Александър МануиловДата11.07.2016
өлшемі66.5 Kb.
#190866
НЕ Е РАЗКАЗ

 

Александър Мануилов 

         Преводач съм и ми е забранено да изнасям каквато и да е информация за документите, които превеждам. Никога досега не съм нарушавал това правило, но пък и никога не бях получавал толкова объркващ документ. Реших да го изнеса на всеобщо внимание и съм готов да си поема отговорността. Всичко в този текст е както ми го дадоха за превод на английски, сменил съм само собствените имена:

 

 Устав

 

на Герасим Петров 

         1. Настоящият документ се съставя, за да уреди вътрешните правила на Герасим Иванов Петров, живущ в град София, ул. "Три Уши" № 4А, ЕГН 7511099899, БУЛСТАТ 131245678, по-долу за краткост наричан "Лицето".


         2. Лицето се задължава да продължи да търси смисъла на живота съобразно законовите разпоредби на страната, в която се намира, и в съзвучие с правилата, упоменати в този Устав.
         3. Лицето прави всичко възможно, за да не стане алкохолик.
         4. Лицето пренасочва част от средствата, придобити от юридическата си практика, към финансиране на вземането под наем на собствено жилище; след което се изнася от апартамента на родителите си в срок от един месец след влизането в сила на настоящия Устав.
         5. След успешното изпълнение на чл. 4 по-горе, Лицето влиза във вербален контакт с майка си, Снежана Маринова Иванова-Петрова, и баща си, Иван Герасимов Петров, като полага реални усилия да ги разбере и ги подпомага в опитите им да се държат нормално с него, при наличие на такива от тяхна страна.
         6. Лицето ще положи надлежни усилия да се сдобие с партньор от женски пол /гадже/, с което да може да живее заедно повече от два месеца.
                  6.а.Работата по изпълнението на тази клауза започва три дни след влизането в сила на настоящия Устав и следва да бъде завършена в срок от петдесет /цифром 50/ дни след тази дата.
                  6.б. За всеки ден просрочие се дължат обезщетения според реда на член 10.а. по-долу.
         7. Лицето полага надлежни усилия да не флиртува с всяка жена, която срещне, и се опитва да се съсредоточи върху една, с цел довеждане на флирта до успешен завършек.
         8. Лицето прави всичко възможно да няма сексуални контакти с интимните приятелки на близките си приятели. "Близки приятели" са лицата, упоменати в Анекс I на настоящия Устав.
         9. С цел канализирането на сексуалната енергия и насочването й към един определен обект, лицето не гледа порно филми повече от веднъж седмично и не мастурбира повече от три пъти седмично.
         10. а. Ако в този Устав се предвиждат наказателни мерки - това става чрез намаляването на разрешеното количество мастурбиране с едно на седмица.
                  10.б. При сериозно нарушение на разпоредбите на някой член от настоящия Устав, разрешеното количество мастурбиране се намалява с две за две поредни седмици.
         11. Лицето се старае да не обещава неща, след като е започнало да пие.
                  11.а. Ако все пак при такива обстоятелства обещае - изпълнява обещанията си в уговорения срок.
                  11.б. Ако Лицето не изпълни обещанията в уговорения срок се прилага член 10.б.
         12. Лицето не пуши повече от три пъти на седмица трева.
         Лицето никога не пуши трева сутринта.
         13. Нито една от горните разпоредби не може да бъде променяна, поправяна, допълвана или съкращавана по какъвто и да е начин, освен ако Лицето не вземе изрично решение за това.
         14. Изрично решение се взима в трезво състояние като три последователни седмици въпросът се поставя на вътрешно обсъждане. Ако резултатите от вътрешното обсъждане са еднакви и трите пъти, тогава решението е одобрено и следва да се впише в настоящия Устав.

 

 Преходни и заключителни разпоредби:

 

         15. Този Устав се отменя при:


                  15.а. Влизане на лицето в затвор.
                  15.б. Сключване на граждански брак.
                  15.в. Смърт на лицето.

 Приет в София, 02.01.2005
Г. Петров
Подпис /не се чете/
Нотариус № 234, М. Бехар
Удостоверявам верността на подписа
Събрана нотариална такса 3 /три/ лв.
Подпис /не се чете/ 

Анекс I

 

Списък на близките приятели

 

1. Гълъба


2. Слав
3. Тошката
4. Герго
5. Бензо
6. Дръв
7. Михаил

 

Изменения и допълнения към Устав 001/02.01.2005:

 

         - от 27.01.2005: чл.3. фразата "в срок от един месец" се заменя със "след погасяването на заема към Райфайзенбанк"; 


Г. Петров
Подпис /не се чете/
Нотариус № 234, М. Бехар
Удостоверявам верността на подписа
Събрана нотариална такса 3 /три/ лв.
Подпис /не се чете/ 

         - от 13.02.2005: заличава се Гълъба от Анекс I, тъй като поради факта, че е трети братовчед, той би трябвало да се постави в списък на роднините;

 Г. Петров
Подпис /не се чете/
Нотариус № 234, М. Бехар
Удостоверявам верността на подписа
Събрана нотариална такса 3 /три/ лв.
Подпис /не се чете/ 

         - от 15.02.2005: чл. 6.а. думите "срок от петдесет /цифром 50/ дни" се заменя с "срок от сто и петдесет /цифром 150/ дни";

 Г. Петров
Подпис /не се чете/
Нотариус № 234, М. Бехар
Удостоверявам верността на подписа
Събрана нотариална такса 3 /три/ лв.
Подпис /не се чете/ 

         - от 05.03.2005: премахва се член 6.б.;

 Г. Петров
Подпис /не се чете/
Нотариус № 234, М. Бехар
Удостоверявам верността на подписа
Събрана нотариална такса 3 /три/ лв.
Подпис /не се чете/ 

         - от 27.03.2005: отменят се количествените ограничения, упоменати в чл. 10;

 Г. Петров
Подпис /не се чете/
Нотариус № 234, М. Бехар
Удостоверявам верността на подписа
Събрана нотариална такса 3 /три/ лв.
Подпис /не се чете/ 

         - от 14.04.2005: Думите в чл.12 "Лицето никога не пуши трева сутринта." Се променят на: "Лицето никога не пуши трева в осем сутринта."

 Г. Петров
Подпис /не се чете/
Нотариус № 234, М. Бехар
Удостоверявам верността на подписа
Събрана нотариална такса 3 /три/ лв.
Подпис /не се чете/ 

         - от 06.06.2005: от Анекс I се заличава Михаил.

 

Г. Петров


Подпис /не се чете/

 

         - от 11.11.2005: от Анекс I се заличава Слав.


Г. П.

 

         - от 11.11.2005: в чл. 3. към думата "алкохолик" се добавя определението "тъп". /не се чете/ 

         [по-долу, написано на ръка и с молив:]

 

         - Да се даде за превод на английски, за да видят в ЕС какви идиоти са нашите нотариуси! Г.П. 

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет