Інформація про волинську область 7 I. B географічне розташування, клімат, природні ресурси. Короткий опис міста та району 7 II населення 9 III житло 14 IV зайнятість І доходи 15 IV. A зайнятість 15 IV. B заробітна плата 17


V ЕКОНОМІКА V.A Суб’єкти господарської діяльностібет9/12
Дата19.07.2016
өлшемі1 Mb.
түріІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

V ЕКОНОМІКА

V.A Суб’єкти господарської діяльності


 1. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності на 1000 жителів (на 31 грудня)

А. Юридичні особи

 

1996

1998

2000

2002

2004

Місто

3,4

4,3

5,4

6

6,7

Район

1,6

2,2

4,6

5,9

6,5


В. Фізичні особи

 

1996

1998

2000

2002

2004

Місто

13,9

19,4

28,2

40,4

65

Район

4,1

6,2

7

13,7

20,4
 1. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності на 100 жителів (місто та район)
 1. Зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності в місті

 

1996

1998

2000

2002

2004

Зареєстровані суб’єкти разом

1254

1701

2235

3086

4777

Частка фізичних осіб, %

80,22%

81,78%

83,89%

87,04%

90,62%

Кількість зареєстрованих суб’єктів – ланцюговий індекс

 

135,60%

131,40%

138,10%

154,80%

Ланцюговий індекс = (Кількість зареєстрованих суб’єктів у році N)/(Кількість зареєстрованих суб’єктів у році N-1)*100%
Перевищення темпів росту кількості зареєстрованих фізичних осіб над юридичними особами можна пояснити значною зацікавленістю населення до започаткування власного бізнесу, введенням в державі спрощеної системи оподаткування, яка є особливо зручною для фізичних осіб – підприємців, появою певних стимулів заохочення громадян до відкриття власної справи (виплата центрами зайнятості коштів для безробітних на відкриття бізнесу, державні програми підтримки підприємництва, спрощена процедура реєстрації, діяльність громадських організацій та проектів міжнародної технічної допомоги, навчання, кредити).

Починаючи з 1996 року кількість суб’єктів господарювання має тенденцію до прискореного зростання.
 1. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності в місті (юридичні особи)

 

2000

2004

З них приватні

З них МСП

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

6

4

4

4

Рибне господарство

Промисловість, у т.ч.:

51

69

58

59

добувна промисловість

обробна промисловість

49

67

58

59

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2

2Будівництво

27

25

21

21

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

127

173

172

172

Готелі та ресторани

14

13

12

12

Транспорт і зв’язок

7

22

20

22

Фінансова діяльність

3

3

3

3

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

44

47

39

39

Освіта

1

1Охорона здоров’я та соціальна допомога

1

1Колективні, громадські та особисті послуги

22

15

11

11

Послуги домашньої прислуги

РАЗОМ

303

373

340

343
 1. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності в місті (юридичні особи)
 1. Кількість малих підприємств
 1. Малі підприємства на 10 тис. населенняПримітка: Графік 21 містить дані Інституту реформ
Малі підприємства – це лише частина суб’єктів господарювання представлена юридичними особами, які мають не більше визначеної кількості працівників для кожної галузі економіки згідно чинного законодавства України. Тут відсутні суб’єкти господарювання – фізичні особи, які також належать до малого бізнесу, але не є малими підприємствами. Тому при аналізі розвитку малого бізнесу варто об’єднувати ці два показники (МП і фізичні особи на 1000 мешканців). Однак варто зазначити, що серед зареєстрованих підприємців-фізичних осіб, далеко не всі фактично займаються підприємницькою діяльністю. За неофіційними джерелами, кількість фізичних осіб, які не ведуть діяльності серед зареєстрованих підприємців – становить не менше третини.

Частка продукції, що припадає на малі підприємства є достатньо великою, особливо у порівнянні з аналогічним показником у районі. Спостерігається очевидний взаємозв’язок між зростанням кількості малих підприємств та зростанням частки їх продукції (робіт, послуг) у загальних обсягах виробництва.
 1. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва продукції, робіт, послугПримітка

Варто зазначити, що інформація про кількість суб’єктів господарювання чи то суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних та фізичних осіб трактується не завжди однозначно. Тому, часто в різних інформаційних документах – довідниках, довідках, регістрах, паспортах міста, статистичних довідниках тощо, по причині відсутності чітких стандартів та різного об’єднання тих чи інших показників в певні групи, виникають розбіжності в загальних цифрах. Однак, незважаючи на це, тенденції змін динаміки зберігаються і цілком відображають процеси в суспільстві.
 1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) промисловими підприємствами за основними видами діяльності у 2006 році
  (без малих підприємств)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств

Тис. грн

До загального обсягу у %

Всього

163794,0

100,00

Обробна промисловість, з неї

144841,8

88,4

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

47775,3

29,2

Легка промисловість, у тому числі

10875,2

6,6

Текстильна промисловість та пошиття одягу

10875,2

6,6

Виробництво деревини та виробів з деревини

4372,1

2,7

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

1457,4

0,9

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів)

199,6

0,1

Металургія та оброблення металу

39153,2

23,9

Машинобудування, в тому числі

40986,2

25,0

Виробництво машин та устаткування

40957,2

25,0

Виробництво електричного та електронного устаткування

29,0

0,0

Інше виробництво не віднесене до інших угрупувань

22,8

0,0

Виробництво та розподілення тепла та води

18952,2

11,6

Ковель є потужним промисловим центром. Основні галузі промисловості – машинобудівна, харчова, легка, деревообробна. У місті функціонує 10 промислових підприємств, якими виробляються сільгоспмашини для тваринництва: конвеєри для прибирання гною, елеватори, машини для внесення в грунт добрив, насоси відцентрові, м’ясо і ковбасні вироби, хліб та хлібобулочні, швейні вироби (жіночий одяг), корми тваринні, пиломатеріали, газетна та книжкова продукція.
 1. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.Примітка: Графік 23 містить дані Інституту реформ


 1. Частка прибуткових підприємств


На графіках 23 та 24 спостерігається, що на фоні зростання обсягу реалізованої продукції в 2001-2006 роках в місті відбувається незначне падіння частки прибуткових підприємств.


 1. Товарна структура експорту (тис. доларів)

 

2000

2004

2006

Живі тварини, продукти тваринного походження

1039,50

225,57
Продукти рослинного походження

240,53

1538,45

4457,90


Жири та олії тваринного або рослинного походження

 

26,10

16,56


Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

 

1,56
Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

0,42

 
Деревина і вироби з деревини

1069,57

5830,86

5792,97

Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

 

0,16

7044,62


Текстиль та вироби з текстилю

2903,53

6765,38
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

14,74

 
Недорогоцінні метали та вироби з них

402,30

1385,58

2896,38


Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення звуку

1025,40

2055,44

4643,98


Транспортні засоби та шляхове обладнання

 

144,54

1242,12


Різні промислові товари

 

56,33
Товари, придбані в портах

 

0,56
РАЗОМ

6695,99

18030,53

26094,53

 1. Товарна структура експорту


Зовнішньоторговельний баланс по місту Ковель у 2006 році мав позитивне сальдо і був наступним: імпорт – 11 млн. доларів, експорт – 26,1 млн. доларів. Перевищення експорту над імпортом сформувало позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в сумі 15,1 млн. доларів.

Порівняно з 2000 роком експорт підприємств міста Ковеля значно зріс (6695,99 тис. дол. США у 2000 році). Кількість підприємств, що експортують товари – 35, отримують товари по імпорту – 33. Кількість країн-партнерів, учасників зовнішньоекономічної діяльності в 2006 році: експортували товари в 26 країн, імпорт отримували з 41 держави світу.

 1. Географічна структура експорту (тис. доларів)

 

2000

2004

2006

Країни СНД

543,56

1028,75
Окремо Росія

1180,88

1337,26

2635,67

Країни ЄС

4971,55

15485,01
Азія

 

179,51

67,24

РАЗОМ

6695,99

18030,53

26094,53 1. Географічна структура експорту

 1. Структура прямих іноземних інвестицій за країнами походження (млн. доларів) станом на 01.01.07 року

 

Усього, починаючи з 1990 р.

Станом на 01.01.2007р.

Німеччина

276
Франція

23,4
Польща

1661,8
Інші

1003,5
РАЗОМ

2964,7

3911,3
 1. Структура прямих іноземних інвестицій

 1. Прямі іноземні інвестиції тис. дол.. США (на кінець року)

У 2006 році можна спостерігати деяке збільшення загального обсягу інвестицій до Ковеля, що пояснюється частковим їх виведенням.

У місті працюють інвестори з Польщі, Німеччини, Франції та інших країн. Загальний обсяг інвестицій по Ковелю в 2006 році склав 3,9 млн. дол. США (дані станом на 01.01.2007 року), що майже у 8 разів більше ніж у 2000 році.

Найбільші іноземні інвестори в місті – фірма «Полексім», Польща (виробник технологічного устаткування для переробки фруктів); фірма «Ларс», Словаччина (деревообробне обладнання); ЗАО «Ажоуліта», Литва (деревообробне обладнання); фірма «Futura Industries Establishment», Ліхтенштейн (деревообробне обладнання).Каталог: file
file -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
file -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
file -> Бағдарламасын «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
file -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
file -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
file -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
file -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
file -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
file -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
file -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет