инвестициите?

- Търсим инвестиции в бизнеса, които да носят веднъж работни места, второ - да генерират печалби за държавата. Защото всичките тези ВЕИ-та, дори енергийните проекти, които досега сме направили - те източват пари от държавата. Ако не го спрем това, след 1-2 години можем да се наложи да внасяме ток.

- Нали сега изнасяме?

- Изнасяме благодарение на "Козлодуй". Но ТЕЦ-овете, ако не си попълнят квотите за вредни газове или нямат пари да ги изпълнят, Европа ще ги спре. В един момент може да се озовем с липса на 2500 мегавата енергия. Сега има огромен наплив за инвестиции в зелени енергии, аз мога да пусна за 9000 мегавата веднага. Имаме хората с парите, но кой ги плаща после? Българският данъкоплатец. Скоро говорих с един от представителите на бизнеса в животновъдството, който казва: навсякъде, където бяхме, пазарите са отворени и ние не можем да смогнем да изнасяме. Не успяват да произведат, колкото искат пазарите. В Косово в магазините има само български стоки. Ние затова даваме 50 млн. лева помощ за животновъдите. Агнета и овце всички искат да купуват - и Европа, и Турция. А ние нямаме. Ако някой иска да работи и да почне да гледа овце и агнета, пазарите са отворени и ще му ги дотират, включително ще му подпишат договор да му изкупят това, което е произвел за следващата година.

- Маргарита Попова вече е вицепрезидент, кой ще довърши започнатото от нея?

- Имаме кандидат за министър. Когато трябва, ще изляза, ще го обявя и ще го представя на Министерския съвет. Мога да кажа, че е жена и не е от екипа на Попова.

- Носеха се слухове, че разговаряте и с бившия правосъден министър Антон Станков.

- Не съм го чувал от 5-6 години.

- След изборите казахте, че заслугата за успеха се дължи 99% на вицепремиера Цветан Цветанов и сте му благодарен. После обаче Дянков отряза бюджета на МВР. Цветанов не е ли недоволен?

- Не Дянков, аз режа бюджета, защото това е политика на правителството. Цветанов е най-важният елемент в тази политика и всичко става с неговото съгласие. Не само съгласие, разбиране, че това е единственият начин в следващите години държавата да е стабилна.

- Не се ли опасявате от протести в МВР?

- МВР трябваше да протестира, когато Стефан Данаилов обясняваше, че бюджетът на полицията е повече от този на здравеопазването. Това създаде огромен негативизъм в обществото към МВР. Можеха да излязат вчера на протест, когато от БАН казаха, че трябва да се изрежат парите на сектор "Сигурност", защото те вземат парите на другите, което не е вярно. Хората трябва да знаят, че има много дълго и дълбоко пазени тайни. Едната от тях е, че за МВР, МО, разузнаването, ДАНС, от бюджета в НОИ се попълват 680 млн. лева всяка година. Тоест тези пари се наслагват върху определените бюджети на тези ведомства и това са пари на данъкоплатците. Затова съм разпоредил на Дянков всичко това да се извади на масата и българското общество да го знае и да си прави изводите.

- А какво ще се случи, ако в сектора се премахне ранното пенсиониране?

- Това е като едно семейство, в което има лъжа, но двамата си съжителстват заради децата. Това не е здраво семейство. Какво значи да протестират? Да, това е халът на държавата. 20 години ние сме търпели това положение с мълчаливото съгласие на синдикатите, на партиите, на президента. И това се е случвало и в другите държави. Но в един момент Европа гръмна. Всеки ден европейските лидери с прискърбие говорят за апокалиптични неща.

- Възможно ли е да се случи този апокалипсис?

- Той вече се е случил.

- Да се разпадне Евросъюзът? Реален ли е подобен сценарий?

- Може, разбира се. Когато икономистите и финансистите говорят, партийните лидери трябва да слушат. В Маастрихт неслучайно е подписано споразумение за 3% дефицит. Още тогава се е преценило, че ако се допусне по-висок дефицит, това е риск за всички нас. И затова е тази паника сега.

- А ние как ще се спасяваме?

- Със стабилност - фискална и политическа.

- Да се върнем на сектор "Сигурност". Откакто стана ясно, че се режат парите на ДАНС, там има масови заявления за напускане.

- С ДАНС съм работил още като главен секретар. Аз винаги съм смятал, че в МВР, ДАНС, разузнаването, не парите са водещи. За момента те съумяват да се справят с намаления им бюджет, може да минем и без рестрикции. Те са се доказали като изключителни професионалисти. Както аз, така и светът ги оценява. Надявам се лесно да се разберем, ние правим дясна политика.

- Стана ясно, че скоро у нас ще дойде шефът на ФБР, който ви е голям приятел. Ще се видите ли с него?

- Да, естествено, че ще се видя с него, ние сме добри приятели. За радост му удължиха с две години мандата. Сега на посещение беше директорът на "Сикрет Сървис", преди една година беше директорът на ЦРУ. Имаме сериозна подкрепа. Въпросът сега е да съумеем, както в сферата на сигурността, така и в сферата на финансово-икономическите ни показатели, с Дянков и Трайков да балансираме системата и да минем напред.

- С новоизбрания президент обсъдихте ли вече държавни дела?

- Не. Аз като кажа нещо, то е казано. Плевнелиев от онази неделя нататък е избраният президент, друга институция. Ако нещо го интересува, винаги съм готов да седна, да му разкажа. На ГЕРБ този пост не му беше необходим. Чисто политически, ако го бяхме загубили, просто нямаше да останем на власт. И затова аз се радвам, че Плевнелиев е един сериозен човек, демократ, безпартиен, прагматик.

- Чия конкуренция в БСП предпочитате - на Станишев или на Първанов?

- Никога не съм давал акъл и никога не съм се месил в работата на другите партии. И никой не ми го е искал.

- БСП обяви ГЕРБ за основен опонент.

- БСП си е БСП. Нито Първанов, нито Станишев са нови лица или нещо различно, което може да очакваме в БСП като политика и начин на действие. Партията, която най-внимателно наблюдаваме и с която се съобразяваме, е ДПС. БСП без ДПС са нищо. Не бих искал да помагам или да преча на никой от лагерите - вътре в БСП, тяхна работа си е. Но БСП без Доган нямаше да вземат нито един от големите градове. Нито в Търговище, нито в Шумен, нито в Разград, БСП можеше да бие без ДПС. Ако ние бихме със 150 000 гласа БСП на президентските избори, над 350 000 гласа от от тези на Калфин са на ДПС. БСП е с половин милион гласа по-малко от ГЕРБ за президент. Елементарна математика, която Станишев избягва да прави. Ако ДПС имаше техен кандидат, БСП щеше да претърпи огромна загуба. Анализирам действията на ДПС и разбирам, че градове като Търговище, Шумен, Разград, Кърджали не могат да се вземат без ДПС. Очевидно предпочитат да ги дадат на БСП.

- ГЕРБ въпреки всичко постигна успех в смесените райони.

- В Дулово специално направихме доста добри пробиви. Но ще бъде много самодоволно да кажем, че можем и сами.

- Какво мислите за това, че Миглена Кунева може би ще направи партия?

- Демокрацията е, всеки може да прави партия и има право да участва в обществено-политическия живот. На Кунева й пожелавам успех във всички начинания.

- Чухте ли се с Берлускони след падането му от власт?

- Не. Надали му е до мен сега.

- Той беше един от вашите приятели сред европейските лидери.

- Всички премиери са ми приятели. Един от хората, с които най-много се разбираме, е холандският премиер Марк Рьоте.

- Но нали Холандия ни спира за Шенген? Рьоте щеше да идва, за да провери готовността ни за влизане в зоната.

- Преценихме, че е по-добре да отложим посещението му. Аз бях много уморен след изборите, а и трябваше да поработим още малко по тази тема. Самият той няма проблем с нашето правителство. Коалиционният им партньор иска сега и излизане от еврозоната или да се предоговаря Европа. Защото Холандия си е направила пенсионните системи, тя си е подредила къщичката и сега казват - да се оправят и другите, сиреч да направят това, за което аз настоявам в България. Иначе какво значи еврозона? Какво значи Европейски съюз? Някой да работи за сметка на другия. Няма такъв обяд. Германският данъкоплатец се бърка за още 600 милиарда евро и казват: бяхме дотук. Разликата е, че както в България, когато станаха заплатите и пенсиите 3 долара, никой не ни помогна. Така и сега. Ако не го направим, никой в Европа няма да ни помогне. Президентът Барозу и всички еврокомисари ни дават за пример, защото в земеделието сме усвоили с 54,4% повече пари от миналата година. В следващите две-три години това е живият резерв пари, които трябва да влязат в държавата. Лошо е, че трябва винаги да имаме и 20% резерв, да дофинансираме. Затова трябва да имаме стабилно правителство, защото много е вероятно 2014 г. да кажат: я да видим коя страна колко е усвоила от еврофондовете. И да кажат - усвоили сте 5 милиарда, ето ви 6. А не 14, както очакваме.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет