Тест жинақтары 9 сынып тест сұрақтары І тоқсан 9 сынып «Алгоритм» атауы қайдан шыққан?


Объектілерді, процестерді немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың моделін құру... деп аталадыбет3/4
Дата17.06.2016
өлшемі0.65 Mb.
#143190
1   2   3   4

17.Объектілерді, процестерді немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың моделін құру... деп аталады.

А) прототип

Ә) модельдеу

Б) зерттеу

В) программалар

18. Оқу, тәжірибелік, ғылыми – техникалық, ойын, имитациялық модельдер модельдердің несіне байланысты жіктелуі?

А) уақыт факторына

Ә) көрсетілу әдісіне

Б) тарату тәсіліне

В) қасиеттеріне

19.Көрсетілу әдісіне қарай модельдерді топтау

А) компьютерлік және компьютерлік емес

Ә) статистикалық және динамикалық

Б) материалдық және ақпараттық

В) вербальдік және таңбалық

20. Геометриялық модель дегеніміз не?

А) алдын ала нәтижелері белгілі болатын бастапқы мәліметтердің жинағы

Ә) программалық орта көмегімен жүзеге асатын модель

Б) иллюстрацияны пайдаланып, ауызша және жазбаша сипаттаулар

В) графикалық пішіндер мен көлемді конструкциялар

21.Ақпараттық модельдер қандай топтарға бөлінеді?

А)компьютерлік және компьютерлік емес

Ә)статистикалық және динамикалық

Б)материалдық және ақпараттық

В)вербальдік және таңбалық

22.Алдын ала нәтижелері белгілі болатын бастапқы мәліметтер жинағы не деп аталады?

А) тест Ә) тестілеу

Б) модель В) модельдеу

23. Динамикалық модель дегеніміз не?

А) алдын ала нәтижелері белгілі болатын бастапқы мәліметтердің жинағы

Ә) уақыт барысындағы объектінің қасеттерінің өзгерісін көрсету мүмкіндігі

Б) иллюстрацияны пайдаланып, ауызша және жазбаша сипаттаулар

В) графикалық пішіндер мен көлемді конструкциялар
Тест жауаптары

І - нұсқа


ІІ – нұсқа

1

23

4

56

7

89

10

1112

Б

ВА

А

АӘ

Б

АБ

А
Б


В

13

1415

16

1718

19

2021

22

23


А

АӘ

В

ӘБ

А

БА

В

Ә


1

23

4

56

7

89

10

1112

А

АБ

Ә

БВ

А

ӘА

В

БӘ

13

1415

16

1718

19

2021

22

23


В

АБ

Ә

ӘВ

Б

ВВ

А

Ә
9-сынып

I-нұсқа

1. Тіркестік мәліметтерді сипаттауға үшін қолданылатын типті көрсетіңіз.

а) FILE ә) CHAR б) INTEGER в) STRING г) ARRAY2. Case операторында таңдау белгісінің типін көрсетіңіз.

а) ARRAY ә) REAL б) INTEGER в) STRING г) SET3. Өрнектің мәнін есептеңіз: 3div 5+35 div 4-3 mod 5.

а) 6 ә) 5 б) 3 в) 4 г) 24. Санды санға бөлгендегі қалдықты табу амалы

а) DIV ә) MOD б) ABS в) SQR г)SQRT5. Терістеу логикалық амалын көрсетіңіз.

а)And ә)Xor б) Or в) Not г) And (Or).6.Санның бөлшекбөлігін анықтайтын бөлігін анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) TRUNC ә) FRAC б) ROUND

в) INT г) MOD

7. Санның бүтін бөлігін анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) DIV ә) INT б) FRAC

в) MOD г) ABS

8. Х айнымалысын 3- ке азайтатын стандартты процедураны көрсетіңіз.

а) DEC (3) ә) DEC ( Х, 3) б) DEC (Х)

в) ENC (Х,3) г) DEC (3,Х)

9. PRED (х) Стандартты функциясын қолдануға болмайтын мәліметтің типін көрсетіңіз.

б) INTEGER ә) REAL ә) CHAR в) BOOLEAN г) BYTE10. Циклдан шығу мүмкіндігін беретін стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) Continue ә)Break б )UNTiL в)Case г) Label11. Нәтижесінің типі BOOLEAN болатын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) Chr ә) Odd б) DIV в) MOD г) Swap12. Коды бойынша символды анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) ORD ә)Chr б) Str в)Val г) POS13. Нәтижені анықтаңыз: Var x: integer;

Begin x:=( ord(‛5’)- ord (‛0’));

Writeln (x); end.

а) 6 ә) 5 б) 0 в) 7 г) х14. Бағдарлама нәтижесін анықтаңыз: 12, 13, 14 сандары енгізілген.

PROGRAM V V ( INPUT, OUTPUT);

VAR X, Y: INTEGER;

BEGIN

READ (X, Y, X); WRITEL N (X, Y, X);

END.

а) 12 13 14 ә) 12 13 13 б) 12 13 12

в) 14 13 14 г) 14 13 13

15.Бағдарлама нәтижесін анықтаңыз: 4, 5, 6 сандары енгізілген.
Program PRAB;

Var a, b: integer;

Begin

Read (a, b, a);

Writeln ( ‘A+B=’‚ a+b,’ A=’, a);

End.

а) 9 4. ә) A+B=9 A=4 . б) A+B=11 A=6.

в) A+B=11 A=4. г) 11 6.

16. Айнымалыларды сипаттауға байланысты бағдарламаның орындалу нәтижесіндеэкранға не шығарылатынын көрсетіңіз. Var i, j, m: integer;

Begin

j:= trunc( 1.56*10);

k:= round( 1.56*10);

i:= j div 3;

m:=k+3;

Writeln ( ‛i=’, i, ‛j=’, j, ‛k=’, k, ‛m=’, m);

End.

а) i=5 j=15 k=16 m=19 б) i=5 j=17 k=16 m=19

ә) i=5 j=16 k=14 m=19 в) i=5 j=14 k=15 m=19

г) i=5 j=13 k=16 m=1917. ST тіркесінің ST1 тіркесіне кіретінін анықтайтын функцияны көрсетіңіз

а) POS (ST, ST1). ә) COPY(ST1, ST1,3)

б)INSERT (ST, ST1,6) в) STR (ST, ST1)

г) LENGTH (ST1)18. S тіркесі элементтерінің кіші әріптерін сәйкес бас әріптерге ауыстыратын функцияны көрсетіңіз.

а)UPCASE (S [I]). ә) STR (S, I ). б) POS (S [I], I).

в) ORD(S [I]) . г) LENGTH (S [I]) .

19. А санын S символдар тіркесіне түрлендіретін функцияны көрсетіңіз.

а) STR (A, S) ә)UPCASE (S [A]).

б) POS (S [I], A). в) ORD(S [A]) г) COPY(S, A, I)

20. S тіркестің айнымалысының ұзындығын анықтайтын функцияны көрсетіңіз.

г) LENGTH (S) . ә) STR (S, I ). б) POS (S, I).

в) ORD(S ) . а)UPCASE (S).
Тес т жұмыстары

9-сынып

IІ-нұсқа

1. S тіркесінің 4 нөмірлі символынан бастап 5 символ өшіретін функцияның дұрыс жазылған нұсқасын көрсетіңіз

а) DELETE ( S, 4, 5) б) DELETE ( 5, 4, S) а) DELETE ( 4, 5, S)

ә) DELETE ( S, 5, 4) в) DELETE ( 5, S, 4)

2. Case операторының дұрыс жазылған нұсқасын көрсетіңіз.

а) Case ά of 1; 3; 5: WRITELN ( ‛тақ’);

2; 4; 6: WRITELN ( ‛жұп’);

End.


ә) Case ά of 1, 3, 5: WRITELN ( ‛тақ’);

2; 4; 6: WRITELN ( ‛жұп’);

End.

б) Case ά of 1, 3, 5: WRITELN ( ‛тақ’);2, 4, 6: WRITELN ( ‛жұп’);

End.


в) Case ά of 1, 3, 5: WRITELN ( тақ);

2, 4, 6: WRITELN ( жұп);

End.

а) Case ά of 1; 3, 5: WRITELN ( ‛тақ’);2, 4, 6: WRITELN ( ‛жұп’);

End.


3.Шартты оператордың көмегімен –2≤ х< 5 аралығының дұрыс жазылған нұсқасын көрсетіңіз.

а) IF –2<= х< 5 then …… в) IF(x >= –2) and ( х<5) then ……

ә) IF x>= –2 and х< 5 then …… г) IF(x > –2) and ( х<5) then ……

б) IF(x>= –2) and ( х<=5) then ……4. Тіркестік мәліметтерді сипаттауға үшін қолданылатын типті көрсетіңіз.

а) FILE ә) CHAR б) INTEGER в) STRING г) ARRAY5. Case операторында таңдау белгісінің типін көрсетіңіз.

а) ARRAY ә) REAL

б) INTEGER в) STRING г) SET

6. Өрнектің мәнін есептеңіз: 3div 5+35 div 4-3 mod 5.

а) 6 ә) 5 б) 3 в) 4 г) 27. Санды санға бөлгендегі қалдықты табу амалы

а) DIV ә) MOD б) ABS в) SQR г)SQRT8. Терістеу логикалық амалын көрсетіңіз.

а)And ә)Xor б) Or в) Not г) And (Or).9.Санның бөлшекбөлігін анықтайтын бөлігін анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) TRUNC ә) FRAC б) ROUND в) INT г) MOD10. Санның бүтін бөлігін анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) DIV ә) INT б) FRAC в) MOD г) ABS11. Х айнымалысын 3- ке азайтатын стандартты процедураны көрсетіңіз.

а) DEC (3) ә) DEC ( Х, 3)

б) DEC (Х) в) ENC (Х,3) г) DEC (3,Х)

12. PRED (х) Стандартты функциясын қолдануға болмайтын мәліметтің типін көрсетіңіз.

б) INTEGER ә) REAL ә) CHAR

в) BOOLEAN г) BYTE

13. Циклдан шығу мүмкіндігін беретін стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) Continue ә)Break б )UNTiL

в)Case г) Label

14. Нәтижесінің типі BOOLEAN болатын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) Chr ә) Odd б) DIV

в) MOD г) Swap

15. Коды бойынша символды анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз.

а) ORD ә)Chr

б) Str в)Val г) POS

16. Нәтижені анықтаңыз: Var x: integer;

Begin x:=( ord(‛5’)- ord (‛0’));

Writeln (x); end.

а) 6 ә) 5 б) 0 в) 7 г) х17. Бағдарлама нәтижесін анықтаңыз: 12, 13, 14 сандары енгізілген.

PROGRAM V V ( INPUT, OUTPUT);

VAR X, Y: INTEGER;

BEGIN

READ (X, Y, X); WRITEL N (X, Y, X);

END.

а) 12 13 14 ә) 12 13 13

б) 12 13 12 в) 14 13 14 г) 14 13 13

18.Цикл тұлғасы қанша рет қайталанады?

n:=0; For i:=1 To 3*n+4 Do n:=n+2;

а) 10 ә) 16 б)4

в)8 г) 1219. Келесі цикл операторы орындалғанда баспаға қандай нәтиже шығады?

Var k: integer;

Begin

k:=0; while k<=10 do

Begin k:=k+2;

Write (k:2);

End end

а) 12108642 ә) 24681012

б) 2 4 6 8 1 0 1 2

в) 12108642 г) 1527383320. Айнымалыларды сипаттауға байланысты бағдарламаның орындалу нәтижесіндеэкранға не шығарылатынын кқрсетіңіз. Var i, j, m: integer;

Begin

j:= trunc( 1.56*10);

k:= round( 1.56*10);

i:= j div 3;

m:=k+3;

Writeln ( ‛i=’, i, ‛j=’, j, ‛k=’, k, ‛m=’, m);

End.

а) i=5 j=15 k=16 m=19

б) i=5 j=17 k=16 m=19

ә) i=5 j=16 k=14 m=19

в) i=5 j=14 k=15 m=19

г) i=5 j=13 k=16 m=19


Тест 9 сынып І нұсқа

1. Алгоритм дегеніміз не ......

а) орындаушының белгілі есепті тексеруі;

б) орындаушының белгілі мақсатқа жетуі;

в) орындаушының белгілі мақсатқа жете алмауы;

г) дұрыс жауап жоқ

2. Енгізу операторын қалай белгілейміз.

а) Program б) readln в) writeln г) real

3. Бүтін санды қалай белгілейміз

а) readln б) var в) real г) integer

4. Бағдарлама тілінде түбірді қалай белгілейді?

а) SQR б) INT в) LN г) SQRT

а) Begin б) End в) Var г) Program

5. Программаның соңына не қойылады?

а) үтір б) нүкте

в) үтірлі нүкте г) қос нүкте

6. Turbo Pascal тілінің алфавиті қандай символдардан тұрады?

а) 26 әріптен, есептен;

б) 26 латын әріптері, көбейту кестесі

в) 26 латын алфавиті, сандар, арнайы белгілер

г) көбейту кестесінен

7. 1 килобайтта қанша байт бар

а) 1000 байт б) 1000 бит

в) 100 байт г) 1024 байт

8. Әбір оператордан кейін не қойылады?

а) нүктелі үтір б) нүкте

в) қос нүкте г) үтір

9. Компьютер - бұл:

а) сандық ақпаратты автоматтық өңдеуге арналған құрылғы;

б) ғылыми ақпаратты автоматтық өңдеуге арналған құрылғы;

в) ақпаратты іздестіруге, жинауға, сақтауға, түрлендіруге және пайдалануға арналған құрылғы.

С) ) ақпаратты шығарып оқу құрылғысы

10. Ақпарат мөлшерінің ең үлкен өлшем бірлігі:

а) бит; б) Мбит;

в) Гбайт с) Кбайт

11. « Маустың » сол жақ батырмасы қалай аталады?

а) негізгі; б) қосымша;

в) қосалқы. С) шеткері

12. 1 Кбайт неге тең?


 1. 1000 бит б)1000 байт

В)1024 бит С)1024 байт

13. Бит – бұл ...

 1. логикалық элемент

б)0 немесе 1 мәнін қабылдайтын ақпараттың ең аз бірлігі

в)0 мәнін қабылдайтын ақпараттың ең аз бірлігі

с)1 мәнін қабылдайтын ақпараттың ең аз бірлігі.

14. Windows-тың негізгі экраны қалай аталады?

а) операция үстелі деп аталады;

б) жұмыс үстелі деп аталады;

в) асхана үстелі деп аталады.

с) лақап деп аталады

15. Қатқыл дискіге қандай атау сәйкес келеді?


 1. А: Б)B:

В)С: С) F:

16. Файлдар мен қапшықтардың атауы ... символдан тұра алады.

a) 8; б) 11;

в) 255 ; с) 64.

17. Төменде келтірілген атаулардың қайсысы файлдың атауы бола алады?

a) : abed.doc

б) abcd.doc

в)

18. Мұрағаттау операциясы – бұл ... .


 1. қапшықтар мен файлдарды қысу

б)файлдарды жою (аластау)

в)дискідегі барды вирусқа тексеру

с)мәліметтер базасын әзірлеу

19. Компьютерлік вирус деген не? (Дұрыс жауабын көрсетіңдер)

а) Өз бетімен көбейетін және операциялық жүйе мен желіде тұрған объектілерге залал елтіруге қабілетті бағдарламалар .

б) Қатқыл немесе иілгіш дискіде сақталатын, бірақ одан шығарылып оқылмайтын ақпарат.

в) Жоюсыз жоғалатын және қайта қалпына келтірілмейтін, ақыр соңында дискілерді жарамсыздыққа әкелетін бағдарламалар.

г) Жою (Удалить) командасының көмегімен жоқ қылу мүмкін емес жасырын бағдарламалар.

д) Құпия сөзбен қорғалған және құпия сөз жоғалған кезде ашылмайтын ақпарат.20. НОМЕ пернесін басқан кезде не болады?

 1. Меңзер ағымдағы жолдың басына орын ауыстырады

Б)Меңзер ағымдағы беттің басына орын ауыстырады

В)Меңзер мәтіннің басына орын ауыстырады

Жаңа құжатты жүктеу болады


 1. Меңзер ағымдағы жолдың соңына орын ауыстырады

21. Мәтінді құжатқа қашан енгізу кезінде Enter пернесін басу керек?

 1. әрбір жолдың соңында

б)әрбір еженің соңында

в)әрбір сөзден кейін

с)жалпы баспау керек, өйткені енгізу кезінде тасымалдаулар автоматты түрде болады

22. Графикалық редактор деп ... үшін арналған бағдарламаны айтамыз


 1. мәтіннің графикалық бейнесін әзірлеу

б) түрді редакциялау мен қаріптің сызылымы

в) графикалық кескіндермен жұмыс істеу

с) диаграммаларды құру

23 . Графикалық редакторде палитра болып ... саналады.


 1. сызық, шеңбер, тікбұрыш

б) қарындаш, қылқалам, өшіргіш

в) ерекшелеу, көшірмелеу, кірістірме

с) түстердің жинағы

24. Мәтіндегі сөзді ерекшелеу үшін ... қажет.


 1. сөзде 2 шерту б) сөзден кейін 4 шерту

в) сөзден кейін 1 рет шерту с) сөзде 3 рет шерту

25. Excel бағдарламасы .... үшін пайдаланылады.

 1. мәтіндік құжаттарды әзірлеу

б)электрондық кестені әзірлеу

в) графикалық қескіндерді әзірлеу

с)нұсқалардың бәрі дұрыс

26 . Excel-де ұяшықтарды адрестеудің қанша түрі бар?


 1. бір б)екі

в) үш с)төрт

27. Excel. Жұмыс парағында жолдардың атауы немен белгіленген, атап көрсетіңдер

 1. Цифрлармен

Б)Латын әріптерімен.

В)Орыс әріптерімен. С)Арнайы символдармен.28. Excel-де формула қандай символдан басталады?

 1. =

Б) +

В) бос орыннан

С) қандайынан болсын, бәрі бір

29. Excel. Жүйе жұмыс істейтін құжат ... деп аталады?

А) кітаптар Б) парақтар

В) кестелер С) файлдар

30. Қосынды функциясы не үшін пайдаланылады?


 1. Көрсетілген сандардың квадраттарының қосындысын алу үшін

Б) Көрсетілген сандардың қосындысын алу үшін

В) Сандардың айырымдарының қосындысын алу үшін

С) Көрсетілген сандардың квадраттарын алу үшін .
Тест 9 сынып ІІ нұсқа
1. Шығару операторын қалай белгілейміз?

а) integer б) real в) writeln г) readln

2. Нақты санды қалай белгілейміз

а) read б) write в) real г) integer

3. Дискіде бұрыннан бар файлды ашу үшін қандай команда орындалады?

а) File-Save б) File+F4 в) File+F3 г) File-Open

4.Әрбір оператордан кейін не қойылады?

а) нүтклеі үтір б) үтір в) нүкте г) қос нүкте

5. Паскаль тілінің авторы кім

а) А.С.Пушкин б) Никлаус Бирт

в) Блез Паскаль г) Логарифм

6. Программаның белгілі бір бөлігін орындалуын бірнеше рет қайталау үшін қандай оператор қолданылады?

а) шартты оператор б) циклдік оператор

в) тармақталу командасы г) дұрыс жауап жоқ

7. Дұрыс жауабын тап: а : = в + c

а) в санымен с санының қосындысын а санына қосу

б) в санымен с санының қосындысын а санына бөлу

в) в санымен с санының қосындысын а санына меншіктеу

г) в санымен с санының көбейтіндісін с санына меншіктеу

8. Программада кездесетін барлық айнымалылардың типтерін сипаттайтын бөлім

а) Begin б) END в) Var г) Read

9. Бүтін санды қалай белгілейміз

а) readln б) var в) real г) integer

10. 1 байтта қанша бит бар

а) 7 бит б) 6 бит в) 9 бит г) 8 бит

11. Электрондық поштамен жұмыс істеу үшін қандай бағдарламалық жасақтама қызмет етеді?


 1. Microsoft Outlook Б)Microsoft Word

В)Microsoft Excel С)Microsoft Access

12. Internet E-mail-дың тағайындалған қызметі –

 1. компьютерді алыстан басқару (терминалдық)

б)электрондық пошта (пошталық сервер)

в)тестілеу с)таныстыру

13. bks@mail.online.kz мекен жайының домендік бөлігі қайсы елді көрсетеді?

  1. АҚШ-ты Б)Ресейді

В)Қазақстанды С)Алманияны

14. – бұл ... батырмасы.
а) жабу керек ; б) бүктеу керек;

в) қалпына келтіру керек. С) ашу керек15. Бұл ненің батырмасы?

а) жабудың; б) бүктеудің ;

в) қалпына келтірудің. С) жоюдың;

16. Компьютермен жұмыс істеу кезінде ..... үзіліс жасау қажет?

А) әрбір 2 сағат сайын Б) әрбір 5 сағат сайын

В) әрбір 4 сағат сайын С) әрбір сағат сайын

17. Ағымдағы жолдың соңына жүгіргінің орнын ауыстыруды ..... пернесі қамтамасыз етеді.

А) End Б) Ctrl В) Home С) Ecs

18. Графикалық ақпаратты шығару құрылғысына ....... жатады:

А) пернетақта Б) модем

В) басып шығарғыш С) мәтіналғы19. Себет деген бұл...

А) іздеу құралы

Б) файлдардың көлемі туралы мәліметтерді жинайтын дискідегі арнайы орын

В) файлдар мен қалталарды жою кезіндегі қоосымша қауіпсіздік құралы

С) файлдар мен қалталар құрылымын иерархиялық бейнелеу.

20. Жиектер және бояу әмірі ..... мәзірінің қосымшасында орналасқан .

А) Пішім

Б) Терезе

В) Анықтама

С) Файл

21. Microsoft Word – бұл.....

А) кестелер өңдеуіші

Б) мәтіндік процессор

В) өрнек өңдеуіші

С) сызбалық өңдеуіш

22. Мәтін беттерінің номерлерін қалай қоюға болады ?

А) Пішім – бет номерлері

Б) Көрініс – Беттеу

В) Файл - Бет өлшемдері

С) Кірістіру – Бет номерлері

23.Word бағдарламасының қай мәзірінен Сақтау әмірін табуға болады?

А) Пішім

Б) Файл

В) КірістіруС) Анықтама

24. Excel бағдарламасы .... үшін пайдаланылады.

а) мәтіндік құжаттарды әзірлеу

б) электрондық кестені әзірлеу

в) графикалық қескіндерді әзірлеу

с) нұсқалардың бәрі дұрыс25 . Excel-де ұяшықтарды адрестеудің қанша түрі бар?

а) бір б)екі в) үш с)төрт26. Excel. Жұмыс парағында жолдардың атауы немен белгіленген, атап көрсетіңдер

 1. Цифрлармен Б)Латын әріптерімен.

В)Орыс әріптерімен. С)Арнайы символдармен.

27. Excel-де формула қандай символдан басталады?

 1. = Б) +

В) бос орыннан С) қандайынан болсын, бәрі бір

28. Excel. Жүйе жұмыс істейтін құжат ... деп аталады?

А) кітаптар Б) парақтар

В) кестелер С) файлдар

29.Қайсы программа стандартты программалар құрамында емес?

а)Microsoft Power Point; б)Word Pad;

в)Paint; в)Блокнот

30. Компьютерлік вирус деген не? (Дұрыс жауабын көрсетіңдер)

а) Өз бетімен көбейетін және операциялық жүйе мен желіде тұрған объектілерге залал елтіруге қабілетті бағдарламалар .

б) Қатқыл немесе иілгіш дискіде сақталатын, бірақ одан шығарылып оқылмайтын ақпарат.

в) Жоюсыз жоғалатын және қайта қалпына келтірілмейтін, ақыр соңында дискілерді жарамсыздыққа әкелетін бағдарламалар.

г) Жою (Удалить) командасының көмегімен жоқ қылу мүмкін емес жасырын бағдарламалар.

д) Құпия сөзбен қорғалған және құпия сөз жоғалған кезде ашылмайтын ақпарат.


Тест 9 сынып І нұсқа
1. Алгоритм дегеніміз не ......

а) орындаушының белгілі есепті тексеруі;

б) орындаушының белгілі мақсатқа жетуі;

в) орындаушының белгілі мақсатқа жете алмауы;

г) дұрыс жауап жоқ

2. Енгізу операторын қалай белгілейміз.

а) Program б) readln в) writeln г) real

3. Бүтін санды қалай белгілейміз

а) readln б) var

в) real г) integer

4. Бағдарлама тілінде түбірді қалай белгілейді?

а) SQR б) INT

в) LN г) SQRT

5. Айнымалы бұл - .......

а) өзгермейтін шама б) тұрақты шама

в) өзгеріп отыратын шама г) дұрыс жауап жоқ

6. Оператор бөлімі қандай қызметші сөзінен басталады

а) Begin б) End

в) Var г) Program

7. C:=a*b мәні қалай оқылады?

а) а айнымалысының мәнін b айнымалысының мәніне бөліп, шыққан нәтижені с айнымалысына меншіктеу;

б) а айнымалысының мәніне b айнымалысының мәнін қосып, шыққан нәтижені с айнымалысына меншіктеу;

в) а айнымалысының мәнінен b айнымалысының мәнін азайтып, шыққан нәтижені с айнымалысына меншіктеу;

г) а айнымалысының мәніне b айнымалысының мәнін көбейтіп шыққан нәтижені с айнымалысына меншіктеу.

8. Бос файлды толтырғанна кейін оны сақтау үшін қандай команда орындалады

а) File-Open б) File+F3

в) File-Save г) File+F10

9. Программада кездесетін барлық айнымалылардың типтерін сипаттайтын бөлім

а) Begin б) END

в) Var г) Read

10. Программаның соңына не қойылады?

а) үтір б) нүкте

в) үтірлі нүкте г) қос нүкте

11. Шартты тексеру операторы

а) Array б) For….To….Do

в) If….Then…..Else г) Goto

12. Turbo Pascal тілінің алфавиті қандай символдардан тұрады?

а) 26 әріптен, есептен;

б) 26 латын әріптері, көбейту кестесі

в) 26 латын алфавиті, сандао, арнайы белгілер

г) көбейту кестесінен

13. Мәліметтер бөлімінде қандай қызметші сөздер қолданылады?

а) End; Program б)Var; end

в) Const; var г) End

14. 1 килобайтта қанша байт бар

а) 1000 байт б) 1000 бит

в) 100 байт г) 1024 байт

15. Әбір оператордан кейін не қойылады?

а) нүктелі үтір б) нүкте

в) қос нүкте г) үтір
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет