Білім беру бағдарламасының атауы Модульдің коды, атауы: kb 0316 Қолданбалы биология атауыбет1/5
Дата24.03.2023
өлшемі74.94 Kb.
#471063
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4   5
Биотех негіз


Ф-19-07/03ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ


Жаратылыстану және гуманитарлы ғылымдар факультеті


Химия және биология кафедрасы
БЕКІТЕМІН
Факультет деканы
х.ғ.к. Б.М. Шингисбаев
_______________
«____» ______ 2022 ж.
«Биотехнология негіздері» пәнінен


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
(SYLLABUS)Білім беру бағдарламасының атауы
Модульдің коды, атауы: KB 0316 Қолданбалы биология атауы
Пәннің коды, атауы: BN4332 «Биотехнология негіздері»

6В05101-Биология

Оқыту нысаны

күндізгі

Курсы

4

Семестрі

7

Жалпы кредит саны

5

Жалпы сағат саны

150

Дәрістер (лекция)

30

Тәжірибелік (зертханалық) сабақтар

15

Семинарлық сабақтар

-

Зертханалық сабақтар

-

ОБӨЖ

15

БӨЖ

90

Шектік бақылау

8,15 апта

Қорытынды бақылау

емтихан


Шымкент, 2022 ж.

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) №__ хаттама __ ____2022жылы университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілген 6В05101 - Биологиялық сабақтас ғылымдар даярлау білім беру бағдарламасы және жұмыс оқу жоспары негізінде дайындалған.


Құрастырған : б.ғ.к., доцент Р.А.Абилдаева

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) «Химия және биология» кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітуге ұсынылды.
Хаттама № __ ___ _______ 2022жыл
Кафедра меңгерушісі, а-ш.ғ.к., ағаоқытушы: ______________Тлегенова К.Б.
Кафедра оқу-әдістемелік секциясының жетекшісі _______ Балғабекова А.


КіріспеПәннің мақсаты

Биотехнология пәні дәстүрлі және жаңа технологияларға негізделген генді, жасушалы инженерияның жетістіктерің, экологиялық мәселелердің шешу жолдарын, энзидік жүйелерді қолдану мәселелерің қарастырады.

Пәннің міндеттері:

Өңдірістік және тұрымыстық жағдайда биохимияның, молекулярлы және жасушалы инженерияның принциптерің пайдалануды көрсету.

Күтілетін оқу нәтижелері

Білім алушы нақты клетканы бастауыш тірі жүйе ретінде окып үйрену тіршіліктің мәнін ашып, тірі материяның клеткалық деңгейдегі негізгі қасиеттерінің көрінісін-информацияны сақтап, кайта өзгертуді, молекулалар биосинтезін, өздігінен ұдайы өсуін, өзін-өзі реттелуінің қимыл және бейімделушілік реакцияларды жүзеге асыруға қабілеттілігін қарастыруға мүмкіндік беруі қажет.

Оқыту әдістері мен технологиялары

Проблемалық, дамыта оқыту, тірек-сызбалар, ойын арқылы оқыту т.б.

Пәннің пререквизиттері:

МикробиологияПәннің постреквизиттері:

Нейробионика

Қысқартулар
БББ- білім беру бағдарламасы
ЭПК- элективті пәндер каталогы
БӨЖ- білім алушының санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары
ОБӨЖ - оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы
АБ- ағымдық баға
МБ- межелік бақылау
ҚБ-қорытынды бағалау

1.Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары
Тақырыптардың аталуыСағат саны

Лекция

Прак.

ОБӨЖ

БӨЖ1

Лекция №1. Биотехнологияға кiрiспе.
Практикалық жұмыс: Биотехнологияның даму тарихы, мақсаты. Биотехнологиядағы негiзгi бағыттары.
ОБӨЖ: Биотехнология ілімінің даму тарихы.
БӨЖ: Ксенобиотиктер заттар биотрансформациясы

2

1

1

6

2

Лекция №2. Тағам өнеркәсiбiндегi биотехнологиялық процесттер.
Практикалық жұмыс: Астық-тағам өнеркәсiбiндегi биотехнологиялық процестер

ОБӨЖ: Өндірісте ашытқылар мен


бактерияларды қолдану
БӨЖ: Экологиялық таза энергия алу. Биогаз

2

1

1

6

3

Лекция №3. Экологиялық биотехнология
Практикалық жұмыс: Күн энергиясының биотехнологиясы.

ОБӨЖ: Өндірісте микроскопиялық саңырау-құлақтарды және балдырларды


қолдану
БӨЖ: Күн энергиясы биотехнологиясы

2

1

1

6

4

Лекция №4. Күн сәулесiн өңдеп қолдану биотехнологиясы, энергия алудың басқа жолдары.
Практикалық жұмыс: Алғашқы метоболиттер өндірісі
ОБСӨЖ: Этанол өндірісі
БӨ БӨЖ: Клетка метоболизмiнiң өнiмдерiн классификациялау

2

1

1

6

5

Лекция №5. Клетка метоболизмiнiң өнiмдерiн алуға негiзделген биотехнологиялық өндiрiс.
Практикалық жұмыс: Инженерлi энзимология ОБӨЖ: Сутектік фото өндіріс
БӨЖ: Витаминдер өндірісі

2

1

1

6

6

Лекция №6. Инженерлi энзимология
Практикалық жұмыс: Биотехнологияда қолданылатын гендi инженерия әдiстерi.
ОБӨЖ: Органикалық қышқылдар өндірісі
БӨЖ: Антибиотиктердiң өндiрiстегі маңыздылығы

2

1

1

6

7

Лекция №7. Гендiк инженерия негiздерi.
Практикалық жұмыс: Рекомбинантты ДНК биотехнологиясы.
ОБӨЖ: Стероидтар алу жолдары
БӨЖ: Интерферон алу

2

1

1

6

8

Лекция №8. Сүт-қышқыл және сыр дайындауға биотехнологиялық әдiстер.
Практикалық жұмыс: Инсулин алу

ОБӨЖ: Ферменттерді иммобилизациялау


әдістері
БӨЖ: Өсiмдiк клеткасын өсіру дің негіздері

2

1

1

6

9

Лекция №9. Сыра дайындау өндiрiсi Практикалық жұмыс: Интерферон алу
ОБӨЖ: Иммобилизденген ферменттер мен
жасушаларды қолданатын өндірістік
процестер
БӨЖ: Жасанды ортада өскен клеткаларды биосинтездік өнеркәсіпте пайдалану

2

1

1

6

10

Лекция №10. Биогидрометаллургия өндірісіндегі биотехнологияның алатын орны
Практикалық жұмыс: Биотехнологияда қолданылатын клеткалық инженерияның тәсiлдерi.

ОБӨЖ: Иммобилизденген ферменттерді


медицинада қолдану
БӨЖ: Ұлпаларды қоректік ортада өсіру әдісін селекцияда қолдану

2

1

1

6

11

Лекция №11. Ауыл шаруашылығында қолданылатын биотехнологиялық процесстер.
Практикалық жұмыс: Сүт қышқылы өнiмдерiн дайындау технологиясы.
ОБӨЖ: Ашытқыларды клондау
БӨЖ: Сүттiң сапасына қойылатын талаптар және ұйытқының түрлері

2

1

1

6

12

Лекция №12. Клонды микрокөбею және микроклонды көбеюдiң технологиясы.
Практикалық жұмыс: Рекомбинантты ДНК биотехнологиясы.
ОБӨЖ: Гендік инженерия әдісімен инсулин алу БӨЖ: Сыр дайындау технологиясы және сорттары, сақтау ерекшелiктерi

2

1

1

6

13

Лекция №13. Мал шаруашылығында қолданылатын биотехнологиялық процестер.
Практикалық жұмыс: Сырды дайындау биотехнологиясы. 1.шикізат көзі және сорттары, түрлерi.
ОБӨЖ: Сомототропин синтезі
БӨЖ: Шұбат дайындау технологиясы және шұбаттың адам ағзасына әсері

2

1

1

6

14

Лекция №14. Гендiк инженерияны мал шаруашылығында қолдану.
Практикалық жұмыс: Шараптық биотехнологиялық аспектiлерi.
ОБӨЖ: Трансгенді өсімдік алу
БӨЖ: Бие сүті және қымыз дайындау технологиясы

2

1

1

6

15

Лекция №15. Инсулин, соматотропин, интерферон синтездерi
Практикалық жұмыс: Шикiзат көзі және дайындау технологиясы., түрлері.
ОБӨЖ: Мал шаруашылығында қолданылатын
биотехнологиялық процестер.
БӨЖ: Иогурт дайындау технологиясы

2

1

1

6
Қорытынды

30

15

15

90

2. Білім алушының өзіндік жұмыстарының тақырыптары мен тапсырмаларыТақ-тары

БӨЖ тапсырмаларыБағалау формаларыТапсыру уақыты

1-6

Эссе 1 беттен көп емес. / Баяндама 3-5 мин

Эссе/баяндаманы қорғау

3апта7-10

Кейс-стади / портфолио дайындау

Кейс/портфолио
презентациясы

5 аптаГлоссарий -7-10 анықтама /
5 ғылыми журнал бойынша тақырыпқа шолу

Глоссарии/шолу
презентациясы

11-12

Реферат жазу, көлемі 10-12 бет / 5 ғылыми журнал бойынша тақырыпқа шолу

Реферат / шолуды қорғау

6апта

Рөлдік ойын дайындау және өткізу / топтық жоба

Рөлдік ойын/топтық жобаны қорғау

1-14Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет