Дипломдық ЖҰмыс (жоба) Тақырыбы: «Ірімшік зауыты» апат кезінде өртті сөндіру тактикасыжүктеу 0.92 Mb.
бет5/6
Дата09.06.2016
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6

b – бөлме ұзындығы.

SП = 18*24 = 432 м2

Қол оқпандарының аса эффективті сөндіру тереңдігі hm = 5 м, а лафетті опан - hm = 10 м.

4. Өрт сөндіру ауданын анықтаймыз:

SТ = n*a*ht=2*18*5=180 [2.10]

зауыт бөлмелерінде өрт сөндіру үшін өрт сөндіру құралдарының (су) қажетті шығынын анықтаймыз:

QТТР = SТ * JТР = 180 * 0,2 = 36 л/(м2*с) [2.11]

мұндағы, Jтр – су берудің қажетті интенсивтілігі, л/(с м2),

Jтр = 0,2 л/(м2*с)

6. Қорғауға өрт сөндіру құралдарының қажетті шығынын анықтаймыз, қорғау ауданын анықтаймыз:

QЗТР = SЗ * JТР/4 = 5 л/(м2*с) [2.12]
7. Жалпы қажет шығынды анықтаймыз:

Q = Q + Q [2.13]

Q = 20 + 5 = 25 л/(м2*с)

8. Өрт сөндіру үшін оқпандар санын анықтаймыз:

N = Q/qСТ = 20/7 = 3 ст. «А» [2.14]

9. Көрші бөлмелерді қорғау үшін оқпандар санын анықтаймыз:

N = Q/qСТ [2.15]

N = 5/3,5 = 2 ст. «Б»

Зауыт бөлмелерінде жедел-тактикалық жоспарын меңгеріп, көрші бөлмелерді қорғау үшін 2 «Б» оқпанын аламыз.

10. Судың нақты шығынын анықтаймыз:

Q = NТСТ * qСТ + NЗСТ * qСТ [2.16]

Q = 3 * 7 + 2 * 3,5 = 28 л/с

Салыстырамыз Q и Q

28 > 25 Теңестіру орындалуда.

11. Нысанның сумен қамтылуын анықтау:

QВ = (VВ*dСЕТИ)2

мұндағы, QВ – су тораптар жүйесінің су беруі, л/с;

VВ – құбыр бойымен судың қозғалыс жылдамдығ , м/с;

dСЕТИ – құбыр диаметрі, дюйм (1 дюйм = 25,4).

QВ = (1,3 *6)2 = 61 л/с

Нысан сумен қамтылған.

12. Өрт автомобильдерінің қажетті санын анықтау:

NМ = Q/0,8*QН

мұндағы, QН – өрт автомобилінің сорғышының шығыны, л/с.

NМ = 17,5/0,8 * 40 = 1 ПА

13. Бөлімшелер санын анықтау:

NОТД = Q/QОТД [2.17]

мұндағы, QОТД - бір бөлімше бере алатын өрт сөндіру заттарының шығыны,л/с.

NОТД = 28/14 = 2 отд.

Ірі өрттерді сөндірудің практикалық икемділігінен шыға отырып, түтінденген бөлмеде жұмыс жасап жатқан ГТҚҚ жеке құрамын ауыстыруға резерв қарастыру керек. Резерв өрт сөндіруде жұмыс жасап жатқандардың ГТҚҚ буынының санынан 30 % құрауы қажет.

NЗВ.ГДЗС = NЗВ.РАБ + 30 % = 4 + 1,2 = 4,8 (5 ГТҚҚ буынын аламыз)

14. Қажетті жеке құрам санан анықтау:

NЛС = N*3 + N*2 + NМ + NПБ + NСВ + NРАЗ = [2.18]

3*3 + 2*2 + 1 + 3 + 3 + 2 = 22 чел.

мұндағы: N*3 – өрт сөндіру бойынша оқпандар позициясында тұрған адамдар саны, оқпаншыларды қоса (ГТҚҚ буындары да ескеріледі);

N*2 – қорғау бойынша оқпандар позициясында тұрған адамдар саны, оқпаншыларды қоса;

NМ – қысымды-жең жүйесіндегі жұмысты бақылаудағы адамдар саны (машина саны бойынша);

NПБ – қауіпсіздік постындағы адамдар саны (ГТҚҚ буындарының саны бойынша);

NСВ – байланысшылар саны;

NРАЗ – таратқышта және т.б. жұмыс жасаушылардың саны.

Негізгі тағайындалған бөлімдердің қажетті санын анықтау және гарнизонды кесете бойынша өртке шақыру номерін анықтау:

NОТД = NЛС/4 [2.19]

NОТД = 22/4 = 6 отд.

Өрт сөндіру құралдарын беру бойынша шекті арақашықтықты анықтау:

LПР = [HН - (HР ± ZМ ± ZСТ)/SQ²]*20 [2.20]

мұндағы: HН – сорғыштағы қысым, м.;

HР – таратқыштағы қысым, м., (HР = HПР + 10);

ZМ – шекті арақашықтықтағы жергілікті жердің аса жоғары көтерілу (+) немесе түсу (-), м.;

ZСТ – таратқышты орнату орынынан немесе өрттегі жергілікті жердің аса жоғары оқпандардың көтерілуі немесе түсуі, м.;

S – бір өрт жеңінің кедергі келтіруі;

Q – бір аса жүктелген магистралды жең сызығының суммарлы су шығыны, л/с.;

SQ² - бір магистралды жең сызығындағы қысымның жоғалуы, м.

LПР = [90 - (50 + 0 + 4)/0,015 * 10,52]*20 = 436 м.

17. АЦ-да ӨСБ-1 қарауылы екі бөлімше құрамында бере алатын өрт сөндіру құралдарын анықтаймыз. ӨСБ-1 бөлімшесі түтінденген бөлмеге бір оқпаннан бере алатын екі ГТҚҚ буыны ғана бар, сонда:

Qф = Nотд * nотд.ст * qст = 6 * 2 * 3,5 = 42 л/с,

мұндағы: Nотд – өрт орынына келген АЦ-дағы бөлімше саны;

qст – оқпандағы су шығыны, л/с;

nотд.ст – өрт сөндіруге бір бөлімше бере алатын оқпандар саны (немесе қорғауға);

Qф = 42 л/с Qтр = 25 л/с

Сәйкесінше, өртке бірінші келген өрт бөлімі өрт сөндіруге қажетті оқпандар санымен қамтамасыз ете алмайды.

Бірінші келген өрт бөлімнің күш пен құралдарды кіргізу сәтіндегі өрттегі жағдайы және бірінші ӨСБ қабылданған шешімдер барлау барысында анықталды:

жанып жатқан сауда кешенінде адамдар бар, қауіпті факторлар олардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін;

өрт ауданы 180 м2 құрады;

өрттің тарау жылдамдығы 1,2 м/мин.

Бірінші өрт бөлімі келгенге дейін шешуші бағыт күш пен құралдары құтқару жұмыстарын қамтамасыз етту үшін жұмсалады.

Бірақ бірінші бөлім күш пен құралдарды өрт сөндіруді қамтамасыз ете алмайды, өртке келгендер:

АЦ-40, АЦ-40, АЦ-40.

Өрттегі жағдайды және ӨСБ-11 жеке құрамының тактикалық мүмкіндіктерін ескере отырып адамдарды құтқару бойынша шараларды жүргізу үшін үш барлау тобы ұйымдастырылды және ГТҚҚ буынымен өрт сөндіруге үш РС-70 оқпаны берілді. 11-ші ӨСБ КҚЖБО-на қосымша күш пен құралдардың келуі үшін шақырудың жоғарылатылған номерін хабарлайды.

№ 2 жоғарылатылған шақыру бойынша күш пен құралдарды енгізу сәтіне дейінгі өрттегі жағдайды анықтау.

1. №2 шақыру бойынша келген өрттің пайда болуынан соңғы бөлім оқпандарын бергенге дейінгі өрттің даму уақытын анықтаймыз:

τсв2 = τсв1 + τсл2 + τбр = 11 + 3+ 5 = 19 мин.

2. №2 шақыру бойынша келген ӨСБ-11 оқпандарды беру сәтіне дейінгі өрттің ауданын анықтаймыз.

Зауыт кешенінің және көрші бөлмелердің қабырғаларының отқа төзімділік шегі 0,75 сағ. тең, яғни 45 мин, ал қосымша күштер мен құралдар өрт пайда болғаннан 19 минуттан кейі келеді, сонда өрттің дамуы өзгермейді, сондықтан:

Sт = 180 м2 Qтр = 25 л/с

. Күш пен құралдардың орналасуы.


Өрттегі орташа көлемді температураны анықтаймыз.

Жылу алмасу беткі қабатын анықтаймыз:

S = Sпол + Sпер + Sст,

мұндағы, Sпол , Sпер , Sст - еден, аражапқыш және бөлме қабырғаларының ауданы, м2.

Sпол = 240 м2

Sпер = Sпол = 1800 м2

Sст, = (18 * 3,5)*2 = 126 м2

S = 240 + 180 + 70 = 490 м2

Жылулық ағын тығыздығын анықтаймыз;

мұндағы, - химиялық толық жанбаған коэффициенті;

Vм – материалдың жаппай жану жылдамдығы, кг/( м2 ч);

Sп - бөлмедегі өрт ауданы, м2;

Qнр - жанудың төмен массалық жылулығы, кдж/кг;

0,97, Vм = 0,48 кг/( м2.мин);Qнр = 31206,0 кдж/кг; Sп = 240 м2;

q = 0,97*28,8 *240 *74880 = 340137,2 вт/м23,6* 410
Газ алмасуда қатысатын қуыстар бір деңгейде орналасқан, сәйкесісінше ақпалы қуыстар ауданын S1 қуыстар ауданының 1/3 тең аламыз.

S1 = 45 м2

Алынған мағыналар бойынша S1 және V0

S

кестеге сәйке (қосымша 7 /14/), табамызмұндағы, V0 = 4,20 м3/кг- жануға ауа шығыны.

S1 = 45 = 1

S 410 2
Sпола = 240Жылулық ағын тығыздығын ауа шығынының коэффициенті және өрттің мүмкін даму уақытын біле отырып «Өрт тактикасы» курсы бойынша әдістемелік көрсетулер номограммасы бойынша өрттің ортакөлемді температурасын анықтаймыз.

Есептеулер көрсеткендей өрттің ауданы бірінші келген бөлім сәтінен соңғы келген сәтіне дейінгі мезгілде өзгермеген, сонымен бірге ағу қуыстары мен жылу алмасу беттерінің ауданы өзгермеген. Сәйкесінше орта көлемді температураны тек қана келесі уақыт аралықтарында анықтаймыз:

бөлімнің келу уақыты tср13 = 350оС; tср19 = 375оС.

Түтіндену дәрежесі:

Өрт сөндіруге күш пен құралдар көрші бөлмелер жағынан есік қуысы арқылы енгізілгенін ескере отырып және олардың саны уақыт аралығында өзгереді. Сәйкесінше газ алмасуға қатысатын қуыстардың ауданы өзгермейді.

Есік қуыстары 1/3 жұмыс жасауын, ал жану өнімдерін жоюға 2/3 жұмыс жасауын ескере отырып бейтарап аймақтың орналасу биіктігін анықтаймыз.

Сонда бейтарап аймақтың орналасу биіктігі болады:

Өндірістік бағдарламаны жоспарлау

Соңынан жабдықтауға арналған өнімнің жалпы көлемі, өнімнің әртүрінің жалпы өнім көлеміндегі үлесі, өнімнің тұтынушыларға жеткізу кестесі жаңа және өндірістен алынып тасталынған өнімдердің үлес салмағы, экспорттық өнімнің үлес салмағы, қоймадағы дайын өнімдердің қорлары, тапсырыс берушілерге жеткізілген бірақ әлі төленбеген өнім көлемі, жоспардан тыс қалдықтар мен тұтынушылардан алынған  тауарға дер кезінде төлемеу себептері, тапсырыс портфелінің қаржылық көрсеткіштері, жоспарланған табыс, рентабелділік, салықтық төлемдер мен түсімдер көлемін және басқа да сату тиімділігіне әсер ететін факторларды қалыптастырады.

   Маркетинг қызметінің жасаған талдауына сүйеніп барлық қызығушылығы бар мамандар қоржынды өткізу жөнінде қорытынды жасайды және ол кейіннен өндірістік бағдарламаның қалыптасуына септігін тигізеді. Тапсырыстар қоржыны бойынша нақты тиімді шешімдер қабылдау үшін кәсіпорынның басты мамандарынан әртүрлі талдау зерттеу бөлімдерін құрған жөн.Өндіріс қуатын есептеу өндірістік бағдарламаны қалыптастыруда үлкен орын алады. Өндірістік қуатты есептеу негізінде келесі факторлар анықталады: өндіріс өсуінің ішкі өндірістік қорлары, өндіріс көлемі, техникалық қайта қарулану қажеттілігі анықталады.

Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы – бұл белгілі уақыт мерзімінде шығарылған өнім бірліктерінің саны немесе көлемі. Белгілі уақыт мерзімінде алынған кәсіпорындар қуаттылығы тұрақты көлеммен есептеледі. Сондықтан өндірісті өзгерту шаралары бойынша өзгертулерді енгізу және бұйымдардың номенклатурасы өзгерту қажеттілігі туады.Қалыпты жетістік қуаттылығы – бұл бір жыл ішінде анықталған жағдайларда өндірілген өнім бірліктерінің саны, ол нарық конъюктурасын зерттеу кезінде қарастырылып сұраныс көлеміне қатысты болу керек.Қалыпты жетістік қуаттылығы қалыпты жұмыс жағдайларында жүзеге асады, ол құрал – саймандарды орнату есебінен, кәсіпорынның техникалық ережелерді сақтау (жұмыс кезінде қалыпты үзіліс уақыты, тоқтатулар, мейрам күндер;техникалық қызмет көрсетуге бөлінген уақыт; жұмыс ауысымы құрылымын талап ететін құрал – сайман ауыстыру; негізгі құрал – саймандарды бөлшектер бойынша қолдану еместігі) және басқару жүйесінде қолданылады.Номиналды максималды қуаттылық – бұл техникалық қол жеткізілетін қуаттылық – ол негізінен орнатылған құралдың қуаттарына қатысты болады және жеткізушімен кепілденеді. Өнімнің максималды шығаруына қол жеткізу үшін мүмкіншілік шектеріндегі жұмыстарды орындау керек, өндірісті қамтамасыз ету құралдарын жоспардан тыс қолдану, регламенттелген жұмыстар үшін өндіріс шығындарын қалыпты деңгейінің көшірілуіне алып келетін материалдар, детальдар, қор бөлшектері және көмекші құралдар қолданылады. Өндірістің минималды рентабельді өлшем көрсеткіші көптеген өндіріс кәсіпорын және жобалардың үлкен бөлігі үшін қолданылады, ол өндірістің минималды көлемін береді, яғни шығындау көлемі анықталады. Мысалы: күніне 300 тонна өнім шығарушы цемент зауытының қуаттылығы рентабельді емес деп саналады, өйткені мұндай өндіріс үшін вертикалды шақта пештері қажет. Олардың өнімі айналмалы пештерден алынатын нарықта бәсекеге түсетін өніммен бәсекелесе алмайды.Дамыған елдердің өнеркәсіптік экономиканың көптеген секторларында кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы тез өсу тенденциясына ие болған. Ол өндіріс масштабының тиімділігімен шартталады. Үлкен және қуаттылығы инвестициялық шығындарды талап етеді. Олар кері төмен болады. Өйткені өнім көлемін ұлғайту өндіріс шығындарының төмендеуіне алып келеді.

Фирманың минималды рентабельділігінің өлшемін анықтау кезінде әлемдік тәжірибеге сүйену керек, өйткені өндіріс шығындары арасында оның бизнес жоспар және аналогтық шығындар басқа да кәсіпорындар осындай өнімді шығару кезінде өзара байланыса анықталады. Егер осындай аналогия ресурстарының шектелуіне байланысты немесе сұраныс көлеміне байланысты қолданылатын болса өнім бағасы және өндіріс шығындары көтеріледі, ол мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі және ішкі нарық бәсекелестігін жоғалтады.Басқа да негізгі фактор анықталған қуаттылығы бар өндіріс бірліктерінің жұмысы үшін жиі қолданылатын технология және құрал – саймандар болып табылады. Әрине технология және құрал – саймандарды қуаттылығы төмен кәсіпорындардың жұмысы үшін қолдануға болады, бірақ мұндай өзгертулерге шығындар жоғары болып кетеді. Осы себепке байланысты әртүрлі саладағы жобалар өндірістің анықталған минималды рентабельді өлшеміне қатысты болу керек. Бұл шарт құрал – саймандар, машина жинау бойынша кәсіпорындар үшін оңтайлы, өйткені сериялық өндіріс үшін өнімнің сериялық шығару үздіксіз немесе жартылай үздіксіз өндіріс үлкен деңгейіне жеткізілуі тиіс. Сонымен қатар тұтынушының көзқарасы бойынша өндірістің қажетті, тиімді өлшемін толығымен анықтауға болады және қолданылатын технологиялар мен құрал – саймандарды да анықтауға болады.Кәсіпорынның қуаттылығын таңдаулы нұсқауларын анықтау барысында кәсіпорынның қалыпты жетістік қуаттылығын және жобаланған сату көлемін жете бағалау қажет. Бірнеше өнімдер үшін бірінші шығарушы немесе бірінші нарық үшін жаңа өнім, сұраныстан жоғары және бірінші кезеңде сату көлемі бірнеше жыл бойы өсетін сұранысты қанағаттандыру керек. Бірақ та мұндай жоспарлау өндіріс қуаттылығын аяғына дейін қолданбау деңгейінен төмен болмауы тиіс. Өйткені сатудан түскен түсім өндіріс шығындарына тең болады тағы сол сияқты рентабельділік деңгейі де тең болады. Шығынның өсуі және сату көлемінің өсуі бойынша кәсіпорынның қуаттылығы жеткіліксіз болуы мүмкін. Сұраныс және өндіріс арасындағы өсімі айырылыс ең соңында өндірістің кеңейуінің себепшісі болады. Егер өндірісті тез арада кеңейту жоспарланса онда белгілі уақыт мерзімінде нарыққа ену кәсіпорынның қалыпты жетістік қуаттылығын орнату қажеттілігі тууы мүмкін. Бұл жағдайда сату өсімін кәсіпорынның қуаттылығын кеңейтуді болашақпен байланыстыру керек. Кәсіпорынның қуаттылығы және сату көлемін болжау арасындағы өзара байланыстылық, бағалар бойынша сұраныс икемділігі немесе шығындалу арақатынасы қуаттылық, нарықтық конъюктураны болжау сенімділігіне тәуелді болады. Әртүрлі өндіріс деңгейлері кезінде техника – экономикалық зерттеу компоненттері бір – біріне әсер ету қажеттілігін есептеу қажет. Сонымен қатар әртүрлі құралдардың баламалы нұсқаулар ағымын дайындау қажеттілігі тууы мүмкін. Өндірістің инвестициялық және өндірістік шығындарын екі немесе үш балама деңгейі үшін анықтау керек. Сонымен қатар өнім бағасына әсер етулерді анықтауымыз қажет, ал өнім бағалау кезінде өндіріс қуаттылығы негізінде жоспарланады және сату болжамы құралады. Кәсіпорынның жетістік қуаттылығы таңдалған болса, онда әртүрлі зерттеу компоненттерінің тиімді ара қатынасын анықтайды және коммерциялық тиімділігін көзқарасы бойынша қарастырады. Әртүрлі жобалар үшін өндірістің анықталған стадиялары кезінде үлкен шығындалған қуаттылықты болжау керек. Мұндай жағдайда шығындар ара қатынасы – қуаттылық жақсы әсер етеді және сұраныс өлшемімен анықталған стадиялар. Осындай әртүрлі комбинациялар мүмкін болады және ең керектісіне тоқталуымыз қажет.Кәсіпорынның қуаттылығы туралы ой нақты жобада мүмкін болатын өндіріс интеграция деңгейін анықтау, өндірілетін тауар санын өзгерту кезінде өзгереді. Инвестициялық шығындарға интеграцияға тәуелді болады, интеграция деңгейі төмен болса, инвестициялық шығындар төмен болады.

Кәсіпорынның қуатын есептеу үшін арнайы формулалар жоқ.

Құрастырушы техника – экономикалық зерттеулер өндіріс саласына тәуелді әртүрлі мағына береді. Бірақ та техника – экономикалық зерттеу кезінде компоненттердің ара қатынасы, оны ұлғайту бойынша әртүрлі іс -  шаралар өндіріс қуаттылығының икемсіздігіне әсер ете алады. Қалыпты жетістік қуаттылығын таңдаумен қатар оның ортақ құндылығын есептеу және өндірістің әртүрлі құрастырушысы жете сұраныстарын есептеу қажеттілігі негізінде пайда болуы мүмкін. Жобаны тұтынушыларын жұмыс күші кезінде анықтау қажет. Бұл нақты сұраныс тек технологияның және құрал – саймандарды анықтаумен анықталады. Бірақ та өндіріс технологиясы квалификацияланған персоналды болуына тәуелді болса, көптеген жобалар үшін сұраныстың жұмыс кезінде анықтау кәсіпорынның қалыпты жетістік қуаттылығы анықталады.

Кәсіпорынның өндірістік қуаты дегеніміз – номнеклатура мен ассортимент бойынша, кәсіпорындардың құралдары мен өндіріс алаңын прогрессивті технологияның, еңбек пен өндірісті тиімді ұйымдастыра отырып, өнімнің максималды көлемін өндіруді айтады. Нақты және жоспарлық қуатты айыра білу қажет. Олардың сәйкес келуі оны меңгеру деңгейіне байланысты. Жоспарлы қуатты меңгеру деңгейі келесі көрсеткіштермен сипатталады: меңгеру ұзақтылығымен жоспарлық қуатты меңгеру деңгейімен, қуатты пайдалану ұзақтығымен, меңгеру кезеңіндегі шығарылған өнім көлемімен, өзіндік құнның жоспарлы өнім деңгейіне жеткенде еңбек өнімділігі мен рентабелділігі.Жобаланған қуатты меңгеру кезеңінің ұзақтылығы деген – оны қабылдау актіге қол қойған күннен бастап, тұрақты өнім өндіруге дейінгі уақытты айтамыз. Меңгеру кезеңіндегі обьектілердің өнім өндіру көлемі осы көрсеткіштерді ескеру негізінде анықталу қажет. Меңгеру деңгейі – бұл белгілі мерзімде жобадағы қуаттың меңгерілуі. Ол белгілі кезеңдегі өнім өндірудің жобалық қуатының қатынасымен анықталады. Кәсіпорынның өндірістік қуатын есептеу әдісін қарастырайық. Оны есептеу үшін келесі мәліметтер қажет: бір стоноктың жұмыс істеу қоры, стонок саны, құрал – саймандардың өнімділігі. Кәсіпорынның өндірістік қуаты ондағы басты цехтардың, учаскелердің, құралдардың қуаты арқылы анықталады. Өндірістік қуатты есептеудің екі әдісі бар:

- құралдардың өнімділігі бойынша;

- тауарларды жасаудың еңбек сыйымдылығы бойынша.

Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы кез келген жұмыс істейтін кәсіпорын өз қызметі барысында өнім өндіруді бірнеше жылға болжайды. Ол ұзақ мерзімдік стратегиялық бағыттарды жүзеге асырудың бір жолы өндірістік бағдарламаны жасау болып табылады.Өндірістік бағдарламаны жасағанда көбінесе нарық сұранысына келіп тіреледі, сонымен бірге мемлекеттік тапсырыстар, мемлекеттің саясаты тағы басқа әсер етеді.Кәсіпорын шығарған өнім көлемі мен оны өткізу көлемі теңескен жағдайда, өнім көлемінің ең тиімді деңгейі анықталады. Кәсіпорын белгілі бір жылға өндіріс бағдарламасын жасайды және ол көп уақытта орындалмай тұруы немесе  аз уақыттың ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Кәсіпорынның өндірістік құрылымының өзгеруі көптеген экономикалық көрсеткіштерді өзгертеді, яғни рентабельділік, таза табыс, құндық түрдегі өндірілген өнім көлемі, материал сыйымдылық және тағы басқа өнім өндіру мен өнім өткізу бір-бірімен тығыз байланысты. Өнімді өткізуге әсер ететін факторлар көп. Олардың негізгісі тауар бағасы мен тауардың сапасы.Кез келген кәсіпорын өнім өндіргенде шикізат пен материалдарды, ресурстарды неғұрлым аз пайдаланып, соғұрлым өзіндік құны аз өнім шығаруға тырысады. Оған жетудің бірден бір жолы ол жоғары технология мен техниканы тиімді пайдалана отырып өнім өндіру, бірақ та шикізатты аз пайдалануымыз қажет деп, өнім сапасы туралы ұмытпауымыз қажет. Сонымен өндіріс факторларын тиімді үйлестіре отырып, өндірілген өнім бәсеке қабілеттілікке қол жеткізеді.

Қазіргі заман талабына келсек, өнімде көптеген қасиеттердің болуын қажет етеді, ол пайдалылық, төзімділік, жұмысының тиімділігі, эстетикалық талаптараға сай болуы, бағасының арзан болуы, тағы басқа. Біздің мысалымызда сүт өнімдері болғандықтан, мұнда пайдалылық жүрмейді. Оған жұмысының тиімділігі, төзімділік деңгейі, жекелеген жағдайдаларда эстетикалық талаптар қойылады.

Өндірістік бағдарламаның құрылымын талдағанда 2015 жылдың өнім өндіру жоспары мен оның нақты орындалуын салыстыра отырып анықталады. Оны келесі “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС 2015 жылға арналған бағдарламасы мен нақты шығарылған өнім көлемін салыстыра отырып көре аламыз.

“Меркі ірімшік зауыты” ЖШС-ның 2015 жылға арналған өндірістік бағдарламасы.

Өнімдер

Өлшем бірлік

2015 жыл

Соммасы мың теңге

бағасы

жоспар

нақты
1.

Малыш 3.2%

тонна

75

100

97

7275,0

2.

Малыш 3.6%

тонна

80

100

86

6880,0

3.

Малыш 2.2%

тонна

72

100

92

6624,0

4

Малыш 6%

тонна

85

100

98

8330,0

5

Любимое 6%

тонна

85

100

96

8160,0

6

Любимое 3.2%

тонна

80

100

100

8000,0

7

Любимое 2.2%

тонна

73

100

91

6643,0

8

Любимое 1%

тонна

65

100

92

5980,0

9

Любимое %

тонна

60

100

50

3000,0

10

Барлығы

Береке 2.2%тонна

тонна


58

900

150


802

145


60892,0

8410,0


11

Береке 3.2%

тонна

62

170

160

9920,0

12

Береке 3.6%

тонна

64

100

98

6272,0

13

Особый майсыз

тонна

65

180

175

11375,0
барлығы:           тонна

600

723

35977,0
14

Алдиша 2.1%

тонна

70

120

110

7700

15

Алдиша 6%

тонна

73

140

135

9855,0

16

Қаймақ 15%

тонна

40

150

150

6000

17

Қаймақ 36%

дана

62

200

200

12400

18

Қаймақ 20%

дана

57

200

200

11400

19

Қаймақ 6%

дана

60

150

150

9000

20

Қаймақ 36%

дана

45

150

150

6750

21

Қаймақ 20%

дана

60

100

100

6000

22

Қаймақ 15%

дана

43,8

100

100

4380

23

Қаймақ 

дана

47,5

200

200

9500

24

Жүзім сүзбесі

дана

36

150

150

5400

25

Бумер сүзбесі

дана

57

150

100

5700
Барлығы:1810

1745

94085,0

Барлығы: 3000 190945,01   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет