Білім беру бағдарламасы бойынша силлабус пәннің коды Пәннің атауыбет1/3
Дата02.01.2022
өлшемі46.97 Kb.
#452747
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3
Силлабус. ГТ 2021-2
httpsnur.nu.edu.kzbitstreamhandle12345678913942020мамыр Макала Aliszhan20S..pdfsequence=1&isAllowed=y, Орын Бағлан 3 зертханалық

2021-2022 оқу жылының күзгі семестрі

«5В071100» геодезия және картография мамандығы

білім беру бағдарламасы бойынша

СИЛЛАБУС

Пәннің коды

Пәннің атауы

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

Сағат саны

Кредит саны

Студенттің оқытушы басшылығымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ)

Дәрістер (Д)

Практ. сабақтар (ПС)

Зерт. сабақтар (ЗС)

GT 4510

Географиялық топонимика

3

1

2

-

3

7

Курс туралы академиялық ақпарат

Оқытудың түрі

Курстың типі/сипаты

Дәріс түрлері

Практикалық сабақтардың түрлері

СӨЖ саны

Қорытынды бақылау түрі

Онлайн/біріктірілген

Теориялық

Аналитикалық дәріс

Тапсырмаларды орындау

3

Тест өткізу

Дәріскер

Тумажанова Салтанат Оразалыевна,

аға оқытушы


e-mail

Saltu_sh@mail.ru

Телефондары

87758314282
Курстың академиялық презентациясы
Пәннің мақсаты

Оқытудың күтілетін нәтижелері (ОН)

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы қабілетті болады:ОН қол жеткізу индикаторлары (ЖИ)

(әрбір ОН-ге кемінде 2 индикатор)Топонимиканың пән ретіндегі мазмұнымен, теориялық негіздерімен таныса отырып, географиялық атаулардың шығу тегі, мағынасы, қалыптасуы, өзгеруі бағытында топонимиканың даму теориясы туралы теориялық білімді қолдана білу.


1. Топонимика туралы білім жүйесін қалыптастыру

үшін дерек көздерін талдап, топонимиканың даму

тарихының теориясын түсіндіру.


1.1. Топонимдер және топонимия туралы

жалпы түсінікті сипаттау.

1.2. Топонимиканың даму тарихын

талдау.

1.3. Басқа ғылымдармен байланысын

талқылау.


2. Топонимиканың бағыты мен әдістерін таңдау үшін

оның зерттеу бағыты мен әдістерінің қағидалары

мен мазмұның зерттеу негізінде талдау әдісін

қолдану.2.1. Географиялық атаулардың негізгі

топтарын жіктеу.

2.2. Топонимдердің құрлымдық топтарын

сипаттау.

2.3. Географиялық атаулардың басқа

топтарын талдау.3. Халықтық және жергілікті географиялық

терминдерді сипаттау үшін халықтық және

жергілікті географиялық терминдердің теориясын

түсіндіру негізінде дерек көздерін пайдалану.3.1. Топонимикалық дерек көздерін

анықтау.


3.2. Топонимиканың зерттеу бағыттарын

талдау.


3.3. Халықтық және жергілікті

географиялық терминдерді сипаттау.4. Картографиялық талдау әдісін қолданып ороним

мен гидроним түсініктері атаулары туралы білім

негізінде оронимдер мен гидронимдер атауларын

жинақтау.4.1. Орографиялық терминалогия

негізінде қалыптасқан атауларды

жіктеу.

4.2. Пайдалы қазбалармен байланысты

атауларды талдау.

4.3. Гидрографиялық терминология

негізінде қалыптасқан атауларды

жіктеу.


5. Картографиялық және дерек көздерін талдау

негізінде фитонимдер мен зоонимдер атаулары

түсінігін қалыптастырып фитонимдер

мен зоонимдер атауларын құрастыру.5.1. Фитонимдер негізінде қалыптасқан

топонимдерді талдау.

5.2. Зоонимдер негізінде қалыптасқан

топонимдерді сипаттау.

5.3. Топонимдер құрамындағы

ландшафттық терминологияны

жіктеу.


Пререквизиттер

Картография, Картография негіздері, Экзоморфогенез негіздері, Топографиялық картографиялау.

Постреквизиттер

Геоэколоиялық картографиялау, Атластық картографиялау, Диплом алды практика.

Әдебиет және ресурстар

Негізгі әдебиет:

1. Орталық Қазақстан аймақтық топонимиясының өзекті мәселелері

[Мәтін] / жауапты ред. Жанұзақов Т. Ж. - Алматы : КИЕ, 2009.

2. Берлянт А.М. Картография: учебник /А.М. Берлянт.- 2 –е издание,

исправленное и дополненное. – М.:КДУ, 2010.

3. ҚР Ұлттық атласы. 1,2,3 т. Алматы, 2010.

4. Тәуелсіздік және өңірдегі ономастика мәселелері атты өңірлік

ғылыми-практикалық конференцияның материалдары [Мәтін].

- Өскемен, 2009.

5. Пангереев А. Ш. Қазақтың топонимдік фольклоры [Мәтін]:

филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін

дайындалған диссертацияның авторефераты / А. Ш. Пангереев.-

Алматы, 2010.

6. Рысберген, Қыздархан Құрмашқызы. Қазақ топонимиясының

лингвокогнитивтік және этномәдени негіздері [Мәтін]:филология

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған

диссертацияның авторефераты/Қ. Қ. Рысберген. - Алматы, 2010.

7. Мамбеталиев, Кененбай Тортайович. Қазақстан аумағының табиғи-

климаттық зоналарындағы топонимдер [Мәтін]: география

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған

диссертацияның авторефераты / К. Т. Мамбеталиев. - Алматы, 2010.

8. Топонимдік аңыздар [Мәтін]. - Астана : Фолиант, 2011.

9. Бияров, Бердібек. Жер-су атауларының сөзжасамдық үлгілері [Мәтін]

монография / Б. Бияров. - Алматы, 2012.


Қосымша әдебиет:

1. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері [Мәтін] / І. Кеңесбаев.-

Алматы : Арыс, 2008.

2. Мырзалиева З.Қ.Оңтүстік Қазақстан облысы топонимиясының

физикалық-географиялық астарлары: Геогр.ғыл. канд. дисс. автореф.

Алматы, 2007

3. Арысбаев А. Қазақ топонимдерінің кумулятивтік қызметі [Мәтін]:

филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін

дайындалған диссертацияның авторефераты / Арысбаев А. - Алматы,

2005.


4. Жаңарған Жетісу атаулары [Мәтін] : топонимдер анықтамалығы.-

Алматы: Арыс, 2005.

5. Жартыбаев А. Е. Орталық Қазақстан топонимиясының тарихи-

лингвистикалық, этимологиялық және этномәдени негіздері [Мәтін] тарих

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған

диссертацияның авторефераты / Жартыбаев А. Е. - Алматы, 2006.


Университеттік моральдық-этикалық құндылықтар шеңберіндегі курстың академиялық саясатыДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет