1 Әлеуметтанудың зерттеу объектісі деп нені айтамыз? Әл объектісі мен пәні 1 Дәр A


Т «Айнадағы Мен» теориясының авторы: Тұлға соц. 2 Дәр. Aбет2/4
Дата16.06.2016
өлшемі396.5 Kb.
#138396
1   2   3   4

59 Т «Айнадағы Мен» теориясының авторы: Тұлға соц. 2 Дәр.

A З.Фрейд

B + Ч.Кули

C Г.Тард

D Дж.Мид

E Д.Рисмен

60 Т Касталық жүйе орын алған ел: Әл. рөлдер 3 СОӨЖ

A Иран

B Қытай

C Ресей

D Греция

E + Үндістан

61 Т «Өзін-өзі өлтіру» деген еңбекті жазған социолог: Ауытқыған мінез-құлық. 1 Дәр.

A Р.Мертон

B З.Фрейд

C Э.Фромм

D + Э.Дюркгейм

E Г.Тард

62 Т Жеке адамның әлеуметтік жүйедегі нақты алатын орны: Әл.жіктелу 4 Дәр.

A әлеуметтік лауазымы

B + әлеуметтік мәртебесі

C әлеуметтік жігі

D меншіктік жағдайы

E әлеуметтік рөлі

63 Т Экономиканың басты саласы халыққа қызмет көрсету саласы болып саналатын қоғам:

Әл.жіктелу 2 СӨЖA Индустриалдық

B Дәстүллік

C Күрделі

D + Постиндустриалдық

E Аграрлық

64 Т Азаматтық қоғамға тән белгілерді атап беріңіз:

Азаматтық қоғам 3 Дәр.A әлеуметтік қатынастардың жан-жақты дамуы

B қоғамдық мүдделердің үстемдігі

C жеке тұлғаның азаматтық белсенділігі

D + мемлекеттен тәуелсіздігін қорғайтын жағдайдың болуы

E демократиялық биліктің орнығуы

65 Т Қоғамдық дамудың мәнін және мазмұнын экономикалық негіз анықтайтынын көрсеткен: Парадигмалар 2 Дәр.

A + МарксизмB Позитивизм

C құрылымдық функционализм

D Социологизм

E айырбас теориясы

66 Т Жеке тұлғаның әлеуметтік жіктердің бір түрінен дәрежесі жоғары түріне ауысуды қалай атайды? Әл.жылжымалы-лық 1 СОӨЖ

A әлеуметтік жағдайды жетілдіру

B + тігінен болатын мобильдік

C көлденеңінен болатын мобильдік

D кәсіби ауыспалылық

E әлеуметтік қозғалмалылық

67 Т Жеке тұлғаның әлеуметтік әрекетін басқаша қалай атайды?

Әл. әрекет 2 Дәр.A әлеуметтік ұстаным

B әлеуметтік рөл

C кәсіби іс-қимыл

D әлеуметтік дүниетаным

E + әлеуметтік мінез-құлық

68 Т Табиғи әлеуметтік демографиялық жіктелу жүйесіне қандай белгілер жатады?

Демография соц. 1 СӨЖA қабілеті, беделі

B біліктілігі, іскерлігі

C + Жасы мен жыныс ерекшеліктері

D құқықтың қолданбауы

E қоғамдық еңбектің бөлінбеуі

69 Т Шағын әлеуметтік топтардың негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз? Әл.қауымдасулар 4 Дәр.

A аз санды ұжымдар, жолдастық қатынастары жоғары

B + мүшелері арасында өзара тығыз байланыстың болуы және өзін топпен бірегейлендірудің орын алуы

C бейресми байланыстармен ерекшеленуі

D топ мүшелерінің мінез-құлқы мен іс-қимылын анықтайтын мөлшерлерді мойындау

E әлеуметтік-психологиялық үйлесімділігінің жоғары болуы

70 Т Адамдардың қандай қауымдастығын этнос ұғымына жатқызамыз? Азаматтық қоғам 2 СОӨЖ

A нәсілдік

B Тілдік

C мәдени

D + Ұлыстық

E Ұжымдық

71 Т Әлеуметтік жіктелу қандай қағидаға негізделеді? Әл. жіктелу 2 Дәр.

A + көп өлшемді объективті және субъективті белгілер бойынша

B мәдени денгейіне қарай бірігу

C саяси белгілері бойынша

D кірісі, кәсібі, білімі, біліктілігі, мәртебесі негізінде

E әлеуметтік тегі бойынша

72 Т Әлеуметтік әрекеттердің әлеуметтік қатынастарға айналдыру негізінде не жатады?

Әл.қатынастар 2 СӨЖA тығыз байланыстар

B бірлесіп еңбек ету

C сезімдік жақындығы

D бейресми қарым-қатынас

E + әлеуметтік құндылықтар

73 Т Көлденең әлеуметтік мобильдікке көрсетілгендердің қайсысы жатады?

Әл.әрекет 3 Дәр.A жекеліктің бір жұмыс орнынан екінші табысы жоғары жұмыс орнына ауысуы

B жекелікті оның әлеуметтік мәртебесін өзгертіп жоғары орналасқан жікке ауыстыру

C жекелікті оның әлеуметтік құндылықтарын өзгертіп бір әлеуметтік топтан екіншісіне ауыстыру

D + Индивидтің әлеуметтік мәртебесін өзгертпестен бір әлеуметтік топтан екіншісіне ауысуы

E жекеліктің әлеуметтік мәртебесін өзгертпестен бір әлеуметтік топқа төмендетіп ауыстыру

74 Т Касталық жүйенің ерекшелігі не деп ойлайсыз?

Әл.жіктелу 2 СОӨЖA дінге берілу

B жоралғыны қатал ұстану

C + еңбек бөлісінде қатал белгіленген іспен айналысу

D араларында қатынастардың болмауы

E қонысын бөлек салу

75 Т Жабық қоғамда жеке тұлғаның әлеуметтік мәртебесін немен сәйкестендірген?

Әл.мәртебе 1 Дәр.A дене күшімен

B әскери қабілетімен

C + әлеуметтік тегімен

D Іскерлігімен

E Байлығымен

76 Т “Социология” термині алғаш рет қай еңбекте қолданыс тапқан Әл.институттар 1 Дәр.

A Г.Спенсердің «Әлеуметтік статистика»B Э.Дюркгеймнің «Социологиялық әдістің ережелері»

C М.Вебердің «Негізгі социологиялық ұғымдар»

D + О.Конттың «Позитивті философия курсы»

E И.Канттың «Таза ақыл-ойды сынау»

77 Т Іріктелген жиынтықтың мәнін не білдіреді? Соц.зерттеулер 2 СӨЖ

A зерттелетін объектінің белгілерін толық анықтау

B + белгілі бір принцип бойынша таңдап алынған жалпы жиынтықтың шағын үлгісін жасау

C кездейсоқ зерттейтін бір әлеуметтік топтың өкілдері

D әр жағдайда сенімді адамдардың жиынтығы

E әр әлеуметтік жіктің таңдаулы бөлігі

78 Т Кеңес Одағында жіктелу үдерімі қандай мәнді жәйтке жоғары дәрежеде тәуелді болды?

Әл.жіктелу 2 СОӨЖA Табиғи

B мұнайдың бағасына

C + әкімшілік тұтқаларға

D әлеуметтік әділеттілікке

E еңбек өнімділігіне

79 Т Отбасы әлеуметтік институт ретінде қашан пайда болды? Отбасы және неке

социологиясы 2 Дәр.A + алғашқы қауым кезінде

B құл иеленушілік дәуірінде

C феодалдық құрылыс кезеңінде

D ұлыстың қалыптасу тұсында

E мемлекеттің шығу кезеңінде

80 Т Этностың негізгі құрамдас бөліктеріне төменде аталғандардың қайсылары жатады? Әл.қауымдасулар 2 СӨЖ.

A таптар, топтар, жіктер

B + тайпа, ұлыс, ұлт

C қабат, нәсіл, дін

D отбасы, туысқандық, ұжым

E партия, бірлестік, кәсіподақ

81 Т «Негізгі социлогиялық ұғымдар» еңбегінің авторы: Әл.институт 2 Дәр.

A Г.Спенсер

B Э.Дюркгейм

C + М.ВеберD Р.Мертон

E Т.Парсонс

82 Т Ұлт ұғымының толық мазмұнын сипаттайтын белгілерге жататындар: Әл.қауымдасулар 2 СОӨЖ.

A бір аумақта орналасқан этникалық қауымдастық

B бір тілде сөйлейтін әтникалық қауымдастық

C ортақ тарихи негізде қалыптасқан этникалық жиынтық

D саяси, экономикалық және әлеуметтік ұйымдасуы ортақ адамдар жиынтығы

E + жері, тілі, мәдениеті, тарихы, салт дәстүрі, экономикасы, психологиялық қасиеттері ортақ

адамдар жиынтығы83 Т Қауымдастықтың әлеуметтік байланыстарын нығайтатын мәнді жәйттеріне не жатады? Әл.байланыстар 4 Дәр.

A ұлттық мүдделер мен экономикасы

B моралды және материалды ынталандыру

C + тұлғаның мүдделері мен қажеттіліктері

D әділетті әлеуметтік қатынастар

E адамның қауымдастыққа мүше болуға тырысуы

84 Т Әлеуметтену процесіндегі басты фактор: Жеке тұлға соц. 2 СӨЖ

A + жеке тұлғаның белсенділігі

B жеке тұлғаның толық отбасында тәрбиеленуі

C мектепте жүйелі білім алуы

D әлеуметтік қатынастарға тартылуы

E еңбек етудің қажеттігін меңгеруі

85 Т Әлеуметтік-экономикалық саласына байланысты әлеуметтік заңдылықтарды зерттеу нені

білдіреді? Эк.социологиясы 2 Дәр.A мемлекеттің әлеуметтік қорғау саясатын

B адамдардың әлеуметтік жағдайдың социологиялық зерттеуін

C + экономика әлеуметтануының пәнін

D экономика әлеуметтануының зерттеу затын

E қоғам өмірін анықтаушы мәнді жәйтті

86 Т Ә Әлеуметтік құрылым жеке тұлғаға қалай әсер етеді?

Қоғ.әл.құрылымы 4 Дәр.A Ынталандырады

B мінез-құлықты қалыптастырады

C + мінез-құлықты шектейді және белгілі арнаға бағыттайды

D ұжымдасуға, топтасуға үйретеді

E әлеуметтік өмірге араластырады

87 Т Әлеуметтік іс-әрекеттің маңызды бөлшектеріне не жатады? Әл.әрекет 3 СӨЖ

A құндылықтарды, игіліктерді жасау

B + ұғынылған мақсат, қызмет

C табиғатты тану, өзгерту

D ынтымақтастық, бірлескен еңбек

E бәсекелестік, өзара әрекет

88 Т Өзара әрекеттің негізін адамдардың құндылықтарды өзара айырбастауға ұмтылысымен

түсіндірген кім? Әл.әрекет 1 Дәр.A М.Вебер

B Т.Парсонс

C Дж.МидD + Дж.Хоманс

E Р.Мертон

89 Т Жеке адамның ақыл-ойының жетілуін әлеуметтік институтардың қайсысы қамтамасыз етеді? Әл.қауымдасулар 1 СОӨЖ

A Білім

B Ғылым

C + Отбасы

D Дін

E Саяси

90 Т Девиация ұғымы төменде көрсетілгендердің қайсысына сай келеді? Девиация және әл.

бақылау 2 Дәр.A қылмыстық мінез-құлық

B + ауытқу мінез-құлық

C құқықтан ауытқұшылық

D айныған мінез-құлық

E саяси өмірді мойындамау

91 Т Рөлдер үйлеспеушілігіне жататынды көрсетіңіз:

Әл. рөлдер 4 СӨЖ.A ата-ана тыңдамайтын баласын қаталдықпен көндіруі

B дәрігер мейрімділікпен емдеуші және зор ақыны талап етуші

C ұстаз білікті маман және ұлағатты тәрбиеші

D + жастардың ата-анасымен және достарымен болатын қатынастарының қайшылығыE жетекші қатал тәртіпті орнатуы мен сыйластықты сақтауы

92 Т Құрылымдық-функционализм бағытының өкілдері: Соц.парадигмалар 1 Дәр.

A П.Сорокин, Д.Белл

B М.Вебер, К.Маркс

C + Т.Парсонс, Р.Мертон

D О.Конт, Г.Спенсер

E Дж.Мид, Дж.Хоманс

93 Т Отбасы институтының негізгі атқаратын қызметіне кірмейтінді атаңыз: Отбасы және неке соц. 3 Дәр.

A Ұрпақты жалғастыру

B + билікке жету амаларын үйрету

C өскелең ұрпақты тәрбиелеу

D еңбек күшін қамтамасыз ету

E рухани тәрбие

94 Т Әлеуметтік жанжалдың негізінде меншік үшін күрес жатады деп пайымдаған кім? Дау-жанжал соц. 2 СОӨЖ

A құрылымдық функционализм

B Неофункционализм

C символикалық интеракционизм

D + Марксизм

E Феноменология

95 Т Әлеуметтік жүйенің анықтамасын табыңыз: Қоғам әл.жүйе ретінде 2 СӨЖ

A + адамдар, топтар, олардың байланыстары мен өзара әрекеттері т.б. кіретін тұтастық

B қоғамның немесе әлеуметтік топтың ішкі құрылысы

C белгілі бір құқықтар және міндеттер жиынтығымен байланысқан қоғамдық түрлі топтар

D ынтымақтастық әрекеті арқылы байланыстырылған кез келген әлеуметтік тұтастықтар

E ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен ынтымақтастық жиынтығы

96 Т Әлеуметтік мәртебелердің келіспеушілігі қай кезде басым болды?

Әл.мәртебе 2 Дәр.A феодалдық қоғамда

B социалистік қоғамда

C капиталистік қоғамдаD + аномиялық қоғамда

E мешеу қоғамда

97 Т Биліктің негізгі саяси институты: Саяси социология 1 СОӨЖ

A + Мемлекет

B Парламент

C әкімшілік

D Партия

E әділет

98 Т Демократияның белгілеріне жатпайтынды көрсетіп беріңіз: Саяси социология 2 Дәр.

A + БАК-тың мемлекеттің иелігінде болуы

B көппартиялық жүйенің болуы

C халық – биліктің қайнар көзі

D адам құқы мен бостанықтардың қамтамасыз етілуі

E жалпыға бірей сайлау құқын иелену

99 Т Әлеуметтік мәдениеттің негізгі белгілеріне төменгілердің қайсыларын жатқызады? Мәдениет соц. 2 СӨЖ

A материалды және материалды емес мәдениет

B + тіл, әдет-ғұрып, мөлшерлер, құндылықтар, заңар

C ұлттық, кәсіптік, қалалық, ауылдық мәдениет

D субмәдениет, қарсы мәдениет

E мәдени әмбебаптықтар, мәдени релятивизм

100 Т Қай ғалым қылмысты әлеуметтік құбылыс ретінде барлық қоғамдарға тән және табиғи болып табылады деген? Құқық әлеуметтануы 1 Дәр.

A Р.Мертон

B Т.Парсонс

C Ч.Ломброзо

D + Э.Дюркгейм

E К.Маркс

101 Т «Саясат» ұғымын ашып беріңіз: Саяси социология 3 Дәр.

A қоғамның экономикасын ұйымдастыру әрекеті

B саяси партиялардың қызметін басқару

C мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық қызметін үйлестіру

D + қоғамдық және мемлекеттік билікті іске асырудың негізгі қағидалары мен қызметі

E саяси сананы және саяси мәдениетті қалыптастыру қағидаларын жүзеге асыру

102 Т Дамыған елдердегі әлеуметтік құрылымның пішіні қай геометриялық тұрпатқа ұқсас? Қоғ.әл.құрылымы 2 СОӨЖ

A Шаршыға

B Сопаққа

C + Ромбқа

D үш бұрышқа

E Конусқа

103 Т Әлеуметтік институттың мазмұнын не көрсетеді?

Әл.институт 3 Дәр.A орындаушылардың әлеуметтік рөлдерінің жиынтығы

B әр салада атқаратын міндетті қызметтерінің жиынтығы

C + әлеуметтік қызметті орындаушылардың үлгіге келтірілген жүріс-тұрысының жиынтығы

D негізгі әлеуметтік мұқтаждықтарының жиынтығы

E үйлесімді әлеуметтік мәртебелердің жиынтығы

104 Т Мұқтаждықтардың иерархиялық орналасуын көрсеткен теорияны жасағанды атаңыз: Соц.тарихы 2 СӨЖ

A Г.Тард

B Э.Мэйо

C + А.МаслоуD Д.Мак Грегор

E Ф.Тейлор

105 Т Әлеуметтік мінез-құлықтың ауытқуы қалай аталады деп ойлайсыз? Девиация және әл.бақылау 2 Дәр.A тұрақсыздық құбылыс

B альтруистік құбылыс

C + аномиялық құбылыс

D конформистік құбылысE нормативтік құбылыс

106 Т П.Сорокин төменгі аталған терминдердің қайсысын енгізген? Әл.жіктелу 1 СОӨЖA әлеуметтік аналитика

B әлеуметтік экология

C әлеуметтік айна

D + әлеуметтік жылжымалылық

E әлеуметтік әрекет

107 Т Жанжалдасу анықтамасына сай келетін төменгі пайымдаулардың біреуін таңдаңыз: Дау-дамай соц. 4 Дәр.A билікке жету, әлеуметтік тәуелділіктен құтылу және әлеуметтік мәртебеге жету жолындағы тұлғалардың, топтардың, партияардың, институттардың саналы қақтығысы

B + қарсы жақты осалдату немесе жою мақсатында жекеліктер әлде топтардың құндылық, игілік,

билік үшін саналы да тікелей күресіC өз мүшелері үшін екі әлеуметтік топтың, институттардың саналы қақтығысы

D сайлау кезіндегі партиялардың билікке жету жолындағы саналы тартысы

E ұлттар арасындағы экономикалық, мәдени игіліктер үшін дау-дамай

108 Т Жеке тұлғаның әлеуметтік әрекетін басқаша қалай атауға болады?

Әл.әрекет 3 Дәр.

A әлеуметтік мәдениет

B әлеуметтік ұстаным

C әлеуметтік рөл

D әлеуметтік дүниетаным

E + әлеуметтік мінез-құлық

109 Т Әлеуметтік рөлдердің қажетті мінез-құлықты орындату қалай қамтамасыз етіледі?

Әл.рөлдер 2 СӨЖ

A материалды ынталандыру негізінде

B заңды қолдану арқылы

C қоғамдық бақылау арқылы

D өз еркімен орындатуды тәрбиелеу арқылы

E + жазалау мен марапаттауды қолдану арқылы

110 Т Кім «Адамдар қатынастары» теориясының туындыгері кім? Экономика соц. 1 СОӨЖ

A Т.Парсонс

B А.Маслоу

C Р.Мертон

D + Э.Мэйо

E Дж.Мид

111 Т Әлеуметтік ауытқу мінез-құлықтың себептері қандай?

Девиация және әл. бақылау 3 Дәр.

A + мақсат пен құралдар арасындағы келіспеушілік

B әлеуметтік теңсіздік

C ауытқушылықтың нысандарының өзара ықпал етуі

D экономикалық дағдарыс

E тұлғаның табиғи ерекшелігі

112 Т Әлеуметтік өзгерістерге ықпал ететін түпкі себепке марксизм нені жатқызады? Соц.тарихы 2 Дәр.A ақыл-ой күресін

B мәдениеттер арасындағы қайшылық

C басқарушылар мен бағынушылар арасындағы күрес

D + таптық күрес

E мүдделер күресі

113 Т Демография ғылымының пәніне нені жатқызады? Демография соц. 2 СӨЖA әлеуметтік-экономикалық қатынастарды

B отбасы және неке қатынастарын

C + халық санын қайта өндіруді

D адам өмірінің сапасын

E ұлтаралық қатынастарды

114 Т Әлеуметтік жіктелудің ең басты белгілері қандай? Әл. жіктелу 2 Дәр.A физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері

B аумақтық ерекшеліктері

C саяси-партиялық қатынаста болуы

D әлеуметтік тегі

E + мәртебесі, білімі, табысы, билігі

115 Т «Қазіргі қоғамдардың жүйесі» еңбегінің туындыгері:

Соц.тарихы 1 СОӨЖ

A Р. Мертон

B Н. Луман

C + Т. ПарсонсD Р. Дарендорф

E А. Шюц

116 Т Социометрия ұғымы нені білдіреді? Соц. зерттеу 2 Дәр.A әлеуметтік дамуды өлшеуді

B адамның биологиялық өлшемдерін зерттеуді

C өнеркәсіптің еңбек тиімділігін зерттеуді

D әлеуметтік қатынастарды анықтауды

E + шағын топтағы тұлға аралық қатынастарды анықтау

117 Т Р.Дарендорф пікірі бойынша жанжалдың себебін қай саладан іздеу керек? Дау-жанжал соц. 1 СОӨЖA экономикалық мүдделерде

B басқару жүйесінде

C + мүдделер жүйесінде

D мәдени өзгешіліктерде

E саяси мүдделерде

118 Т Өзіне үлгі тұтып өз мінез-құлқын соған бағыттау нені көрсетеді? Әл.қауымдасулар 2 Дәр.A әлеуметтік топты

B әлеуметтік институтты

C атақты адамды

D + референттік топты

E достық қауымды

119 Т Нақты социологиялық зерттеулердің баламасын табыңыз: Соц. зерттеулер 2 СӨЖ

A әлеуметтік зерттеулер

B эксперименттік зерттеулер

C + эмпирикалық зерттеулер

D гендерлік зерттеулер

E жүйелік зерттеулер

120 Т Әлеуметтік институтар қандай себептен пайда болады? Әл.институт 3 Дәр.A адамдарды экономикалық мақсаттарға жұмылдыру үшін

B + әлеуметтік мөлшерлермен реттелетін адам өміріне ең қажетті талаптарын қанағаттандыру мақсатында

C адамдарды сырт жаудан қорғауды ұйымдастыру мақсатында

D белгілі бір қажеттіліктің кез-келген жағдайда қанағаттандыру үшін

E қажеттіліктің белгілі бір жағдайда қанағаттандырылуы үшін

121 Т Әлеуметтік мәдениеттің анықтамасын атап беріңіз: Мәдениет соц. 3 СОӨЖA адамның өміріне байланысты рухани өнімдер жиынтығы

B + материалды және рухани өнімдердің жиынтығы

C бұрынғы ұрпақтар жасағанды қабылдау мен менгеру

D дүние, құндылықтар, мөлшерлер мен жүріс-тұрыс туралы нақты қоғамның түсініктері

E ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын дәстүрлер мен дағдылар жиынтығы

122 Т Ауытқу мінез-құлықты бағалаудың қандай негізі бар?

Девиация және әл.бақылау 3 СӨЖ

A + осы қоғамда қабылданған мәдениеті тұрғысынан

B экономикалық зияны тұрғысынан

C заңда көрсетілген мөлшері тұрғысынан

D көпшілік ұстанатын пікірге сүйену

E қоғамдық-тарихи жағдайдың талаптары тұрғысынан

123 Т Әлеуметтік топтың ішкі байланыстарын нығайтушы мәнді жәйттер:

Әл. қауымдасулар

4 Дәр.


A басқарушының ұйымдастыруының әділеттілігі, тиімділігі

B + құндылықтардың ұқсастығы, ынтымақтастықтың, өзара көмектің болуы

C ұжымның шағын болуы, ынталандырудың жоғары болуы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет