«элеваторлы өндірістің ЖӘне астықты жинағаннан кейінгі өҢдеу технологиясы»бет4/5
Дата30.06.2016
өлшемі0.82 Mb.
1   2   3   4   5

ТҰҚЫМНЫҢ ЛАСТАНУЫ.

Астық массасының құрамы күрделі. Әр өндірістік партияда негізгі астықтан басқа барлығында аздаған мөлшерде қоспалар болады. Белгіленген стандарттар бойынша негізгі бидайға барлық ірі, орташа, ұсақ дәндерді жатқызады. Оның сапасның елеусіз өзгеруімен жасалған және соғылған, жартылай сынған, өне бастаған дәндер жатқызылады.Астықтың құрамы және қоспалар саны әртүрлі өзгеріп отырады. Ол егу тазалығына өнімді жинаудан кейінгі өңдеу сапасына байланысты болады. Үлгіге салыстырғандағы қоспаның пайыздық санын тұқым ластануы деп атайды. Қоспалардың құрамы, астықтың ластану жағдайы туралы белгіленген аймақтық, базисті кондициялар кестелерде берілген.
2-кесте. Астық пен тұқымның күйіне байланысты ластануы, %.

Мәдениет

Арамшөп қоспасы,%

Дәндік қоспалары, %

Таза

Орташа таза

Тазаланбаған

Таза

Орт.таза

тазаланбаған

Азық-түліктік қара бидай

1

1-2

2

2

2-4

4

Жемдік және азық – түліктік арпа

2

2-4

4

2

2-5

5

Жемдік және азық-түліктік тары

1

1-3

3

1

1-6

6

Күріш, қарақұмық

1

1-3

3

1

1-3

3

Үрмебұршақ

2

2-3

3

2

2-7

7

Соя

2

2-3

3

6

6-10

10

Сиыржоңышқа

1

1-3

3

3

3-5

5

Бұршақ

0,5

0,5-1

1

2

2-3

3

Жемдік бөрібұршақ

1

1-2

2

2

2-5

5

Қоспалар өсімдік, жануар тектес және минералды болып келеді. Қоспалар астықтың сапасын нашарлатады. Арамшөп қоспалары өзіне өндірілетін астықтың сапасын төмендететін қоспаларды кіргізеді. 1. Ұсақ арамшөп, елеуіштен өткен (диаметрі 1 мм)

 2. Минералды қоспа

 3. Органикалық қоспа

 4. Арамшөп қоспаларының дәндері

 5. Толығымен зақымданған негізгі мәдениеттің дәндері

 6. Зиянды қоспалар, адам мен жануарлардың улануын болдыратын.


Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

 1. Ұнның әлсіз желімденуі неге байланысты?

 2. Желімдену қандай қасиеттерге ие?

 3. Торлануы мен өздігінен қызуына әкеп соғатынастық ақауы бойынша 4 дәрежені атаңыз?

 4. Үсік шалған астыққа сипаттама беріңіз?

 5. Жәндіктермен зақымданған кезде болатын өзгерістер қандай?


Қолданылатын әдебиеттер:

1. В.А. Резчиков, О.Н.Налеев, С.В.Савченко. Технология зерносушения. Учебник. Изд.Алматинский технологический институт. 2000 – 400 стр.

2. Е.М.Бобликов, В.А. Буханцова, Б.К.Маратов. Технология хранения зерна: Учебник для вузов: Издательство «Лань». 2003. – 448с.
11 тақырып: Астықты жинағаннан кейінгі пісуі
Дәріс сұрақтары:


 1. Астықты тазартуға жалпы сипаттама және тапсырмалары

 2. Астық қоспаларын бөлу әдістері

 3. Тазарты әдістері

Дәріс мақсаты: Фракция түсінігі, бөліну белгілері, сепарирлеу, калибровка үрдісі мен тапсырмалары
Жылу кептіргіш астықты жинағаннан кейінгі пісіп жетілу үрдісінің жылдамдатуда қолайлы жағдай туғызады.Астықты қыздырған кезде төмен молекуляры заттарға айналуына қабілетті, жиналған өсімдік фотосинтезінің жүруінде және астық құйылғанда, жоғары молекулярлы қосылыста, астық ылғалдығының критикадан төмен деңгейге дейін төмендейді. Оның клейковина ақуызы тығыздалады, сапасы жақсарады. Астықта май мөлшері және басқа да липидтер жоғарылайды, бос май қышқылының құрамы төмендейді. Майдың қышқыл саны азаяды. Биохимиялы үрдістің оң ізділігімен, астықтың талшығында және жасушасында өтетін, тұқымның өмір сүруінің жоғарлауы олардың өнгіштігі және энергиясының өсуі; шикі клейковинаның аз мөлшерде үлкейіп шығуы болып табылады.

Ылғалдың және астықтағы миниралды заттардың бөлінуі.

Кептіру үрдісі кезінде өтетін астықтың ішінен ылғал тасымал үстіңгі жағында оның аралық анатомиялық бөліктерге бөліп қана қоймай қоректендіргіш заттарды тасымалдайды. Оның негізгі куәсы болып кептіріліп жатқан астық өнгіштігінің жоғарлауы табылады, эндоспермнен өсіндіге қоректендіргіш заттар көшеді. Мұндай эффектіге жету үшін, булану аймағы дәннің жоғарғы жағында орналасып және оның ішіндегі ылғал сұйық күйде орын ауыстырып тұру үшін. Миниралды ерігіш заттардың орын ауыстыру эффектісі өсіндіде гидротермиялық өңдеу болған кезде де байқалады.

Жүгері және сол сияқты басқа да астық мәдениеттерін кептірген кезде жүретін дәнннің анатомиялық бөліктерінде жүретін күрделі биохимиялық үрдістер химиялық заттардың қайта бөліну кезінде байқалады және де технологиялық және дәндік қасиеттерін өзгеруіне әкеледі. Балауызды жүгері пісіп келе жатқан кезде эндоспермде крахмалмен ақуыздың мөлшері көбейіп, керісінше талшықтың мөлшері азаяды. Өсінді де ақуыздың, май және қанттың мөлшері көбейеді, бұл дәннің тұқымдық қасиеттеріне жақсы әсер етеді. Өсінді эндоспермнің құрамындағы майдың азаюы тағамдық май, емдік препараттар, майсызданған ұн және жарма алу үшін маңызды әсері бар.

Астықтың құрылымдық механикалық қасиеттерінің өзгеруі.

Кептіру кезінде қатты қаңқа мен ылғалдың арасындағы жасанды бұзылған байланыс оның ұлпаларының микроқұрылысының қайта құрылуына әкеліп соғады. Ең қолайсыз жағдайларда сызаттың пайда болуына және кей жағдайларда дәннің бөлінуіде ықтимал.

Кептіру кезінде бастапқы сызаттардың пайда болу кезеңінде ылғалдың тез жоғалауы мен қарқымды ұлпалардың тығыздалуы микроскопиялық ауа кеңістіктері пайда болады. Кептіру мөлшерінде осындай кеңістік саны жоғарылайды және сонымен бірге пайда болады және астықтың ұлпа жағдайы көлемді – жүктелуі біртіндеп күш жинайды.

Жарықшақ тәріздіге жарма мәдениетіне әсіресе күріш тән. Күріш дәннің жарылуы ақуыз денатурациясы, крахмал клейстиризациясы және липиттің құлауы жылудың қайтусыз ұзақ келуіне дейін басталуы мүмкін. 40 температура кезінде ұрықтық қабат қабыршықтана бастайды. Астықты 50 дейін қыздыру кезінде алейрондық қабаттың жасушасы деформациясы жүреді. Жасушалы қабырғалар жыртылады. Астықты өте жоғары температураға дейін қыздыру дәннің жарылуына әкеліп соқтырады. Алейрондық қабат жасушасы төмендейді және біртіндеп бұзылады. Дәннің жарылуы бірден ұсақталған күріштің ұлғаюына және бүтін жарма шығынының азаюына әкеп соқтырады. Күріш дәні, крахмалды астық көлемі және пішіні бойынша біркелкі эндоспермі бар, жарықшақ талуға қарсы жоғарырақ тұрақтылықпен мінезделеді. Толығымен шынылықты күріш дәні біраз жарықшақтануға, ұндық дағы бар астыққа қарағанда тұрақты.

Ұсақ астық фракциясы, ереже бойынша толық шынылы астықтың үлкен мөлшері, жарықшақтануға іріге қарағанда тұрақты.

Сонымен қатар, ұсақ дәнде ылғалдылық градиентінің аз мөлшері қатысты.

Кептіру кезінде сызаттың пайда бола бастауы күріштің ылғал деңгейімен анықталады. Астықтың бастапқы ылғалдылығынан жоғарырақ болса, кептіру кезінде дәнде сызаттылық кейінірек пайда болады. Жоғары ылғалдылықта дән майысқақ келеді.

Толығырақ, жылдамдық және жылулық әрекеттің жалғасуы ақуыз жағдайына, көмірсулы және астық құрамының липидіне әсер етеді. Астықта ылғалдың араласуы оның сапасына әсер етеді.


Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

 1. Астықты қабылдау негізінде не жатыр?

 2. «Тауарлық жіктелу» анықтамасын түсіндіріңіз?

 3. Астықты қабылдау кезінде үлгіні таңдау принципі?

 4. Ылғалдық бойынша астық партиясын формалауды түсіндіріңіз?

 5. Сорной қоспасы мөлшері бойынша астық партиясын формалауды түсіндіріңіз?


Қолданылатын әдебиеттер:

1. В.А. Резчиков, О.Н.Налеев, С.В.Савченко. Технология зерносушения. Учебник. Изд.Алматинский технологический институт. 2000 – 400 стр.

2. Е.М.Бобликов, В.А. Буханцова, Б.К.Маратов. Технология хранения зерна: Учебник для вузов: Издательство «Лань». 2003. – 448с.
12-13 тақырып: Микроорганизмедердің тіршілік әркеті және олардың дамуына әсер ететін факторлар
Рационды тамақтануда минералды заттар ақуыз, май, көмірсу, дәрумендер сияқты ерекше орын алады. Минералды заттардың жетіспеушілігінен немесе жоқтығынан адам организмінде спецификалық бұзылу болып, бұдан ауруларға әкеп соқтырады.

Минералды заттар адам денесінің салыстырмалы түрде белгілі бір бөлігін құрайды. Сүйектерде олар кристалл түрінде, жұмсақ тіндерде –ақуыздармен басты байланысу кейіпінде коллоидты ерітінді түрінде көрсетілген.

Минералды заттар адам өміріндегі маңызды процесте пластикалық функцияны атқарады, олар сүйек тіндерін қатайтуда рөлі ерекше, фосфор мен кальций сияқты элементтерге ие. Минералды заттар организмнің аса маңызды зат алмасу процесіне қатысады. Организмдегі көптеген ферментативті процестер осы не басқа минералды заттардың қатысуынсыз жүруі мүмкін емес.

Минералды заттар организмде болуына байланысты, олар макро және микроэлементтерге бөлінеді.

Макроэлеметтерге: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлор, күкірт жатады.

Микроэлементтерге: темір, мыс, марганец, цинк, йод, хром, кобальт, фтор, молибден, никель, стронций, кремний, селен, ванадий жатады.

Микрокөлемде олар биохимиялық процестерді стимульдейді, ал макрокөлемде болса, организмге улы (токсикалық) әсер етуі мүмкін.Макроэлементтер:

Натрий –жасушааралық және жасуша ішіндік маңызды элемент, қажетті қан буферін, қан қысымын реттеуге қатысады.Натрийдің организмге түсуі негізінен ас тұзының есебінен болады (100 г шаққанда 1...10мг). Тәуліктік натрийдің йондық тұтынуы 4...6 г құрайды, бұл ас тұзының 10 г-на сәйкес келеді.

Калий –жасушааралық элемент, қанның қышқыл-сілтілік теп-теңдігін реттейді. Ол жүйке импульстерін беруге қатысып, кейбір ферменттердің жұмысын реттейді. Калийдің тәуліктік тұтынуы 2,5...5,0 г құрайды.

Кальцийдің 99 %-ға дейінгі мөлшері қаңқа сүйегінде және тісте болады, ал қалған 1 % -ті қанда, тінде және организмнің биологиялық сұйықтығында болады.

Кальций жүйке бұлшықетінің қозуын қалыпты ұстауда қажетті, ол қанның ұйылу процесіне қатысады. Ересектердің тәуліктік кальцийді тұтынуы -800 мг., балаларға -1000...1200 мг. мөлшерінде. Кальций көп мөлшерде сүт және сүт өнімдерінде болады.Фосфор –липидтің, ақуыздың, нуклеиннің, қышқылдың құрамына кіретін элемент. Фосфорлы қосылыстар бас миының, қаңқа және жүрек бұлшықетінің жұмыс істеуінде аса маңызды рөл атқарады. Органикалық емес фосфор кальциймен бірге сүйек тінінің негізін құрайды, реакцияның қажетті компонентті болып, көмірсулардың (распад) ыдырауын қамтамасыз етеді. Адамның тәуліктік фосфорды тұтынуы 1,2...1,5 г. құрайды. Тамақ өнімдерінің аса көп мөлшері фосфорға бай, сондықтан бұл жағынан жетіспеушілік болмайды. Фосфорға аса бай бұл сүт және сүт өнімдері, ет, балық және т.б.

Хлор –асқазан шырынының пайда болуына, плазманың (формировани) қалыптасуына қатысатын элемент. Ол ферменттер қатарын белсендіреді, су алмасу мен организмнің қышқылды-сілтілі тепе-теңдікті реттейді. Тәуліктік хлорды тұтыну нормасы 2...6г., бұл да ас тұзының есебінен қанағаттандырылады.

Күкірт –кейбір аминқышқылдардың, дәрумендердің және ферменттердің құрамына кіреді.Микроэлементтер:

Темір –кейбір ферменттер мен гемоглобиндердің пайда болуына қатысатын элемент. Қант гемоглобинінде оттегінің өкпеден, тіндер мен органдарға жүруін (перенос) қамтамасыз етіледі, организмнің барлық темірі 2/3- дейін болады (қатынасында). Ересек адамның тәуліктік темірді тұтынуы орташа есеппен 10...18 мг. құрайды. Организм үшін темірдің негізгі қайнар көзі –ет, құс, жануар бүйрегі болып саналады. Көп мөлшерде темір саңырау құлақтарда, әсіресе түлкілерде (лесичках), алмада, шабдалыда, өрікте. Ет өнімдерінен 30 %-ға жуық темір қабылданса, ал өсімдіктерден -5...10 %-з қабылданады.

Цинк –инсулин гормонының және толық ферменттер қатарының құрамына енеді. Адамның тәуліктік цинкті тұтынуы 10...15 мг-ды құрайды. Адам үшін цинктің негізгі қайнар көзі болып негізінен жануарлар өнімі болып табылады: бауыр, жұмыртқа, сиыр еті.

Йод –біріншіден темірдің (щитовидной) қалқанша безі гормонының пайда болуы үшін қажетті. Ересек адамның тәуліктік йодты тұтынуы -0,15 мг. шамасында. Тағамда йодтың жетіспеушілігінен бойдың өсуі тоқтап, психикалық және физикалық бұзылулар атап көрсетіледі, темірдің (щитовидной) қалқанша без мөлшері көбейеді (зоб, микседема ауруы пайда болады). Йод тағамдық өнімдерге аса бай, мкг/100г.: жұмыртқа 60, сүт 45, жуа 44,щавель 39, орамжапырақ 37, сәбіз, сиыр бауыры 35, картоп 32, ас бұршақ 24, баклажан, қара нан 14, қияр 11, астық түйір наны, горох 10, өзен балығы 9.

Фтор –сүйек тіні мен тіс эмалінің пайда болуына қатысады. Тәулігіне организмнің фторды тұтынуы -0,5...1,0 мг. Фтор жетіспеушілігінен тіс ауруы –тіс ішегі пайда болады. Фтордың негізгі қайнар көзі теңіз балығы, жаңғақ, шай болып табылады.Мыс – зат алмасу, қанның пайда болу процесіне қатысады, ферменттер қатарының құрамына кіреді. Ересек адамның тәулігіне мысты тұтынуы -2 мг. шамасында. Организмде мыстың (избыток) көп шығуы өткір улы эффект болып, осыған байланысты тағам өніміндегі мыс концентратының қажет етілген мөлшерінің болуын қатаң бақылаудан талап етеді. Адам организмі үшін мыстың тағамдық қайнар көзі сиыр бауыры, сиыр еті, балық, ас бұршақ, жаңғақ, сұлы, қарақұмық және жарма.

Марганец –көптеген ферменттің құрамына кіреді, бойдың өсуінде, қан айналымында, сүйек тінінің пайда болу процесінде маңызды рөл атқарады. Тәуліктік марганецты тұтыну -5...10 мг. Өсімдік тамақ өнімінде марганец жануарлар өніміне қарағанда көп болады.

Кобальт –зат алмасуды жақсартуда, қан айналымы үшін организмге аса маңызды. Тәуліктік кобальтті тұтыну 0,1...0,2 мг. құрайды. Адам үшін кобальттің негізгі тағамдық қайнар көзі: орамжапырақ, картоп, сарымсақ, пияз, салат, сәбіз, алмұрт, шабдалы, жүзім, қарақат, бүлдірген болып табылады.

Дубильді заттар

Дубильді заттар – күрделі органикалық азотсыз қосылыстар.Көкеніс пен жемістерде болатын көптеген дубильді заттардың ішіндегісі Р –дәрумендік қасиетке ие болады. Ішектің сілекейлі қабатының асқынуына қарсы әсер етіп, асқазан-ішек трактысының секреторлы функциясын төмендетеді. Мысалы: шайдың дубильді заттары бактериостатикалық және бактерицидті әсерге мынандай микробтардың қатынасында стафилококтар, тифозды, паратифозды және басқа да таяқшаларға ие болады. Сонымен қатар шайдың танины организмнен радиоактивті стронцийді -90 сіңіреді және шығарады және аққан (белокровие) мен сәулелі аурудың дамуын алдын-ала көрсететіні белгілі. Шай танині организмнен ауыр металдарды қорғасын, кадмий, ртуть, цинк және т.б. шығаруда септігін тигізеді.

Сонымен дубильді заттарға бай тағамдық өнімдер іш өту ауруларына, радиоактивті зақымданғанда сауықтыруда металдың ауыр тұзына қолайлы әсер жасайды.

Пигменттер.

Пигменттерге ең біріншіден антоцианды, флавонды және каротиноидты жатқызады. Пигменттерге аса бай өнімдерге өсімдіктер жатады. Сонымен аса көп мөлшерде антоцианға қызылша, шие, клюква, бүлдірген, малина және баклажан ие. Жасушалы шырындағы өсімдік қатарының көк, қызыл, көкшіл түсті (фиолетового) антоционның рөлі толығымен анықталған жоқ, бірақ олардың қышқылды қалыпқа келтіру процесінде белсенді қатысатыны белгілі.Каротинодтар –пигменттердің сарғыштау және қызыл түсті тобы, олар майда жақсы ериді. Оған сәбіз бен томаттың каротині, шиповниктің рубиксантині, сары жүгері тұқымының крипоксанти-

ні, қызыл бұрыштың капсантині жатады. Каротиндер адам организмінде синтезденбейді, сондықтан тағамдық рационның ауыстырылмас компонентіне жатқызылады.Флавондар –көптеген көкөніс пен жемісте болады, бірақ көп мөлшерде олар апельсинде, мандаринде, құрмада, сары өрікте, брюквада болады. Сары флавондар антоциондар сияқты қышқылды (обратимому) қайтымды қалыпқа келтіруге, органикалық спеттес аниондарды байлау қабілетіне ие. Осының барлығы адам организміндегі қалыпты зат алмасуы жүруі үшін өте маңызды. Өсімдік пигменттері жоғарғы температураға аса сезімтал.

Азотты құрамдас экстрактивті заттар –бұлшық еті тінінің құрамдас бір бөлігі. Бұл заттар негізінен суда еритін және тұзда еритін ақуыз креатининді, креотинді, метилгуанидинді, карнитинді, сонымен қатар инозитті қышқылды және бос аминқышқылды түрінде көрсетілген. Азотты құрамдас экстрактивті заттар жергілікті және жалпы тітіркендіргішті әсерге ие болады. Асқазан темірін мен асқазан ішіндік темірдің асқорыту функциясын қоздыра отырып, олар тағамды өте жақсы қабылдауға септігін тигізеді, ал бірінші ретте ақуыздар мен майларды.

Сонымен қатар осы заттар тура немесе жанама түрде жүйке жүйксіне қоздырмалы әсер етеді, бұл дегенің органның көптеген қан айналым ауруына, сол жүйке жүйесінің, асқазан-ішек трактысының және бүйрекке қолайсыз екендігі туралы дұрыс айтылады. Сонымен, азотты құрамдас экстрактивті заттардың белгілі мөлшері адам организмінде үзіліссіз өтіп жатқан күрделі және өмірлік қажет процестер үшін қажетті қатысушылары болып табылады.


Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

 1. Астық тазарту тапсырмасы немен аяқталады?

 2. азық түлікке тағайындалған астықтың жіктелуі?

 3. 1 класты астыққа қойылатын талаптар қандай?

 4. Фракциондыдан қарағанда калибробания ерекшелігі қандай?

 5. Сепарирлеу үрдісіне анықтама беріңіз?

 6. Фракциядағы қоспа компоненттерін қалай түсіндіреді?

 7. Кіретін қоспалардың бөлінуінде қолданылатын деңгейді қамтамасыз ететін белгілерді қалай атайды?

 8. Сепарирлеудің міндетті жағдайларына сипаттама беріңіз?

 9. Сепарирлеудің міндетті жағдайымен салыстырғанды міндетті жағдайдың ерекшелігі неде?

 10. Ауа ағынындағы астықты сепарирлеу ерекшелігі?

 11. Ауа ағынында астықты сепарирлеудің теориялық негізі?


Қолданылатын әдебиеттер:

1. В.А. Резчиков, О.Н.Налеев, С.В.Савченко. Технология зерносушения. Учебник. Изд.Алматинский технологический институт. 2000 – 400 стр.

2. Е.М.Бобликов, В.А. Буханцова, Б.К.Маратов. Технология хранения зерна: Учебник для вузов: Издательство «Лань». 2003. – 448с.

15 тақырып: Дәрістерге щолу сабақ
8.2. Сараптамалық сабақтар

Зертханалық сабақтар
Зертханалық сабақтарды тақырыптары

Сағат саны

1

Ұнның әдістеме бойынша ұнның бақылау сапа көрсеткішінің ақтығын ФПМ-1 қондырғысы арқылы анықтау

2

2

Ұндағы дәрумен мөлшері бойынша ұн сапасын анықтау

3

3

Ұндағы металломагниттік қоспаларды анықтау

2

4

Ірілігіне қарай ұн сапасын анықтау

3

5

Наубайхана ұнындағы бидайды ұсақтау кезіндегі ұнтақтау режимін бақылау

3

6

Қатты бидайдың макарондық қасиетін жанама әдіспен анықтау

2
Барлығы

15


Қолданылатын әдебиеттер:

1.А.И.Стародубцева, В.С.Сергунов. Практикум по хранению зерна, Москва ВО «Агропромиздат» 1987.

2. Б.А. Карпов. Технология послеуборочной обработки и хранения зерна. «Аргопромиздат»; Москва – 1987. 279-280 стр.

8 тақырып. Астық қоймаларын тазарту.
Жұмыстың мақсаты: Астық қоймаларын тазарту мақсаты – толығымен шығындалғанша тиеу басталғаннан бастап немесе өткен инвентаризацияға дейін барлық кезең бойынша берілген партия сапасы мен саны бойынша операциялардың қорытындысын шығару.
Бақылау сұрақтары:


 1. Астық қоймаларын тазартуды рәсімлеу және жүргізу реттілігі?

 2. Қоймадағы қалдықтардың есебін шығару?

 3. Тазартуды дұрыс жүргізу реттілігі?


Қолданылатын әдебиеттер:

1.А.И.Стародубцева, В.С.Сергунов. Практикум по хранению зерна, Москва ВО «Агропромиздат» 1987.2. Б.А. Карпов. Технология послеуборочной обработки и хранения зерна. «Аргопромиздат»; Москва – 1987. 281-283стр
8.3. ОСӨЖ және СӨЖ тақырыптарының тізімі.
Рефераттардың тақырыптары


 1. Астықты жинаудан кейінгі өңдеу технологиясының тапсырмалары

 2. Астық пен тұқымға стандарттар мен кондиция

 3. Үлгіні алу әдісі. Астықтың сапа көрсеткіштері және оларды анықтау реттілігі

 4. Астықтың сапа көрсеткіші

 5. Астықтың сапа көрсеткіші

 6. Астықты жинаудан кейінгі өңдеу

 7. Астықты тазарту

 8. Астықты тазарту технологиясы

 9. Әртүрлі дақылдар астығын тазарту технологиясы

 10. Астық массасының сақталуына әсер ететін факторлар

 11. Астықты жинаудан кейінгі жетілуі

 12. Астықты сақтау

 13. Астықты сақтау технологиясы

 14. Астықты қоймаға орналастыру

 15. Астықты ағынды өңдеу


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет