Қаржы механизмінің (тетігінің) элементтері: Қаржы көрсеткіштеріДата19.07.2016
өлшемі276.38 Kb.
Қаржы механизмінің (тетігінің) элементтері:

 1. Қаржы көрсеткіштері;

 2. Шаруашылық есеп әдісі;

 3. Ынталандыру әдісі;

 4. Несиелеу әдісі;

 5. Жоспарлау әдісі.

Акционерлік капиталдың таза рентабелдігінің формуласы(Дьюпон формуласы): 1. Акр= Таза пайда / акционерлік капитал;

 2. Акр= Түсім / акционерлік капитал;

 3. Акр= Акционерлік капитал / пайда;

 4. Акр= Таза пайда / айналым;

 5. Акр= Айналым / Акционерлік капитал.

Қаржылық менеджмент түсінігі: 1. Капиталды басқару;

 2. Капиталды реттеу;

 3. Капиталды ұйымдастыру;

 4. Капиталды болжау;

 5. Капиталды ынталандыру.

Қаржылық менеджменттің қызметі (атқарымы): 1. Бақылау;

 2. Ынталандыру;

 3. Өндірістік;

 4. Әлеуметтік;

 5. Экономикалық.

Қаржылық ресурстардың құралу көздері: 1. Пайда;

 2. Рентабелділік;

 3. Қаржылық мұқтаждық;

 4. Өзіндік құн;

 5. Жарғылық капитал.

Оқиғаның болу ықтималдығын анықтау әдістері: 1. Субъективті әдіс

 2. Жоспарлы әдіс;

 3. Валюталық әдіс;

 4. Несиелік әдіс;

 5. Дисконттық әдіс.

Қаржы менеджменті қызметінің субъектісі: 1. Қаржы қызметі және оның бөлімшелері;

 2. Қаржы ресурстары;

 3. Қаржы қатынастары;

 4. Қаржы ресурстарының көзі;

 5. Ақша айналымы.

Қаржы ақпаратын ішкі пайдаланушылар: 1. Кәсіпорынды басқарушылар, қаржы менеджерлері, кәсіпорының иелері (акционерлер).
 1. Кәсіпорынды басқарушылар;

 2. Кәсіпорынның несиегерлері, инвесторлар;

 3. Қаржы менеджерлері;

 4. Кәсіпорының иелері (акционерлер);

Қаржы ақпаратын сыртқы пайдаланушылар: 1. Берілгендердің барлығы.

 2. Кәсіпорынның несиегерлері;

 3. Потенциалды инвесторлар;

 4. Салық органдары, аудиттік фирмалар;

 5. Қор биржасы;

Қаржы ақпараттарына қойылатын талаптар: 1. Берілгендердің барлығы

 2. Ақпараттың толықтылығы, маңыздылығы;

 3. Ақпараттың өз уақытында болуы;

 4. Ақпараттың түсініктілігі;

 5. Ақпараттың ақиқаттылығы, тиімділігі;

.

Сыртқы көз арқылы қалыптасқан ақпарат көрсеткішіне жататындар: 1. Берілгендердің барлығы.

 2. Мемлекеттің жалпы экономиканың дамуын сипаттайтын көрсеткіштер;

 3. Қаржы нарығы конъюнктурасын сипаттайтын көрсеткіштер;

 4. Бәсекелестердің ісін сипаттайтын көрсеткіштер;

 5. Нормативтік-реттеуші көрсеткіштер;

Орташа кәсіпорындардың ұйымдық құрылымының қаржы қызметі бас дирекция арқылы орындалады, оның құрамды бөлімдері: 1. Аталғандардың барлығы.

 2. Өндіріс қызметі;

 3. Кадрлар қызметі;

 4. Қаржы қызметі;

 5. Маркетинг қызметі;

Ірі фирмаларда қаржы қызметі департаментімен атқарылады, оның құрамына қандай бөлімдер кіреді?

 1. Инвестиция бөлімі, жоспарлау, қаржыны талдау, қаржыны бақылау бөлімдері;

 2. Өндіріс және есептеу бөлімдері;

 3. Жоспарлау, қаржыны талдау бөлімдері;

 4. Есептеу қаржыны бақылау бөлімдері;

 5. Жоспарлау және сату бөлімдері.

Кәсіпорынның қаржы бөлімін басқарушысы – қаржы менеджеріне қандай талаптар қойылады? 1. Берілгендердің барлығы.

 2. Жоғарғы білімді, маман болу;

 3. Жан-жақты білгір тәжірибелі маман болу;

 4. Статистика, бухгалтерлік есепті жақсы білу;

 5. Қаржылық және экономикалық талдау жасау;баға белгілеу, салық салу және т.б. ғылымның нәтижелерін қолдана білетін маман болу;

Біздің елімізде қаржылық менеджмент практикасының толық дамымауына қандай себептер әсер етті? 1. Берілгендердің барлығы да дұрыс

 2. Өтпелі кезеңнің объективті экономикалық қиыншылықтары;

 3. Нормативтік құқық базаларының жетілдірілмеуі;

 4. Экономикалық қиыншылық жағдайында жұмыс істей алатын мамандарды дайындау деңгейінің төмендігі;

 5. Берілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Қаржының атқарымы және оның қаржы менеджері жұмысында білінуі туралы қаржы әдебиеттерінде бірнеше бағыт қалыптасқан, солардың ішіндегі дұрыс негізделгені қайсысы? 1. Табысты қалыптастыру, оны тарату және тиімді бақылау.

 2. Тарату және бақылау;

 3. Табысты қалыптастыру;

 4. Қаржыны тарату;

 5. Қаржыны бақылау;

Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері: 1. Экономикалық рентабельділік;

 2. Өзгермелі шығындар;

 3. Өндіріс тиімділігі;

 4. Түсім;

 5. Тұрақты шығындар.

Экономикалық рентабельділігінің формуласы: 1. (ИПНН / актив)*100%;

 2. (ИПНН / өзіндік құн)*100%;

 3. (актив / ИПНН)*100%;

 4. (ИПНН / таза пайда)*100%;

 5. (ИПНН / өнімді өткізуден түсім)*100%

Активтердiң экономикалық рентабелдiгiнің формуласы: 1. ЭР = (ИПНН /айналым) х 100;

 2. ЭР = (Пайда / шығын) х 100;

 3. ЭР = (ИПНН / актив) х 100;

 4. ЭР = (Айналым / актив) х 100;

 5. ЭР = (Пайда /өзiндiк құн) х 100.

Қосылған құнның формуласы: 1. ҚҚ = Өндiрiлген өнiмнiң құны - шикiзат, энергияның , басқадай көрсетiлген қызметтiң құны;

 2. ҚҚ = ӨӨҚ – еңбек ақы құны;

 3. ҚҚ = ӨӨҚ + еңбек ақы құны;

 4. ҚҚ = ИПБН + еңбек ақы құны;

 5. ҚҚ = ИПНН + ИПБН.

Инвестицияны пайдаланудың нетто-нәтижесінің дұрыс формуласы: 1. ИПНН = ИПБН- өндiрiс құралын қалпына келтiру шығындары;

 2. ИПНН = ИПБН + еңбек ақы құны;

 3. ИПНН = ИПБН - еңбек ақы құны;

 4. ИПНН = ИПБН + ҚҚ;

 5. ИПНН = ИПБН –ҚҚ.

Инвестицияны пайдаланудың брутто - нәтижесi (ИПБН): 1. Қосылған құннан еңбек ақыны шегергендегі нәтиже;

 2. Қосылған құннан еңбңек ақы және мiндеттi төлемдедi (әлеуметтiк сақтандыру, пенсия төлемi және басқа) сондай-ақ салық төлемдерiн шегергендегі нәтиже;

 3. Қосылған құннан әлеуметтiк шығынды және пайдаға салынатын салықты шегергендегі нәтиже;

 4. Қосылған құннан еңбек ақы және транспорт шығындарын шегергендегі нәтиже;

 5. Жоғарыда айтылғандардың барлығын қосылған құннан шегергендегі нәтиже.

Қаржылық менеджменттiң басты мақсаты неде? 1. Кәсiпорындардың ағымдағы және болашақ кезеңдердегi экономикалық жағдайын жақсарту;

 2. Кәсiпорынды айналымнан тыс активтермен жабдықтау;

 3. Кәсiпорынды айналым активтермен толық қамтамасыз ету;

 4. Кәсiпорынның инфрақұрылымын жақсарту;

 5. Кәсiпорынды шикiзат ресурстарымен жабдықтау.

Қаржы тетігі элементтерінің бірі: 1. Ақпаратпен қамтамассыз ету;

 2. Шаруашылық есеп әдісі;

 3. Ынталандыру әдісі;

 4. Несиелеу әдісі;

 5. Жоспарлау әдісі.

Қаржы менеджментінің базалық көрсеткіштерінің бірі: 1. Қосылған құн;

 2. Салық;

 3. Түсім;

 4. Шығындар (затраты);

 5. Шығыстар (расходы).

Қаржы менеджментінің негізгі көрсеткіштерінің бірін көрсетіңіз: 1. Активтердің экономикалық рентабелділігі;

 2. Таза пайда;

 3. Түсім;

 4. Тиімділік;

 5. Қаржылық тұтқа

Қаржы менеджменті нені зерттейді? 1. Қаржы ресурстарының басқарылуын;

 2. Капиталдың жоспарлануын;

 3. Ресурстардың ынталандырылуын;

 4. Қаржы ресурстарының бақылануын;

 5. Берілгендердің барлығын.

Қаржы менеджментінің анықтамасы: 1. Қаржы ресурстарының қозғалысы процесінде шаруашылық субъектілер арасында пайда болатын қаржылық қатынастар мен қаржы ресурстарының қозғалысын басқару;
 1. Шаруашылық субъектілер арасында қаржы ресурстарының қозғалысын жоспарлау

 2. Қаржы ресурстарының қозғалысы процесінде шаруашылық субъектілер арасында пайда болатын қаржылық қатынастар мен қаржы ресурстарының қозғалысын бақылау;

 3. Шаруашылық субъектілер арасында қаржы ресурстарын бөлу;

 4. Жоғарыда аталғандар.

Қаржы менеджменті қызметінің объектісі: 1. Қаржы нарығы;

 2. Валюталық қатынастар;

 3. Қаржы-несиелік қатынастар;

 4. Биржалық нарық;

 5. Брокерлік қызметтер.

Шаруашылық субьектінің табыстылығын сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш: 1. Рентабельділік деңгейі;

 2. Пайда;

 3. Өзіндік құн;

 4. Өткізуден түсім;

 5. Жоғарыда аталғандар.

Қаржы тұтқасы оралымының формуласы: 1. ҚТО = ҚҚ / МҚ;

 2. ҚТО = (Пайда / Шығын) *100 ;

 3. ҚТО = ИПНН / Актив ;

 4. ҚТО = ҚҚ / ЕА(еңбек ақы) ;

 5. ҚТО = ҚҚ – ЕА.

Өндірістік (операциялық) тұтқа нәтижелілігінің формуласы: 1. Өзгермелі шығындарды өтегеннен кейінгі сатудан түскен түсім өзгерісін мінездейтін көрсеткіш: өзгермелі шығындарды өтегеннен кейінгі сатудың нәтижесі (ЖМ) / пайда;

 2. Шығындарды өтеуді мінездейтін көрсеткіш: түсім / пайда;

 3. Өзгермелі шығындарды мінездейтін көрсеткіш: өзіндік құн / пайда;

 4. Шекті шығындар мен шекті түсім ара қатынасы: ИПНН / МПОЕ(мөлшерлеме пайыздың орташа есебі);

 5. Барлығы да дұрыс емес.

Өндірістік тәуекел қандай факторларға тәуелді? 1. Сұраныстың өзгермелілігіне;

 2. Сұраныс пен ұсыныстың пропорционалдығына;

 3. Нарық коньюнктурасына;

 4. Тауар ассортиментіне;

 5. Шығындардың тұрақтылығына.

Қаржы тұтқасының әсері қандай көрсеткіштерге әсер етеді? 1. Несие деңгейіне;

 2. Фирманың таза пайдасының сомасына;

 3. ИПНН;

 4. Айнымалы шығындарға;

 5. Салықтық төлемдерге.

Пайданы тарату нормасы: 1. Акционерлерге төленетін пайданың бір бөлігі;

 2. Фирмада қалатын пайданың бір бөлігі;

 3. Пайданың қайта инвестициялау бөлігі;

 4. Несиені жабуға бөлінетін пайданың бөлігі;

 5. Салық түрінде төленетін пайда.

Бiр мезгiлде дифференциалды және тұтқа оралымын ұлғайту қаржы тұтқасының нәтижесiне қалай әсер етедi? 1. ҚТН-ді ұлғайтады;

 2. ҚТН-ді кемітедi;

 3. ҚТН-ді теңестiредi;

 4. ҚТН-ге әсер етпейдi;

 5. Жоғарыда айтылғандардың барлығы да ҚТН-ге әсер етпейдi.

Мөлшерлеме пайызының орташа есебiнiң дұрыс формуласын белгiлеңiз: 1. МПОЕ =Нақтылы қаржы шығыны / қарыз қаражаттары;

 2. МПОЕ = ИПНН / қарыз қаражаттары;

 3. МПОЕ = Нақтылы қаржы шығыны / пайда;

 4. МПОЕ = Қарыз қаражаттары / ИПНН;

 5. МПОЕ = ИПНН / актив.

Рентабельдiктiң шегiн анықтаңыз: 1. Рш = Тұрақты шығындар / (өнiмді сатудан алынған түсiм - өзгермелi шығын);

 2. Рш = Өзгермелi шығын / пайда;

 3. Рш = Пайда / тұрақты шығындар;

 4. Рш = Тұрақты шығындар / (пайда + аралас шығындар);

 5. Рш = Пайда / (өзгермелi шығындар + тұрақты шығындар).

Қаржы тұтқасының нәтижелілігінің бірінші құрамды бөлігі - дифференциалдың формуласын белгілеңіз: 1. Д = 2/3(ЭР - МПОЕ);

 2. Д = 2/3(ЭР + МПОЕ);

 3. Д = 2/3(ЭР +ҚҚ/МҚ );

 4. Д = 2/3(ЭР + ҚТН);

 5. Д = 2/3(ЭР+ МҚР).

Операциялық тұтқаның әсер ету күшiнiң дұрыс формуласын белгiлеңiз: 1. ОТӘК = Жалпы маржа / пайда;

 2. ОТӘК = Жалпы маржа / жалпы шығын;

 3. ОТӘК = Пайда / шығын;

 4. ОТӘК = Жалпы түсiм / жалпы шығын;

 5. ОТӘК = Маржа / жалпы түсiм.

Өндіріс тұтқасының әсер ету күшін анықтаңыз: 1. ӨТӘК = (өнімді сатудан түскен түсім - өзгермелі шығындар) / сатудан түскен пайда;

 2. ӨТӘК = (өнімді сатудан түскен түсім + өзгермелі шығындар) / сатудан түскен пайда;

 3. ӨТӘК = (сатудан түскен пайда + өзгермелі шығындар) / өнімді сатудан түскен түсім;

 4. ӨТӘК = (өзгермелі шығындар + тұрақты шығындар) / сатудан түскен пайда;

 5. ӨТӘК = (сатудан түскен пайда – тұрақты шығындар) /өнімді сатудан түскен түсім.

Рентабелдік табалдырығының формуласы: 1. Ртаб = тұрақты шығындар / (өнімді сатудан түскен түсім - өзгермелі шығындар);

 2. Ртаб = өзгермелі шығындар / (өнімді сатудан түскен түсім - тұрақты шығындар);

 3. Ртаб = тұрақты шығындар / (өнімді сатудан түскен пайда - өзгермелі шығындар);

 4. Ртаб = өнімді сатудан түскен түсім / ( тұрақты шығындар + өзгермелі шығындар);

 5. Жоғарыда берілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Егер дифференциал нөлге жақындаса немесе нөлден төмен болса, онда ҚТН кәсіпорынға қандай нәтиже әкеледі? 1. В: Кәсіпорынға зиян шектіреді;

 2. А:Кәсіпорынға пайда әкеледі;

 3. Б: Кәсіпорынның рентабелділік деңгейі артады;

 4. Берілгендердің барлығы да дұрыс емес;

 5. А + Б.

Өз меншік қаражатын пайдаланушы кәсіпорынның рентабелділігі формуласын белгілеңіз: 1. МҚР = 2/3ЭР;

 2. МҚР = 2/3ЭР - ҚТН;

 3. МҚР = 2/3ЭР + ҚТН;

 4. МҚР = 2/3ЭР + МПОЕ;

 5. МҚР = 2/3ЭР*ҚҚ/МҚ.

Бір мезгілде дифференциалды және тұтқа иығын ұлғайту ҚТН деңгейін арттыра ма, немесе кеміте ме? 1. Бір мезгілде дифференциалды және тұтқа иығын ұлғайту ҚТН деңгейін арттырады;

 2. Бір мезгілде дифференциалды және тұтқа иығын ұлғайту ҚТН деңгейін азайтады;

 3. Бір мезгілде дифференциалды және тұтқа иығын ұлғайту кәсіпорынның рентабелділігін кемітеді;

 4. Бір мезгілде дифференциалды және тұтқа иығын ұлғайту кәсіпорынның ҚТН деңгейіне ешқандай әсерін тигізбейді;

 5. Бір мезгілде дифференциалды және тұтқа иығын ұлғайту ҚТН деңгейіне кері әсерін тигізеді.

Қаржы тұтқасының нәтижесiнiң дұрыс жауабын анықтаңыз: 1. ҚТН - несиенi пайдалану арқылы алынған меншiк қаражатының рентабелдiгiне қосылған өсiм;

 2. ҚТН - несиенi пайдалану арқылы меншiк қаражатының көлемiн көбейту;

 3. ҚТН - несиенi пайдалану арқылы өндiрiс шығынын азайту;

 4. ҚТН - несиенi пайдалану арқылы меншiк қаражатының табыстылығын өсiру;

 5. ҚТН - несиенi пайдалану арқылы алынған меншiк қаражатының көлемiн пайдалылығын өсiру.

Қаржы тұтқасының нәтижелік деңгейін анықтайтын формуланы анықтаңыз: 1. ҚТН = 2/3( ЭР – МПОЕ)*ҚҚ/МҚ;

 2. ҚТН = 2/3( Актив - МПОЕ) + МҚ/ҚҚ;

 3. ҚТН = 2/3( ЭР – ИПНН)*100;

 4. ҚТН = 2/3( ИПНН – ИПБН)*МҚ/ҚҚ;

 5. ҚТН = 2/3( МПОЕ – ҚҚ)*МҚ/ҚҚ.

Дивидендтік төлемдер тәсілдері: 1. Бекітілген төлемдер әдістемесі;

 2. Проценттік төлемдер әдістемесі;

 3. Бағалы қағаздармен дивиденттерді төлеу әдістемесі;

 4. Қайта қаржыландыру әдістемесі;

 5. Жоғарыда аталғандар.

Айнымалы шығындар өнім өндіру көлеміне сәйкес қандай өзгерісте болады? 1. Айнымалы шығындар өнім өндіру көлеміне тәуелді және өндіріс өзгерісіне тура пропорционалды өзгереді;

 2. Айнымалы шығындар өнім өндіру көлеміне тәуелсіз және өндіріс өзгерісінен өзгермейді;

 3. Айнымалы шығындар өнім өндіру көлемінде тәуелді және өндіріс өзгерісінен қысқарады;

 4. Айнымалы щығындар өнім өндірісінен регрессивті өзгереді;

 5. Айнымалы шығындар өндіріс өзгерісінен прогрессивті өзгереді.

Айнымалы шығындарға қатыстылар? 1. Шикізат пен материалдар;

 2. Телеграфқа шығындар;

 3. Іс-сапар шығындары;

 4. Сату үшін жинаулар;

 5. Жалақы.

Тұрақты шығындар өндіріс көлеміне байланысты қандай өзгерісте болатын шығындар: 1. Белгілі бір уақыт аралығында өндіріс көлемінің динамикасына тәуелсіз шығындар;

 2. Белгілі бір уақыт аралығында өндіріс көлемінің динамикасына тәуелді шығындар;

 3. Белгілі бір уақыт аралығында өндіріс көлеміне тең шығындар;

 4. Белгілі бір уақыт аралығында өндіріс көлемі өскен сайын кемитін шығындар;

 5. Белгілі бір уақыт аралығында өндіріс көлемі кеміген сайын өсетін шығындар.

Тұрақты шығындарға қатысты шығындардың бірі: 1. Амортизациялық аударымдар;

 2. Отын шығындар;

 3. Өндіріс шығындары;

 4. Салықтық төлемдер;

 5. Ағымдағы жөндеу шығындары.

Қандай шешімдерді қабылдау үшін шығындарды жіктеу қажет? 1. Басқару;

 2. Жоспарлау;

 3. Координациялық;

 4. Шығындардың өтелуін бағалау;

 5. Жоғарыда аталғандар.

Фирма мүмкіндігінің шеңберінде тұрақты мен айнымалы шығындар арасында қатынастың өзгерісін сипаттайтын көрсеткіш: 1. Операциялық тұтқаның әсер ету күші;
 1. Қаржы тұтқасының әсері;

 2. Өткізуден түсім;

 3. Өнімнің өзіндік құны;

 4. Маржиналды пайда.

Акцияның бағамдық құнының формуласын анықтаңыз: 1. Дивиденд сомасы /ссудалық проценттің орташа деңгейі;

 2. Дивиденд сомасы×ссудалық проценттің орташа деңгейі;

 3. Дивиденд сомасы-ссудалық проценттің орташа деңгейі;

 4. Дивиденд сомасы+ссудалық проценттің орташа деңгейі;

 5. Ссудалық проценттің орташа деңгейі/дивиденд сомасы.

Акционерлік капиталдың нарықтық құнын анықтаңыз: 1. Күтілетін девидендтер / пайда нормасы;

 2. Күтілетін девидендтер х пайда нормасы;

 3. Күтілетін дивидендтер - пайда нормасы;

 4. Күлтегін девидендтер + пайда нормасы;

 5. Пайда нормасы / күтілетін дивидендтер.

Қаржы тұтқасының әсерi (2- концепциясы): 1. Әр-бiр жай акцияға таза пайданың пайыздық өзгерiсi;

 2. Әр-бiр жай акцияға таза пайданың пайыздық төмендеуi;

 3. Таза пайда 5 әр-бiр жай акцияға;

 4. Таза пайда мен жай акция құнының айырмасы;

 5. Әр-бiр жай акцияға таза пайданың проценттiк артуы.

Меншiк қаражаттардың рентабельдiгiн анықтаңыз: 1. МҚР = 2/3 ЭР;

 2. МҚР = 2/3+ЭР;

 3. МҚР = 2/3:ЭР;

 4. МҚР = ЭР-2/3;

 5. Барлығы да дұрыс емес.

Акцияның нарықтық бағасын анықтаңыз: 1. Күтiлетiн дивиденттер / капитал құны + дивиденттердiң өсу қарқыны;

 2. Күтiлетiн дивидентер / капитал құны - дивидентердiң өсу қарқыны;

 3. Күтiлетiн дивидентер / капитал құны х дивидетердiң өсу қарқыны;

 4. Капитал құны/дивиденттердiң өсу қарқыны;

 5. Берілгендердің барлығы дұрыс емес.

Қаржылық тұтқаның тиiмдiлiгi және қаржылық тұтқаның тиiмдiлiгiн құрайтын көрсеткiштер: 1. Несиенi пайдаланудан алынатын жеке меншiк қаражаттар рентабелдiлiгiнен өсiм / дифференциал / тұтқалығы;

 2. Несиенi пайдаланудан алынатын қаржылық тиiмдiлiк, рентабельдiлiк;

 3. Несиенi пайдалану арқылы алынатын пайда / ИПНН;

 4. Таза рентабельдiлiктiң проценттiк өзгерiсi / шығындар;

 5. Шығындарды азайту есебiнен алынатын табыс / ИПБН.

Инвестициялық шешімдерді қабылдау қандай критерийлерге негізделеді?

Өткізу көлемі;


 1. Шығындардың өтелу мерзімінің қысқалығы;

 2. Баламалы рентабелділік;

 3. Инвестициялардың түсу мерзімі;

 4. Уақыт факторы.

 5. Берілгендердің барлығы дұрыс

Кәсiпорынға алынған қарыз қаражатының атқаратын рөлi: 1. А: Әкiмшiлiк пен акционерлер арасындағы жанжалды жұмсартады, акционерлiк тәуекелдiлік кемидi;

 2. Б: Акционерлiк тәуекелділік артады;

 3. В: Әкiмшiлiк пен акционерлер арасындағы жанжал арта түседi;

 4. Б + В;

 5. Жоғарғы аталғандардың барлығы да дұрыс емес.

Акционерлер мен әкiмшiлiк арасындағы қарама қайшылық неден туындайды? 1. Меншiкке иеліктің тең болмауынан;

 2. Акционерлерге дивиденттiң аз төленуiнен ;

 3. Кәсiпорынның пайдасының аздығынан;

 4. Өндiрiлген тауарға сұраныстың кемуiнен;

 5. Нарық сыйымдылығының азаюынан.

Нарықтық экономикада фирмалардың акционерлері мен әкiмшiлiгінің арасындағы қарама-қайшылықты татуластырудың қандай тетiктерi бар? 1. Басшыларды меншiк иелігіне қатыстыру (акцияға иелiк еткiзу);

 2. Кәсiпорын жұмыстарының бухгалтерлiк есептерiн аудиттiк тексеру арқылы басқаруды бақылау;

 3. Акционерлер жиналысында әкiмшiлiктiң жағымсыз шешiмдерiн қабылдамай тастау;

 4. Берілгендердің барлығы дұрыс;

 5. Берілгендердің барлығы дұрыс емес.

Акционерлер мен несиегерлер арасындағы жанжалға не себеп болады? 1. Берілгендердің барлығы да дұрыс

 2. Таратылмаған пайданың азаюы;

 3. Кәсiпорынның өте жоғары деңгейдегі қарыздарының болуы;

 4. Акционерлердiң ең тәуекел проектiнi таңдауы;

 5. Дивиденттiң дұрыс төленбеуі;

.

Тәжiрибелi қаржы менеджерлерiнiң ойынша пассивтегi қарыз қаражатының үлесiн қанша пайыздан асырмау керек? 1. 40%

 2. 50%

 3. 60%

 4. 35%

 5. 25%

Компанияның жаңадан акцияларды шығаруы инвесторлармен қалай бағаланады? 1. Инвесторлар жағымсыз белгi ретiнде бағалайды;

 2. Инвесторлар құптайды;

 3. Инвесторлар қажет болса акция шығаруға көмек жасайды;

 4. Инвесторлар акцияға жазылады;

 5. Берілгендердің барлығы да дұрыс.

Қаржылық тәуекел деңгейін азайту әдістері: 1. Шығын көлемін азайту;

 2. Қаржыландыру;

 3. Диверсификациялау;

 4. Несиелеу;

 5. Инвестициялау.

Инвестициялық портфелді қалыптастыру принциптері: 1. Өтімділік.

 2. Активтілік;

 3. Төлем қабілеттілік;

 4. Тұрақтылық;

 5. Несие қабілеттілік;

Қаржы ресурстары қозғалысын басқарудың тәсілдері: 1. Дисконттау;

 2. Қаржыландыру;

 3. Сақтандыру;

 4. Ынталандыру;

 5. Инвестициялау.

Инвестицияландырудың нысандары: 1. Венчурлық салымдар;

 2. Жанама салымдар;

 3. Қайырымдылық салымдар;

 4. Үлестік салымдар;

 5. Несиелік салымдар.

Спекулятивті тәуекелдікке қатысты тәуекелдікке: 1. Ссудалық;

 2. Экономикалық;

 3. Қаржылық;

 4. Көліктік;

 5. Саяси.

Комерциялық тәуекелдікке қатысты тәуекелдіктің бірі: 1. Қаржылық;

 2. Табиғи;

 3. Экономикалық;

 4. Экологиялық;

 5. Саяси.

Оқиғаның болу ықтималдығын анықтау әдістері: 1. Субьективті әдіс;

 2. Жоспарлы әдіс;

 3. Валюталық әдіс;

 4. Несиелік әдіс;

 5. Дисконттық әдіс.

Тәуекелдің мөлшерін анықтайтын критерийлер: 1. Орташа күтілетін мән;

 2. Дисперсия;

 3. Обьективті әдіс;

 4. Ақпарат;

 5. Жоғарыда аталғандар.

Тәуекелдікті басқаруға қатысты тәсілдердің бірі: 1. Тәуекел дәрежесін төмендету

 2. Тәуекелді сақтандыру

 3. Тәуекелді реттеу

 4. Тәуекелді хеджирлеу

 5. Жоғарыда аталғандар

Потенциялды дебиторларды таңдау критерийлерінің бірі: 1. Инвестицияларды жабу

 2. Клиент капиталының құрылымының дербестігі

 3. Клиенттің сенімділігі

 4. Активтерді басқару саясаты

 5. Жоғарыда аталғандар

Компанияның инвестициясының бастапқы құны 18000$. 1 жылдан соң салық салынғаннан кейін ақша қаражаттарының қорланымы-3000$. Жобаның өтелу мерзімін анықтаңыз: 1. 6 жыл

 2. 3 жыл

 3. 1жыл

 4. 4,5 жыл

 5. 2,7 жыл

Ақшалай шығыстар мен түсімдер балансының негізгі міндеті: 1. Ақша қаражаттарының түсімі мен шығыстарының дұрыстығын тексеру;

 2. Жобаның жалпы құнын анықтау;

 3. Ақша қаражаттарының болашақ өтімділігін тексеру;

 4. Уақыт аралығында құралдарды бағалау;

 5. Барлығы.

Бағалы қағаздар портфелiн басқару ненi бiлдiредi? 1. Жоспарлауды;

 2. Координациялауды;

 3. Ынталандыруды;

 4. Қаржыландыруды;

 5. Барлығы дұрс емес.

Портфельдiң әлемдiк тәжiрибедегi мақсаты: 1. Проценттердi алу;

 2. Несие алу;

 3. Табыс алу;

 4. Капиталды алу;

 5. Барлығы.

Бағалы қағаздар портфелiнiң өтiмдiлiгi түсiнiгi: 1. Бағалы қағаздар портфелiнiң ақша қаражаттарына тез айналу қабiлеттiлiгi;

 2. Портфельдiң төлем қабiлеттiлiгi;

 3. Портфельдiң несие қабiлеттiлiгi;

 4. Бағалы қағаэдар потфелiнiң тұрақтылығы;

 5. Бiреуi де дұрыс емес.

Бағалы қағаздардың инвестициялық сапасын анықтаудың критериi: 1. Өтiмдiлiктi бағалау;

 2. Төлем қабiлеттiлiгiн бағалау;

 3. Бағалы қағаздардың бағамдық құнының тұрақтылығын бағалау;

 4. Кепiлдендiрудi бағалау;

 5. Несие қабiлеттілігiн бағалау.

Бағалы қағаздардан табыс алу әдiсі: 1. Бырыңғай;

 2. Проценттiк;

 3. Жалпы;

 4. Қалқымалы ставка;

 5. Жеке.

Портфельдiк инвестиция түсiнiгi: 1. Әр түрлi инвестициялық құндылықтардың жиынтығы;

 2. Бiр компанияның бiр типтi бағалы қағаздарын сатып алу;

 3. Әр түрлi компанияның бiр типтi бағалы қағаздарын сатып алу;

 4. Әр түрлi компаниялардың активтерiн сатып алу;

 5. Барлығы.

Инвестициялық портфельдi қалыптастыру қағидаты: 1. Өтiмдiлiк;

 2. Байланыссыздық;

 3. Венчурлiлiк;

 4. Залалсыздық;

 5. Барлығы.

Тiкелей инвестицияның мақсаты: 1. Табыс табу және басқаруға қатысу құқығына ие болу мақсатында қаражат жұмсау;

 2. Табыс табу мақсатында жарғылық капиталға қаражат салу ;

 3. Басқаруға қатысу құқығына ие болу мақсатында қаражат жұмсау;

 4. Қайырымдылық нысанында қаражат жұмсау;

 5. Қаражаттарды жұмсаудың бюджеттiк әдiсi.

Инвестицияның құнын бағалауға төмендегі аталғандардың қайсысы қатысты? 1. Пайданың есепке алу мөлшерлемесi;

 2. Рентабельдiлiк деңгейi;

 3. Инвестиция құны;

 4. Балама жоба;

 5. Олардың бiреуi де емес.

Инвестицияның өтелу мерзiмi неге байланысты? 1. Шығындардың орнын толтыру уақытына;

 2. Табыс алу уақытына;

 3. Оның алғашқы инвестицияларының орнын толтыру уақытына;

 4. Рентабельдiлiк шегiнен өту уақытына;

 5. Салынған инвестиция есебiнен алынған өнiмдi сату мерзiмiне.

Инвестицияның өтелу мерзiмi қалай анықталады? 1. Алғашқы инвестиция / құнның жиналуы (накопление);

 2. Алғашқы инвестиция- құнның жиналуы;

 3. Алғашқы инвесмтиция + құнның жиналуы;

 4. Алғашқы инвестиция х құнның жиналуы;

 5. Құнның жиналуы/ ағашқы инвестиция.

Қаржы ресурстарының құрылымы: 1. Заимдар;

 2. Түсімдер;

 3. Өзіндік құн;

 4. Негізгі құралдар;

 5. Айналым құралдары.

Ағымдағы қаржы қажеттілігінің (АҚҚ) анықтамасы: 1. АҚҚ – бұл ағымдағы активтер мен кредиттік қарыздардың айырмасы;

 2. АҚҚ - бұл ағымдағы пассивтер мен кредиттік қарыздардың айырмасы;

 3. АҚҚ - бұл меншік қаражаты мен кредиттік қарыздардың қосындысы;

 4. АҚҚ - бұл активтер мен пассивтердің айырмасы;

 5. АҚҚ – бұл активтер мен меншік қаражатының айырмасы.

Таза айналым капиталын қалай анықтайды? 1. Ағымдағы активтер мен пассивтердің айырмасына тең;

 2. Ағымдағы активтер мен өзгермелі шығындардың айырмасына тең;

 3. Ағымдағы пассивтер мен тұрақты шығындардың айырмасына тең;

 4. Негізгі активтер мен меншік айналым қаражатының айырмасына тең;

 5. Жоғарыда берілгендердің бәрі де дұрыс емес.

Кәсіпорынның ағымдағы қаржы қажеттілігін (АҚҚ) жабудың дұрыс мағынасын көрсетіңіз: 1. Кәсіпорынның АҚҚ-сін жабу = Инвестицияны несиемен жабу нормасы + Инвестицияны өзін-өзі қаржыландыру нормасы ;

 2. Кәсіпорынның АҚҚ-сін жабу = Өзін-өзі қаржыландыру сомасы + Ағымдағы қаржы қажеттілігіннің сомасы;

 3. Кәсіпорынның АҚҚ-сін жабу = Негізгі активтерге жұмсалатын инвестиция сомасы - Ағымдағы қаржы қажеттілігіннің сомасы;

 4. Кәсіпорынның АҚҚ-сін жабу = Инвестицияны несиемен жабу нормасы - Инвестицияны өзін-өзі қаржыландыру нормасы;

 5. Жоғарыда келтірілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Бизнес жоспардың мазмұны: 1. Болашақ коммерциялық шаралардың негізгі аспектілерін сипаттаушы құжат ;

 2. Шараларды қаржыландыруға қажетті құжат ;

 3. Инвесторларды қатыстыруға қажетті құжат ;

 4. Кредит алуға қажетті құжат ;

 5. Барлығы да дұрыс емес.

Мүмкінді банкрот болуды болжамдауға қолданылатын бес факторлы Альтман моделінің формуласын анықтаңыз: 1. £ = 1,2х1 + 1,4х2 + 3,3х3 + 0,6х4 + 0,999х5 ;

 2. £ = 1,0х1 +1,5х2 + 2,2х3 + 0,2х4 + 0,11х5 ;

 3. £ = 1,3х1 +1,3х2 + 2,1х3 + 0,4х4 + 0,88х5 ;

 4. £= 1,5х1 + 1,2х2 + 2,2х3 + 0,5х4 + 0,77х5 ;

 5. £= 1,4х1 + 1,5х2 + 3,2х3 + 0,6х4 + 0,999х5 .

Несие төлеуге жарамдылық көрсеткiштерiнiң бiрi болып есептелiнетiндер: 1. Дебиторлық қарыздың несиелiк қарызға қатнасы;

 2. Сатудан алынған пайданың сатудан алынған түсiмге қатнасы;

 3. Активтердiң өтiмдiлiгiнiң қысқа мерзiмдi қарызына қатнасы;

 4. Берілгендердің барлығы да дұрыс;

 5. Берілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Несие төлеуге жарамдылықтың артуын қамтамасыз ететiн көрсеткіштер: 1. Дебиторлық қарыздың айналымдығының жылдамдығы;

 2. Сатудан түскен түсiмнiң өсуi;

 3. Несиелiк қарыздың айналымдығының жылдамдығы;

 4. Жоғарыда аталғандардың барлығы да дұрыс;

 5. Берілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Ұзақ мерзiмдi қарыз қаражаттарды тартудың кәсіпорынның несие төлеу қабілеттігіне әсері қандай? 1. Несие төлеуге қабілеттілігін жоғарлатады;

 2. Несие төлеуге қабілеттілігін төмендетеді;

 3. Несие төлеуге қабілеттілігіне әсер етпейдi;

 4. Берілгендердің барлығы да дұрыс;

 5. Берілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Несие төлеуге жарамдылық (қабілеттілік) көрсеткiштерiнiң төлем қабiлеттiлігiнің көрсеткiштерінен айырмашылықтары: 1. Айналым активтерiнiң өтiмдiлiгiн бағалау әдiсiмен ;

 2. Қысқа мерзiмдi қарыздарды есептеу әдiсiмен;

 3. Ағымдағы активтердi және ағымдағы қарыздарыды салыстыру әдiсiмен;

 4. Берілгендердің барлығы;

 5. Жоғарыда аталғандардың қатысы жоқ.

Айналымнан тыс активтердiң қай элементi активтердiң рентабелдiгiн бағалауда есептелінбейді? 1. Аяқталмаған құрылыс;

 2. Негiзгi құрал-жабдық;

 3. Материалдық емес активтер;

 4. Берілгендердің барлығы да дұрыс;

 5. Берілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Активтердiң рентабелдiгiн анықтаудың мақсаты? 1. А + Б + В;

 2. А: Баланстық пайданы білу;

 3. Б: Таза пайданы білу;

 4. В: Сатудан түскен пайданы білу;

 5. Аталғандардың барлығы да дұрыс емес.

Меншiк қаражатының таза рентабелдiгiнің формуласын анықтаңыз: 1. (Таза пайда / актив) х 100;

 2. (ИПНН / өндiрiс құны) х 100;

 3. (ИПНН / актив) х 100;

 4. (Актив / айналым қаражаттары) х 100;

 5. (Табыс / шығындар) х 100.

Ағымдағы активтер мен пассивтерді кешенді басқару саясаттарының бірі: 1. Агрессивті;

 2. Пропорционалды;

 3. Регрессивті;

 4. Тұрақты;

 5. Ынталандырушы.

Дебиторлық қарыздың нақты жағдайын бағалануын есептеу? 1. Үмітсіз қарыздар сомасы / дебиторлық қарыздар сомасы;

 2. Дебиторлық қарыздар сомасы / үмітсіз қарыздар сомасы;

 3. Дебиторлық қарыздар сомасы + үмітсіз қарыздар сомасы;

 4. Үмітсіз қарыздар сомасы / дебитордар қарыздың сомасы;

 5. Дебиторлық қарыздар сомасы - үмітсіз қарыздар сомасы.

Потенциалды дебиторларды таңдау критерийлері: 1. Инвестицияларды жабу;

 2. Клиент капиталының құрылымының дербестігі;

 3. Клиенттің сенімділігі;

 4. Активтерді басқару саясаты;

 5. Жоғарыда аталғандар.

Дебиторлық қарыздың анықтамасы қандай факторларға негізделеді? 1. Несиеге өткізу көлемі;

 2. Өнімді өткізу көлемі;

 3. Өнімді өткізуден түскен түсім көлемі;

 4. Өнім өндірісінің көлемі;

 5. Берілгендердің барлығы.

Өндірістің маусымдылығы және дайын өнімді өткізу қаржылық эксплуатациялық қажеттіліктерге қалай әсер ете алады? 1. Төлем қабілетсіздікті тудырады;

 2. Несие қабілетсіздігін тудырады;

 3. Рентабельсіздікті тудырады;

 4. Өтімділіктің жағдайын қиындатады;

 5. Банкроттыққа ұшыратады.

Айналым құралдарының деңгейіне қатысты альтернативті стратегия: 1. Бірыңғай;

 2. Регрессивті;

 3. Прогрессивті;

 4. Пропорцияналды;

 5. Кемімелі.

Айналым қаражатының дефицитін жабу үшін қажетті банктік несиедегі қажеттілікті қандай көрсеткіштер арқылы есептеуге болады? 1. Инвестицияларды несиелімен жабу нормасы.

 2. Қосымша құн нормасы;

 3. Экономикалық рентабелдік нормасы;

 4. Айнымалы қаражаттар айналымдылығы;

 5. Дебиторлық қарыздың айналымдылығы;

а-Альтман шоты қандай қаржылық жағдайдың мөлшерлік индикаторы болып табылады? 1. Тұрақтылық;

 2. Өтімділік;

 3. Несие қабілеттілігі;

 4. Банкроттық;

 5. Рентабелділік.

Бизнес жоспардың негізгі қаржылық көрсеткіштері: 1. Ақшалай шығыстар мен түсімдердің балансы;

 2. Салымның өтелу мерзімі;

 3. Пайданың ішкі нормасы;

 4. Қолма-қол қаражаттардың сомалық дисконтталған ағымы;

 5. Жобаның қатысушыларының сенімділігі.

Бизнес – жоспардың мазмұны: 1. Болашақ коммерциялық шаралардың негiзгi аспектiлерiн сипаттайтын құжат;

 2. Шараларды қаржыландыруға арналған құжат;

 3. Инвесторларды тарту үшiн құжат;

 4. Несие алу үшiн;

 5. Бiреуi де емес.

Бизнес-жоспардың қызметтерi: 1. Ұдайы өндiрiстiк

 2. Әлеуметтiк;

 3. Ынталандыру;

 4. Капиталды тарту құралдары ретiнде;

 5. Бақылау;

Қандай жағдайда кәсіпорынды жою туралы шешім қабылданады? 1. Егер кәсіпорынның жою құны оның экономикалық құнынан артық болса;

 2. Егер кәсіпорынның рентабелдігі нөлге тең болса;

 3. Егер кәсіпорынның шығындары алған табыстарынан артық болса;

 4. Егер кәсіпорынның активтер мен пассивтердің арасында сәйкестік болмаса;

 5. Егер кәсіпорынның өндірген өнімдеріне сұраныс болмаса.

Егер таза ақша ағымдары жыл сайын бір деңгейде болса, онда экономикалық құн қандай формула арқылы анықталады? 1. Эқ = жыл сайынғы таза ақша ағымы / капиталдың орташа өлшем құны;

 2. Эқ = бірінші жылғы таза ақша ағымы / капиталдың орташа өлшенген құны;

 3. Эқ = жыл сайынғы таза ақша ағымы / (таза пайда + амортизация төлемі);

 4. Эқ = таза ақша ағымының жылдық өсу қарқыны / капиталдың орташа өлшем құны;

 5. Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Айналым активтерін ұтымды басқарудың негізгі мақсаты: 1. А: Қордың және кредиторлық қарыздың айналым кезеңін қысқартуға тырысу;

 2. Б: Активтердің айналымдығын тездету;

 3. В: Ақша айналымының айналымдығын тездету;

 4. Г: Дебиторлық қарыздың қайтарымдылығын тездету;

 5. А +Г.

Қаржы менеджментінің негізгі қисындық топшыламасы (дилеммасы) неге байланысты? 1. Не рентабелдікті, не өтімділікті таңдауға байланысты;

 2. Активтердің өтімділігіне байланысты;

 3. Айналым қаражатының қалыптасуына байланысты;

 4. Кәсіпорынның өзгермелі және тұрақты шығындарының сәйкестігіне байланысты;

 5. Берілгендердің барлығы да дұрыс емес.

Егер кәсіпорынның ағымдағы қаржы қажеттілігін жабу көрсеткіші 1-ден кем болса, онда кәсіпорынның ағымдағы шығындарды жабу жағдайы қалай шешіледі? 1. Ағымдағы шығындарды жабу қаражатының жетіспейтіндігін және кәсіпорынның қысқа мерзімді несиеге қосымша қажеттілігін көрсетеді;

 2. Ағымдағы шығындарды жабу қаражаты жеткілікті, кәсіпорын қысқа мерзімді несиені қажет етпейді;

 3. Ағымдағы шығындарды жабу қаражаты бірқалыпты және кәсіпорынның ұзақ мерзімді несиеге қажеттілік байқалады;

 4. Ағымдағы шығындарды жабу үшін, кәсіпорын қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиені қажет етеді;

 5. Жоғарыда айтылғандардың барлығы да дұрыс емес.

Егер меншік айналым қаражаты  0 болса, онда кәсіпорынның активтерін қаржыландыру мүмкіншілігі қандай шамада болады? 1. Кәсіпорынның активтерін қаржыландыруға ресурстары жетіспейді;

 2. Кәсіпорынның меншік айналым қаражатының кәсіпорын активтерін қаржыландыруға мүмкіншілігі бар;

 3. Кәсіпорынның меншік айналым қаражаты өндіріс процесін тоқтатпауға толық жеткілікті;

 4. Кәсіпорынның меншік айналым қаражаты ресурстары оның активтерін қаржыландыруға толық жеткілікті;

 5. Жоғарыда айтылғандардың барлығы да дұрыс емес.

Лизингтік қызметтердің нысаны: 1. Қаржылық;

 2. Жеке;

 3. Несиелік;

 4. Ерікті;

 5. Үлестік.

Ипотекалық қызметтердің нысандары: 1. Айнымалы пайыздық мөлшерлемемен ипотека;

 2. Қайтармалы;

 3. Сервистік;

 4. Үлестік;

 5. Жедел.

Ипотекалық ссудалардың қандай түрлерін білесіз? 1. Стандарттық;

 2. Қайтарымды;

 3. Сервистік;

 4. Қаржылық;

 5. Жедел.

Факторингтік компаниялардың қосымша қызметтері: 1. Тәуекелді өз мойнына алу;

 2. Бизнес жоспарды құру;

 3. Несие қабілеттігін талдау;

 4. Инвестицияның бюджетін алу;

 5. Барлығы.

Факторингтік қызметтердің құны қандай элементтерден құрылады? 1. Құралдарды несиеге бергені үшін төлем;

 2. Өндіріс көлемі;

 3. Кәсіпорынның акция деңгейі;

 4. Клиенттің несие қабілеттігінің деңгейі;

 5. Клиенттің экономикалық рентабелдігінің деңгейі.

Факторингтік операцияның мақсаты: 1. Қаражатты қолмақол немесе белгіленген мерзімде алу ;

 2. Кредит беру ;

 3. Клиенттерге жеңілдік жасау ;

 4. Клиенттер арасында келісім-шарт жасау ;

 5. Аталғандардың барлығы.

Факторингтік операциялармен айналысатын мекемелер: 1. Банктің факторингтік бөлімі ;

 2. Қор биржасы ;

 3. Қаржы институттары ;

 4. Инвестициялық қорлар ;

 5. Аталғандардың барлығы да дұрыс емес.

Фирманың қаржылық эксплуатациялық қажеттілігін есептеу формуласы:

 1. ҚЭҚ = Шикізат пен дайын өнім қоры + дебиторлық қарыз – кредиторлық қарыз;

 2. ҚЭҚ = Шикізат пен дайын өнім қоры – дебиторлық қарыз – кредиторлық қарыз;

 3. ҚЭҚ = Шикізат пен дайын өнім қоры + дебиторлық қарыз + кредиторлық қарыз;

 4. ҚЭҚ = Шикізат пен дайын өнім қоры – дебиторлық қарыз + кредиторлық қарыз;

 5. Барлығы да дұрыс емес.

Қаржылық эксплуатациялық қажеттілікке қандай факторлар әсер етеді? 1. Пайдалану және өткізу циклдерінің ұзақтығы;

 2. Тауарлардың нарықтық бағасы;

 3. Бәсеке;

 4. Сұраныс пен ұсыныс;

 5. Жоғарыда аталғандар.

Инвестицияны жабудың несиелік мөлшерін (нормасын) анықтаудың дұрыс формуласын белгілеңіз: 1. ИЖНМ = Проектіні орындауға қажетті ұзақ мерзімді қарыз қаражаты / (негізгі активтерге жұмсалған инвестиция сомасы + қосымша ағымдағы қаржы қажеттілігінің сомасы) ;

 2. ИЖНМ = Кәсіпорын пассивтері / (негізгі активтер – ұзақ мерзімді несие сомасы) ;

 3. ИЖНМ = Ұзақ мерзімді қаржы / (пассивтер - активтер) ;

 4. ИЖНМ = Кәсіпорынның өзін-өзі қаржыландыру көзінің сомасы / (негізгі активтерге инвестиция сомасы - ағымдағы қаржы қажеттілігінің сомасы) ;

 5. ИЖНМ = Инвестицияны несиемен жабу нормасы - инвестицияны өзін-өзі қаржыландыру нормасы.

Оперативтік жоспар дегеніміз бұл: 1. А: Тікелей фирманың мақсатқа жетуіне байланысты қысқа мерзімді тактикалық жоспары;

 2. Б: Кәсіпорынның ұзақ мерзімді дамуының бас жоспары;

 3. В: Стратегиялық жоспардың бірінші түрі;

 4. Г: Кәсіпорынның табысын және шығысын болжау;

 5. В + Г.

Трансұлттық компанияларды қаржыландырудың негізгі көздері: 1. Халықаралық несиелер активтерінің ссудасы

 2. Ұлттық банктердің мерзімді ссудалары

 3. Спот нарығы

 4. Үлестік салымдар

 5. Ерікті салымдар

Халықаралық сауданы қаржыландыру үшін негізгі құжаттар: 1. Тратта-аудармалы вексель

 2. Жай вексель

 3. Қаржыландыру туралы бұйрық

 4. Мәлімдеуші вексель

 5. Жоғарыда аталғандар

Банкті таңдау критерийлері: 1. Банктер қызметінің табыстылығын сипаттайтын көрсеткіш

 2. Банктердің кепілі

 3. Банктердің тәуелсіздігі

 4. Банктер капиталының құрылымы

 5. Жоғарыда аталғандар

Халықаралық сауданы қаржыландырудың отандықтан ерекшелігі: 1. Қаржыландыру көзімен

 2. Салық салумен

 3. Тасымалдау қиыншылықтары

 4. Таластарды реттеу

 5. Жоғарыда аталғандар

Ипотекалық ссуда кезінде кәсіпорынның бағасын есептеу үшін сандық база: 1. Кәсіпорынның баланстық бағасы

 2. Кәсіпорынның деректі бағасы

 3. Негізгі капиталдың орташа жылдық құны

 4. Айналым капиталының орташа жылдық құны

 5. Салалық рентабельділік

Ипотекалық ссудалар бойынша есептеулер қай көрсеткішке негізделеді? 1. Кәсіпорынның құнын бағалауға

 2. Рентабельділікке

 3. Өнімді шығаруға

 4. Өзіндік құнға

 5. Табысты бағалауды болжауға

Ипотекалық ссуданың мазмұны: 1. Жылжымайтын мүлiк кепiлдiгiне берiлетiн ссуда

 2. Басқа бiреудiң мүлiгiне құқығы

 3. Несиелiк келiсiм

 4. Жылжымайтын мүлiк нысанындағы қайырымдылық жарналары

 5. Жылжымайтын мүлiк түрiндегi кепiлдендiрiлген жарналар

Ипотекалық ссуданың принципi: 1. Кепiлдiктiң жариялылығы

 2. Қарапайымдылығы

 3. Кепiлдiктiң заттылығы

 4. Кепiлдiктiң кепiлдендiрiлуi

 5. Барлығы

Ипотекалық ссудалардың кең таралған варианты: 1. Өзгермелi сомалы төлемдер ипотекасы

 2. Азайып отыратын сомалы төлемдер ипотекасы

 3. Ең аз проценттiк мөлшерлеме ипотека

 4. Ең жоғары проценттiк ипотека

 5. Пропорционалды мөлшерлеме ипотека

Лизинг түсiнiгi: 1. Перспективтi қаржыландыру әдiсi

 2. Несиелеу әдiсi

 3. Кепiлдiкке жалға беру

 4. Ынталандыру әдiсi

 5. Инвестициялау әдiсi

Лизингтiк операциялардың жiктелуi: 1. Сервистiк лизинг

 2. Арендалық лизинг

 3. Стандартты лизиг

 4. Жанама лизинг

 5. Барлығы

Қаржылық лизингтiң ерекшелiктерi: 1. Жалға берiлетiн мүлiктiң амортизациялауы

 2. Құрал –жабдықтардың қайтымдылығы

 3. Қызмет көрсетудiң сервистiгi

 4. Жалды тоқтаудың ұзақ мерзiмдiлiгi

 5. Барлығы

Оперативтiк лизингтiң ерекшелiктерi: 1. Партнерлiк қатынастардың кең шеңберi

 2. Жалға берiлетiн қүрал- жабдықтарды жөндеу

 3. Жалға берiлетiн құрал –жабдықтарды жаңарту

 4. Толық амортизация

 5. Жеке.

Басқару объектісінің қызметіне жататындар: 1. Материалдық және қаржылық ресурстардың баланстығын қамтамассыз ету;
 1. Жоспарлау;

 2. Болжау;

 3. Инвестициялық қаражаттардың баланстығын қамтамассыз ету;

 4. Барлығы да дұрыс емес.

Қаржы нарығының құрылымы: 1. А+Б+Г.

 2. А: Ссудалық капитал нарығы;

 3. Б:Тауар нарығы;

 4. В: Қор нарығы;

 5. Г: Несие нарығы;

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау кімдерге қажет: 1. Инвесторларға;

 2. Қор биржасына;

 3. Қаржы институттарына;

 4. Несие берушілерге;

 5. Барлығына да.

Өндірістік тәуекел қандай факторларға тәуелді? 1. Сұраныстың өзгермелігіне;

 2. Сұраныс пен ұсыныстың пропарционалдығына;

 3. Конъюктураға;

 4. Тауар ассортиментіне;

 5. Шығындардың тұрақтылығына.

Инвестицияның құнын бағалауға төмендегі аталғандардың қайсысы қатысты? 1. Пайданың есепке алу мөлшерлемесi;

 2. Рентабельдiлiк деңгейi;

 3. Инвестиция құны;

 4. Балама жоба;

 5. Олардың бiреуi де емес.

Инвестицияның өтелу мерзiмi неге байланысты? 1. Шығындардың орнын толтыру уақытына;

 2. Табыс алу уақытына;

 3. Оның алғашқы инвестицияларының орнын толтыру уақытына;

 4. Рентабельдiлiк шегiнен өту уақытына;

 5. Салынған инвестиция есебiнен алынған өнiмдi сату мерзiмiне.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет