Тест тапсырмаларыбет1/6
Дата04.03.2016
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Тест тапсырмалары
1. Конституциялық құқықтың пәнін құрайтын қоғамдық қатынастарды көрсетіңіз:

A) адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ететін қатынастар

B) мемлекеттік органдардың жүйесіне және өкілеттіктеріне қатысты қатынастар

C) мемлекеттің және қоғамның экономикалық негізін құрайтын қатынастар

D) мемлекетті және қоғамды ұйымдастыру негіздерін құрайтын қатынастар

E) мемлекет пен қоғамның саяси саласындағы қатынастар


2. Конституциялық құқық мемлекеттік және қоғамдық қатынастарды келесі әдістер арқылы реттейді:

A) диспозитивтік, императивтік, келісімдік

B) міндеттеуші, рұқсат беруші, конституциялық

C) міндеттеуші, рұқсат беруші, формальды-заңдық, статистикалық

D) салыстырмалы-құқықтық, функционалды, нақты-әлеуметтік

E) міндеттеу, тиым салу, рұқсат беру, тану


3. Конституциялық-құқықтық нормалар өзінің құрылымы бойынша ерекшелігі қандай?

A) уәкілдік беруші болып келеді

B) көбінесе норманың гипотезасы көрсетілмейді

C) көбінесе норманың санкциясы көрсетілмейді

D) тиым салушы болып келеді

E) рұқсат беруші болып келеді


4. Субъективтік құқықтарды бекітетін нормаларды көрсетіңіздер:

A) міндеттеуші нормалар

B) рұқсат беруші нормалар

C) тиым салушы нормалар

D) диспозитивтік нормалар

E) императивтік нормалар


5. Конституциялық құқықтық норма өзінің заңдық күші бойынша:

A) ең жоғарғы норма болып табылады

B) танушы норма болып табылады

C) тиым салушы норма болып табылады

D) диспозитивтік норма болып табылады

E) рұқсат беруші норма болып табылады


6. Конституциялық-құқық ғылымында қолданылатын зерттеу әдісін көрсетіңіз:

A) императивтік әдіс

B) диспозитивтік әдіс

C) салыстырмалы-құқықтық әдіс

D) тиым салу әдісі

E) рұқсат беру әдісі


7. Қазақстан Республикасы құқық жүйесінің негізін қандай құқық саласы құрайды?

A) қаржылық құқық

B) конституциялық құқық

C) мемлекет және құқық теориясы

D) азаматтық құқық

E) әкімшілік құқық


8. Атқаратын міндеттері (мақсаты) бойынша конституциялық-құқықтық қатынастар қалай жіктеледі?

A) уақытша және тұрақты

B) құқықтық және құқықтық емес

C) жалпы және нақты

D) құқық орнатушы және құқық қорғаушы

E) диспозитивтік және императивтік


9. Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттар:

A) Республика заңдарынан басымдығы болады

B) қолдану тәртібін Президент бекітеді

C) қолдану тәртібін Конституциялық Кеңес бекітеді

D) Республика заңдарынан басымдығы болмайды

E) ұлттық құқық жүйесінде маңызы жоқ


10. Төмендегілердің қайсысы конституциялық құқықтың субъектісі болып табылмайды?

A) халық


B) мемлекет және оның құрылымдық бөлімшелері

C) мемлекеттік органдар

D) ҚР-сының азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар және шетел азаматтары

E) дебаттық және өзге клубтар


11. Конституциялық құқықтың негізгі қайнар көзіне не жатады?

A) Конституциялық заңдар

B) Конституциялық Кеңестің қаулылары

C) Конституция

D) Жоғарғы Соттың нормативтік қаулылары

E) әдет ғұрып


12. Әрекет ететін аумақтық шегі бойынша конституциялық құқықтың қайнар көздері қалай жіктеледі?

A) Конституциялық заңдар және органикалық заңдар

B) конституциялық әдет-ғұрып және конституциялық келісімдер

C) мемлекеттік органдар мен референдумда қабылданған заңдар

D) жалпы ұлттық және аймақтық

E) заң шығарушы билікпен және атқару билігімен шығарылған заңдар


13. Конституциялық құқық ғылымындағы зерттеу әдісіне қандай әдіс жатпайды?

A) тиым салу әдісі

B) статистикалық әдіс

C) салыстырмалы-құқықтық әдіс

D) социологиялық әдіс

E) жүйелі талдау әдіс


14. Конституциялық құқық субъектілеріне белгілі бір әрекеттерді жасауға ұйғаратын нормаларды көрсет:

A) тиым салушы нормалар

B) рұқсат беруші нормалар

C) міндеттеуші нормалар

D) уәкілдік беруші нормалар

E) императивтік нормалар


15. Конституциялық құқық ғылымының пәнін не құрайды?

A) адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі

B) мемлекеттік органдардың жүйесі мен өкілеттіліктері

C) конституциялық-құқықтық нормалар

D) конституциялық құқықтың қалыптасуы, дамуы және қызмет етуінің заңдылықтары

E) конституциялық құқықтың реттеу әдістері


16. Конституциялық құқықтың қайнар көздеріне төменде көрсетілгендердің қайсысы жатпайды?

A) Президент жарлықтары

B) Үкімет қаулылары

C) Сот шешімдері

D) Парламент заңдары

E) Мәжіліс және Сенаттың регламенті


17. Конституциялық құқық ғылымы:

A) конституциялық-құқықтық нормалар мен институттарды зерттейді

B) конституциялық қадағалауды жүзеге асырады

C) конституциялық міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады

D) ұлттық құқық жүйесіндегі негізгі құқық саласының рөлін атқарады

E) оқу пәні ретіндегі негізгі қызметті жүзеге асырады


18. Конституциялық құқық оқу пәні ретінде:

A) конституциялық қадағалауды жүзеге асырады

B) ұлттық құқық жүйесіндегі негізгі құқық саласының рөлін атқарады

C) конституциялық міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады

D) заңгерлерді дайындау барысында оқытылатын кешенді курс болып табылады

E) ҚР Конституциясы нормаларына ресми талдау жасайды


19. Конституциялық құқық ұғымы келесі аспектілерде қарастырылады:

A) ғылым, оқу пәні және халықаралық құқықтың негізгі институты ретінде

B) ғылым, оқу пәні ретінде

C) ғылым, оқу пәні және құқық саласы ретінде

D) құқық саласы және нормалар жиынтығы ретінде

E) оқу пәні және негізгі құқықтық институт ретінде


20. Конституциялық құқықтың пәні болып табылмайды:

A) саяси мәселелерден туындайтын кейбір мемлекетаралық қатынастар

B) мемлекеттегі сайлау жүйесін ұйымдастырумен байланысты қатынастар

C) мемлекеттегі заңшығару үрдісін реттеумен байланысты қатынастар

D) мемлекеттегі әділсотты ұйымдастырумен байланысты қатынастар

E) конституциялық бақылауды ұйымдастырумен байланысты қатынастар


21. Конституциялық құқық саласы қандай нормалардан қалыптасады:

A) конституциялық-құқықтық нормалардан

B) зерттеу әдістерінен

C) салт дәстүрден

D) тек Конституциядан ғана

E) құқық теориясынан


22. ҚР Конституцияның нормаларына ресми түсіндірме беретін орган:

A) Парламент

B) Үкімет

C) Конституциялық Кеңес

D) Жоғарғы Сот

E) Мәжіліс


23. Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар әр Палата депутаттары жалпы санының келесідей көпшілік дауысымен енгізіледі:

A) елу пайызымен

B) жартысымен

C) бестен төртімен

D) төрттен үшінің көпшілік дауысымен

E) төрттен екісінің көпшілік дауысымен


24. Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

A) Республикалық референдумда

B) Үкіметпен

C) Жоғарғы Сотпен

D) Конституциялық Кеңеспен

E) Сенатпен


25. Қазақстан Республикасы Конституциясында жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін анықтайтын бөлім:

A) адам және қоғам

B) адам және азамат

C) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі

D) жалпы ережелер

E) адам және жеке тұлға


26. Қазақстан Республикасы Конституциясы қабылданды:

A) 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдуммен

B) 1993 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдуммен

C) 1998 жылы қазан айындағы конституциялық реформамен

D) 1995 жылы ҚР Президентімен

E) 1991 жылы 16 желтоқсанда ҚР Парламентімен


27. Конституцияның мызғымастығының кепілі болып табылады:

A) Президент

B) Конституциялық Кеңес

C) Жоғарғы Кеңес

D) БҰҰ

E) Парламент


28. Конституцияда көрсетілген мәселелер бойынша Конституциялық заңдар қабылданады:

A) Маслихаттарда көпшілік дауыспен

B) Әр Палата депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісімен

C) Сенат депутаттарының жартысымен

D) Мәжіліс депутаттарының жартысымен

E) Жоғарғы Сотпен


29. Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілері бастама алады:

A) Конституциялық заңдардан

B) ҚР Президентінің Жарлықтарынан

C) ҚР Конституциясынан

D) Сот прецеденттерінен

E) ҚР Үкіметінің қаулыларынан


30. 1993 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Президент:

A) заң шығарушы билік басшысы

B) Жоғарғы Кеңес басшысы

C) мемлекет және атқарушы билік басшысы

D) заң шығарушы және атқарушы билік басшысы

E) сот билігінің басшысы


31. Алғаш рет Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдауға негіз болып табылды:

A) Қазақ ССР-ң 25 қазандағы мемлекеттік егемендігі туралы Декларация

B) 1993 жылғы ҚР Конституциясы

C) Кеңестік шарт

D) ТМД- ның жарғылық қ±жаты

E) БҰҰ-ның Жарғысы


32. 1998 жылғы 7 қазандағы Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша Мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі:

A) өзгертілген жоқ

B) 4 жылдан 5 жылға ұзарды

C) 5 жылдан 6 жылға ұзартылды

D) тек кейбір депутаттардың мерзімі ұзартылды

E) 2 жылдан 3 жылға ұзартылды


33. 1991 жылғы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заң бойынша Конституцияның соттық тұрғыда қорғалуын қамтамасыз ететін жоғарғы органды көрсет:

A) ҚР Жоғарғы Кеңесі

B) ҚР Президенті

C) Конституциялық Кеңес

D) Прокуратура

E) ҚР Конституциялық Соты


34. 1993 жылғы Конституцияға сәйкес Жоғарғы Кеңестің өкілеттік мерзімі:

A) анықталмаған

B) 4 жыл

C) 5 жыл


D) 6 жыл

E) 4 жыл 6 ай


35. Конституция өзге актілерден ерекшеленеді:

A) қабылдану және өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі бойынша

B) реттеу әдістерінің кеңдігі бойынша

C) мемлекеттің барлық территориясына бірдей тарайтындығы бойынша

D) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін реттеуге байланысты

E) нормаларының құрылысы бойынша ерекшеленеді


36. Конституция мазмұны бойынша өзге актілерден ерекшеленеді:

A) қамту пәнінің кеңдігімен

B) елеулі ерекшеліктерге ие емес

C) қамту пәнінің тарлығымен

D) кейбір қоғамдық қатынастарды реттемейді

E) Конституция мазмұнында міндеттер көрсетілмеген


37. ҚР Конституциясында неше баптан тұрады?

A) 99


B) 98

C) 77


D) 48

E) 97
38. 1998 жылғы 7 қазандағы ҚР Конституциясына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар бойынша ҚР Президентінің өкілеттік мерзімі ұзартылды:

A) 6 жылдан 7 жылға

B) 5 жылдан 7 жылға

C) 4 жылдан 7 жылға

D) 5 жылдан 6 жылға

E) 3 жылдан 7 жылға
39. 1998 жылғы 7 қазандағы ҚР Конституциясына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар бойынша ҚР Парламенті Сенатының депутаттарының өкілеттік мерзімі ұзартылды:

A) 3 жылдан 5 жылға

B) 4 жылдан 5 жылға

C) 4 жылдан 6 жылға

D) 5 жылдан 6 жылға

E) Сенат депутаттарының өкілеттек мерзімі өзгерген жоқ


40. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

A) 1995 жылы 30 тамызда

B) 1990 жылы 25 қарашада

C) 1998 жылы 7 қарашада

D) 1998 жылы 7 қазанда

E) 1998 жылы 17 желтоқсанда


41. 1998 жылғы 7 қазандағы ҚР Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді:

A) ҚР Президентімен

B) халықпен референдум арқылы

C) ҚР Парламентімен

D) ҚР Конституциялық Кеңесімен

E) ҚР Парламенті Сенатымен

42. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

A) 2007 жылы 1 қаңтарда

B) 1995 жылы 30 тамызда

C) 2007 жылы 21 мамырда

D) 2006 жылы 25 қазанда

E) 1991 жылы 16 желтоқсанда


43. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар 21 мамыр 2007 жылы енгізілді:

A) ҚР Президентімен

B) ҚР Парламентімен

C) ҚР Конституциялық Кеңесімен

D) Жалпыхалықтық референдумда

E) ҚР Үкіметімен


44. 2007 жылы 21 мамырдағы Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес ҚР Президентінің қызметі:

A) 7 жыл мерзімінде қалады

B) 7 жылдан 5 жыл мерзімге өзгерді

C) 7 жылда 6 жыл мерзімге өзгерді

D) 5 жылдан 7жыл мерзімге өзгерді

E) 5 жылдан 6 жыл мерзімге өзгерді


45. 2007 жылғы Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жеке тұлғаны тұтқындауға және қамауға санкцияны береді:

A) Прокуратура органдары

B) Ішкі Істер органдары

C) Конституциялық Кеңес

D) Сот органдары

E) Конституциялық Сот


46. Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктің бөліну қағидасы алғаш рет бекітілді:

A) ҚР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заңында (16.12.1991ж.)

B) 1993 жылғы Конституцияда

C) 1995 жылғы Конституцияда

D) Қазақ ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияда (25.10.1990ж.)

E) Кеңестік Шартта


47. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заңы қабылданды:

A) 25 қазанда 1990 жылы

B) 30 тамызда 1995 жылы

C) 16 желтоқсанда 1991 жылы

D) 7 қазанда 1998 жылы

E) 16 желтоқсанда 1990 жылы


48. Қазақ ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация қабылданды?

A) 16 желтоқсанда 1991 жылы

B) 30 тамызда 1995 жылы

C) 7 қазанда 1990 жылы

D) 25 қазанда 1990 жылы

E) 25 қазанда 1991 жылы


49. Конституциялық құрылым дегеніміз не?

A) мемлекеттің конституциясымен немесе конституциялық

құқық актілерімен бекітілген және қорғалатын әлеуметтік, экономикалық және саяси-құқықтық қатынастар жүйесі

B) тек қана саяси-құқықтық қатынастар жүйесі

C) белгілі бір құқықтық қатынастар

D) Конституциямен анықталған, бірақ құқықтық тұрғыда қорғауды талап етпейтін қоғамдық қатынастар жүйесі

E) мемлекетті құқықтық тұрғыда басқарумен байланысты қатынастар жүйесі.
50. Конституциялық құрылым келесі қатынастар жүйесін қамтиды:

A) әлеуметтік, экономикалық

B) саяси, халықаралық, ұлтаралық

C) әлеуметтік, экономикалық, саяси-құқықтық

D) азаматтық, халықаралық, экономикалық

E) әлеуметтік, саяси, азаматтық


51. Конституциялық құрылымның қағидалары көрсетіңіз:

A) халық билігі, мемлекеттік егемендік, біртұтастық, биліктің бөлінуі, құқықтық үстемдігі, идеологиялық және саяси әр алуандық

B) заңдылық, биліктің бөлінуі, соғысты болдырмау, мемлекеттік тілден басқа өзге тілдерді мемлекет территориясында мойындамау

C) біртұтастық, құқықтық үстемдігі және бір идеологияның басым болуы

D) халықаралық құқық қағидаларының барлығы тарайды

E) конституциялық құрылым қағидаларды айқындауды немесе бөліп көрсетуді талап етпейді


52. Экономикалық жүйенің қағидаларын көрсетіңіз:

A) экономикалық жүйені реттеудегі мемлекеттің үстемдігі

B) меншіктің әр алуандығы және заңмен қорғалуы, еркін кәсіпкерлік, заңмен реттелген бәсекенің болуы және тағы басқалар

C) экономикада консервативтік позицияның болуы

D) әлеуметтік жүйенің негіздері тарайды

E) жоспарлы экономиканың кейбір қағидалары және нарықтық экономикалық барлық қағидалары тарайды


53. Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды кім енгізеді:

A) ҚР Парламент

B) ҚР Қорғаныс Министрі

C) ҚР Президент

D) ҚР Үкіметі

E) ҚР-ның төтенше жағдай жөніндегі Министрі


54. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің қайнар-көзі:

A) Халық


B) ҚР Президенті

C) ҚР Парламенті

D) ҚР Үкіметі

E) ҚР Конституциялық Кеңесі


55. Қазақстан Республикасы қандай мемлекет болып саналады?

A) Президенттік

B) федеративтік

C) конфедерация мүшесі

D) монархиялық

E) азаматтық қауымдастық


56. Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болғандықтан:

A) жоғарғы моральдық - этиқалық қағиданы ұстайтын мемлекет

B) саяси қызметте жоғары мәдениеттегі мемлекет

C) діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінген

D) заң мемлекеттен жоғары тұруды мойындаған мемлекет

E) қоғамның ерекше құқықтарын мойындайтын мемлекет


57. Территориялық құрылысы жағынан Қазақстан Республикасы қандай мемлекет түріне жатады?

A) парламенттік

B) конфедерациялық

C) президенттік

D) федеративтік

E) унитарлық (біртұтас)


58. Халық билігін жүзеге асыру нысандары:

A) Республикалық референдум және сайлау

B) отырыстар

C) мемлекеттік органдарға өз билігін жүзеге асыруды беру

D) дөңгелек столдар

E) дебаттар


59. Діни институттардың мемлекеттік институттардан бөлінуі қандай мемлекеттерге тән?

A) зайырлы мемлекеттерге

B) демократиялық мемлекеттерге

C) құқықтық мемлекеттерге

D) клерикалды мемлекеттерге

E) геократиялық мемлекеттерге


60. ҚР мемлекеттік рәміздері қатарына не жатады?

A) ҚР Конституциясы

B) ҚР территориясы

C) ҚР картасы

D) ҚР қолданатын мөрлері

E) ҚР мемлекеттік елтаңбасы, Туы, Әнұраны


61. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар азаматтардың өтініштері мен басқа да құжаттарға жауаптарды қандай тілде береді?

A) ыңғайлы тілде

B) мемлекеттік тілде немесе өтініш жасалған тілде

C) ағылшын тілінде

D) орыс тілінде

E) ауызша береді


62. Мемлекетке тән барлық элементтердің тәуелсіз мемлекет белгілеріне сәйкес келуі қалай аталады?

A) мемлекеттік сәйкестілік

B) мемлекеттік егеменділік

C) мемлекеттік тәуелсіздік

D) ұлттық егемендік

E) халық егемендігі


63. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі:

A) орыс тілі

B) орыс және қазақ тілі

C) қазақ тілі

D) келісім шартта көрсетілген тіл

E) халықаралық құқықтағы қолданылатын тіл


64. Қазақстан Республикасында демократияның келесі түрлері бекітілген:

A) ашық демократия

B) шектелген демократия

C) өркениетті демократия

D) президенттік демократия

E) өкілетті және тікелей демократия


65. Саяси жүйенің қағидасын көрсетіңіз:

A) саяси плюрализм және идеологиялық саналуандылық

B) жерге жеке меншік

C) кәсіпкерліктің заңмен қорғалуы

D) мемлекеттік тілдің үстемдігі

E) бәсекенің болуы


66. ҚР мемлекеттік және қоғамдық институттардың бірігуіне жол беріле ме?

A) ішінара жол беріледі

B) толық түрде мемлекеттің мүддесіне сай келсе жол беріледі

C) жол берілмейді

D) халықаралық ұйымдармен шешіледі

E) жол беріледі


67. ҚР меншіктің келесі түрлері танылады:

A) мемлекеттік меншік

B) жеке меншік

C) қоғамдық меншік

D) заңды тұлғаның меншігі

E) мемлекеттік және жеке меншік


68. Конституциялық құрылым сипатталады:

A) конституцияның болуымен

B) конституцияның болмауымен

C) халықаралық ұйымдардың танылуымен

D) конституцияның болуы шарт емес

E) Ұлттар Ассамблеясының болуымен


69. ҚР қызметінің түбегейлі қағидалары:

A) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, халық игілігін көздейтін экономикалық даму және ұлтаралық татулық

B) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, ұлтаралық татулық және қазақстандық патриотизм

C) қоғамдық татулық және саяси әралуандылық

D) нарықтық экономиканы жетілдіру және қазақстандық патриотизм

E) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, халық игілігін көздейтін экономикалық даму және қазақстандық патриотизм, мемлекеттегі маңызды мәселелерді демократиялық әдістермен шешу


70. ҚР-да билік тармақтарының қызмет етуі:

A) тежемелік және тепе-теңдік сақтау жүйесіне сәйкес

B) өзара құрметтеу қағидасына сәйкес

C) әділдік қағидасына сәйкес

D) бірін-бірі бақылау арқылы

E) бірін-бірі өзара тежеу арқылы


71. ҚР қызметінің түбегейлі принциптеріне:

A) қоғамдық келісімділік пен саяси тұрақтылық жатады

B) мемлекеттің өміріндегі маңызды мәселелерді тек референдум арқылы шешу жатады

C) тек қоғамдық келісімділік жатады

D) тек саяси тұрақтылық

E) тек қазақстандық патриотизм жатады


72. ҚР конституциялық құрылысында бекітілген демократия нысандары:

A) тек өкілетті демократия

B) тек тікелей демократия

C) өкілетті және тікелей демократия

D) конституциялық құрылыс негіздерінде демократия нысандары бекітілмеген

E) жергілікті референдум демократия принципы ретінде бекітілген


73. Өкілетті демократияның көрінісі ретінде:

A) Мемлекеттік билікте өкілетті органдардың болуымен сипатталады

B) Орталық атқарушы билік органына бағынған, жергілікті мемлекеттік басқару органдардың болуымен сипатталады

C) Тек қана жергілікті өкілетті органның болуымен сипатталады

D) Сот билігімен сипатталады

E) ҚР Конституциясында демократия нысандары туралы нормалар көрініс таппаған


74. Қазақстан Республикасы унитарлы мемлекет ретінде біртұтас құрылым:

A) территорияның біртұтастығы және әкімшілік құқықтық бірлестіктерге бөлінуімен сипатталады

B) Автономиялық облыстар мен аймақтардың болуымен сипатталады

C) Мемлекеттік мәртебесі бар территориялық бірліктермен сипатталады

D) Біріккен мемлекеттер одағымен сипатталады

E) республикалардың болуымен сипатталады


75. Унитарлы мемлекеттің белгісі болып:

A) Біртұтас азаматтылық заңнама және мемлекеттік органдар жүйесімен сипатталады

B) Тек біртұтас азаматтылықпен сипатталады

C) Біртұтас заңнамамен сипатталады

D)Тек біртұтас мемлекеттік органдар жүйесімен сипатталады

E) Әр – түрлі азаматтық және біртұтас заңнамамен сипатталады


76. ҚР Конституциясына сай тепе – теңдік тежемелі жүйеге:

A) Парламенттік импичмент кіреді

B) ҚР Президентінің «Вето» құқығы, парламент импичменті, Үкіметке сенімсіздік білдіру

C) ҚР Президентінің «Вето» құқығы

D) ҚР Конституциясында тепе – теңдік тежемелі жүйе бекітілмеген

E) Парламент Сенатына сенімсіздік білдіру


77. ҚР саяси жүйесінің негізін қалыптастырады:

A) Тек мемлекеттік институттардың болуы

B) Тек саяси партиялардың болуы

C) Тек қоғамдық ұйымдардың болуы

D) Тек халықаралық ұйымдардың болуы

E) Қоғамдық бірлестіктер (саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, діни бірлестіктер) мен мемлекеттік институттармен сипатталады


78. Қазақстан Республикасының азаматтығын беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді кім қабылдайды?

A) ҚР-ның Үкіметі

B) ҚР-ның Парламенті

C) ҚР-ның Президенті

D) ҚР-ның Жоғарғы Соты

E) Тиісті әкімшілік-аумақтық әкімшіліктер


79. Әлеуметтік-экономикалық құқықтар тобына жататын құқықты көрсетіңіз

A) өмір сүру құқығы

B) ар-ождан бостандығы құқығы

C) ақпаратты алу және сөз бостандығы құқығы

D) енбек ету, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдау құқығы

E) жеке өмірге қол сұқпаушылық құқығы


80. Адам құқықтары өз мазмұны бойынша қалай жіктеледі?

A) адам және азаматтарға қатысты құқықтар

B) бірінші, екінші және үшінші топтың құқықтары

C) жеке, саяси және әлеуметтік-мәдени құқықтар

D) негізгі және қосалқы құқықтар

E) ажырамас құқықтар

81. Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін қандай элементтер құрайды?

A) құқықтар мен бостандықтар

B) тек-қана құқықтар

C) тек-қана міндеттер

D) міндеттер және азаматтылығы

E) құқықтар, бостандықтар және міндеттер


82. Қосазаматтық Қазақстан Республикасында:

A) барлық азаматтарға берілуі мүмкін

B) рұқсат етілмеген

C) Сыртқы Істер министрлігінің келісімімен беріледі

D) ҚР Үкіметінің келісімімен беріледі

E) тек-қана ТМД-ға кіретін мемлекеттер азаматтарына рұқсат етіледі


83. Азаматтықтан айырылуға негіз болып табылмайды:

A) егер тұлға адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса

B) ҚР-ның егемендігі мен тәуелсіздігіне саналы түрде қарсы шықса

C) ҚР-сы аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақырса

D) басқа мемлекеттің қауіпсіздік, полиция және өзге де мемлекеттік органдарына қызметке тұрса

E) Мемлекеттік нышандарды дұрыс қолданбаса


84. Тек Қазақстан Республикасының азаматтарына тиісті міндетті көрсетіңіздер:

A) ҚР-сы Конституциясын және заңдарын сақтау

B) басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен ар-намысын құрметтеу

C) Қазақстан Республикасын қорғау

D) заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу

E) енбек ету міндеті


85. Санкциясыз жеке тұлғаны қанша уақыттан аспайтын мерзімге ұстауға болады?

A) 10 сағат

B) 24 сағат

C) 36 сағат

D) 72 сағат

E) бір тәулік


86. Жеке тұлғаның саяси құқықтарына жатпайды:

A) сайлау құқығы

B) сайлану құқығы

C) Республикалық референдумға қатысу құқығы

D) мемлекет ісін басқаруға тікелей және өз өкілдері арқылы қатысу құқығы

E) еркін жүріп-тұру және тұрғылықты мекенді өз қалауы бойынша таңдап алу құқығы


87. Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуға рұқсат беруден бас тартуға негіз болып табылмайды:

A) ҚР-сы алдында өтелмеген міндеттемелері болса

B) кәмілет жасқа толмаған азамат болса

C) ҰҚК-нің қызметкері болса

D) сот үкімі бойынша жазаны өтеп жүрсе

E) азаматтықтан шығу ҚР-ның мемлекеттік қауіпсіздігі мүдделеріне қайшы келсе


88. Тұрғын үйге қол сұқпау құқығын адам құқықтарының қандай тобына жатқызамыз?

A) еңбек ету құқықтарына

B) экономикалық құқықтарға

C) саяси құқықтарға

D) конституциялық құқықтарға

E) құқықтық қағидаларға


89. Қазақстан Республикасы азаматтығын алу негізіне не жатпайды?

A) ҚР-да тууы бойынша

B) ҚР-ның азаматтығына қабылдау

C) ҚР-ның халықаралық шарттарында көзделген негіздер бойынша

D) ҚР-ның азаматымен некеге тұру

E) ҚР-сы азаматын асырап алу


90. Қазақстан Республикасында шетел азаматтары ретінде кімдер танылады?

A) ҚР-ның азаматтары емес тұлғалар

B) өзінің басқа мемлекеттің азаматы болып табылатынына қатысты дәлелі толық емес шетел азаматтары

C) басқа мемлекеттің азаматы болып табылатынына қатысты дәлелі жоқ адамдар

D) ҚР-ның азаматы емес және де басқа мемлекеттің азаматы екендігі туралы тиісті дәлелдері бар адамдар

E) ҚР-ның азаматымен некеге отырған адамдар


91. Саяси баспана беру мәселесін кім шешеді?

A) ҚР Парламенті

B) ҚР Президенті

C) ҚР Үкіметі

D) ҚР Сыртқы Істер министірлігі

E) ҚР Конституциялық Кеңесі


92. ҚР-да азаматтығы жоқ адамдар ретінде кімдер танылады?

A) ҚР-ның азаматтары емес тұлғалар

B) өзінің басқа мемлекеттің азаматы болуына қатысты дәлелі жоқ тұлғалар

C) ҚР-ның азаматы емес және де басқа елдің азаматы болуына қатысты дәлелі жоқ тұлғалар

D) басқа елдің азаматтылығына қатысты тиісті дәлелі бар тұлғалар

E) бұрын ҚР-ның азаматымен некеде тұрған тұлғалар


93. Ар-ождан бостандығы қандай құқықтар тобына жатады?

A) жеке бастың құқықтарына

B) экономикалық құқықтарға

C) әлеуметтік құқықтарға

D) халықаралық құқықтарға

E) саяси құқықтарға


94. ҚР азаматын азаматтығынан айыруға бола ма?

A) жоқ


B) иә

C) уақытша болады

D) ішінара

E) құқықбұзушылық жасаса


95. Азаматтық дегеніміз не?

A) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің ерекше формасы

B) құқықтық мәртебе

C) міндеттер мен құқықтарды алып жүрудің өзіндік формасы

D) мемлекет пен жеке тұлға арасындағы өзара құқықтар мен міндеттер жүктелетін тұрақты құқықтық байланыс

E) құқықтарға ие болудың ерекше формасы


96. Қандай жағдайда азамат шет елге берілуі мүмкін?

A) шет мемлекеттің заңын бұзған жағдайда

B) мемлекет қажет деп тапқан жағдайда

C) халықаралық шарттарда белгіленген жағдайда

D) аса ауыр қылмыс жасаған жағдайда

E) халықаралық ұйымдар талап еткен жағдайда


97. ҚР-сы азаматтығынан айыруға негіз болып табылады:

A) әкімшілік құқықбұзушылық жасаса

B) міндеттерін орындаудан бас тартса

C) қылмыс жасаса

D) басқа мемлекетте кәсіпкерлік қызметпен айналысса

E) азаматтықты жалған, жасанды құжат беру алғандығы дәленденсе


98. Әскери қызметкерлерге тыйым салынады:

A) шығармашылықпен айналысуға

B) шет мемлекеттерге баруға

C) коммерциялық ұйымдардың қызметін пайдалануға

D) кәсіптік одақтарда мүшелікте болуға

E) діни орталықтарға баруға


99. Әскери қызметкерлерге тыйым салынады:

A) саяси партияны қолдап сөйлеуге

B) шет мемлекеттерге баруға

C) коммерциялық ұйымдардың қызметін пайдалануға

D) ғылыммен айналысуға

E) діни орталықтарға баруға


100. Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерінің келесі түрлері болады:

A) әлеуметтік, экономикалық және заңдық

B) мәдени, экономикалық және заңдық

C) әлеуметтік, ұлттық және заңдық

D) мемлекеттік және заңдық

E) демократиялық және заңдық


101. ҚР Конституциясына сәйкес азаматтар жоғарғы білім алуға:

A) міндетті

B) құқылы

C) өзге біреудің құқығына қайшы келмесе ерікті

D) құқығы бар, кейбір шектеулерді қоспағанда

E) тиіс, кейбір жағдайларда міндетті


102. ҚР Конституциясына сәйкес азаматтар орта білім алуға:

A) міндетті

B) құқылы

C) өзге біреудің құқығына қайшы келмесе ерікті

D) құқығы бар, кейбір шектеулерді қоспағанда

E) тиіс, кейбір жағдайларда міндетті


103. ҚР-да шет ел азаматтары қандай құқықтардан шектелген:

A) КР жоғарғы оқу орындарында білім алуына

B) ҚР территориясында еңбек етуіне

C) ҚР азаматымен некеде тұруына

D) ҚР территориясында кәсіпкерлікпен айналысуға

E) ҚР құқыққорғау органдарында қызмет арқаруға


104. Азаматтың саяси құқығына келесілер кіреді:

A) жерге жеке меншік құқығы

B) жеке меншікке ие болу құқығы

C) сайлау және сайлану құқығы

D) кәсіп түрін таңдау құқығы

E) ҚР территориясында еркін жүріп тұру құқығы


105. Жеке тұлғаның экономикалық құқықтар тобына кіреді:

A) кәсіпкерлікпен айналысу құқығы

B) қайырымдылықпен айналысу құқығы

C) еңбек ету құқығы

D) сайлану құқығы

E) ҚР территориясында еркін жүріп-тұру құқығы


106. Жеке тұлға өзінің қандай дінге және партияға жататынын көрсетуге:

A) міндетті емес

B) міндетті

C) өзгелердің мүддесіне қайшы келген жағдайда ғана міндетті

D) Сайлау кезінде міндетті

E) тек көпшіліктің өтініші бойынша ғана көрсетуге тиіс


107. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарда саяси партиялардың ұйымдарын құруға рұқсат етіле ме?

A) мемлекеттік органдарда саяси партиялардың ұйымдарын құруға мүмкіндік береді

B) мемлекеттік органдардың келісімімен рұқсат етіледі

C) Рұқсат етілмейді

D) Мемлекеттік билік тармағына байланысты

E) Нақты саяси институттық қызметінің бағытына байланысты


108. Саяси партияны мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін қанша мүше болу керек?

A) бір мың адамнан кем емес

B) екі мың адамнан кем емес

C) елу мың адамнан кем емес

D) екі мың адамнан көп емес

E) бес жүз адамнан кем емес


109. Саяси партияға мүшелікте болуына жол берілмейді:

A) ғылыми қайраткерлерге

B) азаматтығы жоқ адамдарға

C) зейнеткерлерге

D) оқытушыларға

E) студенттерге


110. Үкімет мүшелерінің саяси партиядағы ақы төленетін қызметтерді атқаруға құқығы бар ма?

A) жоқ


B) бар

C) басшылық қызметтен басқаларын атқаруға болады

D) құрылтайшылардың келісімімен атқаруы мүмкін

E) ішіара атқарады


111. Саяси партияларға Қазақстан Республикасының азаматы неше жастан мүше бола алады?

A) 21 жастан

B) 18 жастан

C) 23 жастан

D) 16 жастан

E) 19 жастан


112. Саяси партияларды мемлекеттік тіркеуді қандай орган жүзеге асырады?

A) ҚР-сының Әділет министрлігі

B) саяси партияларды тіркеуден өткізу міндетті емес

C) ҚР-сының Президент әкімшілігі

D) Ішкі істер органдары

E) ҚР-сының Парламенті


113. Саяси парияларды қаржыландыру көзіне не жатпайды?

A) мүшелікке кіру жарнасы

B) мүшелік жарна

C) діни бірлестіктерден алған қаражат

D) жарна

E) заңмен рұхсат етілген басқа да кірістер


114. ҚР Конституциясына сай азаматтардың бірлесу бостандығы қалай жүзеге асырылады?

A) Саяси партиялардың мүшесі болуы арқылы

B) Сайлау құқығы арқылы

C) Мемлекеттік органға сайлану арқылы

D) Мемлекеттік қызметке өту арқылы

E) Бірлесу бостандық құқығы ҚР Конституциясында бекітілмеген


115. ҚР саяси партиялардың қызметін қаржыландыруға кімдерге тиым салынады?

A) Азаматтарға

B) Шет ел саяси партиялары мен шетел азаматтарына

C) Қоғамдық бірлестіктерге

D) Заңды тұлғаларға

E) Тыйым салынбаған


116. Саяси партиялардың қоғамдық ұйымдардан айырмашылығы

A) Тек ҚР азаматтардың мүшелігімен қалыптасуымен

B) Азаматтығы жоқ адамдардың мүшелігімен қалыптасуымен

C) Босқындардың мүшелігімен қалыптасуымен

D) Шет ел азаматтарының мүшелігімен қалыптасуымен

E) айырмашылығы жоқ


117. Саяси партиялар фракциясы қандай лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысады?

A) ҚР Президентін тағайындауға қатысады

B) Премьер – Министрді тағайындауға қатысады

C) Бас прокурорды тағайындауға қатысады

D) Ұлттық Банк төрағасын тағайындайды

E) саяси партиялар фракцияларды мемлекеттік билік органдарының лауазымды тұлғалардың тағайындауға қатысу өкілеттілігі жоқ


118. Пропорционалдық сайлау жүйесі бойынша депутаттық мандат бөлінісіне төмендегідей дауыс жинаған партиялар жіберіледі.

A) сайлаушылардың 10% кем емес дауысын жинаған

B) сайлаушылардың 5% кем емес дауысын жинаған

C) сайлау кедергісі айқындалмаған

D) сайлаушылардың 7% кем емес дауысын жинаған

E) сайлаушылардың 3% кем емес дауысын жинаған


119. Президенттің кезекті сайлауы қай уақытта өткізіледі:

A) қаңтар айының бірінші жексенбісі

B) желтоқсан айының соңғы тоқсаны

C) қазан айының бірінші жексенбісі

D) наурыз айының бірінші жексенбісі

E) желтоқсан айының бірінші жексенбісінде


120. Сайлау комиссияларының біртұтас жүйесіне кірмейтін орган:

A) орталық сайлау комиссиясы

B) территориялық сайлау комиссиясы

C) округік сайлау комиссиясы

D) аудандық сайлау комиссиясы

E) учаскелік сайлау комиссиясы


121. Орталық сайлау комиссиясының өкілеттілік мерзімі:

A) 5 жыл


B) 3 жыл

C) 10 жыл

D) 1 жыл

E) 2 жыл
122. Президенттікке кандидат келесі жағдайда сайланды деп есептеледі:

A) сайлауға қатысқан сайлаушылардың 50%-тен астам дауысын жинаса

B) сайлауға қатысқан кандидаттардаң ең көп дауыс жинаса

C) сайлаушылардың жалпы санының 50% дауысын жинаса

D) сайлауға қатысқандардың 2/3 дауысын жинаса

E) басқа кандидаттарға қарағанда дауыс жинамаса
123. Округтік сайлау комиссиялары неше мүшеден құрылады?

A) 5 мүшеден

B) 7 мүшеден

C) 10 мүшеден

D) 12 мүшеден

E) 15 мүшеден


124. Әр сайлау учаскесінде сайлаушылардың саны қанша болу керек?

A) 5 000 сайлаушылардан көп емес

B) 2 000 сайлаушылардан көп емес

C) 5 000 сайлаушылардан артық

D) 3 000 сайлаушылардан көп емес

E) 3 000 сайлаушылардан көп


125. Сайлау бюллетеньдері сайлау комиссияларына қандай уақытта беріледі?

A) сайлауға дейін 10 күн қалғанда

B) сайлауға дейін 14 күн қалғанда

C) сайлауға дейін 1 күн қалғанда

D) сайлауға дейін 3 күн қалғанда

E) сайлау күнінде


126. ҚР Президентін сайлау нәтижесі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында қашан жариялану керек?

A) сайлау өткізілген күннен бастап 14 күннен кем емес мерзімде

B) сайлау өткізілген күннен бастап 10 күннен кем емес мерзімде

C) сайлау өткізілген күннен бастап 7 күннен кем емес мерзімде

D) сайлау өткізілген күннен бастап 5 күннен кем емес мерзімде

E) сайлау күнінен кейінгі күні


127. Сенат депутаттарын сайлау кезіндегі қайта дауыс беру қашан өткізіледі?

A) алғашқы дауыс беруден кейін 7 күн ішінде

B) алғашқы дауыс беруден кейін 5 күн ішінде

C) алғашқы дауыс беруден кейін 3 күн ішінде

D) алғашқы дауыс берілген күні

E) мүлдем өткізілмейді


128. Сайлау комиссиясының біртұтас жүйесіне кіреді:

A) аумақтық сайлау комиссиялары

B) селолық сайлау комиссиялары

C) аудандық сайлау комиссиялары

D) қалалық сайлау комиссиялары

E) ауданаралық сайлау комиссиялары


129. Орталық сайлау комиссиясының Төрағасының:

A) жоғарғы білімі болуы керек

B) жоғарғы саяси білімі болуы керек

C) жоғарғы заң білімі болуы керек

D) жоғарғы білімінің болуы шарт емес

E) жоғарғы арнайы білімі болуы керек


130. Сайлау алдындағы үгіт жүргізуге тиым салынады:

A) сайланушыға

B) сайланушының сенім білдірген өкілдеріне

C) сайланушының партияласына

D) зейнеткерлерге

E) судьяларға


131. Сенат депутатын сайлау өткізілуі тиіс:

A) үш тәулік ішінде

B) бір апта ішінде

C) ҚР Президенті анықтаған уақыт аралығында

D) бір тәулік ішінде

E) Сенат депутаттарының көпшілік дауысымен анықталынады


132. Сайлау комиссиясының біртұтас жүйесіне кіреді:

A) селолық сайлау комиссиялары

B) округтік сайлау комиссиялары

C) аудандық сайлау комиссиялары

D) қалааралық сайлау комиссиялары

E) ауданаралық сайлау комиссиялары


133. Сенат депутатын сайлауының қорытындысын Орталық сайлау комиссиясы:

A) сайлау өткізілген күні шығаруы тиіс

B) үш тәулік мерзімінен кешіктірмей шығаруы тиіс

C) заңда көрсетілмеген

D) жеті күн мерзімінен кешіктірмей шығаруы тиіс

E) тиісті әкімшілік территорияның өкілді билік органы анықтайды


134. Мәжіліс депутаттарын сайлаудың Конституцияға сәйкестігін қарау құзіреті берілген:

A) ҚР Президентіне

B) ҚР Бас Прокуратурасына

C) Парламент Сенатына

D) Премьер - Министрге

E) Конституциялық Кеңеске


135. Президенттікке үміткерлердің максималды саны:

A) 10


B) ҚР Парламенті депутаттары анықтайды

C) Конституциялық Кеңес мүшелерінің басым көпшілігінің дауысымен анықталынады

D) 3

E) шек қойылмаған


136. Рефендумға шығарылған Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар, егер олар үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жєне Астананың халқының кемінде қанша дауыс берсе қабылданды деп есептеледі?

A) Азаматтардың жартысынан астамы

B) азаматтардың кемінде үштен екіден астамы

C) азаматтардың кемінде екіден үш дауысы

D) азаматтардың жартысынан аз

E)азаматтардың бірден бес дауысы


137. Референдумда қабылданған ҚР Конституциясы бойынша референдум нәтижелері қанша мерзімнен кейін күшіне енеді?

A) ресми түрде жарияланған күннен бастап

B) 10 күннен кейін

C) 5 күннен кейін

D) 1 күннен кейін

E) 1 айдан кейін


138. Республика азаматттардың, қоғамдық бірлестіктерінің референдумға қойылған мәселе бойынша пікірлерін білдіру құқығы қандай құқыққа кепілдік береді?

A) өз пікірін білдіру

B) сөз бостандығы

C) өтініш жасау

D) қарсы пікір айту

E) тең құқығына


139. Референдумды әзірлеу мен өткізуге байланысты шығыстар қандай қаражаттар есебінен қаржыоандырылады?

A) тек қана республикалық бюджеттен

B) тек облыстық және республикалық бюджеттен

C) Президенттің қорынан

D) Парламенттің қорынан

E) Үкіметтің қорынан


140. Орталық сайлау комиссиясының Төрағасын және екі мүшесін, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитеттің Төрағасын және екі мүшесін қызметке қанша мерзімге тағайындайды?

A) 5 жыл


B) 6 жыл

C) 4 жыл


D) 3 жыл

E)1 жыл
141. Республика Парламенті депутаттарын сайлау қандай заңмен реттеледі?

A) Конституциялық заңмен

B) сайлау туралы заңмен

C) конституциямен

D) заңмен

E) ҚР парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы заңмен
142. ҚР Президентті, Парламент депутаттарын сайлау қорытындыларын кім анықтайды?

A) аумақтық сайлау комиссиясы

B) округтік сайлау комиссиясы

C) аудандық сайлау комиссиясы

D) ауданаралық сайлау комиссиясы

E) орталық сайлау комиссиясы


143. Аумақтық сайлау комиссиясы қанша адамнан құралады:

A) 5


B) 6

C) 4


D) 7

E) 8
144. Референдум өткізі туралы шешім қабылдау құқығына кім ие?

A) Қазақстан Республикасының Парламенті

B) Қазақстан Республикасының Үкіметі

C) Парламент Сенаты

D) Парламент Мәжілісі

E) Қазақстан Республикасының Президенті
145. Республикалық референдумда келесі мәселелер қарастырылады:

A) Конституцияны қабылдау

B) рақымшылық жасау актісі

C) мемлекеттік органдардың арасындағы қатынастарды шешу

D) бюджет және салық жүйесі

E) ұлттық қауіпсіздік мәселесі


146. Белгілі бір заңды, жалпы халықтық дауыс беру арқылы қабылдау үшін өткізілетін референдум ол:

A) императивтік референдум

B) заң шығарушы референдум

C) факультативті референдум

D) диспозитивтік референдум

E) аймақтық референдум


147. Республикалық референдумға қатысуға құқығы жоқ адамдарды көрсетіңіз:

A) ҚР-ның азаматтылығын өтініш арқылы алған адамдар

B) 20 жасқа толмаған адамдар

C) шетел азаматымен некеге отырған азаматтар

D) әкімшілік жауапкершілікке тартылған азаматтар

E) бас бостандығынан айырылған азаматтар


148. Республикалық референдумды тағайындау жөніндегі бастамашылықты қандай субъект білдіре алмайды?

A) ҚР-сының Президенті

B) ҚР-сының Парламенті

C) ҚР-сының Үкіметі

D) ҚР-сының Конституциялық Кеңесі

E) Республикалық референдумға қатысу құқығы бар, екі жүз мыңнан кем емес Республика азаматтары


149. Референдумды өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап ол қанша мерзімнен кешіктірілмей өткізілуі тиіс?

A) 1 ай


B) 2 ай

C) 3 ай


D) 4 ай

E) 6 ай
150. Республикалық референдумның Конституцияға сай өткізілгені туралы мәселені қандай мемлекеттік орган қарайды?

A) Президент

B) Парламент

C) Жоғарғы Сот

D) Конституциялық Кеңес

E) Үкімет
151. Республикалық референдум туралы заңның орындалуына бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органды көрсетіңіз:

A) Парламент

B) Орталық сайлау комиссиясы

C) Конституциялық Кеңес

D) Жоғарғы Сот

E) Президент


152. Республикалық референдумның пәні болып табылады:

A) Республикалық бюджетті бекіту

B) Жоғарғы Соттың Төрағасын тағайындау

C) Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу

D) ағымдағы заңдарды қабылдау

E) халықаралық шарттарды ратификациялау


153. Орталық сайлау комиссиясының Төрағасын және екі мүшесін, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитеттің Төрағасын және екі мүшесін қызметке кім тағайындайды?

A) Президент

B) Сенат

C) Мәжіліс

D) Сенат келісімімен президент

E) Мәслихат


154. Қазақстан Республикасының Президенті:

A) Атқарушы билік басшысы

B) Заң шығарушы билігінің басшысы

C) Сот билігінің басшысы

D) Мемлекет басшысы

E) Үкімет басшысы


155. ҚР-ның Конституциясына сәйкес Президент:

A) Қарулы Күштердің қызметкері болып табылады

B) Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас Қолбасшысы болып табылады

C) Қарулы Күштердің үйлестірушісі болып табылады

D) Қарулы Күштердің басшысы болып табылады

E) Қарулы Күштердің Бас Штабының Бастығы болып табылады


156. ҚР Президентінің 2007 жылғы 21 мамырдағы Конституцияға өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес өкілеттілік мерзімі:

A) 7 жыл


B) 5 жыл

C) 10 жыл

D) 6 жыл

E) 4 жыл
157. ҚР Президентінің құзіретінің аумағына кірмейтін мәселелер:

A) Қазақстанның халқына елдегі жағдай туралы жыл сайын жолдау жасау

B) Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерінің басшыларын тағайындап қайта шақыртып алу

C) халықаралық шарттарды бекіту

D) республикалық референдум өткізу туралы шешім қабылдау

E) азаматтарға кешірім жасауды жүзеге асыру
158. ҚР Президентінің құзіретіне кірмейді:

A) Қазақстан халқына елдегі жағдай туралы жыл сайынғы жолдауын арнайды

B) Сенат Төрағасын бекітеді

C) Ұлттық Банктін төрағасын тағайындайды

D) Республикалық бюджетті бекітеді

E) дипломатиялық өкілдіктердің басшыларын тағайындап қайта шақыртады

159. Төменде көрсетілген жағдайлардың қайсысы Президентті орнынан босатудың негізі болып саналмайды:

A) Қылмыс жасау кезінде ұсталса

B) Импичмент қабылданса

C) денсаулығына байланысты өз қызметін жүзеге асыра алмау

D) мемлекетке опасыздық жасау

E) әкімшілік құқық бұзушылық жасаса


160. Қазақстан Республикасы Президентінің құзіретіне төмендегі қызметтердің қайсысы кірмейді?

A) азаматтарға кешірім жасауды жүзеге асырады

B) Конституциялық Кеңестің Төрағасын тағайындайды

C) қоршаған табиғи ортаны және ресурстарын тиімді қолдану мен қорғаудың бағдарламаларды дайындап және оның жүзеге асуын қамтамасыз етеді

D) Президент Әкімшілігін қалыптастырады

E) Қауіпсіздік Кеңесін құрады


161. Қазақстан Республикасы Президенті мемлекетте қандай қызметті атқарады?

A) заңшығарушы билікті жүзеге асырады

B) атқарушы билікті басқарады

C) сот билігінің жалпы басқаруын жүзеге асырады

D) мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының үйлесімді жұмыс істеуін камтамасыз етеді

E) конституциялық қадағалау органының қызметін атқарады


162. Қазақстан Республикасы Президенті қандай актілер қабылдайды?

A) Бұйрықтар мен нұсқаулар

B) Нұсқаулар

C) Жарлықтар

D) Қаулылар мен міндетті шешімдер

E) Шешімдер


163. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына қандай лауазымды тұлға қол қояды?

A) Сенат төрағасы

B) Президент

C) Сыртқы істер Министрі

D) БҰҰ-ның Бас Хатшысы

E) Төтенше және өкілетті елші


164. Қазақстан Республикасы Президенті қызметіне келуіне байланысты қойылатын шектеулерге жатпайды:

A) өкілетті органның депутаты болуға құқығы жоқ

B) кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға құқығы жоқ

C) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезеңінде саяси партиядағы қызметін жүзеге асыруға құқығы жоқ

D) ғылыммен және ағарту ісімен айналысуға

E) коммерциялық ұйымның басқарма кеңесінде мүше болуға құқығы жоқ


165. Қазақстан Республикасы Президенті болуы үшін қойылатын талаптарға төменгі талаптардың қайсысы кірмейді?

A) Қазақстан Республикасының азаматтығына туғаннан ие болу керек

B) 40-тан жас болмауы керек

C) Қазақстан Республикасының территориясында соңғы 15 жыл ішінде µмір сүруі керек

D) Ұлты қазақ болу керек

E) мемлекеттік тілді еркін меңгеруі керек


166. Қазақстан Республикасының Экс-Президенті:

A) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының өмір бойы депутаты болуға құқылы

B) Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің өмір бойы депутаты болуға құқылы

C) Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің құрметті мүшесі болып табылады

D) Қазақстан Республикасы кешірім туралы коммиссиясының тұрақты мүшесі болуға құқылы

E) Қазақстан Республикасы Конституциялық Кенесінің өмір бойы мүшесі болып табылады


167. Қазақстан Республикасы Президентінің қызметіне кіретін құзіретті көрсетіңіздер:

A) республикалық және жергілікті бюджеттің орындалуын қамтамасыз етеді

B) бюджет жобасын бекітеді

C) Парламент жұмысына жауап береді

D) Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы сұрақтарды шешеді

E) Үкімет қызметін басқарады, ұйымдастырады және тұрақты түрде жұмысына жауап береді


168. Қазақстан Республикасы Президентіне қандай жағдайда импичмент жариялануы мүмкін?

A) Еңбек заңдылығын бұзған жағдайда

B) әкімшілік құқық бұзушылық үшін

C) мемлекетке қарсы опасыздық жасаған жағдайда

D) Парламентті таратқан жағдайда

E) аса ірі мөлшерден мемлекеттік қаражаттарды ысарап еткен жағдайда


169. Қазақстан Республикасы Президентіне сайлануға үміткерге жас мөлшеріне байланысты келесі талап қойылады:

A) 20 жасқа толған болуы керек

B) 35 жасқа толған болуы керек

C) 40 жасқа толған болуы керек

D) 45 жасқа толған болуы керек

E) 50 жасқа толған болуы керек


170. Қандай сәттен бастап ҚР Президентінің өкілеттілігі тоқтатылды деп есептеледі:

A) Жаңадан сайланған Республика Президенті қызметіне кіріскен сәттен бастап

B) Республика Парламентті таратылған жағдайда

C) Саяси партияға мүшелікке кірген сәттен бастап

D) Өкілді органның депутаты болған сәттен бастап

E) Кәсіпкерлік қызметпен айналысқан сәттен бастап


171. ҚР Тұңғыш Президентіне қандай құқық берілген:

A) Үкімет отырыстарына төрағалық ету

B) Ішкі саясаттын негізгі бағыттарын айқындау

C) Конституциялық Кеңестің өмір бойлық мүшесі болу құқығы

D) Халық алдында сөз сөйлеу

E) Халықаралық шарттарға қол қою


172. Президент заң шығару құзіреттілігіне ие бола ала ма?

A) Иә, Президент заң шығару билігін жүзеге асыратын тұлға

B) Иә, Парламенттін жалпы отырысында Президенттің бастамасы бойынша 1 жыл мерзімге дейін заң шығару өкілдігін беруі мүмкін.

C) Иә, Парламенттін әр палаталарының депутаттарының ы санының 2/3 бөлігнің қолдауымен және Президенттін бастамасымен 1 жыл мерзімге дейін заң шығару өкілдігін беруі мүмкін.

D) Жоқ, мүмкін емес

E) Ерекше шұғыл жағдайларда мүмкін


173. ҚР Президенттігіне ҚР тұңғыш Президентінен басқа тұлға қанша рет сайлана алады?

A) Бір рет

B) Екі рет

C) Үш рет

D) Төрт рет

E) Бес рет


174. ҚР Президент Бас Прокурорды қандай органдардың немесе лауазымды тұлғаның келісімімен тағайындайды?

A) Мәжіліс депутаттарының

B) Парламенттің

C) ешкімнің рұқсаты керек жоқ

D) Сенаттың

E) Премьер-Министрдің


175. ҚР Президенті өз қызметін мерзімінен бұрын тоқтатса, оның қызметін кім жалғастырады:

A) Премьер-Министр

B) Алматы облысының әкімі

C) Парламент Мәжілісінің Төрағасы

D) Парламент Сенатының Төрағасы

E) Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы


176.Президенттің және оның жанұясының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қаражат бөлінеді

A) Республикалық бюджеттен

B) Әр облыс бюджеті кірісінің 1% алынады

C) Президенттің өзінің қаражатынан

D) Президентке қорғау және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек жоқ

E) Күзет органының есебінен алынады

177. Президент жылдық демалысқа күнтізбелік күндер бойынша қанша күнге шыға алады?

A) 36


B) 45

C) 30


D) 21

E) 40
178. Қазақстан Республикасының Экс-Президенті қай органға өмір бойы мүше болып табылады?

A) Сенатта

B) Мәжілісте

C) Президент әкімшілігінде

D) Конституциялық Кеңесте

E) Ешбір органға
179. Экс-Президент қатыса алады:

A) Палаталардың бірлескен отырысына

B) Орталық сайлау комиссиясының отырысына

C) Әкімшілік жиналысына

D) Мәслихат отырысына

E) Ешқандай отырысқа қатыса алмайды


180. Президенттің жеке мұрағаттары және жеке кітапханасы ол өз қызметін тоқтатқан соң кімге беріледі:

A) Мұражайға

B) Республикалық мұрағатта қалады

C) Президенттің меншігінде болады

D) Мұндай мағлұматтар жойылады

E) Президент әкімшілігінде қалады


181. Қазақстан Республикасының Президенті:

A) Халық пен Мемлекеттік билік бірлігінің конституцияның мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі.

B) Адам және азамат бостандықтардың кепілі

C) Халық пен мемлекеттік билік бірлігінің қауіпсіздігінің кепілі

D) Адам және азамат құқықтарының кепілі

E) Конституцияның мызғымастығының нышаны әрі кепілі.


182. Инаугурация дегеніміз не?

A) Президенттің «Алтын қыран» орденін беру салтанаты

B) Президенттің қызметін тоқтатуы

C) Президенттің депутаттардың антын қабылдау рәсімі

D) Президенттің өкілеттікке кіруінің салтанатты рәсімі

E) ҚР Парламент Мәжілісінің отырысы


183. Президенттің кезекті сайлауы қашан өткізіледі?

A) Желтоқсанның бірінші жексенбісінде

B) Қаңтардың соңғы жұмасында

C) Шілденің 21-жұлдызында

D) 10-қыркүйекте

E) Желтоқсанның бірінші күнінде


184. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау немесе одан бас тарту шешім туралы шешім қабылданады:

A) ҚР Президентімен

B) ҚР Премьер-Министрімен

C) ҚР Жоғарғы Сотымен

D) ҚР Парламентімен

E) ҚР Конституциялық Кеңесімен


185. Амнистия жариялау және кешірім жасау сұрақтары бойынша шешімді кім шығарады?

A) ҚР Жоғарғы сот

B) ҚР Парламент Сенаты

C) ҚР Парламент Мәжілісі

D) ҚР Президенті

E) ҚР Бас прокурoры


186. Президенттікке кандидат қандай жағдайда сайланған болып есептеледі?

A) Сайлаушылардың 50% астамының даусын жинаса

B) Сайлаушылардың 80% астамынынң даусын жинаса

C) Сайлаушылардың 60% астамынынң даусын жинаса

D)Сайлаушылардың 51% астамынынң даусын жинаса

E) Сайлаушылардың 55% кем емес даусын жинаса


187. Президенттің ант беру салтанаты қашан өткізіледі?

A) Қаңтардың соңғы аптасында

B) Қаңтардың 2-ші сәрсенбісінде

C) Сайланған күні

D) Ақпанның 1-күнінде

E) Қаңтардың 1-ші жексенбесінде


188. Президент кімнің алдында ант береді?

A) ҚР Жоғарғы соты алдында

B) ҚР Халығы алдында

C) ҚР Конституциялық кеңес мүшелерінің алдында

D) ҚР Бас прокурордың алдында

E) Біріккен Ұлттар Ұйымының алдында


189. Президент мерзімінен бұрын қызметінен босатылған жағдайда оның өкілеттігін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның қандай құқығы жоқ

A) Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқығы жоқ

B) Жарлықтар қабылдауға құқығы жоқ

C) Заңдарға қол қоюға құқығы жоқ

D) Үкіметтің есебін тыңдауға құқығы жоқ

Е) Әкімдердің есебін тыңдауға құқығы жоқ


190. ҚР Президенті Орталық сайлау комиссиясының келесі мүшесін қызметке тағайындайды:

A) Төрағасын және 2 мүшесін

B) Төрағасын және 4 мүшесін

C) 3 мүшесін

D) тек хатшысын

E) хатшысын және 2 мүшесін


191. ҚР Президенті республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің келесі мүшелерін қызметке тағайындайды:

A) 3 мүшесін 5 жыл мерзімге

B) тек төрағасын 5 жыл мерзімге

C) төрағасын және 2 мүшесін 5 жыл мерзімге

D) тек төрағасын

Е) 4 мүшесін


192. ҚР Президенті Премьер – Министрдің кандидатурасын Мәжілістің қарауына енгізеді:

A) Мәжілісте өкілдігі бар саяси партиялар бар фракциялармен консультациядан кейін

B) Сенатпен консультациядан кейін

C) Конституциялық Кеңестің мақұлдауынан кейін

D) Экс Премьер – Министрмен консультациядан кейін

Е) Президент әкімшілігі жетекшісімен консультациядан кейін


193. ҚР Президенті:

A) ҚР Парламенті алдында бюджеттің орындалуы жалпы есеп береді

B) Республикалық бюджетті бекітеді

C) Қазақстан халқы Ассамблеясының құрады

D) Халықаралық шарттарды бекітеді (ратификациялайды)

E) Қоғамдық бірлестіктермен консультациядан кейін Орталық сайлау комиссиясының төрағасын тағайындайды

194. Заң шығармашылық бастама құқығына Парламент депутаттары мен Үкімет ие және бұл құқық тек қана:

A) Сенатта жүзеге асырылады

B) Парламентте жүзеге асырылады

C) Мәжілісте жүзеге асырылады

D) Үкіметте жүзеге асырылады

E) Конституциялық Кеңесте жүзеге асырылады


195. ҚР Парламент палаталарының комитеттері мен комиссиялары өз құзыретінің мәселелері бойынша қандай актілер қабылдайды?

A) Шешімдер

B) Қаулылар

C) Жарлықтар

D) Жолдамалар

E) Нұсқаулар


196. Қазақстан Республикасының Парламенті

A) Қазақстан Республикасының жоғарғы органы

B) Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі

C) Консультативті-кеңесші орган

D) Заң шығарушылық қызметті жүзеге асыратын жоғарғы өкілді орган

E) Жоғарғы атқарушы орган


197. Заңдар жобасын қарауға қабылдау және қарау:

A) Қазақстан Республикасының Парламент Сенатының құзіретіне кіреді

B) Қазақстан Республикасының Парламент Мәжілісінің құзіретіне кіреді

C) Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің құзіретіне кіреді

D) Жоғарғы сот төрағасының құзіретіне кіреді

E) ҚР Үкіметінің құзіретіне кіреді


198. ҚР Парламентінің Палаталары әр палатада қанша тұрақты комитеттер құра алады?

A) 7


B) 16

C) 8


D) 14

E) 19
199. Мәжілістің қарауына қандай мәселелер жатады?

A) Қазақстан Республикасы Президентінің кезекті сайлауын жариялайды

B) Заңдардың атқарылуын қамтамасыз етеді

C) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламаларын бекітеді

D) Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларын тапсырады

E) Қауіпсіздік Кеңесін калыптастырады
200. Парламент құзыретіне кірмейтін мәселелерді көрсетіңіздер:

A) Конституциялық заңдарды қабылдайды

B) Республикалық референдум өткізу туралы шешім қабылдайды

C) Республикалық бюджетті бекітеді

D) Премьер-Министрді тағайындауға келісім береді

E) Соғыс және бейбітшілік сұрақтарын шешеді


201. Парламент палаталарының отырысы қандай жағдайда өткізіледі?

A) Барлық депутутаттардың қатысуымен

B) әр палата депутаттарының жалпы санының 1/3-ның қатысуымен

C) әр палата депутаттарының жалпы санының 2/3ның қатысуымен

D) әр палата депутаттарының жалпы санының жартысының қатысуымен

E) әр палата депутаттарының жалпы санының 3/5-нің қатысуымен


202. Парламентті тарату құқығы кімге берілген?

A) Премьер-Министрмен Палата төрағаларымен Кеңесе отырып Президент

B) Конституциялық Кеңесіне

C) Сенат Төрағасына

D) Бас Прокурорға

E) Парламентті таратуға болмайды


203. Сенаттың айрықша өкілеттігіне жатады:

A) Республиканың Бас Прокурорының, Жоғарғы Соттың Төрағасының және судьяларының оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру

B) Әділет біліктілік алқасының кұрамына 2 депутатты жіберу

C) Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау және кезектен тыс сайлауды тағайындау

D) Республика Президентіне қарсы мемлекетке опасыздық жасады деп айып тағу

E) Заңдардың жобаларын қарауға қабылдау және қарау


204. Мәжіліс қанша мүшеден тұрады:

A) 147


B) Республикалық маңызы бар қалалар мен облыстардың саны бойыша құралады

C) 107


D) Мүшелердің санын Қазақстан Республикасы Президенті анықтайды

E) Саны айқындалмаған, бірақ Қазақстан Республикасы Парламентінің нақты сайлауларында айқындалады


205. Президент Сенаттың келесідей мүшесін тағайындайды:

A) 10 депутатын

B) 15 депутатын

C) 5 депутатын

D) 3 депутатын

E) Ешбір мүшесін тағайындамайды


206. ҚР Парламентінің депутаттары құқылы:

A) Басқа өкілді органның мүшесі болуға

B) Кәсіпкерлікпен айналысуға

C) Ғылыми және оқытушылық қызметпен айналысуға

D) Ақылы қызметпен айналысуға

E) Басқа мемлекеттің азаматтығын алуға


207. ҚР Парламенті қандай жағдайда таратылмайды:

A) Бюджет жобасын бекітпегенде

B) Премьер-Министрдің өтініші бойынша

C) ҚР Үкіметіне сенімсіздік білдіргенде

D) Үкіметтің заң жобасын бекітпегенде

E) Соғыс және төтенше жағдайда


208. ҚР Парламент Палаталарының тұрақты комитеттері мүшелерінің санын анықтайды:

A) ҚР Президенті

B) Тиісті Палата

C) Сенат


D) Мәжіліс

E) ҚР Конституциялық Кеңесі


209. Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілді орган:

A) Үкімет

B) Парламент

C) Конституциялық Кеңес

D) Президент

E) Жоғарғы сот


210. Парламент тұрақты жұмыс істейтін неше палаталардан тұрады:

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 8
211. Мәжіліс депутаттарының өкілдік мерзімі:

A) 3 жыл

B) 2 жыл


C) 7 жыл

D) 5 жыл

E) 4 жыл
212. Парламент депутаттардың кезектен тыс сайлауы Парламент өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан кезден бастап неше айдың ішінде өткізіледі?

A) 3 ай


B) 1 ай

C) 1,5 ай

D) 6 ай

E) 2 ай


213. Парламенттің бірінші сессиясы сайлау қорытындылары жариялаған күннен бастап неше күнде шақырылады:

A) 25 күн

B) 20 күн

C) 18 күн

D) 30 күн

E) 14 күн


214. Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен заң жобасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар кімге жіберіледі:

A) Президентке

B) Конституциялық Кеңеске

C) Жоғарғы сотқа

D) Мәжіліске

E) Бас прокурорға


215. ҚР Мемлекеттік кірісті қысқартуды немесе мемлекеттік шығысты көбейтуді көздейтін заңдар кімнің қорытындысын талап етеді:

A) Үкіметтің

B) Мәжілістің

C) Сенаттың

D) Ұлттық Банк төрағасының

E) Премьер Министрдің


216. ҚР-да Конституцияға өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуі әр Палата депутаттардың жалпы санының:

A) Кемінде 3/4 қатысуымен енгізіледі

B) 1/2 қатысуымен енгізіледі

C) 2/3 қатысуымен енгізіледі

D) 4/5 қатысуымен енгізіледі

E) барлық депутаттардың қатысуымен енгізіледі


217. ҚР Президенті қандай жағдайда Парламентті тарата алады

A) Төтенше жағдайда

B) Соғыс жағдайда

C) Президент өкілеттігінің соңғы алты айында

D) Алдыңғы таратудан кейінгі бір жыл ішінде

E) Парламент Үкіметке сенімсіздік білдіргенде, Палаталар төрағалары мен Премьер-Министрмен кеңесе отырып


218. ҚР Парламенттің кез келген отырысына қатысуға және сөз сөйлеуге құқылы лауазымды тұлға

A) Конституциялық Кеңес төрағасы

B) Әділет министірліктің төрағасы

C) Бас прокурор

D) Жоғарғы Соттың төрағасы

E) Ішкі істер министрлігінің төрағасы


219. ҚР Парламентінің таратылуы ҚР Президентімен қандай тәртіппен жүзеге асырылады

A) Парламент Сенатымен Төрағасының келісімімен

B) Парламент Мәжілісі Төрағасының келісімімен

C) Парламент Палаталарының Төрағалары мен Премьер Министрмен кеңескеннен кейін таратылады

D) Конституциялық Кеңестің Шешімінен кейін

E) ҚР Президенті Парламенті тарату құқығына ие емес


220. Парламент Мәжілісінің қанша депутаты Қазақстан Халықтар Ассамблеясы арқылы қалыптасады?

A) 9


B) 10

C) 98


D) 107

E) қалыптастырмайды


221. Парламент Мәжілісінің қызметін мерзімнен бұрын босатылу жағдайында заңшығармашылық қызметпен айналысу функциясы қандай органға ауысады?

A) Парламент Сенатына

B) ҚР Президентіне

C) ҚР Үкіметіне

D) ҚР Конституциялық Кеңесіне

E) Заң шығармашылық функция еш органға берілмейді


222. Парламенттің заң шығару тәртібін қандай нормативтік – құқықтық акт реттейді?

A) ҚР Конституциясы

B) «ҚР Парламенті және оның депутаттық құқықтық мәртебесі туралы» конституциялық заң

C) «Үкімет туралы» конституциялық заң

D) парламент, Сенат және Мәжіліс Регламенттері

E) «Нормативтік – құқықтық актілер туралы» заң


223. ҚР заң шығармашылық бастама құқығына қандай орган мен лауазымды тұлғалар ие

A) ҚР Президенті

B) ҚР Президенті, Мәжіліс депутаттары, ҚР Үкіметі

C) Мәжіліс депутаттары мен Үкімет

D) тек Парламент депутаттары

E) Мәжіліс депутаттары мен Сенат депутаттары


224. Заңшығармашылық бастама құқығы қандай нысанда жүргізіледі?

A) Жаңа заң жобаларын немесе әрекет ететін заң жобаларға өзгерістер мен толықтырулар туралы заң жобасын енгізу арқылы

B) заң шығармашылық құқығы бар субъектілердің парламент спикеріне заң жобасын ұсыну арқылы

C) Депутаттардың палата отырысындағы мәлімдеме түрінде

D) Депутаттық сұрау арқылы

E) Заң шығармашылық бастама құқығының жүзеге асыру нысаны нақты бекітілмеген


225. Парламент пен Үкімет арасында қандай жағдайда келісімділік комиссиясы құрылады?

A) Республикалық бюджет жобасын бекітпеген жағдайда

B) Үкімет Бағдарламасын бекітпеген жағдайда

C) Премьер – Министрдің кандидатурасын бекітпеген уақытта

D) Парламент пен Үкіметтің арасында келісімділік комиссиясы құрылмайды

E) Үкіметтің республикалық бюджетті орындау туралы есебін бекітпеген жағдайда


226. Парламенттің өкілеттілік сипаттамасы қандай жағдайлармен айқындалады?

A) Халық мүддесі мен еркін білдіру арқылы

B) Заң шығармашылық қызметпен айналысу арқылы

C) Тұрғындардың кейбір бөлігінің мүддесі мен еркін білдіру арқылы

D) мемлекеттің мүддесін білдіру арқылы

E) Парламент өкілеттілік сипатқа ие емес


227. Парламенттің қаржы саласындағы өкілеттілігіне қандай өкілеттілк жатады?

A) Мемлекеттің кірістері мен шығыстарын және салықтарды бекіту

B) Халықаралық шарттарды ратификациялау

C) Мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларын тағайындау

D) Үкіметке сенімсіздік жариялау

E) Парламенттің қаржы саласында өкілеттілігі жоқ


228. ҚР Парламентінің өкілеттік мерзімі аяқталады:

A) Жаңадан сайланған Парламенттің бірінші сессиясы жұмысқа кіріскен кезде

B) Жаңадан Парламент сайлауының нәтижесі жарияланған кезде

C) Парламенттің соңғы сессиясы шақырылған кезде

D) Президенттің жарлығы бойынша

E) Сенаттың шешімі бойынша


229. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарының өкілеттілік мерзімі:

A) 2 жыл


B) 5 жыл

C) 6 жыл


D) 7 жыл

E) 4 жыл
230. Қазақстан Республикасының Сенат депутаттығына үміткер азамат қандай жастан бастап сайлана алады?

A) 30 жастан бастап сайлана алады

B) 35 жастан бастап сайлана алады

C) 25 жастан бастап сайлана алады

D) 40 жастан бастап сайлана алады

E) 20 жастан бастап сайлана алады
231. Мәжіліс депутаты болып Қазақстан Республикасының азаматы неше жастан бастап сайлана алады

A) 20 жасқа толғанда сайлана алады

B) 25 жасқа толғанда сайлана алады

C) 30 жасқа толғанда сайлана алады

D) 18 жасқа толғанда сайлана алады

E) 35 жасқа толғанда сайлана алады


232. Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының құқықтарына жатпайды:

A) кєсіпкерлік қызметпен айналысуға

B) оқытушылық қызметпен айналысу

C) ғылыми қызметпен айналысу

D) өнермен айналысу

E) басқа өкілетті органның мүшесі болу


233. Мәжіліс депутаттары үшін қандай талаптар қойылады?

A) ешбір талаптар қойылмайды

B) талаптар әрбір сайлаудың алдында анықталады

C) жас цензі, тұрғылықты тұру цензі

D) бұл сұрақ тек қана ҚР-сы Президентінің сайлауды тағайындау туралы жарлығымен айқындалады

E) бұл сұрақ Орталық сайлау комиссиясымен айқындалады


234. Депутаттардың өкілеттілігі қандай жағдайларда тоқтатылмайды?

A) отставкаға кетуіне байланысты

B) іс-әрекетке қабілетсіз ден танылған жағдайда

C) Парламентің таратылуына байланысты

D) депутаттық этика ережесін бұзған жағдайда

E) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кеткен жағдайда


235. Парламент депуттары кімге сұрау сала алмайды?

A) Президентке

B) Премьер-Министрге

C) Үкімет мүшелеріне

D) Ұлттық Банкінің Төрағасына

E) Орталық Сайлау комиссиясының Төрағасына

236. Палаталарды басқаратын депутаттарға қойылатын талап:

A) Еңбек стажы

B) Мемлекеттік тілді меңгеру

C) Ұлты қазақ

D) Жоғары заң білімі бар

E) Қазақстанда 10 жылдан астам тұратын


237. Сенат төрағасына кандидатураны кім ұсынады:

A) Бас Прокурор

B) Президент

C) Палата депутаттары

D) Мәжіліс депутаттары

E) Премьер-Министр


238. Мәжіліс төрағасына кандидатураны кім ұсынады:

A) Бас прокурорлар

B) Президент

C) Палата депутаттары

D) Мәжіліс депутаттары

E) Премьер-Министр


239. Депутаттар Парламентте қандай ұйым құра алады?

A) Қоғамдық бірлестік

B) Саяси партия

C) Діни бірлестік

D) Партиялық фракция

E) Депутаттарға қандай да ұйым құруға тиым салынған


240. Депутаттық иммунитет дегеніміз?

A) Депутаттардың партиялық фракция құру құқығы

B) Депутаттардың сұрау салу құқығы

C) Депутаттардың бақылау органдарын құруға қатыса алу мүмкіндігі

D) Конституциялық заңнамаға сәйкес депутатқа қол сұқпаушылық

E) Конституциялық құқықта депутаттық иммунитет қарастырылмаған


241. Парламент депутаты аманаттық мандатқа тәуелді ме?

A) тәуелді

B) Тек Сенат депутаты

C) Тек Мәжіліс депутаттары

D) Аманаттық мандатқа тәуелсіз

E) Парламент депутаты қызметінен Президенттің шешімімен босатылады


242. Мәжіліс депутаты өз мандатынан қандай жағдайда айырылуы мүмкін?

A) Өзі сайланған депутат саяси партиядан шыққан уақытта

B) Айырылуы мүмкін емес

C) Сенат депутаттарының шешімімен

D) Сайлаушылар мандатты шақыртып алғанда

E) Орталық Сайлау Комиссиясының шешіміне сәйкес

243. Үкіметтің шығаратын актілері:

A) Өкім


B) Қаулылар

C) Бұйрықтар

D) Өкімдер мен қаулылар

E) Нұсқаулар


244. Конституция күшіне енген күннен бастап қандай орган Үкіметтің құқықтарына, міндеттеріне, жауапкершілігіне ие болады?

A) Министрлер Кабинеті

B) Агенттіктер

C) Парламенттер

D) Президент

E)Үкіметтің өзі


245. Қазақстан Республиканың Үкіметі өз қызметінде кімнің алдында жауапты?

A) Қазақстан Республиканың Президентінің алдында

B) Конституциялық Кеңес алдында

C) Жоғарғы Сот алдында

D) Конституциялық Сот алдында

E) Бас Прокурор алдында


246. Үкімет мемлекеттік биліктің қандай тармағына жатады?

A) заң шығарушы

B) атқарушы

C) сот


D) атқарушы және сот

E) заң шығарушы және аткарушы


247. Үкімет құрамына кіретіндер:

A) Прокурорлар

B) Судьялар және сот процессіне қатысатын басқа да тұлғалар

C) Экс Премьер-Министр

D) Агенттіктер Төрағасы

E) Премьер-Министр, оның орынбасарлары, министрлер және басқа да лауазымды адамдар


248. Қазақстан Республикасының Үкіметі кіммен құрылады?

A) Парламентпен

B) халықпен

C) Парламенттің қатысуымен Президентпен

D) Конституциялық Кеңеспен

E) Сенатпен


249. Үкімет мүшелері кімге ант береді?

A) Президентке

B) халық және Президентке

C) министрлерге

D) министрлер орынбасарларына

E) ешкімге


250. Қазақстан Республикасының Президенті Үкіметтің қандай мүшесін қызметінен босата алады?

A) тек қана Премьер-Министрдің ұсынысымен оның орынбасарларын

B) кез келген мүшесін

C) теқ қана Үкіметтің келісімімен Премьер-Министірді

D) Парламенттің келісімімен Премьер-Министрді

E) ешкімді


251. Тағайындалғаннан кейін Үкіметтің құрамы мен құрылымы туралы ұсынысты Премьер-Министр қанша уақытта Президентке енгізеді?

A) 1 ай ішінде

B) 15 күн ішінде

C) 10 күн ішінде

D) 7 күн ішінде

E) барлық жауаптар дұрыс емес


252. Үкімет қаулысын өзгерту құқығына кім ие?

A) Премьер-Министр

B) Президент

C) Жоғарғы Сот

D) Парламент

E) Бас прокурор


253. Атқарушы органдардың жүйесін қандай орган басқарады?

A) Президент

B) Парламент

C) Үкімет

D) Президент және Парламент

E) Конституциялық Кеңес


254. Үкімет отырыстарының өткізілу уақыты:

A) тоқсан сайын

B) айына бір реттен кем емес

C) жыл сайын

D) айына екі рет

E) апта сайын


255. Үкімет отырысы қандай жағдайда өткізілген болып саналады?

A) егер оған Үкіметтің 2/3 ден астам мүшелері қатысса

B) егер оған Үкіметтің 50% тен астам мүшелері қатысса

C) егер оған Үкіметтің 3/4 тен астам мүшелері қатысса

D) егер оған Үкіметтің 1/3 тен астам мүшелері қатысса

E) егер оған Үкіметтің барлық мүшелері қатысса


256. Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілеттік мерзімі қандай?

A) 4 жыл


B) 5 жыл

C) 2 жыл


D) Президенттің өкілеттілік мерзімі шегінде әрекет етеді

E) 6 жыл
257. Премьер-Министр қандай акт шығарады?

A) Үкімдер

B) Бұйрық

C) Заңдар

D) Жарлықтар

E) Өкімдер
258. Үкімет қаулысының күші кіммен жойылуы мүмкін?

A) ҚР-сының Президентімен және Үкіметпен

B) Қазақстан Республикасы Парламентімен

C) Мєжіліс Тµрағасымен

D) Министрлермен

E) Үкіметтің мүшелерінің шешімімен


259. Үкімет мүшелерінің өкілді органның депутаты болуға:

A) құқығы жоқ

B) заңда көрсетілген жағдайда рұхсат

C) құқығы бар

D) Президенттің келісімі бойынша құқығы бар

E) Акті төленбеген жағдайда құқығы бар


260. Үкімет мүшелеріне шектеу қойылмайды:

A) кәсіпкерлік іспен шұғылдануға

B) коммерциялық органның басшы органының құрамына кіруге

C) коммерциялық органның байқаушы кеңесінің құрамына кіруге

D) шығармашылықпен және ғылыммен айналысуға

E) депутаттық қызметті жүзеге асыруға


261. Үкімет мүшелері қызметін тоқтатады:

A) Жаңа сайланған Президент алдында

B) Жаңа сайланған Парламент алдында

C) Парламент депуттаттары сенімсіздік білдіру туралы мєселе қойған сєттен бастап

D) Жаңа бюджет жылы басталған сєттен бастап

E) конституциялық Кеңестің шешімі бойынша


262. ҚР Үкіметі:

A) Сайланбалы орган болып табылады

B) Алқалы орган болып табылады

C) Құрылтайлық орган болып табылады

D) Акционерлік орган болып табылады

E) Ұжымдық орган болып табылады

263. ҚР-да Конституциялық қадағалау органы болып:

A) Конституциялық Кеңес табылады

B) Конституциялық Сот табылады

C) Парламент табылады

D) Президент табылады

E) Жоғарғы Сот табылады


264. Конституцияны ресми талқылау қызметі:

A) Парламентке жүктелген

B) Үкіметке жүктелген

C) Конституциялық Кеңеске жүктелген

D) Мәжіліске жүктелген

E) Сенатқа жүктелген


265. Конституциялық Кеңестің төрағасын кім тағайындайды?

A) Премьер-Министр

B) Президент

C) Әділет Министрі

D) Бас Прокурор

E) Халық сайлайды


266. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі неше мүшеден тұрады?

A) 9 мүшеден

B) 10 мүшеден

C) 7 мүшеден

D) 3 мүшеден

E) 5 мүшеден


267. ҚР Конституциялық Кеңес мүшелерінің өкілеттілік мерзімі неше жылға созылады?

A) 3 жыл


B) 4 жыл

C) 5 жыл


D) 6 жыл

E) 7 жыл
268. 1995 жылғы Конституцияны қабылдағанға дейін конституциялық бақылауды қандай орган жүзеге асырды?

A) Парламент

B) Конституциялық Сот

C) Конституциялық Кеңес

D) Президент

E) Жоғары Сот
269. Конституциялық Кеңес мүшелеріне қандай қызметпен айналысуға шектеулер қойылмайды?

A) шығармашылық қызметпен айналысуға

B) депутаттық мандатпен байланысты қызметпен айналысуға

C) кєсіпкерлік қызметпен айналысуға

D) коммерциялық ұйымның басшысы қызметімен айналысуға

E) ақы төленетін қызметпен айналысуға


270. Мемлекеттік билік органдар жүйесінде Конституциялық Кеңес қандай қызмет атқарады?

A) заң шығармашылық

B) Парламент жєне оның палаталары қабылдаған қаулылардың Конституцияға сәйкестігін қарайды

C) әділ сот жүргізу

D) мемлекеттегі халық шаруашылығын басқару

E) елдің сыртқы және ішкі саясатын жүргізу


271. Конституциялық Кеңес мүшесіне жасқа байланысты қандай талаптар қойылады?

A) 25 жасқа толған болуы керек

B) 40 жасқа толған болуы керек

C) 20 жасқа толған болуы керек

D) 30 жасқа толған болуы керек

E) 35 жасқа толған болуы керек


272. Конституциялық Кеңестің қабылдайтын актілері болып:

A) Жарлық саналады

B) Регламент саналады

C) Қаулы, қорытынды саналады

D) Бұйрық саналады

E) Қорытынды саналады


273. Конституциялық Кеңес өтініштерді қандай мерзім ішінде қарастырады?

A) 1 ай


B) 15 күн

C) 20 күн

D) 40 күн

E) 2 ай
274. Конституциялық Кеңеске өтініш жасау құқығы қандай субъектіге берілген?

A) Республика Президентіне

B) ҚР азаматы

C) Мәслихат депутаттарына

D) Прокуратура

E) әкімдер
275. Конституциялық Кеңес өз өкілеттігінің шегінде:

A) ҚР Президентінің сайлауының конституцияға сєйкестігі бойынша дауларды қарайды

B) азаматтардың арыздарын қарайды

C) төменгі тұрған органдардың жоғарғы тұрған органдарға шағымдарын қарастырады

D) Прокуратура органдарының шағымдарын қарастырады

E) Жоғарғы Сот шағымын қарастырады


276. Президенттің талабына сай Конституциялық Кеңес шешімін шығару қандай мерзімге қысқартылуы мүмкін:

A) 3 күн ішінде қарастырады

B) 5 күн ішінде қарастырады

C) 1 апта ішінде қарастырады

D) 10 күн ішінде қарастырады

E) 15 күн ішінде қарастырады


277. Конституциялық Кеңес мүшелерін қандай органның келісімімен қылмысқа тартуға болады?

A) Президент

B) Үкімет

C) Парламент

D) Бас Прокуратура

E) Жоғарғы Сот


278. Конституциялық Кеңестің шешіміне қандай лауазымды тұлға қарсылық білдіре алады?

A) Бас Прокурор

B) Жоғарғы Сот төрағасы

C) Президент

D) Мәжіліс Төрағасы

E) Сенат Төрағасы


279. Конституциялық Кеңес мүшесінің заң саласында қанша өтілі (стажы) болу керек?

A) 3 жыл


B) 2 жыл

C) 5 жыл

D) 10 жыл

E) 1 жыл
280. Конституциялық Кеңес мүшелерін өздерінің өкілеттігі мерзімі ішінде әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыстар жасаған реттерді қоспағанда, қай органның келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды:

A) Президент

B) Үкімет

C) Жоғарғы сот

D) Бас прокуратура

E) Парламент
281. Конституциялық Кеңес Төрағасы мен мүшелері конституциялық іс жүргізу мәселелері бойынша кімге есеп береді:

A) Президентке

B) Министрлерге

C) Сенат төрағасына

D) Мәжіліс төрағасына

E) Ешкімге есеп бермейді


282. Конституциялық Кеңес мүшесінің өкілеттігін тоқтатқан жағдайда оның орнына қандай мерзім ішінде басқа адам тағайындалады?

A) 1 ай ішінде

B) 5 ай ішінде

C) 2 ай ішінде

D) 3 ай ішінде

E) 1 жыл ішінде


283. Конституциялық кеңес мүшелерінің жартысы қай мерзімде жаңартылып отырады?

A) Әрбір жыл сайын

B) Әрбір 3 жыл сайын

C) Әрбір 5 жыл сайын

D) Әрбір 6 алты жыл сайын

E) Әрбір жарты жыл сайын


284. Конституциялық Кеңес Төрағасының және мүшелерінің өкілеттіктері қандай жағдайда тоқтатылмайды:

A) Орнынан түсу туралы өтінішінің қанағаттандырылуы

B) Оның қайтыс болуы

C) Әкімшілік құқық бұзушылық жасауы

D) Антты бұзуы

E) 60 жасқа, ерекше жағдайларда 65 жасқа толуы


285. Конституциялық Кеңесте ұсыныстарды қарау отырыстарда кімнің төрағалық етуімен жүргізіледі

A) Сенат төрағасының

B) Президенттің

C) Конституциялық Кеңес Төрағасының

D) Премьер-Министрдің

E) Парламент Мәжіліс төрағасының


286. Конституциялық Кеңес іс жүргізуге қабылданған өтінішті қарап, ол жөнінде қорытынды шешім мерзімі Президенттің талап етуі бойынша неше күнге дейін қысқартылуы мүмкін:

A) 5 күнге дейін

B) 4 күнге дейін

C) 10 күнге дейін

D) 15 күнге дейін

E) 20 күнге дейінКаталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Аға оқытушы Г. Т
Baza testovyh zadanii -> «информатика»
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қарағанды мемлекеттік е. А. БӨкетов атындағЫ
Baza testovyh zadanii -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет