2(3) курс студенттерінің біліміне мемлекеттік аралық бақылау өткізу үшін бакалавриат және жоғары кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша пәндер тізбесі Бакалавриат мамандықтарыДата12.06.2016
өлшемі157.07 Kb.
#129806
2(3) курс студенттерінің біліміне мемлекеттік аралық бақылау өткізу үшін бакалавриат және жоғары кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша пәндер тізбесі
Бакалавриат мамандықтары

Код

Мамандықтардың топтары және мамандықтардың аты

Жалпы міндетті пәндері

Негізгі пәндері


1 Білім (тілдік емес)

050101

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Педагогика

5. Бала психология050102

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Педагогика

5. Психология050103

Педагогика және психология

050104

Бастапқы әскери дайындық

050105

Дефектология

050106

Музыкалық білім

050107

Бейнелеу өнері және сызу

050109

Математика

050110

Физика

050111

Информатика

050112

Химия

050113

Биология

050114

Тарих

050115

Құқық және экономика негіздері

050116

География

050117

Қазақ тілі мен әдебиеті

050118

Орыс тілі мен әдебиеті

050120

Кәсіптік білім

050121

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілімен әдебиеті

050122

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілімен әдебиеті

050108

Денешынықтыру және спорт

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Денешынықтыру және спорт педагогикасы

5. Денешынықтыру және спорт психология2 Білім (тілдік)

050119

Шет тілі: екі шет тілі

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Педагогика

5. Психология3. Гуманитарлық ғылымдар (тілдік емес)

050201

Философия

1.Информатика

2.Шет тілі

3.Экология


4.Философия тарихы

5. Этика және эстетика050202

Халықаралық қатынастар

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Халықаралық қатынастар тарихы

050204

Мәдениеттану

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Этика және эстетика

050205

Филология

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Әдебиеттануға кіріспе

050206

Дінтану

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Діни этика

050203

Тарих

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Ежелгі әлем жіне орта ғасыр тарихы

050208

Археология және этнология

050209

Шығыстану

1.Философия

2. Информатика

3. Шетел тілі

4.Экология5. Орта және Ежелгі ғасырлардағы Шығыс әлемі

050211

Теология

1.Философия

2. Информатика

3. Экология


4. Әлемдік діндер және ежелгі наным-сенімдер тарихы

5. Діни психология4. Гуманитарлық ғылымдар (тілдік)

050207

Аударма ісі

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Тіл біліміне кіріспе

050210

Шет тілі филологиясы

1.Философия

2. Информатика

3. Экология


4.Жалпы тіл білімі

5.Әдебиеттануға кіріспе5. Құқық

050301

Құқықтану

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Мемлекет және құқық теориясы

5. Конституциялық құқық050302

Халықаралық құқық

050303

Құқық қорғау қызметі

050304

Кеден ісі

6 Әлеуметтік ғылымдар

050501

Әлеуметтану


1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Әлеуметтану

050502

Саясаттану

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Теориялық саясаттану

050505

Аймақтану

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Халықаралық қатынастар тарихы

050503

Психология

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Жалпы психология

050504

Журналистика

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Қазақ журналистика тарихы

7. Бизнес

050506

Экономика

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Экономикалық теориясы

5. Макроэкономика050507

Менеджмент

050508

Есеп және аудит

050509

Қаржы

050510

Мемлекеттік және жергілікті басқару

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Экономикалық теориясы

5. Макроэкономика050511

Маркетинг

050904

Тұрмыстық қызмет көрсету және сервис

050908

Бағалау

5B091200

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

8 Жаратылыстану ғылымдары

050601

Математика

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Экология

5. Математика050602

Информатика

050603

Механика

050604

Физика


050605

Ядролық физика


050606

Химия

050607

Биология

050608

Экология

050609

География

050610

Гидрометеорология

050611

Астрономия

9 Техникалық ғылымдар және технологиялар

050701

Биотехнология

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Математика

5. Физика050702

Автоматтандыру және басқару

050703

Ақпараттық жүйелер

050704

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

050705

Математикалық және компьютерлік моделдеу

050706

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

050707

Тау-кен ісі

050708

Мұнай-газ ісі

050709

Металлургия

050710

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

050711

Геодезия және картография

050712

Машина жасау

050713

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

050714

Авиациялық техника және технологиялары

050715

Теңіз техникасы мен технологиялары

050716

Приборлар жасау

050717

Жылу энергетикасы

050718

Электр энергетикасы

050719

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

050720

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

050721

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

050722

Полиграфия

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Математика

5. Физика
050723

Техникалық физика

050724

Техникалық машиналар және жабдықтар

050725

Ағаш өңдеу технологиясы

050726

Жеңіл және тоқу өнеркәсібі тауарлары мен бұйымдарының технологиясы

050727

Азық-түлік тағамдары технологиясы

050728

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

050729

Құрылыс

050730

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру

050731

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

050732

Стандарттау, метрология және сертификаттау

050733

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалану

1.Шетел тілі

2.Информатика

3. Философия


050901
Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Математика

5. Физика10 Ауылшаруашылық ғылымдары

050801

Агрономия

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Ауыл шаруашы-лығында машина пайдалану

5. Ботаника (биоло-гия –1 бөлігі)050808

Топырақтану және агрохимия

050802

Зоотехния

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Экология

5. Микробиология050803

Аңшылық және аң шаруашылығы

050804

Балық шаруашылығы

050805

Су ресурстары және суды пайдалану

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Математика (алгебра, геомет-рия, ықтималдық теориясының негіздері)

5. Геодезия050807

Орман шаруашылығы ісі

050806

Агроинженерия

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Математика (алгебра, геомет-рия, ықтималдық теориясының негіздері)

5. Физика050809

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

1.Шетел тілі

2. Философия

3. Информатика


4.Ауылшаруашылығында машина пайдалану

5.Биология: ботаника, генетика және өсімдіктер физиологиясы050810

Мелиорация, жерді баптау және қорғау

1.Философия

2. Информатика

3. Шетел тілі


4.Геодезия

5.Математика050903

Жерге орналастыру

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Математика (алгебра, геомет-рия, ықтималдық теориясының негіздері)

5. Геодезия050907

Кадастр

11 Қызмет көрсету

050902

Туризм

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Халықаралық туризмнің тарихы

050905

Әлеуметтік жұмыс

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Әлеуметтану

5. Жалпы және әлеуметтік психология050906

Мәдени дем алу жұмысы

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі

4.Экология5. Мәдени-тынығу жұмысының тарихы мен теориясы

5В091000

Кітапхана ісі

1.Информатика

2.Философия

3.Шет тілі


4. Кітапхана ісінің тарихы

5. КітапханатануКаталог: files -> OMKO
OMKO -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
OMKO -> Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігі
OMKO -> Тест тапсырмалары
OMKO -> Құрметті бітіруші курс студенттері!
OMKO -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
OMKO -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
OMKO -> A ішкі лингвистика
OMKO -> БАҒдарламасы «халықаралық Қатынастар тарихы»
OMKO -> Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
OMKO -> Е. А. Букетова Тестовые задания


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет