Жұмыс бағдарламасы биохимия, биология және микробиология кафедра мәжілісінде талқыланды Кафедра меңгерушісі, м.ғ. к., Есіркепов М. М. хаттама №жүктеу 3.88 Mb.
бет12/23
Дата17.06.2016
өлшемі3.88 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Ауруханаішілік инфекциялар этиологиясы.

 2. Инфекция дамуына әсер етуші факторлар.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері:шағын топтар

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

3. www.google.kz

4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

7. Бақылау (тесттер)

Тесттер:

1.Макроорганизмде тұрақты болатын микроорганизм: 1. резидентті

 2. факультативті

 3. транзиторлы

 4. шартты емес

 5. тұрақты емес

2.Ағзаның қарсы тұру қабілетінің төмендеген кезінде, қалыпты микрофлора өкілдерінің іріңді-қабыну процессін шақыру қабілетін ... деп атайды.

 1. аутоинфекция

 2. реинфекция

 3. экзогенді инфекция

 4. суперинфекция

 5. аралас инфекция

3.Судың санитарлық-микробиологиялық жағдайы...бойынша бағаланады.

 1. жалпы микробтық сан, коли-индекс

 2. гемолиттік стрептокок және алтын түсті стафилококк

 3. цитробактерия және энтеробактерия

 4. перфрингс -титр

 5. ішек таяқшасы және энтерококк

4.Ауаны арнайы фильтрден өткізу арқылы зерттейтін әдіс:

 1. аспирациялық

 2. седиментация

 3. фильтрациялық

 4. химиялық

 5. физикалық

5.Судың санитарлы-көрсеткiш микроорганизміне ... жатады.

 1. ішек таяқшасы

 2. стафилококк

 3. вибрион

 4. микобактериялар.

 5. аденовирустар.

6.Столдың, қондырғылардың, ыдыстардың, арнайы киімдердің микробтық ластануын тексеру үшін ... әдісі қолданылады.

 1. жуу және тампонды

 2. седиментациялық

 3. аспирациялық

 4. фильтрлік

 5. Кох

7.Жабық мекемелердің ауасының санитарлы-бактериологиялық көрсетікіші ... бойынша бағалайды.

 1. микробтық сан, гемолитикалық стрептококк, алтын түсті стафилакокк

 2. гемолитикалық стрептококк және ішек таяқшасы

 3. микробтық саны, алтын түсті стафилакокк

 4. алтын түсті стафилакокк, перфирингенс титр

 5. алтын түсті стафилакокк және ішек таяқшасы

8.Көлем бірлігінде болатын, микроорганизмдердің жалпы саны:

 1. жалпы микробтық сан

 2. коли-титр

 3. коли-индекс

 4. перфрингенс-индекс

 5. перфрингенс-титр

9.Ауаның санитарлық көрсеткіш микроорагнизмі:

 1. пиогенді стрептококк

 2. клостридиум перфрингенс

 3. пневмококк

 4. көк ірің таяқша

 5. ішек таяқша

10.Макроорганизмде ұзақ өмір сүре алмайтын микрофлора:

 1. транзиторлы

 2. эндогенді

 3. аутохтонды

 4. облигатты

 5. резидентті

25


1.Тақырыбы: Топырақ микрофлорасы. Топырақтың санитарлық көрсеткіш микроорганизмдері. Алдын алу, тасымалдау.

2. Мақсаты: Топырақтың санитарлы-бактериологиялық зерттеу әдістерін игеру.

3. Оқыту мақсаты: Топырақтың санитар-микробиологиялық зерттеу әдістері.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Топырақтың санитарлық-микробиологиялық бақылауы.

 2. Топырақтың санитарлық көрсеткіш микроағзалары.

 3. Топырақтың нәжіспен ластану көрсеткіштері.

 4. Топырақтың бактериялардың жалпы санын анықтау.

 5. Топырақтағы термофильді бактерияларды, коли-титрін, перфрингенс-титрін анықтау.

 6. Микробиологиялық көрсеткіштер бойынша топырақтың санитарлық жағдайын бағалау.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: пікірталас.

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

3. www.google.kz

4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

7. Бақылау (тесттер)

Тесттер:

1.Қоршаған ортада мекендейтін және адам организміне зиян келтіруге қабілетті микроорганизмдерді зерттейтін медициналық микробиологияның бөлімі: 1. санитарлық микробиология

 2. иммунология

 3. ветеринарлық микробиология

 4. клиникалық микробиология

 5. биотехнология

2.Салыстырмалы түрде өмір сүру жағдайлары бірдей болып келетін биосфераның шектелген аймақтық бөлімшесі:

 1. биотоп

 2. гидросфера

 3. геосфера

 4. атмосфера

 5. онтосфера

3.Екі түрлі организмдердің бірге селбесіп өмір сүруі:

 1. симбиоз

 2. антогонизм

 3. паразитизм

 4. комменсализм

 5. жыртқыштық

4.Топырақтың санитарлық- бактериологиялық жағдайын … бағалайды.

 1. термофильді бактериялармен, коли-индекспен, перфрингенс-титрмен

 2. коли-титрмен, алтын түстес стафилококпен

 3. жалпы микроб санымен, коли-титр, коли-индекспен

 4. гемолитикалык стрептококпен, алтын түстес стафилококпен

 5. жалпы микроб санымен, перфрингенс-титрмен

5.Бір-біріне пайдалы өмір сүретін микроорганизмдерді түр аралық қарым-қатынасы... деп аталады.

 1. мутуализм

 2. метабиоз

 3. комменсализм

 4. паразиттілік

 5. саттелизм

6.Ішек таяқшалары кездесетін зерттелетін материалдың ең аз мөлшері ... деп аталады.

 1. коли-титр

 2. жалпы микробтық сан

 3. коли-индекс

 4. перфрингенс-титр

 5. перфрингенс-индекс

7.... топырақтың перфрингенс-титрін анықтау үшін қолданылатын қоректік

ортасы.


 1. Вильсон-Блер

 2. Ет пептонды агар

 3. Сабуро

 4. Эйкман

 5. Эндо

8.Топырақ пен, әсіресе, судың санитарлы-гигиеналық жағдайын бағалауда шешуші рольді атқаратын бактерия:

 1. бифидумбактериялар

 2. газды гангрена қоздырғышы

 3. ішек таяқшасы

 4. энтерококтар

 5. стафилакоктар

9.Судың санитарлық көрсеткіші ретінде микроорганизм тудыратын ауру:

 1. дизентерия

 2. холера

 3. лямблиоз

 4. эшерихиоз

 5. сіреспе

10.Топырақтың нәжіспен жаңадан ластануын анықтайтын санитарлы-гигиеналық көрсеткіші ретіндегі бактериялар:

 1. клостридиум перфрингенс, энтеробактериялар

 2. клостридиум перфрингенс

 3. клостридиум перфрингенс, цитобактериялар, энтерококтар

 4. ішек таякшалары, энтерококтар

 5. цитобактериялар, ішек таяқшалары

26


1. Тақырыбы: Судың микрофлорасы (ауыз судың, ашық сулардың, жүзу бассейіндер суының және шайынды сулардың). Судың санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдері.

2. Мақсаты: Судың санитарлы-бактериологиялық зерттеу әдістерін игеру.

3. Оқыту мақсаты: Судың санитар-микробиологиялық зерттеу әдістері.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Судың санитарлық-микробиологиялық бақылауы.

 2. Судың санитарлық көрсеткіш микроағзалары.

 3. Судағы бактериялардың жалпы санын анықтау.

 4. Судың коли-индексін анықтау.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: жұптасып жұмыс істеу.

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

3. www.google.kz

4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

7. Бақылау (есептер, тесттер)

Жағдайлық есептер:

1. Сізге ауыз суының бактериологиялық зерттеу нәтижесінің қортындысын алып келді, микрбтың жалпы саны 1 мл – 120, коли-индексі – 4. Осы көрсеткіштер бойынша қортынды жасаңыз, қандай шаралар жүргізу керек?Тесттер:

1. Судың санитарлық-микробиологиялық жағдайы...бойынша бағаланады. 1. жалпы микробтық сан, коли-индекс

 2. гемолиттік стрептокок және алтын түсті стафилококк

 3. цитробактерия және энтеробактерия

 4. перфрингс -титр

 5. ішек таяқшасы және энтерококк

2. Судың санитарлы-көрсеткiш микроорганизміне ... жатады.

 1. ішек таяқшасы

 2. стафилококк

 3. вибрион

 4. микобактериялар.

 5. аденовирустар.

3. Столдың, қондырғылардың, ыдыстардың, арнайы киімдердің микробтық ластануын тексеру үшін ... әдісі қолданылады.

 1. жуу және тампонды

 2. седиментациялық

 3. аспирациялық

 4. фильтрлік

 5. Кох

4.Суда ішек таяқшасы тобындағы бактериялары ... инкубациялайды.

 1. 370 С температурада 24-48 сағ.

 2. 400 Стемпературада 18-24 сағ.

 3. 390 С температурада 14-18 сағ.

 4. 440 С температурада 14-42 сағ.

 5. 370 С температурада 20-40 сағ.

5.Көлем бірлігінде болатын, микроорганизмдердің жалпы саны.

 1. коли-титр

 2. коли-индикс

 3. жалпы микробтың саны

 4. перфрингенс-индекс

 5. перфринген-титр

6.Ауыз суында коли-индекс ... тең

 1. 3-тен көп

 2. 3-тен аз

 3. 100-ге жуық

 4. 10-ға жуық

 5. 50-ге жуық

7.Судың нәжістік ластанудың көрсеткіші.

 1. протей

 2. стафилококк

 3. кейбір химиялық заттектер

 4. кандида саңырауқұлақтары

 5. ішек таяқшасы тобына жататын бактериялар

8.Судың санитарлы-микробиологиялық көрсеткіщ ... арқылы бағаланады.

 1. жалпы микробтың саны,коли-индекс

 2. гемолиттік стрептококк

 3. цитробактерия және энтеробактерия

 4. перфрингенс-титр

 5. ішек таяқшасы және энтерококк

9.Судың санитарлы көрсеткіш микроорганизміне .... жатады.

 1. стафилококк

 2. вибрион

 3. микобактериялар

 4. аденовирустар

 5. ішек таяқшасы

9.Ішуге жарамды таза судың 1мл-де кездесуге тиісті микробтар саны.

 1. 1л-1000-ға дейін

 2. 1л-100-гедейін

 3. 1мл-1000-ға дейін

 4. 1мл-10-ға дейін

 5. 1мл-100-ге дейін

10.Ішек таяқшалары кездесетін зерттелетін материалдың ең аз мөлшері ... деп аталады.

 1. коли-титр

 2. коли-индикс

 3. жалпы микробтың саны

 4. перфрингенс-индекс

 5. перфринген-титр

27


1. Тақырыбы: Ауаның микрофлорасы. Ауаның санитарлық көрсеткіш микроорганизмдері.

2. Мақсаты: Ауа санитарлы-бактериологиялық зерттеу әдістерін игеру.

3. Оқыту мақсаты: Ауаның санитар-микробиологиялық зерттеу әдістері.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Өнеркәсіптік орнындағы ауаны бақылау.

 2. Ауаның жалпы микробтық санын анықтау.

 3. Ауаның микробтық санын седиментациялық әдіспен анықтау.

 4. Ауаның микробтық санын аспирациялық әдіспен анықтау.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: жұптасып жұмыс істеу.

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

3. www.google.kz

4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

7. Бақылау (есептер, тесттер,.)

Жағдайлық есептер:


 1. Оқу бөлмесінде 60 минутқа бетін ашып, агар құйылған екі Петри табақшасы қойылды. Термостатта 37°С инкубирленді. Келесі күні екі табақшада өскен колониялардың саны 200 ден асты. Бұл әдісті қалай атайды? Берілген нәтиже бізге қандай мәлімет береді?

Тесттер:

1.Емдеу прфилактикасының мекемелердегі ауаның санитарлық жағдайын анықтайды.

А)Улы заттар табумен

Б) Сальмонеллалар болумен.

С)Термофильді бактериялар саны бойынша.

Д) Ауаның 1 метріндегі ішек таяқшасы саны бойынша

Е) Ауаның 1м3 көлеміндегі жалпы микробтар саны бойынша

2.Ауаны арнайы филтрден өткізу арқылы зерттейтін әдіс

А) асперациялық

Б) седиметациялық

С) фильтрациялық

Д) химиялық

Е) физикалық

3.Ауаның санитарлық көрсеткіш микроорганизмі

А)патогенді стрептококк

Б)клостридиум перфрингенс

С)жалпы микробтың саны

Д)перфрингенс-индекс

Е)перфринген-титр

4.Жабық мекемелердің ауаның санитарлы-бактерологиялық көрсеткіш микроорганизмдерді ... деп атайды.

А)гемолитикалық стрептококк, ішек таяқшасы

Б) гемолитикалық стрептококк, алтын түсті стафилококк

С)ішек таяқшасының жалпы микробиологиялық саны титрі

Д)алтын түсті стафилококк, перфрингенс

Е) ішек таяқшасы, алтын түсті стафилококк

5.Микроорганизмдердің ауада таралуында ... микрофлорасы жоғарғы маңызға ие.

А) Тыныс жолдарының кілегейлі қабатының.

Б) Асқорыту жолының кілегейлі қабатының

С) Ауыз қуысының кілегейлі қабатының

Д) Асқазанның кілегейлі қабатының

Е) Тері қабатының

6.Кротов аспабы ... анықтауда қолданылады.

А)ауа микрофлорасын

Б)су микрофлорасын

С)топырақ микрофлорасын

Д)коли-титр

Е)коли-индекс

7.Ауаның сандық микробиологиялық зерттеу әдістері .....

А)коли-титр, седиментациялық

Б)коли-индекс, асперациялық

С)седиментациялық,аспирациялық

Д)коли-титр,коли-индекс

Е)индекстеу

8.Аспирациялық әдісте микробтың санды есептейді ... формуламен.

А)а/v

Б)а *1000С)1000/V

Д)а*1000/V

Е)а*V/1000

9.Ауа микрофлорасын анықтауда қолданылатын аспап.

А)Зайцев аспабы

Б)Автоклав

С)Бубзеп колбасы

Д)Кротов аспабы

Е)Термостат

10.Ішек таяқшалары кездесетін зерттелетін материалдың ең аз мөлшері ... деп аталады.

А)коли-титр

Б)коли-индикс

С)жалпы микробтың саны

Д)перфрингенс-индекс

Е)перфринген-титр
28
1. Тақырыбы: Тұрмыстық заттардың микрофлорасы. Тұрмыстық заттардың санитарлық көрсеткіш микроорганизмдері.

2. Мақсаты: Қолданылатын бұйымдардың санитарлық микробиологиялық зерттеу әдістерін игеру.

3. Оқыту мақсаты: Қолданылатын бұйымдардың санитар-микробиологиялық зерттеу әдістері.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Қолданылатын бұйымдардың фекальді ластануын анықтау.

 2. Тампон әдістері.

 3. Шайынды алу әдісі.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: шағын топтар.
6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

3. www.google.kz

4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

7. Бақылау (есептер, тесттер)

Жағдайлық есептер:


 1. Қолданылатын бұйымдардың шайындыларын еккен қоректік ортадан Е.Соli анықталды. Қолданылған бұйымдардың тазалығын сақтау үшін қандай алдын алу шараларын жүргізу керек.

Тесттер:

1.Күнделікті бұйымдардың алтын түстес стафилококкпен және ... тұқымдануын лайықты қоректік агарларды қолданады.

А)пневмакоккпен

Б)энтерококкпен

С)фекальды стрептококкпен

Д)менингококкпен

Е)гонококкпен

2.Столдардың,қондырғылардың,ыдыстардың,арнайы киімдердің микробтық ластануын тексеру үшін .... әдісі қоланылады.

А)жуу және тампондау

Б)седиментациялық

С)аспирациялық

Д)фильтрлік

Е)кох

3.Стерилденбеген медициналық приборларды қолдану барысында зақымдалу .... деп аталады.А)көлденең

Б)трансмиссивті

С)қарым-қатынас

Д)алиментарлы

Е)парентральды

4.Сұйық ортадағы себінділерді .... термостатта инкубациялайды.

А)430 С

Б)480 С

С)370 С

Д)250 С

Е)150 С

5.Қоздырғыштары киім биттерінің көмегімен сүрткенде жұғатын, гемолимфаның құрамындағы спирохетоз:

А)Ку-қызбасы

Б)Қайтымды сүзек

С)Эпидемиялық бөртпе сүзегі

Д) Эндемиялық бөртпе сүзегі

Е)Кенелік қайтымды сүзек

7.Тығыз ортаға себінділерді .... термостатта инкубациялайды.

А)430 С

Б)480 С

С)370 С

Д)250 С

Е)150 С

8.Столдардың,қондырғылардың,ыдыстардың,арнайы киімдердің микробтық ластануын тексеру үшін .... әдісі қоланылады.

А)жуу және тампондау

Б)седиментациялық

С)аспирациялық

Д)фильтрлік

Е)кох

9.Сұйық ортадағы себінділерді .... термостатта инкубациялайды.А)430 С

Б)480 С

С)370 С

Д)250 С

Е)150 С

10.М.leprae ... арқылы беріледі.

А)тағам

Б)жыныстық қатынасС)тұрмыстық қатынас

Д)вертикальды

Е)су
29
1. Тақырыбы: Тағамдардың (сүт және сүт тағамдары, ет, балық, консервілер) санитарлық-микробиологиялық зерттеуі.

2. Мақсаты: Ас тағамдардың санитарлық микробиологиялық зерттеуді меңгеру.3. Оқыту мақсаты: Ас тағамдардың санитарлық микробиологиялық зерттеуді үйрету.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Сынақ алу.

 2. Жалпы микробтық санын анықтау (ЖМС).

 3. Микроағзалардың санитарлық көрсеткішін анықтау.

 4. Ішек таяқшасының бактеряларының тобын анықтау

 5. Шектеулі араластыру әдісі (титр).

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: пікірталас.

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

3. www.google.kz

4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

7. Бақылау (тесттер)

Тесттер:

1.Қоршаған ортада мекендейтін және адам организміне зиян келтіруге қабілетті микроорганизмдерді зерттейтін медициналық микробиологияның бөлімі: 1. санитарлық микробиология

 2. иммунология

 3. ветеринарлық микробиология

 4. клиникалық микробиология

 5. биотехнология

2.Салыстырмалы түрде өмір сүру жағдайлары бірдей болып келетін биосфераның шектелген аймақтық бөлімшесі:

 1. биотоп

 2. гидросфера

 3. геосфера

 4. атмосфера

 5. онтосфера

3.Екі түрлі организмдердің бірге селбесіп өмір сүруі:

 1. симбиоз

 2. антогонизм

 3. паразитизм

 4. комменсализм

 5. жыртқыштық

4.Топырақтың санитарлық- бактериологиялық жағдайын … бағалайды.

 1. термофильді бактериялармен, коли-индекспен, перфрингенс-титрмен

 2. коли-титрмен, алтын түстес стафилококпен

 3. жалпы микроб санымен, коли-титр, коли-индекспен

 4. гемолитикалык стрептококпен, алтын түстес стафилококпен

 5. жалпы микроб санымен, перфрингенс-титрмен

5.Бір-біріне пайдалы өмір сүретін микроорганизмдерді түр аралық қарым-қатынасы... деп аталады.

 1. мутуализм

 2. метабиоз

 3. комменсализм

 4. паразиттілік

 5. саттелизм

6.Ішек таяқшалары кездесетін зерттелетін материалдың ең аз мөлшері ... деп аталады.

 1. коли-титр

 2. жалпы микробтық сан

 3. коли-индекс

 4. перфрингенс-титр

 5. перфрингенс-индекс

7.... топырақтың перфрингенс-титрін анықтау үшін қолданылатын қоректік

ортасы.


 1. Вильсон-Блер

 2. Ет пептонды агар

 3. Сабуро

 4. Эйкман

 5. Эндо

8.Су-тұз, ақуыз, көмірсу, холестерин алмасуына қатысатын ішек микрофлорасы ... қызметін атқарады.

 1. ас қорыту

 2. детоксикация

 3. антимутагенді

 4. антагонисті

 5. қорғаныстық

9.Макроорганизмде тұрақты болатын микроорганизм:

 1. резидентті

 2. факультативті

 3. транзиторлы

 4. шартты емес

 5. тұрақты емес

10.Ағзаның қарсы тұру қабілетінің төмендеген кезінде, қалыпты микрофлора өкілдерінің іріңді-қабыну процессін шақыру қабілетін ... деп атайды.

 1. аутоинфекция

 2. реинфекция

 3. экзогенді инфекция

 4. суперинфекция

 5. аралас инфекция

30


1. Тақырыбы: Санитарлық вирусологиялық зерттеу әдістері.

2. Мақсаты: Санитарлық-вирусологиялық зерттеу әдістерін меңгеру.

3. Оқыту мақсаты: Санитарлық-вирусологиялық зерттеу әдістерін үйрету.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Судың санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдері.

 2. Топырақтың санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдері.

 3. Ауаның санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдері.

 4. Қолданылатын бұйымдардың санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдері.

 5. Тағамдық өнімдердің санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдері.

 6. Жабдықтардың санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдері.

 7. Қолдың және қызметкерлердің арнайы киімінің санитарлық-микробиологиялық зерттеуі.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: шағын топтар.

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

3. www.google.kz

4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

7. Бақылау (тесттер)

Тесттер:

1. Вирионның өлшем бірлігі: 1. дм

 2. мм

 3. нм

 4. см

 5. мкм

2. Күрделі вириондардың нуклеокапсиді мен суперкапсидінің химиялық құрамы:

 1. полисахаридтер, липидтер

 2. белоктар, липидтер

 3. белоктар, полисахаридтер

 4. белоктар, липидтер, липополисахаридтер

 5. липидтер, полисахаридтер, белоктар

3. Бір жіпшелі ДНҚ кездесетін микроорганизмдер:

 1. актиномицеттер

 2. саңырауқұлақтар

 3. микоплазмалар

 4. вирустар

 5. риккетциялар

4. Вирус геномы:

 1. РНҚ немесе и РНҚ

 2. ДНҚ не РНҚ

 3. ДНҚ және РНҚ

 4. ДНҚ немесе и РНҚ

 5. РНҚ немесе т РНҚ

5. Қарапайым вирионның құрлымы:

 1. нуклеин қышқылы

 2. нуклеин қышқылы, капсула

 3. белок, нуклеин қышқылы

 4. нуклеин қышқылы, цитоплазматикалық мембрана

 5. көмірсу, белок, нуклеин қышқылы

6. Нуклеокапсидтен ғана тұратын вирустар:

 1. провирустар

 2. қарапайым

 3. күрделі

 4. күрделі және қарапайым

 5. профагтар

7. Суперкапсидтен тұратын вирустар:

 1. күрделі және қарапайым

 2. қарапайым

 3. провирустар

 4. күрделі

 5. профагтар

8. Өлшемі 10-20 х 160-200 нм болатын, фибрилл түріндегі белоктық агенттер:

 1. вириоидтар

 2. бактериофагтар

 3. провирустар

 4. вириондар

 5. приондар

9. Прокариотты жасушаларда паразитті өмір сүретін микроорганизмдер:

 1. вирустар

 2. вириондар

 3. приондар

 4. вириоидтар

 5. бактериофагтар

10. Вирустарды 2 топқа бөлу негізделген:

 1. Құрылысына

 2. Биохимиялық қасиеттеріне

 3. Физиологиясына

 4. Нуклеин қышқылы типіне

 5. Морфологиясына


Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫПән: Микробиология
Пән коды: Мik 2210
Мамандық: 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс»
Оқу сағатының көлемі (кредит): 225 сағат (5 кредит)
Курсы және оқу семестрі: 2, III-IV
СӨЖ: 150 сағ

Шымкент 2013 ж.

Биохимия, биология және микробиология кафедрасының оқу бағдарламасы 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс» мамандығы негізінен құрастырып кафедра мәжілісінде талқыланды:


Хаттама №____ «____» ________ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к. _____________ Есіркепов М.М.

1
1. Тақырыбы: Микробиологияның дамуындағы отандық және шетелдік ғалымдардың рөлі. Жарықтық микроскоптың құрылысы. Микроскоп түрлері (түнекайдынды, фазалы контрасты, люминесцентті, электронды).

2. Мақсаты: Микробиология дамуы кезеңдерін және микроскоптың әдістерін меңгеру.3. Тапсырма:

 1. Микробиологиялық зертханадағы кеңінен қолданатын құрал жабдықтармен таныcтырып үйрету.

 2. Иммерсионды жарық микроскопта жұмыс істетуді үйрету.

 3. Бактерия дақылынан дайындалған фиксацияланған жұғындыны қарапайым әдіспен бояуды үйрету.

 4. Боялған препараттарды қарапайым иммерсиондық жүйеде микроскоптауды үйрету.

 5. Бактериологиялық ілмекпен, инемен, шпателмен егуді үйрету.

 6. Сұйық және тығыз қоректік орталарды дайындауды үйрету.

 7. Ет пептонды сорпаның рН көрсеткішін анықтауды үйрету.

 8. Микроағзалардың биохимиялық қасиетін анықтауды үйрету.

 9. Жарықтық микроскоптың құрылымы.

 10. Иммерсионды микроскоптау.

 11. Күңгірт жазықты микроскоптау.

 12. Фазалы-контрастты микроскоптау.

 13. Люминисцентті микроскоптау.

 14. Электронды микроскоптау.

 15. Бактериялардың морфологиясы.

 16. Фиксирленген жұғынды препараттарын дайындау.

 17. Қарапайым бояу әдістері.

 18. Таза дақылды бөліп алу этаптары.

 19. Аэробты бактериялардан таза дақылды бөліп алу әдістері.

 20. Анаэробты бактериялардан таза дақылды бөліп алу әдістері.

4. Орындау түрі: презентация, рефераттар, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар.

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7.Әдебиет:

Негізгі:

 1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

 2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

 3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

 4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

 5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

 6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

 7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

 8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

 1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

 2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

 3. www.google.kz

 4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

 5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

 6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

 7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

 8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

8. Бақылау (тесттер)

Тесттер:

1. Тірі ағзаларды ашқан ғалым 1. Д. Ивановский

 2. Л. Пастер

 3. И. Мечников

 4. Р. Кох

 5. А. Левенгук

2. Вирусты ашқан ғалым:

 1. Д. Ивановский

 2. Л. Пастер

 3. И. Мечников

 4. Р. Кох

 5. А. Левенгук

3. Темекі мозаика вирусын ашқан ғалым

 1. Л. Пастером

 2. Р. Кохом

 3. И. Мечниковым

 4. А. Флемингом

 5. Д. Ивановским

4. Пенициллинді тапқан ғалым:

 1. И. Мечниковым

 2. Р. Кохом

 3. Д. Ивановским

 4. А. Флемингом

 5. Л. Пастером

5. Туберкулез қоздырғышын тапқан ғалым:

 1. Л. Ценковский

 2. Д. Самойлович

 3. С. Китазато

 4. Ф. Леффлер

 5. Р. Кох

6. Микроорганизмнің аттенуация әдісін енгізген ғалым:

 1. Д. Ивановский

 2. Р. Кох

 3. И. Мечников

 4. Л. Пастер

 5. Д. Заболотный

7. Ісік ауруларының теориясын ашқан ғалым:

 1. Д. Ивановский

 2. II. Гамалея

 3. В. Тимаков

 4. Л. Зильбер

 5. С. Виноградский

8. Д. И. Ивановскийдің ғылыми еңбегі:
А) вирусологияның негізін қалаушы

 1. Бруцеллез бойынша классикалық еңбектің авторы

 2. Топырақ микробиологиясының қалаушысы

 3. Көктем-жаз кене энцефалиті қоздырғышын

E) Тырысқақ вибрионын

9. Алғашқы бактериологиялық әдіс (таза дақылды бөліп алу) қолдану:


 1. А. Ван-Левенгук.

 2. Л. Пастер.

 3. Р. Кох.

D) K. Эбepт.

Е) И.И. Мечников.10. Микробиология дамуында Пастер кезеңі ... қамтиды:

 1. ХIХ ғасырдың екінші жартысы

 2. ХVIII ғасырдың екінші жартысы

 3. ХVIII ғасырдың бірінші жартысы

 4. ХIХ ғасырдың бірінші жартысы

 5. ХХ ғасырдың басы

2
1.Тақырыбы: Жұғынды дайындау және микроскопия техникасы. Қарапайым және күрделі бояу әдістері. Грам, Гисс, Бурри, Нейсер, Ожешко, Циль - Нильсен бойынша бактерияларды тірі кезінде зерттеу. Аэробтар және анаэробтардың таза дақылын бөліп алу әдістері. Бактериологиялық әдіс. (1-4 күн).

2. Мақсаты:

 1. Микробиологиялық лабораториядағы кеңінен қолданатын құрал жабдықтармен таныстыру және үйрету.

 2. Иммерсионды жарық микроскопта жұмыс істетуді үйрету.

 3. Бактериологиялық ілмекпен, инемен, шпателмен егуді үйрену.

 4. Сұйық және тығыз қоректік орталарды дайындау.

 5. Ет пептонды сорпаның рН көрсеткішін анықтау.

 6. Микроорганизмдердің биохимиялық қасиетін анықтау.

Тапсырма:

 1. Медициналық микробиология пәнінің анықтамасы.

 2. Микробиологиялық лабораторияны жабдықтау мақсаты.

 3. Микробиологиялық және оқу лабораториясының құрылу принциптері.

 4. Микробиологиялық лабораторияның жабдықталуы және жұмыс орны.

 5. Дақылды өсіру, сақтау, лабораториялық ыдысты стерилизациялау үшін қолданылатын аппараттар.

 6. Микробиологиялық лабораторияларда жұмыс істеу ережесі, және қауіпсіздік техникасы. (Режимді жағдай).

 7. Қарапайым және күрделі бояу әдістеріне анықтама.

 8. Бактерия дақылынан дайындалған фиксацияланған жұғындыны қарапайым әдіспен бояу.

 9. Боялған препараттарды қарапайым иммерсиондық жүйеде микроскоптау.

 10. Грам әдісімен бояу механизмі және кезеңділігі

 11. Ожешко әдісімен бояу механизмі және кезеңділігі

 12. Нейссер әдісімен бояу механизмі және кезеңділігі

 13. Бурри-Гинс әдісімен бояу механизмі және кезеңділігі

 14. Циль-Нильсен әдісімен бояу механизмі және кезеңділігі.

 15. Қоректік ортаның жіктелуі.

 16. Бактерияларды дақылдау әдісі.

 17. Бактериялардыңт аза дақылын бөліп алудың 1,2,3-і этаптары.

 18. Аэробты бактериялардан таза дақылды бөліп алу әдістері.

 19. Анаэробты бактериялардан таза дақылды бөліп алу әдістері.

 20. Зертханалық жағдайда диагностикалау немесе анықтау мақсатында олардың дақылдық қасиеттерін анықтау.

 21. Зертханалық жағдайда диагностикалау немесе анықтау мақсатында олардың сахаролитикалық бактерия ферменттерін анықтау.

 22. Зертханалық жағдайда диагностикалау немесе анықтау мақсатында олардың протеолитикалық бактерия ферменттерін анықтау.

4. Орындау түрі: презентация, рефераттар, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар.

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7.Әдебиет:

Негізгі:

 1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

 2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

 3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

 4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

 5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

 6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

 7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

 8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

 1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

 2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

 3. www.google.kz

 4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

 5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

 6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

 7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

 8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

8. Бақылау (тесттер)

Тесттер:

1.Тірі және мұражай дақылдары ... сақталады. 1. тоңазытқышта

 2. бикcте

 3. термостатта

 4. анаэростатта

 5. автоклавта

2.... иректелген бактерияларға жатады.

 1. Спирохеттер

 2. Стафилакоктар

 3. Бацилалар

 4. Стрептококтар

 5. Сарцилалар

3.Анилинді бояулармен бояу әдісі:

 1. жай

 2. күрделі

 3. физикалық

 4. химиялық

 5. фиксирленуші

4.... шар, таяқша, иілген пішінді микроағзаларға жатады.

 1. Бактериялар

 2. Вирустар

 3. Саңыраукұлақтар

 4. Ашытқылар

 5. Қарапайымдылар

5.... шар тәрізді, сопақша, ланцет пішінді микроағзаларға жатады.

 1. Коктар

 2. Спирохеттер

 3. Вибриондар

 4. Актиномицеттер

 5. Таяқша

6.Бактериялардың биноминальды номенклатурасында аталатын негізгі сатылар:

 1. туыстас пен түр

 2. бөлім мен клас

 3. клас пен қатар

 4. қатар мен тұқымдас

 5. тұқымдас пен туыс

7.Микробиологияда негізгі таксономиялық бірлік болып табылады.

 1. түр

 2. класс

 3. тұқымдастық

 4. туыстастық

 5. қатар

8.Сәйкес перпендикуляр жазықтықта бөлінетін, пакеттер түзуші коктар:

 1. сарциналар

 2. стрептококтар

 3. тетракоктар

 4. стафилококтар

 5. диплококтар

9.Микроағзалар қауіптілік дәрежесі бойынша ... топқа бөлінеді.

 1. төрт

 2. екі

 3. үш

 4. бес

 5. алты

10.Микроағзаларды иммерсионды жүйеде зерттеу үшін .. объектив қолданады.

 1. х 90

 2. х 8

 3. х 10

 4. х 40

 5. х 100

3


1. Тақырыбы: Риккетсиялар, хламидиялар, микоплазмалар, актиномицеттер, спирохеталар, қарапайымдылар, саңырауқұлақтардың лабораториялық диагноз қою негіздері. Вирустарды индикациялау және идентификациялау. Фаготиптеу.

2. Мақсаты:

 1. Қарапайымдылардың, спирохетоздарды, хламидиоздарды, риккетсиоздардың және микоплазмоздардың зертханалық диагностикалау әдістерін меңгеру.

2.Қарапайымдылардың, спирохетоз, хламидиялар және риккетсиоздардың лабораториялық диагностиксын үйрету.

3. Бұл инфекцияларда қолданатын диагностикалық, алдын алу және емдеу

препараттарын таныстыру.

4.Электронды-микроскоптық суреттер мен сызбалар бойынша жай және күрделі вирион құрылыстарын зерттеу әдісін меңгеру 1. Тапсырма:

1.Патогенді спирохета қоздырғыштарының морфологиялық және дақылдық, биохимиялық қасиеттерi антигендiк құрылымы, патогендiлiк факторлары, клиникасы және иммунитетiнiң ерекшелiктерi, емдеу, арнайы алдын – алу.

2.Риккетсия, хламидия қоздырғыштарының морфологиялық және дақылдық, биохимиялық қасиеттерi, антигендiк құрылымы, патогендiлiк факторлары, клиникасы және иммунитетiнiң ерекшелiктерi, емдеу, арнайы алдын – алу.

3.Ку-лихорадка қоздырғышының биологиялық белгілері, патогенезі клиникасы және иммунитеті, емдеу және алдын алу.

Вирустарды индикациялау және идентификациялау әдістері (типтеу).

4.Бактериофагтардың биологиялық ерекшеліктері (фагтардың), олардың пішіні.

5. Инфекциялық фагтар: қозғалыссыз, вирулентті және әлсіз фагтар.

6. Қоршаған ортадан фагтарды бөліп алу.

7. Фагтарды сандық және сапалық анықтау әдістері.

8.Фагтардың литикалық әсері спектрін анықтау.

9.Фагтардың литикалық әсері спектрін анықтау.4. Орындау түрі: презентация, рефераттар, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар.

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

6. Тапсыру мерзімі: 3 апта

7.Әдебиет:

Негізгі:

 1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

 2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

 3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

 4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

 5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

 6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

 7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

 8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

 1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

 2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

 3. www.google.kz

 4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

 5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

 6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

 7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

 8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

8.Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

Тесттер:

1. ... иректелген бактерияларға жатады. 1. Спирохеттер

 2. Стафилакоктар

 3. Бацилалар

 4. Стрептококтар

 5. Сарцилалар

2. Анилинді бояулармен бояу әдісі:

 1. жай

 2. күрделі

 3. физикалық

 4. химиялық

 5. фиксирленуші

3. ... шар, таяқша, иілген пішінді микроағзаларға жатады.

 1. Бактериялар

 2. Вирустар

 3. Саңыраукұлақтар

 4. Ашытқылар

 5. Қарапайымдылар

4. ... шар тәрізді, сопақша, ланцет пішінді микроағзаларға жатады.

 1. Коктар

 2. Спирохеттер

 3. Вибриондар

 4. Актиномицеттер

 5. Таяқша

5. Бактериялардың биноминальды номенклатурасында аталатын негізгі сатылар:

 1. туыстас пен түр

 2. бөлім мен клас

 3. клас пен қатар

 4. қатар мен тұқымдас

 5. тұқымдас пен туыс

4


1.Тақырыбы: Генетикалық зерттеу әдістері (трансформация, трансдукция, коньюгация бойынша тәжірибе). Микроорганизмдерге физикалық және химиялық факторлардың әсері. Антимикробтық препараттар. Тіндерде антибиотиктерді анықтау.


2. Мақсаты:

 1. Бактериальды популяциялардың рекомбинаттары мен мутанттары селекциясының әдістерін, сондай-ақ бактерия плазмидаларын айқындау әдістерін толық меңгере білу

 2. Қоршаған ортаның микроағзаларға әсер ету факторларын зерттеу әдістерін меңгеру.

 3. Микроағзалардың антибиотиктерге сезімталдығын диск және сұйылтылған әдіспен анықтау әдісін меңгеру.

 4. Антибиотикотерапияның эффективтілігін анықтауды және бактериялардың антибиотиктерге сезімталдылығын анықтау әдісін білу.

Тапсырма:

1.Вирустар генетикасының ерекшеліктері.

2.Жұқпалы ауруларға диагноз қоюдың генетикалық және гендік әдістері.

3.Бактерия геномының құрылысы. 1. Микроорганизмдердің зат айналым процессіндегі ролі.

 2. Адам ағзасының,ас қорыту,тыныс алу, зәр шығару жүйесінің микрофлорасы, оның сапалық және сандық құрамы, .

 3. Тоқ ішектің микрофлорасының маңызы мен микроорганизмге әсері.

 4. Медициналық бұйымдармен қызметкерлерінің қолын санитарлық бактериологиялық зерттеу.

 5. Дисбактериоз оның себептері. Дисбактериозға коррекция жүргізуге арналған препараттар (эубиотиктер).

 6. Химиотерапевтикалық препараттарға анықтама беріңіз.ХТП-ға жалпы сипаттамалар беріңіз.

 7. ХТП негізгі топтарын, атап өтіңіз?

 8. “Антибиотик” терминіне анықтама беріңіз. Антибиоьиктердің шығу табиғатын, әсер ету механизі бойынша жіктелуі.

 9. Антибиотиктердің микроорганизмдерге әсер ету спектрі бойынша жіктелуі.

 10. Бактериялардың дәріге тұрақтылығы.

 11. Вирустардың ХТП-ға тұрақтылығын.

 12. Вирустық инфекция емдеудегі ХТП-ның аз қолдану себептері.

 13. Инфекциялық ауруларды емдеудегі антибиотикотерапиялық жанама әсері.

 14. Бактериялардың антибиотиктерге сезімталдығын анықтау әдістері.

4. Орындау түрі: презентация, рефераттар, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар.

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

6. Тапсыру мерзімі: 4 апта

7.Әдебиет:

Негізгі:

 1. Медицинская микробиология: учебник / под ред. Покровского В. И. – 4-е изд,испр – М,2008.

 2. Рамазанова Б.А.., Қ. Құдайбергенұлы, А.Л. Котова және т.б.-Жалпы микробиология. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы. 2008 ж. 391 бет.

 3. Рамазанова Б.А.., Құдайбергенұлы Қ. Медициналық микробиология оқулық-Алматы 2010

 4. Медицинская микробиология: оқулық /Б.А. Рамазанова (ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі.-Алматы: «Print-S», 2011.-200 экз.

 5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебник/под ред Покровского В.И. -4-е изд, испр.-М,2008.

 6. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова (ж.б.).-Алматы: Б.ж., 2010.-32 экз.

 7. Микробиология: учебник/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-30экз.

 8. У.Т. Арықпаева., А.Н. Саржанова., Е.Х. Нуриев. Медициналық микробиология оқу құралы 1-2 том.-Қарағанды 2012.

Қосымша:

 1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-2-е изд., испр. –СПб., 2000

 2. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002

 3. www.google.kz

 4. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

 5. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.

 6. Бактериялардың генетикасы: оқу құралы. –Астана, 2000

 7. Колонизация резистенттілік Дисбактериоз. Коррекциясы: әдіст.құрал.-Астана, 2000.

 8. Микробиология саласына еңбегі сіңген ғалымдар: қысқаша анықтама. – Астана, 2000.
8. Бақылау (есептер, тесттер)

  1. Созылмалы стафилококкты инфекциямен ауыратын науқастың, ұзақ уақыт химиотерапиялық препараттармен емделгеннен кейін, ЖСА-да колония терінде алтындатылған стафилококк дақылы бөлініп алынды. Стафилококктардың колониясын, колониясында ауысуын қалай түсіндіруге болады?

  2. Ультракүлгін сәулелермен сәулелендіргенде капсула түзуші клебсиелла дақылдары капсула түзу қабілетітілігін жоғалтады. Сондай-ақ тышқандардың аурушаңдық қасиеті де жоғалады. Аурушаңдықтың жоғалуы мен капсула синтездеу қабілетітілігін қалай түсіндіруге болады?

Тесттер:

1. Вирустардың генетикалық ерекшелігі: 1. ақпарат ДНҚ да жазылған

 2. ақпарат плазмидаларда жазылған

 3. ақпараты жоқ

 4. ақпарат РНҚ да жазылған

 5. ақпарат РНҚ мен ДНҚ да жазылған

2. Фагтардың ақ уызды құрылымының симетрия типі

 1. сызықша-куб тәрізді

 2. спиралді

 3. сызықшалы

 4. куб тәрізді

 5. спиралді және куб тәрізді

3. Бактерия жасушасының ішіне енуші жекеленген бактериялардың лизисін шақырушы фагтар

 1. лизогенді

 2. умеренные

 3. вирулентті

 4. ақаулы

 5. тікелей

4. Индукция фагы – бұл лизогенді бактерия фагының өнімі .... әсерімен күшейтіледі

 1. УКС және химиялық заттардың

 2. температураның

 3. мұздатудың

 4. инфра қызыл сәуленің

 5. сәулеленудің әсерімен

5. Вирустың адамда ауру тудыруына себепкер негізгі қасиет:

 1. адам жасушасында көбеюі

 2. нуклеокапсидтен құралуы

 3. наномерлік өлшемі

 4. суперкапсидінің болмауы

 5. адам организіміне енуі

 1. Топырақ пен, әсіресе, судың санитарлы-гигиеналық жағдайын бағалауда шешуші рольді атқаратын бактерия:

 1. бифидумбактериялар

 2. газды гангрена қоздырғышы

 3. ішек таяқшасы

 4. энтерококтар

 5. стафилакоктар

 1. Судың санитарлық көрсеткіші ретінде микроорганизм тудыратын ауру:

 1. дизентерия

 2. холера

 3. лямблиоз

 4. эшерихиоз

 5. сіреспе

 1. Асқазан-ішек трактісінің патологиясына дәлел болатын асқазан микрофлорасындағы өзгерістер:

 1. эшерихиялар мен бактероидтардың пайда болуы

 2. коринебактериялар мен протеялардың пайда болуы

 3. лактобактериялар мен стрептококтардың пайда болуы

 4. қышқылға тұрақты бактериялардың көбеюі

 5. саңырауқұлақтар мен ашытқылардың көбеюі

 1. Бір организмдердің әсерінен басқа микроорганизмдердің өсуі жылдамдайтын түр аралық қатынастар:

 1. метабиоз

 2. мутуализм

 3. саттелизм

 4. комменсализм

 5. паразитизм

 1. Микрофлораның сандық және сапалық тұрғыда өзгерісінен туындайтын жағдай:

 1. рецидив

 2. реинфекция

 3. эубиоз

 4. суперинфекция

 5. дисбактериоз

 1. Диск әдісінде бактерияның қандайда бір антибиотикке сезімтал екендігін айғақтаушы көрініс:

 1. диск айналасында ешқандай өзгерістің болмауы

 2. диск айналасында жасыл жолақтың пайда болуы

 3. диск айналасында преципитация жолағының пайда болуы

 4. диск айналасында гемолиз аймағының пайда болуы

 5. диск айналасында лизис аймағының пайда болуы

 1. Антибиотикотерапия асқыныуының екінші тобына жататындар:

 1. препараттардың тікелей токсикалық әсері

 2. дисбактериоз

 3. аллергиялық реакциялар

 4. өршу реакциялары

 5. дәріге тұрақтылықтың дамуы

5


1. Тақырыбы: Биологиялық зерттеу әдістері. Патогендік факторлар.

Иммунологияның даму тарихы. Иммунитет теориялары.

2.Мақсаты: Инфекциялық аурулар диагностикасында және ғылыми эксперименттерде кең қолданылатын биологиялық зерттеу әдістерін меңгеру.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет