Бекітемін: Әзірлеген: «Салалық экономика»Дата14.06.2016
өлшемі138.5 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. ТОРАЙГЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТЕМІН:

ӘЗІРЛЕГЕН:

«Салалық экономика» кафедрасының меңгерушісі

«Салалық экономика» кафедрасының аға оқытушысы

Д.М. Оспанова

Н.К.Карашаш

_____________________

_____________________
_____________________

«___» ________ 2010 ж. Кафедра мәжілісінің № ____ хаттамасы
«Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері» пәні бойынша

межелгі бақылауға арналған

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
1. Америка ғалымдарының пікірінше, кәсіпкерлік дегеніміз -

A) батыл, маңызды және қиын жобаларды іске асыру бойынша қызмет түрі;

B) байлықты өсіруді динамикалық процесі, байлыққа барлығынан көбірек өзінің ақшасын, мүлкін, карьерасын тәукелге тігетін, жеке ісін ашуға уақытын аямайтын, тұтынушыларға жаңа тауар немесе қызмет түрін ұсынатын адамдар жетеді;

C) құндылығы бар жаңа бір нәрсені тудыру процесі;

D) уақытың мен күшіңді алатын, өзіне финанстық, моральдік және әлеуметтік жауапкершілік жүктейтін процесс;

E) іскери жобалау түрінде жүзеге асатын іскери белсенділікті жүргізу өнері.


2. Батыс елдерінде қазіргі кәсіпкерлік былай сипатталады:

A) ақшалай кіріс және жеке жетістіктеріңе қанағаттанушылық әкелетін процесс ретінде;

B) құндылығы бар жаңа бір нәрсені тудыру процесі ретінде;

C) уақыты мен күшіңді алатын, өзіне финанстық, моральдік және әлеуметтік жауапкершілік жүктейтін процесс ретінде;

D) жаңа мүмкіндіктерді тұрақты түрді іздестіру, инновацияларға бағытталу, қойылған міндеттерді шешу үшін алуан түрлі қайнар көздерден ресурстарды пайдалану және бейімдей білу негізінде жатқан шарушалықты ерекше новаторлық, антибюрократиялық түрі ретінді;

E) байлықты өсірудің динамикалық процесі ретінде.


3. Кәсіпкерлік экономикалық құбылыс ретінде мынаны бейнелейді.

A) кәсіпкерлік ойдың туу сәтінен бастап оны нақты кәсіпкерлік жобаның іске асу сәтіне дейінгі кәсіпкерлердің белгілі бір бағыттары күрделі «тізбек»;

B) нарықтық экономиканың экономикалық заңдардың және тауарлық өндіріс пен қатынастың барлық құралдарыны негізінде өзге шаруашылық субъектілермен кәсіпкерлерді қатынасыны тауарлық сипаты;

C) пайда табуға бағатталған кәсіпкерлерді күрделі іс-әрекеті;

D) шығарған өнімді өткіз мақсатында кәсіпорын жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру;

E) жеке қажеттілігін қанағаттандыруға және пайда табуға бағытталған кәсіпкерлер жұмысы.


4. Кәсіпкерлік типологиясы деп мынаны түсінеміз:

A) берілген нақты экономикалық (шаруашылық) қызметтің анықталған типіне (түріне) жатқызылуына мүмкіндік беретін нақты белгісі бойынша анықталатын кәсіпкерлік қызметтің түрлі типтері, түрлілігі, саласы туралы ілім;

B) кәсіпкерлік қызметтің тізбесі;

C) кәсіпкер айналыса алтын қызмет тізбесі;

D) кәсіпкерлік қызметті түрлі саласы;

E) кәсіпкерлік қызметтің түрлілігі.


5. Кәсіпкерлік қызметті мына белгілері бойынша жіктеуге болады:

A) меншікті қалыбына, заңдылығына, қамтитын аймағына, түрлі аймақтарға таратылатынына, құрылтайшыларыны құрамына, пайдалылық дегейіне, жаңа енгізілімдерді пайдалану дегейіне;

B) меншктің қалыбына, заңдылығына, қамтитын аймағына, түрлі аймақтарға таратылатынына;

C) меншіктің қалыбына, өсужылдамдығы мен пайдалылық деңгейіне, жаа енгізілімдерді пайдалану деңгейіне;

D) меншіктің қалыбына, заңдылығына, қамтитын аймағына, түрлі аймақтарға таратылатынына, құрылтайшыларыны құрамына, қызметкерлер санына;

E) айналым көлеміне, өсу жылдамдығы мен пайдалылық дегейіне, жаңа енгізілімдерді пайдалану деңгейіне.


6. Меншіктілік қалыбы қатынасы қарайтын болсақ, онда нарықтық экономикада кәсіпкерлікті даму жолы:

A) меншіктіліктің жеке және мемлеттік түрі арқылы;

B) меншіктіліктің жеке қалыбы арқылы;

C) меншіктіліктің мемлекеттік қалыбы арқылы;

D) меншіктіліктің түрлі қалыбы арқылы;

E) меншіктіліктің. жеке тұлғалық түрінде


7. Кәсіпкерлік зањдылық белгісіне қарай былай жіктеледі:

A) заңды, засыз, жалған кәсіпкерлік;

B) заңды, жартылай жариялы, жариялы;

C) тіркелген, тіркелмеген;

D) шартты кәсіпкерлік, зады кәсіпкерлік;

E) заңды және заңсыз.


8. Түрлі аймақмарға таратылу қызметіне қатысты кәсіпкердік былай жіктеледі:

A) жергілікті, аймақтық, ұлттық, халықаралық және әлемдік;

B) жергілікті, аймақтық;

C) жергілікті, халықаралық және әлемдік;

D) ұлттық, облыстық және әлемдік;

E) жергілікті, аймақтық, ұлттық, халықаралық.


9. Жеке іс құрылтайшыларының (қатысушыларының) құрамына қарай мынадай түрлері бар:

A) әйелдер және жастар кәсіпкерлігі;

B) шағын, үлкен кәсіпкерлік;

C) шағын, орта кәсіпкерлік;

D) шағын, орта, үлкен кәсіпкерлік;

E) еркектер, үлкен және үлкен емес кәсіпкерлік.


10. Даму жылдамдығына, пайдалылық деңгейі мен кіріс кіргізу қөзқарасына қарай кәсіпкерлік ұйымдарды былай бөлуге болады:

A) жылдам дамушы, компанияның даму жылдамдығы баяу дамитын, бизнестің төменгі тәукелділігі мен өте тәукелді түрлеріне жүзеге асатын жоғары деңгейлі кіріс келтіретін және төменгі рентабельді ұйымдар;

B) жылдам дамушы, компанияның даму жылдамдығы баяу дамитын;

C) бизнестің төменгі тәукелділігі мен өте тәуекелді түрлерінде жүзеге асатын жоғары деңгейлі кіріс келтіретін және төменгі рентабельді ұйымдар;

D) жылдам дамушы, жоғарғы деңгейлі кіріс келтіретін және төменгі рентабельді ұйымдар;

E) жылдам дамушы, бизнесті өте тәукелді түрінде жүзеге асатын жоғары деңгейлі кіріс келтіретін және төменгі рентабельді ұйымдар.


11. Өзінің қызмет үрдісінде инновацияларды, жаңа енгізілімдерді, жаңа технологияларды, инновациялық менеджменті, прогрессивті маркетингті қолдану көзқарасына қарай кәсіпкерлік қызмет мынау болып табылады:

A) шығармашылық-ізденістік, өнімді, төңкерістік экономика рутиналық, шаблонды, өнімсіз экономикаға қарама-қарсылықта;

B) бастамалық;

C) дәртүрлі;

D) дәстүрлі экономиканы қосатын шығармашылық-ізденістік, өнімді, төкерістік;

E) кәсіпкерлердің шығармашылық қабілетін дамытатын.


12. Кәсіпкерлік орта дегеніміз -

A) нарықтық экономиканың барлық субъектілеріні сұранысын қанағаттандыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметпен айналысу үшін іс әрекетке қабілетті азаматтарға экономикалық еркіндікті қамтамасыз ететін мемлекетте жақсыс әлеуметтік-экономикалық, саяси, азаматтық-құқықтық жағдай тудыру;

B) нарықтық экономиканың барлық субъектілерінің сұранысын қанағаттандыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметпен айналысу үшін іс әрекетке қабілетті азаматтарға экономикалық еркіндікті қамтамасыз ететін мемлекетте жақсы әлеуметтік-экономикалық жағдай тудыру;

C) нарықтық экономиканың барлық субъектілерінің сұранысын қанағаттандыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметпен айналысу үшін іс әрекетке қабілетті азаматтарға экономикалық еркіндікті қамтамасыз ететін мемлекетте жақсы саяси жағдай тудыру;

D) нарықтық экономиканың барлық субъектілеріні сұранысын қанағаттандыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметпен айналысу үшін іс әрекетке қабілетті азаматтарға экономикалық еркіндікті қамтамасыз ететін мемлекетте жақсы азаматтық-құқықтық жағдай тудыру;

E) нарықтық экономиканың барлық субъектілерінің сұранысын қанағаттандыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметпен айналу үшін іс әрекетке қабілетті азаматтарғаэкономикалық еркіндікті қамтамасыз ететін мемлекетте жақсы қоғамдық жағдай тудыру.


13. Кәсіпкерлер мына жиынтыққа құралған белгілі жағдайларда қызмет етеді:

A) кәсіпкерлік жобалар мен шарттарды және пайда (кіріс) табуды іске асыруда, кәсіпкерлердің алған қойған мақсатын орындау үшін табысқа жетуде мүмкіндік беретін түрлі (объективті және субъективті) факторлардың интегралды жиынтығын көрсететін кәсіпкерлік орта;

B) кәсіпкерлік жобалар мен шарттарды және пайда (кіріс) табуды іске асыруда, кәсіпкерлердің алған қойған мақсатын орындау үшін табысқа жетуде мүмкіндік беретін кәсіпкерлік сәттілік;

C) кәсіпкерлік жобалар мен шарттарды және пайда (кіріс) табуды іске асыруда, кәсіпкерлердің алған қойған мақсатын орындау үшін табысқа жетуде мүмкіндік беретін кәсіпкерлік тәуекел;

D) кәсіпкерлік жобалар мен шарттарды және пайда (кіріC) табуды іске асыруда, кәсіпкерлердің алған қойған мақсатын орындау үшін табысқа жетуде мүмкіндік беретін түрлі (объективті және субъективті) факторлардың интегралды жиынтығын көрсететін кәсіпкерлік бастама;

E) кәсіпкерлік жобалар мен шарттарды және пайда (кіріс) табуды іске асыруда, кәсіпкерлердің алған қойған мақсатын орындау үшін табысқа жетуде мүмкіндік беретін кәсіпкерлік сала.


14. Экономикалық еркіндіктің мәні:

A) заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда іс-әрекерке қабылетті азаматтар мен олардың бірлестігіне (заңды тұлғаларға) экономиканы басқарудың түрлі деңгейінде мемлекет тарапынан кепілдіктерді анықтауда;

B) заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда іс-әрекерке қабылетті азаматтар мен олардың бірлестігіне (заңды тұлғаларға) бәсекелестер тарапынан кепілдіктерді анықтауда;

C) заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда іс-әрекерке қабылетті азаматтар мен олардың бірлестігіне (заңды тұлғаларға) бақылаушы органдар тарапынан кепілдіктерді анықтауда;

D) заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда іс-әрекерке қабылетті азаматтар мен олардың бірлестігіне (заңды тұлғаларға) нарық тарапынан кепілдіктерді анықтауда ;

E) заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда іс-әрекерке қабылетті азаматтар мен олардың бірлестігіне (заңды тұлғаларға) қоғамдық ұйымдар тарапынан кепілдіктерді анықтауда.


5. Экономикалық еркіндік мынаны білдіреді:

A) барлық азаматтарға белсенді экономикалық қызметті жүзеге асыру үшін өздеріні қабілеттерін, өзіндік ерекшеліктерін, мүліктерін толық пайдалану мүмкіндігіне кепілдік беру;

B) өз қабілетін пайдалана отырып табыс табу мүмкіндігі;

C) белсенді экономикалық қызметті жүзеге асыру;

D) белсенді экономикалық қызметті жүзеге асыра отырып, табыс табу мүмкіндігі;

E) барлық азаматтарға белсенді экономикалық қызметті жүзеге асыру үшін кепілдік беру.


16. Кәсіпкерлік орта былай бөлінеді

A) кәсіпкерлердің өздеріне тәуелсіз сыртқы орта және кәсіпкерлердің өздері қалыптастырған ішкі орта;

B) кәсіпкерлердің өздеріне тәуелсіз нарықтық және кәсіпкерлердің өздері қалыптастырған ішкі орта;

C) кәсіпкерлердің өздеріне тәуелсіз сыртқы орта және кәсіпкерлердің өздері қалыптастырған ішкі орта;

D) кәсіпкерлердің өздеріне тәуелсіз ұлттық және кәсіпкерлердің өздері қалыптастырған ішкі орта;

E) кәсіпкерлердің өздеріне тәуелсіз халықаралық және кәсіпкерлерді өздері қалыптастырған ішкі орта.


17 Сыртқы кәсіпкерлік орта деп

A) кәсіпкерліктің дамуы мен қалыптасуына тікелей немесе жанама әсер ететін сыртқы факторлар мен шарттар жиынтығы;

B) кәсіпкерліктің дамуы мен қалыптасуына тікелей немесе жанама әсер ететін ішкі факторлар мен шарттар жиынтығы;

C) кәсіпкерліктің дамуы мен қалыптасуына тікелей немесе жанама әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар мен шарттар жиынтығы;

D) кәсіпкерліктің дамуы мен қалыптасуына тікелей немесе жанама әсер ететін коммерциялық кәсіпорындар жиынтығы;

E) кәсіпкерліктің дамуы мен қалыптасуына тікелей немесе жанама әсер ететін өзіндік ерекшеліктер жиынтығы.


18 .Сыртқы кәсіпкерлік орта іштей былай жүйеленеді:

A) 10 және одан көп;

B) 6 және одан көп;

C) 16 және одан көп;

D) 8 және одан көп;

E) 5 және одан көп.


19 Кәсіпкерлік табыс көптеген факторлардан тұрады, оның ішінде маыздылары

A) ішкі кәсіпкерлік орта, бұл кәсіпкерлік іс-әрекеттің қызмет етуінің ішкі шарттарының белгілі жиынтығы;

B) сыртқы кәсіпкерлік орта, бұл кәсіпкерлік іс-әрекеттің қызмет етуінің ішкі шарттарының белгілі жиынтығы;

C) ішкі және сыртқы кәсіпкерлік орта, бұл кәсіпкерлік іс-әрекеттің қызмет етуінің ішкі шарттарының белгілі жиынтығы;

D) нарықтық кәсіпкерлік орта, бұл кәсіпкерлік іс-әрекеттің қызмет етуінің ішкі шарттарының белгілі жиынтығы;

E) кәсіпкерлік орта, бұл кәсіпкерлік іс-әрекеттің қызмет етуінің ішкі шарттарының белгілі жиынтығы.


20 Ішкі кәсіпкерлік ортаны іштей былай жүйелеуге болады:

A) белгілі бір көлемдегі өз капиталының болуы;

- кәсіпорынның ұйымдастырушылық-құқықтық түрін дұрыс тандау;

B) қызметті нысанын тандау; серіктестер командасын тандау;

- нарықты білу және маркетингтік зерттеуді кәсіби дегейде жүргізу;

C) кадр тандау және персоналды басқару, оның уәжді материалдық ынталандыру;

- кәсіпкерлік құпияны сақтау тетігі т.б.;

D) нарықты білу және маркетингтік зерттеуді кәсіби дегейде жүргізу;

E) тізілгендердің ешқайсысы емес.
21 .Заң тәртібіне сәйкес зањды тұлға білімі жоқ азамат кәсіпкерлік қызметпен шұғылдану үшін мынаны алуы қажет:

A) жеке кәсіпкер куәлігі;

B) мүлікті пайдалану құқығына куәлік;

C) тіркеу қағазы;

D) жұмысшыларды жалдау құқығына куәлік;

E) жоғары білім.


22. ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес заңды тұлға болып мына ұйымдар анықталады:

A) жеке меншігінде, шаруашылығында немесе күнделікті басқаруында тұрақты мүлкі бар және өз міндеті бойынша осы мүлікпен жауап бере алатын, өз атынан мүліктік, сондай-ақ жеке мүліктік емес құқығын жүзеге асыратын және сатып алатын, міндеттерін жүргізе алатын, содта жауапкер және талап етуші бола алатын ұйым;

B) өз атынан мүліктік, сондай-ақ жеке мүліктік емес құқығын жүзеге асыратын және сатып алатын, міндеттерін жүргізе алатын, содта жауапкер және талап етуші бола алатын ұйым;

C) содта жауапкер және талап етуші бола алатын ұйым;

D) күнделікті басқаруында тұрақты мүлкі бар және өз міндеті бойынша осы мүлікпен жауап бере алатын, міндеттерін жүргізе алатын, содта жауапкер және талап етуші бола алатын ұйым;

E) күнделікті басқаруында тұрақты мүлкі бар және өз міндеті бойынша осы мүлікпен жауап бере алатын, өз атынан мүліктік құқығын жүзеге асыратын және сатып алатын, міндеттерін жүргізе алатын.


23. Заңды тұлғалар мынадай сәтпен бастап өз мәртебесіне ие бола алады:

A) мемлекеттік тіркеу (талапқа сай) және заңды тұрғалардың бірығай мемлекеттік тізбесіне жазбе енгізу;

B) заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізбесіне жазбе енгізу;

C) мемлекеттік тіркеу (талапқа сай);

D) мемлекеттік тіркеу (талапқа сай) және кәсіпкерлік қызметпен шұғылдануға құқық алу;

E) сәйкес құжаттар алу.


24. Кәсіпкерлер құқығын ереже ретінде қалыптарстыру жолы:

A) іскери айналым заңнамаларымен және дәстүрлерімен;

B) заңнамамен;

C) іскери айналыс дәстүрімен;

D) кәсіпкерлік қызметпен шұғылдану куәлігін;

E) ҚР конституциясымен.


25. Өркекениетті және табысты кәсіпкерлерді мынадай қасиеттері болу керек:

A) адал, құзіретті, мақсатына жететін, бастамашы болуға, көшбасшы бола білуге;

B) мақсатқа жету жолында табандылық көрсетуге, жауапкершілік қасиетіні болуы, табандылық, үлкен ерік-жігерлілік, шығармашылық бастаманың болуы;

C) еңбеккор болу, жұмысқа деген жоғары қабілетіні болуы, қажетті серіктестерді тарта білу;

D) үнемі іздену, тәуекелге бара білу, қоршаған ортаны қарсылығын жее білу, ой-өрісі, өзіне қажетті дегенді зады түрде ала білу;

E) үлкен ерік-жігерлілік, шығармашылық бастаманың болуы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. ТОРАЙГЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТЕМІН:

ӘЗІРЛЕГЕН:

«Салалық экономика» кафедрасының меңгерушісі

«Салалық экономика» кафедрасының аға оқытушысы

Д.М. Оспанова

С.В. Мурзакулов

_____________________

_____________________
_____________________

«___» ________ 2010 ж. Кафедра мәжілісінің № ____ хаттамасы
«Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері» пәні бойынша

межелгі бақылауға арналған

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
2 нұсқа
1. Жеке кәсіпкерлік дегеніміз -

A) өз аттарынан, өз тәукелінде және оларды мүліктік жауапкершілігінде жүзеге асатын азаматтар мен үйымдардың өз меншігіне негізделген табыс табуға бағытталған азаматтар мен ұйымдардың инициативті қызметі;

B) өз аттарынан, өз тәукелінде және оларды мүліктік жауапкершілігінде жүзеге асатын азаматтар мен үйымдардың өз меншігіне негізделген табыс табуға бағытталған азаматтардың инициативті қызметі;

C) азаматтардың меншігіне негізделген табыс табуға бағытталған азаматтардың инициативті қызметі;

D) азаматтар мен үйымдардың меншігіне негізделген табыс табуға бағытталған ұйымдардың инициативті қызметі;

E) өз аттарынан жүзеге асатын табыс табуға бағытталған азаматтар мен ұйымдардың инициативті қызметі.


2. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне мыналар жатады:

A) жеке кәсіпкерлік субъектілері және ірі бизнес субъектілері;

B) микробизнес субъектілері;

C) шағын кәсіпкерлік субъектілері;

D) орта кәсіпкерлік субъектілері;

E) кәсіпкерлік субъектілері.


3. Жеке кәсіпкерліктің субъектілері бола алады:

A) заңды тұлғалық білімі жоқ және заңды тұлғалардың белгілерінсіз кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалар;

B) кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалар;

C) зањды тұлғалардың белгілерінсіз кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалар;

D) заңды тұлғалардың белгілері бар кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалар;

E) кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын заңды тұлғалар.


4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде заңды тұлғалардың келесі ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері қарастырылады:

A) коммерциялы, коммерциялық емес;

B) коммерциялық;

C) коммерциялық емес;

D) жеке;

E) топтық.


5. Заңды тұлғалардың коммерциялық түрлеріне жататындар:

A) толық серіктестік, командиттік серіктестік;

B) жауапкершілігі шектеулі серіктестік, жауапкершілігі қосымша серіктестік;

C) акционерлік қоғам, өндірістік кооператив;

D) мемлекеттік кәсіпорындар;

E) өндірістік кооператив.


6. Заңды тұлғалардың коммерциялық емес түрлері

A) мекеме, қоғамдық бірлестік, қоғамдық қор, діни бірлестік, тұтынушылар кооперативі, одақ (ассоциация);

B) мекеме, қоғамдық бірлестік, қоғамдық қор, өндірістік кооператив, діни бірлестік;

C) мекеме, қоғамдық бірлестік, өндірістік кооператив, қоғамдық қор, тұтынушылар кооперативі;

D) мекеме, қоғамдық бірлестік, қоғамдық қор, командиттік серіктестік, діни бірлестік, тұтынушылар кооперативі, одақ (ассоцияция);

E) мекеме, қоғамдық бірлестік, қоғамдық қор, командиттік серіктестік, тұтынушылар кооперативі.


7. Толық серіктестікті (ТC) кемінде құрылтайшы бола алатын, яғни аша алатындар:

A) екі азамат;

B) үш азамат;

C) төрт азамат;

D) бес азамат;

E) бір азамат.


8. Командиттік серіктестікке (КC) көп дегенде қатысушылар саны құрылтайшы бола алады, яғни аша алады:

A) екі азамат;

B) занама анықтамайды;

C) үш азамат;

D) бес азамат;

E) төрт азамат.


9. Командиттік серіктестіктің толық серіктестіктен мањызды айырмашылығы:

A) КС екі қатысушы болады;

B) КС үш қатысушы болады;

C) КС төрт қатысушы болады;

D) КС қатысушылар болмайды;

E) КС пен толық серіктестік екеуі бір нәрсе.


10. Құрылтайшылық фактіні рәсімдеу үшін әзірлеуне қажетті құжаттар:

A) жарғы және толық серіктестермен қатар салымшылар да қол қойған құрылтайшылар келісімшарты;

B) толық серіктестермен қатар салымшылар да қол қойған құрылтайшылар жарғысы;

C) жарғы және те құқылы серіктестер қол қойған құрылтайшылар келісімшарты;

D) жарғы және салымшылар қол қойған құрылтайшылар келісімшарты;

E) салымшылар қол қойған жарғы.


11. Жауапкершілігі қосымша серіктестік (ЖҚC), (ЖШС мен ЖҚС арасында ортақ мәселелер өте көп, олардың құқығы бір заңнамалық актімен ғана ажыратылады):

A) серіктестікке қатысушылар негізгі капиталдағы өз салымындағы міндеті бойынша, ал бұл жалпы сан жетпеген жағдайда өзі салған салымның еселілігі көлемінде өзіне тиесілі мүлікпен қосымша жауап береді (сондықтан ол жауапкершілігі қосымша серіктестік деп аталады);

B) заңнама салынған капиталдың еселілігін көрсетпейді, сондықтан қатысушылардың жауапкершілік көлемін ЖҚС-ға қатысушылар өзгері жарғыда анықтайды (мысалы, жауапкершілігі 2 есе көлемде, жауапкершілігі 3 есе көлемде т.б.);

C) серіктестікке қатысушылар негізгі капиталдағы өз салымындағы міндеті бойынша жауап береді, оны қатысушылардың жауапкершілік көлемін ЖСҚ-ға қатысушылар өздері жарғыда анықтайды (мысалы, жауапкершілігі 2 есе көлемде, жауапкершілігі 3 есе көлемде т.б.);

D) серіктестіке қатысушылар негізгі капиталдағы өз салымындағы міндеті бойынша жауап береді, оның салым еселілігінің санын заңнама анықтайды;

E) серіктестікке қатысушылар негізгі капиталдағы өз салымындағы міндеті бойынша жауап береді, оны қатысушылардың жауапкершілік көлемін ЖСҚ-ға қатысушылар өздері жарғыда анықтайды (мысалы, жауапкершілігі 2 есе көлемде, жауапкершілігі 3 есе көлемде т.б.); серіктестіке қатысушылар негізгі капиталдағы өз салымындағы міндеті бойынша жауап береді, оның салым еселілігінің санын заңнама анықтайды.


12.. Қатысушылардың бірі бонкротқа ұшыраған жағдайда

A) серіктестіктің міндеттері бойынша оның жауапкершілігін саламдарына қарай өзге қатысушыларға тедей бөлуге болады, әйтсе де қатысушылардың өзара келісімі бойынша банкротқа ұшыраған қатысушының міндеттерін өтеудің өзге жолын қарастыруға да тайым салынбайды, бірақ бұл әрекет міндетті түрде құрылтайшылық құжаттарда көрсетілуі қажет; өзге жағдайларда ЖШС үшін қарастырылған ережелер ЖҚС үшін де қарастырылады;

B) серіктестіктің міндеттері бойынша оның жауапкершілігін саламдарына қарай өзге қатысушыларға бөлінбейді;

C) серіктестіктің міндеттері бойынша оның жауапкершілігін қатысушылардың біріне беруге болмайды, әйтсе де қатысушылардың өзара келісімі бойынша банкротқа ұшыраған қатысушының міндеттерін өтеудің өзге жолын қарастыруға да тайым салынбайды, бірақ бұл әрекет міндетті түрде құрылтайшылық құжаттарда көрсетілуі қажет; өзге жағдайларда ЖШС үшін қарастырылған ережелер ЖҚС үшін де қарастырылады;

D) серіктестіктің міндеттері бойынша оның жауапкершілігін оның туыстарына бөлуге болады, әйтсе де қатысушылардың өзара келісімі бойынша банкротқа ұшыраған қатысушының міндеттерін өтеуді өзге жолын қарастыруға да тайым салынбайды, бірақ бұл әрекет міндетті түрде құрылтайшылық құжаттарда көрсетілуі қажет; өзге жағдайларда ЖШС үшін қарастырылған ережелер ЖҚС үшін де қарастырылады;

E) серіктестіктің міндеттері бойынша оның жауапкершілігін жаңа қатысушы беруге болады, әйтсе де қатысушылардың өзара келісімі бойынша банкротқа ұшыраған қатысушының міндеттерін өтеуді өзге жолын қарастыруға да тайым салынбайды, бірақ бұл әрекет міндетті түрде құрылтайшылық құжаттарда көрсетілуі қажет; өзге жағдайларда ЖШС үшін қарастырылған ережелер ЖҚС үшін де қарастырылады.


13. Өндірістік кооператив (ӨК)

A) бірлескен кәсіпкерлік қызмет үшін мүшелік негізінде азаматтардың өз еркімен бірлесуі;

B) ӨК мүшелердің қызметі олардың жеке еңбекке қатысуына және өздерінің мүліктік жарналарын біріктіруге негізделген;

C) кооператив мүшелері екіден кем болмау керек, ары қарай шектеусіз;

D) кооперативке қатысушылар кооператив міндеті бойынша өздері енгізген пай көлемінде жүктейді, ал қажетті жағдайда барлық мүлкімен қосымша жауапкершілік жүктей алады;

E) кооператив мүшелері екіден кем болмау керек, ары қарай шектеусіз;кооперативке қатысушылар кооператив міндеті бойынша өздері енгізген пай көлемінде жүктейді, ал қажетті жағдайда барлық мүлкімен қосымша жауапкершілік жүктей алады .


14. Шағын кәсіпкерлік субъектілері:

A) заңды тұлғалық білімі жоқ жеке тұлғалар және орта есеппен жылдық саны бойынша 25 жұмысшыдан көп емес және бір жылдағы активтердің жалпы құны 60000 есе айлық есептеу көрсеткішінен аспайтын жалпы бағасы бар кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын заңды тұлғалар;

B) заңды тұлғалық білімі жоқ жеке тұлғалар және орта есеппен жылдық саны бойынша 50 жұмысшыдан көп емес және бір жылдағы активтердің жалпы құны 60000 есе айлық есептеу көрсеткішінен аспайтын жалпы бағасы бар кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын заңды тұлғалар;

C) заңды тұлғалық білімі жоқ жеке тұлғалар және орта есеппен жылдық саны бойынша 50 жұмысшыдан көп емес және бір жылдағы активтердің жалпы құны 50000 есе айлық есептеу көрсеткішінен аспайтын жалпы бағасы бар кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын заңды тұлғалар;

D) заңды тұлғалық білімі жоқ жеке тұлғалар және орта есеппен жылдық саны бойынша 5 жұмысшыдан көп емес және бір жылдағы активтердің жалпы құны 60000 есе айлық есептеу көрсеткішінен аспайтын жалпы бағасы бар кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын заңды тұлғалар;

E) заңды тұлғалық білімі жоқ жеке тұлғалар және орта есеппен жылдық саны бойынша 50 жұмысшыдан көп емес және бір жылдағы активтердің жалпы құны 10000 есе айлық есептеу көрсеткішінен аспайтын жалпы бағасы бар кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын заңды тұлғалар.


15. Шағын кәсіпкерліктің ең көп тараған субъектілері

A) жеке кәсіперлік;

B) өндірістік кооператив;

C) ЖШК;


D) командаттық серіктестік;

E) толық серіктестік.


16. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жүзеге асыру бағыты:

A) сегіз;

B) бес;

C) алты;


D) екі;

E) үш.
17. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау принциптері мен бағыттары бойынша әзірленетін және қабылданатын құжаттар:

A) Қазақстанның кейбір облыстарында әзірленген шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдаудың мемлекеттік және аймақтақ бағдарламалары;

B) Қазақстанның барлық облыстарында әзірленген шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары;

C) Қазақстанның барлық облыстарында әзірленген шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың аймақтақ бағдарламалары;

D) Қазақстанның белгілі бір облыстарында әзірленген шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік және аймақтақ бағдарламалары;

E) Қазақстанның барлық облыстарында әзірленген шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік және аймақтақ бағдарламалары.
18. Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасы бойынша шағын кәсіпкерлік мубъектілеріне көрсетілетін жеңілдіктер тізбесі:

A) тоғыз және одан көп жеңілдік;

B) бес және одан көп жеңілдік;

C) алты және одан көо жеңілдік;

D) он және одан көп жеңілдік;

E) үш және одан көп жеңілдік.


19. Әрбір ұйымдастырушылық-құқықтық формадағы жеке іс ашу үшін мына төмендегілер болу керек:

A) үш алғышарт;

B) алты алғышарт;

C) бес алғышарт;

D) жеті алғышарт;

E) екі алғышарт.


20. Әдетте бизнестің тамаша түрі:

A) болашақ кәсіпкердің анағұрлым мүдделі болуы керек;

B) болашақ кәсіпкердің анағұрлым мүдделі болуы керек, сонымен қатар кәсіпкерлікті жүргізуде тәжірибесі бар адам;

C) кәсіпкерлікті жүргізуде тәжірибесі бар адам;

D) болашақ кәсіпкердің анағұрлым құзіретті болуы керек;

E) кәсіпкерлікті жүргізу үшін белгілі бір өткізу нарығы бар.


21. Жеке ісін ашуды жоспарлап отырған болашақ кәсіпкер қандай маңызды нарықтық принциптерді басшылыққа алуы керек:

A) тұтынушылардың сұраныстарын анықтап алу;

B) анағұрлым төменгі бағамен тауар өндіру;

C) бәсекелестердің іс-әрекетін есептеу керек;

D) тұтынушылардың сатып алу сұранысын есептеуі;

E) бәсекелестердің іс-әрекетін есептеу керек; тұтынушылардың сатып алу сұранысын есептеу.


22. Жеке істі ашудағы шешуші кезеңді көрсетіңіз

A) кәсіпкерлік ойды негіздеу;

B) тауардың (қызмет) қажетті жарнамалық кампанияларын жүргізу;

C) негізделген бизнес-жоспарды әзірлеу;

D) белгіленген тәртіпте фирманы мемлекеттік тіркеу;

E) фирманың орналасу мекені бойынша салық органында есепке қою (жеке кәсіпкердің тұрғылықты мекені).


23. Ойдың қарапайым және маңызды нарықтық прнципі:

A) сұранысты табу және оны қағаттандыру;

B) өзінің кәсіпкерлік ойын жүзеге асыру үшін жақын және перспективті мақсаттар қоя білу;

C) жеке ісін ашу бойынша ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін жүргізу;

D) өз ісін ашу туралы шешім қабылдау;

E) қажетті құжаттар әзірлеу.


24. Жеке ісін ашу тетігіндегі кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыруда маңызды орын алатындар

A) кәсіпкерлік ойды іздеу және мақсаттар қою;

B) өзінің кәсіпкерлік ойын жүзеге асыруда жақын және перспертивалық мақсаттар қою;

C) жаңа іске кәсіби және сенімді құрылтайшылар таңдау;

D) қажетті құрылташылық құжаттар (ұйымдастырушылық-құқықтық нормаларына қатысты) әзірлеу;

E) фирманың фукнциялануының алғашқы сатысында кәсіпкерлік қызметті жүргізу үшін қажетті финанстың қайнар көздерін анықтау.


25. Жеке істі ашу ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін жүогізу ұйғарылады:

A) фирманың атауын таңдау, кәсіби қызметкерлер таңдау, мөрлер мен табанмөрлер дайындау, тауарлық белгі таңдау және т.б.;

B) құрылтайшылардың алғашқы жиналысын өткізу, фирманың атауын таңдау, кәсіби қызметкерлер таңдау, мөрлер мен табанмөрлер дайындау, тауар белгісін таңдау және т.б.;

C) құрылтайшылардың алғашқы жиналысын өткізу, фирманың атауын таңдау, кәсіби қызметкерлер таңдау;D) құрылтайшылардың алғашқы жиналысын өткізу, фирманың атауын таңдау;

E) құрылтайшылардың алғашқы жиналысын өткізу, мөрлер мен табанмөр дайындау.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет