ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «Саяси психология»жүктеу 1.07 Mb.
бет6/6
Дата09.06.2016
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қайта өрлеу кезеңіндегі саяси-психологиялық идеялар.

 • ХІХ ғ. саяси психология. Саяси психологияның жеке элементтерінің қазақ ақын-жыраулары ой-толғауларында көрініс табуы.

 • Мемлекеттің саяси құрлысы жайлы қазақ хандары мен билерінің көзқарастары.

 • Саяси психологияның қазіргі жағдайы.

      1. Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  2. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996

  3. Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. – СПб.: СПбГУ, 1992

  4. Handbook of political psychology. / Knutson J. (ed.) – San Francisco, 1973.


  5. Жеке тұлғаның саяси психологиясы.
  Талқылауға арналған сұрақтар:

  1. Жеке тұлғаның саяси қалыптасуы.

  2. Саяси ойлау, пайымдаудың қалыптасуы.

  3. Азаматтардың саяси өмірге қатынасу және қатынаспау мотивтері..
  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996

  4. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  5. Майрес Д. Социальная психология. /пер. с англ. – СПб.: Питер Ком,1999

  6. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности./ пер. с англ. – Мн, 1999


  6. Лидерліктің саяси психологиясы.
  Талқылауға арналған сұрақтар:

  1. Лидерлік теориялары: орта, алмасу, мотивациялық және гуманистикалық теориялар.

  2. Лидерліктің негізгі стилдері.

  3. Лидерлік феноменді қазіргі қалыпта түсіндіру.
  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996

  4. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  5. Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. – СПб.: СПбГУ, 1992

  6. Майрес Д. Социальная психология. /пер. с англ. – СПб.: Питер Ком,1999

  7. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности./ пер. с англ. – Мн, 1999


  7-8. Саяси зорлық-зомбылық психологиясы.

  Талқылауға арналған сұрақтар:
  1. Тоталитаризм құбылысы

  2. Зорлық-зомбылықтың психологиялық мәні, оның түрлері

  3. Еркіндік психологиясы.

  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996

  4. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996

  5. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  6. Майрес Д. Социальная психология. /пер. с англ. – СПб.: Питер Ком,1999

  7. Политология: Энциклопедический словарь. – М, 1993.

  8. Handbook of political psychology. / Knutson J. (ed.) – San Francisco, 1973.

  9. Саяси мәдениет психологиясы

  Талқылауға арналған сұрақтар:

   1. Саяси мәдениеттің негізгі психологиялық үлгісі.

   2. Макроәлеуметтік саяси жүйенің саяси мінез-құлық мәдениетіне әсері.

   3. САяси мәдениеттің қалыптасуы

  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996

  4. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996

  5. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  6. Майрес Д. Социальная психология. /пер. с англ. – СПб.: Питер Ком,1999

  7. Политология: Энциклопедический словарь. – М, 1993.


  10. Саясаттағы кіші топардың психологиясы.

  Талқылауға арналған сұрақтар:

  1. Саясаттағы кіші топтардың ерекшеліктері.

  2. Кіші топтардың қалыптасу этаптары.

  3. Саяси топтардың қалыптасуының ішкі механизмдері.
  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996

  4. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996

  5. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  6. Майрес Д. Социальная психология. /пер. с англ. – СПб.: Питер Ком,1999

  7. Политология: Энциклопедический словарь. – М, 1993.

  Handbook of political psychology. / Knutson J. (ed.) – San Francisco, 1973.

  11-12. Саяси психологиядағы ұлттық-этникалық топтар мәселесі.  Талқылауға арналған сұрақтар:

  1. Ұлттық-этникалық идентификация проблемалары.

  2. Ұлттық стереотиптер ерекшеліктері.

  3. Ұлттық және ұлтшылдық өзіндік сана.
  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996

  4. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  5. Майрес Д. Социальная психология. /пер. с англ. – СПб.: Питер Ком,1999

  6. Политология: Энциклопедический словарь. – М, 1993.

  7. Шестопал Е.Б. Психология политики. – М., 1989.


  13 Саясаттағы масса психологиясы
  Талқылауға арналған сұрақтар:

  1. Массалық көңіл-күйдің табиғаты.

  2. Адорно еңбектеріндегі «бұқаралық адам психологиясы».

  3. Индивид-және массалық әрекет-қылық.


  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996

  4. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996

  5. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  14-15. Саяси психологияның қолданбалы проблемалары.
  Талқылауға арналған сұрақтар:

  1. Саясатқа психологиялық ықпал ету әдістері. .

  2. Психологиялық соғыс.

  3. Психологтың саясат саласындағы қызметінің негізгі бағыттары.
  Пайдаланылатын әдебиеттер:

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений, - М.: МГУ, 1994

  2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург Деловая книга, 2001

  3. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996

  4. Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти.- Л.:ЛГУ, 1991

  5. Политология: Энциклопедический словарь. – М, 1993.

  6. Шестопал Е.Б. Психология политики. – М., 1989.


  4 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

  Кесте 3


  СӨЖО

  СӨЖ

  Аудиториялық

  Аудиториядан тыс
  2

  3

  4

  Саяси психология ұғымына түсініктеме беру.

  Іс-әрекет саясат ретінде. Конспект. (Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург, 2001)

  Сөздікпен жұмыс.

  Саяси сана, саяси мәдениет, саяси психика ұғымдарына түсініктеме беру.

  Сөздікпен жұмыс.

  Сөздікпен жұмыс.

  Ресей классиктерінің шығармаларындағы саяси-психологиялық көзқарастар.

  З.Фрейдтің психоанализі және ХХғ. Бірінші жартысындағы саяси психология.

  “Саяси психологияның қазіргі жағдайы”. Эссе.


  Саяси лидердің психологиялық портретін жасау.

  Саяси элита психологиясына сипаттама беру.

  “Азаматтылық мәселесі” реферат.

  Саяси психология соғысына түсініктеме беру.
  Д.Рисман бойынша лидерлердің психологиялық типологиясын талдау.

  Геноцид - саяси зорлық-зомбылық түрі ретінде.

  Геноцид - саяси зорлық-зомбылық түрі ретінде.

  Аналитикалық шолу

  Кіші топтардың түрлерін топтастыру принциптерін талдау.

  Топқа ену принциптері.

  Лидердің “үш команда” заңы. Конспект. (Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург, 2001)

  “Өзімдегі топ” и “өзім үшін топ” диалектикасын талдау.

  Конспектілеу (Основы Социальной психологии и пропоганды. – М., 1982 83-86 беттер).

  Қоғамдық кластар мен әлеуметтік старттардың психологиялық сипаттамаларын салыстыру.

  “Қазіргі кездегі ұлттық-этникалық проблемалардың өрістеуі”

  Тақырып бойынша пікірталас.

  “Қазіргі кездегі ұлттық-этникалық проблемалардың өрістеуі.” Реферат.

  Массаның негативті және позитивті әсер етуі. Салыстыру, анализ жұмысы.

  Сөздікпен жұмыс.

  Бұқаралық мәселесі. Конспект.(Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург, 2001)

  Саясаттағы стихиялы әрекет-қылықтың анық көрнісі бар тарихи мәліметтерді талдау.

  Стихиялы әрекет-қылықтың анық көрнісі бар тарихи мәліметтерді жинақтау.

  “Агрессия деңгейін жоғарлату, дамыту немесе төмендетудің психологиялық механизмдері.” Хабарлама даярлау.

  Саясаттағы БАҚ-тың маңызы. Талдау.

  Тікелей саяси әрекеттердің психологиялық тәсілдерін жіктеу.

  “Сыртқы саясаттағы саяси психология” Хабарлама даярлау.


 • 1   2   3   4   5   6


  ©dereksiz.org 2016
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет