Ақпарат түсінігі. Ақпараттардың берілу тәсілдері. Кодтау. Ақпаратты өлшеуДата03.07.2016
өлшемі74.23 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


«Бекітемін»

Математика, физика және информатика институтының директоры


__________ М.Ж. Бекпатшаев

«____» __________ 20_____ ж.

№ ______ хаттама
«6M011100 - Информатика»

магистратура мамандығына түсу емтиханына арналғанБАҒДАРЛАМА

Алматы, 2015

 Информатика курсының ғылыми негіздері

Ақпарат түсінігі. Ақпараттардың берілу тәсілдері. Кодтау. Ақпаратты өлшеу.

Ақпараттың арифметикалық негізі. Санау жүйелері. Сандық ақпараттардың берілу формасы (үтірмен ажыратылған, *, теріс сандардың берілуі). Сандық ақпараттың берілуінің ауытқуы.

Ақпараттың логикалық негізі. Логика алгебрасының негізгі түсінігі. Пікір. Логикалық (бульдік) айнымалы. Логикалық функция.

Компьютер архитектурасы. Қазіргі компьютердің элементтік базасы. Оның даму жетістіктері.

Компьютердің программалық қамтамасыз етілуі. Программалық қамтамасыз етудің жіктелуі. Жүйелік программалық қамтамасыз ету. Программалау технологиясының құралдары. Қолданбалы программалар пакеті.

Сервистік программалық қамтамасыз ету. Файлдарды архивтеу жайлы жалпы мағлұмат. Архивтеу программалары. Вирусқа қарсы программалық құралдар. Компьютерлік вирустардың сипаттамалары.

Қолданбалы программалық құралдар. Қолданбалы программалық қамтамасыз етудің жіктелуі. Жалпыға арналған қолданбалы программалар мен құралдармен қамтамасыз ету. Арнайы тағайындалған қолданбалы программалармен қамтамасыз ету.

Дербес компьютердегі пайдаланушының жұмысын ұйымдастырудағы операциялық жүйенің ролі. Операциялық жүйенің функциялары. Операциялық жүйелердің жіктелуі. Біресепті және көпесепті, бір пайдаланушылық және көп пайдаланушылық операциялық жүйелер.

Модель түсінігі. Физикалық, математикалық және ақпараттық модельдер. Сандық және құрылымдық модельдері. Компьютерлік модельдер.

Алгоритм түсінігі. Алгоритмді орындаушы. Алгоритмнің қасиеттері. Алгоритмді сипаттау әдістері (сөздік, кестелік, графикалық және т.б.)

Алгоритм түсінігі. Алгоритмнің сөздік түрдегі түсінігін дәлірек жеткізу әдістері (Тьюринг пен Пост абстрактылы машиналары мен Марков алгоритмі және рекурсивті функциялар). Алгоритм мен есептеу арасындағы байланыс. Алгоритм және есептеу күрделігінің бағасы.

Программалаудың негізгі парадигмалары: процедуралық, логикалық функционалдық, объектілі-бағдарланған. Сәйкес парадигмаларды іске асыратын прогрммалау тілдері.

Программалаудың типтік жүйесі. Оның схемасы және өнделетін программа құрылымы. Программаның трансляциялануы. Интерпретаторлар және компиляторлар. Программалау тілдерінің классификациясы және оларды салыстырмалы талдау.

Мәліметтер қоры, мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ). Мәліметтер қорының жіктелуі. Мәліметтер моделінің түрлері. Мәліметтердің инфологиялық моделін құрудың реляциялық ыңғайы. МҚБЖ – нің функционалдық мүмкіндіктері.

Компьютерлік модельдеу технологиясы. Компьютерлік модельдеуді қолдану. Әртүрлі пән салаларында компьютерлік модельді пайдалану мысалдары.

Информатиканың геометриялық негізі. Растрлық, векторлық және фракталдық графика. Түстік модельдер. Графикалық файлдар форматтары.

Ақпаратты қорғау. Қауіптөнудің жіктелуі. Ақпаратты қорғаудың әдістері (физикалық, аппаратық, программалық, ұйымдық). Криптография.

Ақпараттық жүйе түсінігі. Ақпараттық жүйе жіктелуі және құрылымы. Ақпараттық технологиялар түсінігі. Ақпараттық технологиялардың даму кезеңдері. Ақпараттық технологияларды пайдаланудағы проблемалар. Ақпараттық технологиялардың түрлері.
Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

Информатика ғылым және оқу пәні ретінде. Информатиканың қазіргі даму тенденциясы және қалыптасу тарихы. Информатиканың өзге ғылыми пәндермен байланысы.

Мектептегі информатиканы оқытудың кезеңдері. Алгоритмдік мәдениет. Компьютерлік сауаттылық. Ақпараттық мәдениет.

Информатиканы оқытуды ұйымдастырудын формалары мен әдістері.

Мектеп информатика курсының «Ақпаратты бейнелеу және ақпараттық процесстер» мазмұндық желісін оқыту мәселелері

Мектеп информатика курсының «Компьютер» мазмұндық желісін оқыту мәселелері.

Мектеп информатика курсының «Алгоритм және программалау» мазмұндық желісін оқыту мәселелері.

Мектеп информатика курсының «Формальдау және модельдеу» мазмұндық желісін оқыту мәселелері.

Мектеп информатика курсының «Ақпараттық технология» мазмұндық желісін оқыту мәселелері.

Мектеп информатика курсының «Телекоммуникация» мазмұндық желісін оқыту мәселелері.

Программалық құралдардың қазіргі кездегі жасалауының жағдайы және оны отандық және шетелдерде оқыту мақсатында қолдану.

Информатиканы саралап оқыту: кәсіптік және деңгейлік саралау.

Білім беру стандартына талдау (1998, 2002, 2013 ж.). Бастауыш сыныптарда информатиканы оқыту. Информатика курсының базалық курсы. Мектептегі жоғары сынып деңгейдегі кәсіптік курстар.

11 жылдықтан 12 жылдыққа көшу кезеңінде информатиканы оқыту бағдарламасы.

Білімді бақылаудың функциялары және түрлері, әдістері. Бағалау критерийі. Информатикадан білімді бақылау мен бағалауды ұйымдастыру.

Информатиканы оқытуда пәнаралық байланысты қамту.

Жалпы орта білім беретін және кәсіптік мектептердегі информатикаға арналған оқу және көрнекі құралдарға сараптама жасау.

Жалпы білім беретін мектептердегі информатика, ақпараттандыру және коммуникация құралдарын пайдаланатын кабинеттердің жұмысын ұйымдастыру.

Информатика кабинетін жабдықтау, қауіпсіздік техникасы. Информатика пәнінен кіріспе сабақты ұйымдастыру.

Оқыту мақсатындағы программалық құралдар. Функционалдық және әдістемелік тағайындаудың типологиясы.

Оқу құралдары және курсты программалық қамтамасыз ету бірыңғай программалық-әдістемелік кешенінің бір бөлігі ретінде.

Білім берудегі қазіргі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Қазіргі ақпараттық қоғамның өзекті мәселелері мен даму болашағы (ақпаратты электрондық қорғау, іс-әрекеттің құқықтық мәртебесі және т.б.)

Электрондық телекоммуникация құралдары. Компьютерлік желілер және олардың негізгі қолданылу аймақтары. Ауқымды ақпараттық желілер. Интернет желісі, оның негізгі ресурстары. WWW технологиясы. Интернет сервистері.

Білім беру жүйесіндегі мультимедиа технологиясы. Оқыту әдістері және белсенді оқыту формаларды ұйымдастыру кезінде мультимедия жүйесінің жаңа мүмкіндіктерін пайдалану.

Интеллектуалдық оқыту жүйелерін жасауда жасанды интеллект жүйесінің мүмкіндіктерін пайдалану

Интегралданған жүйе туралы түсінік. Қолданбалы программалық қамтамасыз ету дамуының тенденциясы.

Педагогикалық зерттеу практикасында ЭЕМ пайдалану

Білім беру жүйесіндегі мультимедиа технологиясы. Оқыту әдістері және интенсивті формаларды ұйымдастыру кезінде мультимедия жүйесінің жаңа мүмкіндіктерін пайдалану.

Қазіргі қоғамдағы компьютердің жаңа қырынан көрінуі. Интернет бүкіләлемдік анықтама жүйесі ретінде; бүкіләлемдік кітапхана; бүкіләлемдік білім беру ортасы. Әлемдік ақпараттық қоғам.

Білім берудегі телекоммуникациялар. Бүкіләлемдік ақпараттық желісін функционалдау жағдайында ақпараттық-оқыту өзараәрекетінің формалары мен әдістері. Қашықтан оқытуды ұйымдастыру..

Әдебиеттер:

 1. Острейковский В.А. «Информатика».- М.: Высш.шк., 2001г.

 2. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Том 1: Основные алгоритмы./ Д. Кнут. – Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2000.

 3. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Том 3: Сортировка и поиск./ Д. Кнут. – Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2000.

 4. С. Браун. Visual Basic 6. Учебный курс/ С. Браун..- Санкт- Петербург.: Питер- 2001

 5. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт.- 6-е изд.- М. ; СПб. ; Киев: Вильямс, 2000.- 848 с.: ил.

 6. Ульман Дж. Введение в системы баз данных / Дж.Ульман.- М.: Лори, 2000

 7. М. Тим Джонс. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. М. ДМК. 2004.

 8. Абдраимов Д.И., Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В., Камалова Г.Б. Теоретико-методологические основы разработки, мониторинга качества и экспериментальной апробации компьютерных учебно-методических комплексов нового поколения. Алматы: КазНПУ им.Абая, 2005.–146 с.

 9. Бидайбеков Е.Ы., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Информационное интегрирование и анализ образовательной области в разработке электронных средств обучения. Алматы: АГУ им.Абая. 2002. –100с.

 10. Бидайбеков Е.Ы., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Создание и использование образовательных электронных изданий и ресурсов. Алматы: Бiлiм, 2006.-134с.

 11. Гриншкун В.В. Григорьев С.Г. Образовательные электронные издания и ресурсы. // Учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения квалификации работников образования. / Курск: КГУ, Москва: МГПУ – 2006, 98 с.

 12. Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В., Бостанов Б.Ғ. Электрондық оқыту құралдарын жасау мен пайдалану // Әдістемелік оқу құралы. Алматы, 2009. 130 б.

 13. Халикова Г.З. , Бостанов Б.Ғ., Тұрғанбаева А.Р. Объектiлi бағдарланған программалау жүйелерiнiң негiздерi (Borland Delphi 7.0, VisuaIВasic 6.0). Оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2005. 301 б.

 14. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Макаров С.И. Методико-технологические основы создания электронных средств обучения. // Научное издание. / Самара: Издательство Самарской государственной экономической академии. – 2002. 110 с.

 15. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. изд. /Под. ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2001. -768 с.: ил.

 16. Лапчик М.П.и др. Методика преподавания информатики: учебное пособие для студентов пед. Вузов. - М., 2003. – 624 с.

 17. Савельев АЯ. Основы информатики: Учеб. для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001 - 328 с., ил. (Сер. Информатика в техническом университете)

 18. Дж. Макконнелл. Анализ алгоритмов. Вводный курс. - М.: Техносфера, 2002. - 304 с.

 19. Бешенков С.А., Ракитина Е.А Моделирование и формализация. Методическое пособие. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 336 с.: ил.

 20. Бидайбеков Е.Ы., Лапчик М.П., Беркімбаев К.М., Сағымбаева А.Е. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі. Оқулық. Шымкент, 2008. 323 б.

 21. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педвузов/ М.П. Лапчик и др. Москва «Академия», 2001. – 624 с.

 22. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. – Алматы, 2002. -360 б.

 23. Ш.Т.Шекербекова, А.Е. Сағымбаева Информатика. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2005, 130 б.

 24. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. М.: Высш. шк., 2004.—223 с. ил.

 25. Бидайбеков Е.Ы., Балыкбаев Т.О., Ибрагимова Н.Ж. Методические основы измерения результатов обучения школьников по информатике // Алматы, 2007. - 152 б.

 26. Сагимбаева А.Е. Информатика мұғалімдерін оқушылардың білімін бақылау мен бағалауға дайындау. Монография. –Алматы, 2009. – 223 с.

Каталог: docs -> postupaushim
postupaushim -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
postupaushim -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры
postupaushim -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
postupaushim -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
postupaushim -> Программа вступительных экзаменов в докторантуру по специальности «6D011100 Информатика»
postupaushim -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры
postupaushim -> Бекітемін Көптілді білім беру институтының директоры
postupaushim -> «6D012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Б.Әбдіғазиұлы
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Б. Әбдіғазиұлы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет