1. Мектеп кітапханасының негізгі қызметі: a тәрбиелілік, білімділікДата16.06.2016
өлшемі73.5 Kb.
Кітапхана ісі

1-нұсқа
1. Мектеп кітапханасының негізгі қызметі:

A) Тәрбиелілік, білімділік

B) Білімділіқ, ақпараттық

C) Білімділік, ақпараттық, мәдениеттілік

D) Ақпараттық, мәдениеттілік

E) Ақпараттық, тәрбиелілік
2. Мектеп кітапханасы – ...

A) Мектептің көмекші құралы

B) Мектептің ақпараттық қоры

C) Оқулықтар мен кітап беру орталығы

D) Кітап өңдеу және сақтау орталығы

E) Оқулықтарды өңдеу және сақтау орталығы


3. Мектеп кітапханасындағы оқылым сапасы көрсеткішінің сәйкестік: критерийлері

A) 10


B) 30

C) 15


D) 16

E) 18
4. Мектеп кітапханасындағы айналымдылық сапасының сәйкестік критерийлері:

A) 0,6

B) 0,4


C) 0,9

D) 1,2


E) 3
5. Мектеп кітапханасындағы қатысымдық сапасының сәйкестік критерийлері:

A) 8


B) 10

C) 20


D) 9

E) 15
6. Мектеп кітапханасында 1- 9 сыныптарды кітаппен қамтамасыз ету көрсеткіші:

A) 10

B) 30


C) 18

D) 12


E) 15
7. Кітапхана қорындағы жаратылыстану ғылымының жобалы сапалық құрамы:

A) 30%


B) 50%

C) 40%


D) 15%

E) 20%
8. Кітапхана қорындағы көркем әдебиеттің жобалы сапалық құрамы:

A) 50%

B) 40%


C) 20%

D) 30%


E) 35%
9. Кітапхана жұмысын жоспарлау мына принциптерге негізделуі тиіс:

A) Ғылыми негізділік

B) Нұсқаулық, нақтылық

C) Нақтылық, ғылыми негізділік

D) Ғылыми негізділік, нұсқаулық, нақтылық

E) Нақтылық, нұсқаулық


10. Кітапхана оқырманын қамту

A) 70%


B) 80%

C) 100%


D) 90%

E) 50%


11.Жыл бойы оқырманның орташа есеппен оқитын кітап саны:

А) 60


В) 10

С) 15


D) 25

Е) 70
12. Оқырманға әдебиет берудегі есеп түрі:

А) Оқырман формуляры

В) Кітап формуляры

С) Оқырманәа талап қағазы

D) Кітап формуляры, оқырманәа талап қағазы

E) Оқырман формуляры, кітап формуляры, оқырманның талап қағазы
13. Сейфте сақталатын өте құнды қорлар:

A) 3 жылда 1 рет

B) 5 жылда 1 рет

C) жыл сайын

D) 2 жылда 1 рет

E) 4 жылда 1 рет


14. Есептік бірлігі 100 мыңға дейінгі қорды тексеру:

A) 2 жылда 1 рет

B) 5жылда 1 рет

C) жыл сайын

D) 2 жылда 1 рет

E) 4 жылда 1 рет


15. Кітапханаға түсетін және одан шығарылатын кітаптардың жиынтық есебі:

А) Кітаптың аты

В) Кітаптың данасы

C) Сөре көлемі

D) Кітаптың аты, данасы

E) Баспа басылымдары


16. Қорды сақтаудағы қолайлы температура:

A) 28 0С

B) 24 0С

C) 15-16 0С

D) 17-190С

E) 300С


17. Кітапханадағы негізгі анықтамалық құрал:

A) Анықтамалар

B) Картотекалар

C) Каталогтар

D) Энциклопедиялар

E) Сөздіктер


18. «Интернет деген не?» сұрағына жауапты төмендегілерді пайдалана отырып табу.

A) Алфавиттік каталог

B) Жүйелік каталог

C) Анықтама басылымдары

D) Картотекалар

E) Библиографиялық көрсеткіш:


19. Аннотация – ...

A) Алғы сөз

B) Кітаптың қысқаша мазмұны

C) Негізгі мәтін

D) Мазмұны

E) Соңғы сөз


20. Кітапханада «Білімдегі жаңалықтар» журналы келесі нұсқалар бойынша қойылады:

A) Жүйелік каталогтар

B) Алфавиттік каталогтар

C) Пәндік каталогтар

D) Өлкелік каталогтар

E) Баспа басылымдар картотекасында


21. Келесі ресурстардың қай түрі шығынсыз сарқылмайтын және үнемі көлемі

көбейетін қасиеттерге тән:

A) Стратегиялық ресурс

B) Кадрлық ресурс

C) Мәдени ресурс

D) Ақпараттық ресурс

E) Табиғи ресурс
22. Мәтіндегі негізгі мағыналық жүктемені атқаратын сөз:

A) Кілттегі сөз

B) Метафора (теңеу)

C) Омонимдер

D) Синонимдер

E) Антонимдер


23. Бірыңғай мазмұнмен, ресімдеумен байланысқан Web-беттердің өзара новигациялық мүмкіншілігімен, жалпы домендік атауы бар Web-беттердің жиынтығы:

A) Сервер

B) Провайдер

C) Сайт


D) Чат

E) Портал


24. Алуан түрлі ақпаратты мәтін, дыбыс және бейнекөріністі бір қалыпта сақтау және қайта шығару мүмкіндігін қамтамасыз ететін компьютерлік жүйе және технология:

A) Анимация

B) Мультимедия

C) Телетекст

D) Гипертекст

E) Текст
25. Дайындықты көп уақыт талап ететін іс-шаралар әдетте артық емес:

A) Айына 3 рет

B) Айына 4 рет

C) 2 айда 1 рет

D) Айына 1 рет

E) 3 айда 1 рет
26. Әдебиетті насихаттаудың ауызша түрі болып табылмайды:

A) Әңгіме

B) Шолу

C) Портрет кешD) Тақырыптық сөре

E) Әдеби кеш


27. Бұқаралық оқуды ұйымдастырушы:

A) Кітапханашы

B) Мұғалім

C) Пайдаланушы

D) Библиограф

E) Әдіскер


28. Ақпарат түрлері:

A) Мәтіндік

B) Толық мәтінді

C) Библиографиялық

D) Библиографиялық және толық мәтінді

E) Коммуникациялық


29. Кітапхананың көпжоспарлы іс-әрекетіне ұсынылған:

A) өндірістік үрдіс, үрдістерді қамтамасыз етуші

B) үрдістерді басқарушылық, басқарушылық үрдісі

C) өндірістік үрдіс, басқарушылық үрдіс

D) қамтамасыз етуші үрдіс, өндірістік үрдіс, басқарушылық үрдісі

E) өндірістік үрдіс


30. Кәсіби іс-әрекеттің профильді түрлері:

A) Техникалық

B) Техникалық емес

C) Ауылшаруашылық

D) Өнеркәсіптік

E) Техникалық, техникалық емес


31. Кітапханалық инновацияның бөлімшеленуі:

A) Өнімді

B) Технологиялық

C) Басқарушылық

D) Өнімді, технологиялық, басқарушылық

E) Технологиялық және басқарушылық


32. Инновациялық іс-әрекет:

A) Қазіргі уақыттағы тарихи сұраныстағы мәні бар ескі кітап мұрағаты

B) Электрондық поштаны қолдану және пайдалану

C) Электрондық каталогты қолдану

D) Дамыту және бағалау, іздену

E) Ескі әдістерді модернизациялау (өзгерту)


33. Инновациялық үрдістердің негізгі кезеңдері:

A) Кітапханалық тәжірибені үйрену

B) Бағалар

C) Жаңалықтар

D) Кітапханалық тәжірибені үйрену, жаңалықтарды бағалау

E) Кітапханалық тәжірибені үйрену, жаңалықтар


34. Инновациялық үрдістің қорытынды кезеңдері:

A) Жаңалықтарды меңгеру

B) Жаңалықтарды тарату

C) Кітапханашыларды жаңалықтарды пайдалануға оқыту

D) Жаңалықтарды ақпараттау

E) Жаңалықтарды тарату және оқыту


35. Көрме жұмыстары:

A) Көрменің жоспарлануына енгізілген көрме ұйымдастыру бойынша іс-әрекет

B) Көрменің жоспарлануына енгізілген көрмені өңдеу

C) Көрменің жоспарлануына енгізілген көрмені безендіру

D) Көрменің жоспарлануына енгізілген көрмені өткізу және қорытындылау

E) Көрменің жоспарлануына енгізілген көрмені өңдеу, безендіру, өткізу және қорытындылау


36. Тақырыптық көрмелер экспозицияларының мерзімі аз болмауы керек:

A) 12 күнге

B) Бір аптаға

C) 15-20 күнге

D) Бір айға

E) 10 күнге


37. Тақырыптық көрмелердің экспозицияларының мерзімі көп болмауы керек:

A) 2 айға

B) 3 айға

C) 2,5 айға

D) 1-1,5 айға

E) 4 айға


38.

Портфолио дегеніміз – ...

A) Портфель

B) Редакциялық портфель

C) Папка

D) Арнайы папка

E) Жетістіктерді жинақтаушы
39. Портфолио мақсаты – ...

A) Жетістіктер жинағы

B) Кәсіптік өсуге ұсынылған іс-әрекеті

C) Жұмыс нәтижесін өзіндік талқылау түрі

D) Жетістіктер жинағы,кәсіптік өсудегі іс-әрекетті ұсыну және қадағалау

E) Жеке жетістіктерді қадағалау


40. Портфолионың қызметі – ...

A) Диагностикалық, мазмұнды, дамытушылық

B) Мазмұнды, дамытушылық, мотивациялық

C) Дамытушылық, мотивациялық, диагностикалықD) Рейтингтік, диагностикалық, мазмұндық

E) Диагностикалық, мазмұндық, дамытушылық, мотивациялық
Каталог: files -> sites -> 1383501615557969 -> files -> widgets -> book-catalog -> 1413402369342350
1413402369342350 -> Педагог қызметкерлерді аттестаттау тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Дүние жүзі тарихы
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> 1. Жердің полюстік радиусы экваторлық радиусынан шамамен км қысқа
1413402369342350 -> Мұғалімдерді аттестаттау тесті Қазақ әдебиеті
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> 1. "Күлтегін" жырындағы жырау есімін табыңыз. A білге қаған
1413402369342350 -> Музыка 1 вариант
1413402369342350 -> Музыка 2 вариант


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет