ОҚу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) Ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралыжүктеу 6.46 Mb.
бет25/37
Дата22.02.2016
өлшемі6.46 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37

«Казахская литература» для школ с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения

Бағдарлама «Қазақ әдебиеті» пәнінің мақсаты мен міндеттерін айқындай отырып, оқушыларды қазақ әдебиеті тарихының ежелгі дәуірінен бүгінгі күніне дейінгі кезеңдерін жүйелі оқытуды көздей отырып әзірленген.

Білім мазмұнын іріктеуде көркем шығармалардың жүйелі, ықшамдалып берілуі және әдебиеттiң теориялық мәселелерi, көркем шығармаларды талдау жүйесi, көркем туындының стильдiк ерекшелiктерi тұтастай емес, әр тақырыптың өзіндік ерекшелігіне қарай талдануы қарастырылды. Бағдарламаны құрастыру барысында шәкірттерге білім мазмұнын игертумен қатар, оларға ұлттық мәдени құндылықтарды таныту, оқушылардың тілдік қорын байыту, әдеби білімнің жүйелілігі, білім мазмұнының сабақтастығы мен пәнаралық байланыс ұстанымдары басшылыққа алынды. Бағдарламаның білім мазмұнына қазақ әдебиетінің үздік шығармалары ұсынылып, олардың ой қазығы, сюжеті, композициясы, жанрлық сипаты мен кейіпкерлерін, ондағы халықтық әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлер көрінісін, табиғат суреті мен қаламгерлердің сөз қолданыстарын зерделеуге баса мән беріледі.

Оқу бағдарламасында пәнді оқытудың мақсаты қазақ әдебиетінің озық классикалық үлгілері арқылы оның басты идеялық бағытын, тақырыптық, мазмұндық мақсатын саралай білетін және қазақ халқының рухани әлемін, дәстүрін, әдебиеті мен мәдениетін бағалай алатын, танымы жоғары, өркениеттi қоғамға сай тұлға қалыптастыру деп айқындалып, пәнді оқыту міндеттері:  • әдеби көркем туынды арқылы оқушының мемлекеттік тілді меңгеру мүмкіндігін арттыру;

  • қазақ халқының әдебиеті, тарихы, тілі, мәдениеті, өнері туралы біртұтас түсініктерін қалыптастыру;

  • көркем әдебиетті оқытуда шығарманың тақырыптық-идеялық мәнін меңгерту және рухани-мәдени құндылықтар жөнінде пікір алмасуға үйрету;

  • оқушылардың әдеби-теориялық бiлiмдерiн тереңдетiп, шығарманың мазмұндық, жанрлық-стильдiк ерекшелiктерiн таныту;

  • әдебиет тарихы бойынша тиісті мәліметтер мен әдебиеттану ұғымдарын пайдалана отырып, көркем шығармаларды оқу мен талдау дағдыларын меңгерту;

  • қазақ тілінде сөйлеу әрекеттерін еркін орындау, әдеби тіл үлгісін пайдалана отырып, пән бойынша өз ойларын қазақ тілінде өзгеге және топта қорғай білу деп көрсетілген.

Қазақ әдебиеті танымдық, тәрбиелiк қызмет атқаратындықтан, әдеби бiлiм мазмұны осыған дейінгі сыныптарда берiлген базалық бiлiмнiң табиғи жалғасы, бiртұтас құрамдас бөлiгі болып табылады. Қазақ әдебиетiн бiртұтас, жүйелi сипатта оқыту оқушылардың үйлесiмдi дамуына қызмет етеді.

Пәнді оқыту барысында жүзеге асырылатын пәнаралық байланыс оқушының дүниетанымдық деңгейін арттырып, туған әдебиетінен өзге ғылым салаларын игеру мақсатында пайдалануына мүмкіндік береді:«Қазақ тілімен»: көркем әдебиет мәтіндерінен стильдің түрлерін, кірме сөздерді, архаизм, жаңа сөздерді (неологизм) табуға бағыт беріледі. Сөйлемдердің грамматикалық нормаларға сәйкестігін, құрылымын қарастырады;

«Қазақстан тарихымен»: әдеби оқиғалардың тарихи факторлармен тығыз байланыста болатындығын түсінуіне, тарихи деректерді орынды пайдаланып, өзіндік ой-тұжырымдар жасай білуіне жол ашады;

Жаратылыстану циклі пәндерімен: танымдық бағытта берілетін материалдар жаратылыстану пәндерінің мазмұнымен тікелей байланыста болғандықтан, оқушылардың дүниетанымын қалыптастырады;«Музыка» пәнімен: әннің идеялық-көркемдік және эстетикалық маңызын, ұлттық әуеннің қазіргі әндермен ұқсастықтары мен айырмашылық-тарын, көркемдік ерекшеліктерін түсінуге жағдай жасайды.

Бағдарламаға сәйкес оқу жүктемесінің көлемі төмендегідей белгіленген:оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептерде:

5-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

6-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

7-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

8-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

9-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;оқыту орыс, ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін мектептерде:

5-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

6-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

7-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

8-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

9-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат.

Мемлекеттік тілді, қазақ әдебиетін оқытудың түпкі нәтижесі оқушылардың алған білімдерін өмірде қолдана алуына бағытталуы білімнің білікке ұласуының бірден-бір кепілі болып табылады. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қазіргі таңда оқыту жүйесіне қойылып отырған әлеуметтік сұраныс талаптарымен сай келу үшін оқушының қатысымдық, ақпараттық құзыреттіліктеріне бағытталып жүргізілгенде ғана оң нәтижелерге қол жеткізуге болады. Сол себепті жетекші әрекеті қарым-қатынас болып саналатын 5-9-сынып оқушысына функционалдық-сауаттылықтықты меңгертудің мүмкіндіктері мол. Бұл өз кезегінде оқытудың тұлғалық-әрекеттік бағдарын күшейтуді тілді меңгертудің басым бағыты ретінде белгілеудің қажеттігін көрсетеді. Оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда рөлдік ойын, дара тұлғаға бағдарланған оқыту және сұрақ-жауап әдістері арқылы жүзеге асатын жағдаяттық, сұхбаттық және құзыреттіліктерді қалыптастыратын тапсырмалар арқылы кешенді жүргізудің тиімділігі жоғары.
«Русский язык» в школах с русским языком обучения

Цель обучения русскому языкувоспитание творчески активной языковой личности путем формирования языковой, речевой, коммуникативной компетенций на основе: (1) освоения описательной и функциональной языковой системы, норм употребления средств разных уровней, активизации последних в продуктивной речевой деятельности, обогащения словарного запаса и синтаксического строя речи; (2) овладения законами построения связного высказывания, общей культурой общения, механизмами совершенствования речи и творческого использования языка.

Предмет «Русский язык» должен быть направлен на формирование коммуникативных навыков учащихся, чтобы учащийся мог в любой стандартной и нестандартной ситуации высказать собственную точку зрения, доказать и обосновать при необходимости, умело вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. Важным компонентом в обучении русскому языку должна быть ориентация на формирование функциональной грамотности личности, одним из ее компонентов является грамотность чтения. Результаты участия 15-летних учащихся казахстанских школ в международном сравнительном исследовании PISA свидетельствует о недостаточном уровне сформированности грамотности чтения (в 2009 г. 59 место из 65 стран-участниц, в 2012 г. 63 место из 65 стран-участниц).

В связи с этим при обучении русскому языку необходимо усилить работу по формированию данного компонента функциональной грамотности как необходимого навыка применения знаний и умений при решении широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях.

Следует усилить работу с текстом как источником информации, направленную на развитие скорочтения, умений выделять главную и второстепенную, явную и скрытую, текстовую и внетекстовую информацию, лаконично представлять информацию и выступать перед публикой, излагать собственную точку зрения, аргументировать ее в устной (в дискуссиях, дебатах, докладе и т.д.) и письменной (эссе) формах. На уроках с целью формирования ИКТ-компетенций учащихся следует включать разнообразные виды работы с информацией из различных источников, включая инновационные коммуникационные технологии (словари, справочники, СМИ, интернет, компьютер и т.д.).

Поскольку предметом обучения является современный русский литературный язык в его реальном функционировании в современных условиях полиэтнического Казахстана, на уроках русского языка рекомендуется использовать тесты различных стилей и жанров, охватывающих различные аспекты социально-экономической и культурной жизни общества. Работа с художественными, научными, научно-популярными текстами и текстами СМИ, фрагментами речевого общения в официальной/неофициальной обстановке позволят учащимся повысить уровень орфографической, пунктуационной, стилистической грамотности, а также уровень речевой культуры, отработать навыки анализа и составления связных высказываний различных стилей, типов и жанров речи.

При отборе текстового материала необходимо усилить воспитательный компонент содержания образования. Тексты должны быть отобраны с учетом этнокультурного компонента (сведения о национально-культурной специфике русского языка, о культуре русского, казахского народов и других народов, проживающих на территории нашей страны). Содержание текстов должно быть направлено на формирование духовно-нравственных качеств и патриотических чувств обучающихся, на формирование казахстанского патриотизма и стремления воплотить в жизнь общенациональную идею «Mәңгілік Ел», на развитие толерантности и умения общаться в условиях межэтнической и межкультурной коммуникации.

При повышении уровня орфографической и пунктуационной грамотности учащихся следует уделять большое внимание внутрипредметным связям (морфемика, словообразование, лексика и этимология), формированию умения распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания на практике, в продуктивной речевой деятельности. В связи с этим важно формировать представления о системе русского языка (фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис), правилах функционирования языковых средств в речи, норм русского литературного языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи. При изучении любого языкового явления необходимо опираться на его семантическую характеристику и функциональные особенности, что способствует развитию у учащихся чувства языка, потребности совершен-ствовать свою речь. Для совершенствования коммуникативных навыков и развития чувства языка важно проводить работу с синонимами, антонимами на разных языковых уровнях, осуществлять стилистический и жанровый анализ текстов, редактирование текста, стилистическую и жанровую трансформацию текста и др. Также в процессе обучения русскому языку необходимо использовать различные формы коллективной и индивидуальной работы, обсуждение проблемных вопросов, решение лингвистических задач и др.

Для более глубокого изучения предмета «Русский язык» учащимся можно предложить дополнительные корректировочные курсы по орфографии, пунктуации и культуре речи.

Количество часов по русскому языку составляет: в 5, 6, 7, 8 классах –


3 часа в неделю, общее количество в год – 102 часа в каждом классе; в
9 классе – 2 часа в неделю, общее количество в год – 68 часов.

Всего на изучение курса в 5 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 2 изложения (по одному в полугодие); 2 сочинения (по одному в полугодие); 2 контрольные работы (по одной в полугодие); 2 тестирования (по одному в полугодие; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 90-110 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 100-150 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 0,5-1,0 страницы.

На изучение курса в 6 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 контрольные работы (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 тестирования (2 – в первом полугодии, 1 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 110-120- 130 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 150-200 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 1,0-1,5 страницы.

На изучение курса в 7 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 контрольные работы (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 3 тестирования (2 – в первом полугодии, 1 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 120-140 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 200-250 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных и экзаменационных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 1,5-2,0 страницы.

На изучение курса в 8 классе выделено 102 ч., из них 20 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 2 контрольные работы (по 1 в полугодие); 3 тестирования (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 140-150 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 250-350 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов. Объем классных сочинений – 2,0-2,5 страницы.

На изучение курса в 9 классе выделено 68 ч., из них 12 ч. – развитие речи. Письменные, контрольные работы и тестирования: 5 диктантов (1 стартовый, далее по одному в четверть); 3 изложения (2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии); 3 сочинения (1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии); 2 контрольные работы (по 1 в полугодие); 2 тестирования (1 – в первом полугодии, 2 – во втором полугодии; по усмотрению учителя на тестирование возможно отводить 20-25 минут урока после повторения). Объем контрольных диктантов – 150-170 слов, с грамматическим заданием – на 10-20 слов меньше (в зависимости от сложности и объема грамматического задания). Объем текста для подробного изложения – 350-400 слов, для сжатого изложения, итоговых, контрольных изложений – на 30-60 слов больше. Объем классных сочинений – 2,5-3,0 страницы.

Следует обратить внимание на оценивание работы учащихся. При оценивании языкового разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический) предлагается учитывать такие критерии, как логичность изложения (соблюдение порядка разбора), степень полноты характеристик (изложение всей необходимой информации), правильность (соответствие истинному положению вещей). При оценивании орфографического и пунктуационного анализа текста важны такие критерии, как орфографическая и пунктуационная зоркость (умение видеть в тексте орфограммы и пунктограммы), обозначение условий выбора орфограмм и пунктограмм (выделение морфемы, где находится орфограмма; подчеркивание орфограммы одной чертой, условия – двумя; подбор проверочного слова; определение грамматических характеристик и т.п.), правильность (соответствие истинному положению вещей). Критериями оценивания диктанта с грамматическим заданием являются орфографическая грамотность, пунктуационная грамотность, морфологический разбор слов, синтаксический разбор предложения. Оценивание изложения должно учитывать полноту содержания, орфографическую грамотность, пунктуационную грамотность, лексико-стилистическую правильность текста, грамматико-стилистическую правильность текста. Критериями для оценивания устного монологического высказывания являются информативность (объем текста (количество слов), количество микротем (пункты содержания) и их развернутость микротем, логичность, завершенность), языковая правильность в области лексики, грамматики (морфология, синтаксис), орфоэпических норм, а также беглость речи. При оценивании письменного монологического высказывания важны такие критерии, как информативность (объем текста, количество микротем и их развернутость микротем, логичность, завершенность), языковая правильность в области лексики, грамматики (морфология, синтаксис), стилистики (сответствие стилю текста-источника/ оригинальность мысли, проявление собственного стиля), орфографии и пунктуации.


Русская литература

Учебный предмет «Русская литература» занимает центральное место в общей системе эстетического и нравственного воспитания учащихся, в развитии их самосознания, познавательных интересов, коммуникативных способностей, художественного вкуса, читательской и речевой культуры.Посредством предмета «Русская литература» осуществляется приобщение к чтению, формируется устойчивый интерес к чтению.

Предмет «Русская литература» нацелен на развитие образованной, культурной, функционально грамотной личности путем знакомства с нравственными образцами, выработанными человечеством в целом и народом своей страны.

Изучение русской литературы в школе основано, в первую очередь, на анализе произведения: идейно-художественном, сюжетно-композиционном, пообразном, стилевом. Особое внимание уделяется изучению творческой истории произведения, рассмотрению произведения в сравнительном контексте русской литературы и казахской литературы, русской литературы Казахстана.

Предмет «Русская литература» должен быть направлен на формирование коммуникативных навыков учащихся, чтобы учащиеся могли в любой стандартной и нестандартной ситуации высказать собственную точку зрения, доказать и обосновать при необходимости, умело вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. Важным компонентом в обучении русской литературе должна быть ориентация на формирование функциональной грамотности личности, одним из ее компонентов является грамотность чтения. Результаты участия 15-летних учащихся казахстанских школ в международных сравнительных исследованиях PISA свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности грамотности чтения (в 2009 г. 59 место из 65 стран-участниц, в 2012 г. 63 место из 65 стран-участниц).

В связи с этим при обучении русской литературе необходимо усилить работу по формированию грамотности чтения как необходимого навыка работы с текстом в качестве основного источника информации, умение добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразных учебных и внеучебных ситуациях. С учетом требований международных исследований PISА необходимо в процессе обучения литературе повысить качество чтения и понимания текста учащимися.

Изучение шедевров казахской, русской и зарубежной литературы должно быть направлено на формирование духовно-нравственных качеств и патриотических чувств обучающихся, на понимание и осознание идеи «Mәңгілік Ел». Чтение литературы как части культурного наследия способствует формированию и развитию личности, ее системы ценностей, идеалов, способностей, характера. Формирование читательской грамотности – это основной ресурс введения учащихся в культуру, освоение ими культурных и нравственных образцов, выработанных человечеством в целом и народом своей страны.


Целью обучения предмету является формирование у школьников способности к восприятию и пониманию художественной литературы как искусства слова, развитие читательских интересов, эстетического вкуса и образного мышления, обучение навыкам анализа художественного произведения. По окончании основной школы выпускник должен уметь не только анализировать художественный текст по предложенному алгоритму и постигать ценности словесного искусства в его соотнесенности с фактами культуры и истории, но и отстаивать собственное мнение с привлечением необходимых аргументов, высказывая его в устной и письменной форме.

В курсе основной школы учащиеся последовательно вводятся в художественный мир литературы, при этом формируется понятие о словесности как о метасистеме, в рамках которой развиваются такие словесно-художественные системы, как фольклор, мифология, художественная литература. Понимание специфики художественных миров этих систем, усвоение общих закономерностей развития литературы как вида искусства, осознание механизма смены и преемственности культурных эпох, места и роли в них литературы обеспечивается соблюдением принципов историзма, синхронности и хронологической последовательности изучения материала. Классический принцип постижения специфики словесного творчества путем изучения элементов стилистики, стиховедения, теории образа, структуры художественного произведения, литературных родов, художественного метода и стиля нацелен на повышение читательской культуры учащихся. Литературоведческие термины изучаются последовательно при рассмотрении конкретных особенностей литературных текстов (от изобразительно-выразительных средств к структуре текста, литературным родам и жанрам, историческому развитию родов, жанров и литературных направлений) на основе индуктивного подхода. Изучение литературы предполагает идейно-художественный, сюжетно-композиционный, пообразный, стилевой анализ текста; при этом рассматривается творческая история произведения, его место в контексте творчества писателя или сравнительно с произведениями других авторов; учащиеся знакомятся с личностью и биографией писателя. Большое значение придается вступительным занятиям и организации чтения.

Изучение литературы есть движение от художественного текста к художественному миру; в процессе обучения должно происходить сотворчество, обмен пониманием и интерпретацией текстов между педагогом и учащимися. Задача учителя – помочь ученику выразить и сформулировать в устной и письменной речи свое понимание художественного произведения, создать собственный художественный или критический текст.

Программа по русской литературе предлагает три списка литературных произведений: 1) для чтения и изучения; 2) для чтения и обсуждения; 3) для внеклассного (дополнительного) чтения. Первый список содержит обязательный минимум произведений, изучаемых в три этапа (восприятие, анализ, обобщение) текстуально, подробно, с выполнением устных и письменных заданий разного характера (репродуктивного, аналитического, творческого). Второй список дает произведения для чтения, осмысления, обсуждения в классе, для письменного или устного отзыва о них и т.д. (рассматриваются проблема, герой, своеобразие композиции или сюжета). Третий список – рекомендательный, расширяющий круг самостоятельного чтения учащихся список.Количество часов по литературе составляет: в 5-9 классах – по 2 часа в неделю, общее количество – 68 часов в год.

На изучение предмета «Русская литература» в 5 классе выделено 68 часов, из них: введение – 4 часа, чтение и изучение – 35 часов, чтение и обсуждение – 16 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;в 6 классе – 68 часов, из них: введение – 2 часа, чтение и изучение – 37 часов, чтение и обсуждение – 16 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;

в 7 классе – 68 часов, из них: введение – 2 часа, чтение и изучение – 32 часа, чтение и обсуждение – 21 час, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;

в 8 классе – 68 часов, из них: введение – 5 часов, чтение и изучение – 38 часов, чтение и обсуждение – 12 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов;

в 9 классе – 68 часов, из них: введение – 2 часа, чтение и изучение – 53 часов, заключение – 1 час, внеклассное чтение – 4 часа, уроки по развитию речи – 8 часов.

Количество учебных часов, отводимое учебной программой на изучение произведения, носит рекомендательный характер: возможна корректировка распределения количества часов в рамках темы для проведения творческих работ, поэтических чтений, читательских конференций и др.Количество письменных работ: классных /домашних сочинений в 5 классе – 2/1, в 6 классе – 2/1, в 7 классе – 3/1, в 8 классе – 3/1, в 9 классе – 3/1.

Примерный объем сочинений: 5 класс – 1-1,5 листа, 6 класс – 1,5-2 листа, 7 класс – 2-2,5 листа, 8 класс – 2,5-3 листа, 9 класс –3-3,5 листа.

Увеличение количества часов на развитие речи в рамках школьного курса литературы предполагает, кроме традиционного написания классных сочинений, также уроки по подготовке к сочинению и объяснение типичных ошибок в письменных работах школьников, творческие работы, литературоведческий анализ художественных произведений.

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.

Учебный процесс рекомендуется строить с использованием следующих приемов и методов, нацеленных на формирование умения создавать связный текст на литературную тему:

1) регулярное проведение аудиторных сочинений на литературную тему;

2) письменное обоснование выставленной учителем отметки с указанием сильных и слабых сторон ученической работы;

3) реализация установки на доработку и переработку учащимся текста сочинения по замечаниям учителя (всей работы или отдельных ее частей);

4) проведение на завершающем этапе изучения монографической темы уроков обобщающего типа, нацеленных на подготовку к сочинению (анализ перечня тем сочинений, обсуждение способов раскрытия конкретной темы, разработка вариантов вступления и заключения к сочинениям на разные темы и др.);

5) систематическое включение в процесс обучения письменных заданий небольшого объема, требующих ответа на проблемный вопрос, сопоставлений тех или иных литературных явлений, интерпретации текста или его фрагмента;

6) последовательное формирование навыка тезирования, конспектирования, реферирования, составления разного вида планов.

В 5-8 классах письменные работы по литературе носят обучающий характер. Отметки за обучающие работы выставляются по усмотрению учителя только по литературе и должны носить стимулирующий характер. Тетради для обучающих работ по русской литературе проверяются не реже одного раза в месяц. В любой проверяемой работе по литературе исправляются все допущенные учениками ошибки.

Отметки за сочинение по русской литературе в 9 классе выставляются по литературе и языку: первая – по литературе, вторая – по языку. При написании домашнего сочинения или других творческих работ отметка за работу выставляется в графу, соответствующую дате, когда давалось задание, или дате, когда проходила защита творческой работы.

Отметки за чтение наизусть выставляются на учебном занятии, следующем за учебным занятием, на котором было дано задание выучить наизусть, или на любом другом учебном занятии, тема которого включает изучение данного произведения.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет