Әдіснамалық түсініктемелер 3 Методологические пояснения 3бет1/9
Дата11.06.2016
өлшемі463 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Мазмұны
Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 3

Методологические пояснения 3

Аңдатпа 5

Аннотация 5

1.Орта білім саласында АКТ пайдаланудың негізгі көрсеткіштері
Основные показатели использования ИКТ в сфере среднего образования 6

2.Есеп берген оқу мекемелерінің саны


Количество отчитавшихся учебных заведений 7

3.Оқушыларды интерактивті оқыту үшін жабдықтар қолданылатын оқу мекемелерінің саны


Количество учебных заведений, использующих устройства для интерактивного обучения учащихся 8

4.Оқушыларды интерактивті оқыту үшін жабдықтар қолданылатын мемлекеттік оқу мекемелерінің саны


Количество государственных учебных заведений, использующих устройства для интерактивного обучения учащихся 9

5.Оқушыларды интерактивті оқыту үшін жабдықтар қолданылатын жеке меншік оқу мекемелерінің саны


Количество частных учебных заведений, использующих устройства для интерактивного обучения учащихся 10

6.Интернет желісіне шығу мүмкіндігі бар оқу мекемелерінің саны


Количество учебных заведений, имеющих доступ к сети Интернет 11

7.Интернет желісіне шығу мүмкіндігі бар мемлекеттік оқу мекемелерінің саны


Количество государственных учебных заведений, имеющих доступ к сети Интернет 12

8.Интернет желісіне шығу мүмкіндігі бар жеке меншік оқу мекемелерінің саны


Количество частных учебных заведений, имеющих доступ к сети Интернет 13

9.Оқу мекемелеріндегі компьютерлер саны


Количество компьютеров в учебных заведений 14

10.Оқу мекемелеріндегі оқушылар саны


Количество учащихся в учебных заведений 15

11.Компьютер қолданылатын оқушылар саны


Количество учащихся, использующих компьютер 16

12.Интернет желісіне қатынауға мүмкіндігі бар оқушылар саны


Количество учащихся, имеющих доступ к Интернет 17

13.Интернет желісіне қатынауға мүмкіндігі бар оқушылар саны жынысы бөлінуі бойынша


Распределение учащихся по полу, имеющих доступ к Интернет 18

14.АКТ саласында біліктілігі бар мұғалімдер саны


Количество учителей, имеющих квалификацию в области ИКТ 19

15.АКТ байланысты салаларда білім алатын оқушылар саны


Количество учащихся, получающих образование в областях, связанных с ИКТ 20

16.Мемлекеттік оқу мекемелеріндегі АКТ байланысты салаларда білім алатын оқушылар саны


Количество учащихся в государственных учебных заведениях, получающих образование в областях, связанных с ИКТ 21

17.Жеке меншік оқу мекемелерінде АКТ байланысты салаларда білім алатын оқушылар саны


Количество учащихся, в частных учебных заведениях,получающих образование в областях, связанных с ИКТ 22

18.Орта білім саласында АКТ пайдаланудың негізгі көрсеткіштері қызмет түрлері бойынша


Основные показатели использования ИКТ в сфере среднего образования по видам деятельности 23

19.Есеп берген оқу мекемелерінің саны қызмет түрлері бойынша


Количество отчитавшихся учебных заведений по видам деятельности 24Әдіснамалық түсініктемелер


Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар (АКТ) – ақпаратты пайдаланушылардың мүддесіне қарай жинау, өңдеу, сақтау, тарату, бейнелеу және пайдалану мақсатында біріктірілген өндірістік үдерістер мен бағдарламалық – техникалық құралдар әдістерінің жиынтығы.

Интернет желісі – ауқымды ақпараттық желі, оның бөліктері ТСР/IP хаттамасында негізделген бірыңғай мекенжай кеңістігі арқылы бір – бірімен қисындық байланысқа түскен. Интернет желісі көптеген өзара байланысқан компьютер желілерінен тұрады және компьютерлерге, электронды почтаға, хабарландыру тақталарына, деректер базасына және пікір – талас топтарына қашықтан қатынауды қамтамасыз етеді.

Интернетке бекітілген тар жолақты қатынау – аналогты модем (стандартты телефон желісі бойынша номер теру арқылы қатынау), ҚИСЖ (қызметтер интеграциясымен сандық желі), 256 кбит/с-тан төмен жылдамдықты сандық абоненттік желі, сондай – ақ жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с-тан төмен бекітілген қатынаудың басқа да түрлері арқылы жалпыға бірдей қолдану үшін байланыс орнату.

Интернетке бекітілген кең жолақты қатынау – бір немесе екі бағытта да (жүктеу және түсіру) жылдамдығы 256 кбит/с-тан кем емес жалпыға бірдей қолдану үшін жоғары жылдамдықты байланыс орнату. Оған кабельді модемдер қолданумен интернет – қосылыстар, жылдамдығы 256 кбит/с-тан кем емес сандық абоненттік желілер негізіндегі интернет – қосылыстар, талшықты – оптикалық және бекітілген кең жолақты қатынаудың басқа да технологиялары кіреді.


Методологические пояснения


Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность методов, производственных процессов и программно – технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.

Сеть Интернет – глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства, основанного на протоколе ТСР/IP. Интернет состоит из множества взаимосвязанных компьютерных сетей и обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, электронной почте, доскам объявлений, базам данных и дискуссионным группам.

Фиксированный узкополосный доступ в интернет – установление соединнений для общего пользования через аналоговый модем (доступ с набором номера по стандартной телефонной линии), ЦСИС (цифровая сеть с интреграцией служб), цифровая абонентская линия со скоростью ниже 256 кбит/с, а также другие формы фиксированного доступа со скоростью загрузки ниже 256 кбит/с.

Фиксированный широкополосный доступ в интернет – установление высокоскоростных соединений для общего пользования со скоростью не менее 256 кбит/с в одном или обоих направлениях (загрузка и выгрузка). Он включает установление интернет – соединений с использованием кабельных модемов, интернет – соединений на базе цифровой абонентской линии со скоростью не менее 256 кбит/с, волоконно – оптические и другие технологии широкополосного фиксированного доступа .

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет