1 терапия бойынша интернатура және резидентур кафедрасы бақылаулық-Өлшемдік қҰрылғыларДата17.07.2016
өлшемі139.5 Kb.


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

1 ТЕРАПИЯ БОЙЫНША ИНТЕРНАТУРА ЖӘНЕ РЕЗИДЕНТУР КАФЕДРАСЫ

БАҚЫЛАУЛЫҚ-ӨЛШЕМДІК ҚҰРЫЛҒЫЛАР
«Келісілді»

Интернатура және резидентура факультетінің деканы,

профессор

___________Балмуханова А.В.

«____»___________20 жылы
«Бекітемін»

ОТЖ бойынша проректор,

профессор

_________________Тулебаев К.А.

«_____» ___________ 20 жылы

«Кардиология, сондай-ақ балалар» мамандығы бойынша оқытылып жатқан,

«Кардиология - 2 стационарда» пәні бойынша резиденттердің емтиханын өткізуге арналған бақылаулық-өлшемдік құрылғылар

Алматы, 2014

«Кардиология, сондай-ақ балалар» мамандығы бойынша оқытылып жатқан, «Кардиология - 2 стационарда» пәні бойынша резиденттердің емтиханын өткізуге арналған бақылаулық-өлшемдік құрылғылар «____» _____________ 20 жылы кафедра отырысында бекітілді.

№ ____ хаттама

Кафедра меңгерушісі, профессор Беркинбаев С.Ф.

КББ мәжілісінде қарастырылып және мақұлданды «_____» ___________ 20 жылы.

№ _____ хаттама

Аға төреші, профессор Курманова Г.М.

«Кардиология, сондай-ақ балалар» мамандығы бойынша оқытылып жатқан,

«Кардиология - 2 стационарда» пәні бойынша резиденттердің емтиханын өткізуге арналған бақылаулық-өлшемдік құрылғылар
 1. Кеудедегі ауыру синдромы. Жіктелуі, этиологиясы, салыстырмалы – диагностикалық шаралары.

 2. Кеуде торындағы ауыру синдромының салыстырмалы диагностикасының проблемалары және клиникалық ұсыныстары (балалардағы ағымының ерекшеліктерін ескере отырып).

 3. Ентігу. Жіктемесі, этиологиясы, салыстырмалы-диагностика шаралары.

 4. Ентігудің салыстырмалы диагностика проблемалары және клиникалық ұсыныстары (балалардағы ағымының ерекшеліктерін ескере отырып).

 5. Артериальді гипертензиялар (АГ). АҚҚ физиологиялық қалыптасуы, прессорлы және депрессорлы жүйенің қалыптасуы. Қауіп факторлары. АҚҚ жіктемесі. ДЖДСҰ (ВОЗ) бойынша АҚҚ нормативтері.

 6. АГ (эссенциальді, екіншілік, шектелген систолалық). Екіншілік (симптоматикалық) АГ. Нейрогуморальді қалыптастыру ерекшеліктері, этиопатогенезі, клиникасы, диагностика және емдеу шаралары.

 7. АГ бар науқастарды зерттеу алгоритмі (АҚҚ өлшеу шаралары және әдістерінің жетіспеушіліктерін және жетістіктерін ескере отырып, АҚҚ өлшеу кезінде оларды қолдану ерекшеіктері).

 8. АГ дәрі-дәрмексіз емдеу шаралары.

 9. Показания к медикаментозной терапии АГ. Основные группы современных антигипертензивных препаратов, фармакодинамика и фармакокинетика.

 10. АГ әр түрлі этиологиясына және жасына сәйкес антигипертензивті заттарды қолдану. АГ табалдырықты және сызбалы емі.

 11. Дислипидемиялар. Атеросклероздық жүрек-қан тамыр аурулары және ассоциирленген метаболикалық бұзылыстар. Қан плазмасының әр түрлі кластарында липидтер құрамының заманауи нормативтері. Атерогенді липидтердің деңгейіне байланысты, қауіп факторларының болуы және қосымша ауруларына байланысты науқастарға деген салыстырмалы көз қарас.

 12. Бірінішілік және екіншілік гиперлипидемиялар. Атеросклероздың клиникалық көрінісітері, диагностика шаралары.

 13. Қолқа және шеткері артериялардың атеросклерозы. Емдеу қағидалары.

 14. Гиполипидемиялық емдәм. Гиполипидемиялық дәрілердің жіктемесі, салыстырмалы тиімділігі. Гиполипидемиялық заттарды таңдау ерекшеліктері.

 15. Жүректің ишемиялық ауруы. Этиопатогенезі, қауіп факторлары және оларды алдын-алу. Клиникалық жіктемесі. Негізгі диагностика әдістері.

 16. Кенет тәждік өлім.

 17. «Мылқау» миокард ишемиясы: этиологиясы, даму механизмі, клиникасы, салыстырмалы-диагностикалық шаралар, емі, ағымы және болжамы.

 18. Кардиальді Х синдром: этиологиясы, даму механизмі, клиникасы, салыстырмалы-диагностика шаралары, емі, ағымы және болжамы.

 19. Тұрақты стенокардия: этиологиясы, даму механизмі, жіктемесі, клиникасы, салыстырмалы-диагностика шаралары, емі, ағымы және болжамы.

 20. Жедел тәждік синдром (ЖТС). ЖКС кезінде тромбтың пайда болуы, негізгі кезеңдері.

 21. ST сегментінің көтерілуімен ЖТС: анықтамасы, эпидемиологиясы, жіктемесі, этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы. Диагностикалық стратегиясы. Заманауи емдеу әдістері (госпитальді кезеңде және стационарда). Стационарда науқастарды жүргізу әдісі және болжамы. Асқынулар. Стационардан шыққан науқастарды емдеу.

 22. ST сегментінің көтерілуімен ЖТС: анықтамасы, эпидемиологиясы, жіктемесі, этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы. Диагностикалық стратегиясы. Заманауи емдеу әдістері (госпитальді кезеңде және стационарда). Инвазивті емдеу әдістері. Стационарда науқастарды жүргізу әдісі және болжамы. Асқынулар. Стационардан шыққан науқастарды емдеу.

 23. Қолқа және шеткері артериялардың атеросклерозы. Клиникалық көрінісі, диагностикасы, физикальді зерттеу, құралдық зерттеулер.

 24. Жедел қолқалық синдром. Этиологиясы, жіктемесі, клиникасы, салыстырмалы-диагностикасы, науқасты жүргізу тәсілі, емі (фармакотерапия және хирургиялық емі) және болжамы.

 25. Жүректің ырғақ және өткізгіштік бұзылыстары. Жүрек қызметінің заманауи электрофизиологиялық негіздері. Жүректің ырғақ және өткізгіштік бұзылыстарының құрылу механизмдері.

 26. Қарынша үстілік аритмиялар: қарынша үстілік экстрасистолия, жүрекшелердің жыпылықтауы, жүрекшелердің тыпырлауы, қарынша үстілік тахикардиялар. Этиологиясы, жіктемесі, клиникалық сипаттамасы, диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 27. Қарыншалық аритмиялар: қарыншалық экстрасистолия, мономорфты қарыншалық тахикардиялар. Этиологиясы, жіктемесі, клиникалық сипаттамасы, диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 28. Кардиомиопатиялары бар науқастардағы қарыншалық ырғақ бұзылыстары. Идиопатиялық қарыншалық ырғақ бұзылыстары. Операцияланған жүректің қарыншалық тахикардиялары.

 29. Қарыншалық аритмиялардың фармакологиялық антиаритмиялық терапиясын таңдау. Жрек ырғағының қарыншалық бұзылыстарын емдеу қағидалары.

 30. Өмірге қауіпсіз, қауіпті және өте қауіпті жүректің қарыншалық аритмиялары бар науқастарды емдеуде заманауи көз қарастар. Тұрақты пароксизмальді қарыншалық аритмиялармен науқастарды емдеу. Жүрек тоқтауынан кейін науқастарды емдеу.

 31. Ишемиялық қарыншалық тахикардияны хирургиялық емдеу. Инфарктан кейінгі жүрек аневризмасы және қосымша тахиаритмиямиялармен науқастарды хирургиялық емдеу.

 32. Брадиаритмиялар: синустық түйініннің әлсіз синдромы, атриовентрикулярлы бөгемелер, қарыншаішілік бөгемелер. Этиологиясы, жіктемесі, клиникалық сипаттамасы, диагностикасы, емі (дәрі дәрмексіз, дәрмектік, хирургиялық емі), божамы.

 33. Антиаритмиялық дәрілердің клиникалық фармакологиясы. Фармакотерапияның заманауи қағидалары. Антиаритмиялық терапияның асқынулары.

 34. Синкопальді жағдайлар. Жіктемесі, этиологиясы, салыстырмалы-диагностика шаралары.

 35. Синкопальдік және клиникалық нұсқаулардың салыстырмалы диагностика проблемалары (балалалардағы ағымының ерекшеліктерін ескере отырып). Емі.

 36. Жүре пайда болған жүрек ақаулары. Диагностиканың жалпы қағидалары.

 37. Митральді тарылу: эпидемиологиясы, жіктелуі, этиопатогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 38. Митральді регургитация: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 39. Митральді қақпақша пролапсы: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиопатогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 40. Қолқаның тарылуы: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 41. Қолқалық регургитация: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі дәрмексіз, дәрмектік, хирургиялық емі), божамы. Қосарланған қолқалық ақау.

 42. Үшжармалы қақпақшаның тарылуы, үшжармалы регургитация: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі, болжамы.

 43. Жүректің туа біткен ақаулары: перделердің ақаулары, ашық артериальді өзек, қолқаның тарылуы, Фалло тетрадасы, Эбштейн аномалиясы, функциональді жалғыз қарыншамен жүрек ақауы. Жүректің туа біткен ақауларының анатомиясы, гемодинамикасы, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, хирургиялық емі.

 44. Миокардиттер. Эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 45. Кардиомиопатиялар. Кардиомиопатиялардың ерекше түрлерінің және жіктемесінің жалпы сұрақтары. Кардиомиопатиялар түрлері: дилатациялық, гипертрофичялық, рестриктивті, аритмогенді, оң қарынша дисплазиясық, жіктелмейтін кардиомиопатиялар.

 46. Бірінішілік және екіншілік кардиомиопатиялар. Кардиомиопатияның жіктемесі (Америкалық кардиологиялық қоғам), эпидемиологиясы, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, лабораторлық, құралық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 47. Инфекциялық эндокардит. Эпидемиологиясы, жіктемесі, этиопатогенезі, клиникасы (жалпы симптомдары, жүректің және тамырлардың зақымдалуы, тромбоэмболиялық асқынулар, нерв жүйесінің зақымдалуы, иммунды көріністер, бауырдың зақымдалуы).

 48. Ерекше түрлері (протезирленген қақпақшаның инфекциялық эндокардиті; ЭКС имплантацияланған науқастарда; бағдарламалы гемодиализдегі науқастарда; имплантацияланған ағзамен реципиенттегі, нашақорларда; қарт және егде жастағылардағы, нозокомиальді инфекциялық эндокардит).

 49. Жедел инфекциялық (септикалық) эндокардит. Диагностикасы және салытырмалы диагностикасы. Емі, болжамы және алдын-алу шаралары.

 50. Перикард аурулары. Эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, лабораторлы, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 51. Жүректің ісік аурулары. Кардиоонкологияның даму тарихы. Эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, лабораторлық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, хирургиялық емі, болжамы.

 52. Өкпе артериясының аурулары. Идиопатиялық өкпе гипертензиясы: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, лабораторлы, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмектік, хирургиялық емі).

 53. Өкпе артериясының тромбоэмболиясы: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, лабораторлық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмектік, хирургиялық емі).

 54. Екіншілік өкпе гипертензиясы: эпидемиологиясы, жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, лабораторлық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі (дәрі-дәрмексіз, дәрі-дәрмекті емі, хирургиялық емі), болжамы.

 55. Жүрек жетіспеушілігі. Жедел жүрек жетіспеушілігі: эпидемиологиясы, дамуына әсер ететін негізгі себептері және факторлары; патофизиологиясы, жіктемесі, клиникалық нұсқаулары, клиникалық синдромы, диагностикасы (клиникалық, лабораторлық, құралдық); негізгі емдеу әдістері (дәрі-дәрмектік, хирургиялық). Декомпенсация себептеріне байланысты ЖЖЖ емдеу ерекшеліктері. Жүргізу тәсілі.

 56. Созылмалы жүрек жетіспеушілігі: эпидемиологиясы, диагностика қағидалары. Ауырлықты бағалау. СЖЖ бар науқастарды емдеуде заманауи қағидалар.

 57. СЖЖ дәрі-дәрмексіз емі. Дәрі-дәрмекпен емдеудің жалпы қағидалары. Қарт және егде жастағы науқастарда фармакотерапияның ерекшеліктері.

 58. Сол қарыншаның систолалық немесе диастолалық қызметінің сақталуымен және СЖЖ бар науқастарды дәрі-дәрмекпен емдеу. СЖЖ хирургиялық және электрофизиологиялық емдеу.

 59. . Экстракардиальді дерт кезінде жүрек қан тамыр жүйесінің зақымдалуы.

 60. Эндокриндік және ревматологиялық аурулар, туберкулез, амилоидоз кезінде жүрек-қан тамырлардың зақымдалуы.

 61. Қан, бүйрек аурулары кезінде жүрек қан тамыр жүйесінің зақымдалуы; дәрілермен индуцирленген.

 62. Жүректің вегетативті дисфункциясы: жіктемесі, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көрінісі, диагностикасы (клиникалық, құралдық), салыстырмалы диагностикасы, емі, болжамы.

 63. Балалардағы жүрек дисфункциясының вегетативті ерекшеліктері.

беттің

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет