Інформація про наукову діяльність підрозділу. 3 Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 4 Підготовка кандидатів та докторів наук 4 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 8


Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук Українибет10/10
Дата18.07.2016
өлшемі0.91 Mb.
түріІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.


На основі двосторонніх угод про надання факультету науково практичних баз для підготовки бакалаврів ММІФ співпрацює з інститутами НАН та НАМН України: НМУ імені О.О.Богомольця, Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України; Київським міським центром серця; Науково-практичним центром дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України; Інститутом проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України; Інститутом металофізики ім. Курдюмова НАН України, Інститутом електрозварювання ім. Є.Патона НАН України, Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Національним інститутом раку МОЗ України, Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського. НАМН України.

В рамках договору з Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України студенти знайомляться з розробками та впровадженням вітчизняних нанотехнологій та біосумісних матеріалів із заданими властивостями для потреб охорони здоров’я. В рамках виконання НДР «Розробка біосумісних та біоінертних матеріалів на основі вуглецьвміщуючих сполук, феромагнетиків, сплавів титану та гідроксиапатиту та дослідження їх поведінки в біосередовищах», термін виконання 2010-2014 рр. студентами виконуються магістерські роботи.

Виконуються спільні наукові дослідження за тематикою наукових робіт в Київському міському центрі серця, Науково-практичному центрі дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України, Національному інституті раку МОЗ України, Інституті електрозварювання ім. Є.Патона НАН України, Інституті молекулярної біології і генетики НАН України.
Навчальні бази з якими укладено угоди про навчально-наукову співпрацю:


 • Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

 • Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України.

 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.6. Публікації

6.1. Загальний список публікацій:


№ п/п

Вид роботи

Кількість одиниць

Кількість сторінок

З них у зарубіжних виданнях

Кількість сторінокМонографії

2

463

-

-Підручники

4

1015

-

-Навчальні посібники, збірники

4

512

0

0Статті/Тези доповідей

186/112

1607/189

96/6

548/19

* З них _115_ публікації у фахових виданнях України, _9_ опубліковані у виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

* З них _64_ доповідей на міжнародних конференціях, _39_ доповідей на конференціях за кордоном.
Підручники:


 1. Максименко В.Б., Уварова І.В., Ярмола Т.М. Наноматеріали та їх використання у медичних виробах. Навчальний посібник – Київ 2013. - 172 с.

 2. Мкаксименко В.Б., Уварова І.В. Біосуміні матеріали для медичних виробів. Навчальний посібник – Київ 2014. - 144 с.

 3. Вихляєв Ю.М., Байкіна Н.Г., Крет Я.В., Силантьєв Д.О. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури для осіб із сенсорними порушеннями. Навчальний посібник // Під редакцією Байкіної Н.Г. // Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2014 - 699с. (під грифом МОН України).

 4. Хіміч І.Ю., Зінченко В.Б., Усачов Ю.О., Білецька В.В., Семененко В.П. Фізичне виховання. Фітнес. Навчальний посібник. м. Київ: НАУ, 2014. (під грифом МОН України).


Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях (див. Додаток 5).
У виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, INSPEC та інших), усього одиниць - 3.


 1. В.Д. Ціделко, М.В. Чеховой, Кисельова О.Г., А.О. Матвійчук. Інноваційні технології в лабораторному практикумі з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні комплекси» // Восточно-Европейского журнала передовых технологий, 2014, № 3(9). - с. 47-50. (індекс. в БД Scopus).

 2. Делавар-Касмаі М., Шликов В.В. Застосування магніто­терапії для лікування хворих із захворюванням серцево-судинної системи // Наукові вісті НТУУ "КПІ", №3, 2014 р., с 33 – 37 (індекс. в БД Scopus).

 3. Данилова В.В., Бритва Н.О., Шликов В.В. Исследования термограмм мезга и открытого сердца // Материалы конференции: 24-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», Севастопольский НТУ, 7 – 13 сентября 2014 г.– с. 1033 – 1035. (індекс. в БД Scopus).6.2. Наукове видання підрозділу:

немає


7. Наукові конференції, семінари, виставки.

7.1. Конференції: загальна кількість проведених конференцій і семінарів


Загальна кількість проведених конференцій і семінарів: 4 шт.
Приклад проведення конференції з міжнародною участю:

Масштабний комплексний захід інноваційної спрямованості галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я – ВЦ «КиївЕкспоПлаза» V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ «Інновації в медицині – здоров’я нації», 14-16 жовтня 2014 року. В програмі форуму ФБМІ НТУУ «КПІ»:16 жовтня Проведена конференція «Актуальні проблеми і перспективи біомедичної інженерії» , 300 учасників, 16 доповідей.


Додаток 3.


7.2. Заплановані конференції та семінари на 2014 рік

№ п/п

Назва НТЗ, анотація

Місце проведення

Термін проведення

Координати; Відповідальна особа

Країни учасниці

Орієнтована кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Біомедична інженерія та технології»

Зала Вченої Ради, читальні зали бібліотеки НТУУ «КПІ», аудиторії 402 – 410 24 корпусу, тел. 406-85-74

травень 2015 р.

Максименко В.Б. 406-85-74, mmif@kpi.ua

Україна (100 чол.),

Чеська Республіка (3 чол.)

Білорусь (3-5 чол.)


100-150 чол.Науково-практична конференція «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»

Київ, ВЦ “Експоплаза”, Міжнародний медичний конгрес

вересень 2015 р.

Максименко В.Б. 406-85-74, mmif@kpi.ua

Україна (200 чол.),

Чеська Республіка (3 чол.)

Білорусь (3-5 чол.)


200-250 чол.

Орієнтовна кількість учасників від інших ВНЗ – 3.

План проведення наукових та науково-технічних заходів (конференції, семінари) у 2014 - 2015 рр. (див. Додаток 8).


7.3. Виставки


У 2014 році ФБМІ прийняв участь у 2-х виставках (приклад):

 1. III Міжнародний медичний конгрес, Київ, ВЦ “Експоплаза”, 15.10.2014 р.

Число експонатів, які демонструвались на виставці:1 – високочастотний апарат ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД» для абляції тканин за допомогою біполярного затискача (технологію абляції вдосконалено при виконанні науково-дослідної роботи «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» , номер державної реєстрації 0111U009102).

8. Наукові досягнення. Відзначення державними, академічними, закордонними.


Досягнення молодих вчених:

Ханнанова Л.В.


 1. Грант на участь в організаційно-програмному комітеті та проведення міжнародної конференції Гумбольдт-Колег «The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society», організований при підтримці посольства Німеччини в України та Фонду ім. А. фон Гумбольдта (12 – 15.06.2014 р.).


Кисельова О.Г.

 1. Премія НАН України для молодих вчених за кращу наукову роботу за підсумками конкурсу 2013 р. (Постанова Президії НАН України №28 від 12.02.2014 р.)

 2. Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанова №1 від 13.02.2014 р. Президії Комітету Державних Премій України в галузі науки і техніки)

 3. 2-ге місце серед доцентів університету за результатами рейтингування НПП НТУУ «КПІ» за 2013-2014 рр.

 4. Грант на виконання наукових досліджень в Йенському Університеті (Німеччина), 01 – 03.2014 р. (в рамках проекту EMERGE Програми Erasmus Mundus).

 5. Грант на виконання наукових досліджень в Любекському Університеті (Німеччина), в рамках проекту EUMLS 7 Рамкової Програми.

 6. Грант на виконання наукових досліджень в Гентському Університеті (Бельгія), 11.2014 – 05.2015 р. (в рамках проекту EUROEAST Програми Erasmus Mundus).

 7. Грант на участь у міжнародному семінарі «Integrative Biological Pathway Analysis and Simulation», 2.06 – 4.06.2014 (Білефельдський Університет, Німеччина).

 8. Грант на участь у літній школі «European RTDI policies, instruments and participation possibilities», що проходила в рамках проекту BilatUkraine (15 – 18.09.2014).

 9. Грант на участь в організаційно-програмному комітеті та проведення міжнародної конференції Гумбольдт-Колег «The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society», організований при підтримці посольства Німеччини в України та Фонду ім. А. фон Гумбольдта (12 – 15.06.2014 р.).

 10. Присвоєно вчене звання доцента кафедри біобезпеки і здоров‘я людини (Наказ МОН України №1250 від 31.10.2014 р.).


Матвійчук А.О.

 1. Закордонний грант "Participation in the Humboldt Kolleg "The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society". Дата отримання 28.05.20149. Організаційне забезпечення наукової діяльності.


Наявність Web-сайтів підрозділу, кафедр, викладачів: ФБМІ має новий сайт двома мовами:

http://www.fbmi.kpi.ua/
Сайти кафедр факультету біомедичної інженерії:

 1. Кафедра ББіЗЛ (підрозділ ББВБІ):

http://www.fbmi.kpi.ua/departments/bbvbi/about-bbvbi


 1. Кафедра БМК:

http://www.fbmi.kpi.ua/departments/bmk/about-bmk


 1. Кафедра БМІ:

http://fbmi.kpi.ua/departments/bmi/about-bmi


 1. Лабораторія WEB-дизайну та WEB-технологій, що ФБМІ з 2007 року:

(http://www.fbmi.kpi.ua/about/laboratoriji-fakultetu/laboratoriya-web-dizajnu-ta-web-tekhnologij)


 1. Науково-технічна лабораторія медичних приладів і систем, що створена на факультеті біомедичної інженерії у 2007 році:

(http://www.fbmi.kpi.ua/about/laboratoriji-fakultetu/laboratoriya-tekhnologij-rozrobki-programno-aparatnikh-kompleksiv).
До проведення практичних і лабораторних робіт залучаються аспіранти:

 1. «Технології розподілених систем та хмарних обчислень», «GRID – технології» – В.А. Данилова;

 2. «Інформатика фармакокінетики та фармакодинаміки», «Алгоритмізація та програмування», «Теорія алгоритмів» – А.О. Матвійчик;

 3. «Інформатика електроенцефалографічних комплексів», «Управління ІТ – проектами», «Об'єктні бази даних» – А.В. Яковенко;

 4. «Моделювання систем», «Теорія прийняття рішень», «Медичні інформаційні системи» – О.К. Носовець.

10. Матеріальна база підрозділу (наукове обладнання, придбане за звітний період)

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2014 рік


11.1. Буде продовжено виконання НДР
(Додаток 7 - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що плануються до виконання на кафедрі ББіЗЛ у 2015 році).
Комплексна програма розвитку медико-інженерної складової охорони здоров’я
Автор проекту: проф. В.Б.Максименко. Головна організація-виконавець: Національний технічний університет України «КПІ».

Мета: Підвищення рівня технічного та технологічного забезпечення охорони здоров’я шляхом впровадження інженерних інновацій та досягнень точних наук.

Координатори програми: МОН, МОЗ, НАН та АМН України, ФБМІ НТУУ «КПІ», Національний науковий центр з медико-біологічних проблем НАН України.

Передбачається продовження виконання «Комплексної програми розвитку медико-інженерної складової охорони здоров’я» запланованої на 2011-2013 в подальші роки.Зміст програми
Комплексна програма розвитку медико-інженерної складової охорони здоров’я на 2011-2013 і подальші роки виконується на основі прийнятої Постанови Кабінету Міністрів України № 1719 від 13 грудня 2006 р. і № 787 від 27 серпня 2010 року , які вперше в Україні визначили «Біомедичну інженерію» як напрямок підготовки бакалаврів і магістрів в галузі знань (0514) «Біотехнологія».

Головним завданням програми є формування нової галузі науки і освіти на межі інженерно-технічних і медико-біологичних наук, спрямованої на розробку конкурентоспроможної імпортзамінюючої медичної техніки, штучних органів і біоматеріалів, комп’ютерних програм та технологій їх застосування. Реалізація завдань даної програми можлива при об’єднанні та координації можливостей факультетів, інститутів і кафедр НТУУ «КПІ», науково-дослідних інститутів НАН та НАМН України, МОЗ України.

У «Переліку спеціальностей та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра» МОН України (Постанови Кабінету Міністрів України N № 787 від 27 серпня 2010) передбачається подальша підготовка магістрів за спеціальностями: «Біомедична інженерія (8.05140201)», «Біотехніка та біосумісні матеріали (8.05140202)», «Інформаційні технології в біомедицині (8.05140203)». Таким чином, визначені головні напрямки наукових досліджень до яких має бути залученим інтелектуальний потенціал талановитої молоді, оскільки наукова робота є невід’ємною складовою сучасної освіти.

Очікуваний результат
Реалізація цих напрямків дозволить оптимізувати структуру виробництва техніки і матеріалів медичного призначення і поліпшити ситуацію з ними в Україні, яку сьогодні можна вважати критичною. Економічний ефект від їх реалізації повинен істотно перевищити капітальні затрати.

Розвиток даного напрямку дозволить скоротити великі валютні витрати, одержати значний соціальний ефект, підвищить якість охорони здоров’я, будіть створені нові робочі місця - згідно з реалізацією завдань, визначених у програмі Президента України «Десять кроків назустріч людям».


12. Завершені у 2014 році НДР (Додаток 9):


 1. ММІФ - СВ – 01/2011р. «Здоров’я людини як феноменологічний фактор людського існування». Термін виконання: 2011 – 2014 рр. Підрозділ виконавець: кафедра спортивного вдосконалення. Науковий керівник - Ю.В. Новицький. Виконавці: І.Г. Скибицький, В.О. Гетман, Н.Г. Брайко, Н.В. Ігнатенко.
 1. Контракт № RD/345/21-0114 Автоматичне визначення положення ендоконтура ЛШС. (Науковий керівник - д.б.н., проф. Е.А. Настенко). Термін 04.02.2014 - 25.03.2014, Замовник Товариство з обмеженою відповідальністю „Самсунг Електронікс Україна Компані”.
 1. Контракт № RD/389/20-0614 Розробка робастного методу автоматичної ідентифікації анатомічних особливостей серця для кардіологічного аналізу. (Науковий керівник - д.б.н., проф. Е.А. Настенко). Термін 26.06.2014-31.10.2014, Замовник Товариство з обмеженою відповідальністю „Самсунг Електронікс Україна Компані”.

Завершені у 2014 році НДР: Додаток 9.


Звіт затверджено на засіданні вченої ради ФБМІ

(протокол №___ від __________2014 р.)


Декан ФБМІ _____________ В.Б. Максименко


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет