Факультет: э иис 1 курс, эк, мк мамндықтары бойыншаДата01.07.2016
өлшемі205 Kb.
#171620
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ
РУДНЫЙ ИНДУСТРИАЛДЫҚ ИНСТИТУТЫ

ТЕСТТІК ТАПСЫРМА


Факультет: Э иИС


1 курс, ЭК, МК мамндықтары бойынша
Оқу бөлімі; күндізгі,сырттай

Оқыту тілі; қазақша


Пәндер «Саясаттану,Дінитану»
Семестр: 2
Әлеуметтік-гуманитарлық кафедрасы
Құрастырған; Турежанова С.А., Саткангулова Г.Ж.. к.ф.н..Ломакович В.А., к.ф.н. Зекрист Р.И.
Аударған; Алмағанбетова Г.Б.
Қолы _________________
ӘГП кафедра кеңесінде бекітілген,хаттама № 6, 24 ақпан 2005ж.
Кафедра меңгерушісі _________________

Тапсырмалық тест саны 200


Рудный, 2005ж
1.ТАҚЫРЫП. Саясаттану ғылымы.

1.Саяси ғылым, негізгі теоретикалық концепция құрылымдағы қорыту ақпараты – бұл

а) саяси тарих

б) саяст социлолгиясы

в) саяси философия

г) саяси жағырапия

д) саяси психология

2.Заң мен заңдылық жиынтығының дамудағы саяси көрңнңстің пайда болуы – бұл;

а) саяси обьект

б) саяси субьект

в) саяси қызметі

г) саяси әдістеме

д) саясаттану пәні

3.Танымдық процессіндегі барлық ұжымдықты анықтайтын әдістер

а) жалпы әдістеме

б) жалпы қисындық әдістеме

в) эмпирикалық

г) математикалық

д) статистикалық

4.Сұранысқа, болжамға, бақылауға қатынасты;

а) математикалық әдістер

б) тарихи әдістер

в) психологиялық әдістер

г) статистикалық әдістер

д) эмпирикалық

5.Саясаттану қызметі, биліктегі жаңа түрін іздеумен айналысатын қатынас

а) прогностикалық

б) теоретикалық

в) практикалық

г) әдістемелік

д) гносеологиялық

6.Саяси субьектідегі қызметі

а) халық тұрғыны

б) ұлттар

в) элита басқарушы

г) класстар

д) әлеуметтік қабат

7.Саясат, саяси билік, мемлекет – бұл

а) саясаттану обьектісі

б) саясаттану субьектісі

в) саясаттану санаты

г) саясаттану мәні

д) саясаттану қызметі
8.Қабілеттілік және адам мінез-құлқындағы іс-әрекеттің көрсетуіндегі жағдайдың әсер етуі

а) қызығушылық

б) тұтыну

в) жұмылдыру

г) қанағаттандырарлықсыз

д) билік


9.Саяси биліктегі теологиялық теория негізінде тарихта қандай кезеңде сипаттайды

а) жаңғыру кезең

б) ағартушылық кезең

в) Ежелгі Грекия мен Ежелгі Рим

г) Орта ғасыр

д) Ежелгі Шығыс

10.Іскер, қорғаушы, Мемлекет құрамын атап көрсетуші, кеңесші, ұлы ойшыл

а) Сократ

б) Аристотель

в) Платно

г) Демокрит

д) Цицерон

11.Саясаттану обьектісі деп

а) саясат

б) жалпы қоғам

в) мемлекет

г) саяси институт

д) әлем глобалдық қоғамдастығығ

12.Алғашқы саясат субьектісі

а) саяси партия

б) тұлға

в) класс


г) әлеуметтік топ

д) адам


13.Билікті бөлу концепциясының авторы

а) М.Вебер

б) Г.Моска

в) Р.Дарендарар

г) Ш.Монтеське

д) В.Парето2.ТАҚЫРЫП. «Саяси субьекті»

14.Басқару мен билік арасындағы айырмашылығы

а) билік басқарусыз қызметіе атқара алады

б) басқарусыз, кең билік

в) зорлық арқылы басқаруды іске асырады

г) өз еркімен басқаруды іске асыру

д) басқару – бұл билікті жақтаушы

15.Концепцияның іргесін қалаушы

а) Цицерон

б) Ж.Ж.Руссо

в) Монтескье

г) Сократ

д) Платон

16.Пофсоюз қандай саяси институтына жатады

а) меншікті саясат

б) меншіксіз саясат

в) саясаттсыз

г) қоғамдылық

д) мемлекеттік

17.Саяси жүйедегі негізгі элементі

а) мемлекет

б) билік


в) іс-әрекет

г) саяси партиялар

д) саяси элита

18.Көшбасшы – жоғарға үстемдік қажеттілігін құрушы, ғалым

а) П.Фрейд

б) Г.Спенсер

в) Геродот

г) П.Ницше

д) М.Вебер

19.Саяси мінез-құлқындағы жаңа құнды идеяны қабылдау ережесі

а) бейімдеу

б) десоциолизация

в) ресоциолизация

г) конформизм

д) жұмылдыру

20.Жетекшілік обьектісінде еркідіктің әсер етуіндегі, жетекшілік негіздегі мәртебе бұл –

а) үстемдік

б) басқару

в) жетекшілік

г) тоталитарлық

д) билік
21.«Арыстан» мен «Түлкі» теориясында, элитаны бөлу, қай ғалымға жатады

а) М.Парето

б) Г.Моска

в) Р.Михельс

г) П.Ницше

д) М.Вебер

22.Күш ішіндегі сенімді мойындаудағы негізгі легетимдік тип

а) легальдық тип

б) легетим идеологиясы

в) дәстүрлі

г) құрылым

д) әскери

23.Элита опозициялық және құқықтық, мемлекеттік билікті игеруге бөлінетін

а) экономикалық

б) әскери

в) идеологиялық

г) саяси

д) әскери

24.Саяси көшбасшысы бұл –

а) саяси жұмысқа көп уақытын арнаған қызметкер;

б) саяси мәселесімен қызығушылық қызметкер;

в) жоғары саяст тұлғалық қызметкер;

г) саяси қатынастағы қызметкер

д) рудағы адамзаттық нақты қызметкер өкілі

25.Саясатта өздерінің әлеуметтік еріктерін, класын,қызметкерлердің қабілеттік топтар;

а) саяси биліктер

б) экономикалық биліктер

в) әскери биліктер

г) әлеуметтіу биліктер

д) мәдени-ақпараттық биліктер

26.Халықаралық аренада өздерінің қоғамда,тұтас құқықтыққабілеттілігін жалпы елге көрсете біледі

а) әлеуметтік билік

б) мемлекеттік билік

в) мәдени-ақпараттық билік

г) экономикалық билік

д) әскери билік

27.Классикалық типтегі көшбасшының легетимдік билік тәсілі, дәстүрлі,харзматимдік және рационалдық, құқықтық көшбасшысын айыра білетін,авторы кім болады?

а) В.Парето

б) Г.Моска

в) Р.Михельс

г) М.Вебер; д) Н.Макиавели

3.Тақырып. Мемлекет және қоғам

28. Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо, Томас Гоббс авторларының, мемлекеттің шығу тегіндегі теориясын атаңдар;

а) теологиялық

б) патриархалдық

в) органдық

г) келісім

д) психологиялық

29.Теологиялық теория бойынша мемлкеттің п.б. себебі;

а) құдайдың еркі

б) отбасының мемлекетке дейінгі өсуі

в) қоғам мүшесінің арасындағы келісім

г) қоғамның тұтыну өнері

д) бір топтың басқаға зорлық тудыруы

30.Мемлекеттің ішкі қызметіне қатысты

а) экономикалық

б) әлеуметтік

в) қаражат

г) қорғау

д) қорғаныс

31.Атқарушы билікте монархтың арттықшылықғы мен заңшығару бөлімшесі..........

а) абсалюттік монархия

б) салыстырмалы монархия

в) дуалистік монархия

г) аралас

д) парламенттік

32.Парламенттік республикаға.....

а) президент пен парламенттің алдында үкімет жауапкершілігі

б) үкімет басшысы мен мемлекет басшысы президент

в) үкіметтің атқарушы билікте іске асырады және парламент алдында жауапкершілігі

г) мемлекет басшысы іске асыру бағасындағы өкілет

д) мемлекет басшысы ішкі және сыртқы саясатын басқарады

33.Мемлекет, әкімшілік-аумақтық бірлігінің егемендігіне ие болмақ бұл-

а) федерация

б) унитарлық мемлекет

в) конфедерация

г) бірігу

д) одақ

34.ФРГ мен ГДР қайта бірігуі бұл-а) бірігу

б) фузия


в) конфедерация

г) бірігу; д) одақ


35.Мемлекеттегі США құрылымдық түрі;

а) унитарлық мемлекет

б) аумақтық федерация

в) ұлттық федерация

г) конфедерация

д) бірігу

36.Саяси тәртіптегі мемлекеттік автономиялық қоғамды толық.....

а) авторитарлық

б) тирания

в) демократия

г) элитаризм

д) тоталитаризм

37.Мемлекеттегі құқық белгілері

а) азамат қоғамының дамуы

б) ештеңеге шек қою мемлекет қызметі

в) негізгі мемлекет орнындағы қызығушылық

г) “Шешімсіз тыйым салу”

д) бөлінбейтін бөлік

38.Мемлекет құрылымдар түрі, мемлекет өзінің егемендігін сақтап қалуы, мемлекеттегі билік органдары мен конституциясының бар болуы

а) унитарлық

б) автономиялық

в) егемендік

г) федерация

д) конфедерация

39.Тұрақты мемлекет одағы компетенциялық ортадағы өзін бөліну шегі, меншікті құқықтың бар болуы, атқарушы және сот рогандары ереже бойынша конституция атауы

а) автономиялық

б) конфедерация

в) федерация

г) унитарлық мемлекет

д) мерикратия
4.Тақырып.Саяси тәртіп.Авторитарлық.Тотаритарлық.

40.Депутатқа сайлаушылық аты-жөні, құжаты.

а) сайлау бюллетень

б) сайлаушы тізімі

в) партия бағдарламасы

г) саяси бағдарлама

д) партия тізімі

41.Заң нормасында, мемлекет басшысының сайлаудағы орнату тәртібінің жиынтығы

а) конституциялық құқық

б) азаматтық құқық

в) сайлау құқығы

г) сайлау алдындағы құқық

д) электорат құқығы

42.Қазақстандағы сайлау жүйесіндегі сипаттамасы қалай?

а) абсалюттік көпшілік

б) салыстырмалы көпшілік

в) кәсіптік көпшілік

г) ұлттық қоғамдағы деңгейдегі пропорционалдық жүйе

д) көп мандаттық аймағындағы пропорционалдық жүйе

43.Тұлғаның ортадағы тұратын құқығы мен еркіндік тәртібі

а) демократиялық

б) тиократиялық

в) охлократиялық

г) тоталитарлық

д) авторитарлық

44.Қандай мемлекетте биліктің бірігу тәртібі бар

а) президенттік республика

б) абсалюттік монархия

в) парламенттік республика

г) шектеу монархиясы

д) парламенттік монархия

45.Диктатураны сипаттайтын белгілері

а) билікті бөлу

б) легетимдік билік

в) әскерді зорлық ретінде қолдану

г) саяси плюрализм (алуандық)

д) азамат пен адамның құқығы

46.Саяси пікірдің әр түрлігі

а) жариялық

б) еркіндік сөз

в) демократия

г) дауыс беру құқығы

д) плюрализм (алуандық)
47.Актуалдық қоғам мәселесін көпшілік талқылау

а) плюрализм (алуандық)

б) митинг

в) демонстрация

г) референдум

д) жариялау

48.Басқару түрі,конституциялық шек қою билігіндегі көпшілігі реализуют

а) тік демократия

б) уәкілдік демократия

в) конституциялық демократия

г) әлеуметтік демократия

д) әлеуметтендіру демократиясы

49.Испаниядағы, Бельгиядағы, Даниядағы саяси тәртіп

а) абсалюттік монархия

б) конституциялық монархия

в) парламенттік монархия

г) президенттік республика

д) парламенттік монархия

50.«Демократия» ұғымы нені білдіреді;

а) дәулетті адамдар тобының азғантай билігі

б) таңдамалы билік, дарынды,ар-намыс

в) халық билігі

г) рухани билік

д) тобыр билігі5.Тақырып. Саяси қозғалыстар, партия және партия жүйесі

51.Лобби топ бұл-

а) саяси емес қисын тобы

б) саяси қисын тобы

в) экологиялық топ

г) спорт тобы

д) ұлттық тобы

52.Бір паритялық жүйе белгісі деп;

а) авторитарлық тәртіп

б) либералдық тәртіп

в) тоталитарлық тәртіп

г) демократиялық тәртіп

д) теократиялық автаритарлық тәртіп

53.Демократиялық мемлекетте эффективтік әрекет

а) бір партиялық жүйе

б) екі партиялық жүйе

в) үш партиялық жүйе

г) көппартиялық жүйе

д) бипартистік

54.Жаппай саяси партияның пайда болуы.

а) ХІІІғ. аяғында

б) антикалық кезең

в) ХІХғ. ортасында

г) Жаңғыру кезең

д) ХХғ.

55.Көппартиялық жүйе белгісі депа) либералдық тәртіп

б) авторитарлық тәртіп

в) теократиялық авторитарлық тәртіп

г) демократиялық тәртіп

д) тотарлитарлық тәртіп

56.Кәсіптік саясаттар мен парламентариялардың әл-ауқатындағы аз ғана элитарлық партиясы

а) массалық партия

б) орталандыру партиясы

в) революциялық партия

г) кадрлық партиясы

д) консервативтік партия

57.Мүше санындағы өздік үлкен ретіндегі, жоғарғы дәрежедегі идеологиялық сипаттау бейімдеудегі тұрақты партия жұмысы

а) консервативтік партиясы

б) реформистикалық партия

в) массалық партия

г) кадрлық партия

д) орталықтандыру партия

58.Дәстүрлі ретінде қолданылатын қасиеті, өзінің қызыметінде бірте-бірте мақсатына өзінше бейімдеу партиясы

а) консервативтік партия

б) революциялық партия

в) реформалық партия

г) либералдық партия

д) коммунистикалық партия

59.Дәстүрге жатпайтын және радикалдық жетістік қасиетіндегі өзінің мақсаты

а) реформалық партия

б) революциялық партия

в) консервативтік партия

г) либералдық партия

д) коммунистикалық партия

60.Барынша бақылаудағы өзінің сасяи партиясын ұмтылыс шегіне жаңаша пайдалану

а) либералдық партия

б) әлеуметтік-демократиялық партия

в) реформалық партия

г) консервативтік партия

д) революциялық партия

6.Тақырып.Қоғам өміріндегі саяси қызметі мен саяси мәдениеті

61.Саяси социализацияның басталуы

а) мектеп кезеңдегі жас шамамсы

б) 18 жастан бастап

в) мектеп кезіндегі жас өспірім шамасы

г) балалық шамасы (3-5жас)

д) 30 жас

62.Әлеуметтік саясатқа жататын

а) бүкіл өмір бойы

б) 18-20 ж дейін

в) 35-40ж дейін

г) 50-60ж дейін

д) 16ж дейін

63.Саяси әлеуметтің негізгі агенті

а) мектеп

б) отбасындағы бала тәрбиесі

в) мектептегі дейінгі мекеме

г) мемлекеттік мекеме

д) бейресми ұйымы

64.Тоталитарлық саяси мәдениет қоғамдағы сипаты

а) әртүрлі қоғамдағы элементінің салыстырмалы құндылық келісімі

б) саяси партияны орналастыру

в) күш билігіндегі культті мойындау

г) билік қасиетіндегі сипатын мойындау

д) діни дәстүрін орындауын мойындау

65.Еуропалық саяси мәдениетіндегі қоғам сипаты

а) дәстүрді орнатуын мойындау

б) билік қасиетіндегі сипатын мойындау

в) әртүрлі қоғам элементіне қатысты құндылық келісім (гомоген)

г) күш билігіндегі культті мойындау

д) саяси партияны орнату

66.Мәдениет басымдылығына қарсы тұрудағы,мінез-құлық нормасы, құндылығы,рәміз жиынтығы

а) мәдениет үстемдігі

б) субмәдениет

в) жалпы мәдениет

г) озбырлық мәдениет

д) бақылау мәдениет

67.Болжау қатынасындағы тұлғаның саяси жүйедегі билікті бағыну құндылығына аталмыш мәдениетінің негіздеуіндегі

а) активистік саяси мәдениет

б) қол астындағы мәдениет

в) патриорхалдық мәдениет

г) индустриалға дейінгі мәдениет

д) теократиялық мәдениет

68.Жергілікті дәстүрлі құндылығындағы аталмыш мәдениетіндегі сипатын бағдарлау

а) индустриалға дейінгі саяси мәдениет

б) патриархалдық саяси мәдениет

в) теократиялық саяси мәдениет

г) активистикалық саяси мәдениет

д) қол астындағы саяси мәдениет

69.Сасяи мәдениетінінің қызметі, адамның тұтыну өрнегіндегі саяси ортаның өзгеруін бейімдеу

а) индификация қызметі

б) әлеуметтік қызметі

в) интеграциялық қызметі

г) бейімдеу қызметі

д) коммуникация қызметі

70. Саяси тәртібіндегі аталмыш қабылдау кезеңі, ақпараттық қажетін сипаттайтын жинақ

а) шешімді қабылдау кезеңі

б) алдыңғы кезең

в) шақыру күні

г) реализация шешу күні

д) жалпы жан –жақты айлық жоспарының шешу күні

7.Тақырып. Саяси идеология

71. "Идеология " терминінің авторы кім ?

а) З.Бжезинский

б) А.Д.де Траси

в) Р.Бейпи

г) К.Мангейм

д) Б.де Жувенель

72.Қандай уақытта идеология п.б.?

а) IV ғ.


б) V ғ.

в) IV ғ.


г) VIII ғ.

д) XX ғ.


73. Классикалық идеологияны қай ғасырда қабылдады ?

а) ХХ ғ


б) ІV ғ.

в) Ағарту кезеңі

г) V ғ.

д) XIX ғ.

74.Марксизмдегі идеологияның трактовка қалай ұсынылады ?

а) классикалық

б) ұлғаю

в) мәдениеттану

г) дерективтік

д) діни


75.Идеология қызметі адам қызметін бағдарлаудағы, биліктегі сана жүйесіндегі сұрамын тұлға әлеуметіндегі прогресі, қоөғамдағы негізін қалаудағы қосушы

а) бейімделу

б) жұмылдыру

в) интегративатік

г) амортизациялық

д) қорғаушылық ықыласындағы әлеуметтік топтың өрнектеу қызметі

76.Аталмыш идеолгиялық жағдайында үстемдік, тезистік нәтиже үстемдігі және табиғи құқықтағы шеттеуі мен тұлға еркіндегі

а) консервативтік

б) либералдық

в) коммунистік

г) әлеуметтік-демократия

д)фашистік

77. Дәстүрлі және тұрақтылық бағасындағы аталмыш құндылық идеологиясының тәртібі

а) консервативтік

б) либералдық

в) коммунистік

г) әлеуметтік-демократия

д) фашистік

78.Нәтижелік идеясындағы идеология деп әділет қоқғамын құру

а) консервативтік

б) либералдық

в) коммунистік

г) әлеуметтік-демократия

д) фашистік

79.Идеология орталық саяси бейімдегі қалыптасу өлшемі

а) консервативтік

б) либералдық

в) коммунистік

г) әлеуметтік –демократия

д) консервативтік

80.Бұл идеологиянық тип, нәсілдік басым идеясының тірегі, ұлттық ұқсастығы ;

а) коммунистік

б) фашистік

в) әлеуметтік-демократия

г) либералдық

д) консервативтік8.Тақырып. Арнайы курс “Қазақстан Республикасының саяси жүйесі”

81.Қазақ ССР-ді Қазақстан Республикасына өзгерту мезгілін ату құқығы

а) 10 желтоқсан 1991 ж.

б) 16 желтоқсан 1991 ж.

в) 12 желтоқсан 1991 ж.

г) 25 қазан 1990 ж.

д) 25 қаңтар 1989 ж.

82.1986 ж. 17-18 желтоқсандағы оқиғаға қатысудағы жетекшілік еткен азаматтарды ақтаудағы үкім баспасы қашан шықты ?

а) 10 желтоқсан 1991ж.

б) 16 желтоқсан 1991 ж.

в) 12 желтоқсан 1991 ж.

г) 25 қазан 1990 ж.

д) 30 тамыз 1991 ж.

83. “Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі” туралы ата заңымыз қашан қабылдады ?

а) 10 жетоқсан 1991 ж.

б) 16 желтоқсан 1991 ж.

в) 12 желтоқсан 1991 ж.

г) 25 қазан 1990 ж.

д) 30 тамыз 1991 ж.

84.Қазақстан мемлекетінің құрылымдар түрі

а) федерация

б) унитарлық мемлекет

в) конфедерация

г) автономия

д) федерация субьектісі

85.Қазақстандағы мемлекеттік басқару түрі

а) конституциялық монархия

б) абсалюттік монархия

в) аралас республика

г) президенттік республика

д) парламанттік республика

86.ҚР жоғарғы заң шығарушы билік органдары

а) үкімет

б) жоғарғы сот

в) конституциялық кеңес

г) министірлік

д) парламент

87.ҚР жоғарғы парламенттік палатасы

а) мәжіліс

б) сенат


в) мемлекеттік дума

г) кеңес федерациясы

д) бундестаг

88.Мемлекеттік жаңа рәміз қай уақытта қабылданды ?

а) 16 желтоқсан 1991 ж.

б) 22 қыркүйек 1989 ж.

в) 24 сәуір 1991 ж.

г) 4 шілде 1992 ж.

д) 1 желтоқсан 1981 ж.

89. Қазіргі кезде Қазақстанда қандай партиялық жүйесі сипатталады

а) көппартиялық

б) бір партиялық

в) екі партиялық

г) төрт партиялық

д) үш партиялық

90.Саяси партиясы туралы жаңа заңы қай күні күшіне енді ?

а) желтоқсан 2001ж.

б) 2000ж басы

в) 1997ж көктемде

г) 2002ж сәуірде

д) 2002ж шілдеде.

91.Қазақстан Республикасының бірінші Ата заңы қай жылы қабылданды ?

а) 1993 ж.

б) 1995 ж

в) 1991 ж.

г) 1999 ж.

д) 1992 ж.

92.Қазақстан Республикасының атқарушы билік өкілі

а) парламент

б) президент

в) маслихат

г) жоғарғы сот

д) үкімет

93.Егеменді Қазақстан алғаннан кейін бірінші Парламент сайлауы қашан болды.

а) 7 наурыз 1994 ж.

б) сәуір 1994 ж.

в) мамыр 1994 ж.

г) қараша 1993 ж.

д) 10 желтоқсан 1993 ж.

94. Егеменді Қазақстанның екінші Ата заңы қашан қабылданды ?

а) 1993 ж.

б) 1995 ж.

в) 1991 ж.

г) 1999 ж.

д) 1992 ж.

95.Ақмоланы Астанаға қай жылы өзгертті ?

а) 1997 ж.

б) 1995 ж.

в) 2000 ж.

г) 1998 ж.

д) 1996 ж.

96. Қазақстан Республикасының бірінші Президенттік сайлауы қашан болды?

а) 21 желтоқсан 1991 ж.

б) 1 желтоқсан 1991 ж.

в) 22 қыркүйек 1989 ж.

г) 16 желтоқсан 1991 ж.

д) 10 желтоқсан 1991 ж.

97. Төменгі Парламенттік палатасында қанша депутат енгізді

а) 100 адам

б) 67 адам

в) 77 адам

г) 25 адам

д) 60 адам

98. 1999 ж. партиялар сайлауында мәжілісте орын алды

а) "Отан","Азамат",Қазақстан халық конгресі

б) "Отан",Азамат партиясы, коммунистикалық партиясы

в) "Алаш",Қазақстан халық конгресі, Аграрлық партия,"Азамат"

г) "Отан",Қазақстан халық конгрес партиясы, Аграрлық партиясы,"Азамат"

д) "Отан","Азамат","Алаш",Қазақстан Коммунистикалық партиясы

99. Қазақстан Республикасының жоғарғы парламент палатасына неше мүше кіреді?

а) 49.

б) 15.


в) 39.

г) 77.


д) 55.

100. Қазақстан Республикасының президенті туғаннан республика азаматы болуы, жасы.....

а) 40 жас.

б) 50 жас.

в) 30 жас.

г) 60 жас.

д) 70 жас

Дінтану


1.Бөлім. Дінтану ғылымы. Діннің құрлымы Қазіргі қоғамда діннің орны

101. Атеизм-бұл:

А) Құдайға сенбеушілік
Б) Құдайдың жоқтығы
В) Дінді қабылдамау
Г) Ырымшылдыққа сенбеу
Д) Дінді алып тастау

102. Геология бұл:

А) Әлемдегі құдай туралы оқу себебі
Б) Құдайды жеке, мүмкіндігін ретінде негіздеу себебі
В) Құдайды табиғатқа сіңіп кететін ішкі заңдылық ретінде оқу
Г) Адамзатты аман алып қалу ретінде құдайды білу
Д) Құдай әлемді жасау ретінде білу

103. Деизм - бұл:

А) Әлемдегі құдай туралы оқу себебі
Б) Құдайды жеке, мүмкіндігін ретінде негіздеу себебі
В) Құдайды табиғатқа сіңіп кететін ішкі заңдылық ретінде оқу
Г) Адамзатты аман алып қалу ретінде құдайды білу
Д) Құдай әлемді жасау ретінде білу

104.Пантеиз-бұл

А) Әлемдегі құдай туралы оқу себебі
Б) Құдайды жеке, мүмкіндігін ретінде негіздеу себебі
В) Құдайды табиғатқа сіңіп кететін ішкі заңдылық ретінде оқу
Г) Адамзатты аман алып қалу ретінде құдайды білу
Д) Құдай әлемді жасау ретінде білу

105.Дінттану ғылымы деген бұл;

А) Барлық әлемдегі дінді оқыту тарихы
Б) Діндегі дәстүрін, культін догмматтарын оқыту
В) Құдай ақиқатқа сену қажеттілігін оқыту ретінде
Г) Діннің мәнін оқыту, оның қазіргі кезеңдегі тарихи жағдайы
Д) Хрестияндық ж/е ислам мен буддизімнің негізі

106. Діни философия, дербес пән ретінде п.б.

А) 19 ғ. к Маркс ж/е Ф. Энгельс еңбектерінде
Б) 20 ғ В. И. Лениннің еңбегінде

В) IX ғ б.з.б. Платон мен Аристотель еңбегінде


Г) 12 ғ В. И. Лейбница еңбегінде
Д) 18 ғ Д. Юма и К Канттың еңбегінде

107. «Еркіндік ұжданы» деген


А) Экономикалық егемендігіне беретін адам құқығы
Б) Адам құқығы мәдениетті таңдайды
В) Билікті таңдайтын ж/е адам құқығындағы билік
Г) Адам атеист болу құқығы
Д) Рухани егемендігіндегі адам құқығы, өзіндік қажеттілігін сендіру

108. Толеранттік-деген:

А) Діни ағымдық аты

Б) Христиандық дүниетаным қағидасы

В) Дінге сенуші адамның психологиялық ерекшелігі

Г) Басқа адамға сабырлық таныту

Д) Демократияның саяси басқару қалпы

109. «Діни іргетасы» не білдіреді:

А) Библия сыны, әсіресе Ветхи Зовет

Б) Секуляризациялық ғылыми мәдениетінде діни айналымының консервативтік қоғам өмірінде

В) Қоғамдық өмірдің, мәдениетін, ғылымның қанадайда бір дінге бағыныштығы

Г) Дін оқудың іргелі оқу

Д) Кезкелген дінің іргесі негізі.

110. «Діни модернизм» термині нені білдіреді:

А) Бір діни қалыпты басқамен ауыстыру
Б) Библя мен Құранның мазмұнын жаңарту

В) Дінің әдебиетпен өнерге жақындасуы


Г) Дінің сәуегейліктен және келісімнен қазіргі замнан ғылымы мен сауатынан босатылуы
Д) Құрамына бүкіл діндердің жақсы жақтарынан құрылған жаңа дін

111. «Діни арандатушылық деген» мағына нені білдіреді:

А) Өзгеше көзқарасы мен күрес
Б) Басқа дінұстаушыларға джихад (соғыс) талабын енгізу
В) «Үшінші әлем» елдеріне діни қалпына саяси агрессиясы
Г) Таяу Шығыс және Орта Азия мемлекеттерінің діни қалпының идеологиясы

Д) Саясат және дінің жолын қуу көзқарастары мен істерінің

112. Діни қоғам (діни ұйым)-деген:

А) Өздерін таңдаулы санаған, тұйық мінезді қандайда болса дін жолын ұсынушының қауымдастығы


Б) Қандай-да болса дін жолын ұсынушының бірлесуі
В) Дін қауымдастықтың ұйымдастырушылық өсу жолының дамуы
Г) Ірі діни бірлестігі, бір дінді ұстанушылық, өзіндік діни оқуы, мәдениеті, ұйымдастырушылық құрылымы
Д) Християн дінінің бірлесуі, иерархиалық құрылымға лайықты, және християн храмы

113.Діни сектор:

А) Өздерін таңдаулы санаған, тұйық мінезді қандайда болса дін жолын ұсынушының қауымдастығы
Б) Қандай-да болса дін жолын ұсынушының бірлесуі
В) Дін қауымдастықтың ұйымдастырушылық өсу жолының дамуы
Г) Ірі діни бірлестігі, бір дінді ұстанушылық, өзіндік діни оқуы, мәдениеті, ұйымдастырушылық құрылымы
Д) Християн дінінің бірлесуі, иерархиалық құрылымға лайықты, және християн храмы

114. Діни конфессия-бұл:

А) Өздерін таңдаулы санаған, тұйық мінезді қандайда болса дін жолын ұсынушының қауымдастығы
Б) Қандай-да болса дін жолын ұсынушының бірлесуі
В) Дін қауымдастықтың ұйымдастырушылық өсу жолының дамуы
Г) Ірі діни бірлестігі, бір дінді ұстанушылық, өзіндік діни оқуы, мәдениеті, ұйымдастырушылық құрылымы
Д) Хрестиян дінінің бірлесуі, иерархиалық құрылымға лайықты, және християн храмы

115. Діни деноминация-бұл:

А) Өздерін таңдаулы санаған, тұйық мінезді қандайда болса дін жолын ұсынушының қауымдастығы
Б) Қандай-да болса дін жолын ұсынушының бірлесуі
В) Дін қауымдастықтың ұйымдастырушылық өсу жолының дамуы
Г) Ірі діни бірлестігі, бір дінді ұстанушылық, өзіндік діни оқуы, мәдениеті, ұйымдастырушылық құрылымы
Д) Хрестиян дінінің бірлесуі, иерархиалық құрылымға лайықты, және хрестиян храмы

116. Шіркеу-ол:

А) Өздерін таңдаулы санаған, тұйық мінезді қандайда болса дін жолын ұсынушының қауымдастығы
Б) Қандай-да болса дін жолын ұсынушының бірлесуі
В) Дін қауымдастықтың ұйымдастырушылық өсу жолының дамуы
Г) Ірі діни бірлестігі, бір дінді ұстанушылық, өзіндік діни оқуы, мәдениеті, ұйымдастырушылық құрылымы
Д) Хрестиян дінінің бірлесуі, иерархиалық құрылымға лайықты, және християн храмы

117. «Дін» сөзі қандай сөзден шықты

А) Қарым-қатынас

Б) Үрей
В) Махаббат


Г) Күрес
Д) Қуанышпен қанағаттану

118. Теолог – бұл:

А) Абыз

Б) Құдай сөзі

В) Діни қоғамының басшысы

Г) Волхв


Д) прорицатель.

119. «Азат болу» діни және церквтегі қоғамдық өміріне алуан сферасының әсер етуі:

А) Демократизациялық

Б) Атеизмдік

В) Мистикалық

Г) Секуляризациялық

Д) Глобалдық.

120.«Ежелгі мәдениет» еңбегін жазған:

А) Тайлор

Б) Фрейд

В) Плеханов

Г) Ленин

Д) Фейербах.

II.Бөлім Діннің бірінші өркендеуіндегі элементінің түрі және діннің шығу тегі мен дамуы

121. Ру-тайпалық дінін көрсетіңдер:

А) Вишнуизм

Б) Иудаизм

В) Буддизм

Г) Шамандық

Д) Католицизм.

122.Қазақстан аймағындағы исламға дейінгі діннің таралуы :

А) Шамандық

Б) Христиандық

В) Иудаизм

Г) Тенгриандық

Д) Буддизм.

123. Фетишизм – бұл:

А) Өсімдік және материалдық заттарының адам сеніміндегі жан рухы

Б) Небір ақиқаттың п.б. материалдық затының тіршілік ету қасиеті

В) Небірақиқаттық қабілетілігінің әсер етудегі адам табиғатындағы мақсаты

Г) Адам жанының о дүниеде өмір сүруін сенімділігі

Д) Адам о дүниелік болғаннан кейін жаны басқа адамға енуі.

124. Анимизм – бұл:

А) Өсімдік және материалдық заттарының адам сеніміндегі жан рухы

Б) Небір ақиқаттың п.б. материалдық затының тіршілік ету қасиеті

В) Небірақиқаттық қабілетілігінің әсер етудегі адам табиғатындағы мақсаты

Г) Адам жанының о дүниеде өмір сүруін сенімділігі

Д) Адам о дүниелік болғаннан кейін жаны басқа адамға енуі.

125. Сиқыр – бұл:

А) Өсімдік және материалдық заттарының адам сеніміндегі жан рухы

Б) Небір ақиқаттың п.б. материалдық затының тіршілік ету қасиеті

В) Небірақиқаттық қабілетілігінің әсер етудегі адам табиғатындағы мақсаты

Г) Адам жанының о дүниеде өмір сүруін сенімділігі

Д) Адам о дүниелік болғаннан кейін жаны басқа адамға енуі.

126.Орыс тілінде «мәдени»сөзі мына мағынаны білдіреді:

А) Жер өңдеу

Б) Құдай жалғыз

В) Білім, тәрбие

Г) Тағзым ету

Д) Қорқыныш.

127 Мантика – бұл:

А) Емшілік

Б) Балгер

В) Қарғау

Г) Мінажат

Д) Ханның билігін жариялау.

128. Хиромантия – бұл:

А) Кофенің түбіне бал ашу

Б) Жұлдыздарға қарап болашағын айту

В) Емші түрі

Г) Абыз киімі

Д) Қолыңа қарап болашағыңды айту

129.Жұлдыздар жорамасы Астрология – бұл:

а) Әлемдік ғылымы

б) Медицина бөлімі

в) Жұлдызға қарап болашағын айту

г) Астра гүліне қарап бал ашу

д) Құдай туралы оқу.

130. Табу – бұл:

а) Махаббат

б) Қуаныш

в) Құдайдан қорку,құдайға сену

г) Тыйым


д) Жұлдыздарға табыну.

III.Бөлім .Ежелгі әлемдегі діннің«Классикалық» өркендеуі

131. «Церковь сөзі», діни бірлестік кең, ал еңсіз- проваславдық храм, грек тілінен алғанда қалай аударылады:

А) Кездесу орны
Б) Құдай үйі
В) Сенім үйі
Г) Өлең айту үйі
Д) Қасиетті орын

132. Египетте күн құдайы

А) Осирис

Б) Амон-ра

В) Анубис

Г) Тот


Д) Уран

133. Египеттегі жер астында қайтадан өмірге келуімен о дүниелік болудағы әлемдік құдай.

А) Сет

Б) Мен


В) Апис

Г) Серапис

Д) Осирис

134. Жабайы ит немесе қара қандеш түрде енетін ежелгі египетте өллілерді қолдайтын құдай.

А) Анубис

Б) Серопис

В) Сет

Г) ЦерберД) Тот

135. Фараон египет мәдениетін бір құдай ғып бекіту.

А) Хеопс

Б) Имхотеп

В) Тутанхамон

Г) Эхнатон

Д) Джосер

136. Библияда Вавилон ғимараты туралы ойлаған:

А) Нобопаласары

Б) Нимврода

В) Хаммурапи

Г) Невухаданосора

Д) Саргона

137.Библияда «Вавилон» атымен айтылады:

А) Набопаласары

Б) Нимврода

В) Хаммурапи

Г) Новухаданасора

Д) Сергона

138. Тенгер түрік аңызында-бұл құдай:

А) Көктем

Б) Мол


В) Жол

Г) Аспан


Д) Су

139.Паташайым Ұмай-құдайы:

А) Әскери жақтаушы

Б) Аспан құдайы

В) Күн мен Түн құдайы

Г) Жол құдайы

Д) Сауда құдайы

140. Ек және Ел-бұл:

А) Зиянкестік рухы

Б) Отты қорғаушы

В) Таң рухы

Г) Жолды қолдаушы

Д) Су рухы

141. Аңызда түрік ру басшысы, жас баланың үйленгеннен кейін жаулардың түрсіздендіруі:

А) Қауырсын

Б) Аналық қасқырға

В) Аю анаға

Г) Көлбақа-патшалығына

Д) Жұлдыз патшалығына

142. Қобызды ойлап шығарған, шамандар мен ақындарды қолдаушы:

А) Алпамыс

Б) Қобыланды

В) Кутуз

Г) Қорқыт

Д) Бейбарыс

143. Қазақ аңызындағы батыр бала кезінде оның денесінің түріне байланысты өлтіргісі келген:

А) Қорқыт

Б) Шәкәрім

В) Алаш

Г) ҚобыландыД) Рустам

144. Диқан (Дихан)-Баба-бұл:

А) Су рухы

Б) Әскерлерді қолдаушы

В) Дүниеге келушілерге қамқоршы

Г) Жолаушы қорғаушы


IV-бөлім .Ұлттық дін.

145.Ұлттық дінді көрсетіндер

А) Провослов

Б) Протестанизм

В) Иуадаизм

Г) Буддизм

Д) Ислам

146. Синто-бұл дәстүрлі дін:

А) Қытай

Б) Үнді


В) Тибет

Г) Индонезия

Д) Жапония

147. Киіз үйдің Құрметтеу бөлігі:

А) Шаңырақ

Б) Киімілгіш

В) Кереге

Г) Төсек


Д) Табалдырық

148. Бақсы деген кім?

А) Сот

Б) АқсақалдарВ) Тайпа басшысы

Г) Емші


Д) Әскерлер

149. «Аруақ» деген кім? Кімнің атымен қазақтар соғысққа шыққан

А) От құдайы

Б) Су рухы

В) Жер рухы

Г) Ата-баба рухы

Д) Жануарлар тотемі

150. Сөзбе-сөз «Наурыздың» аудармасы:

А) Қысты шығарып салу

Б) Жаңа күн

В) Қуанышты күн

Г) Көңілді демалыс

Д) Қонақты толы дастарханмен қарсы алу

151.Веды қасиетті кітабы деп:

А) Синотизм

Б) Доасизм

В) Индуизм

Г) Конфуциандық

Д) Иудаизм

152.Таллмудд қасиетті кітабы деп:

А) Синотизм

Б) Доасизм

В) Индуизм

Г) Конфуциандық

Д) Иудаизм

153.Діни деректегі Дао-дэ-цзин:

А) Синтоизм

Б) Даосизм

В) Индуизм

Г) Конфуцианства

Д) Индуизм

154.Діни деректеге Лунь юй

А) Синтоизм

Б) Даосизм

В) Индуизм

Г) Конфуцианства

Д) Индуизм

155.Діни деректегі Кодзики

А) Синтоизм

Б) Даосизм

В) Индуизм

Г) Конфуцианства

Д) Индуизм

156. «Өзіңе қаламағанды, біруге де қалама»- принципін:

А) Лао-цзы

Б) Конфуций

В) Мо-цзы

Г) Чжон Даомин

Д) Чжуан-цзы

V- Бөлім әлемдік дін. Християндық

157.Әлемдік дінді көрсетіндер:

А) Софистика

Б) Християндық

В) Дианетика

Г) Индуизм

Д) Зароастризм

158.Християндық дінді мемлекет діні деп:

А) IV ғ басында
Б) XVIII ғ ортасы
В) XVI ғ аяғы
Г) IX ғ басы
Д) XIX ғ ортасы

159.Батыс Еурпа еретиктерінің құдалау ұжымының аталуы:

А) Конклов

Б) Инквизиция


В) Анодема
Г) Церков кеңесі
Д) Магистратура

160.1600ж Римнің гүлдер алаңында қандай философты өртеді

А) Галилей

Б) Ванини

В) Торквемода

Г) Бруно


Д) Коперник

161.Мынау алқалардың қайсысы әскери-монахтарға жатады:

А) Авустиндық, бенединктиндық

Б) Капуциндық, цистериан

В) Доминикандық, кармелит

Г) Францискандық

Д) Тевтонский мен Ливонский

162.13 ғ Ватикандықтардың қарулы ғылымында «Доктор періште» котоминтік құдай сөзі кімдікі?

А) Савонорола

Б) Фома Анвинский

В) Торквемода

Г) Әулие Франциск

Д) Августин Блаженный

163.Протестанизмнің п. б. кезеңі:

А) Қайта жаңғырту

Б) Реформация

В) Контрреформация

Г) Ағартушылық

Д) Тоқырау

164.Протестанизмнің п.б-ы қандай тұлғалармен байланысты:

А) Совохалқы

Б) Игнотия Лейолы

В) Коперник

Г) Мартина Лютер

Д) Токвемода

165.Ерте протестантизм зерттеуіне:

А) Лютеранств, баптизм, мармон

Б) Кольвленизм, адвентизм, елу ондығы

В) Коптекий церкові, маронит, лютероиств

Г) Квакер, англиканств, Иегов куәлері

Д) Лютеронств, кольвинизм, англиканств

166. Лютер тұқымының қызметі:

А) Крестияндық

Б) Кен қазушы

В) Шеберлік

Г) Әулие


Д) Әскер

167. Протестанизмнің ағысындағы «баптизмдағы», «баптизм» сөзі не мағнаны білдіреді:

А) Сүйю

Б) Суға батуВ) Қорғау

Г) Оқу


Д) Насихаттану

168. Баптистар нені мойындамайды:

А) Християның кереметтілігі

Б) Икондар

В) Дева Мария ақиқаты

Г) Ескі өсиет

Д) Жұмақ ойлар

169.Адвенизм ағысынан «адвенус» сөзінің аталуы:

А) Ақиқат

Б) Сенім


В) Үміт

Г) Маххабат

Д) Сенім (вера)

170.Оян және «Мұнара қараулы» журналының таралуы:

А) Меннанит

Б) Иегов куәгері

В) Адвентист

Г) Реформат

Д) Баптистер

171. Қасиетті Рухымен крешение тәжрибесі:

А) Ескі дәстүр

Б) Люстеран

В) Адвентист

Г) Иегов куәгері

Д) Елу ондығы

172.20 ғ басында 50 ондығының п. б.

А) Францияда

Б) АҚШ-та

В) Бразилияда

Г) Голлондияда

Д) Африкада

173.«Иегов куәгерлерінің» орталық ұжымы деп:

А) Руан (Франция

Б) Бони (Германия)

В) Мадрид

Г) Бруклин (АҚШ)

Д) Рио-де-Жанейро

174.18 ғ протестанизм бағытында англикалық церковтін реформалау міндетіне қойды:

А) Салтентология

Б) Әдістемелік

В) Иегов куәгері

Г) 50 ондығы

Д) Адвентизм

175.Англия церковіне Ремормацияның жүру барысы қандай?

А) Патриархат

Б) Кентерберийский епиоскопы

В) Томос Мор

Г) Ағылшын королі

Д) Ф. Бекон

176.Лютеран церкові аталады:

А) Костя

Б) Собер


В) Синагога

Г) Кирха


Д) Ратуша

177.17 ғ христиан бағытының экстатистикалық негізімен айрықшасы ж/е құдай туралы қорқыныштыны күнбекті талап ету, сондықтан оның деректілігі деп:

А) Штундистер

Б) Әдістемеушілер

В) Квакерлер

Г) Адвентистер

Д) Баптистер

178.Проваслав церковінің ортодоксолдық аты «ортодоксия» орысша сөзін сөзбе-сөз аудармасы;

А) Терең білімі

Б) Дұрыс ой

В) Бір құдайға сену

Г) Бірлік

Д) Маххабат

179.Провославтық ж/е католиктік церковтің арасындағы үзіліс:

А) 586 ж

Б) 860 ж


В) 988 ж

Г) 1054 ж

Д) 1453 ж

180.Провасловтық ж/е коталиктік үзілісін өзара бәсекелесте болған:

А) Евхористии

Б) Мессе


В) Рождество

Г) Филиокве

Д) Апокалипсисе

181. «Филикве» сөзінің аудармасы:

А) Құдайға сену

Б) Ұлынан

В) Әулиелік

Г) Өкіну


Д) Игіліктік

182. Русте христиандықтарды княздардың ресми түрде:

А) Игорьде

Б) Олег


В) Святослав

Г) Владимир

Д) Андрей

183. Орыс провославтық церковтың басшысы деп:

А) Католикос

Б) Патриарх

В) Игумен

Д) Митрополит

Д) Әулие

184. Қандай патриахатың тұсында орыс проваславтық церкові бөлінді:

А) Фатии

Б) Никон


В) Тихон

Г) Сергии

Д) Алексей I
VI Бөлім. Әлемдік дін. Ислам. Буддизм

185. Әлемдік дінді көрсетіндер:

А) Индуизм

Б) Кришноизм

В) Буддизм

Г) Идуаизм

Д) Шаманизм

186. Әлемдік дінді көрсетіңдер

А) Индуизм

Б) Вишнуизм

В) Кришнаизм

Г) Ислам

Д) Зороастризм.

187. Хиаяна бағыты бұл:

А) Ислам

Б) Христиан

В) Буддизм

Г) Индуизм

Д) Кришнаизм

188. Махаяна бағыты бұл:

А) Ислам

Б) Христиан

В) Буддизм

Г) Индуизм

Д) Кришнаизм

189. Буддизімнің 4 «» Ақиқат асылдық біреуін табыңдар

А) Адамға өмір бақыт үшін берілген

Б) Құдайға қызмет ету үшін адам өмірге келеді

В) Өмірде шығармашылық қызметін көрсету

Г) Өмір қиын ж/е қауіпті, бірақ барлық қуанышы осында

Д) Өмір-мәнсіз зардап шегу

190.«Сегіздік жолы» (орталық жол)-бұл:

А) Бақыт дәрежесіне жету

Б) Ақиқат ережесіне жету

В) Рахаттан құтқару ережесіне жету

Г) Зардап шегуді тоқтату

Д) Өмірді жақсарту ережесі

191.Буддизм п.б.

А) IX ғ.б.з.б. тибетте

Б) I мың ж. б.з.б. ортасында, Үндіде


В) I мың. ж. б.з.б. ортасында, Қытайда
Г) I ғ. б.з.б. Үндіде
Д) II ғ. б.з.б. Жапонияда

192. Сүре-бұл:

А) Трипитан басы

Б) Құдайдағы өлеңдер

В) Библия өлеңдері

Г) Құранның басы

Д) Құранға түсіктемелер

193. Сұнна-бұл:

А) Трепитан басы

Б) Құдайдағы өлеңдер

В) Библие өлеңдері

Г) Құранның басы

Д) Құранға түсіктемелер

194. Хадис- бұл:

А) Құранға түсіктеме

Б) Мұхаммедің іс-әрекеттері мен қысқаша әңгімелерінің пікірі

В) Будданың қысқа әңгімелері мен іс-әрекеттері

Г) Құран басы

Д) Исламға негізгі бағыты

195.Суннизм мен шиизм-бұл:

А) Құранға түсіктеме

Б) Мұхаммедің іс-әрекеттері мен қысқаша әңгімелерінің

В) Будданың қысқа әңгімелері мен іс-әрекеттері

Г) Құран басы

Д) Исламға негізгі бағыты

196. Зекет-бұл:

А) Мұсылмандар соты

Б) Игілік ісіне сенушілерге ерікті мүлік салығы мен кірісі

В) Күнәдан арылу қайрылымдығы

Г) Қажылыққа бару

Д) Мұсылмандардың мінәжат ететін бөлме

197. Қади-бұл:

А) Мұсылмандар соты

Б) Игілік ісіне сенушілерге ерікті мүлік салығы мен кірісі

В) Күнәдан арылу қайрылымдығы

Г) Қажылыққа бару

Д) Мұсылмандардың мінәжат ететін бөлме

198. Садақа-бұл:

А) Мұсылмандар соты

Б) Игілік ісіне сенушілерге ерікті мүлік салығы мен кірісі

В) Күнәдан арылу қайрылымдығы

Г) Қажылыққа бару

Д) Мұсылмандардың мінәжат ететін бөлме

199. Мешіт-бұл:

А) Мұсылмандар соты

Б) Игілік ісіне сенушілерге ерікті мүлік салығы менкірісі

В) Күнәдан арылу қайрылымдығы

Г) Қажылыққа бару

Д) Мұсылмандардың мінәжат ететін бөлме

200. Хадж-бұл:

А) Мұсылмандар соты

Б) Игілік ісіне сенушілерге ерікті мүлік салығы менкірісі

В) Күнәдан арылу қайрылымдығы

Г) Қажылыққа баруД) Мұсылмандардың мінәжат ететін бөлме
Каталог: Zadanie -> 2011-2012 %F3%F7 %E3%EE%E4 -> 2 %CA%D3%D0%D1 -10 -> %CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> %C7%CF%CE-2%F1%EE%CA%CE -> 4 %F1%E5%EC -> %CA%D3%D0%D1 %EF%EE %E2%FB%E1%EE%F0%F3
%CA%D3%D0%D1 %EF%EE %E2%FB%E1%EE%F0%F3 -> -
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> 1. тақырып. ҚАзақстан тарихына кіріспе адамзат өткен тарихты заттай тексерген ғалым
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Қазақстан республикасының білім жәНЕ
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Е. А. Твердохлебова Аударған: Ж. Т. Суюбаева
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Рудный 2008 ббк 65. 012. 1
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Құрастарған: Эжажф деканы, э. ғ. к., доцент Молдашов Н. О., Құлманова Ә. Б
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Ф. 4-39 Сырттай оқыту нысаны студенттері үшін бақылау жұмыстарына әдістемелік нұсқау
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Факультет: фэ және аж қандай мамандықтар мен курстарға: экономикалық мамандықтарына


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет