“Математика-Экономика” факультетіжүктеу 7.94 Mb.
бет35/35
Дата17.06.2016
өлшемі7.94 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35Қолданылатын әдебиеттер тізімі.
1.Указ Президента Республики Казахстан от 12.11.1993 г. “О введений национальной валюты Республики Казахстан”

 1. Закон Республики Казахстан от 13.12.1993г. “О денежной системе Республики Казахстан”

 2. Указ Президента Республики Казахстан, Имеющий силу закона от 30 марта 1995г. “О Национальном банке Республики Казахстан”

 3. Указ Президента Республики Казахстан, Имеющий силу закона от 31 августа 1995г. “О банках и банковской деятельности”

 4. Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 1995 г. “О народном банке Республики Казахстан”

 5. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июля 1995г. “О государственном регулирований отнешений с дрогоценными металами и драгоценными камнями”

 6. Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1996г. “О валютном регулирований”

 7. “Бухгалтерский учет и отчетность в банках” Сейткасымов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраймова Г.Т., Алматы-2000

 8. Банковский учет в Республики Казахстан част-І, С.Т. Мыржакыпова. Алматы. Экономика – 2002 год

11. С. Т . Міржақыпова Алматы. Экономика 2004ж

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария» университеті“Математика-Экономика” факультеті


Экономика кафедрасы

“Банктегі бухгалтерлік есеп және есеп беру” пәні бойынша050508–“Есеп аудит ” мамандығының студенттері үшін

12. Студенттердің білімін бақылау түрлері:

а) Тестілік сауалнамалар

б) Жазбаша бақылау

в) Коллоквиумдар

г) Сөзжұмбақтар

д) Глоссарий

е) Эссе

Жетісай – 2008 ж

Бақылау сұрақтары.1

Банктің бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру

2

Бухгалтерлік ќызметтіњ ролі

3

Банктегі есеп және есеп беру негіздері

4

Банктіњ басќару есебі

5

Қаржылық есеп беру тұжырымдамасы

6

Қаржылық есеп беру элементтері

7

Коммерциялық банктердегі бухгалтерлік есептің шоттар жоспары

8

Шот жоспары құрылымының ерекшеліктері

9

Кассалық операциялардың есебі

10

Инкассаланған операция

11

Есеп айырысу операцияларының бухгалтерлік есебі

12

Есеп айырысу есебі

13

Инкассолық өкімдермен есеп жүргізу

14

Аккредитивтік операциялармен есеп айырысу

15

Банкаралық операциялардың есебі

16

Банкаралық клиринг есебі

17

Депозиттік операциялар есебі

18

Депозиттерді тарту есебі

19

Ақша ағымын дисконттау

20

Несиелік операциялардың есебі

21

Несие беру және қайтару есебі

22

Несиелердің мониторингі

23

Дебиторлар мен кредиторлар берешек есебі

24

Лизингтік операциялар есебі

25

Сенімгерлік операциялардың мәні

26

Банктің қаржылық операциялар есебі

27

Коммерциялық банктердің сейфтік қызметі

28

Банктердегі негізгі құралдар мен материалдық емес активтер және олардың есебі

29

Еңбекақы есебі

30

Шетел валютасындағы операциялар есебі

31

Валюталық операциялардың есебі

32

Халықаралық банктік есеп айырысу

33

Бағалы қағаздармен операциялар

34

Баѓалы ќаѓаздар нарыѓында кєсіби ќызмет

35

Банк меншікті қаражаттар есебі

36

Банктіњ акциялар есебі

37

Банктің кірістер және шығыстар есебі

38

Банк шыѓыстарыныњ жіктемесі

39

Банктегі салық есебі

40

Табыс салығыныњ есебі

41

Жеке табыс салығы

42

Қаржылық есеп беруді ашу және шоғырлануы

43

Кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп беруді ашып көрсету

44

Есеп берудіњ т‰рлерін ашып кµрсету

45

Түсіндірме жазбаларды ашып көрсету

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.
1.Указ Президента Республики Казахстан от 12.11.1993 г. “О введений национальной валюты Республики Казахстан”

 1. Закон Республики Казахстан от 13.12.1993г. “О денежной системе Республики Казахстан”

 2. Указ Президента Республики Казахстан, Имеющий силу закона от 30 марта 1995г. “О Национальном банке Республики Казахстан”

 3. Указ Президента Республики Казахстан, Имеющий силу закона от 31 августа 1995г. “О банках и банковской деятельности”

 4. Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 1995 г. “О народном банке Республики Казахстан”

 5. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июля 1995г. “О государственном регулирований отнешений с дрогоценными металами и драгоценными камнями”

 6. Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1996г. “О валютном регулирований”

 7. “Бухгалтерский учет и отчетность в банках” Сейткасымов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраймова Г.Т., Алматы-2000

 8. Банковский учет в Республики Казахстан част-І, С.Т. Мыржакыпова. Алматы. Экономика – 2002 год

11. С. Т . Міржақыпова Алматы. Экономика 2004ж


13. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі

Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,4 + Э x0,6

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,..., ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,..., КП – студенттің оқыған пәндер кредиті1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні «+Д» – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – «+С» – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін «В-» – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:

Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны қайта тапсыру керек

14. «Банктегі бухгалтерлік есеп және есеп беру» пәні бойынша оқу процесінің картасы.

Апталар

Қыркүйек

Қазан


Қараша

Желтоқсан

Ұпай саны
Бақылау түрі

1-3

6-10

13-17

20-24

27-1

4-8

11-15

18-22

25-29

1-5

8-12

15-19

22-26

29-3

6-10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
I

Кіріспе бақылау

Кб7

II

Ағымдағы бақылау

КР1

КР2

КР3

33

1.

Тестілік сауалнама

Т1
Т2


Т3

15

2.

СӨЖ тапсырмаларыС1С2С3С4
С5
10

3.

Рефераттар

Р1

Р2

Р3

15

III

Аралық бақылау


РБ1
РБ2
20
Барлығы:


100


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет