Балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру «Дидактика»бет1/5
Дата18.10.2022
өлшемі0.51 Mb.
#462915
  1   2   3   4   5
Áàëàëàðäû? æåêå åðåêøåë³êòåð³í åñêåðó «Äèäàêòèêà» 2


«Әрекеттегі педагогика» тұжырымдамасын жасаған педагогты табыңыз Лай


«Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, әрбір оқушыны есте ұста» -дидактикалық ережесіне қатысты принципті табыңыз Балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру
«Дидактика» терминін енгізген педагогты атап беріңіз Ратке
«Педагогика» терминінің мағынасын түсіндіріңіз бала жетектеуші
«Педагогикалық процесс» ұғымын кім енгізгенін анықтаңыз Каптерев
Ағымдық бақылау
Ағымдық, аралық, қорытынды бақылауды топтастырыңыз Бақылау түрлері
Адамгершілік мазмұны бар әңгіме әдісін белгілеңіз Сананы қалыптастыру
Адамгершілік тәрбиесі, ақыл-ой тәрбиесі, еңбек тәрбиесін бір жүйеге келтіріңіз Тәрбие түрлері
Адамгершілік тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі құралын көрсетіңіз Этикалық әңгіме
Адамға әсер ететін қозғаушы күшті табыңыз Фактор
Адамзат тарихындағы педагогикалық идеялар мен мектептердің қалыптасуын зерттейтін педагогиканың бөлімін көрсетіңіз Педагогика тарихы
Адамның қоғамдық мәнін ашатын ұғымды көрсетіңіз Тұлға
Адамның қоршаған орта жағдайларына ыңғайлануы қалай аталатынын анықтаңыз Әлеуметтік бейімделу
Адамның өз тұлғасын қалыптастыруға, өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өз қабілеттерін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты іс-әрекетін бір жүйеге топтастырыңыз Өзін-өзі тәрбиелеу
Адамның өз іс-әрекеттерін, психикалық процестері мен көңіл-күйін реттеуі қалай аталатынын анықтаңызӨзін-өзі бақылау
Адамның өзін басқа адамдармен салыстыруы қалай аталатынын анықтаңыз Өзін-өзі бағалау
Адамның өзіне өзі берген қысқа, үздік-үздік үкімі қалай аталатынын анықтаңыз Өзіне-өзі бұйыру
Адамның өзінің қателіктерін, кемшіліктерін өзгертуі қалай аталатынын анықтаңыз. Өзін-өзі түзету
Акселерация дегенді қалай түсінесіз Дене және психикалық дамудың шапшаңдығы
Ақиқатты дүниеге, ондағы адамның орнына, оны қоршаған болмысына және өз-өзіне қарым-қатынасына деген көзқарастар жүйесін топтастырыңыз Дүниетаным
Ақыл ойында ауытқушылық бар балаларға білім беруді зерттейтін педагогиканың бөлімін көрсетіңізОлигофренопедагогика
Ақыл-ой тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі құралын табыңыз Мектептегі оқыту
Алғашқы ғылыми педагогикалық еңбекті табыңыз Ұлы Дидактика
Алғашқы Педагогика оқулығының авторын көрсетіңіз Жұмабаев
Алғашқы Психология оқулығының авторын көрсетіңіз Аймауытов
Анатомиялық-физиологиялық тума қабілеттер қай факторға жататынын табыңыз Тұқым қуалаушылық
Англияда пайда болған оқыту түрін анықтаңыз Өзара бірлесіп оқыту
Анкета әдісінің жетістігіне сипаттама беріңіз Аз уақыт жұмсалады
Арнайы белгілері арқылы құрастырылған жүйені көрсетіңіз Жіктеу
Ата-аналарға арнап ашық сабақтар ұйымдастырылатын формасын табыңыз Ашық есік күні
Ата-аналармен дербес жұмыс формасын белгілеңіз Педагогикалық консультация
Ата-аналармен жүргізілетін дәстүрлі жұмыс формасын анықтаңыз Ата-аналар жиналысы
Аттестациялау комиссиясының негізгі шешімін сипаттаңыз Біліктілік санат беру
Аудио, видео құралдар қай әдіске жататынын көрсетіңіз Көрнекілік
Ауызша, жазбаша бақылауды топтастырыңыз Бақылау әдістері
Ауызша, жазбаша жаттығулар орындау қай әдіске жататынын көрсетіңіз Практикалық
Әдіснама терминінің мағынасын түсіндіріңіз әдіс туралы ғылым
Әдістің жеке көрінісін табыңыз Тәсіл
Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субьектісін анықтаңыз Тұлға
Әңгіме әдісінің жетістігіне сипаттама беріңіз Тікелей қарым-қатынас жасау
Әр сабақта оқушылардың білімін, біліктілігін, дағдысын жүйелі түрде бақылап отыру қалай аталатынын табыңыз
Әрбір елдердегі білім беру мен тәрбие жүйесін зерттейтін педагогиканың бөлімін анықтаңызСалыстырмалы педагогика
Бала құқығын қорғайтын халықаралық құжатты табыңыз Бала құқығы туралы конвенция
Балалар ұжымы технологиясының негізі жайлы А.С.Макаренконың еңбегін табыңыз Ұстаздық дастан
Балаларды оқыту және тәрбиелеу жас ерекшеліктеріне негізделген дидактика принципін көрсетіңізТабиғи үйлесімділік
Балалардың ақыл-ой күші мен интеллектуалдық қабілеттерін дамыту - қай тәрбиенің міндеті екенін анықтаңыз Ақыл-ой
Балалардың мамандықты саналы таңдауларын қалыптастыру - қай тәрбиенің міндеті екенін анықтаңыз Еңбек
Балалардың салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру - қай тәрбиенің міндеті екенін анықтаңыз Дене
Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту - қай тәрбиенің міндеті екенін анықтаңыз Эстетикалық
Баланың анатомиялық, физиологиялық, психологиялық қасиеттерінің өмірдің белгілі бір кезеңіне сәйкес келуі қалай аталатынын көрсетіңіз Баланың жас ерекшеліктері
Басқарылатын жүйенің жай-күйін сипаттайтын, сондай-ақ оны дамыту мен жақсарту үшін қолданылатын пайдалы мағлұматтар, деректер, мәліметтер жиынтығын бір жүйеге келтіріңіз Ақпарат
Басты роль – білім беру, мұғалімнің іс-әрекеті болатын оқыту жүйесін сипаттаңыз Дәстүрлі
Басты роль – оқу, баланың іс-әрекеті болатын оқыту жүйесін сипаттаңыз Педоцентристік
Белсенді ата-аналардан тұратын қоғамдық органдыанықтаңыз Ата-аналар комитеті
Бүкіл сыныптың мұғалімнің басшылығымен сабақтағы жұмысы қалай аталатынын табыңызФронтальдық
Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттарды атап беріңізОқу жоспары, оқу бағдарламасы, білім стандарты
Білім беру мазмұнына анықтама беріңіз «нені оқыту керек?» деген сұраққа жауап береді
Білім беруде материалистік және формальдық теориялардың бірлігін жақтаған педагогты көрсетіңізУшинский
Білім беруде материалистік теорияны жақтаған педагогты көрсетіңіз Коменский
Білім беруде формальдық теорияны жақтаған педагогты көрсетіңіз Песталоцци
Білім беруді жүзеге асыру жолын анықтаңыз Оқыту
Білім, сенім, сезім, көзқарас – бір жүйеге келтіріңіз Дүниетаным компоненттері
Бірінші санатты беретін аттестациялық комиссияны көрсетіңіз Облыстық
Гипотеза терминінің мағынасын табыңыз Тексеруді кажет ететін болжам
Гуманизм деген сөздің мағынасын көрсетіңіз Адамға деген сүйіспеншілік
Ғылымның зерттеуге алатын саласын табыңыз Обьекті
Ғылымның мәнін құрайтын негізін анықтаңыз Пәні
Дайын жауаптарды таңдайтын анкета түрін табыңыз Жабық
Даму нәтижесінде жеке тұлғаның қасиеттер мен сапаларға ие болуы ұшырауы қалай аталатынын анықтаңызҚалыптасу
Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі құралын белгілеңіз Спорттық ойындар
Дидактика нені зерттейтінін табыңыз білім беру мен оқытудың негіздерін
Дидактикаға сипаттама беріңіз оқыту мен білім беру теорияларымен айналысатын педагогиканың саласы
Дидактикалық ойындар қай әдіске жататынын көрсетіңіз Практикалық
Дидактикалық принциптерге не жатпайтынын табыңыз үздіксіздік
Дидактикалық тестке анықтама беріңіз Стандарттандырылған тапсырмалар жиынтығы
Дидактиканың категориясын атап беріңіз Оқыту процесі
Дидактиканың «Алтын ережесін» жасаған атақты педагогты белгілеңіз Коменский
Дидактиканың «атасы» деп есептелетін педагогты көрсетіңіз Коменский
Дидактиканың зерттейтін пәнін анықтаңыз білім беру, оқыту
Дидактиканың негізгі категорияларын атап беріңіз оқу, оқыту, білім беру
Дүниетанымға анықтама беріңіз Адам санасының ерекше айрықша формасы
Дүниетанымды қалыптастырудың негізгі құралын анықтаңыз
Еркін диалогқа негізделген зерттеу әдісін анықтаңыз әңгіме
Естуінде ауытқушылықтар бар балаларға білім беруді зерттейтін педагогиканың бөлімін белгілеңізСурдопедагогика
Еш қасиеттері ескерілмеген адамзат өкілін атап беріңіз Индивид
Жақсы ұйымдасқан ұжымның белгісін көрсетіңіз Өзін-өзі басқару
Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас адамгершілік тұлғаны қалыптастыру - қай тәрбиенің міндеті екенін анықтаңыз Адамгершілік
Жалпы әдістің бөлігі, арнайы әрекет қалай аталатынын табыңыз Тәрбие тәсілі
Жанұя тәрбиесінің құқықтық негізін анықтаңыз «Бала құқығы туралы конвенция»
Жанұямен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыстың ең тікелей формасына сипаттама беріңізАта-аналар жиналысы
Жас ұрпақтың әлеуметтік тәжірибені меңгеруін сипаттаңыз Білім алу
Жаттығу әдісіне жатпайтын әдісті көрсетіңіз Жіктеу
Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс қандай әдістер тобына жататынын табыңыз:
Жеке пәндерді оқыту әдістемесін зерттейтін педагогиканың бөлімін белгілеңіз Методика
Жеке тұлғаны әлеуметтендірудің маңызды факторын белгілеңіз Ұжым
Жеке тұлғаның анатомиялық-физиологиялық өзгерістерге ұшырауы қалай аталатынын анықтаңызДаму
Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін макрофакторларды атап беріңіз Ел, мемлекет, этнос, қоғам
Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін мегафакторларды атап беріңіз Космос, планета, әлем
Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін мезофакторларды атап беріңіз Тұрғылықты жері, ауылы, қаласы
Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін микрофакторларды атап беріңіз Отбасы, туыстары, көршілері, достары
Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі обьективті факторларын атап беріңізТұқымқуалаушылық, орта, тәрбие
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін сыртқы факторларды атап беріңіз Тәрбие, орта
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін ішкі факторларды атап беріңіз Сезім, қажеттілік
Жеке тұлғаның қалыптасуына адамдардың үлкен тобының әсер етуі қалай аталатынын көрсетіңізМезофактор
Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін биологиялық фактор ұшырауы қалай аталатынын анықтаңызТұқым қуалаушылық
Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін факторлардың ішіндегі ең маңыздысын табыңыз Тәрбие
Жеке тұлғаның қалыптасуына бүкіл қоғамның әсер етуі қалай аталатынын көрсетіңіз Макро фактор
Жеке тұлғаның қалыптасуына үй-ішінің әсер етуі қалай аталатынын көрсетіңіз Микро фактор
Жеке тұлғаның маңызды белгілерін атап беріңіз Саналылығы, жауапкершілігі, даралығы
Жеткіншек жастағы акселерацияға анықтама беріңіз Баланың физиологиялық дамуының шапшаңдығы
Жоғары санатты беретін аттестациялық комиссияны көрсетіңіз Республикалық
Жоғары сынып оқушысының басқа нәрсеге қатынасын анықтауда ең алдымен не әсер ететінін табыңыз өз пікірі
Жіктеу дегенді қалай түсінесіз? Арнайы белгілері арқылы құрастырылган жүйе
Заттар мен құбылыстарды мақсатты зерттеу әдісін көрсетіңіз бақылау
Зерттелушінің көзқарасын білу мақсатымен баяндау әдісіне құрылған зерттеу әдісін анықтаңыз сұқбат
Зерттеу обьектісі өзімен ұқсастық қатынастағы басқа бір обьектімен алмастырылатын зерттеу әдісін анықтаңыз Модельдеу
Зерттеу обьектісін қайта құруға бағытталған эксперименттің түрін анықтаңыз Қалыптастырушы
Зерттеу обьектісінің бастапқы күйін белгілеп көрсететін эксперименттің түрін анықтаңыз Анықтаушы
Зерттеу процесі туралы ілімді табыңыз Әдіснама
Зерттеуші басқа бір адамдардың көмегімен жүргізетін бақылаудың түрін көрсетіңіз Жанама
Зерттеуші-мұғалім өзі жүргізетін бақылаудың түрін көрсетіңіз Тікелей
Зерттеушінің қатысуынсыз педагогикалық жүйе қозғалысын көрсету үшін қолданылатын әдісті анықтаңызБолжау
Индивид тұлғасының психикалық ерекшілігі, қайталанбастығы қалай аталатынын анықтаңыз Даралық
Инновация терминінің мағынасын белгілеңіз Жаңашылдық, жаңалық
Инновацияның негізгі критериін анықтаңыз Жаңашылдық
Кең мағынадағы тәрбиеге талдау жасаңыз Белгілі бір әлеуметтік қызметтер атқаратын қоғамдық құбылыс
Кең тараған, ең тиімді оқыту әдісін табыңыз сөздік
Көп элементтердің қосылуын сипаттаңыз Жүйе
Көрнекілік әдістер тобын белгілеңіз демонстрация, иллюстрация, бақылау
Көруінде ауытқушылық бар балаларға білім беруді зерттейтін педагогиканың бөлімін көрсетіңізТифлопедагогика
Қазақ хрестоматиясы еңбегінің авторын көрсетіңіз Алтынсарин
Қазақстанда кез келген білім беру мекемелерінде білім беру мазмұны сәйкес болуы керек нормативті құжатты табыңыз Білім беру стандарты
Қазақстанда педагогиканың негізін салушы педагогты анықтаңыз Алтынсарин
Қазіргі жанұяның тәрбие мәселесін шешудегі ерекшелігіне сипаттама беріңізБілім және жалпы мәдени деңгейінің артуы
Қазіргі заманғы дамыта оқыту теориясының негізін салғандарды көрсетіңіз Занков
Қазіргі мектепте оқытудың жетекші формасын көрсетіңіз Сабақ
Қазіргі оқыту процесінде негізгі рольді кім атқаратынын табыңыз мұғалім
Қайта тәрбиелеуде не ескерілетінін табыңыз Психологиялық ерекшеліктері
Қалыптасқан обьективті шындық қалай аталатынын табыңыз Заң
Қандай да болсын жүйе жағдайының өзгеруін анықтаңыз Процесс
Құбылыстардың өсуін не төмендеуін анықтау үшін қолданылатын әдісті анықтаңыз Ранжирлеу
Мадақтау, ризалық, жазалау әдістерін топтастырыңыз Ынталандыру
Макаренко ұжымның дамуының неше сатысын көрсеткенін табыңыз Үш
Мақсат пен міндетті қоюмен байланысты адамның табиғи қасиеті қалай аталатынын анықтаңыз Белсенділік


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет