Бағдарламасы «Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау»Дата11.07.2016
өлшемі157.99 Kb.
#191154
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ мЕМЛЕКЕТТІК уНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042 – _х_.2._хх__/01-2015ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы «Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау»
№ 1 басылым

__.__.2015 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК

КЕШЕНІ

«Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау»

мамандық 6М011300 – «Биология»
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015 ж
Алғысөз

ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы _ «_____» ___09__ 2015 г.

Тулеугалиева С.С., б.ғ.к., «Биология» кафедрасының доценті

2. ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Биология» кафедрасының отырысында


Хаттама № _____ «_____» ___09__ 2015 г.
Кафедра меңгерушісі __________ Р.А. Садыкова
2.2 Жаратылыс-математика ғылымдар факультетінің Оқу – әдіснемелік Бюросының отырысында
Хаттама № _____ «_____» ___09__ 2015 г.
Төраға: _______________ З.В. Абдишева, б.ғ.к., доцент

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.

Хаттама .09.2015 жыл, №

ОӘК төрағасы _______________ Г.К. Искакова

4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны


 1. Қолдану аясы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің мазмұны (модульдер)

 5. Студенттің өздік жұмыстары тақырыбының тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамассыз етілу картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

Пәннің оқу-методикалық кешеніне кіретін «Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау» пәні бойынша оқытушыға арналған пән бағдарламасы 6М011300 – «Биология» мамандығындағы магистрантарға арналған.

 1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Бұл бағдарлама «Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін оқытушыға оқу процесін ұйымдастыруға келесідей құжаттар талаптары мен ұсыныстары негізінде басқаруға мүмкіндік береді:

 • Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты МЖБС ҚР Магистратура. Негізгі ережелер 5.04.019-2011 от 07.06.2011 №261;

 • ТУП МЖБС мамандық 6М011300 – «Биология», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы, бекітілді және 31.08. 2011 жылы, № 349 енгізілді;

 • СТУ 042-1.01-2013 «Пәндік оқу-әдістемелік кешенін құрастыру мен безендіруіне жалпы талаптар» университет стандарты;

 • ДП 042-1.01-2014 «Пәндік оқу-әдістемелік кешенінің құрлымы мен мазмұны» құжаттау рәсімі. 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Мамандығы бойынша ғылыми жұмыс. Ғылыми шығармашылықтың ортақ методологиясы. Логикалық заңның өзгешеліктері. Ғылыми жұмысты жазуға дайындық және ғылыми ақпараттың жинақтау. Ғылыми жұмыстың қолжазбасын дайындау. Ғылыми шығармашылықтағы модельдеу. Биометрияның негіздері. Өңдеу және ғылыми деректердің талғап-талдап түсіндіру. Зерттеулердегі статистиканың элементтері.

3.2 Пәнді оқыту мақсаты: болашақ мамандарға ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуі үшін қажетті базалық білім мен дағдыларын қалыптастыру. Жүйелеу, кәсіби білімін кеңейту әрі бекіту, магистрантардың өз еркімен ғылыми жұмыстарды, зерттеу және тәжірибе жасай білу дағдыларын жетілдіру.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: ғылыми жұмысты ұйымдастыру мен өткізу мақсатындағы практикалық дағдыларын жетілдіру; ғылыми зерттеу саласындағы отандық және шетелдік тәжірибемен; қарастырылып отырған, тапсырылатын жұмыс бойынша арнаулы әдебиеттерді қарастыру; ғылыми әдістемелік зерттеулермен танысу; әртүрлі әдістер анализі мен мәліметтерді өңдей білуді меңгеру.

3.4 Оқыту нәтижесі:

• ғылым ұйымының негізгі зерттеу үрдісі;

• ғылыми зерттеу методологиясының негізі;

• жеке тұлғаны және ұйымды дамытудағы ғылыми зерттеу жұмысының алатын орны;

• ғылыми зерттеулер, конференциялар, семинарлар, дөңгелек столдар өткізудегі ұйымдастырудың заңдылықтары мен принціптері;

• ғылыми баяндаманың таныстырылымының өзгешеліктері, мақала және эссе.

3.5 Курстың пререквизиттері: әлем флорасы мен фаунасы, молекулярлық биология, эволюциялық ілім, білім берудегі менеджмент, биологияны оқыту әдістемесі.

3.6 Курстың постреквизиттері:

магистерлік диссертацияны ұйымдастыру және жоспарлау, ғылыми-зерттеу практика.

3.7 Жұмыстың оқу жоспарының тізімінің көшірмесі:


Кесте 1

Курс

Семестр

Кредиттер

сағат саны

қорытынды бақылау түрі

ЛК

ПЗ

ЛЗ

МӨЖ

Барлығы

1

2

3

30

15

-

90

135

емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2

Тақырыптар аты және мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтар

Ғылыми зерттеулер - ғылыми жұмыстың негізі ретінде.

Қазіргі замандағы ғылымның мәні.2

Ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері.

Ғылыми іс- әрекеттің түрлері.2

Ғылыми зерттеу барысының жалпы схемасы.

Ғылыми-зерттеу жұмысының бағдарламасын құрастыру.2

Ғылыми зерттеулердің әдістемелігі.

Теориялық және эмпирикалық зерттеулердің жалпы- ғылымилық әдістері.2

Логикалық заңдар мен ережелерді қолдану. Қорытынды пікірлер (индуктивті және дедуктивті).

2

Логикалық анықтамалар құру ережелері.

2

Ғылыми зерттеу жұмысын жазуға және ғылыми мәлімет жинауға дайындалу.

2

Практикалық сабақтар

Ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері. Ғылыми іс- әрекеттің түрлері.

2

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының сатылары. Ғылыми зерттеу барысының жалпы схемасы.

2

Ғылыми зерттеулердің жұмыс бағдарламасын құру.

1

Ғылыми зерттеулердің әдістемелігі.

Ақпараттық дерекқорлармен жұмыс жасауды жоспарлау.1

1 Аралық бақылау 1-7 апта

1

Дәріс сабақтар

Әдебиет көздерін библиографиялық іздеу. Әдебиетті зерттеу және мәліметтерді жинау.

2

Алдын ала жазуды және ғылыми мағұлматтарды дайындау. Ғылыми жұмыстың композициясы.

2

Ғылыми шығармашылықтағы модельдеу.

2

Ғылыми-зерттеулердегі математикалық модельдеу.

2

Биометрия негіздері.

2

Ғылыми деректерді өңдеу және жүзеге асыру. Зерттеулердегі статистика элементтері.

2

Компьютер және ғылыми зерттеулер.

2

Ғылыми интеллектуалды зерттеулер.

2

Практикалық скабақ

Ғылыми зерттеу жұмысын жазуға және ғылыми мәлімет жинауға дайындалу. Библиография. Жылдам оқу әдістемесі.

1

Ғылыми шығармашылықтағы модельдеу.

1

Анализ және синтез рәсімдерінің көмегімен мақсатты жүзеге асыру.

2
Эксперименталді зерттеулер нәтижесін өңдеу. Мақала жазу әдістемесі.

2
Статистикалық деректерді өңдеу.

1
2 Аралық бақылау 8-15 апта

15 МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. «Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау» тақырыбына глоссарий құрастыру

2. ҒЗЖ негізгі мақсаты, кезеңдері

3. Ғылыми зерттеу жұмысында АКТ пайдалану

4. Теориялық және эмпирикалық зерттеулердің жалпы ғылыми әдістемесі

5. Ғылыми мақала жазу әдістемесі

6. Ғылыми – зерттеу жұмысының методологиясы

7. Импакт – факторлы журналдарға мақала жазу критерилері

8. Таным философиялық әдісінің мәні

9. Қазақстан Республикасындағы ғылыми жобаларды қаржыландыру жүйесі. Қоғамдық гранттар мен қорлар. ИНТАС.

10. Тілдік және ғылыми зерттеу стилінің өзгешеліктері

11. Интернет: ғылыми мәліметтер алдудың маңызы

12. Ғылыми жұмысты дайындау, безендіру және қорғау тәсілдері

13. Іргелі зерттеулер мәні

14. Қолданбалы зерттеулер мәні

15. Зерттеудің түлері мен әдістері

16. Зерттеудің теориялық және эмпирикалық деңгейі

17. Зерттеу және өткізу кезеңдері

18. Ғылыми зерттеу кезеңінің мазмұны және мәні

19. Теориялық және эмпирикалық зерттеулерді өткізу тәсілдері

20. Қолжазбаны жазу және өңдеу;

21. Ғылыми-зерттеу тақырыбын таңдау рәсімі

22. Ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау кезеңі

23. Ғылыми зерттеудің жұмыс жоспарын құрастыру

24. Негізгі көз– ғылыми мәліметтер жинақтау

25. Ғылыми, оқу және анықтамалық-ақпараттық басылымдар түрлері

26. Әдебиеттерді талдау методикасы.

27. Ғылыми жұмыстың құрылымы.

28. Тілдік және ғылыми зерттеу стилінің ерекшеліктері.

29. Ғылыми жұмысты дайындау, безендіру және қорғау тәсілдері.

30. Жұмыстың нәтижесін қорғауды ұйымдастыру мен өткізу тәсілдері


 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3
Тақырыбы

Көрнекі құралдар, ТСО, плакаттар, қабырға суреттері

Өздігінен оқуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі


Дәріс сабақ


Практикалық сабақ

Ғылыми зерттеулер - ғылыми жұмыстың негізі ретінде.

Қазіргі замандағы ғылымның мәні.Ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері. Ғылыми іс- әрекеттің түрлері.

Плакаттар, таблицалар, схемалар

Магистерлік диссертация тақырыбы бойынша эссе жазу.

Ағымдағы бақылау

Ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері.

Ғылыми іс- әрекеттің түрлері.Ағымдағы бақылау

Ғылыми зерттеу барысының жалпы схемасы.

Ғылыми-зерттеу жұмысының бағдарламасын құрастыру.Ғылыми-зерттеу жұмыстарының сатылары. Ғылыми зерттеу барысының жалпы схемасы.

Плакаттар, таблицалар, схемалар

Биология саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарының жаңашыл әдістемесі.

Ағымдағы бақылау

Ғылыми зерттеулердің әдістемелігі.

Теориялық және эмпирикалық зерттеулердің жалпы- ғылымилық әдістері.Ағымдағы бақылау

Логикалық заңдар мен ережелерді қолдану. Қорытынды пікірлер (индуктивті және дедуктивті).

Ғылыми зерттеулердің жұмыс бағдарламасын құру.

Плакаттар, таблицалар, схемалар

Биология ғылыми-зерттеу жұмыстарына

АКТ қолдану әдістемесі.

Интернет: ғылыми мәліметтерді алудағы рөлі.


Ағымдағы бақылау

Логикалық анықтамалар құру ережелері.

Ғылыми зерттеулердің әдістемелігі.

Ақпараттық дерекқорлармен жұмыс жасауды жоспарлау.Плакаттар, таблицалар, схемалар

Ағымдағы бақылау

Ғылыми зерттеу жұмысын жазуға және ғылыми мәлімет жинауға дайындалу.

1 Аралық бақылау 1-7 апта

Әдебиет көздерін библиографиялық іздеу. Әдебиетті зерттеу және мәліметтерді жинау.

Ғылыми зерттеу жұмысын жазуға және ғылыми мәлімет жинауға дайындалу. Библиография. Жылдам оқу әдістемесі.

Плакаттар, таблицалар, схемалар

Ғылыми мақала жазу әдістемесі.

Импакт-факторы бар журналдарға мақала жазу ережелері.Ағымдағы бақылау

Алдын ала жазуды және ғылыми мағұлматтарды дайындау. Ғылыми жұмыстың композициясы.

Ғылыми шығармашылық

тағы модельдеу.Плакаттар, таблицалар, схемалар

Ағымдағы бақылау

Ғылыми шығармашылықтағы модельдеу.

Анализ және синтез рәсімдерінің көмегімен мақсатты жүзеге асыру.

Плакаттар, таблицалар, схемалар

Ғылыми зерттеу тілінің және стилінің ерекшеліктері . Ғылыми жұмыстарды дайындау, безендіру және қорғау.
Ғылыми-зерттеулердегі математикалық модельдеу.

Қазақстан Республикасындағы ғылыми жобаларды қаржыландыру жүйесі. Қоғамдық гранттар мен фондтар.
Биометрия негіздері.

Эксперименталді зерттеулер нәтижесін өңдеу. Мақала жазу әдістемесі.

Плакаттар, таблицалар, схемалар
Ғылыми деректерді өңдеу және жүзеге асыру. Зерттеулердегі статистика элементтері.

Магистерлік диссертация бойынша үштілділік глоссарий құрастыру (қолданатын негізгі және арнайы терминдер мен түсініктер).
Компьютер және ғылыми зерттеулер.

Статистикалық деректерді өңдеу.

Плакаттар, таблицалар, схемалар
Ғылыми интеллектуалды зерттеулер.

2 Аралық бақылау 8-15 апта


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАССЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 4
Оқулық, оқу-әдістемелік құралдардың атауы


экземп.

саны

магис.

саны

Қамтамассыз етілуі, %

Е. С. Асқаров Ғылыми зерттеудің негіздері.-Алматы – 2005. 182 б.

1

3

50

Архангельский С.Н. Лекции по научной организации учебного процесса в выс-шей школе. – М.: Высш. шк., 1970. – С. 115-173

1

3

50

Варшавский К.М. Организация труда научных работников. – М., Экономика, 1975. – 109 с.

1

3

50

Куравлев В.П., Цынура А.А., Демишева Е.Ф. Основы научного исследования / Методические указания для студентов хим. и др. ест. факультетов. – Караганда, 1983

1

3

50

Обризон Н.М. Как сгруппировать литературу в библиографических списках к научной работе. // Библиография, 1993. – С. 25-33.

1

3

50

Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1998. – 400 с.

1

3

50

Плохинский Н.А. Биометрия. – М.: Изд-во Московского университета, 1970. – 367 с.

1

3

50

Система организации НИРС в ВУЗах страны (сборник статей). – М.: Высш. шк., 1984. – С. 81-85.

1

3

50

Веников В.А. Теория подобия и моделирования / М.: Высшая школа 1986 г. 480с.

1

3

50

Лебедев А.Н. моделирование в научно-технических исследованиях / М.: Радио и связь 1989 г. 224с

1

3

50

Батороев К.Б. Аналогии и модели в познании / Новосибирск. Наука 1981 г. 320с.

Основы теории подобия и моделирования (терминология) / М.: Наука 1973 г. 25с.1

3

50


8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер мен ресурстар

8.1.1 Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А., Ғылыми зерттеулердің негіздері. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2005ж. 182б.

8.1.2 Аскаров Е.С. О научной работе. Руководство для аспирантов, соискателей магистров. – Алматы: Домино, 2002, 187с.

8.1.3 Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дәулетқұлов А.Б. Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30 сабақ.-Алматы: ИНТ, 2004, 436б.

8.1.4 Койшибаев Б.А. Педагогический мониторинг комплексного образования. – Алматы, «ҒЫЛЫМ», 2002, 155с.

8.1.5 Архангельский С.Н. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе. – М.: Высш. шк., 1970. – С. 115-173.

8.1.6 Куравлев В.П., Цынура А.А., Демишева Е.Ф. Основы научного исследования / Методические указания для студентов хим. и др. ест. факультетов. – Караганда, 1983.

8.1.7 Обризон Н.М. Как сгруппировать литературу в библиографических списках к научной работе. // Библиография, 1993. – С. 25-33.

8.1.8 Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1998. – 400 с.

8.1.9 Плохинский Н.А. Биометрия. – М.: Изд-во Московского университета, 1970. – 367с.

8.1.10 Система организации НИРС в ВУЗах страны (сборник статей). – М.: Высш. шк., 1984. – С. 81-85.

8.1.11 Веников В.А. Теория подобия и моделирования / М.: Высшая школа 1986 г. 480с.

8.1.12 Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях / М.: Радио и связь 1989 г. 224с.

8.1.13 Батороев К.Б. Аналогии и модели в познании / Новосибирск. Наука 1981 г. 320с.


8.2 Қосымша әдебиеттер мен ресурстар

8.2.1 Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М., 2007.

8.2.2 Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

8.2.3 https://www.youtube.com/watch?v=82ZywNS-8wI видео о научных методах познания.8.2.4 Саврушева М. Философия науки и техники. Учебное пособие для магистрантов. Интернет – ресурс.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет