586 қаулысының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасынаДата23.02.2016
өлшемі85.44 Kb.
#9967


«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 мамырдағы

586 қаулысының күші жойылды деп тану туралы»Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАр/сТүсіндірме жазбада
көрсетілуге тиіс
мәліметтердің тізбесі

Әзірлеуші мемлекеттік
органның ақпараты

1.

Жобаны әзірлеуші
мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2.

Жобаны қабылдау
қажеттігінің негіздемесі

  1. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 21-1-бабының 1-тармағына сәйкес;

  2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы 136-бабын 1 және 4- тармақтарына «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 6 және 10 - баптарына өзгерістер енгізілді, оны іске асыруоны жүзеге асыруда на толықтырулар енгізілді14 жылғы 12 желтоқсандағы №143-р да «Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 511 бұйрығы бекітілді (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылғы 16 маусымда № 11363 тіркелген)

  3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы ҚР Премьер-Министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №143 өкімінің 2 тармақ 3) тармақшасы

3.

Жоба қабылданған
жағдайда болжанатын
әлеуметтік-экономикалық
және/немесе құқықтық
салдар

Жобаны қабылдау

әлеуметтік-экономикалықнемесе құқықтық салдарға әкеп соқпайды

4.

Жобаны іске асыруға
байланысты болжанатын
қаржылық шығындар

Болжанбайды

5.

Жобаны қабылдаудың
нақты мақсаттары,
күтілетін нәтижелердің
мерзімі мен болжанатын
тиімділігі

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 143-ө өкімінің 2 тармағының 3) тармақшасын іске асыру мақсатында

6.

Жобада қаралатын
мәселелер бойынша
Президенттің және/немесе
Үкіметтің бұрын
қабылданған актілері
және олардың іске
асырылу нәтижелері
туралы мәліметтер

«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 мамырдағы № 586 қаулысы

7.

Заңнаманы кейін жобаға
сәйкес келтіру қажеттігі

Жоқ

8.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша (құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржы және басқа да) сараптама жүргізілген жағдайда оның нәтижелері

Жүргізілген жоқ

9.

Өзге де мәліметтер

Жоқ

10.

Материалдарды (үзінді көшірмелерді) Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы беруге рұқсат етіледі

Рұқсат етіледі

11.

Қаулы жобасын мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интранет-порталда немесе басқа ақпараттық жүйеде) орналастыру туралы ақпарат

Жоба Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің www.mid.gov.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған

12

Мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтік мәні бар қаулы жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат (баспасөз релизінің атауы, күні)

Қаулы жобасына баспасөз релизі Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің сайтында 2015 жылғы «___» ___________ орналастырылғанҚазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі Ә. Исекешев
2015 жылғы «_____» _________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту постановления Правительства Республики Казахстан

«О признании утратившим силу постановления Правительства

Республики Казахстан от 30 мая 2014 года № 586 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
п/п

Перечень сведений, которые должны быть отражены в проекте

Информация государственного органа разработчика

1.

Государственный орган – разработчик проекта

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

2.

Обоснование необходимости принятия проекта

В соответствии с:

1) пунктом 1 статьи 21-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах»;

2) подпунктами 1) и 4) пункта 136 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления» были внесены изменения в статьи 6 и 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года « О государственных услугах», в реализацию которого был утвержден приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 511 « Об утверждении стандартов государственных услуг
в области промышленной безопасности» (зарегистрирован
в Министерство юстиции Республики Казахстан от 16 июня 2015 года № 11363);

3) подпунктом 3) пункта 2 распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 143-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления».3.

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта

Принятие проекта не влечет за собой негативных социально -экономических или правовых последствий

4.

Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Не предполагается

5.

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность принятия проекта

В целях реализации подпункта 3) пункта 2 распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 143-р
«О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления».

6.

Сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации

Постановление Правительства

Республики Казахстан от 30 мая 2014 года № 586 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»7.

Необходимость последующего приведения законодательства в соответствие с проектом

Отсутствует

8.

Результаты дополнительной экспертизы (правовой, антикоррупционной, лингвистической, экономической, экологической, финансовой и других) в случае ее проведения по поручению Премьер-Министра в других организациях

Не проводились

9.

Иные сведения

Отсутствуют

10.

Разрешается передача материалов (выписок) на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»

Разрешается

11.

Информация о размещении проекта постановления на интернет-ресурсе государственного органа (веб-сайте, интернет-портале или другой информационной системе)

Проект размещен на официальном интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан www.mid.gov.kz

12.

Информация о размещении на интернет-ресурсе (веб-сайте) государственного органа пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение (наименование пресс-релиза, дата)

Пресс-релиз к проекту постановления размещен на сайте Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «___» ___________ 2015 годаМинистр

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан А. Исекешев
«_____» ____________ 2015 годДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет