Інформація про наукову діяльність підрозділу. 3 Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 4 Підготовка кандидатів та докторів наук 4 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 8


Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачівбет8/10
Дата18.07.2016
өлшемі0.91 Mb.
түріІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.2. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів


У звітному році з використанням результатів 9 виконаних робіт видано 10 навчальних посібників, 2 методичні вказівки, захищено 2 кандидатські дисертації, підготовлено до захисту в 2014 році 2 кандидатські дисертації, опубліковано 114 статей у фахових виданнях і 244 в інших наукових виданнях, зроблено 77 доповіді на конференціях, опубліковано 70 тез доповідей, в т.ч. 12 міжнародні. До виконання залучалось 50 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 19 магістерських робіт, 26 дипломних робіт спеціалістів, 5 дипломних бакалаврських проекти.
Перехідна ФБМІ - БМІ – 01/2013р. «Інструмент для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево-судинною патологією» (Керівник проекту – проф., зав. каф. БМІ Максименко В.Б.).
Мета: Розробка комплекту одноразового витратного матеріалу жилета для гіпотермії у складі системи зігрівання/охолодження пацієнта, що дозволяє збільшити термін життєздатності тканин серця і мозку при гострих інфарктах міокарда та порушеннях кровообігу.

Результатом виконання контракту є розробка документації для виготовлення інструменту для керованої гіпотермії пацієнтів з серцево-судинною патологією. Планується підготувати: матеріали 1 кандидатської дисертації, залучити 5 студентів, підготовити 3 магістерські роботи, тощо.
Перехідна ММІФ - МКТМ – 01/2011р. «Інформаційні, телекомунікаційні та кібернетичні проблеми здоров’я людини». (Керівники проекту – д.м.н., проф. Яценко В.П., д.т.н., проф. Настенко Е.А., д.м.н., проф. Коржов В.І., доц., к.п.н. Новицький Ю.В.).
Проведено моніторингове обстеження стану здоров’я контингенту студентів ФБМІ НТУУ «КПІ» ( 34 особи), та контингенту добровольців, які перебували з миротворчою місією на території Африканського континенту (Сьєрра-Леоне , 25осіб), та добровольців, які перебували з миротворчою місією на території Європейського континенту (Косово, 285 осіб). Контрольна група - 14 осіб (студентів НТУУ «КПІ») чоловічої статі. У студентів виявлені певні порушення зору ( міопатія, порушення акомодації, тощо) та визначені методи корекції цих порушень з використанням відповідних приладів («Амблиопанорама» та Макулостимулятор «МКС-Ц») на базі лабораторії інформаційних технологій ННМІЦ НТУУ «КПІ».У миротворців встановлені особливості змін певних видів еритроцитів периферичної циркулюючої крові та визначені рівні показника мінливості еритроцитів (ПМЕ) як антропометричного критерію для застосування в експериментальній медицині, в спортивній, космічній та медицини катастроф.
Результати роботи впроваджено в навчальний процес: у дисциплінах «Інформаційні технології в телемедицині», «Медичні засобі діагностики та лікування» (кафедра БМК ФБМІ) та в клінічну роботу центру «Травми ока» Александрівської клінічної лікарні м. Києва.
Результати роботи: запропоновано 2 нових методів діагностики хвороб людини на базі новітніх методів телемедицини, опубліковано 9 наукових статей. У виконанні роботи прийняли участь 8 студентів (бакалаврів - 4, спеціалістів - 2, магістрів - 2).
Перехідна ММІФ - СВ – 01/2011р. «Здоров’я людини як феноменологічний фактор людського існування» (Науковий керівник: Новицький Ю.В., к.п.н., доцент.).
Проведено аналіз методологічних підходів в визначенні категорії здоров’я як фактора людського існування в якісному розумінні та визначено відсутність системного підходу в формуванні філософії здоров`я в суспільстві. Пропонуються деякі підходи на основі антропоетики здоров’я в системних взаємодіях компонентів здоров’я та інформаційного обміну для визначення шляхів впровадження оздоровчих технологій.

Аналізуються результати системних взаємодій біологічних, психологічних, соціальних чинників формування компетенції та професійної успішності і які визначили базовий компонент їх формування – розуміння здоров’я людини в поєднанні форми та функції біологічного існування, стану та процесу взаємодії з середовищем існування. Визначаються шляхи підвищення ефективності фізичного виховання і спорту в рамках програмних вимог викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання».

Проаналізовано ефективність методів застосування засобів фізичного виховання на основі різних видів спорту стосовно різних прошарків населення. Визначаються шляхи підвищення ефективності фізичного виховання і спорту в рамках програмних вимог викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання».
Розроблені і впровадженні нові інформаційні та телемедичні технології для медико-інженерного забезпечення моніторингу здоров’я студентської молоді на базі антропо- та соматометрії, скринінгу та тестування, системного математичного аналізу та моделювання.

Отримані статистично достовірні відомості про структурні прояви поведінкового акту та вплив рівня мотивації на ефективність спортивної діяльності в умовах психічної напруги поведінкового акту. Визначено основні чинники та вплив елементів спортивної діяльності на прикладі єдиноборств на ефективність спортивного виховання та прояв спортивної кваліфікації.
Перехідна ФБМІ - СВ – 02/2013р. «Дослідження системної взаємодії компонентів здоров’я в різних умовах соціального та природного середовища з визначенням методологічних підходів до побудови особистісних програм підвищення рівня здоров’я» (Науковий керівник: к.п.н., доцент В.О. Гетман).
Проведено аналіз методологічних підходів в визначенні категорії здоров’я як фактора людського існування в якісному розумінні та визначено відсутність системного підходу в формуванні філософії здоров`я в суспільстві.

Пропонуються деякі підходи в системних взаємодіях компонентів здоров’я та інформаційного обміну для визначення шляхів впровадження оздоровчих технологій.


Перехідна ФБМІ - СВ – 03/2013р. «Дослідження особливостей діяльності студентів-спортсменів в варіативних конфліктних ситуаціях» (Науковий керівник: к.п.н., доцент І.Г. Скибицький).
Отримані статистично достовірні відомості про структурні прояви поведінкового акту та вплив рівня мотивації на ефективність спортивної діяльності в умовах психічної напруги поведінкового акту.

Розглянуті основні чинники та вплив елементів спортивної діяльності на прикладі єдиноборств на ефективність спортивного виховання та прояв спортивної кваліфікації.


Перехідна ММІФ - ФВ – 01/2011р. «Розробка технологій вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання студентів» (2011 - 2015рр). (Керівник проекту – к.п.н., доц. Бойко Г.Л.).
Над виконанням теми працюють: Вихляєв Ю.М., Дакал Н.А., Смирнов К.М., Назарук В.М., Щеглов Є.М., Черевичко А.Г., Хіміч І.Ю., Твердохліб О.Ф., Шарафутдінова С.У., Смовженко А.М., Шишацька В.Ш., Михайленко В.М., Троценко Л.М., Масалкін М.Г., Соболенко А.І., Мартинов Ю.О., Корюкаєв М.М., Щербаченко В.К., Гришко Л.Г., Анікєєнко Л.В., Єфременко В.М., Кузьмінова М.І., Міщук Д.М., Абрамов С.А., Отичко В.А., Хачикян С.С., Бурлака І.В., Лукачина А.В., Іванюта Н.В., Толмачова С.Є., Саламаха А.Є., Кузьменко Н.В.
Розроблені методики вдосконалення навчального процесу фізичного виховання студентів, зокрема: методика проведення початкових навчальних занять з атлетичної гімнастики (Панкратов М.С.), методика розвитку уваги у студентів засобами фізичного виховання (Бойко Г.Л., Єфременко В.М.), методика корекції фізичної підготовленості сліпих учнів на заняттях з фізичної культури з використанням технічних засобів (Вихляєв Ю.М.), формування спеціальних умінь та навичок у процесі навчання плаванню, корекції надлишкової маси тіла и ожиріння с використанням засобів атлетизму.
Розроблені та апробовані методики: «Формування спеціальних умінь та навичок у процесі навчання плаванню" (Хіміч І.Ю., Черевичко О.Г., Качалов О.Ю); «Комплексна корекції надлишкової маси тіла и ожиріння с використанням засобів атлетизму» (Бойко Г.Л., Масалкін М.Г).

Розроблені інноваційні технології допомагають поліпшити функціональний стан молоді з обмеженими можливостями здоров’я. За результатами науково-дослідної роботи захищені 2 докторські та 1 кандидатська дисертація.
Перехідна ФБМІ - ФВ – 02/2013р. «Формування мотивації до рухової активності та здорового способу життя в системі фізичного виховання студентської молоді». (Науковий керівник: завідувач кафедри фізичного виховання Бойко Г.Л.)
Над виконанням теми працюють: Вихляєв Ю.М., Ардашева О.В., Новицький Ю.В., Чиченьова О.М., Твердохліб О.Ф., Шарафутдінова С.У., Михайленко В.М., Кузьменко Н.В., Опарін С.С., Іванюта Н.В., Гаврилова Н.Є.
Дослідження провели: Іванюта Н.В., Гаврилова Н.Є., Кузьменко В.А., Шарафутдінова С.У.

Розроблені та апробовані методики: діагностики одного з функціональних розладів: порожнистої стопи; технологія відновлення фізичного стану осіб з втратою зору. Визначено, що успішність в сферах діяльності може бути реалізована через систему кадрового менеджменту, яка дозволить в рамках набуття фахової освіти визначити особистісні ознаки до прояву особливостей працездатності, визначити уподобання та можливу ефективність реалізації отриманих знань в обраній спеціальності.


Розроблені та апробовані методики: визначення спонукаючих мотивів та ролі мотивації до занять фізичної культури студентів, залучення студентів до занять фізичною культурою і спортом.
Перехідна ФБМІ - ФВ – 03/2013р. «Розробка технологій корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я». (Науковий керівник: завідувач кафедри фізичного виховання Бойко Г.Л.)
Над виконанням теми працюють: Вихляєв Ю.М., Ардашева О.В., Бойко О.В., Новицький Ю.В.

Розроблені та апробовані методики: діагностики одного з функціональних розладів: порожнистої стопи; технологія відновлення фізичного стану осіб з втратою зору. Визначено, що успішність в сферах діяльності може бути реалізована через систему кадрового менеджменту, яка дозволить в рамках набуття фахової освіти визначити особистісні ознаки до прояву особливостей працездатності, визначити уподобання та можливу ефективність реалізації отриманих знань в обраній спеціальності.Проведено аналіз: методологічних підходів у визначенні категорії здоров'я як чинника людського існування в якісному сенсі і визначені відсутності системного підходу у формуванні філософії здоров'я в суспільстві. Пропонуються деякі підходи в системних взаємодіях компонентів здоров'я та інформаційного обміну для визначення шляхів впровадження оздоровчих технологій.

Отримані статистично достовірні відомості про: структурні прояви поведінкового акту і вплив рівня мотивації на ефективність спортивної діяльності в умовах психічної напруги поведінкового акту; основні фактори і вплив елементів спортивної діяльності на прикладі єдиноборств на ефективність спортивного виховання і прояв спортивної кваліфікації.

Розроблені технології: корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я, що можуть застосовуватись в організаціях медич­ного і немедичного профілю, шпиталях, лікарнях, відновно-реабілітаційних центрах. Застосування розроблених технологій корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я дозволяє значно знизити собівартість оздоровлення і відновлення здоров’я.

Розроблені та апробовані методики: діагностики одного з функціональних розладів порож­нистої стопи; технологія відновлення фізичного стану осіб з втратою зору; функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет