Інформація про наукову діяльність підрозділу. 3 Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 4 Підготовка кандидатів та докторів наук 4 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 8


) Кількість держбюджетних тем, до виконання яких залучаються студентибет4/10
Дата18.07.2016
өлшемі0.91 Mb.
түріІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

11) Кількість держбюджетних тем, до виконання яких залучаються студенти


 1. ММІФ - МКТМ – 01/ 2011р. Інформаційні, телекомунікаційні та кібернетичні проблеми здоров’я людини. (Науковий керівник – д.б.н., к.т.н., проф. Є.А. Настенко)


12) Кількість студентів які брали участь у зарубіжних наукових конференціях:
Загальна кількість студентів факультету, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях 6 студенти, в тому числі: 2 – магістрів, 2 – спеціалістів, 2 – бакалаврів (каф. БМК – В. Підойма, каф. БМК – М. Шилов).

13) Кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій:
Загальна кількість публікацій за участю студентів: 82 шт., з них – 4 статті (2 – у фахових виданнях, 2 – у наукових виданнях).
Кількість доповідей за участю студентів – 78, в тому числі кількість доповідей на міжнародних конференціях – 25, з яких 2 – за кордоном. В тому числі: самостійно – 3, у співавторстві – 76.
Кількість статей та тез доповідей за участі студентів: 82 (кафедри БМК та ББіЗЛ – 23, кафедра БМК – 59). В тому числі: самостійно – 3, у співавторстві – 76.
Загальна кількість публікацій: див. додаток 5.
Перелік найбільш значимих доповідей:


 1. С.В. Кисляк, О.В. Валейка Навчальна інформаційна система супроводження філогенетичного аналізу на основі програми MEGA / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 2. Кисляк С.В., Левко Д.В. Система контролю результатів глобального вирівнювання біологічних послідовностей / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 3. С.В. Кисляк, В.С. Железна Система контролю результатів локального вирівнювання біологічних послідовностей / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 4. Фурдига Х.В., Яценко В.П., Бойко О.Г., Бородань І.А., Матвійчук А.О. Вивчення особливостей застосування фізіотерапевтичних засобів лікування при вроджених та набутих деформаціях хребта в молодому та похилому віці / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 5. Окрушко І.С., Соломін А.В. Реалізація алгоритму статистичного аналізу взаємозв’язку офтальмологічних захворювань з цукровим діабетом / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 6. А.П. Осадча, В.В. Шликов Дослідження термограм відкритого серця / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 7. О. Г. Кисельова, В.В. Підойма Програмно-апаратний комплекс реєстрації пульсової хвилі / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 8. Кисельова О., Римарчук О., Підойма В. Розробка програмно-апаратного комплексу „Електрокардіограф” / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 9. Кисельова О. Г., Харькова М.А. Вимірювання артеріального пульсу за допомогою мобільного телефону / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 10. Кисельова О. Г., Сорока Т. В. Щоденник пацієнта при холтерівському моніторингу у вигляді додатку до мобільного телефону / Біомедична інженерія і технологія: матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», Київ, 15 квітня 2014 р. / ММІФ НТУУ „КПІ” – Київ, 2014

 11. Матвійчук А.О., Шавеко Р. Комп'ютерний аналіз гемодинаміки стенозованих коронарних артерій після аортокоронарного шунтування веною різного діаметру // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014", 16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.

 12. Шкурат О.С. Медична інформаційна система щелепно-лицевої хірургії // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014", 16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.

 13. Шкурат О.С.Імітаційне комп'ютерне моделювання щелепно-лицевої області // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014", 16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.

 14. Я. Ч. Сицинская А. Н. Кирпенко В.А.Павлов Разработка автоматизированной системы для определения прогноза развития осложнений в послеоперационный период аортокоронарного шунтирования //ХVІІІ студенческая международная научно-практическая конференция "Научное сообщество студентов ХХІ столетия. Естественные науки" г. Новосибирск-2014.-С. 32-33

 15. Алхімова С.М., Іванов О.К. Інформативність кривих залежності концентрації контрастної речовини від часу в томографічних дослідженнях перфузії // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, Київ, 2014. с. 58-59

 16. Гаупт О.Ф., Коваленко О.С., Яценко В.П. .Інформаційні системи охорони здоров’я: комплексне застосування технологій // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 17. М.В. Найчук, О.А. Аверьянова Програмно-математичний комплекс для розрахунку параметрів кінетики 137CS в організмі щурів та доз опромінення органів//V Науково-практичний семінар з міжнародною участю "Гармонія людини". - 12 c.

 18. Алхіvова С.М., Шарган М.М. Визначення оптимальних параметрів сегментації мозку на МРТ-зображеннях // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, Київ, 2014.-16

 19. Павлов В.А., Коновал О.О. .Комбінаторно-селекційний алгоритм МГУА для задачі класифікації біологічних об’єктів заданих множиною точок // Международный научный форум: актуальные вопросы науки и практики в ХХІ столетии. Сборник материалов Международной научно – практической конференции (г. Киев, Украина, 11 июня 2014г.) Центр Научно - Практических Студий, 2014. - с.310-313

 20. Павлов. В.А., Кирпенко А. Н, Сицинская Я. Ч. Разработка автоматизированной системы для определения прогноза развития осложнений в послеоперационный период протезирования клапанов сердца // Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень - 2014”, Київ, 2014.- с. 97-99.


14) Кількість публікацій та патентів за участю студентів:
Кількість патентів – 2.

Публікацій у виданнях ВАК України – 8.

Публікацій у інших видання – 72.

Публікації видані за кордоном ­­– 2.Загальна кількість публікацій за участю студентів – 82.
Тез доповідей студентів на конференціях – 78, з них на всеукраїнських конференціях: 9, на міжнародних: 25, в тому числі за кордоном: 2.
Патенти і заявки:

 1. Грабовий О.М., Орел В.Е., Харкевич М.О., Романов А.В. Алгоритм  та комп’ютерна програма  для аналізу цифрових гістологічних зображень злоякісних клітин - заявку на патент МПК 7 G06K/68, G06K/56, G06T/40 "Спосіб комп'ютерної каріометрії на цифрових зображеннях гістологічних препаратів".


Найбільш значимі публікації у 2014 рр.:


 1. A. Stankus, V. Stankus, O. Kyselova, G. Varoneckas. Frequency Bands Selection Based on 24-Hour Heart Rate Using Hilbert–Huang Transform // Cybernetics and Systems Analysis, USA, March 2014, Volume 50, Issue 2, pp. 297-303. (закордонне фахове видання).

 2. Делавар-Касмаі М., Шликов В.В. Технология оценки эффективности лечения больных с заболеваниями системы по характеристикам сигнала пульсовой волны // Международный научно-практический журнал «Инновационные технологии в медицине», Минск, №1(02), 2014 г. – с. 45 – 49 (закордонне фахове видання).

 3. Я. Ч. Сицинская, А. Н. Кирпенко, В.А.Павлов Разработка автоматизированной системы для определения прогноза развития осложнений в послеоперационный период аортокоронарного шунтирования // ХVІІІ студенческая международная научно-практическая конференция "Научное сообщество студентов ХХІ столетия. Естественные науки" г. Новосибирск - 2014. - с. 32-33

 4. Алхімова С.М., Іванов О.К. Інформативність кривих залежності концентрації контрастної речовини від часу в томографічних дослідженнях перфузії // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, Київ, 2014.- с. 58-59

 5. Яценко О.В. Еритрон периферичної крові як параметр антропометричних даних людини в алгоритмах нових технічних рішень (попереднє повідомлення). // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014", Запоріжя-Київ, 16-17 жовтня 2014 року.(прийнято до друку)

 6. Е.А.Биднюк, Л.С.Годлевский, И.А.Самченко, О.В.Деньга, Н.Р.Баязитов, А.С.Коваленко, А.В.Ляшенко Применение телемедицинских технологий при проведении плановых стоматологических осмотров: методические рекомендации // Шымкент (Республика Казахстан), 2014.- c. 28-35

 7. Е.A. Nastenko, G.V. Knishov, O.K. Nosovets, V.A. Pavlov, N.V. Kondrashova Combinatorial algorithm for constructing a parametric feature space for the classification of multidimensional models//Cybernetics and Systems Analysis. - July 2014. - Volume 50, Issue 4, рр. 627-633.

 8. А.О. Матвійчук, Є.А.Настенко, О.Г.Кисельова Система оцінки деформацій коронарних артерій при стентуванні або аорто-коронарному шунтуванні//Журнал „Системний аналіз та інформаційні технології”, Київ, 2014.-№4, - с 69-78.

 9. В.П. Яценко, А. О. Матвійчук Анализ особенностей информационной составляющей КТ комплексов разных фирм-производителей как элемент квалификационной подготовки специалистов кафедры биомедицинской кибернетики по дисциплине «Технические средства диагностики и терапии» // Журнал „Клінічна інформатика і телемедицина”, Харків.-Т.10, Випуск 11. -С.189-190.

 10. Коваленко А.С., Пезенцали А. А., Романюк О. А., Царенко Е. К. Использование PACS при формировании хранилищ изображений в медицинских учреждениях // Клиническая информатика и Телемедицина. - 2014. - Т. 10. Вып. 11.

 11. Вихляев Ю.М., Ардашева А.Е. Физическая реабилитация функциональных расстройств и деформаций стопы у детей. // "Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту" ХОВНОКУ під. ред. С.С.Єрмакова. Видавництво ХДАДМ, м. Харків. .-№05, С.3-9.

 12. Вихляєв Ю.М. Реалії та недоліки неформальної фізкультурної освіти студентів у вищих навчальних закладах України .//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова. м. Київ..-Вип. ЗК(44)14, С.154-158.

 13. Вихляєв Ю.М. Шляхи вдосконалення неформальної фізкультурної освіти студентів.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІІ, С.76-79.

 14. Вихляєв Ю.М. Середовищно орієнтований підхід до самостійних занять видами рухової активності.//Наукове видання Фізична культура, спорту та здоров’ю нації. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Видавець ТОВ фірма «Планер», м. Вінниця..-Вип. 18 Т.1, С.47-51.

 15. Міщук Д.М., Н.А. Дакал Особливості психофізіологічних характеристик волейболістів в сучасному класичному волейболі.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІV, С.122-125.

 16. Хачикян С.С. Дослідження латентного часу напруги і розслаблення основних м`язів боксерів.//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» . Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. .-Вип. 4(47)14, С.161-165.

 17. Шарафутдінова С.У., Е.В, Майданюк, Колодяжная Л.В., Складанивская И.В.. Влияние физической нагрузки возрастающей мощности на ударный объём крови квалифицированных спортсменов. // Материалы XVIII международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех», Казахская академия спорта и туризма. - Том 3, - 185-187.

(Див. додаток 5)


Публікації у фахових виданнях України в 2014 рр.:


 1. Файнзильберг Л.С., Минина Е.Н. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы по величине разброса фазовых траекторий одноканальной ЭКГ //Журнал «Кибернетика и вычислительная техника».-2014. – Вып. 175.– С. 5-19.

 2. Файнзильберг Л.С. Оценка эффективности применения информационной технологии ФАЗАГРАФ® по данным независимых исследований //Журнал «Управляющие системы и машины».-2014. – № 2. – С. 84-92.

 3. Кнышов Г.В., Руденко А.В., Настенко Е.А., Яковенко А.В., Сиромаха С.О., Галич С.С. Особенности проектирования медицинской информационной системы поддержки принятия решений, основанной на интеллектуальном анализе даннях // Кибернетика и вычислительная техника.- № 177. – С. 79–87.

 4. Г.В. Кнышов, А.С. Коваленко, Е.А. Настенко, С.О. Сиромаха А.В. Демин, С.Я. Свистунов, А.А. Пезенцали, А.В. Яковенко, О.А. Романюк Создание и внедрение Грид-системы в лечебно-диагностическое кардиохирургическое отделение // Клиническая информатика и телемедицина. - Т.10. – Випуск 11. – С. 45-51.

 5. В. Яценко, д-р. мед. наук, О. Яценко .Особливості змін показника мінливості еритроцитів у спортсменів протягом тренувального процесу // "Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия: Биология", Киев.-№ 2(67).- С.56-58 .

 6. О.В.Яценко, В.С.Книш Еритрон периферичної крові як параметр антропометричних даних людини в алгоритмах нових технологічних рішень (попереднє повідомлення) // «Biomedical and Biosocial anthropology».-№ 23.- С.54-56.

 7. В.П. Яценко, А. О. Матвійчик Анализ особенностей информационной составляющей КТ комплексов разных фирм-производителей как элемент квалификационной подготовки специалистов кафедры биомедицинской кибернетики по дисциплине «Технические средства диагностики и терапии» // Журнал „Клінічна інформатика і телемедицина”, Харків.-Т.10, Випуск 11. -С.189-190.

 8. А. О. Матвійчук, В. Д. Циделко, М. В. Чеховой, О. Г. Кисельова Інноваційні технології в лабораторному практикумі з дисципліни "Інформаційно-вимірювальні комплекси" // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, Харків, 2014 р..-№2, ст..43-50.

 9. А.О. Матвійчук, Є.А.Настенко, О.Г.Кисельова Система оцінки деформацій коронарних артерій при стентуванні або аорто-коронарному шунтуванні//Журнал „Системний аналіз та інформаційні технології”, Київ, 2014.-№4, ст.. 69-78.

 10. Є.А. Настенко, В.А. Павлов, О.К. Носовець Синтез класифікаторів диференціальної діагностики  патологічних станів системи кровообігу в багатовимірному просторі//«Індуктивне моделювання складних систем», збірник наук. праць, .-№6, С.105-122.

 11. Kondrashova N.V., Pavlov V. A. .Classification problem Solution using Naive Bayesian method // Індуктивне моделювання складних систем. Збірник наук. праць. - (В друці).

 12. Настенко Є.А., Павлов В.А., Носовець О.К. Синтез класифікаторів диференціальної діагностики патологічних станів системи кровообігу в багатовимірному просторі//Індуктивне моделювання складних систем. Збірник наук. праць. - (В друці).

 13. Е.К. Носовец, Е.А. Настенко Исследование возрастных и гендерных особенностей артериального давления // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2014. - .-№1/2 (61), с. -64-72.

 14. Белошицкая О.К., Настенко Е.А. Исследование динамических особенностей капиллярной сети с помощью клеточно-автоматной модели//Электронный научный журнал «Биомедицинская инженерия и технология».- (електронне видання).

 15. Настенко Е.А., Павлов В.А., Носовець Е.К. и др.. Комбинаторный алгоритм построения параметрического пространства признаков для классификации многомерных моделей. // Кибернетика и системный анализ. - №4 (2014), с. 47-69.

 16. Коваленко А. С., Пезенцали А. А., Царенко Е. К. Подготовка медицинских изображений к обработке в больших информационных хранилищах // Кибернетика и вычислительная техника. - 2014. - Вып. 176. - с. 46-53.

 17. Коваленко А.С., Пезенцали А. А., Романюк О. А., Царенко Е. К. Использование PACS при формировании хранилищ изображений в медицинских учреждениях // Клиническая информатика и Телемедицина. - 2014. - Т. 10. Вып. 11., с. 23-30

 18. Анікеєнко Л.В. Физическая рекреация как фактор укрепления и восстановления психического и физического здоровья студентов. // Збірник наукових праць Фізична культура , спорт та здоров`я нації. Видавництво ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця. - Вип.17, С.571-575.

 19. Анікеєнко Л.В. Способность ритмизации движений в обучении техники спортивных игр детей и молодёжи. // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ..-Вип. 9(50)14, С.4-7.

 20. Анікеєнко Л.В. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. М. Чернігів. 2014. .-Вип. 118, том ІV, С.5-9.

 21. Анікеєнко Л.В. Морфофункциональные особенности и воздействия оздоровительных упражнений. // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ.-Вип. 9(50)14, С.7-11.

 22. Бітко С.М., Бойко Г.Л. Система визначення та контролю функціональних резервів організмі студентів НТУУ "КПІ". // Вісник. Фізична культура і спорт. ЛНУ ім. І. Франка Видавництво ЛНУ ім. Франка, м. Львів. - С.161-168.

 23. Бурлака І.В. Про важливість деяких аспектів фізичного виховання студентів для їх майбутньої адаптації до умов роботи в конкурентному середовищі.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІІІ, С.39-41.

 24. Бурлака І.В., Лукачина А.В. Використання прийомів кардіо-тенісу в тренувальних заняттях студентів тенісистів у ВНЗ неспортивного профілю. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІІІ, С.42-45.

 25. Вихляев Ю.М., Ардашева А.Е. Физическая реабилитация функциональных расстройств и деформаций стопы у детей. // "Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту" ХОВНОКУ під. ред. С.С.Єрмакова. Видавництво ХДАДМ, м. Харків. .-№05, С.3-9.

 26. Вихляєв Ю.М., Чиченьова О.М. Застосування імітаційних вправ у настільному тенісу. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ..-Вип. ЗК(45)14, С.479-484

 27. Вихляєв Ю.М. Реалії та недоліки неформальної фізкультурної освіти студентів у вищих навчальних закладах України .//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова. м. Київ..-Вип. ЗК(44)14, С.154-158.

 28. Вихляєв Ю.М. Шляхи вдосконалення неформальної фізкультурної освіти студентів.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІІ, С.76-79.

 29. Вихляєв Ю.М. Середовищно орієнтований підхід до самостійних занять видами рухової активності.//Наукове видання Фізична культура, спорту та здоров’ю нації. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Видавець ТОВ фірма «Планер», м. Вінниця..-Вип. 18 Т.1, С.47-51.

 30. Вихляєв Ю.М., Доценко О.В. Моделювання процесу навчання підлітків спеціальним умінням та навичкам у спортивному орієнтуванні. // Науковий журнал "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., СумДПУ ім. А.С.Макаренка, м. Суми. .-№2 (36), С.14-23.

 31. Гаврилова Н.М. Здоровье студенческой молодежи и пути его формирования в вузе. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІІІ, С.53-56.

 32. Гришко Л.Г., Носко, М.П. Дейкун, Архіпов О.А., Маслов В.М. Розвиток та удосконалення рухової функції у процесі навчання.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІІІ, С.199-204.

 33. Дакал Н.А., Анікеєнко Л.В. Методичні принципи фізичного виховання студентів. // Вісник. Фізична культура і спорт. Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів.-С.168-172

 34. Дакал Н.А. Занятия калланетик и их влияние на развитие гибкости. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ..-Вип. 9(50)14, С.59-62.

 35. Дакал Н.А. Основні поняття методології оздоровчої гімнастики студентів.//Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ..-Вип. 9(50)14, С.63-66.

 36. Єфременко В.М. Динамика изменения психофизиологических показателей студентов, занимающихся баскетболом. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Серія №15 (Фізична культура і спорт)» Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. .-Вип. 3(46)14, С.27-31.

 37. Іванюта Н.В., Толмачова С.Є. Методичний підхід до формувань вмінь та навичок майбутніх викладачів з фітнесу в вищих навчальних закладах. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» // Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ. .-Вип. 4(47)14, С.157-161.

 38. Кузьмінова М.І., Твердохліб О.Ф. Психосоматичні здоров`язберегаючі технології давніх культур України у сучасному фізичному вихованні.//Науковий часопис, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ. - Вип. ЗК(45)14, С.403-407

 39. Лукачина А.В. Стислий огляд методик визначення мотивації до занять фізичною культурою та спортом у студентської молоді. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. -Вип. 118, Т. ІІІ, С.174-176.

 40. Мартинов Ю.О. Ефективність тренувального процесу та змагальної діяльності у паурліфтингу. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютов. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. .-Вип. ЗК(45)14, С.155-160

 41. Мартинов Ю.О. Розвиток фізичних якостей студентів, які займаються гирьовим спортом. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ..-Вип. 14 (41)13, С.106-113.

 42. Масалкін М.Г., Корюкаєв М.М. Ефективність експериментальної методики занять силової спрямованості. // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ - Вип. 4 (47)14 , С.98-104.

 43. Михайленко В.М. Розвиток фізичної якості витривалості на заняттях з фізичного виховання у студентів технічних вузів.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів. .-С.129-135.

 44. Михайленко В.М.Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на морфо функціональний стан студентів.// Збірник наукових праць. Фізична культура , спорт та здоров`я нації. (Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.) Видавництво ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця..-Вип.17, С.201-205

 45. Міщук Д.М. Особенности когнитивных способностей волейболистов, выполняющие функции диспетчеров в современном волейболе. // Збірник наукових праць. Фізична культура , спорт та здоров`я нації. (Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.) Вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця.-Вип.17, С.474-479

 46. Міщук Д.М., Н.А. Дакал Особливості психофізіологічних характеристик волейболістів в сучасному класичному волейболі.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІV, С.122-125.

 47. Міщук Д.М. , Анікеєнко Л.В. Характеристики ігрових амплуа у сучасному класичному волейболі.//Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. .-Вип. 118, том ІV, С.118-121.

 48. Міщук Д.М. Особливості варіабельності серцевого ритму у студентів НТУУ «КПІ», які навчаються на навчальному відділенні волейболу.//Наукове видання Фізична культура, спорту та здоров’ю нації. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Видавець ТОВ фірма «Планер», м. Вінниця..-Вип. 18 Т.2, С.148-152.

 49. Назарук В.М. Формування позитивного спонукання студентів до занять фізичною культурою і спортом.//Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ..-Вип. 9(50)14, С.94-98.

 50. Назарук В.М. Мотивація потреби в спортивному вдосконаленні у осіб, які займаються спортом.//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.-Вип. (49)14, С.67-72

 51. Назарук В.М. Оздоровительное питание для студентов. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ..-Вип. 5(48)14, С.91-95.

 52. Назимок В.В.Фізична підготовленість студентів, що займаються боксом в процесі фізичного виховання.//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.». Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ..-Вип. ЗК(45)14, С.192-196.

 53. Панкратов М.С. Построение тренировочного процесса студентов занимающихся тяжелой атлетикой. // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ - Вип. 4(47)14, С.116-121.

 54. Панкратов М.С. Общие представления о двигательной активности учащейся молодежи. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. - Випуск 118, том ІІІ, С.230-234.

 55. Панкратов М.С. Підвищення професійної підготовки студентів на заняттях атлетичною гімнастикою.//Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ..-Вип. 9(50)14, С.111-114.

 56. Риндін О.В. Про спеціальні координаційні здібності дзюдоїстів.//Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М .Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ .-Вип. 2 (43)14, С.80-83.

 57. Саламаха О.Є.Ефективне обчислення квадратного кореня на полях Галуа GF(2”’).//Вісник. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. Видавництво Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». .-№59, С.129-132

 58. Саламаха О.Є. Техніко-тактична підготовленість висококваліфікованих спортсменів дзюдо.//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.». Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.-Вип. 10(51)14, С.102-105.

 59. Сиротинська О.К. Педагогічні умови формування у студенток готовності до самостійних занять фізичною культурою. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.». Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.-Вип. ЗК(45)14, С.362-365.

 60. Смовженко А.М., Бурлака І.В. Вплив розвитку координації на якість ігрової діяльності студентів у спортивних іграх.//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ, м. Чернігів.-Вип.112 Т.1., С.63-65.

 61. Соболенко А.І., Глиняна О.І.Облік резервних можливостей при проведенні занять в відділенні атлетизму із студентами ІІ курсу. // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.». Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. Драгоманова, м. Київ .-Вип. (45)14, С.24-28

 62. Соболенко А.І. Побудова тренувального процесу в паурліфтингу у підготовчому періоді річного циклу. // Науковий часопис. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова – Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ..-Вип. ЗК(45)14, С.381-386.

 63. Твердохліб О.Ф.Дослідження сучасних технологій рекреації в Україні.//Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції «Современные проблемы спорта, физической культуры и физической реабилитации». Видавництво Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту НДФВС України, м. Донецьк.- Р.ІІІ, С.350-354.

 64. Тимчик С.Г. Сучасний підхід в управлінні фізичним вихованням в загальноосвітньому закладі. // Вісник. Фізична культура і спорт. ЛНУ ім. Івана Франка. Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка. - С.37-43

 65. Хачикян С.С. Дослідження латентного часу напруги і розслаблення основних м`язів боксерів.//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М.Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. .-Вип. 4(47)14, С.161-165.

 66. Хачикян С.С. Про удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання технічних засобів контролю.//Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ..-Вип. №2(43)14, С.96-101.

 67. Хачикян С.С. Спеціальні тренажери для розвитку рухових якостей боксерів. // Науковий часопис. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» Серія №15, (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ..-Вип. № 5(48)14, С.142-145

 68. Хіміч І.Ю. Сутність та роль інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів.//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. .-Вип. ЗК(45)14, С.469-473

 69. Хіміч І.Ю. Застосування педагогічних засобів фізичного виховання для подолання у студентів синдрому "першого курсу". // Збірник наукових праць. Фізична культура , спорт та здоров`я нації. (Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту). Видавництво ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця..-Вип.17, С.298-303.

 70. Хіміч І.Ю. Взаимосвязь адаптации, физиологических резервов организма и физического воспитания студентов ВУЗ. // Вісник. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Видавництво ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. м. Чернігів. .-Вип. 118, том І, С.356-359.

 71. Черевичко О.Г. Природно-біологічне обґрунтування оздоровлення студентів технічних спеціальностей до їх професійної діяльності засобами гімнастики.//Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» // Серія №15 (Фізична культура і спорт) Зб. наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.-Вип. 9(50)14, С.156-160.

 72. Чиченьова О.М. Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа. // Вісник НТУУ"КПІ" Філософія, Психологія, Педагогіка. Видавництво ВПК "Політехніка", м. Київ..-№3 (39), С. 61-66

 73. Шарафутдінова С.У., Майданюк О. Адаптаційні зміни серцево-судинної системи кваліфікованих лижників. // Журнал наукових праць "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту". Видавництво Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, м. Київ..-Вип. 29 № 1, С. 45-50.

 74. Шарафутдінова С.У., Вдовенко Н., Іванова А. Особливості використання вуглеводів у практиці підготовки спортсменів. // Журнал наукових праць "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту", Видавництво Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, м. Київ. .-Вип. 29 № 1, С. 40-45.

 75. Попадюха Ю.А., Філіппов М.М.,Ільїн В.М. Технічні засоби з нестійкою опорою у фізичній реабілітації спортсменів-аматорів з поперековим остеохондрозом, неста­біль­ністю сегментів і протрузією міжхребце­вих дисков // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драго­манова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2014. - Випуск 3K (44) 14, - С. 451 – 456

 76. Попадюха Ю.А. Технічні засоби у фізичній реабілітації спортсменів з пошкодженнями у ліктьовому суглобі // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драго­манова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­ту­ри (фізична культура і спорт). Зб. науко­вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. - Випуск 3K (45) 14, - С. 291 – 297

 77. Попадюха Ю.А. Пути восстановления биомеханики плечевого сустава после артроскопи­чес­кого лечения повреждений вращате­ль­ной манжеты плеча. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2014.

 78. Попадюха Ю.А, Алешина А.И., Евтушенко Ю.В. Особенности применения системы тренажеров DAVID в профилактике травматизма и физической реабилитации повреждений опорно-двигательного аппарата // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 9 Луцьк, 2014р.

 79. Сичов С.О. Відповідальність студентів за свій фізичний стан та шляхи її формування Збірник наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського – Вінниця. – 2014. – Вип. 17. – С. 299-303.

 80. Сичов С.О. Духовне виховання студентської молоді засобами фізичної культури Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драго-манова, 2014. – Вип. 3 К (45) 14. – С. 365-368.

 81. Сичов С.О. Підвищення працездатності студентської молоді шляхом використання силових тренувань (на прикладі хортингу) Підготовлена до друку Теорія та методика хортингу: зб.наук.праць. Вип. 2. 2014.

(Див. додаток 5)
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет