Акциялар шығарылымы проспектісі «голд продукт» акционерлік қоғамыДата23.02.2016
өлшемі160.5 Kb.
Акциялар шығарылымы

ПРОСПЕКТІСІ

«ГОЛД ПРОДУКТ»

акционерлік қоғамы

(«ГОЛД ПРОДУКТ» АҚ)

Государственная регистрация


Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен орнықтырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.

1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер2. Акционерлік қоғамның атауы:


 • Мемлекеттік тілдегі толық атауы:

«ГОЛД ПРОДУКТ» акционерлік қоғамы;

мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы - «ГОЛД ПРОДУКТ» АҚ.
 • Орыс тіліндегі толық атауы:

Акционерное общество « ГОЛД ПРОДУКТ»


 • Орыс тіліндегі қысқартылған атауы - АО «ГОЛД ПРОДУКТ»
 • Акционерлік қоғамның жарғысында оның шет тілдегі толық немесе қысқартылған атауы қарастырылмаған.

Акционерлік қоғам заңды тұлғаның қайта құрылу нәтижесінде құрылған.
3. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:


 • Мемлекеттік тіркеуге алынған күні - 15 шілде 1998 жыл, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 3964-1907-АҚ (ШҚ), Алматы облысының Әділет басқармасы тіркеген;
 • Мемлекеттік қайта тіркеуге алынған күні – 15 ақпан 2005 жыл, мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 58-1907-12-АҚ (ШҚ), Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Әділет басқармасы тіркеген.


4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН):

 • 091200014128


5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондарының, факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы:

 • орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а., индексі: 040460, телефоны: (факсі) 8-275-32055

 • хат-хабарға арналған мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ-сы, Қазыбаев к-сі, 12-а.

 • факсі: 8(3272)-33 65 67 , байланыс телефоны: 33-63-69

 • электронды поштасының мекен-жайы: gold-product @ yandex. ru
 1. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:

 • АТФ Банк ААҚ, Алматы қ-сы, ИИК 026467427 в

 • БИК 190501956, КОд 17
 1. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері:

Ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеу, сақтау, тарату, алкогольді өнімдерді шығару, сақтау, тарату, алкогольсіз өнімдерді шығару, сақтау, тарату, сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі, өндірістік-техникалық мәндегі өнімдерді шығару, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет.


8. Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық және/немесе Қазақстан Республикасының рейтинг агенттері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер:

 • Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға осындай рейтингтер берілген жоқ.9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары:

Акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.


10. Акционерлік қоғамның қаржы есебінің аудитін жүргізген (жүргізетін) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні):

Қоғамның 2003 жылғы қаржы есебінің аудитін фирма директоры, аудитор Решетина В.П. (16.02.2000 жылғы мемлекеттік лицензия №081) танытуындағы «Алматыаудит» ЖШС (01.02.2000 жылғы мемлекеттік лицензия № 42 ) жүргізді.

Қоғамның 2004 жылғы қаржы есебінің аудитін фирма директоры, аудитор Решетина В.П. (16.02.2000 жылғы мемлекеттік лицензия №081) танытуындағы «Алматыаудит» ЖШС (01.02.2000 жылғы мемлекеттік лицензия № 42 ) жүргізді.

2. Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)

 1. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:
 1. директорлар кеңесі төрағасының, мүшелерінің аты-жөндері, туылған жылдары:

Директорлар кеңесінің төрағасы – Вегелин Юрий, 1961 ж.т.

 • директорлар кеңесінің мүшесі – Вегелин Вальдемар, 1964 ж.т.

 • директорлар кеңесінің мүшесі – Коломийченко Борис Алексеевич, 1949 ж.т.

2) директорлар кеңесі төрағасының, мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері:

Вегелин Ю.соңғы үш жылда қоғамның бас директоры қызметін атқарды.

Вегелин В.- соңғы үш жылда «Wegelin Aussenhandelsgesellschaft mbH» фирмасының басшысы қызметін атқарды.
Коломийченко Б.А.- соңғы үш жылда қоғамның бас директорының орынбасары қызметін атқарды.


 1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орнықтырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы:

 • Вегелин Ю. – 50%

 • Вегелин В. - 50%

 • Коломийченко Б.А. - 0%

4) Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың аталған ұйымдар орнықтырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы:

 • қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ, директорлар кеңесі мүшелерінің осындай ұйымдарда акциялары жоқ.


5) соңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

 • ондай өзгерістер болған жоқ.
 1. Акционерлік қоғамның атқарушы органы1) атқарушы органның аты-жөні, туылған жылы:

1956 жылы туылған Бас директор Ганжа Андрей Аркадьевич қоғамның дара атқарушы органы болып табылады.


2) атқарушы органның соңғы үш жылда атқарған және қазргі кезде атқарып жүрген қызметі:

соңғы үш жылда қоғамның бас директорының орынбасары қызметін атқарды.


3) Атқарушы органға тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орнықтырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы:

0 (ноль) пайыз.

 1. Соңғы үш айда акционерлік қоғапмның өз лауазымды тұлғаларына (тұлғалар тобы ретінде) төлеген сыйақысы мен еңбекақысының жалпы сомасы:

Ақшалай 2 280 253, 61 теңге.14. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы:


 1. акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері №1 қосымшада берілген;


2) 2005 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы санын 940 штат бірлігі құрайды;
3) акционерлік қоғамның акцияларына ие қызметкерлерінің жалпы саны және орнықтырылған акциялардың жалпы санындағы олардың жиынтық үлесі, пайызбен – акционерлік қоғамның акцияларына ие қызметкерлері жоқ;
4) акционерлік қоғамның бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер №2 қосымшада берілген;
5) өкілдік басшылары туралы мәліметтер - қоғамның өкілдіктері жоқ


15. Қоғам құрылтайшылары немесе акционерлері

№№

тб

Акционерлері

( жеке тұлғалар)

Акциялар саны (%)

1.

Вегелин Юрий, 1961 жылы туылған, болатын жері : Deutschland, 22844, Norderstedt, Buchweizenkoppel, 5

50%2.

Вегелин Валдемар, 1964 жылы туылған, болатын жері: Deutschland, 22844, Norderstedt, Kiebitzreihe, 4

50%


Құқытықтарды жүзеге асыру мерзімі жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге берілген күннен бастап 60 күннен артық болатын акционерлік қоғамның дауыс беру акцияларын сатып алуға жасаған опциондары жоқ.
16. Акционерлік қоғам ірі акционер – ұйымның орнықтырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) он (халық қоғамында - бес) және одан да көп пайызына ие - болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Акционерлік қоғам рі акционер болып табылмайды және басқа ұйымдардың орнықтырылған акцияларының он және одан да көп пайызына иелік етпейді.

 1. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

Акционерлік қоғам «Қазақстан Республикасы шарап шығарушылар қауымдастығы» - қысқартылған атауы: ҚРШҚ - заңды тұлғалар бірлестігі құрылтайшыларының бірі болып табылады, орналасқан жері: Алматы қ-сы, Қазыбаев к-сі, 12-а.18. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер:
Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы – Вегелин Юриймен жақын туыс болып келетін, сондай-ақ жекжаттық туыс болатын жеке тұлғалар:


 1. Әкесі – Вегелин Егор, 1936 ж.т.

 2. Інісі – Вегелин Вальдемар, 1964 ж.т.

 3. Әпкесі –Вегелин Татьяна, 1959 ж.т.

 4. Ұлы – Вегелин Вальдемар, 1982 ж.т.

 5. Қызы - Вегелин Анна, 1985 ж.т.

 6. Қызы – Вегелин Серафима, 1998 ж.т.

 7. Жұбайы – Вегелин Ирина, 1963 ж.т.

 8. Жұбайының әкесі – Федяев Валерий, 1939 ж.т.

 9. Жұбайының анасы – Федяева Нина, 1941 ж.т.

Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі – Вегелин Вальдемармен жақын туыс болып келетін, сондай-ақ жекжаттық туыс болатын жеке тұлғалар:


  1. Әкесі – Вегелин Егор, 1936 ж.т.

  2. Ағасы – Вегелин Юрий, 1961 ж.т.

  3. Әпкесі –Вегелин Татьяна, 1959 ж.т.

  4. Ұлы – Вегелин Андреас, 198 9 ж.т..

  5. Қызы - Вегелин Кристина, 1985 ж.т.

  6. Жұбайы – Вегелин Элла, 1964 ж.т.

  7. Жұбайының әкесі – Кляйнкнехт Иван, 1929 ж.т.

  8. Жұбайының анасы – Кляйнкнехт Герта , 1933 ж.т.

  9. Жұбайының ағасы – Кляйнкнехт Виктор, 1956 ж.т.

  10. Жұбайының әпкесі – Фритц Лидия, 1954 ж.т.

Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі – Коломийченко Борис Алексеевичпен жақын туыс болып келетін, сондай-ақ жекжаттық туыс болатын жеке тұлғалар: 1. Әкесі – Коломийченко Алексей Афанасьевич,1919 ж.т.

 2. Қызы – Коломийченко Мария, 1987 ж.т.

 3. Қызы – Коломийченко Анна, 1990 ж.т.

 4. Жұбайы – Коломийченко Татьяна Валентиновна, 1962 ж.т.

 5. Жұбайының анасы – Бордоусова Зинаида Прокопьевна, 1938 ж.т.

 6. Жұбайының әкесі – Бордоусов Валентин Константинович, 1936 ж.т.

 7. Жұбайының інісі – Бордоусов Сергей Валентинович, 1971 ж.т.

Қоғамның дара атқарушы органы – бас директор - Ганжа Андрей Аркадьевичпен жақын туыс болып келетін, сондай-ақ жекжаттық туыс болатын жеке тұлғалар:


1. Әпкесі – Полищук Галина Владимировна, 1948 ж.т.

2.Жұбайы – Ганжа Галина Николаевна, 1960 ж.т.

3. Жұбайының анасы –Холмецкая Тамара Давыдовна, 1931 ж.т.

4. Жұбайының ағасы– Холмецкий Сергей Николаевич, 1953 ж.т.

5.Ұлы – Ганжа Василий Адреевич, 1984 ж.т.

18-1. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен жасаған мәмілелері

Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған жоқ.3. Акционерлік қоғам қызметінің сипаттамасы
19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерін қысқаша сипаттау, қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:
«ГОЛД ПРОДУКТ» акционерлік қоғамы ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеумен, сақтаумен және таратумен, алкогольді өнімдерді шығарумен, сақтаумен және таратумен, сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметімен, өндірістік-техникалық мәнді өнімдерді шығарумен, ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін атқарумен айналысады.
Акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер :

Атауы


Мекен -жайы

«Бахус» АҚ

Алматы қ-сы, Гоголь к-сі, 223

ВинКом

Алматы қ-сы, Чайковский к-сі, 11

Средазэнергомонтаж ААҚ

Алматы қ-сы, Мақатаев к-сі, 100

Тепломонтаж ААҚ

Алматы қ-сы, Шагабудинов к-сі, 132

КазХимМонтаж ААҚ

Алматы қ-сы, Сатпаев к-сі, 69А20. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:
Оң әсер ететін факторлар:

 1. өнім (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) шығарумен және дайын өнімді таратумен байланысты шығындарды азайту;

2. өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) сату бағасын төмендету;

3. акционерлік қоғам жұмыскерлерінің біліктілік деңгейін көтеру;

4. таратылатын өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) сату көлемін ұлғайту;

5. өнім (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) сапасы мен қауіпсіздігін жоғарылату.


Теріс әсер ететін факторлар:

 1. бәсекелестер тарапынан болатын қиянатты бәсеке;

 2. өнім (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) шығарумен және дайын өнімді таратумен байлансты шығындардың ұлғаюы;

 3. өнімнің (тауарлардың, қызметтердің, жұмыстардың) сату бағасының жоғарылуы;

 4. контрагенттердің шарт міндеттемелерін бұзуы.21. Соңғы екі жыл ішінде таратылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері

Соңғы екі жыл ішінде таратылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдеріндегі өзгерістерге талдау жасау
Акционерлік қоғмның соңғы екі жыл ішінде таратылған өнімінің (орындалған жұмыстарының, қызметтерінің) көлемі:

2003 жылы - 2 275 536 615 теңге, 15% ҚҚС мен акцизді есепке алғанда

2004 жылы - 2 286 907 126 теңге, 15% ҚҚС мен акцизді есепке алғанда

жалпы 4 562 443 741 теңге, 15% ҚҚС мен акцизді есепке алғанда
Соңғы 2 жыл ішінде таратылған өнім көлемдерінде болған өзгерістерге талдау жасау:


2003 ж

2004 ж

Абсол.

ауытқу

Салыст. ауытқу

Өсу қарқыны

Сома, тг

Сома, тг

2 275 536 615

2 286 907 126

11 370 511

101%

1%

2004 жылы таратылған өнім көлемі 2003 жылмен салыстырғанда 1 % ұлғайды. Осы өзгеріс өнімдердің жаңа атауларын шығару, өткізу рыногының ұлғаюы, өнімдер таратылатын жаңа аймақтарды игеру нәтижесінде болды.22. Акционерлік қоғамның өз өнімін (жұұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі

Қоғам шығаратын немесе тұтынылатын тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) жалпы құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын көлемде қоғам тауарларын (қызметтерін, жұмыстарын) тұтынушылар
Атауы

Заңды мекен-жайы


СТН

Айсұлу ЖШС

Алматы қ-сы, Мақатаев к-сі, 129

СТН 600500015849

Дана СҮ ЖШС

Атырау қ-сы, Баймұханов к-сі, 39

СТН 151000039130

ЭкоАгроПродукт ЖШС

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., Шелек а.

СТН 091200017661

Кэмпит ЖШС

Астана қ-сы, Қошқарбаев к-сі, 123

СТН 031400132137

Талпын ЛТД

Қарағанды қ-сы, Складская к-сі, 8

СТН 302000054855

Токката ЖШС

Павлодар қ-сы, Набережная к-сі, 5

СТН 451700021576

Унитрейд ЖШС

Алматы обл., Қарасай ауд., Абай кенті

СТН 090500024303

Қоғам шығаратын немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын көлемде қоғам тауарларын (қызметтерін, жұмыстарын) жеткізушілер
Атауы

Заңды мекен-жайы

СТН

Wegelin Aussenhandelsgesellschaft Mbh

Германия, Stormarnstr 36, 22844 Norderstedt
«Volvox Invest Company» ЖШС

Алматы обл., Талғар ауд., Гүлдала к.

СТН 600200105319

«Чагодещенский стеклозавод и К» ЖШҚ

Ресей, Вологод обл., Чагода к.

СТН 041909644

«ЭкоАгроПродукт» ЖШС

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., Шелек а.

СТН 09120001766123. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:
1) мезгілдік сипаттағы қызметтің түрлері, акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі олардың үлесі:

ауылшаруашылығы өнімдерін өндеу мезгілдік сипатқа ие, акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін 5, 44% құрайды.


2) таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) импорттық үлесі және акционерлік қоғамның экспортқа шығаратын өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) үлесі:
акционерлік қоғамға жеткізілтін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесін 46,6% құрайды,
акционерлік қоғамның экспортқа шығаратын өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) үлесін 0, 08% құрайды.
3) акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер:
Қорытындылары бойынша акционерлік қоғамның қызметі тоқтауы немесе өзгеруі мүмкін, одан ақша алынуы және басқа да міндеттемелер артылуы мүмкін сот процесстеріне қоғам қатыспайды.

4) соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдардың және (немесе) соттың акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына тартқан барлық әкімшілік жазалары туралы мәліметтер:
Еңбекшіқазақ ауданы бойынша Салық комитетінің 21.04.2004 ж. № 000152 қаулысымен акционерлік қоғамға ӘҚКо 1-б. 209-б. негізінде – акциз сомасын 72 000 теңгеге дейін төмендеткендігі үшін 36 000 теңге мөлшерінде айыппұл салынды.
Еңбекшіқазақ ауданы бойынша Салық комитетінің 20.04.2004ж. № 000153 қаулысымен акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасына ӘҚКо 1-б. 209-б. негізінде – акциз сомасын 72 000 теңгеге дейін төмендеткендігі үшін 36 760 теңге мөлшерінде айыппұл салынды.

5) тәуекел факторлары:
Қазақстан Республикасының биржалық және биржадан тыс рыноктарында акциялардың құнының өзгеруіне әсер ететін факторлардың ішінде елдегі және бүкіл дүниежүзіндегі саяси жағдайдың өзгеру, жалпы ақша рыногындағы және облигациялар рыногындағы пайыздық ставкалардың өзгеру тәуекелін жатқызуға болады. Себебі акциялар рыногы облигациялар рыногымен және ақша рыногымен тығыз байланысты, сондықтан осы қаржы құралдары бойынша кірістілікте болатын кез келген өзгеріс компания акцияларының бағасына да әсер етпей қоймайды. Акциялар құнының өзгеруінің тағы бір тәуекелі компания акциялары деноминацияланатын ұлттық валюта девальвациясы тәуекелімен байланысты. Энергоресурстарды таратудан болатын валютаның экспорт валюта түсімінің азаюымен байланысты елдегі макроэкономикалық жағдай нашарлаған жағдайда төлем балансы нашарлайды, ал оның артынан ұлттық валюта девальвациясы нашарлап, инфляцияны ұлғайтады. Сондай-ақ имитацияланған және Қазақстан Республикасының аумағында айналып жүрген корпоративті бағалы қағаздарда отандық қор нарығының дамымағандығымен байланысты қомақты өткізім тәуекелі болады. Аталған елдік тәуекелдерден басқа, корпоративті бағалы қағаздарда өз акцияларын эмитациялайтын компанияның өз тәуекелдері де бар. Бәрінен бұрын компанияның банкрот болу, қаржы тұрақтылығы, өз қаржы көрсеткіштерін жақсарту, өз акцияларына дивидендтерді төлеу тәуелдері бар.

4.Қаржы емес ұйымдардың қаржы жағдайы
24. Инвестициялары
31.03.2005 ж. жағдай бойынша акционерлік қоғамның баска ұйыдардың капиталында ұзақ мерзімді инвестициялары жоқ. 1. Дебиторлық берешегі

31.03.2005 жылғы жағдай бойынша
т/б

Ұйым атауы

Орналсқан жері

31.03.2005 ж. жағдай бойынша дебиторлық берешек сома, теңге

2005 ж. 2-тоқсанда өтелетін дебиторлық берешек сома, теңге

1

Унитрейд ЖШС

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., Шелек а.

204 234 798


204 234 798

25-1. Активтері

Акционерлік қоғамның құны активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлкі жоқ.


26. Қоғамның жарғылық капиталы

Бағалы қағаздарды шығару және орнықтыру нәтижелері туралы есепке сәйкес жарғылық капиталдың көлемі (Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясымен 2000 жылғы 22 мамырда бекітілген) 3 250 000 теңге құрайды.

Төленген жарғылық капиталдың көлемін 31.03.2005ж. 48 550 000 (қырық сегіз миллион бес жүз елу мың) теңге құрайды.

27. Заемдері

31.03.2005 жылғы жағдай бойыншат/б

Заем алушы

шарт

Заем шарт валютасы

Өтелу мерзімі

% ставка

31.03.2005 жағдай бойнша заем қалдығы, теңгемен

заем бойынша өтелетін сома (соның ішінде, сыйақы), шарт валютасымен

теңге

заем валютасымен

2005 год

2006 жыл

2007 жыл

1

тоқсан

2

тоқсан

3

тоқсан

4 тоқсан

1

АТФ Банк

18.03.2005ж. 2К174-2004/18т

еуро

08.11.07

11%

7 220 397

41 335

152

1137

1137

1137

14 879

34 513

2

АТФ Банк

07.12.2004ж. 2К174-2004/7

Доллар АҚШ

08.12.07

8,32%

37 237 400,2

210 262

5 669

5 946

5 946

291 889

456
3

АТФ Банк

30.12.2004ж. 2К174-2004/8

еуро

08.11.07

7,51%

37 171 940

285 938

3 671

3 948

3 948

3 948

85 877

144 282

4

АТФ Банк

30.12.2004ж.2К174-2004/11

еуро

08.11.07

7,51%

37 237 577,30

210 262

3 947

3 947

3 947

3 947

85 877

144 286

5

АТФ Банк

16.03.2005ж. 2К174-2004/17

Доллар АҚШ

16.03.05

13%

7 649 514,32

58 856

297

1 275

1 275

1 275

22 365

50 05128. Қоғамның негізгі қызметті атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі (жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар)
31.03.2005 жылғы жағдай бойынша


п/п

Ұйым атауы

Орналасқан жері

Кредиторлық берешек сомасы, теңге

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

1-тқ. 05

2-тқ. 05

3-тқ.

05

4-тқ.05

1

SIG Combiblock Gmbh

Австрия,Заальфельден А-5760, Индустриштрассе 3

172 570 363

 

 

 

 

57 523 454

57 523 454

57 523 454


29. Шығарылып тасталған.


5. Қаржы ұйымдарының қаржы жағдайы
30 – 42. Акционерлік қоғам қаржы ұйымы болып табылмайды.


6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мәліметтер43. Бағалы қағаздардың барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты келесілер көрсетіледі:
1) бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының жалпы саны, түрі, санаты және номиналды құны, шығарылым нысаны, сондай-ақ бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі, бағалы қағаздарды мемлекеттік тіркеген күн:


 • 3 250 (үш мың екі жүз елу) дана жай акция, номиналды құны: 1000 (бір мың) теңге, шығарылым құжатсыз нысанда жүзеге асырылды, акциялар шығарылымы 13.09.1999 жылғы 02-2-19/5458 хатқа сәйкес бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық Комиссиясында акцияларға НИН беру арқылы тіркелді. Акциялар НИН– КZIС394220509


2) бағалы қағаздарды орнықтыру басталған және аяқталған күн:


 • бағалы қағаздарды орнықтыру басталған күн – 13.09.1999 ж.

 • бағалы қағаздарды орнықтыру аяқталған күн – 30.03.2000 ж.

Қазахстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы Бағалы қағаздардың шығарылу жэне орнықтырылу нәтижелері туралы есепті 2000 жылдың 22 мамырында бекітті.
3) акционерлік қоғамның өз акция ұстаушыларының алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер: ондай фактілер жоқ.
4) акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орнықтыру немесе шығару тоқтатылған жағдайлар: шығарылым тоқтатылған жоқ, болған жоқ деп танылған емес;
5) облигациялар бойынша өтелген күн және төлемнің жалпы мөлшері: акционерлік қоғам облигациялар шығарған жоқ;
6) соңғы екі қаржы жылы ішіндегі әр жылғы бір жай акцияның дивиденд сомасы және акция дивидендтерінің жалпы сомасы:

2005 жылға дейін бір жай акцияға дивидендтер есептелген жоқ және осы кезеңге дейін акционерлер дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған емес. 2005 жылы акционерлер 1 751 549 427 (Бір миллиард жеті жүз елу бір миллион бес жүз қырық тоғыз мың төрт жүз жиырма жеті) теңге мөлшеріндегі 2001, 2002 және 2003 жылдардағы бөлінбеген кірісті жай акция дивидендтерін төлеуге бағыттау туралы шешім қабылдады. Акционерлер дивидендтерді келесі тәртіпте төлеу туралы шешім қабылдады: әрбір акционерге 853 124 713 теңге 50 тиын мөлшеріндегі сомада дивидендтерді ақшамен төлеу және 22 650 000 (Жиырма екі миллион алты жүз елу мың) теңге сомасындағы дивидендтерді қоғамның жарияланған акцияларымен төлеу. Дивидендтерді төлеуге жұмсалатын бөлінбеген кіріс сомасы 1 751 549 427 теңге, ал орнықтырылған акциялардың санын 3 250 дана құрайтындығын есепке алса, бір жай акцияның дивиденд мөлшерін 583 938 теңге 28 тиын құрайды.7) акционерлік қоғамның бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүргізілген негізгі рыноктар, соның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары:
қоғам акцияларымен ұйымдастырылған рынокта сауда-саттықтар жүргізілген жоқ; қоғам акцияларының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айнаулуы.


7. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер44. Акциялар туралы мәліметтер:
1) жай акциялар саны: 48 550 (қырық сегіз мың бес жүз елу) дана: соның ішінде: жай акциялар – 48 550 (қырық сегіз мың бес жүз елу) дана, артықшылықты акциялар – 0 (нөл) дана.

2) құрылтайшылар арасында орнықтырылатын акциялар саны, түрі: 3 250 (үш мың екі жүз елу) дана акция, соның ішінде: жай акция – 3 250 (үш мың екі жүз елу) дана, артықшылықты – 0 (нөл) дана (Бағалы қағаздардаң бірінші шығарылымының және оларды орнықтыру нәтижелері туралы есеп Бағалы қағаздар жөніндеғі ұлттық комиссиямен 2000 жылғы 22 мамырда бекітілген).
3) құрылтайшы төлейтін бір акцияның номиналды құны - 1000 ( бір мың) теңге.
4) артықшылықты акциялар бойынша кепілдік берілген мөлшер:

артықшылықты акциялар шығарылымда жоқ.45. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары:
Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару және орнықтыру туралы шешім қабылдаған жоқ.

45-1. Төлем агенті туралы мәліметтер
Акционерлік қоғам төлем агенті қызметтерін қолданбайды.

46. Акционерлік қоғам тіркеушісі туралы мәліметтер:

Толық атауы: «Фондовый центр» жабық акционерлік қоғамы.

Қысқартылған атауы: «Фондовый центр» ЖАҚ.
Орналасқан жері: Алматы қ-сы, Мәуленов к-сі, 92, «Еуразиялық банк» АҚ ИИК 1467832, БИК 190501948, РНН 600900126086. Байланыс телефоны: 67-63-44
Бағалы қағаздар ұстаушылар реестрін жүргізу қызметімен айналысуға Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 2000 жылғы 23 қазанда берген лицензия № 0406200170.
31.08.2004 жылы тіркеушімен жасалған шарт № 321.


8. Қосымша ережелер47. Акциялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы:

қоғам акциялар шығарылымына шығындар кетірген жоқ.48. Инвесторларға арналған ақпарат:
Ықтимал итнвесторлар акционерлік қоғамның Жарғысымен және акциялар шығарылымының проспектісімен жұмыс уақытында аптаның жұмыс күндері келесі мекен-жай бойынша таныса алады: Алматы қ-сы, Қазыбаев к-сі, 12-а, тел: 33 63 69.
«ГОЛД ПРОДУКТ» АҚ

Бас директоры _________________ Ганжа А.А.

«ГОЛД ПРОДУКТ»АҚ

Бас бухгалтері ____________ Тимошенко Л.В.


Акциялар шығарылымының проспектісіне

1 қосымша«ГОЛД ПРОДУКТ»

акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшелері

1.

Басшылық

2.

Секретариат

3.

Бухгалтерия

4.

Қаржы бақылауы және аудит бөлімі

5.

Заң бөлімі

6.

Логистика және кедендік рәсімдеу бөлімі

7.

Жүйелі әкімшілік және бағдарламалық құралдар бөлімі

8.

Тарату бөлімі

9.

Жабдықтау бөлімі

10.

Т/ж тасымалдаулар бөлімі

11.

Маркетинг және жарнама бөлімі

12.

Бас механик, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімі

13.

Кадрлар бөлімі

14.

«Арсенал» АМЗ

15.

«Шелек» шарап зауыты

16.

А/ш өнімдерін дайындау, сақтау және өңдеу кешені

17.

Дизайн және әдемілеу бөлімі

18.

Қауіпсіздік және күзет қызметі

«ГОЛД ПРОДУКТ» АҚ

Бас директоры Ганжа А.А.

Акциялар шығарылымының проспектісіне

2 қосымша


«ГОЛД ПРОДУКТ» АҚ бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер

(2005 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша)
№№ тб

Қызметі


Аты-жөні

Туылған жылы

1.

Бас директор

Ганжа Андрей Аркадьевич

1956

2.

Бас директордың орынбасары

Коломийченко Борис Алексеевич

1949

3.

Бас бухгалтер

Тимошенко Любовь Владимировна

1952

4.

Қаржы бақылауы және аудит бөлімінің бастығы

Прибыткина Ирина Анатольевна

1972

6.

Заң бөлімінің бастығы

Безъязычных Ирина Николаевна

1962

7.

Логистика және кедендік рәсімдеу бөлімінің бастығы

Шакенов Серик Манапович

1963

8.

Жүйелі әкімшілік және бағдарламалық құралдар бөлімінің бастығы

Таймаров Михаил Алексеевич

1951

9.

Тарату бөлімінің бастығы

Савельев Александр Вламирович

1970

10.

Жабдықтау бөлімінің бастығы

11.

Т/ж тасымалдаулар бөлімінің бастығы

Майнцер Виктор Александрович

1950

12.

Маркетинг бөлімінің бастығы

Лазарев Денис Николаевич

1979

13.

Бас механик

Мирошниченко Владимир

Васильевич1957

14.

Кадрлар бөлімінің бастығы


15.

«Арсенал» АМЗ Директоры

Чабин Юрий Михайлович

1952

16.

Өңдеу кешенінің Директоры

Кравцова Вера Викторовна

1959

17.

«Шелек» шарап зауытының Директоры

Матюхин Александр Николаевич

1953

18.

Дизайн және рәсімдеу бөлімінің бастығы19.

Қауіпсіздік және күзет қызметі

Лутто Анатолий Юрьевич

1957

«ГОЛД ПРОДУКТ» АҚ Бас директоры Ганжа А.А.
Каталог: attachments -> emi -> stocks
stocks -> «шымкентцемент» акционерлік қОҒамы «шымкентцемент» АҚ
stocks -> «Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» Акционерлік Қоғамының
stocks -> Акцияларын шығару проспекті «Костанайские минералы» АҚ
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Алматы ашытқы зауыты” акционерлік қоғамының акцияларды шығару проспектiсi “адз” АҚ
stocks -> Акциялардың шығарым проспектісі
stocks -> Қазақстан жолдары” Акционерлік компаниясы” акционерлік қоғамы (“Қазақстан жолдары” АҚ) Акциялар шығарылымының Проспектісі
stocks -> «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының («ТрансОйл» ск ақ) акцияларды шығару проспектісі
stocks -> Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы
stocks -> Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша есеп


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет