Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлеміжүктеу 1.33 Mb.
бет3/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


2.8. Сабақ беру және оқыту әдістері:

Тәжірибелік сабақты өткізу түрі: мәтінмен жұмыс, жағдайлық есептер беру, презентациялар жасау, пікірталас, сұхбаттасу, тест тапсырмаларымен жұмыс жүргізу, сұрақ-жауап, әңгімелесу т.б.
Аралық бақылауды өткізу түрі: тест жұмыстары, сұрақтарға жауап беру, мәтінмен жұмыс, ауызша баяндау т.б.
ОСӨЖ-ді өткізу түрі: мәтінмен жұмыс түрлері, терминологиялық, түсіндірмелі сөздікпен жұмыс, жаттығу жұмыстарын орындау т.б.
СӨЖ-ді ұйымдастыру түрі

Өздік жұмыс – оқу танымдық әрекеттің ерекше түрі. Оны орындау барысында оқытушы тек кеңес беруші, бағыттаушы қызмет атқарады. Өзіндік жұмыс студенттің өз біліміне деген жауапкершілігін арттырып, оны өз білімінің траекториясын анықтауға және қолданатын білім әдістерін таңдауға баулиды. Сөйтіп оның еркін әрекет жасау дағдысын қалыптастырады.

Оқу үрдісіндегі СӨЖ-дің мазмұны мынадай талаптарға сай болу қажет:


 • тапсырма мазмұны тіл үйренушінің ерекшеліктерін ескере отырып жасалуы керек;

 • бұған дейін қамтылған білімге сай құрылу керек,

 • берілген тапсырма түсінікті, мазмұны қызығушылық танытатындай болу керек;

 • тапсырма мазмұны мен орындау тәртібі бірте-бірте күрделене берілуі керек;


2.9 Студенттердің білім және дағдыларын бағалау әдістері:
Сабақтың тақырыптары

Құзіреттілікті бағалау әдістері

Білім

Дағды

Коммуникатив-тік компетенция

Құқық-тық компе-тенция

Өзін-өзі дамыту

1

Стиль және оның түрлері (публицистикалық стиль, ауызекі сөйлеу тілі стилі, ресми іс қағаздар стилі, көркем стиль, ғылыми стиль)

жағдайлық тапсырмалар беру

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

2

Іс қағаздары және олардың түрлері

жағдайлық тапсырмалар беру

мәтінмен жұмыс түрлері сөздікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Газет-журнал-дардағы материалдар-мен жұмыс жасау

3

Ақпараттық анықтамалық – құжаттар. Анықтама, жұмыс істейтіндігі туралы, мәлімет

Мәтін тақырыбын-дағы негізгі идеяны табу;

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу

Ауызша, жазбашажұмыстар4

Қызметтік хаттар, жолдаухат, құттықтау хат, қолхат, талап ету хат т.б.

Қызығушы-лық таныт-қан тақырып бойынша қарапайым мәтіндегі нақты ақпараттар-ды оқу және түсіну

Мәтінмен жұмыс,

жаттығу жұмыста-рын орындау т.б.Салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Дыбысталуы нақты жүйеленген радио және телебағдарламалардағы мәліметтерді білу

5

Хабарландыру, ақпарат беру туралы

Күнделікті өмірдегі фактіге құрылған мәліметтер мен оны түсіндіруге қажетті әрекеттерге қысқаша баяндама жасау.

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлеріқарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

6

Хаттама.


Монолог түрінде әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби оқу саласында жағдаяттар-ды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлеріқарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу,

оқуматериалдарыменжұмысжасау.7

Азаматтық қатынастар жөніндегі құжаттар.

Аралық бақылау.

Тақырыптар мен тақы-рыпшалар аясындағы нақты жағ-дайларды немесе таныс зат-тар/обьек-тілерді сипаттау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлерісалыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау

8

Еңбек шарты, ұжымдық еңбек шарты.

Монолог түрінде әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби оқу саласында жағдаяттар-ды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау

жаттығу жұмыс-тарын орындау т.б.

талдау, жинақтау, тест тапсырма-ларымен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

9

Өтініш, өкімдер т.б.

баяндау

мәтінмен жұмыс түрлері

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Күрделітапсырмалар-мен жұмыс

10

Кадрлар жөніндегі жеке іс парағы. Сауалнама.

әңгімелесу

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмаларымен жұмыс т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

11

Мінездеме, түйіндеме, өмірбаян.

сұхбат

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

12

Бұйрық түрлері.

Сұрақ-жауап

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлерісалыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Дыбысталуы нақты жүйе-ленген радио және теле-бағдарлама-лардағы мәліметтерді білу

13

Жұмысқа орналасуда қажетті құжаттар.

Қызығушы-лық таныт-қан тақырып бойынша қарапайым мәтіндегі нақты ақпараттар-ды оқу және түсіну

термино-логиялық, түсіндір-мелі сөздікпен жұмыс

тест тапсыр-маларымен жұмыс, медици-налық термин-дерді дұрыс қолдану т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

14

Санитарлық – эпидемиоло-гиялық салауаттылық

Тақырыптар мен тақы-рыпшалар аясындағы нақты жағ-дайларды немесе таныс зат-тар/обьек-тілерді сипаттау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлеріталдау, жинақтау, тест тапсырма-ларымен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Газет-журнал-дардағы материалдар-мен жұмыс жасау


15

Стационардан шықан адамның статистикалық картасы.

Аралық бақылау

Жаттығу жұмыстары,

ауызша, жазбаша жұмыстар

Мәтінмен жұмыс түрлері.

Ауызша, жазбаша жұмыстар
Қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау.Ауызша, жазбаша жұмыстар

Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс


Қорытынды бақылау:

1. Когнитивті - білім компетенциясы (тақырыптық материалды білу) – 100 балл

2. Операционалды – дағды компетенциясын білу – 100 балл

3. Коммуникативті компетенцияны қолдану – 100 балл

4. Құқықтық компетенция – 100 балл

5. Өзін – өзі дамыту – 100 балл


Ағымдық бақылау t- құзыреттілік қалыпты деңгейлік бағасы

t=(Z+N+K+P+S)/n

n-барлық құзыреттілік бойынша саны

Z: z1 + z2+... zn – білімді бағалау

N: n1+ n2+... nn – дағдыны бағалау

K: k1+ k2+... kn – коммуникативті құзыреттілікті бағалау

P: p1+p2+...pnқұқықтық құзыреттілікті бағалау

S: s1+s2+...sn – СӨЖ бағалау
Әрбір құзыреттілік 100 балмен бағаланады.

Бағалау формасы, әрбір құзыреттілік бойынша тапсырма саны жұмыс бағдарламасында (п 2.9 білімдерін және оқыту дағдыларын бағалау әдістері) және Силлабус (п 2.10 білімін бағалау ережесі және критериі).


Аралық бақылау r-коллоквиум

Пән саясаты саны және өткізу түрі бойынша анықталады.


Рейтингіге жіберу

Рейтингіге жіберу студенттің қорытынды бағасы 60% кем болмау керек,0.6 формуласымен анықталады.

 – ағымдық бақылау

 – бірінші рейтинг

 – екінші рейтинг

Қорытынды бақылау

Қорытынды бақылау: Емтихан 2 кезеңнен тұрады. 1) тестілеу 2) ауызша (билет бойынша).

 - 1 кезеңдегі емтихан балы

 - 2 кезеңдегі емтихан балы

Қорытынды баға

Қорытынды баға – рейтингіге жіберу және қорытынды бақылауды қосумен анықталады.І R*0.6+E*0.4

I – қорытынды баға

Rрейтингіге жіберу бағасы

Е – пән бойынша емтиханның қорытынды бағасы

Қорытынды рейтингі – рейтингіге жіберу 60% және қорытынды бақылау бағасы 40% тұрады.
 • Ағымдық бақылау: тәжірибелік сабақтың уақытында іске асырылады.

 • Аралық бақылау: әр семестр сайын оқу тақырыптарын игеру деңгейін анықтау мақсатында

іске асырылады. Оқу жылында 4 аралық бақылау тапсырады.

 • Қорытынды бақылау - емтихан (ауызша және тест әдісі).

Қорытынды бақылау, аралық бақылау және кеңес беру уақыты. 1. Кеңес беру уақыты, оқу бөлімінің кестесімен сәйкес өтіледі.

 2. Аралық бақылау уақыты: 7-14 аптада.

 3. Қорытынды бақылау уақыты – семестрдің соңында ОҮБжЖБ-ң сабақ кестесі бойынша.


Тәжірибелік сабақты бағалау критериі

Әріптік жүйе бойынша

Цифрлік эквиваленті

%

Бағалау критериі

А

4.0

95-100

Оқу бағдарламасы бойынша барлық тақырыптарды толық меңгеру. Компетенциялар бойынша игеру. Грамматикалық заңдылықтарды, дыбыс жүйесін, сөз жүйесін т.б. толық біліп, қолдана алу. Сұрақтарға логикалық түрде дұрыс жауап беру. Жұмыстарды жауапкершілікпен орындап, тапсырмаларды жоғарғы деңгейде дайындау. Сөздік қоры мол, шығармашылық, ғылыми қабілеті жоғары болу.

А-

3.67

90-94

Тақырыпты толық меңгеру. Лексиканы қолдану арқылы ойын толық жеткізу. Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Керекті ақпаратты табу. Жауап беруінде мағыналық және грамматикалық қателердің болмауы. Сабақ барысында әр түрлі қызығушылықпен көзге түсу.

В+

3.33

85-89

Оқу бағдарламасын толық білу. Берілген сұрақтарға сенімді, жауап беру. Сабақ барысында берілген тапсырмаларды орындай білу. Айтылған сөздердің қателерін тауып, өз бетімен жұмыс істеу.

В

3.0

80-84

Сабақ барысында берілген сұрақтарға жауап бере білу. Сөйлемді дұрыс құрастыра білу. Тапсырмалардағы берілген қателерді тауып, олармен жұмыс жасау. Шығармашылық жұмыстарды толық орындау.

В-

2.67

75-79

Оқу бағдарламасын толық біле тұра, тапсырмаларды толық, түсінікті түрде орындамауы. Жауап беруінде грамматикалық, лексикалық қателердің болуы.

С+

2.33

70-74

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Лексиканы толық қолдана білмеуі. Ойын толық жеткізе алмауы. Сөздердің дұрыс айтылмауы. Қойған сұрақтарға дұрыс жауап бере алмауы.

С

2.0

65-69

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Коммуникативтік дағдыларды қолдана алмауы. Сабаққа деген қызығушылығы толық болмауы.

С-

1.67

60-64

Оқу бағдарламасын меңгере алмауы. Логикалық, лингвистикалық қателердің көп болуы.

D+

1.33

55-59

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Тақырып бойынша сөйлей алмауы. Жіберген қателерін дамыта алмауы.

D

1.0

50-54

Тәжірибелік сабақтарға деген белсенділігі мүлдем төмен. Коммуникативтік дағдыларды толық меңгермеуі.

F

0

0-49

Білім, дағды, коммуникативтік, өзін-өзі дамыту компетенциялары бойынша тақырыптарды толық білмеуі, игермеуі. Шығармашылық қабілеті жоқ, ынтасы төмен.

Аралық бақылауды бағалау критериі

Әріптік жүйе бойынша

Цифрлік эквиваленті

%

Бағалау критериі

А

4.0

95-100

Тапсырмаларды жоғарғы деңгейде орындау. Сұрақтарға логикалық түрде дұрыс жауап беру, жазу. Тест жұмыстарын толық орындай білу. Лексикалық, грамматикалық тақырыпты толық біліп, айту. Компетенция бойынша игеру.

А-

3.67

90-94

Мәтінмен жұмыс түрлерінің толық болуы. Аударма жұмыстарын жасау, сұрақтарға жауап беру. Берілген тапсырмаларды дұрыс орындау.

В+

3.33

85-89

Берілген тапсырмаларды толық, түсінікті орындай білу. Берілген сөздер мен сөзтіркестердің қателерін тауып, өз бетімен жұмыс істеу.

В

3.0

80-84

Берілген сұрақтарға жауап бере білу. Сөйлемді дұрыс құрастыра білу. Тапсырмалардағы берілген қателерді тауып олармен жұмыс жасау.

В-

2.67

75-79

Тапсырмаларды біле тұра, түсінікті түрде орындамауы. Жауап беруінде грамматикалық, лексикалық қателердің болуы. Сұрақтарға толық жауап бермеуі.

С+

2.33

70-74

Лексикалық, грамматикалық тапсырмаларды толық қолдана білмеуі. Ойын толық жеткізе алмауы. Сөздердің дұрыс айтылмауы.

С

2.0

65-69

Лексикалық, грамматикалық тапсырмаларды толық қолдана білмеуі, меңгермеуі. Коммуникативтік дағдыларды қолдана алмауы.

С-

1.67

60-64

Тақырыпты меңгере алмауы. Логикалық, лингвистикалық қателердің көп болуы.

D+

1.33

55-59

Тақырып бойынша сөйлей алмауы. Жіберген қателерін дамыта алмауы. Сөздік қорларының нашар болуы.

D

1.0

50-54

Тақырыптарды білмеуі. Коммуникативтік дағдыларды толық меңгермеуі.

F

0

0-49

Білім, дағды, коммуникативтік, өзін-өзі дамыту компетенциялары бойынша тақырыптарды толық білмеуі. Пәнге деген қызығушылығы төмен.СӨЖ-ді бағалау критерийі

Әріптік жүйе бойынша

Цифрлік эквиваленті

%

Бағалау критерийі

А

4.0

95-100

Білім, дағды, коммуникативтік, өзін-өзі дамыту компетенциялары бойынша тақырыптарды толық біліп, меңгеруі. Грамматикалық заңдылықтарды, дыбыс жүйесін, сөз жүйесін т.б. қолдана алуы. Ғылымға деген ынтасы жоғары және белсенділік танытуы. Сөздік қорының мол болуы.

А-

3.67

90-94

Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Керекті ақпаратты табу. Жауап беруінде мағыналық және грамматикалық қателердің болмауы. Ғылыми шығармашылығы толық. Тұсаукесердің мағынасы өте жақсы деңгейде болуы.

В+

3.33

85-89

Жұмысын толық меңгеру. Берілген сұрақтарға сенімді, жауап беру. Өз бетімен жұмыс түрлерін орындау.

В

3.0

80-84

Тапсырмалардағы берілген қателерді тауып, олармен жұмыс жасау. Шығармашылық жұмыстарды толық орындау. Тұсаукесердің мағынасы жақсы деңгейде болуы.

В-

2.67

75-79

Тапсырмаларды толық біле тұра, мағынасыз, түсініксіз орындауы. Жауап беруінде грамматикалық, лексикалық қателердің болуы.

С+

2.33

70-74

Ойын толық жеткізе алмауы. Сөйлем құрылысы мен сөздердің дұрыс айтылмауы. Сұрақтарға дұрыс жауап бере алмауы. Ғылыми шығармашылығы орта.

С

2.0

65-69

Жұмысты толық меңгермеуі және білмеуі. Сөздік қоры нашар. Ғылыми тақырыптың мағынасы түсініксіз болуы.

С-

1.67

60-64

Тақырыпты меңгере алмауы. Логикалық, лингвистикалық қателердің көп болуы.

D+

1.33

55-59

Тақырыпты толық білмеуі және сөйлей алмауы. Жіберген қателерін дамыта алмауы.

D

1.0

50-54

Ғылыми жұмысының белсенділігі мүлдем төмен, сапасы мен мағынасы нашар.

F

0

0-49

Ғылыми, шығармашылық қабілеті жоқ, ынтасы төмен. Қызығушылығы нашар.

1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет