Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеттеріДата13.06.2016
өлшемі207.05 Kb.
«Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға тапсыруға арналған бағдарламалық сұрақтар 2007-2008 оқу жылы

 1. Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеттері

 2. Басқару табиғаты және менеджмент эволюциясы


 3. Басқарудағы табиғат пен қоғам заңдары

 4. Басқарудағы жүйелік тәсіл

 5. Басқарудың экономикалық механизмі

 6. Экономикалық процестерді басқарудың психологиялық мәні

 7. Ұйым түсініг және оның түрлері

 8. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

 9. Функции менеджмента: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау

 10. Ұйымды стратегиялық басқару

 11. Қаржы институттарындағы стратегиялық менеджмент

 12. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару

 13. Салық менеджменті

 14. Кәсіпкерліктегі тәуекелді басқару

 15. Менеджменттегі коммуникациялар

 16. Ақпараттық ағындар параметрлері бойынша басқарудың жүйелерін жобалау

 17. Басқару шешімдерін қабылдау процесі

 18. Топтық динамика және персоналды басқару

 19. Лидерлік, билік және ықпал ету теориялары

 20. Кәсіпорындағы жанжалды басқару

 21. Басқару этикасы және ұйымдық мәдениет

 22. Өндірістік менеджменттің мәні және функциялары

 23. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы, оны жетілдіру жолдары

 24. Өндірістік процесс және оны ұйымдастырудың ұтымды ұстанымдары.

 25. Өндірістік процесті ұйымдастырудың формалары.

 26. Өндірісті ұйымдастырудың ағындық әдістері

 27. Ағындық линияның сипаттары. Ағынды линияның параметрлерін есептеу

 28. Өндірісті ұйымдастырудың партиялық әдістері

 29. Өндірісті ұйымдастырудың жеке әдістері

 30. Өндірістік цикл, оның құрылымы, оның ұзақтығын анықтайтын факторлар

 31. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру

 32. Кәсіпорынның сайман шаруашылығын ұйымдастыру

 33. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру

 34. Зауыт ішіндегі көлік шаруашылығын ұйымдастыру.

 35. Материалды-техникалық қамтамасыз етуді және қойма шаруашылығын ұйымдастыру

 36. Кәсіпорындағы инновациялық қызметті басқару

 37. Кәсіпорындағы өнім сапасын басқару

 38. Кәсіпорындағы басқару мен жоспарлаудың кестелі әдістерін қолдану

 39. Кәсіпорындағы өндірісті жоспарлау

 40. Өнімді өткізуді басқару

 41. Өндірісті оперативтік басқару

 42. Тұрақты және жобалау қызметi: ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

 43. Жобаның табыстылығының триплетi: мерзiмi, сапасы және бюджет.

 44. Жобаны басқарудың жалпы басқарумен байланысы.

 45. Жоба кезеңдерi: инициация, орындау, аяқтау.

 46. Жобаға қатысушылардың келiспеушiлiктерi.

 47. Жоба менеджерiнiң жеке қасиеттерi.

 48. Жобаның өмiрлiк циклi.

 49. Жобаны басқару функциялары.

 50. Жобаны басқарудың қосалқы жүйелерi.

 51. Жоба типтерiн жiктеу.

 52. Жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы.

 53. Жобалау-бағыт беру құрылымы.

 54. Матрицалық ұйымдастырушылық құрылым: әлсiз матрица, теңдестiрiлген матрица, күштi матрица.

 55. Жобаны таңдау әдiстерi және критерийлерi.

 56. Жұмыстың иерархиялық құрылымы (WBS).

 57. Диаграммалық және кестелік әдiстер.

 58. Жобаның құнын басқарудың негiзгi принциптерi.

 59. Жоба жоспарын орындау.

 60. Персоналды басқару түсінігі, оның құрамы мен мақсаты. Персоналды басқаруға енетін қызметтің негізгі бағыттары.

 61. Персоналды басқару әдістері - әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік-психологиялық.

 62. Персонал қызметі және оның негізгі міндеттері. Персонал қызметінің функциялары.

 63. Персоналды жоспарлау. Кадрлық жоспарлаудың негізгі кезеңдері: жұмыс күшіне деген қажеттілікті жоспарлау, жұмыс күшін тарту және босату, кадрлар біліктілігін жетілдіру, оларды пайдалану және т.б. жоспарлау.

 64. Кадрлық жоспарлаудың деңгейлері. Оперативті, тактикалық және стратегиялық жоспарлаудың мәні.

 65. Персонал маркетингі. Персоналды басқарудағы маркетинг маңызы және оның негізгі сипаттамалары.

 66. Персоналды жинақтау, іріктеу және қабылдау процесі. Персоналды тарту көздері.

 67. Персоналды жинақтау және іріктеудің негізгі кезеңдері.

 68. Персоналды таңдау және кәсіби бағыттау. Персоналды таңдау және жұмыс орнына белгілеу.

 69. Қызметкерлер еңбегінің нәтижелерін бағалау. Қызметкерлер еңбегінің нәтижелерін бағалау әдістерінің жіктелуі.

 70. Персоналды жұмыстан босату және оның себептері. Персоналды жұмыстан босату түрлері.

 71. Адам ресурстарын дамыту немесе персоналды оқыту процесі. Персоналды оқыту әдістері және олардың сипаттамалары.

 72. Персоналдың іскерлік мансабын басқару. Мансаптың негізгі кезеңдері және олардың сипаттамалары.

 73. Жұмыс бабы бойынша персоналды жоғарылатуға резервтерді дайындау және оны басқару. Резервке деген ұйым қажеттілігін жоспарлау.

 74. Персоналды мотивациялау және ынталандыру. Адам қажеттіліктерінің сипаттамалары. Персоналды ынталандыру қажеттілігі мен мәні.

 75. Қызметкерлер еңбегінің өтемақы жүйесі. Еңбек ақы төлеудің тарифті жүйесі.

 76. Еңбек ақы төлеудің формалары мен жүйелері. Кесімді және уақыт бойынша төленетін еңбек ақы түрлері.

 77. Ұйым персоналының сандық және сапалық мінездемелері.

 78. Ұйымды басқаруға персоналдың қатысуы. Персоналды басқару жүйесінің ұйым мақсаттарымен өзара байланысы.

 79. Адам ресурстарын басқарудағы шетелдік тәжірибе. Басқарудың американдық және жапондық әдістерінің ерекшеліктері.

 80. Персоналды басқару аудиті. Персоналдың кадрлық потенциалының аудит мақсаты.

 81. Инновациялық қызметтің объектілері мен субъектілері

 82. Инновациялық процесстің мазмұны және негізгі этаптары.

 83. Инновациялық процесстердi ұйымдастырудың түрлерi мен әдiстерi. Инновациялық процесстерді интегралды, параллелді және тізбекті ұйымдастыру әдістері.

 84. Инновациялық стратегия түсiнгi, ерекшелгi және оның түрлерi. Шабуылдаушы, қорғанушы және иммитациялық инновациялық стратегиялар. Инновациялық және зерттеу жұмыстарын жүргiзушi кәсiпорындар стратегиясы – эксплерент стратегиясы

 85. Қорғанушылвр стратегиясы - маманданбаған бизнес саласындағы коммутант фирмалардың стратегиясы.

 86. Имитациялық стратегия - жаппай өндiрiс саласындағы виоленттер стратегиясы.

 87. Өнiм дифференциациясы және рынокты сегметтеу стратегиялары – патиенттiк фирмалар стратегиясы

 88. Инновациялық процесстердiң басқа да өкілдері: бизнес-періштелер, алтын жағалылар, интрапренерлер және антропренерлер.

 89. Интеллектуалды меншік түсінігі.

 90. Венчурлы компанияның өмір циклінің негізгі кезеңдері

 91. Инновациялық саладағы мемлекеттiң орны және инновациялық саясат. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу.

 92. Қазіргі күнгі Қазақстандағы инновациялық саланың даму деңгейі

 93. Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық жүйесiнiң қалыптасуы мен дамуы.

 94. Иновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру: технопарктер, бизнес-инкубаторлар және технополистердегi инновациялық процесстердiң жүзеге асырылуы.

 95. Интеллектуалды меншікті бағалау.

 96. Кәсіпкерлік қызмет түсінігі және түрлері

 97. Кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары

 98. Кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-экономикалық нысандары

 99. Жеке кәсіпорынды құру

 1. Кәсіпорынның банкроттылығы және жойылуы

 2. Кәсіпкерлікті қаржылық қамтамасыз ету

 3. Қор нарығындағы операциялар арқылы қаржыландыру

 4. Бизнес-жоспардың құрылымы мен мазмұны.

 5. Ұйымдастыру жоспары

 6. Қаржылық жоспар

 7. Корпоративтік басқару

 8. Корпоративтік кодекс

 9. Қазақстанда жеке, шағын және ірі бизнесті бағалау

 10. Стратегиялық менеджменттің пәні және мазмұны

 11. Компания жағдайын стратегиялық талдау

 12. Компанияның бәсекелестік стратегиялары

 13. Диверсификациялаудың корпоративтік стратегиялары

 14. Стратегиялық өзгерістерді басқару

 15. Стратегияны жүзеге асырудағы стратегиялық басшылық пен мәдениеттің ролі«Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистратураға түсу үшін арналған сұрақтары

 1. Баланс және оның құрылымы.

 2. Қаржылық есепті ұйымдастыру.

 3. Инвестициялар есебі.

 4. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі

 5. Ұйымдардың қаржылық есеп беруі.

 6. Дебиторлық қарыздар есебінің аудиті.

 7. Аудиттің мақсаты мен міндеттері.

 8. Баланстағы шаруашылық операциялар әсерінен болатын өзгерістер.

 9. Аудит түрлері.

 10. Бухгалтерлік есеп әдісінің элементтері және олардың сипаттамалары.

 11. Кірістер мен шығыстар есебі

 12. Аудиттің мәні және қағидалары

 13. Бағалау және калькуляциялау.

 14. Негізгі құралдарды түгендеу.

 15. Аудитордың құқықтары мен міндеттері.

 16. Өндірітік есеп шоттары

 17. Амортизация есептеу әдістері.

 18. Ақша қаражаттары бойынша жүргізілетін операциялар есебі.

 19. Бухгалтериядағы тауарлық-материалдық қорлар есебінің аудиті.

 20. Материалды емес активтер есебі.

 21. Өндірістік шығындар есебінің нормативті әдісі.

 22. Ұзақ мерзімді активтер.

 23. Аудиторлық тексеру жүргізу кезеңдері.

 24. Бухгалтерлік есеп пәні және әдістері.

 25. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жөніндегі» заң.

 26. Дебиторлық борыштар есебі.

 27. Негізгі құралдар амортизациясының есебі.

 28. Тауарлық-материалдық қорлар есебі.

 29. Түгендеу, оны жүргізу тәртібі.

 30. Тауарлық-материалдық қорларды бағалау әдістері.

 31. Жинақтау және талдамалы есеп.

 32. Капита есебі.

 33. Ақша қаражаттар операциялар есебінің аудиті.

 34. Ұлттық бухгалтерлік есеп стандарттары.

 35. Сыртқы аудит және оның мәні.

 36. Негізгі құралдарды бағалау және қайта бағалау

 37. Негізгі құралдар есебінің аудиті.

 38. Қысқа мерзімді қарыздар есебі.

 39. Өндірістік шығындар есебінің тапсырыстық әдісі.

 40. Еңбек ақы төлеу бойынша есеп айырысулар есебі.

 41. Бюджетпен есеп айырысу есебі.

 42. Негізгі құралдарды жөндеу шығындары есебінің аудиті.

 43. Қаржылық есеп берудің негізгі формалары

 44. Өндірістік шығындар есебінің тапсырыстық әдісі.

 45. Кассалық шоты бойынша операциялар есебі.

 46. Еңбек ақы төлеу формалары мен түрлері

 47. Материалды емес активтерді түгендеу.

 48. Өндірістік шығындар есебінің қарапайым әдісі.

 49. Ішкі аудит және оның ерекшеліктері.

 50. Материалды емес активтердің есептен шығарылуы есебінің аудиті.

 51. Ұзақ мерзімді қарыздар есебі.

 52. Өндірістік шығындардың жіктелуі.

 53. Басқару есебін ұйымдастыру.

 54. Есеп айырысуды түгендеү

 55. Аудитордың қорытынды есебі.

 56. Кассалық операциялар есебінің аудиті.

 57. Аудитордың құқықтары мен міндеттері.

 58. Бюджетпен есеп айырысу есебі.

 59. Жалдағы негізгі құралдар есебі.

 60. Шоттар және екі жақты жазу.


“Мемлекеттік және жергілікті басқару” мамандығына магистратураға түсу емтихан сұрақтары 2007-2008 оқу жылы
 1. Мемлекеттік басқарудың нысандары мен әдістері.

 2. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мен дамыту.

 3. Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға конкурс өткізу тәртібі.

 4. Қазақстан Республикасындағы аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің мәні және қажеттілігі.

 5. Жоспарлаудың пәні, объектісі және субъектісі.

 6. «Тамақ өнеркәсібі» пилоттық кластерін құру және оған ықпал ететін факторлар кешені

 7. Мемлекеттің заманауи салық саясаты.

 8. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі заңдылық

 9. Экономиканы мемлекеттік реттеудің объектілері мен субъектілері

 10. Қазақстан Республикасында халық табысының аймақтық теңсіздігі.

 11. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттігі.

 12. Қазақстан экономикасындағы пилоттық кластерлер.

 13. Мемлекеттік лауазымдар ұғымы және оларды топтастыру

 14. Индикативтік жоспарлаудың мәні.

 15. Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығының ерекшелігі

 16. «Тоқыма өнеркәсібі» пилоттық кластерін құрудың аймақтық аспектісі

 17. Стратегиялық жоспарлаудың мәні және негізгі мақсаты.

 18. Мемлекеттің инвестициялық саясаты: мазмұны, дамудың негізгі бағыттары

 19. Мемлекеттің бюджеттік саясаты: мазмұны, міндеті, заманауи кезеңдегі басымдықтары

 20. Жоспарлаудың негізгі түсінігі, принциптері, әдістері.

 21. ҚР-ғы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау: заңнамалық негізі, мәселелері мен болашақтағы жағдайы

 22. Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің негізгі функциялары.

 23. Қаржылық саясат пен қаржылық механизмнің түсініктері.

 24. Индикативті жоспарлаудың мәні.

 25. Мемлекеттік қаржылық жүйесін талдау және қаржылық жүйенің түсінігі.

 26. «Құрылыс материалдары» кластерінің Қазақстан экономикасындағы рөлі

 27. Әлеуметтік сфераны мемлекеттік реттеу.

 28. Мемлекеттік қызметтің заңнамалық негіздері

 29. Экономиканы мемлекеттік реттеудің субъектілері мен объектілері.

 30. ҚР-ның 2003-2015 жж арналған индустриалды-инновациялық даму Стратегиясының мақсаттары мен міндеттері

 31. Экономикалық қауіпсіздік жүйесіндегі қауіп-қатерлер: мазмұны, олардың трансформациясы

 32. Жоспардаудың негізгі түсінігі, принциптері, әдістері.

 33. Мемлекеттің қаржылық жүйесін талдау және қаржылық жүйенің түсінігі.

 34. Экономикалық саясаттың қағидалары және сапа индикаторлары.

 35. «Туризм» пилоттық кластерін қалыптастыру.

 36. Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға конкурс өткізу тәртібі.

 37. Мемлекеттік басқарудың объектілері мен субъектілер

 38. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша мемлекеттік қызмет түсінігі.

 39. Әкімшілік мемлекеттік лауазым санаттарына қойылатын біліктілік талаптары, олардың сипаттамасы.

 40. Мемлекеттік басқарудың қағидалары

 41. Мемлекеттік лауазымдар ұғымы және оларды топтастыру.

 42. «Металлургия» пилоттық кластерін қалыптастыру ерекшеліктері

 43. Жоспарлаудың негізгі түсінігі, принциптері, әдістері.

 44. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың ең басты мақсаты» деп аталатын Қазақстан халқына Жолдауындағы әлеуметтік мәселелер және оларды шешу жолдары.

 45. Мемлекеттік лауазымдар ұғымы және оларды топтастыру.

 46. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттігі

 47. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі заңдылық пен тәртіп

 48. Мемлекеттік лауазымдар ұғымы және оларды топтастыру.

 49. Заманауи кезеңдегі ҚР-ның әлеуметтік саясаты: түсінігі, даму бағыты

 50. «Мұнай-газ машиналарын жасау» кластерін қалыптастырудың қажеттілігі

 51. Экономикалық өсу: мәні және оны қамтамасыз ету әдістері.

 52. Мемлекеттің инвестициялық саясаттың мазмұны және оны мемлекеттік қолдау

 53. Стратегиялық жоспарлаудың мәні және негізгі мақсаты

 54. Орта мерзімді әлеуметтік-экономикалық жоспарлар.

 55. Әлеуметтік қамтамасыздандыру мен әлеуметтік көмек: түсінігі, өзгешелігі, мысалдары

 56. Мемлекеттік қызметке кіретін тұлғаларға қойылатын талаптар.

 57. Нарықтық экономика жағдайындағы мемлекеттің экономикалық функциялары

 58. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы.

 59. Экономикалық қауіпсіздік жүйесіндегі кемістік (ущерб): түсінігі, мысалы

 60. Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық мәселесі.

 61. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша мемлекеттік қызмет түсінігі.

 62. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты қоғамның әлеуметтік проблемалары реттейтін құралы ретінде.

 63. Экономикалық қауіпсіздік жүйесіндегі кемістік түсінігі.

 64. Экономикалық қауіпсіздік жүйесінің түсінігі: сыртқы және ішкі орта.

 65. Өнеркәсіпті мемлекеттік реттеу қажеттілігі: мазмұны мен әдістері

 66. Заманауи кезеңіндегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты: түсінігі, даму бағыты.

 67. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу.

 68. Қаржылық саясат пен қаржылық жүйенің түсініктері.

 69. Стратегиялық жоспарлаудың мәні және негізгі мақсаты.

 70. Мемлекеттік қызметтің принциптері.

 71. Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі: қамтамасыз етудің мәселелері мен бағыттары

 72. Экономикалық саясаттың түсінігі және мақсаттары.

 73. Экономиканы мемлекеттік реттеудің объектілері мен субъектілері.

 74. Жоспарлаудың деңгейлері. Жоспарлаудың пәні, объектісі және субъектісі.

 75. Әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмек түсінігі, өзгешелігі.

 76. Әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмек: түсінігі, өзгешелігі.

 77. Индикативтік жоспарлаудың мәні.

 78. Мемлекеттің бюджеттік саясаты: мазмұны, міндеті, заманауи кезеңдегі басымдықтары

 79. Қазақстан экономикасындағы пилоттық кластерлер.

 80. Инвестициялық сфераны мемлекеттік реттеу.

 81. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 ж.ж. арналған бағдарламасының мақсаттары мен басым бағыттары.

 82. Мемлекеттік қызметтің принциптері.

 83. Қазақстанның әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясының мәні

 84. Индикативтік жоспарлаудың мәні.
 1. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты қоғамның әлеуметтік проблемаларың реттейтін құралы ретінде.

 2. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің мәні және қажеттілігі.

 3. «Көліктік логистика» кластерінің даму мәселелері.

 4. ҚР Президентінің осы жылғы халыққа Жолдауындағы экономикалық өркендеу мәселелері.

 5. Бос әкімшілік лауазымдарға конкурс өткізу тәртібі

 6. Орта мерзімді жоспарлаудың түсінігі, міндеттері мен функциялары


« Теориялық экономика « пәнінен магистранттарға арналған

мемлекеттік емтихан сұрақтары.


 1. Меркантилизмнің тарихи жағдайы және оның жалпы сипаттамасы.

 2. Классикалық мектеп зерттеу сипаттамасы.

 3. Ф. Кенэ «Экономикалық кесте «

 4. Смиттік ғылыми зерттеудің негізгі бағыттары және методологиясы.

 5. Д. Рикардо, табыстарды бөлу теориясы.

 6. Т. Мальтустың экономикалық теориясы.

 7. Ж.- Б. Сэйдің өндіріс факторлар теориясы, өнімді өткізу рыногының заңы.

 8. К/ Маркстың «Капитал « құрылымы және негізгі проблемалар.

 9. Тарихи мектебі: методологиясы және даму кезеңдері.

 10. Маржинализмнің пайда болуы және мәні.

 11. Австриялық мектептің теориялық және методикалық негіздері.

 12. А. Маршалл – неоклассикалық бағытын негізін қалаушы.

 13. ХХ ғасырдың басындағы тұтынушы сұраныс теориясының дамуы. Ординализмнен кардинализмге өту.

 14. Американдық институтционализм : методологияның ерекшелігі және пәнін талдау.

 15. Дж. К. Гэлбрейттің экономикалық теориясы.

 16. Д. Беллдің және О. Тоффлердің еңбегіндегі постиндустриализмнің проблемалары және «үшінші толқынның « қоғамы.

 17. Қоғамның таңдау теориясы.

 18. Дж. М. Кейнстің пәнінің ерекшелігі және экономикалық теориясының әдісі. Неокейнсиандық мектебі.

 19. ФРГ –нің неолиберализмі: В. Ойкен, В. Репке, Л. Эрхард.

 20. Ф. Хайектің экономикалық көзқарасы. « Құлдыққа апаратын жол « еңбегінің мазмұны.

 21. Қазіргі монетаризмнің теоретикалық қайнар көзі және методологиясы.

 22. Ұсыныстың экономикалық теориясы.

 23. Ч. Валихановтың экономикалық идеялары.

 24. «Алаш « қозғалыс жетекшілердің экономикалық көзқарастары.

 25. Неоинститутционализм: зерттеу әдісінің ерекшелігі және пәнінің талдануы.

 26. Экономикалық теорияның пәні және экономикалық процестердің танып білудің әдістері.

 27. Экономикалық жүйелер, типтер және моделдер.

 28. Меншік экономикалық категория ретіндегі мәні.

 29. Ақша, оның қызметі және мәні.

 30. Экономикалық категориялар және экономикалық заңдар, олардың қызметтерінің механизмі.

 31. Экономикалық ресурстар, таңдау проблемасы.

 32. Тауарлық өндіріс: пайда болуы, негізгі ьелгілері және типтері.

 33. Тауар және оның қызметі. Негізгі құн теориялары.

 34. Инфляция: мәні, себептерімен салдары.

 35. Қазіргі ақша жүйесі. Ақша айналысының заңы.

 36. Тұтынушылар бағытының теориясы.

 37. Капитал және инвестициялар теориялары.

 38. Жұмыссыздық, оның түрлері, себептері және шешу жолдары.

 39. Еңбек рыногі. Мемлекеттік реттеу проблемасы.

 40. Аралас экономика теориясы.

 41. Рынок, экономикалық қатынастар жүйесінің мәні, қызметтері, құрылымы.

 42. Рыноктык тепе-теңдік қойылатын механизмі.

 43. Рыноктық шарушылығындағы рыноктык инфрақұрылымының мәні.

 44. Әлеуметтік саясат және Казақстанда өткізілетін механизмі.

 45. Шығындар теориясы. Шығындар мәні және түрлері.

 46. Жалақы теориясы.

 47. Пайданың теориясы. Пайданы қамтамасыз ету факторлары.

 48. Жер рентасының теориясы.

 49. Аграрлық қатынастар және аграрлық саясаттың мазмұны.

 50. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және ұлттық есептеу жүйесі.

 51. Экономиканың циклдық дамуы. Экономикалық дағдарыстардың теориясы.

 52. Агралық дағдарыстардың теориясы және зардаптары.

 53. Экономикалық өсу: мәні және факторлары.

 54. Аймақтық экономика: мәні және принциптер.

 55. Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдастыру формалары.

 56. Рынок шаруашылығындағы фирманың атқаратын ролі.

 57. Өтпелі экономика теориясы.

 58. Ақша-несие жүйесі: мәні, қызмет және рынок шаруашылығында атқаратын ролі.

 59. Салықтар : мәні қызметтер және салық алу принциптері.

 60. Бағалы қағаздар рыногі: мәні, инструменттер және экономикалық ролі.

 61. Қаржы қатынастардың мәні және қызметтері.

 62. Фискалдық саясат. Лаффер қисығы.

 63. Ақша-несие саясатының инструменттері.

 64. Мемлекеттік реттеу: мақсаттар, әдістері және негізгі бағыттар.

 65. Әлеуметтік қорғау жүйесінің экономикалық негіздемелері.

 66. Адам капиталына инвестициялар: мәні, негізгі бағыттары және эффектілігі. ( тиімділігі)

 67. Өркениеттің ғаламдық экономикалық проблемалары және шешу жолдары.

 68. Адам дамуының концепциясы және оны есептеу инструментариі.

 69. Қазіргі Қазақстанның банк жүйесі.

 70. Экономикалық қауіпсіздік: мәні және даму тенденциялары.

 71. Әлеуметтік рынок экономикасы ерекше экономикалық жүйелердің типі.

 72. Несие, оның теоретикалық баян етілуі. Несиенің формалары және несие беру принциптері.

 73. Шығындардың салыстырма теорисы және халықаралық еңбек бөлісі.

 74. Қоғамдық сектордың теориясы.

 75. ҚР экономикалық саясатының негізгі бағыттары.«6N0115 - Құқық және экономика негіздері ң мамандығы бойынша магистратураның емтихан тапсыру сұрақтарының тізімі


 1. Экономикалық теорияның пайда болуы және дамуы

 2. Экономикалық теорияның зерттеу пәні, экономикалық процестерді тану әдістері

 3. Капиталдың мәні. Тұрақты және өзгермелі, негізгі және айнымалы капитал

 4. Тауар өндірісі. Тауар және оның қасиеттері

 5. Монополия: мәні, ұйымдық нысандары

 6. Жалақының әртүрлі теориялары. Жалақы жүйесі және нысандары

 7. Еңбек құн теориясы. Шекті пайдалылық теориясы

 8. Пайданың мәні және негізгі теориялары. Пайданы максималдаудың экономикалық шарттары.

 9. Өндіріс шығындары концепциясы. Орта, щекті және балама өндіріс шығындары.

 10. Тауар ұсынысы және сұранысы. Тепе-теңдік баға.

 11. Кәсіпкерлік және оның ұйымдық нысандары

 12. Ақша: мәні және қызметтері. Ақшаның сандық теориясы.

 13. Инфляция. инфляцияның түрлері және типтері.

 14. Экономикалық өсу: мәні, факторлары, типтері

 15. Меншік- экономикалық категория ретінде. Меншік түрлері және нысандары.

 16. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. Макроэкономикалық тепе-теңдік.

 17. Өндіріс факторлары рыногы.

 18. Несие: түрлері және нысандары. Несие жүйесі ұғымы.

 19. Бюджет ұғымы. Бюджет тапшылығы.

 20. ҚР бюджет жүйесі. Ұлттық банк және оның қызметтері.

 21. Бағалы қағаздар. «Жалған капиталң түсінігі. ҚР бағалы қағаздар рыногының қалыптасуы.

 22. ҚР-дағы аграрлық өзгерістер.

 23. Салықтың мәні. ҚР-дағы салық жүйесі.

 24. ҚР еңбек рыногы: жұмыспен қамту мәселелері және тенденциялары. Жұмыссыздықтың сипаты және нысандары.

 25. Халықаралық экономикалық қатынастар. ҚР-ң халықаралық еңбек бөлінісіндегі орны.

 26. Мезаэкономиканың методологилық негіздері

 27. Мезаэкономиканың зерттеу пәні және әдістері

 28. Мезаэкономиканың негізгі категориялары

 29. Шет елдерде педагогиканың және мектептің дамуы

 30. Тәрбиелеу- қоғамдық құбылыс және педагогикалық процесс ретінде

 31. Ғылыми дүниетанымның қалыптасуы

 32. Қазіргі жағдайдағы рухани, құқықтық ,экономикалық, , экологиялық тәрбиенің міндеті мен мазмұны

 33. Дидактиканың негізгі түсініктері

 34. Дидактика пәні және оның көтеретін мәселелері

 35. Қазіргі заманғы мектептегі оқыту заңдылықтары мен қағидалары

 36. Жалпы білім беру мектебінде оқыту әдістерінің жалпы теориясы

 37. Білім, дағдыны есептеу жән бағалау

 38. Оқытуды дифференциациялаудың ғылыми-педагогикалық негіздері

 39. Үздіксіз білім берудің әлеуметтік-педагогикалық негіздері

 40. Жоғары мектеп педагогикасының методологиялық негіздері

 41. Қазіргі жағдайдағы жоғары білім берудің рөлі

 42. ҚР жоғары білім берудің даму стратегиясы

 43. Жоғары білім берудің жаңа парадигмасы

 44. Жоғарғы мектеп педагогикасының пәні мен негізгі категориялары

 45. Педагогикалық ғылымдар жүйесі. Жоғарғы мектеп педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы

 46. Педагогикалық қызметтің құрылымы

 47. Жоғарғы мектепте оқыту әдістері

 48. Оқыту процесінің ұйымдастыру нысандары

 49. Лекциялар мен семинар сабақтары

 50. Студенттердің өзіндік және ғылыми-зерттеу жұмыстары

 51. Мемлекет, мемлекет билігі түсінігі мен мәні

 52. Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттік аппарат: мемлекеттің қызметтері

 53. Билік ету нысандары, мемлекеттік құрылыс. ҚР саяси режим

 54. ҚР мемлекеттік аппарат қызметінің негізгі бағыттары

 55. ҚР құқықтық мемлекет қалыптасуының теориясы мен тәжірибесі

 56. Құқық түсінігі мен мәні. Құқық нысандары, құқықтық щығармашылық, заң шығаруды жүйелеу, құқық жүйесі

 57. Құқықтық норма түсінігі мен белгілері. Құқықтық институттар. Құқықты жүзеге асыру нысандары

 58. Заңгер қызметіндегі құқықтық мәдениет.

 59. Құқықтық жүйе түсінігі. Қоғамды басқарудың мемлекеттік-құқықтық құралдары

 60. Конституциялық құқықтың түсінігі, пәні, әдістері, қағидалары

 61. ҚР конституциялық құқықтың тарихи дамуы

 62. ҚР конституциялық құрылыс

 63. ҚР мемлекеттік билікті тармақтарға бөлу қағидалары

 64. Мемлекеттік билік органдары жүйесі

 65. ҚР әрекет етіп отырған конституцияның негізгі ережелері

 66. Азаматтық құқық түсінігі, оның ҚР құқық жүйесіндегі орны

 67. Азаматтық құқық жүйесі

 68. Азаматтық-құқықтық реттеудің пәні мен әдісі

 69. Азаматтық құқықтық қатынастар түсінігі

 70. Азаматтық құқықтың субъектілері мен объектілері

 71. Мәмілелер түсінігі мен түрлері

 72. Азаматтық құқық бойынша жауапкершілік

 73. Меншік құқығы түсінігі мен мазмұны

 74. Міндеттемелер түсінігі мен түрлері. Міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету

 75. Азаматтық-құқықтық келісім-шарт. Келісімдік міндеттемелердің жекелеген түрлеріДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет