X. Сервис-бюро қызметтері, ҚҚС-ны қоса есептегендеДата17.06.2016
өлшемі118 Kb.
#141953

 X. Сервис-бюро қызметтері, ҚҚС-ны қоса есептегенде

10.1 Ксерокөшіру

 Бір парағы үшін 20 теңге

10.2.Төлемдік тапсырманы компьютерде теру

 1 000 теңге

10.3. Өзге бланкілер

Бір парағы үшін 50 теңге

 XI. Құжаттық операциялар

11.1. Экспорттық аккредитивтер (резервтік аккредитивтерді қоса алғанда)

11.1.1. Аккредитивті алдын ала авизолау, ҚҚС-ны есептемегенде

 3 000 теңге

11.1.2. Аккредитивті авизолау, ҚҚС салынбайды

аккредитив сомасының 0,1% (ең азы 16 000 теңге, ең көбі 90 000 теңге)

11.1.3. Аккредитивті растау, ҚҚС салынбайды

 

11.1.3.1 - Өтем берілетін

аккредитив сомасының 0,2% (ең азы 13 000 теңге, ең көбі 130 000 теңге)

11.1.3.2 - Өтем берілмейтін

 Уәкілетті комитеттің шешімі бойынша

11.1.4. Аккредитив бойынша негоциация немесе тратта акцепті, ҚҚС салынбайды

 Уәкілетті комитеттің шешімі бойынша

11.1.5. Құжаттарды тексеру

 

11.1.5.1. Құжаттарды бастапқы тексеру, ҚҚС салынбайды

 құжаттар пакеті құнының 0,15% (ең азы 16 000 теңге, ең көбі 140 000 теңге)

11.1.5.2. Қайта тексеру (әр құжат үшін), ҚҚС салынбайды

 3 000 теңге

11.1.6.  Аккредитив талаптарындағы өзгерісті авизолау (әр өзгеріс үшін), ҚҚС салынбайды

 3 000 теңге

11.1.7. Құжаттарды курьерлік поштамен жіберу (DHL шығындары, ҚҚС есептемегенде)

 Нақты шығындар

11.1.8.  Құжаттарды «Банк Центр Кредит» АҚ-тың Бас офисіне жөнелтуге қабылдау және дайындау, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 7 500 теңге

11.1.9. Клиенттің тапсырмасымен  аккредитив бойынша сұранымды орындау, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 2 500 теңге

11.1.10. Құжаттардағы алшақтықтар үшін алынатын комиссиялық сыйақы (пакет үшін), ҚҚС салынбайды

 8 000 теңге

11.1.11. Трансферабельдік аккредитивті аудару, ҚҚС-ны есептемегенде

аккредитив сомасының 0,2% (ең азы 16 000 теңге, ең көбі 90 000 теңге)

11.1.12. Трансферабельдік аккредитив бойынша талаптардағы өзгерістерді аудару (1 хабарлама үшін)

 7 500 теңге

11.1.13. Трансферабельдік аккредитив бойынша ақшалай өтемді аудару, ҚҚС салынбайды

 KZT үшін: 5 000 теңге.

USD, EUR, RUB үшін: 0,2% (ең азы 5 000 теңге, ең көбі 80 000 теңге)11.1.14. Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою

 

11.1.14.1. Аккредитивті жоюға сұраным жіберу, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 2 500 теңге

11.1.14.2. Екі тараптың ресми келісімін алу арқылы аккредитивті жою, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 13 000 теңге

11.2.  Импорттық аккредитивтер (резервтік аккредитивтерді қоса алғанда)

11.2.1. Аккредитивті алдын ала авизолау, ҚҚС салынбайды

 7 500 теңге

11.2.2. Өтелмеген аккредитивке аккредитивтік қызмет көрсету үшін алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды

  жылдық 3%-дан 5%-ға дейін (несие комитетінің шешіміне сәйкес)

11.2.3. 100%-дық өтеу арқылы аккредитивті техникалық шығару, ҚҚС салынбайды

 аккредитив сомасының 0,2% (ең азы 16 000 теңге, ең көбі 130 000 теңге)

11.2.4. Өтелмеген аккредитивті техникалық шығару (несие желілерінің аясында), ҚҚС салынбайды

аккредитив сомасының 0,2% (ең азы16 000 теңге, ең көбі 90 000 теңге)

11.2.5. Құжаттарды тексеру, ҚҚС салынбайды

 

11.2.5.1. Құжаттарды бастапқы тексеру

құжаттар пакеті құнының 0,15% (ең азы 16 000 теңге, ең көбі 140 000 теңге)

11.2.5.2. Қайта тексеру (әр құжат үшін)

 3 000 теңге

11.2.6. Тратта акцепті, ҚҚС салынбайды

 Уәкілетті комитеттің шешімі бойынша

11.2.7. Аккредитив сомасын ұлғайту (комиссия есептеу үшін аккредитивті өздігінен шығару ретінде қарастырылады), ҚҚС салынбайды

 12.2.3 және 12.2.4-тармақтарға сәйкес (ең азы 4 000 теңге)

11.2.8. Аккредитив талаптарына өзгерістер енгізу (әр өзгеріс үшін), ҚҚС салынбайды

 7 500 теңге

11.2.9.  Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою

 

11.2.9.1. Аккредитивті жоюға сұраным жіберу, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 2 500 теңге

11.2.9.2. Екі тараптың ресми келісімін алу арқылы аккредитивті жою, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 13 000 теңге

11.2.10.  Аккредитив бойынша төлем жасауға алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды

 KZT үшін: 5 000 теңге. USD, EUR, RUB үшін: 0,2% (ең азы 12 000 теңге, ең көбі 80 000 теңге)

11.2.11.  Клиенттің тапсырмасымен аккредитив бойынша сұранымды орындау, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 2 500 теңге

11.2.12. Құжаттардағы алшақтықтар үшін алынатын комиссия (әр пакет үшін), ҚҚС-ны қоса есептегенде

 7 000 теңге

11.2.13. Жөнелтілім құжаттарының пакетін жіберу, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 Нақты шығындар

11.3. Инкассолық операциялар

11.3.1. Экспорттық инкассо

11.3.1.1. Инкассоға құжаттарды қабылдау, ҚҚС салынбайды

 0,15% (ең азы 7 500 теңге, ең көбі 40 000 теңге)

11.3.1.2. Инкассо бойынша нұсқаулықты өзгерту немесе оның күшін жою, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 6 500 теңге

11.3.1.3. Жөнелтілім құжаттарының пакетін өңдеу және жіберу, ҚҚС-ны қоса есептегенде 

 3 000 теңге + нақты шығындар

11.3.2 Импорттық инкассо

11.3.2.1. Инкассоны авизолау, ҚҚС салынбайды

 0,1% (ең азы 3 000 теңге, ең көбі 16 000 теңге)

11.3.2.2. Инкассоның орындалуына байланысты сұранымдар, бұған ҚҚС кіреді

SWIFT шығындары

11.3.2.3. Инкассоға шығарылған, бірақ клиент төлемеген құжаттарды корреспондент-банкке қайта жіберу немесе қайтару, бұған ҚҚС кіреді:

 

11.3.2.3.1. – наразылық білдірусіз

 3 000 теңге + нақты шығындар

11.3.2.3.2. – наразылық білдіру арқылы

 6 000 теңге + нақты шығындар

11.3.2.4. Инкассо бойынша бағалы қағаздарды сақтау, бұған ҚҚС кіреді

Тоқсанына

1 200 теңге11.3.2.5. Инкассо бойынша төлемге алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды

 KZT: 5 000 теңге. USD, EUR, RUB үшін: 0,2% (ең азы 12 000, ең көбі 80 000 теңге)

11.4.  Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттемелер

11.4.1. Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттемені беру бойынша комиссиялық сыйақы, ҚҚС салынбайды

 Келісім бойынша (ең азы 65 000 теңге)

11.4.2.  Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттемені техникалық шығару, ҚҚС салынбайды

 0,15% (ең азы 13 000 теңге, ең көбі 130 000 теңге)

11.4.3. Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттеменің талаптарын өзгерту бойынша міндеттемелерді орындау (әр өзгеріс бойынша), ҚҚС салынбайды 

 7 500 теңге

11.4.4. Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитив бойынша рамбурстық міндеттеменің күшін жою, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 13 000 теңге

11.4.5. Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттеме бойынша төлем, ҚҚС салынбайды

 0,2% (ең азы 6 000 теңге, ең көбі 80 000 теңге)

11.4.6. Аккредитив бойынша рамбурстық тапсырманы орындау, ҚҚС салынбайды

 6 000 теңге

11.5 Мәмілені құрылымдандыру

11.5. Мәмілені құрылымдандыру, ҚҚС-ны қоса есептегенде (бір жолғы комиссия)

соманың 0,3% (ең азы 15 000 теңге)

11.6. Қаржыландыруды тарту үшін алынатын комиссия

11.6. Қаржыландыруды тарту үшін алынатын комиссия (бір жолғы комиссия), ҚҚС салынбайды

соманың 0,5% (ең азы 30 000 теңге)

11.7.  SWIFT телекоммуникация шығындары

11.7. SWIFT телекоммуникация шығындары (әр хабарлама үшін), ҚҚС-ны қоса есептегенде

 2 500 теңге

11.8. Форфейтингтік операция үшін алынатын комиссиялық сыйақы

11.8. Форфейтингтік операция үшін алынатын комиссиялық сыйақы, ҚҚС салынбайды

 0,2% (ең азы 30 000 теңге)


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет