Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағыДата29.02.2016
өлшемі78.17 Kb.
#31208

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


«Есептеу техникасы және бағдарламалау» кафедрасы
«Ақпаратты қорғау негіздері» пәні бойынша

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығының студентеріне арналған

Дәрістердің тірек конспектісіӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э.Пфейфер

20_ ж. «__»_____________

.
Құрастырған: аға оқытушы, а.ж.м.__________ Кишубаева А. Т.

(қолы)


Есептеу техникасы және бағдарламау кафедрасы
«Ақпаратты қорғау негіздері» пәні бойынша

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығының студентеріне арналған

Дәрістердің тірек конспектісі

Әдістемелік нұсқаулық

Кафедраның отырысында ұсынылған

20_ж. «__»____________№_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ О.Г. Потапенко

(қолы)

200_ж. «__»____________Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

20_ж. «__»____________№_____ хаттама

ӘК төрағасы __________________ Ж.Г.Муканова

(қолы)

КЕЛІСІЛДІ


ФМжАТ факультетінің деканы ______________ Ж.К. Нурбекова

(қолы)


200_ж. «__»____________

МАҚҰЛДАНДЫ


ОҮжӘҚБ бастығы _______________А.А. Варакута

(қолы)


200_ж. «__»____________

Университеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

200_ж. «_____»______________№____хатама

ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1 Тақырып. Кіріспе


Ақпараттық қауіпсіздік түсінігі. Ақпараттың қорғанышы. Ақпараттық қарым-қатынастардың субъектілері. Компьютерлік қауіпсіздік. Қолданушы инфраструктура.

Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі құрамдары – конфиденциалдығы, толыққамдығы, қолжеткізушілігі. Мәселенің маңыздығы.

Ақпараттық қауіпсіздігінің бұзылуындағы кең мінездемелік сәттері.

Қолданылған әдебиеттер: Батурин Ю. М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность.-М.,19912 Тақырып. Объекті-бағыттауындағы ақпараттық қауіпсіздікті келістіруді тарату

Объективті-аймақтық жақындық, техникалық бағдарламалау түрінде. Декомпозицияның принципі. Алгоритмдік декомпозиция негізіндегі структуралық жақындық.

Объективтік декомпозиция. Сынып. Объект. Полиморфизм. Мұрагерліктеу. Инкапсуляция. Компонент. Контейнер. Белсенді және белсенсіз белгілері.

Қолданылған әдебиеттер: Штребе М. и др. Безопасность сетей NT 4:В 2 т.: Пер. с англ.Штрее М., Перкинс Ч., Монкур М.-М.:Мир. Т. 1.-1999.-367с.+ CD-ROM.; Батурин Ю. М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность.-М.,19913 Тақырып. Кең таралған қауіп

Қауіп. Шабуыл. Айлакер. Қауіп көзі. Қауіптік терезесі.

Қолжеткізгіштік қауіптер. Зиянкесті бағдарламалық қамтамасыз ету. Толыққамды қауіптер. Құпия қауіптер.

Қолданылған әдебиеттер: Информатика: Базовый курс:Учеб.пособие для вузов/Под ред. Симоновича,2003.; Батурин Ю. М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность.-М.,19914 Тақырып. Ақпараттық қауіпсіздіктің заңдылық дәрежесі

Ақпараттық қауіпсіздікті бұзушы (тұйықталған бағыттағы өлшемдер) және қауымдық негативті қарым-қатынастың бұзылуына құраушы және қолдаушы бағыттағы өлшемдер.

Ақпараттық қауіпсіздік аймағындағы білімділіктің жоғарылауына мүмкіндігі, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін құру және таратуға көмектесу бағытталған және координатталған өлшемдерді айтамыз.

Қолданылған әдебиеттер: Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для студ.


вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. спец./В. И. Ярочкин.-М
:Трикста: Академический Проект,2005.-543 с.-(Учебник для вузов)

5 Тақырып. Ақпараттар қауіпсіздігінің аймағындағы спецификациялар және стандарттар

Сенімділікті жүйелері. Сенімділік сатысы. Кепілдемелік деңгейі. Көңіл аудару мониторы. Көңіл аудару мониторының функциялары. Қауіпсіздік ядросы.

Қауіпсіздіктің механизмдері. Қауіпсіздіктің таңбалары. Аутентификация. Идентификация.

Қауіпсіздік сыныптары. Ақпараттық қауіпсіздіктің тағайындалған жүйелері. Желілік қауіпсіздік сервистері. Желілік қауіпсіздік механизмі.

«Ақпараттық технологиялық қауіпсіздік бағасының критерийі» ISO/IEC 15408 стандарты. Негізгі түсініктер. Функционалдық талап етушіліктер. Қауіпсіздік сенімділігінің талап етілуі.

Қолданылған әдебиеттер: Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для студ.


вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. спец./В. И. Ярочкин.-М
:Трикста: Академический Проект,2005.-543 с.-(Учебник для вузов)

6 Тақырып. Ақпараттық қауіпсіздіктің басқармалық дәрежесі

Қауіптер талдауы. Қауіпсіздік бағдарламасы. Өмірлік цикл жүйелері.

Қолданылған әдебиеттер: Информатика: Базовый курс:Учеб.пособие для вузов/Под ред. Симоновича,2003.; Батурин Ю. М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность.-М.,1991

7 Тақырып. Қатерлерді басқару

Қатер түсінігі. Қатерді басқару. Кезеңдері. Қатерлер бағасы. Ақпараттық қауіпсіздікті қорғау тәсілінің бағасының қарсы тұру мүмкіндігін жоғалтуын бұзуының рұқсат ету әдістемесі.

Қолданылған әдебиеттер:Чирилло, Д. Защита от хакеров/Джон Чирилло; пер. с англ. Л. Серебрякова.- СПб. : Питер,2003.-472 с.-(Для профессионалов)

8 Тақырып. Ақпараттық қауіпсіздіктің процедуралық дәрежесі

Қызметкерлермен басқару. Физикалық қорғаныс. Жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Қауіптік тәртібінің бұзылуына көз-қарасы. Орналастыру жұмыстарының жоспарлануы.

Қолданылған әдебиеттер: Защита от хакеров Web - приложений/Форристал Д. [и др.]; пер. с англ. В. Зорина.-М.:Академия АйТи: ДМК,2004

9 Тақырып. Негізгі бағдарлама-техникалық тәсілдері

Қауіптік сервисі. Негізгі және көмекші. Корпоративтік жүйе. Архитектуралық қауіпсіздігі. Реконфигурациялау. Бас тарту нүктесі.

Қолданылған әдебиеттер: Защита от хакеров Web - приложений/Форристал Д. [и др.]; пер. с англ. В. Зорина.-М.:Академия АйТи: ДМК,2004

10 Тақырып. Идентификациялау және аутентификациялау, қажеткізушілікпен басқару

Бірбеттік және екібеттік аутентификация. Парольдік аутентификация. Біртектік парольдер. Kerberos аутентификацияның сервері. Биометрикалық аутентификация. Қолжеткізушілікпен басқару. Қолжеткізуші рөлдік басқару.

Қолданылған әдебиеттер: Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для студ.
вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. спец./В. И. Ярочкин.-М
:Трикста: Академический Проект,2005.-543 с.-(Учебник для вузов)

11 Тақырып. Модельдеу және аудит, құпиялық, толыққамды бақылау

Аудит. Белсенді аудит. Шифрлау. Толыққамды бақылау. Цифрлық сертификаттар.

Қолданылған әдебиеттер: Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для студ.
вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. спец./В. И. Ярочкин.-М
:Трикста: Академический Проект,2005.-543 с.-(Учебник для вузов)

12 Тақырып. Экрандау, қорғаныс талдауы.

Экрандау. Желіаралық экрандардың классификациясы. Пакеттік фильтрлер. Мөлдірлік. Экрандалатын агенттер. Қорғаныс талдауы.

Қолданылған әдебиеттер: Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для студ.
вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. спец./В. И. Ярочкин.-М
:Трикста: Академический Проект,2005.-543 с.-(Учебник для вузов)

13 Тақырып. Жоғары дәрежелі қолжеткізушілікпен қамтамасыз ету

Қызмет көрсету эффективтілігі. Қолжеткізушілік уақыты. Қарсы тура алатын жүйелер, пуассондық оқиға бөлімі. Бас тарту интенсивтілігі. Эффективтіліктің көрсеткіші, дайындық коэффициенті.

Қолжеткізушілік және қауіп зонасы. Аралық қатпарларды бағдарламалық қамтамасыз ету.

Қолданылған әдебиеттер: Штребе М. и др. Безопасность сетей NT 4:В 2 т.: Пер. с англ.Штрее М., Перкинс Ч., Монкур М.-М.:Мир. Т. 1.-1999.-367с.+ CD-ROM.; Батурин Ю. М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность.-М.,199114 Тақырып. Туннельдеу және басқару

Криптографиялық сервисі. Мониторинг. Бақылау. Жұмыс координациясы.

Қолданылған әдебиеттер: Штребе М. и др. Безопасность сетей NT 4:В 2 т.: Пер. с англ.Штрее М., Перкинс Ч., Монкур М.-М.:Мир. Т. 1.-1999.-367с.+ CD-ROM.; Батурин Ю. М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность.-М.,1991

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет
1. Безопасность.Криптографические алгоритмы (CD),2003-Прилож.к ж-лу"Компьютер-пресс"

2. Криптография шаг за шагом:CD.-М.:Delta-MM Corp.,2002

3. Левин, М. Криптография без секретов: Руководство пользователя/ Максим Левин.- М.:Новый издательский дом,2005.-315 с.

4. Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для студ.


вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. спец./В. И. Ярочкин.-М
:Трикста: Академический Проект,2005.-543 с.-(Учебник для вузов)
Қосымша әдебиеттер
5. Защита от хакеров Web - приложений/Форристал Д. [и др.];

пер. с англ. В. Зорина.-М.:Академия АйТи: ДМК,20046. Информатика: Базовый курс:Учеб.пособие для вузов/Под ред. Симоновича,2003.

7. Чирилло, Д. Защита от хакеров/Джон Чирилло; пер. с англ. Л. Серебрякова.- СПб. : Питер,2003.-472 с.-(Для профессионалов)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет