АҚПараттық хат құрметті оқытушылар және жалпы білім беру мектебі мен гимназия оқушылары!Дата25.02.2016
өлшемі90.75 Kb.
#19133
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ колледжі
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті оқытушылар және жалпы білім беру мектебі мен гимназия оқушылары!
Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ колледжі экономикалық пәндерінің циклдік-әдістемелік комиссиясы ұйымдастыруымен 11-сынып оқушылары арасында «Экономика негіздері және қаржылық сауаттылық» пәні бойынша мектеп оқушыларының қаржылық сауаттылығын жоғарлату, болашақ мамандықты саналы түрде таңдауына дайындау мақсатында пәндік облыстық олимпиада өткізеді.
Экономика негіздері және қаржылық сауаттылық бойынша олимпиаданың негізгі тақырыптары:


 1. Экономиканың даму тарихы

 2. Қазақстан Республикасының экономикасы

 3. Экономикалық реформа кезеңдері. Жекешелендіру және мемлекетсіздіндіру

 4. Сұраныс пен ұсыныс заңдары. Икемділік

 5. Дефицит (тапшылық). Артықшылық.

 6. Өндіріс дегеніміз не? Нарықтық құрылым типтері. Жетілген бәсеке. Монополиялық бәсеке

 7. Фирма шығындары. Жалпы, орташа және шекті шығындар

 8. Жалақы, жұмыссыздық, жұмыссыздық түрлері

 9. Ақша және қаржы институттары

 10. Экономикадағы мемлекеттің рөлі

 11. Салық және ҚР салық жүйесі

 12. Экономикалық тұрақтылық. Жалпы ішкі өнім және жалпы ұлттық өнім

 13. Бизнес – жоспар

 14. Қаржыландырудың негізгі көздері

 15. Нарықтық экономика жүйесіндегі менеджмент

 16. Бағалы қағаздар нарығы. Инвестициялау

 17. Инфляция. Инфляцияның түрлері

 18. Кәсіпкерлік операциялары. Тәуекелділік. БәсекеҚАТЫСУ ШАРТЫ

Пәндік олимпиада жеке сайыс түрінде өткізіледі. Әр оқу орнынан 11-сынып оқушылар арасынан 1 оқушы қатыса алады. 18.08.2009 жылғы №184 ҚР Білім және ғылым Министрлігі бекіткен бұйрығымен экономика негізі және қаржылық сауаттылық бойынша жалпы орта білім беру бағдарламасы негізінде олимпиада тапсырмалары дайындалды.

Олимпиадаға қатысу тапсырысы берілген нұсқа бойынша толтырылады (№1қосымша) және 06.11.2010 ж. дейін Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ колледжі, Гоголя 38 мекен-жайында орналасқан (Хлебзавод аялдамасы) №224 әдістемелік кабинетке тапсырылады.

Жауапты – бөлім меңгерушісі Жартай Жанибек Маратұлы

Олимпиада екі тілде жүргізіледі: мемлекеттік және орыс тілінде.

Оқушының өзімен бірге жеке куәлігі болуы керек (немесе туу туралы куәлігі).


Олимпиада тапсырмалары келесілерден тұрады:

Тапсырма №1: тест тапсырмаларын орындау. Орындау уақыты – 45 минут. Тест 30 сұрақтан тұрады, берілген бес жауаптың біреуін таңдау керек. Дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Тест бойынша жоғарғы ұпай – 30 ұпай.

Тапсырма №2: «Дұрыс/қате». Орындалу уақыты – 25 минут. Бұл тапсырмада 10 нұсқаулық (высказывание) бар. Олармен олимпиада қатысушысы толығымен келісетін болса, дұрыс деп бағалауы тиіс немесе кем дегенде 1 қате табылса, қате деп бағалауы керек. Әрбір дұрыс жауапқа 2 ұпайдан беріледі. №2 тапсырма бойынша ең жоғары ұпай саны – 20.

Тапсырма №3: Экономикалық есептердің шешілуі. 10 есептен тұрады. Есепті шығаруға берілетін уақыт – 50 минут. Әр дұрыс жауапқа – 3 ұпай. Барлық жауап бойынша ең жоғары дұрыс ұпай – 30 ұпай.

Барлық тапсырмаларды дұрыс орындағандығы үшін берілетін ең жоғары ұпай саны – 80.


Құрметті «Экономика негіздері» пәнінің оқытушылары,

оқушылар жетекшілері !
26.11.2010 ж. колледж конференц-залында (кеңейтілген дәріс) «Экономикалық бағыттағы пәндерді оқытуда қолданылатын инновациялық педогогикалық технологиялар» тақырыбында Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ экономика факультетінің аға оқытушылары қатысуымен кеңейтілген дәріс пен дөңгелек үстел ұйымдастырылады. Сондай-ақ, Сіздердің тапсырыстарыңыз бойынша баяндама (5-7мин) (№2 қосымша) қабылданады. Баяндама 2010 жылдың 6 қарашасына дейін екі данада (электронды және қағаз бетінде) қабылданады. Тапсырыс және баяндаманы электрондық пошта арқылы мына мекен-жайға жіберу керек: «Экономика негіздері мұғалімдері үшін дөңгелек үстел» белгісі бар kolledz_kargu@mail.ru, немесе мына мекен-жайға 100028, Гоголь көшесі, 38 Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ колледжі (Жартай Ж.М. 224 кабинет), тел.: 8(7212)51-66-05, факс 8(7212)51-66-05.

№1 қосымша


Тапсырыс
Қарағанды қаласы және Қарағанды облысының жалпы білім беретін орта мектептер мен гимназиялардың «Экономика негіздері және қаржылық сауаттылық» пәні бойынша облыстық олимпиадаға қатысуы
Қатысушының

тегі, аты-жөніОқу орны

Сынып

Жетекші оқытушының Т.А.Ә.

Байланыс телефоны мен мекен-жайы

1
2Ескерту: жетекшінің және қатысушының тегі, аты-жөні жеке куәлік немесе туу туралы куәлік бойынша толық жазылу керек


Оқу орнының директоры ______________ ____________________

(қолы) ( Т.А.Ә.)

№2 қосымша

Дөңгелек үстелге қатысу
ТапсырысЫ
Баяндаушының тегі, аты-жөні

Оқу орны

Баяндама тақырыбы

Байланыс телефоны мен мекен-жайы

1

Ескерту: Баяндаушының тегі, аты-жөні жеке куәлік бойынша толық жазылуы керек.


Оқу орнының директоры ______________ ____________________

(қолы) ( Т.А.Ә.)

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Карагандинский государственный университет

имени академика Е.А. Букетова

Колледж Карагандинского государственного университета

имени академика Е.А. Букетова
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые учителя,

учащиеся общеобразовательных школ и гимназий!
Цикловая методическая комиссия экономических дисциплин колледжа Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова проводит областную предметную олимпиаду по «Основам экономики и финансовой грамотности» среди учащихся 11 классов с целью развития профессиональных способностей, повышения финансовой грамотности учащихся школ и подготовки их к осознанному выбору профессии.
Основная тематика олимпиады

по основам экономики и финансовой грамотности:


 1. История развития экономики

 2. Экономика Республики Казахстан

 3. Этапы экономических реформ. Приватизация и разгосударствление

 4. Закон спроса и предложения. Эластичность

 5. Дефицит. Избыток

 6. Что такое производство? Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция

 7. Издержки фирм. Общие, средние и предельные издержки.

 8. Заработная плата. Безработица. Виды безработицы

 9. Деньги и финансовые институты

 10. Роль государства в экономике

 11. Налоги и налоговая система Республики Казахстан

 12. Экономическая стабильность. Внутренний валовый продукт (ВВП) и внутренний национальный продукт (ВНП)

 13. Бизнес-план

 14. Основные источники финансирования

 15. Менеджмент в системе рыночной экономики

 16. Рынок ценных бумаг. Инвестирование

 17. Инфляция. Виды инфляции

 18. Предпринимательские операции. Риски. Конкуренция


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Предметная олимпиада будет проходить в виде индивидуальных соревнований. Каждое учебное заведение представляет по 1 участнику из числа учащихся 11 классов.

Задания по олимпиаде разработаны на основе программы среднего общего образования по основам экономики и финансовой грамотности и утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18.08.2009 года № 184.

Заявка на участие в олимпиаде оформляется по установленному образцу (приложение № 1) и предоставляется в методический кабинет № 224 колледжа КарГУ имени академика Е.А. Букетова по адресу г. Караганда, ул. Гоголя, 38 (остановка «Хлебзавод») до 06.11.2010 г. Ответственный – заведующий отделением Жартай Жанибек Маратович.

Рабочие языки олимпиады – государственный, русский.

Учащимся необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или свидетельство о рождении )
Олимпиадные задания включают в себя:

Задание № 1: Решение тестовых заданий. Время выполнения – 45 минут. Тесты состоят из 30 вопросов, в которых из 5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный ответ. Правильный ответ оценивается 1 баллом. Итого максимально по тесту – 30 баллов;

Задание № 2:. «Верно/Неверно». Время выполнения – 25 минут. Включает 10 высказываний, которые участник олимпиады должен оценить как верные, если абсолютно согласен, или неверные, если знает хотя бы одно исключение. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого максимально по заданию № 2 – 20 баллов;

Задание № 3: Решение экономических задач. Включает в себя 10 задач. Время, отводимое на решение задач – 50 минут. За каждый правильный ответ – 3 балла. Решение всех задач максимально оценивается в 30 баллов.

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий 80 баллов.


Уважаемые руководители учащихся, преподаватели дисциплины «Основы экономики»
26.11.2010 г. в конференц-зале колледжа будет проходить обзорная лекция и круглый стол на тему «Инновационные педагогические технологии в преподавании дисциплин экономического направления» с участием старших преподавателей экономического факультета КарГУ им. Е.А. Букетова и колледжа. Также принимаются Ваши заявки и доклады с темой на 5-7 минут (приложение № 2). Доклады предоставляются в двух экземплярах (электронном и распечатанном) до 6 ноября 2010 года. Заявку и доклад необходимо выслать через электронную почту по адресу: kolledz_kargu@mail.ru с пометкой «Круглый стол для учителей основ экономики», либо обычной почтой по адресу: 100028, ул. Гоголя 38, Колледж КарГУ им. академика Е.А. Букетова (224 кабинет, Жартай Ж.М.), тел.: 8(7212)51-66-05, факс 8(7212)51-66-06.

Приложение № 1


ЗАЯВКА
на участие в областной олимпиаде по основам экономики и финансовой грамотности среди учащихся общеобразовательных школ и гимназий г. Караганды и Карагандинской области


№ п/п

Фамилия, имя, отчество участника

Учебное заведение

Класс

Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя

Контактные адреса и телефоны

1
2Примечание: Фамилия, имя, отчетство участника и руководителя пишутся полностью по удостоверению личности или свидетельству о рождении


Директор учебного заведения (подпись) (Ф.И.О.)


Приложение № 2


ЗАЯВКА
на участие в круглом столе


№ п/п

Фамилия, имя, отчество докладчика

Учебное заведение

Название доклада

Контактные адреса и телефоны

1
Примечание: Фамилия, имя, отчетство докладчика пишутся полностью по удостоверению личности
Директор учебного заведения (подпись) (Ф.И.О.)

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет