Акцияларды шығару даңҒылыДата24.02.2016
өлшемі344.63 Kb.
#15849
«БҚОД» АҚ

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі»

акционерлік қоғамының

АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ДАҢҒЫЛЫ

Құзыретті ұйымның жарияланған акцияларды шығаруда мемлекеттік тіркеуі инвесторларға даңғылда суреттелген акцияларды алуға қатысты қандай-да бір нұсқаулар береді дегенді білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығаруға мемлекеттік тіркеуден өткізуді іске асырушы құзыретті ұйым осы құжаттағы мәліметтерде келтірілген ақпараттардың шынтуайттылығына жауапты емес. Акцияларды шығару даңғылы тек Қазақатсн Республикасы заңдылықтарының талаптарына сай қарастырылған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы даңғылда келтірілген ақпараттардың ақиқилығына жауапты және мұнда беріліп отырған барлық ақпараттар ақиқи және инвесторларды қоғамға қатысты және онда жайғастырылған акцияларға қатысты адасушылық тудырмайтынына сендіреді.

Алматы қаласы, 2005

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы


1.Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
2.Акционерлік қоғамның атауы.

  • қазақ тілінде:

толық- «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы;

қысқартылған- «БҚОД» АҚ;  • орыс тілінде:

толық- кционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

қысқартылған- АО «ЦДЦБ»;  • ағылшын тілінде:

толық- Joint Stock Company “Central Securities Depositary”;

қысқартылған- JSC “CSD”.


3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:

Мемлекеттік тіркеу туралы мәлімет 02.02.2005ж. № 12301-1910-АҚ Алматы қаласы Әділет басқармасымен берілген.


4. Салық төлеушінің тіркеу номері:

600400073798

5. Акционерлік қоғамның мекен-жайы туралы ақпарат, байланыс телефондарының және факсының номері, электрондық байланыс адресі:

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 67-ші үй, телефоны 721023, 721025, факсы 720722, E-mai:l csd@ csd.kz


6. Акционерлік қоғамның банк реквизиттары:

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» мемлекеттік кеңсесінің кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау (филиалы) орталығы, мекен-жайы: 480061, Алматы қаласы, Ташкентская көшесі, 511-ші үй. қ/т 363605915, коды 138, МФО 190551138


7. Акционерлік қоғамның қызмет ету түрлері:

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (бұдан былай Орталық депозитарий) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табыла отыра, бағалы қағаздар нарығында депозитарлық қызмет түрлерін атқарып, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін құру жүйесін жүргізу бойынша қызмет жасайды, сондай-ақ, сәйкес рұқсат қағазына сай банк операцияларының жекеленген түрлерін іске асырады.


8. Акционерлік қоғамға таңылған рейтингттардың болуы жайлы
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
немесе халықаралық рейтингтік агенттіктермен және (немесе) Қазақстан Республикасы рейтингтік агенттіктерімен шығарылған бағалы қағаздар жайлы мәліметтер:

Орталық депозитарийге және олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер және Қазақстан Респубилкасы рейтингтік агенттіктерінің рейтингтері таңылмаған.


9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдарының және өкілдіктерінің атаулары, тіркеу күндері, мекен-жайлары мен пошталық адрестері:

Орталық депозитарийдің өкілдіктері мен филиалдары жоқ.


10. Акционерлік қоғамның қаржылық есеп-қисаптары аудитін жүргізуші аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, тегі):

ЖШС "Делойт и Туш", лицензиясы № 0000008 от 21.10.1999 г., 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 81.


2.Қоғамның ұйымдары және құрылтайшылары (акционерлері)

11.Акционерлік қоғам директорлар кеңесі№ т/н

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, тегі, туған жылы

Соңғы үш жылда және осы күні атақаратын лауазымы

1

Бектемісова Сәуле Төлегенқызы, 1963ж.т.

Соңғы үш жылда- «АИМ» АҚ Басқару төрағасы

2

Қапышев Бақытжан Хабдешұлы, 1967ж.т.

Соңғы үш жылда- «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ президенті

3

Алтынбекова Айгүл Асылханқызы, 1974ж.т.

«Қазақстан халық банкі» АҚ.

01.04.2004ж. инвестициялық банкинг Департаменті меншікті капитал басқармасының бастығы,

2003ж.-01.04.2004ж. ИБД қаржы кеңесі басқармасының қаржы мәселесі кеңесшісі.


4

Машабаева Фарида Қәбдірқызы, 1952ж.т.-Директорлар кеңесі төрағасы

«АСҚ Банкі» АҚ:

14.06.2004ж. «АСҚ Банкі» АҚ Басқарау төрағасы кеңесшісі,

29.01.2002-09.06.2004- «Қазақстан Халық банкі» АҚ инвестициялық банкинг департаменті директоры,

11.12.1997-28.01.2002-«АСҚ Банкі» АҚ кастодиалдық басқармасы және капиталдармен операциялар жасау басқармасы бастығы.5

Әлжанов Батырбек Асылбекұлы, 1964ж.т.

Соңғы үш жылда- Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі монетарлық операциялар департаменті директоры.

6

Федулова Розалия Маратовна, 1962ж.т.

Соңғы үш жылда- «RBNT Sekurities» ЖАҚ Бас директоры.

7

Сұлтанқұлов Ерік Ахметханұлы, 1966ж.т.

Соңғы үш жылда- «Банк Тұран Әлем» АҚ қаржы директоры.

8

Зайтбекова Гүлжамаш Ахметбекқызы, 1964ж.т.

2003ж.- “VISOR Investment Solutions” ЖШС қаржы директоры,

1997ж. қараша- 2003ж. наурыз-«Қазкоммерц секьюритиз» ААҚ бас бухгалтері, экономикалық талдау және болжамдау департаменті директоры, ішкі аудит және бақылау департаменті директоры, қаржы директоры, бас директор орынбасары.9

Тұрысбеков Мәди Сейілханұлы, 1973ж.т.

«Тұран Әлем Секьюритиз» АҚ:

27.07.2003ж-«ТАС» АҚ директоры орынбасары,

30.07.2001-директордың міндетін атқарушы.


10

Сәбитов Еділ Марсельұлы, 1967ж.т.

Соңғы үш жылда- «Қазақстандық қор биржасы» АҚ алғашқы вице-президенті

Директорлар кеңесі мүшелері Орталық депозитарий акциялары мен тәуелді ұйымдары акцияларына ие емес, себебі, Орталық депозитарийдің тәуелді ұйымдары жоқ.

Келесі екі жыл бойына Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі:

08.07.2003ж. Акционерлердің жалпыджиналысын өткізумен Сұлтанқұлов Е.- «Тұран Әлем Банкі» АҚ, Зайтбекова Г.- -“VISOR Investment Solutions” ЖШС, Тұрысбеков М.-«Тұран Әлем Секьюритиз» АҚ, және Яковец С.- «Қазақстан Банкі АБН АМРО» ЖАҚ жалпы жиналыс өткізу сәтінде (АЖЖ 08.07.2003ж.), Директорлар кеңесі құрамында 4 бос қызмет орындары болды, өкілдіктері болып табылатын Директорлар кеңесі мүшелерінің кейбіреулері акционерлермен еңбек қатынастарын доғарғанына, құзыреттерін мерзімінен бұрын тоқтатақандарына байланысты (атап айтқанда: А.Нұсқабаева- «Қазақстан банкі АБН АМРО» ЖАҚ, Мисникова В.- «ФК «Grenwich

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
Capital Management», Зайтбекова Г.-«Казкоммерц Секьюритиз» ААҚ) және Директорлар кеңесі құармы мүшелері санының 13 адамға дейн ұлғайғанына байланысты бір бос қызмет орынына сайланды (Жарғыға өзгертулер енгізілуіне сай).

27.07.2004ж, АЖЖ шешіміне сай («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» ЖАҚ Жарғысының 14.2 тармағына сай) Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысымен сайланып, мүшелердің 3-тен төмен емес және 13-тен жоғары емес тақ санынан тұрады, осыған байланысты Директорлар кеңесінің 11 адамдық сандық құрамын өзгерту шешімі қабылданды.


12. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы ұйымы

Атқарушы ұйым мүшесінің аты-жөні, тегі, туған жылы

Соңғы үш жылда және осы күні атқаратын лауазымы

Эмитенттік жарғы капиталы үлесі (пайыздық)

Қапышев Бақытжан Хабдешұлы, 1967ж.т.

21.07.19997ж-«БҚОД» АҚ Президенті- Басқару төрағасы

Жоқ

Сатиев Рахмет Серікболсынұлы, 1961ж.т.

04.08.1997ж. «БҚОД»вице-президенті

Жоқ

Алексеева Татьяна Владимировна, 1948ж.т.

29.07.1997ж.-«БҚОД» бас бухгалтері

Жок

13. Қоғамның лауазымды тұлғаларына соңғы қаржы жылында төленген жалақылары мен жалпы сый-ақы сомалары.

Қоғамның лауазымды тұлғаларына 2004 жылы төленген жалақылары мен жалпы сый-ақы сомалары- 20 230,3 мың теңге.
14. Акционерлік қоғамның ұйымдастыру құрылымы:

1) Орталық депозитарийдің құрылымдық бөлімшелері және бөлімшелер жетекшілері туралы мәліметтер:№ т/н

Құрылымдық бөлімшелерінің атаулары

Бөлімшелері жетекшілерінің аты-жөндері, тектері, туған жылдары

1

Депозитарлық қызмет көрсету бөлімі

Студенина Елена Викторовна, 1969ж.т.

2

Тіркеу қызметі бөлімі

Әліш Сәлима Сәлімқызы, 1971ж.т.

3

Есеп беру палатасы

Түркебаева Аина Едігеқызы, 1971ж.т.

4

Заң қызметі бөлімі

Серғазина Гүлмира Мерекенқызы, 1966ж.т.

5

Ақапараттық жүйелерді өңдеу бөлімі

Куйбеда Сергей Геннадьевич, 1972ж.т.

6

Жүйелік әкімшілік бөлімі

Есенбаев Олжас Салымұлы, 1973ж.т.

7

Бухгалтерия

Алексеева Татьяна Владимировна, 1948ж.т.

2) Акционерлік қоғам жұмыскерлерінің жалпы саны, сонымен қатар, акционерлік қоғам филиалдары мен өкілдіктері жұмыскерлерінің жалпы саны:

35 қызметкер (Орталық депозитарийдің филиалдары мен өкілдіктері жоқ);

3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленуші қызметкерлерінің жалпы саны және олардың жайғастырылған акциялардағы пайыздық жалпы санының сомарлы үлесі:

Орталық депозитарий қызметкерлері Орталық депозитарий акцияларын иеленбейді;

4) филиалдар мен өкілдіктер жетекшілері жайлы мәліметтер:

Орталық депозитарийдің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
15. Акционерлік қоғамның қүрылтайшылары (акционерлері).

Орталық депозитарийде жайғастырылған акциялардың он және одан да көп пайызын иеленуші акционерлер:№ т/н

Акционерлер-заңды тұлғалардың немесе акционерлер- жеке тұлғалардың аты-жөндері, тектері

Акционер- заңды тұлғалардың мекен-жайлары немесе акционер-жеке тұлғалардың төл құжат мәліметтері мен мекен-жайлары

Акционерлердің жарғы капиталы үлесі (пайыздық)

1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

480090, Алматы қаласы, «Көктем» ықшам ауданы-3, 21-ші үй

50

2

«Қазақстандық қор биржасы» АҚ

480091, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 67

25,5

Орталық депозитарий коммерциялық ұйым емес және Орталық депозитарийдің дауыс беруші акцияларын сатып алуға опцион жасаған жоқ.


«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
16.Акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын- жайғастырылған акциялардың он және одан астам (жарғы капиталы үлесіне) пайыздарына ие (халықтық акционерлік қоғамда- бес және одан көп) ұйымдар туралы мәліметтер:

Орталық депозитарий басқа акционерлік қоғамдардың акцияларына ие емес.

17. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы ақпараттар.

Түрі

Атауы, мекен-жайы

Ассоциация

«Қазақстан қаржыгерлері ассоциациясы» ЗТҚ, 480091, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 67-ші үй

Ассоциация

ТМД елдері биржаларының халықаралық ассоциациясы (ТМД ХБА) 125009, Мәскеу, Большой Кисловский бұрышы., 13

Ассоциация

С 22. 12.2004ж. ТМД депозитарий ассоциациясы «Еуразия»

Ассоциация

«Қазақстандық тізім ұстаушылар ассоциациясы» ЗТҚ 480093 Алматы қаласы, Мәуленов көшесі, 92, 114 а кеңсесі

18.Акционерлік қоғамның аффилиирленген және жақын туыс қатынастарда тұратын жеке тұлғалары жайлы мәліметтер.1.Бектемисова Сауле Түлегенқызы:

-Бейсембаев Тулеген Ахметулы (әке 1934г.)

-Бейсембаева Райхан Садыккызы (ана 1937г.)

-Бектемисов Нурлан Багдатулы (күеу 1962г.)

-Бектемис Акбар Нурланулы (ұл 2002г.)

-Бектемис Инсар Нурланулы (ұл 2002г.)

-Бейсембаева Гульнар Тулегенқызы (сіңілі 1961г.)

-Бейсембаев Арман Тюлегенұлы (аға 1977г.)

-Сабалиева Разия Каиржанқызы (ене 1939г.)

2.Сабитов Идель Марсильевич:

-Сабитов Марсиль Михайлович (әке 1930г.)

-Сабитова Лидия Ивановна (ана 1942г.)

-Сабитова Альфия Адамовна (әйел 1968г.)

-Сабитов Ален Идельевич (ұл 1991г.)

-Сабитов Ринат Идельевич (ұл 1998г.)

-Гафеева Равиля Анваровна (ене 1947г.)

-Гафеев Альфрид Адамович (қайын аға 1957г.)

-Гафеев Амир Адамович (қайын аға 1961г.)

-Гафеев Арслан Адамович (қайын аға 1973г.)

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
3.Зайтбекова Гульжамаш Ахметбекқызы:

-Медельбекова Сакыпжамал (ана 1924г.)

-Зайтбеков Мурат Шакарбекұлы (жубайы 1962г.)

-Джамаубаева Марияш Ахметбекқызы (әпке 1948г.)

-Медельбеков Мурат Ахметбекұлы (аға 1953г.)

-Медельбеков Абиль Ахметбекұлы (аға 1958г.)

-Медельбекова Шакен Ахметбекқызы (әпке 1960г.)

4.Федулова Розалиа Маратқызы:

-Пак Марат Александрович (әке 1930г.)

-Пак Елизавета Маратовна ( әпке 1953г.)

-Пак Александр Маратович (аға 1956г.)

-Федулова Марина Викторовна (қыз 1981г.)

-Федулов Виктор Игоревич (бала 1986г.)5.Алтынбекова Айгуль Асылханқызы:

-Алтынбеков Асылхан (әке 1940г.)

-Нуркушева Гульбахран Тулеуқызы (ана 1946г.)

-Алтынбекова Алмагуль Асылханқызы (әпке 1970г.)

-Асылханов Ануар Асылханұлы (аға1992г. )

6.Машабаева Фарида Кавдырқызы:

-Михайдаров Кавдыр (әке 1924г.)

-Михайдарова Роза Каримқызы (ана 1929г.)

-Машабаев Еркин Кужашұлы (жубайы 1953г)

-Михайдарова Алима Кавдырқызы (әпке 1950 г.)

-Машабаев Азат Еркинұлы (бала 1979г.)

-Машабаев Нуржан Еркинұлы (бала 1983г.)7.Султанкулов Ерик Ахметханұлы:

-Султанкулова Суюнбеке Турсунқызы (ана 1937г.)

-Сультанкулова Жанат Раимбекқызы (жубайы 1968г.)

-Даумова Галлия Ахметханқызы (әпке 1963г)

-Исмагулова Крлыгаш Ахмедканқызы (әпке 1960г)

-Султанова Гульнара Ахметханқызы (әпке 1961г.)

-Султанкулова Асель Ерикқызы (қыз 1987г.)

- Султанкулова Асиат Ерикқызы (қыз 1989г.)

- Султанкулова Улжан Ерикқызы (қыз 1995г.)8.Альжанов Батырбек Асылбекұлы:

-Альжанов Асылбек Гайнеденұлы (әке 1937г.)

-Шайхимова Шерин Шайхимқызы (ана 1938г.)

-Альжанов Нурлыбек Асылбекұлы (аға 1965г.)

-Альжанов Ербол Асылбекұлы (аға 1969г.)

-Альжанова Гульжан Икрамқызы (жубайы 1968г.)

- Альжанова Айнур Батырбекқызы (қыз 1990г.)

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы


- Альжанов Айбек Батырбекұлы (бала 1996г.)

- Альжанов Бекжан Батырбекұлы (бала 2003г.)9.Турысбеков Мади Сейлханұлы:

-Турысбеков Сейлхан (әке 1949г.)

-Нурумжанова Нагима Сабирқызы (ана 1951г.)

-Турысбеков Даурен Сейлханұлы (аға 1980 г.)

-Белова Мария Георгиевна (жубайы 1971г.)

-Турысбекова Сабира Мадиқызы (қыз 1999г.)

10. Капышев Бахытжан Хабдешұлы:

(2 пункте мәліметтер келтірілді)

2.)Коллегиялық атқарушы органның мүшесіме жақын тустықта немесе өзіндік қатынаста тұратын жеке тұлғалар:

Капышев Бахытжан Хабдешұлы:

- Капышев Хабдеш (әке 1932)

- Мужукбаева Алтын Сматқызы, (ана 1937г.)

- Ахмеджанова Күляш Хайроллақызы (әпке 1960г.)

- Капышева Гүльжан Акимқызы (жубайы 1969г.)

- Капышев Нури Бахытжанұлы (бала 1990г.)

- Капышев Галым Бахытжанұлы (бала 1999г.)

Сатиев Рахмет Серикбосынұлы

Какиманова Бану Тукушқызы (ана 1929 г.)

Сатиева Гульраушан Серикбосынқызы (әпке 1955 г.)

Сатиев Саябек Серикбосынович (аға 1957 г.)

Сатиева Шолпан Серикбосыновна (әпке 1966 г.)

Мамбетова Галия Балтабаевна (әпке 1966 г.)

Алексеевой Татьяной Владимировной

-Федорова Дарья Гавриловна (ана 1916 г.)

-Федорова Надежда Владимировна (әпке 1939 г.)

-Федоров Сергей Владимирович (аға 1937 г.)

-Ткаченко Нина Владимировна (әпке 1945 г.)

-Алексеев Владимир Викторович (бала 1983 г.)

-Алексеев Михаил Викторович (бала 1982 г.)

3) Акционерлік қоғамнын аффилиирленген жеке тұлғаларымен бақыланатын заңды тұлғалар:.-Бектемисова Сауле Тюлегенқызы:

Қоғамнын Бас Председателі АО "АИМ"-Зайтбековой Гульжамаш Ахметбекқызы:

Қаржы директоры ТОО"VISOR Investment Solutions",- Сабитовым Иделем Марсильевич:

Бас директоры ТОО «eTrade.kz»


«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
18-1. Аффилиирленген тұлғаларымен шарттары.

-ЖШС «eTrade.kz» Алматы қаласы Әйтеке би көшесі 67, н-з 08.05.2003г. (Файлдарды авотоматты түрде беру модулі туралы шарт»)

-ЖШС «eTrade.kz» Алматы қаласы Әйтеке би көшесі 67, б/н 08.05.2003г. («Сертификаттау орталығынын қызмет көрсету шарты»).

- ЖШС «eTrade.kz» Алматы қаласы ул.Әйтеке би көшесі 67, б/н 08.05.2003г. («Қызмет көрсету және програмдық желігені туралы шарт«Депозитарий Сайты)


-«Қазақстан қор биржасы» АҚ Алматы қаласы ул.Әйтеке би көшесі 67, н-з 08.02.2004г. («Жергілікті желіге кіру қызметін көрсеткен кездегі шығындарды өтеу шарты»).

-«Қазақстан қор биржасы» АҚ Алматы қаласы Әйтеке би көшесі 67, б/н 14.10.2004г. («Модульдік конструкцияны сатып алу-сату шарты.)


3. Акционерлік қоғамның қызметін кескіндеу

19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерін қысқаша кескіндеу, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Орталық депозитарий келесідей қызмет түрлерін атқарады:

1) құнды қағаздар нарығындағы депозитарлық қызметтер: атаулы ұстануды іске асыру, эмиссиондық бағалы қағаздар және өзге қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу, эмиссиондық құнды қағаздар мен өзге де қарды құқықтары бойынша мәмілелерді тіркеу, эмиссиондық құнды қағаздар және өз депоненттері мен олардың клиенттерінің өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарын айғақтау, қаржы құралдары мәмілелері бойынша клиринг.

2) құнды қағаздарды ұстаушылардың тізімдерін жүргізу: құнды қағаздарды ұстаушылардың жүйелік тізімдерін қалыптастыру, жүргізу, сақтау, жеке тұлға есептерін ашу, тіркелген тұлғаның жеке есептік шотымен мәмілелерді тіркеуге алу, құнды қағаздарды ұстаушылар тізімі эмитенті мен Қазақстан Республикасы заңдылықтарына орай, құнды қағаздарды ұстаушылар тізімі жүйесі туралы мағлұмат алуға құқықты өзге де тұлғаларға құнды қағаздарды ұстаушылар тізімі жүйесінен ақпараттар беру.

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің сәйкес рұқсат құжаты болған жағдайда шетел және ұлттық валюта сипатында жекеленген банк операцияларын жүргізу, сонымен қатар:

аудару операциялары: заңды тұлғалардың ақша аудару бойынша тапсырыстарын орындау,

Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы


сейфтік операциялар: құжаттық түрде шығарылған құнды қағаздарды сақтауға арналған қызметттер, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау.

Заңды тұлғалардың банктік есептерін ашу және жүргізу.

4) Қазақстан Республикасы заңдылықтарына қайшы келмейтін клиенттің келісімі бойынша кеңестік және ақпараттық өзге де қызмет түрлері.

Орталық депозитарийдің депозитарийлік қызмет көрсету саласында бәсекелестері жоқ, себебі, Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы елінде депозитарлық қызмет көрсетуші жалғыз дара ұйым болып табылады.

Құнды қағаздарды ұстаушылар тізімдері жүйесін жүргізу саласында орталық депозитарийдің бәсекелестері қатарына Қазақстан Республикасы елінде осындай қызмет атқарушы, атап айтқанда, құнды қағаздарды ұстаушылар тізімдері жүйесін жүргізу саласында қызмет етуші ұйымдарды атаймыз.

Орталық депозитарийдің жекеленген банктік опреациялар жүргізу саласында бәсекелестері жоқ, себебі, Орталық депозитарий сәйкес рұқсат құжаттары негізінде шектелген қызмет түрлерін көрсетеді, депозитарлық қызмет түрлеріне орай ерекше қызмет түрлерін атқарады.

20. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сатудан түсетін табыс көздеріне кері және оң ықпал ететін себепшарттар (қызметтері, жұмыстары).
Орталық депозитарийдің бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қызмет түрлерінің табысты болуына оң әсер ететін себепшарттар:

1) депозитарлық қызметтер бойынша:

– атаулық ұстаудағы қаржы құралдары ауқымын арттыру,

- депоненттер сандарын арттыру,

- ұйымдастырылған нарықта қаржы аспап-құралдарымен мәмілелер жасау санын арттыру,

- атаулы ұстаудан кіріс/шығыс операция сандарын арттыру,

2) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдері жүйесін жүргізу қызметтері бойынша:

-бағалы қағаздарды шығару сандарын ұлғайту,

-ұйымдастырылмаған нарықта мәмілелер ауқымы мен сандарын арттыру,

3) банктік операциялар бойынша:

- депонеттердің атап көрсетулері негізінде ақша аудару сандарын арттыру.

Орталық депозитарийдің бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қызмет түрлерінің табысты болуына кері әсер ететін себепшарттар:

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы

1 ) депозитарлық қызмет түрлері бойынша.

-атаулық ұстаудағы қаржы аспап-құралдары ауқымының азаюы,

-депонеттер сандарының азаюы,

-ұйымдастырылған нарықта қаржы аспап-құралдарымен мәмілелер жасау санының төмендеуі,

-атаулы ұстаудан кіріс/шығыс операциялары санының төмендеуі,

2) бағалы қағаздарды ұстау тізімдері жүйесін жүргізуде қызмет көрсету бойынша:

-бағалы қағаздарды шығару санының төмендеуі,

-ұйымдастырылмаған нарықта мәмілелер саны мен ауқымының төмендеуі,

3) банктік операциялар бойынша:

-депонеттердің атап көрсетулері негізінде ақша аудару санының азаюы,
21. Соңғы екі жыл бойы немесе акционерлік қоғамның іс жүзінде қызмет көрсету кезеңі бойынша сатылған өнімдер ауқымдары (орындалған жұмыстар, көрсетілген қызмет түрлері)


Кезеңі

Депозитарлық қызметтен түскен пайда (мың теңге)

Алдыңғы кезеңге өзгерістік пайызы

2003

180 304,1

36,7

2004

201 924,0

12,0

2003 жылы депозитарлық қызмет көрсетуден түскен табыс көзі атаулық ұстаудағы бағалы қағаздар ауқымының ұлғаюы есебімен 2002 жылмен салыстырғанда 36,7 пайызға өскен.

Депозитарлық қызмет көрсетуден түкен пайда 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы атаулық ұстаудағы бағалы қағаздар ауқымының артуы есебімен 12,0 пайызға артқан.
22.Өз өнімдерін сатуды ұйымдастыру төңірегіндегі акционерлік қоғамның қызметтері (жұмыстары, қызметтері).
Орталық депозитарийдің өндірілген тауарларының жалпы құнының бес және одан да көп пайызын құраушы тауарларын тұтынушылар (жұмысы, қызметі)


Тұтынушының атауы

Тұтынушының мекен-жайы

Тұтынудағы тауарлардың құны (жұмысы, қызметі)

(мың теңге)Тұтыну тауарлары жалпы құнының пайызы (жұмысы, қызметі) %

«Несие орталығы Банкі» АҚ

050022, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100

841,0

5,07

«Қазақстан Банкі HSBC ДБ» АҚ

050021, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 43

892,9

5,38

«Еуразиялық Банк» АҚ

050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56

972,8

5,86

«Қазкоммерцбанк» АҚ

050060, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 135ж

1 054,0

6,35

«Темір банк» АҚ

050008, Алматы қаласы, Абай
даңғылы, 68/74

1 078,4

6,50

«АСҚ Банкі» АҚ

050000, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 100

1 833,5

11,05

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

050040, Алматы қаласы, Көктем-3, 21-ші үй

2 164,8

13,05

«Қазақстан халық банкі» АҚ

050046, Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 97

2 173,3

13,10

Орталық депозитарийдің өндірілген тауарларының жалпы құнының бес және одан да көп пайызын құраушы тауарларын жеткізушілер (жұмысы, қызметі)
Қоюшының атауы

Қоюшының мекен-жайы

Қойылудағы тауарлардың құндары (жұмысы, қызметі)

(мың теңге)Қойылған тауарлардың жалпы құнына шаққандағы пайызы (жұмысы, қызметі) (%)

«АВС» ЖШС

050013, Алматы қаласы, Фурманов көшесі,

296,9

8,39

«КЦМР» РММ

050040, Алматы қаласы, Көктем-3, 21-ші үй

999,8

28,26

«Комэл» ЖШС фирмасы

Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, Б-корпусы

1 329,3

37,58

23.Акционерлік қоғамның қызметіне әсер етуші себепшарттар:

1) мерзімдік сипаттағы қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы табысындағы үлесі:

Орталық депозитарий мерзімдік сипатты қызмет түрлерін атқармайды.


1) акционерлік қоғамға сырттан әкеліп қойылатын шикізат үлесі (қызметі, жұмысы) және сатылған өнімдердің жалпы ауқымындағы сыртқа шығарылатын өнімдер үлесі (жұмысы, қызметі):
Шетел валютасындағы пайдалар

-Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың интеграциялық комитеті -610,4 мың ресей сомы,

Шетел валютасындағы шығындар:

-«Орталық депозитарий» ЖАҚ (Қырғызстан)-1,1 мың АҚШ доллары,

-Clearsream Banking S.A. (Люксембург)-18,5 мың еуро,

- S.W.I.F.T SCRL (Бельгия)- 22,2 мың еуро.

3) акционерлік қоғамның сот мәжілістеріне қатысуы туралы мағлұматтар:

Орталық депозитарий сот талқылауларына қатыспаған.

1) соңғы жылдары сотпен және өзге де құзыретті ұйымдармен акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына салынған әкімшілік өндірулер туралы мағлұматтар:


  1. Орталық депозитарийге әкімшілік өндірулер салынған жоқ;

  2. тәуекел себепшарттары:

а) ұйымдастырылған нарықта немесе биржалық емес нарықта акциялар бағасына әсер етуші тәуекелдік себепшарттар Орталық депозитарий акцияларының бағасына ықпалын тигізбейді, себебі:

-Орталық депозитарий акциялары ұйымдастырылған нарықта саудаланбайды,

-Орталық депозитарий Орталық депозитарий акцияларын атаулық құнымен сатып алады (жайғастыру бағасымен),

-Орталық депозитарий акцияларын биржадан тыс саудалау іс жүзінде мүмкін емес, себебі, Орталық депозитарий акцияларының нарықтық бағасы өзгермейді, сондай-ақ, потенциалдық акционерлер шеңбері тым шектеулі,


«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы

ә) ақша құнсыздануы, девальвация, банктік пайыз қойылымдарымен шартты тәуекелдер,

-ақша құнсыздануымен шартты тәуекелдер бар. Ақша құнсыздануы өскен сайын Орталық депозитарий кірісі атаулық кескінінде төмендей түседі, Бұл тәуекелді төмендету үшін Орталық депозитарий артық капитал қорын қалыптастырған,

-девальвация шартты тәуекелдері де бар, бірақ, олар Орталық депозитарийге аса үлкен ықпал ете қоймайды, себебі, Орталық депозитарий сыртқы экономикалық қызмет түрлерімен айналыспайды, ал шетел валютасындағы кірістер мен шығыстардың жалпы пайдасы мен шығынысомасындағы үлесі тым байқалар-байқалмас.

-банктік пайыз қойылымдары шартындағы тәуекелдер жоқ, себебі, Орталық депозитарий несие тарту мен жайғастыру саласында қызмет көрсетпейді, сондай-ақ, несиешілерді өз мұқтаждықтарына тартпайды,

б) қызметтердің бәсекелестікке қабілеттілігімен байланысты тәуекелдер:

-депозитарлық қызметтер- тәуекелсіз, себебі, Орталық депозитарий Қазақстан Республикасында депозитарлық қызмет ететін жылғыз ұйым,

-бағалы қағаздарды ұсатушылар тізімдері жүйесін жүргізу бойынша қызметтер- тәуекелдер бар. Қызмет сапасының төмендеуі қызмет етуші эмитенттер санының төмендеуіне алып келуі ықтимал. Осы тәуекелді бәсеңдету мақсатында орталық депозитарий:

бағалы қағаздармен мәміле жасауда жол берілетін қателіктерді барынша төмендететіндей әдіс-тәсілдер ойлап тауып, енгізді,

электрондық құжаттармен алмасу артықшылықтарын барынша пайдалануға мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтуларды пайдаланды,

-банктік операцияларының жекеленген түрлері- тәуекелдер жоқ, себебі, Орталық депозитарий бактік қызмет саласында шектеулі түрлерін көрсетеді және депозитарлық қызметке ұласатын ерекше қызмет түрлерін атқарады.

в) елдің саяси жағдайының, заңдылықтарының өзгеруіне байланысты туатын тәуекелдер:

-елдің саяси жағдайының өзгеруіне байланысты туындайтын тәуекелдер бар. Елдің саяси жағдайының өзгеруі бағалы қағаздар нарығы дамуының стагнациясына алып келіп, тіпті оның толық құлдырауына әкеліп соқтыруы ықтимал,

-Заңдылықтардың өзгеруіне байланысты тәуекелдер бар. Заңдылықтардың акционерлер құқықтарын, бағалы қағаздар нарығының кәсіптік қатысушы қызметтерін, эмитенттер қызметтерін т.б. нашарларта түсетін өзгерістерге ұшырауы бағалы қағаздар нарығы дамуының стагнациясына алып келіп, тіпті оның толық құлдырауына әкеліп соқтыруы ықтимал,

г) әлеуметтік себепшарттарға байланысты тәуекелдер жоқ, себебі, Орталық депозитарий әлеуметтік салаға байланысты қызмет түрлеріне тартылмаған.

5.Қаржы ұйымдарының қаржылық ахуалы


30.Даңғыл шығару күніндегі инвестициялар мен бағалы қағаздар қоржыны:

№т/н

Бағалы қағаздар эмитентінің атауы

Бағалы қағаздар түрлері

Ұлттық идентификациялық номері

Саны

Атаулы құны, теңгемен

1

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі

Қысқа мерзімдік ноталар

KZWIKW 479 485

619 770

100,00

2

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі

Қысқа мерзімдік ноталар

KZWIKW 169 524

1 137 036

100,00

Қоғам саясатына қысқаша суреттеме:

Еркін қаржы қорлары биік сенімділік деңгейлі және капиталды және одан түсетін пайданы жоғалтуға деген ең төмен тәуекелге ие қаржы аспабы ретінде мемлекеттік бағалы қағаздарға инвестирленеді. Мемлекеттік құнды қағаздар негізінде орташа салмақталған бағасында бастапқы жайғасуында алынып, өтелгенге дейін ұсталады.
30-1. Активтар

Активтардың баланстық құнынның бес және одан көп пайыздарын құраушы орталық депозитарий мүліктері:

-негізгі қаражаттар- 23 148. 6 мың теңге (9,14 пайыз) сонымен қатар:

-машиналар мен құрал-жабдықтар, жеткізуші құралдары -11 913,5 мың теңңге (4,70 паыйз);

-көлік құралдары- 3 814,7 мың теңге (1,51 пайыз;

-өзге де негізгі қаражаттар- 7 420, 4 мың теңге (2,93 пайыз).


31. Жарғылық капитал

Төленген жарғы капиталының көлемі- 18 000 000 (он сегіз миллион) теңге. Атаулық құны 200 000 (екі жүз мың) теңге 90 акция жайғастырылған.


32. Банкаралық заемдер:

Орталық депозитарий банкаралық заемдарды тартпаған.


33.Жинақтар (банктармен толтырылады):

Орталық депозитарий банк емес.

34. Шығарылған облигациялардың әрекет ету құрылымын суреттеу және соңғы үш жыл бойы өтемақысы өшкен облигациялар жайлы мәліметтер:
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
Орталық депозитарий коммерциялық ұйым емес және облигациялар шығару құқына ие емес.
35. Акционерлік қоғам активтарының бес пайызынан жоғары әрекеттік халықаралық заемдар шарттары туралы мәліметтер (сомасы, өшірілу кестесі, сый-ақы көлемдері) және соңғы үш жыл бойы оның активтарының бес пайызынан астам көлеміндегі тартылған және орындалған халықаралық заемдары туралы:

Орталық депозитарий халықаралық заемдар тартпаған.

36. Акционерлік қоғамның басқа ұйымдардан алынған ашық несие тізбектері туралы бар мәліметтер:

Орталық депозитарийдің ашық несие тізбектері жоқ.


37. Қаржы нәтижелеріне талдау


Кіріс баптары

2003 жыл

20004жыл

2005жыл

Мың теңге

пайызбен

Мың теңге

пайызбен

Жоспар

Депозитарлық қызметтен түсетін кіріс

180 304,1

56,42

201 924,0

47,56

200 191,2

Қызметтердің өзіндік құны

68 345,0

28,64

68 173,1

20,42

72 606,7

Кезеңдік шығындар

33 654,4

14,1

46 117,5

13,82

53 568,3

Негізгі қызмет түрлерінен түсетін қорытынды кіріс

78 304,7
87 633,4
74 016,2

Курстық айырмашылықтан түсетін кіріс

1 918,3

0,60

-3 202,6

-0,75
Сый-ақы түріндегі кіріс

6 775,3

2,11

7 979,6

1,88
Өзге кірістер

130 596,6

40,87

217 857,8

51,31

5 718,5

Өзге кірістер

136 625,7

57,26

219 501,9

65,76

3 372,4

Салық төлеуге дейінгі кіріс

80 949,2
90 766,3
76 362,3

Корпоративтік жан басы салығы

24 396,8
27 392,4
23 920,4

Таза табыс

56 552,4
63 373,9
52 441,9

Жалпы табыс көзімен алып қарағанда, депозитарлық қызметтен түскен пайда 2004 жылы 47,56 пайызды құраған. 2004 жылы депозитарлық қызмет табысы 2003 жылдың нәтижелерімен салыстырғанда атаулық ұстаудағы қаржы аспаптары ауқымының артуы есебімен 21 619,9 мың теңгеге артқан (11,99 пайызға).

2004 жылға сомарлық шығындардан қызмет етудің өзіндік құны- 20,42 пайыз. 2004 жылғы қызмет көрсетудің өзіндік құны өткен жылмен

салыстырғанда банк-кастодиан қызметтері бойынша шығындардың төмендеуі салдарынан 171,9 мың теңгеге азайған (0,25 пайыз).

Кезеңдік шығындар 2004 жылдың жалпы шығындарымен -13,82 пайызды құрайды. 2003 жылмен салыстырғанда кезеңдік шығындар 12 463,1 мың теңгеге (37,03 пайызға) өскен, негізі бұл жалақы сомасын өсіру, еңбек демалыстарына құйылатын артық қорлар, жолсапар шығындары, коммуналдық қызметтерге, өзге де шығындарға жұмсау есебімен өскен.

2004 жылда таза табыс 203 жылмен салыстырғанда 6 821,5 мың теңге (12,06 пайыз) болған.


38. Соңғы екі жыл бойы кіріс және шығыс құрылымы

Баптардың атаулары

2003 жыл (мың теңге)

2004 жыл (мың теңге)

Кірістер:

-негізгі қызметтен түсетін кірістік табыс

-негізгі құралдарды сатудан түсетін пайда

-бағалы қағаздарды сатудан түсетін пайда (бағалы қағаздарды өндіру)

-мемлекеттік құнды қағаздар бойынша кіріс

-курстық айырмашылықтан түсетін пайда

-өзге табыс түрлері

180 304,1


130 570,0


6 755,3
1 918,3
26,5

201 924,0


703,1
217 144,0
7 979,6
11 896,5
10,6


Шығындар:

-өзіндік құны:

-негізгі қаражатар мен материалдық емес активтардың амортизациясы

-ФЗП-ге аударулармен қоса жалақы

-жолсапарлық шығындар

-қаржылық қызметтер

-банкаралық есептер

-байланыс қызметтері

-мердігерлік

-кеңсе тауарлары

-өзге шығындар

-кезеңдік шығындар (жалпы және әкімшілік шығындар)

-ФЗП аударуларымен қоса жалақы

-жолсапарлық шығындар

-аудиторлық қызметтер

-коммуналдық қызметтер

-салықтар

-банк қызметтері

-өзге шығындар

-материалдық емес активтарды сатуға жұмсалған шығындар

-негізгі құралдарды сатуға жұмсалған шығындар

-құнды қағаздарды сатуға жұмсалған шығындар (бағалы қағаздарды өтеу)

-курстық айырмашылыққа кеткен шығындар

-өзге шығындар68 345,0
3 919,8

27 064,8
25 569,8

6 459,6


1 376,3

1 493,4


718,8

1 742,5
33 654,4

23 198,1

447,0


2 127,7

1 828,4


1 955,1

1 127,6


2 970,5
69,3
64,8

130 570,0


4 949,0

972,5

68 173,1
4 942,3

34 972,6


1 227,9

3 055,7


7 704,3

3 797,9


1 907,3

1 535,4


9 029,7
46 117,4

31 054,8


1 853,0

1 121,2


2 527,2

2 095,2


862,8

6 603,2
768,0


760,4

217 144,0


15 099,1

829,5


39. Акционерлік қоғам пікірі бойынша анағұрлым маңызды болып табылатын және қоғамның қызметін сипаттайтын қаржы коэффициенттерінің есептеулері:

-ағымдық жойылымдар коэффициенті-39, 34,

-шұғыл жойылымдық коэффициенті-39,13.


40. Акцияларды шығару даңғылы күнінде Қазақстан Республикасы заңдылықтарымен белгіленген пруденциалдық нормативтар мен өзге де орындалуы міндетті нормалар мен лимиттар маңызы:

Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті-28,8.


41. Қоғам акцияларды шығаруға шешім қабылдағанға дейін соңғы алты ай ішіндегі берілген кепілдіктер ауқымы мен саны:

Орталық депозитарий кепілдік бермейді.


42. Акционерлік қоғамның осыдан бұрын берілген кепілдіктері мен сот талаптары нәтижесінде тууы ықтимал міндеттеріне қатысты өзге де ақпараттар:
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
Орталық депозитарий бұрын кепілдіктер бермеген және сотта талапкер немесе жауапкер ретінде қатыспаған.
6.Бағалы қағаздарды шығару жайлы мәліметтер

43. Барлық тіркелген бағалы қағаздарға қатысты көрсетулер:

1) әрбір шығарылған бағалы қағаздардың жалпы саны, түрі, санаты және атаулық құны, шығарылу түрі, сондай-ақ, бағалы қағаздарды шығаруды тіркеуге алушы мемлекеттік ұйым, мемлекеттік тіркеу ұйымының номері, тіркелген күні:

-НИН- KZ 1 С 04620015,

-90 (тоқсан) қарапайым атаулы акциялар,

-атаулы құны 200 000 (екі жүз мың) әрбіреуі,

-құжатсыз шығарылу түрі,

-бағалы қағаздарды шығару туралы мемлекеттік тіркеу куәлігі №А 0462 30.01.2004ж. Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарының қызметтерін қадағалау және реттеу Агенттігімен берілген.

2) бағалы қағаздарды жайғастыра басталуы күні-1997 жыл 12 тамыз.,

бағалы қағаздарды жайғастыру күнінің соңы-2003 жылы 06 маусым.

3) қоғамның өзінің бағалы қағаздарын ұстаушылар алдында міндеттерін орындамауы туралы фактілік мәліметтер:
Орталық депозитарий коммерциялық емес ұйым және облигациялар шығарумен және дивидендтерді қарапайым акциялармен төлеумен айналыспайды.

4) егер бағалы қағаздарды жайғастыру немесе оларды ұйымдастыру тоқтатылған немесе бағалы қағаздар құрылмаған деп мойындалған жағдайда бұл шешімді қабылдаған мемлекеттік ұйымды атап көрсету қажет, және шешім қабылданған күн мен негізін атап көрсету қажет:

бағалы қағаздарды жайғастыру немесе ұйымдастыру, сондай-ақ, бағалы қағаздарды шығаруды жеткіліксіз деп мойындалған жағдайлар болмаған;

5) облигацияларды өтеу күндері мен жалпы өтеу көлемдері:


Орталық депозитарий коммерциялық ұйым емес және облигациялар шығарумен айналыспайды.

  1. әрбір акция дивиденді сомасы және (қарапайым, артықшылықты) екі соңғы қаржы жылының әрбір жылына берілген әрбір акция түрлеріне қойылатын дивидендтердің жалпы сомасы:

Орталық депозитарий коммерциялық ұйым емес және дивидендтер төлеумен айналыспайды.
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы


  1. саудаласуды ұйымдастырушы атауларын қоса, бағалы қағаздарды саудалау іске асырылатын негізгі нарықтар:

Орталық депозитарий акцияларын саудаласу тым шектеулі, себебі, Орталық депозитарий акционерлері Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 78-ші бабының 1-ші
тармағына сай бағалы қағаздар нарығының саудаласу ұйымдастырушылары мен халықаралық қаржы ұйымдарының тек кәсіби қатысушылары бола алады. Жоғарыда аталған тұлғалардың ішінде акцияларға саудаласу ұйымдастырылмаған нарықта іске асырылады.
7. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәліметтер
44. Акциялар туралы мәліметтер:

1) акция түрлері, сандары:

300 (үш жүз) қарапайым атаулық акциялар;

2) құрылтайшылар арасында жайғастырылған акциялардың түрлері мен сандары:

құрылтайшылардың аарсында жайғастырылып, олар төлеген жалпы сомасы 18000 000 (он сегіз миллион) теңгені құраған 90 (тоқсан) қарапайым акциялар;

3) құрылтайшылар төлеген бір акцияның атаулық құны:

атаулық құны 200 000 (екі жүз мың) теңге;

4) артықшылықты акциялар бойынша кепілденген дивиденд көлемі:

артықшылықты акциялар шығарылмайды.
45. Қоғамның конвертирленген бағалы қағаздары:

Орталық депозитарий конвертирленген бағалы қағаздар шығармайды.


45-1. Төлем агенті туралы мәліметтер:

Орталық депозитарийдің төлем агенті жоқ, себебі, ол дивиденд төлеумен айналыспайды.

46. Акционерлік қоғамды тіркеуші тіуралы мәліметтер:

«Бағалы қағаздарды тіркеуге алу жүйесі» Акционерлік қоғамы («БҚТЖ» АҚ),

Алматы қаласы, Мұратбаев көшесі,75, телефоны 53-57-90, 53-71-77, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдері жүйесін жүргізуге берілген рұқсат құжаты 2000ж. 04 қыркүйек күні № 0406200147.

Келісім-шарт 2003 ж. 08 шілде күні № 000В2287.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акцияларды шығару даңғылы
8.Қосымша ережелері
47. Акцияларды шығаруға жұмсалатын шығындар сомасы:

Орталық депозитарий аудиторларды, сарапшыларды және акцияларды шығару үшін қаржы кеңесшілерін қызметке тартпаған.


48. Инвесторлар үшін ақпарат.

Инвесторлар қоғамның жарғы көшірмесімен және акцияларды шығару даңғылымен төмендегі мекен-жай бойынша: 050000, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 67 немесе www. сsd. кz. сайтында таныса алады.


Президент Қапышев Б.Х.
Бас бухгалтер Алексеева Т.В.


М.О.
Каталог: attachments -> emi -> stocks
stocks -> «шымкентцемент» акционерлік қОҒамы «шымкентцемент» АҚ
stocks -> «Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» Акционерлік Қоғамының
stocks -> Акцияларын шығару проспекті «Костанайские минералы» АҚ
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Алматы ашытқы зауыты” акционерлік қоғамының акцияларды шығару проспектiсi “адз” АҚ
stocks -> Акциялар шығарылымы проспектісі «голд продукт» акционерлік қоғамы
stocks -> Акциялардың шығарым проспектісі
stocks -> Қазақстан жолдары” Акционерлік компаниясы” акционерлік қоғамы (“Қазақстан жолдары” АҚ) Акциялар шығарылымының Проспектісі
stocks -> «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының («ТрансОйл» ск ақ) акцияларды шығару проспектісі
stocks -> Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет