Г-н владимир иванов, народен представител от пг на пп герб г-н павел гуджеров, народен представител от пг на пп гербДата14.06.2016
өлшемі32.03 Kb.
#135533


Изх. №………….………….


Дата ………..………………
ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО

Г-Н ВЛАДИМИР ИВАНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПП ГЕРБ
Г-Н ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПП ГЕРБ
на Ваш № 354-06-618/05.12.2013 г.
ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС
ОТНОСНО: Писмен отговор на въпрос относно изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,
В отговор на Ваше писмо относно въпрос на народните представители Владимир Иванов, Николай Апостолов и Павел Гуджеров относно изграждането на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, представям на Вашето внимание следната информация:

Процедура „Изготвяне на оценка на риска на проект „ Нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ е стартирана от „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности” ЕАД през месец март 2013 г. Към този момент все още не са налице резултатите от възложеното предпроектно проучване, както и не е приключила процедурата по одобряване от МОСВ на Доклада по ОВОС, необходими за подготовката на решението “по същество” на Министерския съвет по чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за изграждане на новата ядрена мощност. Съгласно Устава на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности” ЕАД съгласува, а „Български Енергиен Холдинг” ЕАД дава предварително разрешение за стартиране на процедури, както и за сключване на договори на единична или обща стойност над 100 000 лева, без ДДС. След извършен анализ от страна на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД се прецени, че преди изготвянето на оценка на риска на проекта, следва да бъдат завършени стартираните до този момент процедури, както и да бъде изготвен финансов модел, за да може оценката на риска да идентифицира всички рискове, въз основа на които да се даде разумна увереност за реализуемостта и устойчивостта на проекта. Възлагането на „Изготвяне на оценка на риска на проект „ Нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ преди да са налице резултатите от възложените проучвания, както и относно структурирането на проекта не е целесъобразно и би довело до необходимост от последващ анализ на риска и съответно до разходване на повече средства.

Със заповед № РД-16-414/10.04.2012г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, изменена и допълнена със Заповед № РД.-16-909/12.07.2012г. е създадена междуведомствена експертна работна група по въпросите, свързани с изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. В работната група участват експерти от МИЕТ, АЯР, МВР, МЗ, МОСВ, „БЕХ” ЕАД, „НЕК” ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Задачите на Работната група включват както преценка

относно правно-организационната форма за осъществяване на проекта за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй", така и разработване на програма за реализиране и график за изпълнение на отделните задачи по проекта. Работната група е приключила работата си с представянето на доклад до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с изх. № Е-93-00-2608 от 08.10.2012 г.

Обявената от БЕХ ЕАД процедура „Изготвяне на пътна карта за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй” – възможности за реализиране на инвестиционното намерение като международен проект” по никакъв начин не дублира задачата на работната група, създадена със заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и не представлява „вмешателство в оперативната самостоятелност на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД – дружество, част от холдинговата група. Изследването има за цел да идентифицира основните стъпки, свързани с изпълнението на националните и европейски политики, както и възможните модели за структуриране на проекта, възможностите за неговото лицензиране и изпълнение, както и привличането на стратегически инвеститори и проучване пазара на дълг.

С уважение,ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката

Съгласували: ...................................... ................................... Иван Айолов, зам.-министър на МИЕ

подпис дата

....................................... ................................... Катерина Костадинова, н-к отдел „САЕ“

подпис дата

....................................... ................................... Димитър Кишкилов, за директор „СЕ“

подпис дата


гр. София 1052, ул. "Славянска" №8

Тел: +3592 940 7001

Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70

e-mail: e-docs@mee.government.bg
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет