1 Жобаланєан кјсіпорынды технологиялыќ есептеубет1/2
Дата03.01.2022
өлшемі0.52 Mb.
#451069
  1   2
44

1 Жобаланған кәсіпорынды технологиялық есептеу
1.1 Өндірістік бағдарламаларды есептеу
Өндірістік бағдарлама АТК ТҚ бойынша нақты уақыт периодына жоспарланған техникалық қызмет ету санымен сипатталады.

Өндірістік бағдарламалармен есептеудің циклді әдісін қарастырады: ТҚ-1, ТҚ-2 периодтылығының таңдауы мен түзетуі және АТК-ны жобалайтын жылжымалы құрам үшін КЖ дейін жүруі; ТҚ мен КЖ есептеу санағымен циклға бір автомобиль, яғни КЖ дейін жүруіне, циклдан жылға ауысудың коэффициент есептеуі және оның негізінде ТҚ мен КЖ-дан алынған маңызды сандарды қайта есептеуде циклға 1 автомобиль және бір жылға барлық парк.

1.1.1 ТҚ-1, ТҚ-2, КЖ-ға дейінгі жүрістерді түзету. Өндірістік бағдарламаларды есептеу үшін алдын ала берілген АТК үшін КЖ мен ТҚ-1, ТҚ-2-нің периодтылығына дейінгі жылжымалы құрамның нормативті жүрісінің мәнін таңдау керек (1.1 кесте), яғни нақтылық үшін орны бекітілген, көбінесе әдеттегі шарттағыдай эксплуатация шарттарының I категориялары, автомобильдердің базалық түрлері, қоңыржай климатты аудандар қоршаған ортаның біркелкі агрессивтілігімен (2.2, 2.3 кесте «АТК мен ТҚБ-ны технологиялық жобалау» Г.М. Напольский, 29-30 бет).

Нақты АТК үшін бұл шарттар ерекшеленеді, сондықтан барлық жағдайда КЖ мен ТҚ-1, ТҚ-2 периодтылығының нормаланған жүрісі коэффициенттер көмегімен анықталады (2.4 кесте «АТК мен ТҚБ-ны технологиялық жобалау» Г.М. Напольский, 31 бет), эксплуатация шарттарында саналатын категориялар – К1, жылжымалы құрамның модификациясы мен оның жұмыс ұйымын – К2, климатты шарттар, яғни:

Lк расч. = LкнК1К2К3 , тыс.км (1.1)
Li расч. = LiнК1К3, км (1.2)
Парктің ішіңде жаңа автомобильдермен тағыда басқа (эксплуатацияда болған) автомобильдер болса:
Lк расч. = [(Lкн Ан + Lкк Ак)/(Ан + Ак)]  К1 К2 К3, (1.3)
мұнда Lкн - КЖ дейінгі нормативті жүріс, км;

Lкк - Lкн-дан 80% құрайтын екінші КЖ дейінгі жүріс.


1.1.2 КЖ, ТҚ санағын циклға бір автомобилін анықтау. Циклға бір автомобиль техникалық әсер санағы циклді жүрістің берілген әсер түріне дейінгі жүріс қатынасымен анықталады. Сондай-ақ, циклді жүріс Lц берілген есептеуде КЖ бойынша Lк автомобилінің жүрісі тең екені қабылданған, сонда КЖ санақ цикліне бір автомобилі бірлікке тең болады. Есептеуде Lк тең жүрісте кезекті соңғы ТҚ-2 циклінде өткізілмейді және автомобиль КЖ-ге бағытталады. ТҚ-2-мен бір мезгіл орындалатын, ТҚ-2-ге ТҚ-1-дің қызмет етуі кіреді де, саналады да. Күнделікті қызмет етуінің (КҚ) орындалу периодтылығы орташа тәуліктің жүрісіне тең деп қабылданған.

Сонымен, КЖ(Nк), ТҚ-2(N2), ТҚ-1(N1) және КҚ(NЕО) санағы циклға бір автомобильді келесі түрде көрсетуге болады, кестеде берілген (1.2 кесте):


Nк = Lц/Lк скорр. = Lк/Lк скорр. = 1, (1.4)
1.1 кесте – Нормативті жүрістерді түзету

Қызмет ету түрі

Белгіленуі

Өлшем бірлігі

Жүріс мәні (нормативті), км

Еселік бойынша түзету, км

Қабылданғандар, км

МАЗ 5335

ТҚ-1

L1

км

L1н13 = L1расч

4000 *0,7*1,1 = 3080. L1расч./1cc = nнеокр.~ nокр.

3080./160 = 19.
1cc * nокр.

160*19


L1 скорр

3040.ТҚ-2

L2

км

L2н13 = L2расч.

12000*0,7*1,1 = 9240

L2расч./L1скорр. = nнеокр.~ nокр.

9240./3040 = 3,03.~ 3
L1скорр.* nокр

3040*3


L2 скорр

9120.КЖ

Lк

мың. км

Lк = [(Lкн Ан + 0,8*Lкн Ак)/(Ан + Ак)] * *К123= Lк. расч.

Lк = [(320000*(0,56*85) + 0,8*320000*37)/(48 + 37)] *0,7*0,8 *1,1= 179959

Lк. расч./ L2скорр.= nнеокр.~ nокр.

179959/9120= 23,643.~ 24L2скорр.* nокр

9120*24.Lк скор.

218880


ЗИЛ-130

ТҚ-1

L1

км

L1н13 = L1расч

4000 *0,7*1,1 = 3080. L1расч./1cc = nнеокр.~ nокр.

3080./210 = 15
1cc * nокр.

210*15


L1 скорр

3150


ТҚ-2

L2

км

L2н13 = L2расч.

12000*0,7*1,1 = 9240

L2расч./L1скорр. = nнеокр.~ nокр.

9240./3150 = 2,93.~ 3L1скорр.* nокр

3150*3


L2 скорр

9450.КЖ

Lк

мың. км

Lк = [(Lкн Ан + 0,8*Lкн Ак)/(Ан + Ак)] * *К123= Lк. расч.

Lк = [(300000*(0,45*65) + 0,8*300000*36)/(29 + 36)] *0,7*1,0 *1,1= 205412,3

Lк. расч./ L2скорр.= nнеокр.~ nокр.

205412,3/9450= 21,736.~ 22L2скорр.* nокр

9450*22.Lк скор.

207900

N2 = Lк скорр./L2 скорр. – Nк, (1.5)

N1 = Lк скорр./L1 скорр. – (Nк + N2), (1.6)

NEO = Lк скорр./lcc, (1.7)
1.2 кесте - Әсерлердің мөлшері

Әсерлердің мөлшері

МАЗ 5335

ЗИЛ 130

NEO

Lк скорр./lcc

218880/160=1368Lк скорр./lcc

207900/210=990N1

Lк скорр./L1скорр. – (Nк +N2)

218880/3040-(1+23)=48Lк скорр./L1скорр. – (Nк +N2)

207900/3150-(1+21)=44N2

Lк скор./L2 скорр. – Nк

218880/9120-1=23Lк скор./L2 скорр. – Nк

207900/9450-1=21Nк

Lц/Lк скор. = Lк/Lк = 1

Lц/Lк скорр. = Lк/Lк = 1

1.1.3 Бір автомобильге және бір жылға барлық парктарының ТҚ санағын анықтау. Сондай-ақ, бір жылға автомобиль жүрісі оның циклға жүрісімен ерекшеленеді, ол кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын әдетте бір жылға есептейді, сонда бір жылға ТҚ санағын анықтау үшін NEO, N1 мен N2-ден бір циклда алынған мәнін сәйкесінше қайта есептеу қажет, циклдан жылға г ауысу коэффициентін қолдана отырып.

Жылдық санақ КҚ(NEoг), ТҚ-1(N), ТҚ-2(N) бір тізімдік автомобильге және барлық парк (топ) автомобильдерінің бір түрлері (NEог, N, N) құрайды:
NEO г = NEOг; NEОг = NEОг Аи; (1.8)


 • МАЗ 5335

NEO г = 1368*0,177=243,395 NEОг = 243,395*85=20688,53

 • ЗИЛ 130

NEO г = 990*0,239=237,017 NEОг = 237,017*65=15406,11
N = Nг; N = N Аи; (1.9)


 • МАЗ 5335

N = 48*0,177=8,54 N = 8,54*85=725,914

 • ЗИЛ 130

N = 44*0,239=10,53 N = 10,53*65=684,7162
N2 г = N2г; N = N Аи, (1.10)


 • МАЗ 5335

N2 г = 23*0,177=4,092 N = 4,092*85=347,834

 • ЗИЛ 130

N2 г = 21*0,177=5,028 N = 5,028*65=326,796

мұнда Аи – автомобильдердің тізімдік санағы.


Коэффициент г автомобильдің жылдық жүрісін Lг оның бір цикл жүрісіне (КЖ дейін) қатынасын көрсетеді, яғни:
г = Lг/ Lк скорр. (1.11)


 • МАЗ 5335

г =38943,12/ 218880=0,177

 • ЗИЛ 130

г = 49773,6/ 207900=0,239
Сонымен, г автомобильдің жылдық жүріс бөлігін оның бір цикл жүрісінен кескіндейді.

Автомобильдің жылдық жүрісі:


Lг = Д раб г lccт, (1.12)

 • МАЗ 5335

 Lг = 253*160*0,962=38943,12

 • ЗИЛ 130

Lг = 253*210*0,937=49773,6
мұнда Д раб г – кәсіпорынның жұмыс күнінің жылына санағы;

т – техникалық дайындық коэффициенті.


Циклді әдісте ТҚ бойынша өндірістік бағдарламаның есептеуінде, жай автомобильді бір циклда ұйымдық себептер бойынша есептелмейді. Сондықтан автомобильдің жылдық жүрісін есептеуде 1.12 формуласында автомобильді шығарған коэффициент қолданылмайды, техникалық дайындық коэффициенті қолданылады.

Автомобильдің жылдық жүрісін есептеуде техникалық дайындық коэффициенті қолданылады:


т = Д э ц/(Д э ц + Д р ц), (1.13)

 • МАЗ 5335

т = 1368/(1368+ 53,99)=0,962

 • ЗИЛ 130

т = 990/(990+ 66,759)=0,937
мұнда Д э ц – бір циклда автомобильді техникалық ақаусыз қалпында табу күн

санағы;

Д р ц – бір циклда ТҚ мен АЖ-дағы жай автомобиль күн санағы:
Д э ц = Lк скорр../lcc; (1.14)


 • МАЗ 5335

 Д э ц = 218880../160=1368

 • ЗИЛ 130

 Д э ц = 207900../210=990
Д р ц = Д к + ДТО, АЖ Lк К4/1000, (1.15)


 • МАЗ 5335

 Д р ц = 0+ 0,5*218880*1,2/1000=53,99

 • ЗИЛ 130

 Д р ц = 0+ 0,5*207900* 1,3/1000=66,759
мұнда ДТО, АЖ – ТҚ мен АЖ-дағы 1000 км жүрісі бар жай автомобильді күн

ішінде табу.


Сандық мәндегі Д к анықтағанда КЖ-дағы жай автомобильді барлық күнтізбелік күндер санағын алдын ала ескереді, эксплуатациядан автомобильдің шығарылуы, яғни:
Д к = Д’к + Д т = Д’к + (0,1…0,2) Д’к=0 (1.16)
мұнда Д’к – КЖ-дағы нормативті жай автомобиль авто жөндеу зауытында.
К”4 = (К”4 табл. Ан + К” 4 табл. Ак)/(Ан + Ак) (1.17)


 • МАЗ 5335

 К”4 = (1,2* 48+ 1,3*37)/(48 + 37) = 1,2

 • ЗИЛ 130

 К”4 = (1,2*29+ 1,3*36)/(29 + 36)=1,3
Модельдердің К”4 , Д эц , Д к , Д рц , т , Lг , г , NEO г , NEОг , N , N , N , N көрсеткіштері саналады.

1.1.4 Диагностикалық әсерінің санағын барлық паркқа бір жылға анықтау. Диагностикалау жеке қызмет ету түрі сияқты жоспарланбайды, және жұмыстар жылжымалы құрамның диагностикалауы ТҚ мен АЖ жұмысының көлеміне кіреді. Мұндайда автомобильдерді диагностикалау ұйымының әдісінен тәуелді жеке посттарда өндіріле алады немесе ТҚ процесімен бірге болу. Сондықтан берілген жағдайда диагностикалық әсер санағы келесі посттарды диагностикалау есебі мен оның ұйымдары үшін анықталады.

АТК-да орналасуына байланысты алдын ала Д-1 мен Д-2 жылжымалы құрамын диагностикалау ескеріледі.

Сонымен, Д-1, Д-2 санағы жылына барлық парк:


NД-1.г = 1,1N1.г + N2.г (1.18)

 • МАЗ 5335

 NД-1.г = 1,1 + 

 • ЗИЛ 130

 NД-1.г = 1,1 + 
NД-2.г = 1,2 N2.г (1.19)


 • МАЗ 5335

 NД-2.г = 1,2*347,384=417,400

 • ЗИЛ 130

 NД-2.г = 1,2*326,796=392,156
1.1.5 ТҚ-мен автомобильдерді диагностикалау бойынша тәуліктік бағдарламаны анықтау. Тәулікті өндірістік бағдарлама техникалық қызмет ету ұйымының әдісін таңдау белгісі болып табылады (жан-жақты посттарда немесе толассыз сызықтарда) және ТҚ сызықтары мен посттар санағын есептеу үшін негізгі көрсеткіш ретінде қызмет етеді:
Ni,c = Nі/ Д раб г, (1.20)

 • МАЗ 5335

NТО-1c = 

NТО-2c = 

NEOc = 

NД-1c = 

NД-2c = 


 • ЗИЛ 130

NТО-1c = 

NТО-2c = 

NEOc = 

NД-1c = 

NД-2c = 

мұнда Nі.г – ТҚ-ның әрбір түрі бойынша жылдық бағдарлама немесе

жекеліктегі диагностика.

Модельдердің NД-1.г и NД-2.г көрсеткіштері саналады.


1.2 Жұмыстың жылдық көлемін есептеу және өндірістік жұмыскерлердің саны. Жұмыстың жылдық көлемі АТК бойынша адамға-сағатпен анықталады және КҚ, ТҚ-1, ТҚ-2, АЖ мен кәсіпорынның өз-өздеріне қызмет етуі бойынша жұмыс көлемдерін қосады. Бұл көлемдік негізінде өндірістік жұмыскерлердің аумақ пен аймақ саны анықталады.

КҚ, ТҚ-1 мен ТҚ-2 жылдық көлемін есептеу жылдық өндірістік бағдарламалар негізінде берілген түр мен еңбек сыйымдылығының қызмет етуі өндіріледі. АЖ-дің жылдық көлемі автомобильдер паркінің жылдық жүрісімен және АЖ-дің 1000 км жүріске еңбек сыйымдылығы анықталады.


1.2.1 Нормативті еңбек сыйымдылығын таңдау және түзету. Жұмыстың жылдық көлемін есептеу үшін алдын ала жылжымалы құрам үшін, АТК-ны жобалайтын, орнына байланысты ТҚ мен АЖ-дің нормативті еңбек сыйымдылығын бекітеді (1.3 кесте), содан оларды нақты эксплуатация шарттарымен түзетеді. ТҚ мен АЖ-дің нормативті еңбек сыйымдылығы орнына бекітілгені келесі шарттардың жиынтығы үшін: I категория эксплуатация шарттары; автомобильдердің базалық түрлері; қоңыржай климаттық аудан; жылжымалы құрамның жүрісі эксплуатация басында 50-75% тең, жүрістен күрделі жөндеуге дейін; АТК-да ТҚ мен жылжымалы құрамның 200-300 бірлігін жөндеу өндіріледі, үш технологиялық сыйымдылық топтарын құрайды. АТК технологиялық құрылғыларының табелімен сәйкес механизация жабдықтарымен жабдықталған (2.3 кесте « АТК мен ТҚБ технологиялық жобалау» Г. М. Напольский, 30 бет).

Жылжымалы құрамның типіне байланысты техникалық қызмет ету бойынша орналасуында бес технологиялық ұйымдасқан топтар бекітілген (2.6 кесте « АТК мен ТҚБ технологиялық жобалау» Г. М. Напольский, 39 бет).

ТҚ мен АЖ-дің нормативті еңбек сыйымдылығы басқа шарттар үшін (2.4 кесте) сәйкес келетін коэффициенттермен түзетіледі (2.4 кесте « АТК мен ТҚБ технологиялық жобалау» Г. М. Напольский, 31 бет).

Күнделікті қызмет көрсетудің tEO еңбек сыйымдылық есептеуі, механизация әдісін қолдана отырып қолмен жасалған жолмен арқылы мына формуланы қолданып, анықтауға болады:


tEO = tEOн К2 К5 Км; адам-сағ. (1.21)


 • МАЗ 5335

 tEO = 0,30*1,2* 1,05*0,5=0,189 адам-сағ.

 • ЗИЛ 130

 tEO = 0,45*1*1,05*0,5=0,236 адам-сағ.

Км = 1 – М/100, (1.22)

Км = 1 – 50/100=0,5
мұнда tEOн – нормативті еңбек сыйымдылығы КҚ, адам-сағ;

К2 К5 Км – сәйкес келетін коэффициенттер;

М – КҚ жұмысының бөлігі, механизацияланған әдіспен орындалған, %.

Нормативті түзетілген еңбек сыйымдылығы ТҚ-1, ТҚ-2 есептеуі АТК-ны жобалайтын жылжымалы құрам үшін:


ti = tiн К2 К5, адам-сағ. (1.23)


 • МАЗ 5335

 tто-1 = 3,2*1,2* 1,05=4,032 адам-сағ.

tто-2 = 12,0*1,2* 1,05=15,12 адам-сағ.

 • ЗИЛ 130

 tто-1 = 2,7*1,0* 1,05*=2,835 адам-сағ.

tто-2 = 10,8*1,0* 1,05*0,5=11,34 адам-сағ.

мұнда tiн – ТҚ-1 немесе ТҚ-2-нің нормативті еңбек сыйымдылығы, адам-сағ.

Жүріп жатқан жөндеудің нормативті түзетілген еңбек сыйымдылығы:


tТР = tТРн К1 К2 К3 К4 К5, адам-сағ. (1.24)


 • МАЗ 5335

 tТР = 5,8*1,4*1,2*0,9*1,26*1,05=11,602 адам-сағ. • ЗИЛ 130

tто-2 = 4*1,4*1*0,9*1,33*1,05=7,038 адам-сағ.
мұнда tТРн – нормативті жекеленбелі еңбек сыйымдылығы АЖ, адам-сағ/1000км.
К’4 = (Кн4 Ан + Кс4 Ас)/(Ан + Ас). (1.25)
ЗиЛ-130 - К’4 = (1,0*29 + 1,6*36)/65 = 1,33;

МАЗ 5335 - К’4 = (1,0*48 + 1,6*37)/85 = 1,26;


1.3 кесте – ТҚ мен АЖ еңбек сыйымдылығының түзетілуі

Қызмет ету түрі

Жылжымалы құрам

Еңбек сыйымдылығының нормасы, адам-сағ

Еңбек сыйымдылығының коэффициентінің өзгерісі тәуелді

ТҚ мен АЖ-дің коэффициентінің түзетілуі және өзгеруі тәуелді

Механизация және КҚ коэффициенті, Км

Түзетілген еңбек сыйымдылығы, адам-сағ

К1

К3

К4

К2

К5

КҚ

МАЗ 5335

tЕОн


1,2

1,05

0,5

0,189

ТҚ-1

tТО-1н


1,2

1,05
4,032

ТҚ-2

tТО-2н


1,2

1,05
15,12

АЖ

tТРн

1,4

0,9

1,26

1,2

1,05
11,602

КҚ

ЗИЛ 130

tЕОн

 

 

 

1,0

1,05

0,5

0,236

ТҚ-1

tТО-1н

 

 

 

1,0

1,05

 

2,835

ТҚ-2

tТО-2н

 

 

 

1,0

1,05

 

11,34

АЖ

tТРн

1,4

0,9

1,33

1,0

1,05

 

7,038

1.2.2 ТҚ мен АЖ бойынша жұмыстың жылдық көлемін есептеу. КҚ, ТҚ-1 жіне ТҚ-2 (ТEO г, Т, Т2 г) бойынша жұмыстар көлемі жылына (адамға-сағат) берілген ТҚ түрінің нормативті еңбек сыйымдылығының мәні ТҚ-ның өндіргіштік санымен анықталады:


Т = Ni.г ti, адам-сағ. (1.26)


 • МАЗ 5335

ТЕОг = NЕОг tЕО=20688,53*0,189=3910,133 адам-сағ.

ТТО-1г = NТО-1г tТО-1=725,914*4,032=2926,883 адам-сағ.

ТТО-2г = NТО-2г tТО-2=347,834*15,12=5259,243 адам-сағ.


 • ЗИЛ 130

ТЕОг = NЕОг tЕО=15406,11*0,236=3639,695 адам-сағ.

ТТО-1г = NТО-1г tТО-1=684,716*2,835=1941,17 адам-сағ.

ТТО-2г = NТО-2г tТО-2=326,796*11,34=3705,871 адам-сағ.
мұнда Ni.г – КҚ-ның сәйкес жылдық санағы немесе ТҚ-1 немесе ТҚ-2

автомобильдердің барлық паркіне бір түрден;

ti – КҚ, ТҚ-1, ТҚ-2, адам-сағ сәйкес нормативті түзетілген еңбек сыйымдылығы.

АЖ бойынша жұмыстың жылдық көлемі (адамға-сағат):


ТТР г = Lг Аи tТР/1000, адам-сағ. (1.27)


 • МАЗ 5335

ТТР г = 38943,12* 85*11,602/1000=38405,14 адам-сағ. • ЗИЛ 130

ТТР г = 49773,6* 65*7,038/1000=22771,09 адам-сағ.
Модельдердің ТЕО г , Т1 г , Т2 г , ТТР г жұмыстардың жылдық көлемі есептеледі.
1.2.3 Өз-өзіне қызмет ету жұмысының жылдық көлемін есептеу. Өз-өзіне қызмет ету кәсіпорын бойынша жұмыстың жылдық көлемі Т өзі проценттік қатынаста көмекші жұмыстың жылдық көлемінен бекітіледі:
Төзі = Твсп Көзі/100 = (ТЕО г + Т1 г + Т2 г + ТТР г) Квсп Көзі 10-4, адам-сағ (1.28)


 • МАЗ 5335

Төзі = Твсп Көзі/100 = (3910,133+ 2926,883 + 5259,243 + 38405,14) *0,45*0,25=5681,407 адам-сағ


 • ЗИЛ 130

Төзі = Твсп Көзі/100 = (3639,695+ 1941,17 + 3705,871 + 22771,09) *0,45*0,25=3606,506 адам-сағ
мұнда Квсп – көмекші жұмыс кәсіпорынның көлемі,%;

Көзі - өз-өзіне қызмет ету бойынша жұмыс көлемі,%.

Тсам жұмыстардың жылдық көлемі есептеледі.
1.2.4 Өндірістік аумақ бойынша ТҚ мен АЖ-дің жұмыс көлемін бөлу. ТҚ мен АЖ бойынша жұмыс көлемі оның орындаған орны бойынша, технологиялық және ұйымдық белгі бойынша жіктеледі. ТҚ мен АЖ посттарда және өндірістік аймақтарда орындалады. Посттық жұмыстарға ТҚ мен АЖ бойынша автомобильде тікелей орындалатындар жатады (жумалы, жинамалы, жақпалы, қатайтпалы, диагностикалы және т.б). Тексеріс бойынша торапты жөндеу, механизмдер мен агрегаттар, автомобильден шешілген жұмыстар аймақта орындалады (агрегатты, механикалы, электротехникалы, және т.б).

ТҚ-2 жұмыс көлемінің 90-95% посттарда орындалуы жоспарланады, ал 5-10% өндірістік аймақта. Бұл жұмыс көлемі жобалау практикасында сәйкес аймақ бойынша теңбе-тең бөлінеді (1.4 кесте):


Т2 г* = 0,1 Т2 г;

Т2 г** = Т2 г - Т2 г*, (1.29)
 • МАЗ 5335

Т2 г* = 0,1*5259,243=525,924;

Т2 г** = 5259,243 – 525,924=4733,319 • ЗИЛ 130

Т2 г* = 0,1*3705,871=370,587

Т2 г** = 3705,871 – 370,587=3335,284

ТҚ, АЖ және өндірістік аймақта орындалатын жұмыс көлемін қалыптастыру үшін, және де кәсіпкерлік бойынша жұмыскерлер санын анықтау үшін олпрдың проценттік түрі бойынша ТҚ-1, ТҚ-2, АЖ-де жұмыстың жылдық көлемінің жіктелуі өндіріледі, содан адамға-сағат (1.5, 1.6, 1.7 кесте).
1.2.5 Диагностикалау бойынша жұмыстың жіктелуі. ТЖБН-АТК-ТҚБ-96 сәйкес, Д-1 мен Д-2 арасындағы диагностикалық жұмыстың жалпы жылдық көлемі келесі түрде жіктеледі. Д-1 бойынша жұмыстар (ТД-1 г) 50-60% құрайды, ал Д-2 бойынша (ТД-2 г) 40-50% диагностикалық жұмыстың жалпы көлемінен (ТД г), ТҚ-1, ТҚ-2 мен АЖ-де бір жылда орындалатын, яғни:
1.4 кесте – Посттар мен аймақтар бойынша жұмыстың жіктелуі

Жылжымалы құрам

ТҚ-2 еңбек сыйымдылығы

Посттық жұмыстар (Т2 г**) - 90%, адам-сағ

Аймақтық жұмыстар (Т2 г*) - 10%, адам-сағ

МАЗ 5335

4733,319

525,924

ЗИЛ 130

3335,284

370,587

ТД-1 г = ТД-2 г = (0,55…0,6) ТД г; (1.30)
 • МАЗ 5335

ТД-1 г = 0,55* 

ТД-2 г = 0,45*1534,123=690,35535 • ЗИЛ 130

ТД-1 г = 0,55* 

ТД-2 г =0,45*1534,123=690,35535

1.5 кесте – Жұмыс түрі бойынша ТҚ-1 еңбек сыйымдылығының жіктелуі

Жұмыстар

МАЗ 5335

ЗИЛ 130

%

адам-сағ

%

адам-сағ

Диагностикалы

10

292,688

10

194,117

Қатайтпалы

35

1024,409

35

679,410

Реттелмелілер

10

292,688

10

194,117

Жұмыстар

%

адам-сағ

%

адам-сағ

Жақпалы, құймалы-тазартпалы

20

585,377

20

388,234

Электротехникалы

10

292,688

10

194,117

Жүйелер қорегінің қызмет етуі бойынша

6

175,612

6

116,470

Шиналы

9

263,419

9

174,705

Барлығы

100

2926,883

100

1941,17

Д-1 және Д-2 жеке посттарда диагностикалау ұйымында, ТҚ мен АЖ посттарын кезекті есептеу үшін ТҚ мен АЖ бойынша жұмыстар көлемін түзету қажет. Бұл үшін ерте есептелген ТҚ-1 мен ТҚ-2-нің жылдық көлемін, және де АЖ жұмысының посттық жылдық көлемін, жұмыс түрі бойынша жіктелу нәтижесінде анықталған, ТҚ-1, ТҚ-2 және АЖ кезінде орындалатын диагностикалық жұмыстардың көлемдерінен шығару керек, яғни:


Т1 гк = Т1 г – Т; Т2 гк = Т2 г – Т; (1.31)


 • МАЗ 5335

Т1 гк = 2926,883-292,688=2634,195

Т2 гк = 4733,319-473,332=4259,987
 • ЗИЛ 130

Т1 гк = 1941,17-194,117=1747,053

Т2 гк = 3335,284-333,528=3001,756


ТТР гпк = ТТР г – ТТР Д. (1.32)


 • МАЗ 5335

ТТР гпк = 38405,14-768,103=37637,037


 • ЗИЛ 130

ТТР гпк = 22771,09-455,422=22315,668
Осыған сәйкес еңбекқабілеттіліктің жұмысы ТҚ-1 және ТҚ-2,ТҚ посттары үшін:

t1’ = Т1 гк/N1 г; t2’ = Т2 гк/N2 г; (1.33)
 • МАЗ 5335

t1’ = 2634,195/

t2’ = 4259,987/ • ЗИЛ 130

t1’ = 1747,053/

t2’ = 3001,756/

мұндағы: N1 г, N2 г –ТҚ-1 және ТҚ-2нің парк бойынша жылдық саны
1.2.6 Өндірістік жұмыскерлердің есептесуі.Өндірістік жұмыскерлерге жататындары, ТҚ мен АЖ жұмыстарын атқарушылар (1.8кесте). Жұмыскерлерді технологиялық керекті және штатты деп бөледі.

Технологиялық керекті жұмыскерлер саны:


Рт = Тгт, адам. (1.34)


 • МАЗ 5335

РТО-1т = Тт=2926,883/2070=1,41 адам

РТО-2т = Т2гт=4733,319/2070=2,29 адам

РТРт = ТТРгт=38405,14/2070=18,55 адам


 • ЗИЛ 130

РТО-1т = Тт=1941,17/2070=0,94 адам

РТО-2т = Т2гт=3335,284/2070=1,61 адам

РТРт = ТТРгт=22771,09/2070=11 адам
мұндағы: Тг – жылдық жұмыстың ТҚ,АЖ немесе аумақтағы көлемі

Фт=2070-біркестелік жұмыстағы жылдық уақыттың керекті мөлшері,сағат

Фт - фонды жұмыстың ұзақтығына байланысты анықталады және

жылдағы жұмыс сандарына.


1.6 кесте – Жұмыс түрі бойынша ТҚ-2 еңбек сыйымдылығының жіктелуі

Жұмыстар

МАЗ 5335

ЗИЛ 130
%

адам-сағ

%

адам-сағ

Диагностикалы

10

473,332

10

333,528

Жұмыстар

%

адам-сағ

%

адам-сағ

Қатайтпалы

37

1751,328

37

1234,055

Реттелмелілер

19

899,331

19

633,704
Жақпалы, құймалы-тазартпалы

15

709,998

15

500,293
Электротехникалы

9

425,999

9

300,756
Жүйелер қорегінің қызмет етуі бойынша

7

331,332

7

233,470
Шиналы

3

141,999

3

100,059
Барлығы

100

4733,319

100

3335,284

1.7 кесте –АЖ еңбекқабілеттілігін жұмыс түрі бойынша жіктеуЖұмыс түрлері

Жылдық жұмыс көлемі

Кезекті жөндеу жұмыстары

ТҚ-2 аумақтарда

Өзіне қызмет корсетуден

Қорытындысы

МАЗ 5335

ЗИЛ 130

%

адам-сағ.

%

адам-сағ.

%

адам-сағ.

%

адам-сағ.

адам-сағ.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Посттық жұмыстар

Диагностикалық
2

768,103

2

455,422

 

 

 

 

1223,525

Регулярлы

1

384,051

1

227,711

 

 

 

 

611,762

Шашырылып құрастырмалы

35

13441,799

35

7969,882

 

 

 

 

21411,681

Күйдіргіш темірлі

2

768,103

2

455,422

 

 

 

 

1223,525

Сылақшылық

6

2304,308

6

1366,265

 

 

 

 

3670,573

Қорытынды

46

17666,364

46

10474,701

 

 

 

 

28141,065

Аумақтық жұмыстар

Агрегаттық
18

6912,925

18

4098,796

11011,721

Слесарлық-механикалық

13

4992,668

13

2960,24226

2414,858

10367,768

Электрлітехникалық

5

1920,257

5

1138,555

25

224,1283282,94

Аккумуляторлы

1

384,051

1

227,711

25

224,128608,179

Қуат алу тізбегіне байланысты

3

1152,154

3

683,133

25

224,1282059,415

1.7 кестесінің жалғасы1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Дөнгелекмонтажды

1

384,051

1

227,711

25

224,128

 

 

835,89

Жанартаулық

1

384,051

1

227,711

 

 

 

 

611,762

Шеберлі-рессорлы

2,5

960,129

2,5

569,277

 

 

2

185,758

1715,164

Дәрігерлік

1,5

576,077

1,5

341,566

 

 

1

92,879

1010,522

Күйдірмелі

0,5

192,026

0,5

113,855

 

 

4

371,516

677,397

Темірлі

1

384,051

1

227,711

 

 

4

371,516

983,278

Арматурлы

1

384,051

1

227,711

 

 

 

 

611,762

Ағашөндіргіштік

2,5

960,129

2,5

569,277

 

 

 

 

1529,406

Обойлы

3

1152,154

3

683,133

 

 

 

 

1835,287

Қорытынды

54

20738,775

54

12296,38837

3436,528

36471,691

Қызмет корсету саласы бойынша

Электрлімеханикалық

 

  


 

 

 

 

 

 

25

2321,979

2321,979

Құбырлы

 

 


 

 

 

 

 

 

22

2043,341

2043,341

Жөндеу-құрылыстық

 

 

 

 

 

 

 

16

1846,066

1486,066

Қорытынды
 

 

 

 

 

 

63

5851,385

5851,385

Барлығы
100

38405,14

100

22771,09

100

896,511

100

9287,913

71360,654

Штатты (тізімді) жұмыскерлер саны:
Рш = Тгш, адам. (1.35)


 • МАЗ 5335

РТО-1ш = Тш=2926,883/1840=1,59 адам

РТО-2ш = Т2гш=4733,319/1840=2,57 адам

РТРш = ТТРгш=38405,14/1840=20,872 адам


 • ЗИЛ 130

РТО-1ш= Тш=1941,17/1840=1,05 адам

РТО-2ш = Т2гш=3335,284/1840=1,81 адамРТРш = ТТРгш=22771,09/1840=12,376 адам
мұндағы Фш – жылдық жұмыс уақытынын фонды,сағат
АТПдағы өндірістік және құрылымдық жұмыстардың штаттық коэффицентін ш келесі түрде анықтаймыз:
ш = Ртш = Фшт=0,89 (1.36)
ш мағынасы 0,9-0,95 аралығында жатыр жәнеде кәсіби жұмыскерлерге бағынышты болады.
1.8 кесте – жылдық жұмыс уақытының фонды

Аумақтың атауы

Жылдық еңбекқабілеттілік

Рт, есептік

Белгілі саны Рт

Жылдық фонд Фш,сағ

Рш,

Барлығы

Кезекті

I

II

КҚ

7549,828

3,647

4
4

1830

4

ТҚ-1

4868,053

2,352

2
2

1830

3

ТҚ-2

8965,114

4,331

4

4

 

1830

5

Д-1

1258,596

0,608

1

1

 

1830

1

Д-2

1258,596

0,608

1

1

 

1830

1

АЖ (пост)

28141,065

13,595

14

14

 

1830

15

Агрегатты

11011,721

5,320

5

5

 

1840

6

Слесарлі-механикалық

10367,7685,009

5

5

 

1840

6

Электротехникалық

3282,94

1,586

2

2

 

1840

2

Аккумуляторлы

608,179

0,234

1

1

 

1820

1

Система қабылдағыш

2059,415

0,994

1

1

 

1820

1

Дөнгелекмонтажды

835,89

0,404

1

1

 

1840

1

Жанартаулы

611,762

0,296

1

1

 

1820

1

Шеберлі-рессорлы

1715,164

0,829

1

1

 

1820

1

Мыстық

1010,522

0,488

1

1

 

1820

1

Күйдіргіштік

677,397

0,327

1

1

 

1820

1

Темірленген

Арматурлы1595,04

0,771

1

1

 

1840

1

1

Ағаштәрізді

1529,406

0,739

1

1
1830

1

Обойлы

1835,287

0,887

1

1

 

1840

1

Барлығы

89181,74

43,083

43

37

6

---

53

1.3 Өндірістік зоналардың,аумақтардың технологиялық есептесуі.ТҚ мен ТРдің 50% көлемі посттарда жасалады.Сондықтанда техникалық проект кезінде мұынын атқаратын қызметі өте үлкен.Посттың саны программаға және еңбекқабілеттілікке байланысты болады.Бағдарлама және еңбекқабілеттілік ТҚ мен АЖ түрлерінің есебі бойынша анықталады.

1.3.1 ТҚ мен АЖдің жұмыс істеу тәртібі.Жылдағы жұмыс күндерімен сипатталады,жұмыс ұзақтығы бағдарламаның істелу уақытына байланысты анықталады.

Кезекаралық уақыт-бұл алғашқы автомобильмен соңғысынын шығу аралығы.Автомобильдердің бірқалыпты шығарылуының ұзақтығы кезекаралық уақыты:


Тсм = 24 – (Тн + ТҚ – Твып). (1.37)

ТҚ-2 бір немесе екі кезекте орындалады.


Тн = 13 ч; ТҚ = 1,5 сағ; Тв = 1,3.сағ

Тсм = 24 – (13 + 1,5 – 1,3) = 10,8 сағат.


1.3.2 ТҚ постының сандық есебі.Посттың шығыстық көлемі өндірістік ритмге және посттық тактіге қызмет етеді.

Ri өндірістік ритмі бұл – орташа алғандағы ТҚ автомобиль түрінен келетін шығыс


Ri = 60ТсмС/Ni.c, (1.38)


 • МАЗ 5335

RТО-1 = 60ТсмС/NТО-1c=60*8,2*1/2,869=171,488

RТО-2 = 60ТсмС/NТО-2c=60*8,2*1/1,375=357,818

REO = 60ТсмС/NEOc=60*8,2*1/81,773=6,06


 • ЗИЛ 130

RТО-1 = 60ТсмС/NТО-1c=60*8,2*1/2,706=181,818

RТО-2 = 60ТсмС/NТО-2c=60*8,2*1/1,292=380,804

REO = 60ТсмС/NEOc=60*8,2*1/60,894=8,079

мұндағы Тсм – кезектің ұзақтығы,сағат

С – кезек саны;

Ni.c – тәуліктік өндірістік бағдарлама;


ti такт посты орташа ауытқу уақытының посты.Бұл автомобильдің осы посттағы уақыт бойынша қызмет етуі,оның көтермедегі өлшемі және т.б
i = 60 tiп + tп, (1.39)

 • МАЗ 5335

ТО-1 = 60 tТО-1п + tп= (60*3,63/1)+3=220,8

ТО-2 = 60 tТО-1п + tп= (60*12,25/2)+3=370,5 • ЗИЛ 130

ТО-1 = 60 tТО-1п + tп= (60*2,55/1)+3=220,8

ТО-2 = 60 tТО-1п + tп= (60*9,19/2)+3=278,7


мұндағы ti – қызмет көрсету түрінің еңбекқабілеттілік посттағы жұмысы;

tп – автомобильдің посттан шығуымен оның жылжуына кететін уақыт;

Рп –бір уақытта постта жұмыс істейтін жұмыскерлер
ХТО постты қамтамасыз ететін жалпы уақыттың бір фондтық уақытқа қатынасы:
ХТО = i/Ri, (1.40)


 • МАЗ 5335

ХТО-1 = ТО-1/RТО-1=220,8/171,488=1,28

 • ЗИЛ 130

ХТО-1 = ТО-1/RТО-1=156/181,818=0,85
ТҚ-2 посттық саны оның өте үлкен еңбекқабілеттілігіне байланысты және коэффиценттің қолданылуына, жұмыс уақытының қосымша бекітілуі 2, тең болады 0,85-0,90, яғни:
Х2 = 2/(R2, (1.41)


 • МАЗ 5335

ХТО-1 = ТО-1/(R2=370,5/(471,273*0,85)=0,92

 • ЗИЛ 130

ХТО-1 = ТО-1/(R2=278,7/(501,548*0,85)=0,65

Модельдерге RТО-1, RТО-2, ТО-1, ТО-2, ХТО-1, ХТО-2. есептеледі.


1.3.3 Пост диагностикасының есебі.Арнайы пост диагностикасы Д-1 немесе Д-2 (ХДi) ТҚ-2 сияқты есептеледі.

Посттың белгілі жылдық диагностикалық көлемінде посттың саны:


ХД i = TД i/(Драб г Тсм С Д Рп), (1.42)


 • МАЗ 5335

ХД-1 = TД -1/(Драб г Тсм С Д Рп)=767,062/(253*8,2*1*0,60*0,5)=1,23

ХД-2= TД -2/(Драб г Тсм С Д Рп)=0,94 • ЗИЛ 130

ХД-1 = TД -1/(Драб г Тсм С Д Рп)=991,534/(253*8,2*1*0,60*0,5)=1,59

ХД-2= TД -2/(Драб г Тсм С Д Рп)=0,6

Модельдерге ХД-1, ХД-2. есептеледі.
1.3.4 Күнгі қызмет көрсету (КҚ) үзіліссіз әрекетінің ағыс жолдарының есебі. Мұндай жолдар орындалуы КҚ-ның тазалау-жуу жұмыстарында механизацияланған құралдарды жуу және автомобильдерді құрғатуда қолданылады.

Толық механизацияланған автомобильді және тазалау операцияларының орындалмаған жұмыстарын құрылғылардыңдың санына сәйкес келетін бекеттердің жолдарының саны автомобильді жууға,дискілердің дөңгелегін,кетіргіш құрылғыларды . Жұмысшылар сонымен бірге құрылғыларды басқаратын оператордың шектетілуіне байланысты жұмыс жолында болмайды. Максималды өндіргіштік қамтамасыз ету үшін жеке бекеттердің құрылғыларының жолдарында өткізгіштік қасиеті автомобиль жуғыштарының негізгі құрылғыларының өткізгіштік қасиетіне тең болуы керек.

Егер қызмет көрсету жолдарында жуу жұмыстарының механизациясы қарастырылған болса,ал қалғандары қолменен атқарылады, кейде жолдардың танктілері минутына автомобильдің орын ауыстыру жылдамдығының тіркелуімен есептеледі (2-3 м/мин) ішкі жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ететін мүмкіндік бұл процесте автомобильдің қозғалысы.

Бұл жағдайда КҚ жолдарының тактісі:

τКҚ л = (La + a)/uк, (1.43)


 • МАЗ 5335

τКҚ л = (7,25 + 2)/3=3,083

 • ЗИЛ 130

τКҚ л = (6,675 + 2)/3=2,892

 • τКҚ орташа=(3,083*85+2,892*65)/150=3

мұнда а– сызық үстіндегі автомобиль аралығындағы арақашықтық ,м (4.2 кесте, АТК және ТҚБ технологиялық жобалау Г. М. Напольский, 86 бет);

La – автокөліктің габаритті ұзындығы, м;

uк – автомобильдің ораласуының жолдарындағы, м/мин.
КҚ сызығының өткізгіштік қасиеті (авт/сағ.)
NEO л = 60/КҚ л, (1.44)


 • МАЗ 5335, ЗИЛ 130

NEO л = 60/ 20

КҚ зонасының қолмен өңделген қатарында орын алған РЕО жұмыскерлерінің саны былай анықталады:


РЕО = 60mEOtEO/КҚ л, (1.45)


 • tEOорт=(0,189*85+0,236*65)/150=0,21 • МАЗ 5335, ЗИЛ 130

РЕО = 60*0,3*0,21/3=1,26

мұнда mEO –КҚ сызығының саны;

tEO – қолмен орындалған,КҚ жұмысының еңбегі
Сызық санының үзілмес әрекет ағымы:
mEO = КҚ л /REOл, (1.46)


 • МАЗ 5335, ЗИЛ 130

mEO = /9=0,33

 • REOорт=(7,924*85+10,641*65)/150=9,101

Модельдерге REO, EO л, NEO л, mEO, tEOср, РЕО. есептеледі.

1.3.5 АЖ орындарының санын есептеу. Осы есептеуде АЖ қатысты сандар белгісіз. Сондықтан АЖ орындарының санын есептеу үшін АЖ орындары жұмыстарының жылдық көлемін қолданады.

Бірақ та, АЖ орындарын есептеуге қажет сандар, жұмыс көлеміне ғана қатысты алғанда, орындарда керекті қажеттілікті көрсетпейді, өйткені жөндеу жұмыстарының тууы , көрініп отырғандай, ақаулармен және кездейсоқ сипаттарды тасысатын ақаулықтармен шартталған. АЖ-ға қажеттіліктің тербелістері пайда болған уақыты бойынша және оны орындау қиындығы бойынша да өте маңызды, сонымен қатар орындарға қойылуды кезек көбiнесе ұзақ жай ғана және жылжымалы құрам күтiп шақырады. Сондықтан АЖ орындарын есептегенде бұл тербелістерді есептеу үшін автокөліктерді АЖ орындарына түсірудің бірқалыптылық коэффициенті () енгізіледі, оның шамасы 1,2 – 1,5 тең деп қабылданады. Бұл коэффициентті қолдану АЖ орындарының санын есептеуді ұлғайтады және жөндеу жұмыстарының уақытын азайтады. Бұл жағдайда АТК үшін автокөліктер сандары бойынша 150-200 = 1,15 дейін.

АЖ орындарын есептегенде ТҚ-мен салыстырғанда жұмыс уақытының маңызды жоғалтулары есептеледі, олар орындаушылардың өз жұмыстарынан басқа учаскелерге, қоймаларға кетуімен, сонымен бiрге бөлімшелерде автокөлiктен агрегаттарды, бөлшектерді, түйiндерді жөндеу мақсатында алынғаны үшін автокөліктердің еріксіз күтуімен байланысты. Бұл жұмыс уақытының шығындары орындардың жұмыс уақытын қолдану коэффициентімен есептеледі.

Орындарды санның есептеуi ауысымдар бойынша жұмыстардың бiр қалыпты үлестiрiлуi бар бiрнеше ауысымдарындағы орындары жұмыс iстегенде өте толтырылған ауысым үшiн өндiрiп алады. Бұл жағдайда АЖ орындарының саны п, ол 0,85-ке тең деп есептелінеді. Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отырып, АЖ С учётом изложенного, АЖ орындарының саны мына бойынша анықталады:

ХТР = (ТТР ж )/(Джұмыс ж Тауысымо Ро), (1.47)

 • МАЗ 5335

ХТРр-с,р = ((384,051+13441,80)*1,5)/(253*10,8*0,80*1,0)=6,3

ХТРсв-ж = (768,103*1,5)/(253*10,8*0,80*1,0)=0,52

ХТРмал = (2304,308*1,5)/(253*10,8*0,80*1,0)=1,05


 • ЗИЛ 130

ХТРр-с,р = ((227,711+7969,882)*1,5)/(253*10,8*0,80*1,0)=3,7

ХТРсв-ж = (455,492*1,5)/(253*10,8*0,80*1,0)=0,31

ХТРмал = (1366,265*1,5)/(253*10,8*0,80*1,0)=0,63

мұнда ТТР ж – АЖ орындарында атқарылған жұмыстардың жылдық көлемі,

адам-сағ;

Джұмыс ж – АЖ орындарындағы жыл бойына есептегендегі жұмыс күндерінің

саны;

Тауысым – жұмыс ауысымының ұзақтылығы, адам;

Ро – жұмыс орындарындағы жұмыскерлер саны.
Әр модельдерге ХТРр-с,р, ХТРсв-ж, ХТРмал есептеледі.

1.3.6 Күту орындарының санын есептеу. Күту орындары (сүйеу) – бұл ТҚ және АЖ түрлерін қажет етуші автокөліктер орын сызығына немесе орынға ауысу үшін өз кезектерін күтетін орын. Бұл орындар ТҚ және АЖ аймақтарының үзiлiссiз жұмыстарын қамтамасыз етеді, сонымен қоса автокөліктердің АЖ-ге және қызмет көрсетуге түсуінің бірқалыпсыздық деңгейін жояды. Сонымен қатар, жылдың суық мезгілінде жабық бөлмелердегі күту орындары автокөліктерге оларға қызмет көрсетілпес бұрын, автокөліктерді жылытады.

Күту орындарының саны ТҚ-1 орындарының алдында анықталынады

10-15% ауыспалы бағдарлама бойынша; ТҚ-2 орындарының алдында анықталынады 30-40% ауыспалы бағдарлама бойынша; орындар алдында АЖ орындары санынан 20-30 %:


ХТО-1 = (0,1…0,15)NТО-1 c = 1 орын,

ХТО-2 = (0,3…0,4)NТО-2 c = 1 орын,

ХТР = (0,2…0,3)NТР = 2 орын. (1.48)


 • МАЗ 5335

ХТО-1 = 0,1*NТО-1 c = 0,1*2,706=0,2706 орын

ХТО-2 = 0,4*NТО-2 c = 0,4*1,292=0,388 орын

ХТР = 0,2*4 = 0,8 орын.


 • ЗИЛ 130

ХТО-1 = 0,1*NТО-1 c = 0,1*2,869=0,2869 орын

ХТО-2 = 0,4*NТО-2 c = 0,4*1,375=0,55 орын

ХТР = 0,2*6 = 1,2 орын.
1.4 Өндiрiстiк бөлмелердiң аудандарын есептеу.АТК аудандары өзінің функционалдық тағайындауы бойынша үш негiзгi топтарға бөлінедi: өндiрiстiк - қоймалық, жылжымалы құрамның сақтаулары және қосалқы.

Өндiрiстiк – қоймалық орындар құрамына ТҚ және АЖ аймақтары, АЖ өндірістік аймақтары, қоймалар, сонымен қатар энергетикалық және санитарлық - техникалық қызметтер және (компрессорлық, трансформаторлық, сору, желдету камералары тағы сол сияқтылар) құрылымдардың техникалық бөлмелерi кіреді. Жылжымалы құрамның (тұрақ ) сақтауының аймақ алаңдарының құрамына ауданды есепке алғандағы автокөлiктер, жарыққалқандар және қосымша қабатты жүрiп өтулердi жылыту үшiн атқаратын жабдықпен айналысатын тұрақтардың аудандары кіреді.

II-92-76-шы ҚНжЕ (СНиП) сәйкес кәсiпорынның қосалқы аудандарының құрамдарына кiредi: бөлмелер, қоректену, денсаулық сақтау, мәдени қызмет көрсетудiң қоғамдық-шы тармақтары санитарлық-тұрмыстықты тағы басқалар.
1.4.1 ТҚ және АЖ аймақ алаңдарын есептеу. Аймақ алаңдары мына теңдік бойынша анықталынады:
F = fa Хз Кп, (1.49)

fa=7,250*2,500=18,125FТРр-с,р = 18,125* 6*6= 652,5

FТРсв-ж = 18,125* 1*6= 108,75

FТРмал = 18,125* 1*6= 108,75

FТ0-1 = 18,125* 1*4= 72,5

FТ0-2= 18,125* 1*4= 72,5

Fдиаг.1-2 = 18,125* 1*4= 72,5

мұнда fз – жоспарда автокөлік алатын аудан, м2;

Хз – орындар саны;

Кп – орындарды қоюдың тығыздық коэффициенті 6 тең деп алайық.

Жоспардағы автокөлігінің ауданы fa м2 құрайды.


Автокөлік кәсіпорынға аймақ алаңдары FЕО, FТРр-с,р, FТРсв-ж, FТРмал , FТО,

Fдиагн. есептеледі.

1.4.2 Өндiрiстiк бөлімшелердiң аудандарын есептеу. Учаскелердің ауданын жабдық алатын үймереттің ауданы, мен оның қойылу тығыздығының коэффициентіне қарай есептейді. Учаске ауданы
Fу = fоб  Кп, м2 (1.50)
Дөңгелекмонтажды телімге арналған жабдықтар

Кесте 1.4.2.1

Жабдықтың атауы

Маркасы

Ауданы,м2

1

Дөңгелекті бөлшектеуге арналған жабдық

Ш-509,ЭГС-1

1,30

2

Электрлівулканизатор

6140,6134

0,14

3

Құрал-саймандар

6209

0,21

4

Ванна

Ш-902

1,05

5

Стеллаж

Р-528

1,88

6

Сақтандырғыш торкөз

Р-970

1,44

Барлығы

6,02

Fу = 6,02 4,5=27,09 м2

ТҚК-1 аймағына арналған жабдықтар

Кесте 1.4.2.2

Жабдықтардың атауы

Данасы

Ауданы

1

Қайрақ тегістеу станогі

1

300*600

2

Қалдықтар үшін жәшік

1

400*500

3

Слесарь верстагі

1

600*1800

4

Гидравликалық нығыздауыш

1

300*900

5

Құралдар мен аспаптарға арналған шкаф

1

600*1400

6

Бөлшектерді жууға арналған ванна

1

600*1000

7

Автожөндеуші мен слесарьге арналған ванна

1

600*800

8

Майтарату багі

1

600*1000

9

Сылауды бастырмалатқыш

1

600*1000

10

Нормальлер үшін зырылдауық стеллаж

2

800

11

Доңғалақты алуы мен қоюы үшін арба

1

700*1100

12

Барабан жиыны мен тежеу күпшегі бар алдыңғы доңғалақтардың алуы мен қоюы үшін арба

1

700*850

13

Артқы доңғалақтардағы барабандарды алуға және қоюға арналған арба

1

700*850

14

Бекітуге арналған бөлшектер шкафы

1

500

15

Құралдар мен саймандарға арналған шкаф

1

500

16

Тазалап сүртетін материалдарына арналған

жәшік


1

500

17


Қолданған тазалап сүртетін материалдарды арналған жәшік

1

500

18

Майды құйып алуға арналған текше

1

400*300

19


Доңғалақтарға арналған стеллаж

2

1000*1400

20

Канавты жылжымалы көтергіш

1

1100*1800

21

Қолданыста болған майларға арналған бак

1

300*600
Барлығы

81,2

мұнда fоб – жабдықтың габариттік өлшемдері бойынша көлденең

проекциядағы қосынды аудан, м2;

Кп – жабдықты қою тығыздығының коэффициенті.

Fу есептеу үшін Табель мен [4] технологиялық жабдық каталогтарының негізінде учаске бойынша оның қосынды ауданы fоб анықталып, жабдық ведомості құрылады.

Егер үймереттерде автомобильдер немесе шанақтарға оррындар қарастырылса, осы учаскенің жабдықтары алатын ауданға автомобильдің немесе шанақтың көлденең проекциясындағы ауданын қосу керек.

Коэффициент кп мәні сәйкес өндірістік учаскелер үшін ОНТП - АТП - СТО – 91 сай, келесі:

Өндiрiстiк бөлімшелердiң аудандары (1.9 кесте) бөлімшеде өте қыспалы ауысымда жұмыс істейтін жұмыскерлер санымен анықталынады. (3.10 кесте “Технологическое проектирование АТК и ТҚБ” Г. М. Напольский, 78 бет).


Кесте 1.9 – АЖ өндірістік бөлімшелердің жұмыскерлер санына байланысты алғандағы аудандары

Бөлімше аймағының атауы

Аудан, м2

Агрегаттық

81

Электротехникалық

18

Аккумуляторлық

36

Тамақтану жүйесі бойынша

-

Шиномонтаждық

27

Вулканизациялық

18

Ұстахана-серіппелісі

27

Медницкалық

18

Дәнекерлегіштік

18

Темірлі,Арматуралы

54

Түсқағаздық

27

Слесарлы-механикалық

63

Барлығы

387

1.4.3 Қоймалық бөлмелердің аудандарын есептеу. Қойма аудандарының 1 млн. км жүгірісіне меншікті ауданы бойынша есептеуі. (1.10 кесте). Есептеудің осы әдiсінде жылжымалы құрамның түр, тiзiмдiк сан және түрлi қымбаттылықтары есепке алынады.

Қойма ауданы:
Fск = Lг Аи fу Кп.с Краз 10-6 КЖ, (1.50)
мұндағы  Кп.с, Краз, КЖ – сәйкесiнше жылжымалы құрамның түрi, оның саны және

түрлi қымбаттылық есепке алатын коэффициенттер;

fу –  автокөліктердің 1 млн. км жүгірісіне қойманың берілген түрінің меншікті ауданы (3.11 кесте “Технологическое проектирование АТК и ТҚБ” Г. М. Напольский, 80 бет).

Қойма ауданы Fскз/ч , Fскагр , Fскмат , Fскшин , Fсксмаз. мат , Fсклак. мат , Fскхим , Fскинстр , Fскпром модельдер бойынша есептеледі, ақыры бәрі сандар қосылады..


Кесте 1.10 – Қойма бөлмелерінің м2 -дегі 1 млн. км жүгірісіндегі аудандарыҚоймалар атауы

МАЗ 5335

ЗИЛ 130

F, м2

Қосалқы бөлшектер

19,46

19,02

38,48

Агрегаттар

30,59

29,85

60,44

Материалдар

16,7

16,31

33,01

Шиналар

12,8

12,50

25,30

Майлаушы материалдар

19,46

19,02

38,48

Лакобояулар

5,56

5,44

11,0

Химикаттар

1,39

1,36

2,75

Аспап-құралдар

1,39

1,36

2,75

Аралық

21,286

20,98

42,27

Жалпы аудан

128,64

125,88

254,52

2 Конструкторлық бөлім

2.1 Құрал-сайманның тағайындалуы және қолдану аймағы
Курстық жобада мен ТҚҚ пен ТЖ жұмыстарын механикаландырып,

жұмысты жеңілдетуге арналған агрегаттарды шешуге арналған құрылғыны алып отырмын.

Бұл құрылғы автокөлiктiң негiзгi агрегаттарын шешумен қатар құрастыруға (iлiнiсті, алдыңғы бiлiктерді, серiппені) арналған.

Кесте 2.1 – Техникалық сипаттамасыТүрі

Қарау орнында жылжымалы түрде

Жетек түрі

гидроцилиндрлер

Гидроцилиндрлердің жүріс жолы,мм

900

Жүккөтергіштігі,кг

3000

Насадкаларының түрлері,бірлік

3

Габариттік өлшемдері,мм
Биіктігі

560+300

Ұзындығы

1400

Ені

750

2.2 Құрал-сайманның құрылымы және әрекет ету қағидаты


Құрылғы құралады:


 • Рама

 • арба

 • гидроцилиндрлер

 • фиксациялауға арналған құрылғы

 • насадкалар

Гидроцилиндр жетегі мен фиксаторға арнайы таратқыш кран орнатылған. Рама өз алдына жеке дәнекерленген құрастырма болып табылады.

Оған:


 • арба

 • гидроцилиндрлер

 • фиксациялауға арналған құрылғы

 • насадкалар бекітіледі.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет