Силлабус пән: Жалпы психология Курсжүктеу 1.06 Mb.
бет2/7
Дата17.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

14-тақырып Мотивация және эмоция психологиясы-2 сағат.

Қажеттілік мотивациялық процестердің негізі ретінде. Мотивацияның биологиялық және әлеуметтік деңгейлерінің арақатынасы. Адам қажеттіліктерінің тарихи табиғаты. Мотивацияның онтогенетикалық және ситуациялық дамуы. Мотив қажеттіліктің заттану нәтижесі ретінде. Қажеттіліктердің өзекті және потенциалды күйлері. Мотив және нұсқау. Қажеттіліктер және эмоция. Елігу, тілек, қалау, ұмтылу, қалау мотивтің нақты түрлері. Мотивацияны зерттеудегі негізгі бағыттар. Мотивацияны бихевиоризмде, психоанализде, гештальтпсихологияда, гуманистік психологияда мотивацияның отандық теориясы (А.Н.Леонтьев, Д.Н.Узнадзе және оның мектебі).

Іс әрекет психологиясындағы мотивация мәселесі. Адамның мотивациялық сферасының дамуының негізгі сатылары. Жетекші іс әрекет және жетекші мотивация ұғымы. Құндылықтар, қызығулар, нормалар мотивациялық құрылым ретінде.

15-тақырып Жалпы психологиядағы тұлға. Тұлға құрылымы-1 сағат.

Тұлға түсінігі. Адамға қатысты басқа категория (индивид, субьект, жеке даралық). Тұлғаның негізгі көрсеткіштері белсенділік, саналылық, дербестік, жеке даралық. Тұлға әлеуметтік индивид. Базалық тұлға түсінігі. Тұлға типологиясы (А.Ф.Лазурский, Э.Шпрангер, К.Юнг).

З.Фрейд, К.Юнг. А.Адлер психоаналитикалық теорияларындағы тұлға құрылымының көрінісі. Қатынас тұлғаның құрылымының элементі ретінде. Тұлға ұүрылымындағы факторлық бағыт (Р.Кеттел, Н.Айзенк, Дж.Гилфорд).

А.Н.Леонтьев концепциясындағы жеке адам құрылымы. Тұлға құрылымындағы мағыналық қалыптасу.16-тақырып. Тұлға және даралық-2 сағат.

Даралық мәселесі (Б.Г.Ананьев). В.Мерлин интегралды даралық туралы. Теплов В.Д.Небылицын мектептеріндегі даралықтың психофизиологиялық негіздері. Темперамент психикалық іс әрекетпен мінез құлықтың формальды динамикалық қасиеттері. Темпераменттің мінез құлықты реттеудегі ролі. Темперамент және мінез жайлы В.Мерлин мектебіндегі зерттеулер. Мінез құрылымы. Коммуникативті, рефлексивті, эмоционалды, ерікті, мінездің интелектуалды қасиеттері. Мінез типологиясына типологиялық бағыт.

Қабілет туралы түсінік. Нышандар қабілеттің органикалық алғышарты ретінде. Жалпы және арнайы қабілет (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Тұлғаның психологиялық қорғаныс түрлері және оның қызметтері. Тұлға дамуындағы қозғаушы күштері өмір мәніндегі қажеттілік (В.Франкл).

Тәжірбиелік сабақтардың тақырыптары мен мазмұны
1 – тақырып. Психологиялық ғылымның және практиканың пәні мен міндеттері /2 сағ

Психологияның ғылым ретінде қалыптасуы. Психологиялық ғылымның негізгі принциптері, ұғымдары және категориялары. Психологиядағы сана мәселесі. Сана және ұғынылмайтын психикалық процесстер.2 - тақырып. Психикалық таным процесстерінің жалпы сипаттамасы /1 сағ

Түйсік және қабылдау психикалы процесстер жүйесінің бірінші деңгейі ретінде. Ес психикалық процестер құрылымының ұяшығы ретінде. Ойлау мәліметтерді өңдеудің жоғарғы деңгейі ретінде.3 – тақырып. Тұлға адамның психологиялық қасиеттерінің жүйесі ретінде /1 сағ

Темперамент туралы түсінік, оның түрлері. темперамент типтері. Мінез туралы түсінік, мінез типологиялары. Мінездің психологиялық теориялары мен физиологиялқ негізі. Қабілет және оның түрлері. Қабілет құрылысы.4 – тақырып. Іс-әрекет / 1 сағ

Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекет түрлері мен құрылымы. Іс-әрекеттің психофизиологиялық функциялары. Іс-әрекет теориялары жіне негізгі принциптері.5 –тақырып. Түйсік /1 сағ

Адам түйсігінің түрлері және адам өміріндегі түйсіктің орны. Түйсіктің негізгі өлшемдері. Түйсік қасиеттері. Адаптация. Синестезия. Сенсибилизация. Түйсіктің негізгі қасиеттері модаль, интенсивтілік, кеңістікті уақыт құрылымы.6 – тақырып. Қабылдау және елес/1 сағ

Қабылдау заңдылықтарының психофизиологиялық зерттеулері. Қабылдау қасиеттері. Апперцепция. Қабылдау ерекшеліктерін мен түрлері, құрылымы. Қиял туралы түсінік. Қиял түрлері. Қиялдың жасалу жолдары. Адам өміріндегі қиялдың орны.7 – тақырып. Ойлау /1 сағ

Ойлау туралы түсінік. Ойлау түрлері мен табиғаты. Ақыл-ой операцияларының негізгі түрлері. Ойлау және оның өзіне тән ерекшеліктері.8 – тақырып. Ес психологиясы/1 сағ

Тұлғаның дамуында естің рөлі. Ес психологиясының негізгі заңдылықтары. Естің когнитивті психологиясы. еске сақтаудың негізгі классификациясы.9 – тақырып. Сөйлеу /1 сағ

Сөйлеудің түрлері және қызметтері. Сөйлеудің пайда болу теориясы. ойлау және сөйлеудің генетикалық түбірі. Сөйлеу бойынша тұлғаны диагностикалау.10 – тақырып. Зейін /1 сағ

Зейіннің түрлері және қызметтері. Зейін теориясы және оның физиологиялық механизмдері (Н.Н.Ланге, В.В.Вундт, И.П.Павлов, А.А.Ухтомский). Зейіннің негізгі қасиеттері және оның эксперименталды зерттеулері. Іс-әрекеттегі зейіннің дамуы.11– тақырып. Эмоция /1 сағ

Эмоцияның түрлері және қызметтері. Эмоцияның негізгі теориялары. Эмоция және тұлға. Сезім және оның классификациясы. Сезім мен эмоцияның психфизиологиялық негіздері.12– тақырып. Мотивация және ерік психологиясы /1сағ

Мотивациялық-қажеттілік сфера. Мотивациялық процесстердің заңдылықтары. Тұлғаның мотивациялық сферасының иерархиялық құрылымы. Адамның мотивтерінің әртүрлілігі; өзекті және потенциалды мотивтер, заттық және функционалды, мағынаны қалыптастырушы және стимул мотивтер. Ерік әрекетінің психологиясы. Ерік сапаралын қалыптастыру жолдары.13– тақырып. Қазіргі психологиядағы тұлға түсінігі /1 сағ

Отандық психологиядағы қазіргі тұлға теориялары. Тұлға құрылымындағы негізгі психологиялық теориялар. Тұлғаның мінез-құлқы, әлеуметтік өмірлік іс-әрекеті. Тұлға белсенділігі және оның қайнар көздері. Тұлға дамуыдағы факторлар мен детерминанттар. Тұлға дамуындағы қайнар көздер және қозғаушы күштер. Индивидтік және және тұлғалық қасиеттердің арақатынасы.14– тақырып. Мінез психологиясы /1 сағ

Мінез туралы түсінік. Мінез типологиялары. Мінездің психологиялық теориялары мен психологиялық негізі.


Жалпы психология пәні бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі (СОЖ)
Тақырыбы

Сабақ мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

Макс. бағалау

ұпайы

1

Эмоция

Л.С.Выготскийдің, А.Б.Запарожец, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, П.К. Анохин, П.В.Симонов еңбектеріндегі эмоцияны теориялық түсіндірулер мен эмпирикалық зерттеулер.

Психология эмоции.тексты /под.ред.В.К.Вилюнаса . Ю.Б.Гиппенрейтер.-Москва.1984

Баяндама

Ақпан 2 аптасы

2,5

2

Ес

Л.С.Выготскийдің мәдени тарихи теориясындағы ес мәселесі

Джакупов С.М.

Психология познавательной деятельности.-Алма-Ата. Изд.КазГУ.1992хабарлама

Ақпан 4 аптасы

2

3

Мотивация сферасы

Иеркс – Додсон заңы

Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. –М.МГУ.1990

сызба

Наурыз 2 аптасы

3

4

Тұлға құрылымы

Тұлғаның «өзіндік сана» теориясындағы «Мен» бірлігі. В.Джемстің «Меннің» үш өлшемді компонентті құрылымы.

Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии.-М.Изд.МГУ.1982

Салыстырмалы кесте

Наурыз 3 аптасы

2

5

Психика және нерв жүйесінің эволюциясы

Адамда жоғарғы психикалық функциялардың дамуы. Жануарлар мен адам психикасының ерекшеліктері.

Абульханова К.А. Психология познания личности.Москва-Воронеж.1999

Ғылыми мақала

Наурыз 4 аптасы

3

6

Адам іс-әрекетінің негізгі түрлері

Іс-әрекет түрлері және адам іс-әрекетінің құрылымы. Жеке тұлғаның әрекетінде икемділік пен дағдының қалыптасуы.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.1981 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. - Алматы, 2012.

Карточка

Сәуір 1 аптсы

3

7

Жеке тұлға дамуындағы қарым-қатынас рөлі

Қарым-қатынас туралы түсінік. Қарым-қатынас түрлері. Қарым-қатынас техникасы.

Асмолов А.Г. Психология личности М.Изд. МГУ-1990

Альбом түрінде психологиялық жағдаяттар

Сәуір 2 аптасы

2

8

Топ және ұжым

Топ және ұжым түсінігі. топ түрлері. Топ пен ұжымның қалыпасу жолдары.

Основы общей психологии. – СПб: Издательство "Питер", 2000

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: 1981Коллоквиум

Сәуір 3 аптасы

3

9

Жеке тұлға теориялары

Психодинамикалық теориялар.

Социодинамикалық теориялар.

Интеракциялық теориялар.

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. — Москва: АСТ, с 1988 по 2008 год. — 352 с.


пікірталас

Сәуір 4 аптасы

2


Жалпы психология пәні бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі (СӨЖ)
Тақырыбы

Сабақ мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

Макс. бағалау

ұпайы

1

Эмоция психологиясы

В.Вундтың «сезімдердің үш өлшемді концепциясы».

Психология эмоции.тексты /под.ред.В.К.Вилюнаса . Ю.Б.Гиппенрейтер.-Москва.1984

Модель

Ақпан 2 аптасы

10

2

Психологиядағы зерттеу әдістері

Психологиялық зерттеулерде математикалық әдістермен техникалық құралдарды қолдану

Основы общей психологии. – СПб: Издательство "Питер", 2000

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.:Презентация

Ақпан 4 аптасы

9

3

Темперамент типтері

Сангвиник. Холерик. Меланхолик. Флегматик.

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. — Москва: АСТ, с 1988 по 2008 год. — 352 с.

Буклет

Наурыз 2 аптасы

10

4

Қабылдау

Адамдағы тері жарық сезгіштігін қалыптастыру (А.Н.Леонтьев бойынша)

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.1981 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. - Алматы, 2012.

конспект

Наурыз 4 аптасы

7

5

Ойын іс-әрекеті

Ойын іс әрекетінің даму тарихына сипаттама

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.1981 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. - Алматы, 2012.

Ойын

Сәуір 2 аптасы

5

6

Жеке тұлға ерекшеліктері

Жеке адамға психологиялық мінездеме беру

Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии.-М.Изд.МГУ.1982

Психологиялық мінездеме

Сәуір 4 аптасы

9

7

Дж.Мореноның"Социометрия" әдісі

Дж.Мореноның "Социометрия" әдісінің сипаттамасы және оны жүргізу техникасы (басқа мамандық студенттеріне жүргізу)

Абульханова К.А. Психология познания личности.Москва-Воронеж.1999

Әдістеме жүргізу, интерпретациясы

Мамыр 1 аптасы

8,5

8

Жалпы психологиядағы тұлға

Тұлға құрылымындағы когнитивті бағыттар (Г.Келли, Ф.Франселла)

Солсо Р.Л. Когнитивная психология-М.1996

реферат

Мамыр 2 аптасы

9

Студенттердің білімін бағалау жүйесі
Бағалау саясаты мен процедурасы.

Жұмыстың барлық түрін ең жоғарғы ұпай,айып және ынталандыру ұпайлары қамтиды.Сабақты босату-сіздің оқуға ынтаңыздың көрсеткіші,сондықтан пән бойынша қорытынды баға шығаруда есепке алынады.

Тапсырма уақытында орындалмаса, бағаңыз бір ұпайға кеміп отырады Оқытушы әрқашан да сабақта кім жоқ екенін белгілеп отырады. Сіздің міндетіңіз-сабаққа қатысу,оқу.Кездейсоқ жағдайлар, ауырып қалу ғана себепті деп саналады.

Барлық тапсырмалар орындалып,кестеге сәйкес өткізілуі керек. Дәрісханада орындаған жұмыстарыңыз есепке алынады.Кестеге сәйкес оқытушымен үнемі кеңесіп тұруыңыз керек. Сабаққа жақсы қатысу, белсенділік таныту,тапсырмаларды және мерзімінде орындау аттестация мен емтиханда көмегін тигізеді.

Емтиханда тест түріндегі сұрақтарға жауап бересіздер.Барлық сұрақтар дәрісхана,өздік жұмыстарына негізделеді .Аралық бақылау баршаға міндетті,өтілген тақырып бойынша алынады.Төмендегідей жағдайларға байланысты жұмыс қабылданбайды:

-біреуден көшіріп алу,

-сіз үшін басқа біреудің орындауы,

-жұмысты белгіленген уақыттан тыс өткізу.

Сабақ босатуға,кешігуге,дәрісханада тәртіпсіздік жасауға, оқытушы мен студенттерді сыйламауға болмайды.
Рейтинг өлшеміЖұмыс түрлері

Ұпайлар саны

1

2

3

Ағымдағы бақылау

СОЖ және СӨЖ

Рубежік бақылау жұмыстары

60%

Емтихан

40%
Қорытынды:

100%

Пәнді оқу жазбаша емтиханмен аяқталады, ол барлық өткен материалды қамтиды. Бағдарлама тапсырмаларын толық орындаған жағдайда ғана студент емтиханға жіберіледі.ҚБ=Р1+Р2*0,6+Е*0,4

Рейтингтік бақылау (ағымдағы) – 60 %

Емтихан (қорытынды) – 40 %
Емтихандағы студенттер білімін бағалау өлшемдер:

Әріптік жүйе бойыша бағалау

Сандық эквивалент

Пайыздық өлшем

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95 -100

өте жақсы

А-

3,6

90 - 94

В+

3,33

85 - 89

Жақсы

В

3,0

80 - 84

В-

2,67

75 - 79

С+

2,33

70 - 74

қанағаттанарлықС

2,0

65 - 69

С-

1,67

60 - 64

Д+

1,33

55 – 59

Д

1,0

50 – 54

F

0

0 - 49

қанағаттанарлықсыз

1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет