Диссертация мавзулари, илмий раҳбарлари ва маслаҳатчилари №бет1/3
Дата12.07.2016
өлшемі0.5 Mb.
  1   2   3
2013 йил « 8 » февраль 79-Т сонли

институт буйруғигаи л о в а
I–курс магистратура талабаларининг магистрлик диссертация мавзулари, илмий раҳбарлари ва маслаҳатчилари
Талабани Ф.И.Ш.

Магистрлик диссертацияси мавзуси

Рахбарлар

Илмий тадқиқот йўналиши

Илмий рахбар

Маслахатчи

5А321201 - Пахтани дастлабки ишлаш ва уруғ тайёрлаш технологияси

1

Холмўминов Адҳам

АбдукаримовичТоланинг сифат кўрсаткичларини технологик босқичлар бўйича ўзгаришини тадқиқ этиш

Доц.Усмонқулов А.

“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н. Ахмедов А.Илмий- тадқиқот

2

Одинаев

Хамид МухаммадиевичПахтани қуритиш техника ва технологияларини такомиллаштириш

Т.ф.д., проф.

Парпиев А.“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н. Бўриев Р.А.Илмий- тадқиқот

3

Джўраев Музаффар

ГуламжоновичПахта толасини намлаш техника ва технологияларини такомиллаштириш

Т.ф.д., проф.

Парпиев А.“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н. Бўриев Р.А.Илмий- тадқиқот

4

Абилжонов Муроджон

ГуламжоновичЖинлаш жараёнидан чиққан чигит ва толаларни саралаш технологиясини ишлаб чиқиш

“Пахтасаноат илмий маркази” ОАЖ, т.ф.н. Бўриев Р.А.

т.ф.д., проф. Парпиев А.

Илмий- тадқиқот

5

Эшназаров Дилшод

АзаматовичПахтани ёпиқ омборга узатиш - тақсимлашда самарали технологияни яратиш

Т.ф.д., проф.

Хожиев М.Т.“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н.Сулаймонов РИлмий- тадқиқот

6

Исмоилов

Ўктам БойқобиловичПахтани ҳаводан ажратиш жараёнини унинг табиий хусусиятларини сақлаш мақсадида такомиллаштириш

Т.ф.д., проф.

Хожиев М.Т.“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н. Бородин П.Н.Илмий- тадқиқот

7

Ибрагимов Ахатжон

ОдилжоновичПахтани ҳаводан ажратиш жараёни самарадорлигини, толасини намлаш техника ва технологияларини такомиллаштириш

Ф.м.ф.д. проф.

Мардонов Б.М.“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н.Сулаймонов РИлмий- тадқиқот

8

Джунаева

Лола АнваровнаРазработка рациональной технологии и устройства для определения засоренности хлопка-сырца

Т.ф.д., проф.

Лугачев А.Е.“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н.Ахмедов АИлмий- тадқиқот

9

Эркинов Сардор Абдураззоқ ўғли


Пахта таъминлагич шахта - тўплагич конструкциясининг тадқиқоти

Доц. Гаппарова М.А.

“Пахтасаноат илмий маркази”

ОАЖ, т.ф.н. Бородин П.Н.Илмий- тадқиқот

5А320302 - Машинашунослик

1

Холдоров Шавкат

СадриддиновичПахтани тозалаш УХК агрегатининг ишчи органлари ва механизмларини ҳисоблаш методи

Доц.

Мираҳмедов Ж.Й.АО «Пахтажин», т.ф.н. Ҳакимов Ш.

Илмий- тадқикот

2

Қосимов Бахтиёр

Мурод ўғлиАррали жин колосникларининг мустахкамликка ва едирилишига чидамлилигини ҳисоблаш

Доц. И.Г.Шин.

ООО «ТАПОиЧ», нач. от.

Заитов М.Ю.Илмий- тадқикот

3

Жалилов Элёр Шухратбекович

Таркибли шкивлари бўлган тасмали узатма кинематик ҳисоби

Проф. Джураев А.Дж.

т.ф.н., доц. Мақсудов Р.Х.

Илмий- тадқикот

4

Тиллаев Рамзиддин

Зиёвиддин ўғли
Трикотаж машинаси кулирли ишчи органларини хисоблаш методлари

Доц. Абдуллаев Т.

т.ф.д., проф Джураев А.Дж.

Илмий- тадқикот

5А320310 – Тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ҳамда аппаратлари

1

Охунбобоев Фахрид-дин Фарход ўғли

Йигирув ишлаб чиқаришдаги босувчи валикларини тадқиқ қилиш

Т.ф.д., проф., Шукуров М.М.

ЎРФА МИСМИ, т.ф.д., проф.

Аманов Т.А.Илмий-тадқиқот

2

Рахмонов Сардор Убайдуллаевич

Ўраш жараёнини такомиллаштириш учун ўраш механизм конструкциясини тадқиқоти

Т.ф.д., проф., Шукуров М.М.

Т.ф.н., доц. Бобожонов С.Х.

Илмий-тадқиқот

5А320315 – Пахта саноати машиналари ва жиҳозлари

1

Ражабов Ибрат Яхшимуродович

Жин-линтер колосниклари ишлаш муддатларини ошириш усулларини ишлаб чиқиш

Т.ф.н., доц.

Сафоев А.А.“Қизилтош” МЧЖ мутахассиси т.ф.н., доц., Рогов А.П.

Илмий-тадқиқот

2

Худойбердиев Ойбек Хайитбоевич

Линтер колосникларини аниқлигини тадқиқ этиш

Т.ф.н., доц. Исмаилов А.А.

АнМИ кафедра мудири т.ф.н., доц., Раджабаев П.

Илмий-тадқиқот

3

Қурбонов Камолиддин Рустамбекович

Арра қирқиш жараёнида пуансоннинг ейилишга чидам-лилигини баҳолаш

Академик

Маҳкамов Р.Г.“Пахта саноат” илмий маркази, к.и.х Хусанов Ф

Илмий-тадқиқот

4

Маъруфханов Бекзад-хан Хайруллаевич

Линтерлаш жараёнини муқобил усулларини ишлаб чиқиш

Т.ф.н., доц.

Сафоев А.А.“Пахта саноат” илмий маркази т.ф.н., к.и.х., Сулаймонов Р.

Илмий-тадқиқот

5

Тешаев Фурқат Эркинович

Аррали жинларда толани механик ажратиш жараёнини тадқиқ этиш

Т.ф.н., доц.

Расулов Р.Х.ЎРФА МИСМИ, т.ф.н., к.и.х., Мухамадиев Д.

Илмий-тадқиқот

5А320301 – Технологик машиналар ва жихозларга техник хизмат кўрсатиш (тармоқлар бўйича)

1

Кличев Акбар Абдумавлонович

Технологик машиналарнинг компьютерли диагностикалаш тизимларини такомилаштириш

Т.ф.н., доц.

Расулов Р.Х.Т.ф.н., доц. Бобожонов С.Х.

Илмий-тадқиқот

2

Сармонов Шахбоз Ахмодолиевич

Жин арраларига техник хизмат кўрсатиш жиҳозларини яратиш

Т.ф.н., доц. Ахмедов А.М.

«Пахтажин КБ» МЧЖ мутахассиси,

к. и.х. Алакбаров Ш.Н.,Илмий- тадқиқот

3

Мухамедалиев Бахром Ильхамджанович

Конуссимон ғалтак ўровчи механизмларга диагностикалаш тизимларини қўллаш усуллари

Т.ф.н., доц Ходжаев С.С.

ЎРФА МИСМИ, т.ф.д., проф.

Аманов Т.А.Илмий- тадқиқот

5А320901 Тўқимачилик хом ашёларини қайта ишлаш технологияси (хом ашё турлари бўйича)

1

Рахматов Низомиддин Салохиддинович

Пишитилганлик даражасини пневмомеханик ипнинг тукдорлик кўрсаткичларига таъсирини тадқиқоти.

Проф. Жуманиязов К.Ж

“Пахтасаноатилм” хомашё бўлими бошлиғи Камалов Н

Илмий- тадқиқот

2

Эгамбердиев Фазлиддин Отакулович

Исследование распрямленности волокон по переходам для выработки пневмомеханической пряжи.

Доц. Матисмаилов С.Л.

«Ташкая текстиль» ҚК катта мутахасси, т.ф.н. Чернявина Л.М.

Илмий- тадқиқот

3

Олимов Илхом Актамович

Исследование особенностей технологии прядения хлопковых волокон, рассортированных в электрическом поле.

Доц. Гафуров К.Г.

«Ўзбекенгилсаноат» ДАК бўлим бошлиғи Матякубов М.

Илмий- тадқиқот

4

Анёзова Дилноза Отабоевна

Истиқболли ғўза навларининг йигирувчанлик хусусиятларини тадқиқ этиш

Проф. Жуманиязов К.Ж.

«Олий математика» кафедраси катта ўқит. Жумабаев Г.


Илмий- тадқиқот

5

Артикова Фотима Кабуловна

Хар хил структурали трикотаж ипларини йигириш технологиясини тадқиқ этиш

Доц. Гафуров К.Г

«Ўзбек-Турк тест маркази» ҚК етакчи мутахассиси Зиядуллаев Ю.

Илмий- тадқиқот

6

Буронаддинов Адилбек Исмоилович

Халақали йигириш машинасида ип таранглиги ва баллон шаклига таъсир этувчи омилларни тадқиқи.

доц. Файзуллаев Ш.Р

«ТашРосс» текстил ҚК директори Салимов М.Х.

Илмий- тадқиқот

7

Хайдарова Мадина Шухратовна

Разработка технологии подготовки прядомых волокнистых отходов к пневмомеханическому прядению.

Доц. Матисмаилов С.Л.

«Ташкая текстиль» ҚК катта мутахасси, т.ф.н. Чернявина Л.М.

Илмий- тадқиқот

8

Садиков Фарход Самандарович

Лахтак ва қийқимлардан тола тиклаш технологик жараёнларини тадқиқ этиш.

Доц. Холияров М.Ш.

«ТашРосс» текстил ҚК директори Салимов М.Х.

Илмий- тадқиқот

9

Карабоев Шерзод Аҳмаджонович

Толалар жойлашувининг ип хоссаларига таъсирини тадқиқ этиш.

Доц.Пирматов А.П

«Осборн» текстиль ҚК директори Корабаев Х.Р.

Илмий- тадқиқот

10

Туробов Санжар Азаматович

Пневмомеханик йўғон ипларни йигириш параметрларини оптимизациялаш.

Доц. Гафуров Ж.К.

«Ўзбекенгилсаноат» ДАК бўлим бошлиғи Матякубов М.

Илмий- тадқиқот

11

Эркинов Доврон Бахтёр ўғли

Исследование влияния числа сложений ленты на качественные показатели полуфабрикатов и пряжи.

Доц. Амзаев Л.А.


«Ўзбекенгилсаноат» ДАК бўлим бошлиғи, т.ф.н. Абдуллаев А.

Илмий- тадқиқот

12

Хайдаров Санъат

СуннатовичХом ипакдан тиббиётга қўлланиладиган тўқима хом ашёсини тайёрлаш технологиясини яратиш

т.ф.д., проф.

Алимова Х.А.«Ўзбекенгилсаноат» ДАК бошқарма бошлиғи, т.ф.н. Мухамедова Д.М.

Илмий-

тадқиқот


13

Эрматов Шавкат Қулматович

Маҳаллий жун толасига ишлов бериб, аралаш йигирилган ип ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш

т.ф.н., доц.

Гуламов А.Э.«Ўзбекенгилсаноат» ДАК бош мутахассиси Хабибуллаев Д.

Илмий-

тадқиқот


5А320904 Тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (махсулот турлари бўйича)

1.

Уразметова Шохида Базарбаевна

Харорат ва намлик режимини транспортер тасмалари ҳусусиятларига таъсирини тадқиқи.

Т.ф.н., доц. Қодирова Д.Н

Ўзбекистон табиий толалар илмий тадқиқот институти директори, т.ф.н., доц. Охунбобоев О.А

Илмий- тадқиқот

2.

Уринов Азиз Пардаевич

Махсус антистатик тўқимасини яратиш ва электрофизик хусусиятларини тадқиқ қилиш.

Т.ф.н., доц Баймуратов.Б.Х

Проф. Акбаров Д.Н.

Илмий-тадқиқот

3.

Урмонов Нурмат Тулқунович

Тўқув ўрилишларини дастурлаш ва кодлаш

Т.ф.д., проф. Даминов.А

ТДТУ, доц. Улжаев Э.

Илмий- тадқиқот

4.

Худайбердиева Шахло Сатторовна

Тукли қотирма мато ишлаб чиқаришда аралаш иплардан фойдаланиб, мато сифатини ошириш.

Т.ф.н., доц. Юнусхаджаева М.Р.

Т.ф.н., доц. Каримов Р.К.

Илмий- тадқиқот

5.

Эшходжаев Бобир Гафуржонович

Аврбанд жараёнининг технологик омилларини ишлаб чиқиш.

Т.ф.н., проф. Сиддиков П.С.

«Ўзбекенгилсаноат» ДАК бўлим бошлиғи, т.ф.н. Абдуллаев А.

Илмий- тадқиқот

6.

Йўлдошев Бекзод Рахимович

Ипларни тўқувчиликка тайёрлаш технологияси тадқиқи асосида уларнинг сифатини ошириш

Т.ф.н., проф. Алимбоев Э.Ш

Асс. Дониёров Б.Б.

Илмий- тадқиқот

7.


Буланова Гулнора Халилжонова

Тиббиётда қўлланиладиган янги тартибли ипак тўқимасини ишлаб чиқариш технологияси.

Т.ф.н., доц Баймуратов.Б.Х

“Alkim tekstil” МЧЖ директор муовини Базаров С.Т.

Илмий- тадқиқот

8.

Арифжанова Зухра Қобуловна

Оддий ва компакт пахта калава ипларидан трикотаж тўқималарини олиш жараёнини тадқиқи

Т.ф.д., проф. Мукимов М.М.


СП «UZ TEX» директор муовини, т.ф.н. Сирожиддинов Ф.Н.

Илмий- тадқиқот

9.

Азимов Шамсиддин Халилжанович

Совершенствование технологии выработки двухслойного трикотажа

Т.ф.д., проф. Мукимов М.М.

СП «UZ TEX» директор муовини, т.ф.н. Сирожиддинов Ф.Н.

Илмий- тадқиқот

10

Сотволдиев Азизбек Толипович

Расширение ассортимента футерованных полотен на

кругловязалъных машинахТ.ф.н., доц.

Исабоев А.Э.ООО “GLOBAL-TEX қўшма корхона директори Сейтерзаев С.

Илмий- тадқиқот

11

Алланиёзов Ғуломжон Шерниязович


Расширение ассортимента двойных рисунчатых полотен на плосковязалъных машинах

Т.ф.н., доц Ханходжаева Н.Р.

“Ўзбекенгилсаноат” ДАК, бош мутахассис Арифджанов Ю.

Илмий- тадқиқот

5А320906 Тўқимачилик саноати буюмларини бадиий лойиҳалаш (диссинатор)

1

Амриддинов Акром Жабборович

Берилган ҳаво ўтказувчанлик билан кийимбоп тўқималарни лойихалаш ва технологиясини ишлаб чиқиш

Т.ф.н., доц Рахимходжаев.С.С

“Alkim tekstil” МЧЖ директор муовини Базаров С.Т.

Илмий- тадқиқот

2

Расулова Нигора Дамировна

Проектирование сорочечных тканей с заданными свойствами и технологии их выработки

Т.ф.н., доц Хасанов.Б.К.

Ўзбекистон табиий толалар ИТИ т.ф.н., доц.Валиев Ғ.

Илмий- тадқиқот

3

Кадыров Мирабзал Миррахимович

Янги таркибли кўйлакбоб тўқимасини лойиҳалаш

Т.ф.н., доц Содыкова.Н

т.ф.н., доц. Хасанов.Б.К

Илмий- тадқиқотДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет