Н. Саденова басқару шешімдерін әзірлеу


Компанияның тікелей әсер ету сферасынан тыс болатын элементтер компанияның қандай қоршауына жатады?бет9/9
Дата17.06.2016
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

81 Компанияның тікелей әсер ету сферасынан тыс болатын элементтер компанияның қандай қоршауына жатады?

A) алыс;

B) тура;


C) жанама;

D) жақын;

E) ішкі.
82 Компанияның жақын қоршауының элементіне жатады:

A) салық жүйесі;

B) халық толқуы;

C) институционалдық құрылымдар;

D) халықтың әлеуметтік және саяси дамуы;

E) қаржы-несие мекемелері.


83 Компанияның алыс қоршауының элементіне жатады:

A) салық жүйесі;

B) бәсекелестер;

C) клиенттер;

D) қаржы-несие мекемелері;

E) тиісті қызмет облысының заң базасы.


84 Сыртқы ортаның элементтерін талдау үрдісінің негізгі параметрлері:

A) икемділік, күрделілік, жылдамдылық, тереңдік, тәуекелдік;

B) көлемдік, күрделілік, жылдамдылық, коммуникабельділік;

C) икемділік, белгісіздік, жылдамдылық, тәуекелдік, коммуникабельділік;

D) белгісіздік, тәуекелдік, икемділік, күрделілік, көлемдік;

E) көлемдік, икемділік, тұрақсыздық, белгісіздік, тереңдік.


85 Компанияның жақын қоршауының элементіне жатпайды:

A) бәсекелестер;

B) жұртшылық;

C) табиғи катаклизмдер;

D) бақылаушы ұйымдар;

E) бизнестегі әріптестер.


86 Компанияның алыс қоршауының элементіне жатпайды:

A) салық жүйесі;

B) табиғи катаклизмдер;

C) елдегі және дүниежүзіндегі саяси жағдай;

D) бақылаушы ұйымдар;

E) институционалдық құрылымдар.


87 Қандай да объект немесе процесс туралы толық емес, айқын емес ақпарат – бұл:

A) шешімдер;

B) басқарушылық шешім;

C) белгісіздік;

D) тәуекелдік;

E) мақсат.


88 Жоспарланған нәтижені алу мүмкіндігі – бұл:

A) шешімдер;

B) басқарушылық шешім;

C) белгісіздік;

D) тәуекелдік;

E) мақсат.


89 Компанияға және оның бөлімшелері үшін басқарудың ұйымдық құрылымын таңдау және (немесе) дайындау кезіңде пайда болатын қателер басқарушылық қызметтің қай құраунысына тән:

A) ұйымдастырушылық (ұйымдық);

B) экономикалық;

C) технологиялық;

D) әлеуметтік;

E) құқықтық.


90 Өнімге бағаның құрылымын таңдау немесе дайындау кезіңде пайда болатын қателер басқарушылық қызметтің қай құраунысына тән:

A) ұйымдастырушылық (ұйымдық);

B) экономикалық;

C) технологиялық;

D) әлеуметтік;

E) құқықтық.


91 Кадрларды іріктеу мен орналастыру кезіңде пайда болатын қателер басқарушылық қызметтің қай құраунысына тән:

A) ұйымдастырушылық (ұйымдық);

B) экономикалық;

C) технологиялық;

D) әлеуметтік;

E) құқықтық.


92 Персоналды бағалау әдістемесін таңдау немесе дайындау кезіңде пайда болатын қателер басқарушылық қызметтің қай құраунысына тән:

A) ұйымдастырушылық (ұйымдық);

B) экономикалық;

C) технологиялық;

D) әлеуметтік;

E) құқықтық.


93 Компанияның жарғылық және тіркеу құжаттарын дайындау мен түзету кезіңде пайда болатын қателер басқарушылық қызметтің қай құраунысына тән:

A) ұйымдастырушылық (ұйымдық);

B) экономикалық;

C) технологиялық;

D) әлеуметтік;

E) құқықтық.


94 Белгісіздіктің қандай деңгейлері бар:

A) төмен, орташа, жоғары;

B) төмен, жоғары;

C) төмен, орташа, жоғары, тым жоғары;

D) тым төмен, орташа, тым жоғары;

E) төмен, орташа, тым жоғары.


95 Күрделі жүйе туралы ұсыныстардың қарапайым реттелген жиынтығы – бұл:

A) модель;

B) әдіс;

C) алгоритм;

D) процедура;

E) құбылыс.


96 Нақты міндетті шешімге немесе қандай да мақсатқа қол жеткізу үшін тәсілдердің, операциялардың, шаралардың, технологиялардың жиынтығы – бұл:

A) модель;

B) әдіс;

C) алгоритм;

D) процедура;

E) құбылыс.


97 Кез келген біртиптік міндетті ойланбай (механикалық) шешуге мүмкіндік беретін ережелер жиынтығы – бұл:

A) модель;

B) әдіс;

C) алгоритм;

D) процедура;

E) құбылыс.


98 Басқарушылық шешімдер теориясында келесі әдістерді бөліп көрсетуге болады:

A) экономикалық экономикалық, математикалық, статистикалық, талдау;

B) ми шабуылы, экономикалық, ақпараттық, талдау;

C) сценарийлер әдісі, эвристикалық, экономикалық, статистикалық, талдау;

D) талдау, статистикалық, матрицалық, эвристикалық, белседіруші, сарапшылық, сценарийлер әдісі, «шешімдер бұтағы» әдісі;

E) сценарийлер әдісі, «шешімдер бұтағы» әдісі, экономикалық, статистикалық, эвристикалық.


99 Басқарушылық шешімдердің жоғары тиімділігіне кепілдік беретін әдіс:

A) талдау әдісі;

B) статистикалық әдіс;

C) матрицалық әдіс;

D) математикалық бағдарламалау;

E) экономикалық әдіс.


100 Басқарушылық шешімдердің орташа тиімділігіне кепілдік беретін әдіс:

A) талдау әдісі;

B) статистикалық әдіс;

C) матрицалық әдіс;

D) математикалық бағдарламалау;

E) экономикалық әдіс.


101 Басқарушылық шешімдердің тиімділігіне кепілдік беретін әдіс:

A) талдау әдісі;

B) статистикалық әдіс;

C) матрицалық әдіс;

D) математикалық бағдарламалау;

E) экономикалық әдіс.


102 Басқарушылық шешімдердің тиімділігіне кепілдік бермейтін әдіс:

A) талдау әдісі;

B) статистикалық әдіс;

C) матрицалық әдіс;

D) математикалық бағдарламалау;

E) экономикалық әдіс.


103 Басқарушылық шешімді дайындау мен жүзеге асырудың қатысушылары арасындағы келісімге жету қажеттігі қай әдісті тиімді қолданудың негізгі шарты болып табылады:

A) талдау әдісі;

B) статистикалық әдіс;

C) матрицалық әдіс;

D) математикалық бағдарламалау;

E) экономикалық әдіс.


104 Басқарушылық шешімді дайындау мен жүзеге асырудың, басқару объектісінің сипаты инновациялық болса, онда бұл қай әдісті тиімді қолданудың негізгі шарты болып табылады:

A) талдау әдісі;

B) статистикалық әдіс;

C) матрицалық әдіс;

D) математикалық бағдарламалау;

E) экономикалық әдіс.


105 Біреуге өз әрекеттерін, қылықтарын туралы есеп беру және тапсырылған істі орындамаудың немесе дұрыс емес орындаудың орнын толтыру қажеттігі – бұл:

A) жауапкершілік;

B) міндет;

C) мақсат;

D) белгісіздік;

E) тәуекелдік.


106 Жауапкершіліктің ресми түрлері қандай екі топқа бөлінеді:

A) экономикалық және әлеуметтік;

B) технологиялық және гуманитарлық;

C) экономикалық және гуманитарлық;

D) технологиялық және экономикалық;

E) экономикалық және ақпараттық.


107 Жауапкершіліктің технологиялық түріне жатады:

A) әлеуметтік;

B) саяси;

C) құқықтық;

D) экологиялық;

E) этикалық.


108 Жауапкершіліктің технологиялық түріне жатады:

A) әлеуметтік;

B) саяси;

C) әкімшілік;

D) экологиялық;

E) этикалық.


109 Жауапкершіліктің технологиялық түріне жатады:

A) әлеуметтік;

B) саяси;

C) экономикалық;

D) экологиялық;

E) этикалық.


110 Жауапкершіліктің гуманитарлық түріне жатады:

A) кәсіптік;

B) құқықтық;

C) әкімшілік;

D) экономикалық;

E) әлеуметтік.


111 Жауапкершіліктің гуманитарлық түріне жатады:

A) кәсіптік;

B) құқықтық;

C) әкімшілік;

D) экономикалық;

E) этикалық.


112 Жауапкершіліктің гуманитарлық түріне жатады:

A) кәсіптік;

B) құқықтық;

C) әкімшілік;

D) экономикалық;

E) экологиялық.


113 Адамның немесе қоғамның белгіленген немесе болжалды қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілетіне жататын объектінің сипаттамаларының жиынтығы – бұл:

A) сапа;


B) бәсекеге қабілеттілік;

C) қауіпсіздік;

D) сертификаттау;

E) басқарушылық шешімнің сапасы.


114 Басқарушылық шешімнің ұйымның ішкі талаптарына (стандарттарына) сәйкестік дәрежесі – бұл:

A) сапа;


B) бәсекеге қабілеттілік;

C) қауіпсіздік;

D) сертификаттау;

E) басқарушылық шешімнің сапасы.


115 Өндірістік қызметтің тәжірибесінде сапаны басқарудың қанша деңгейін бөліп көрсетуге болады:

A) бір;


B) екі;

C) үш;


D) төрт;

E) бес.
116 Нәтиже мен оны алуға шығындар қатынасы – бұл:

A) өнімнің тиімділігі;

B) нәтижелілік;

C) еңбек өнімділігі;

D) басқарушылық шешімнің тиімділігі;

E) тәуекелдік.
117 Белгіленген мерзімдік немесе сандық параметрлерді қанағаттандыратын немесе асып түсетін өнімді өндіруді ұйымдастыру қабілеті – бұл:

A) өнімнің тиімділігі;

B) нәтижелілік;

C) еңбек өнімділігі;

D) басқарушылық шешімнің тиімділігі;

E) тәуекелдік.


118 Персоналдың еңбек қызметінің экономикалық тиімділігінің көрсеткіші – бұл:

A) өнімнің тиімділігі;

B) нәтижелілік;

C) еңбек өнімділігі;

D) басқарушылық шешімнің тиімділігі;

E) тәуекелдік.


119 Ұйымдағы басқарушылық шешімді дайындау немесе жүзеге асыру процесі нәтижесінде жаңа ресурстың немесе ескі ресурс өсімінің бұл процеске кеткен шығынға қатынасы – бұл:

A) өнімнің тиімділігі;

B) нәтижелілік;

C) еңбек өнімділігі;

D) басқарушылық шешімнің тиімділігі;

E) тәуекелдік.


120 Басқарушылық шешімдер үшін өнімнің сипаттамасында қолданылатын ең маңызды көрсеткіштер:

A) тиімділік, сапа, бәсекеге қабілеттілік;

B) нәтижелілік, сапа, бәсекеге қабілеттілік;

C) өнімділік, сапа, бәсекеге қабілеттілік;

D) тиімділік, нәтижелілік, сапа;

E) тиімділік, нәтижелілік, өнімділік.Тестілік сұрақтардың кілттері


1

A

31

E

61

C

91

C

2

B

32

B

62

B

92

D

3

C

33

D

63

D

93

E

4

D

34

C

64

E

94

C

5

E

35

C

65

A

95

A

6

A

36

D

66

C

96

B

7

B

37

B

67

A

97

C

8

C

38

A

68

B

98

D

9

A

39

A

69

C

99

A

10

A

40

A

70

D

100

B

11

B

41

A

71

E

101

C

12

C

42

A

72

A

102

D

13

A

43

B

73

B

103

C

14

E

44

C

74

D

104

D

15

A

45

D

75

A

105

A

16

A

46

E

76

A

106

B

17

A

47

A

77

A

107

C

18

A

48

A

78

B

108

C

19

A

49

A

79

C

109

D

20

A

50

A

80

D

110

E

21

B

51

A

81

A

111

E

22

C

52

A

82

E

112

E

23

D

53

A

83

A

113

A

24

A

54

B

84

B

114

E

25

A

55

C

85

C

115

C

26

A

56

D

86

D

116

A

27

A

57

A

87

C

117

B

28

C

58

E

88

D

118

C

29

A

59

A

89

A

119

D

30

E

60

D

90

B

120

E

Әдебиеттер
1 Балдин К. В., Воробьев С. Н., Уткин В. Б. Управленческие решения : учебник по спец. «Менеджмент организации». – 5-е изд. – М. : Дашков и К, 2008. – 496 с.

2 Гапоненко Т. В.  Управленческие решения : учеб. пособие. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 284 с.

3 Лафта   Дж. К. Управленческие решения : учебное пособие для вузов. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2002. – 304 с.

4 Литвак Б. Г.  Разработка управленческого решения : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент». – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2006. – 439 с.

5 Саак А. Э., Тюшняков В. Н. Разработка управленческого решения : учебник по спец. «Государственное и муниципальное управление». – СПб. : Питер, 2007. – 272 с.

6 Смирнов Э. А. Управленческие решения. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 264 с. – (Серия «Вопрос-ответ»)

7 Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений : Учебник для вузов.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002.  271 с.

8 Учитель Ю. Г., Терновой А. И., Терновой К. И. Разработка управленческих решений : учебник для студ. вузов. – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 383 с.

9 Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения : Учебник для вузов. – 3-е изд., доп. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. – 240 с.

10 Фатхутдинов Р. А.  Управленческие решения : учебник для вузов по спец. и напр. «Менеджмент». – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 343 с.

11 Филинов Н. Б.  Разработка и принятие управленческих решений : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 308 с.

12 Юкаева В. С. Управленческие решения : учеб. пособие. – 4-е изд. – М. : Дашков и К, 2009. – 324 с.Мазмұны

Кіріспе…………………………………………………………….

3

1

Басқару шешімінің мәні мен мазмұны....................................

5

2

Басқару шешімдерінің типологиясы мен оларға қойылатын талаптар......................................................................................

9


3

Басқаруды ұйымдастыру шешімді қалыптастыру жүйесі ретінде .....................................................................................

14


4

Басқару шешімдерін мақсатқа бағыттау...............................

18

5

Басқару шешімдерін дайындау және жүзеге асыру үрдісі................................................................................................

24


6

Басқару шешімдерін жасау үрдісіне қажетті әкімшілік

іс-шаралар.......................................................................................


33


7

Басқару шешімдерін орындауды ұйымдастыру процедурасының ерекшеліктері.............................................

36


8

Басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге асыру кезіндегі адам факторының ролі, әлеуметтік-психологиялық және этикалық негіздері...................................................................

42


9

Сыртқы ортаны талдау және оның басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге...............................................................

47


10

Басқару шешімдерін дайындау және жүзеге асырудың белгісіздік және тәуекел жағдайларындағы тәсілдері............

53


11

Шешімді жасау мен таңдау үрдісін модельдеу.........................

61

12

Басқару шешімдері және басшы жауапкершілігі...................

67

13

Басқару шешімдерінің сапасы.....................................................

72

14

Басқару шешімдерінің тиімділігі..............................................

78
Тестік сұрақтар...........................................................................

84
Әдебиеттер....................................................................................

112Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Оқулық Павлодар єож 372. 881. 151. 212. 2(075) бкк 81. 2 Ќаз т 87
transactions -> Экономикалық АҚпараттық ЖҮйелердегі жаңа технологиялар
transactions -> «Есеп және аудит» мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал
transactions -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
transactions -> Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
transactions -> К. С. Ислям латын тілінің шығу тарихы мемлекеттік тілде оқитын студенттерге арналған оқулық
transactions -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
transactions -> Д. Айтказина КӘсіби қазақ тілі
transactions -> Лингвистикалық ілім тарихы
transactions -> Сборник задач по банковскому делу учебное пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений экономических специальностей


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет