Ж. З. Жантасова тестовые задания по дисциплине «Информационно коммуникационные технологии в образовании»Дата14.12.2022
өлшемі1.02 Mb.
#467270
түріПротокол
Тесты АКТ нов
1-ші сабақ Бұлттық технологиялардың қолдану салалары, акт даму тенденциясы, тест, Дәріс тақырыбы, Тәрбие сағаты

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. С.АМАНЖОЛОВА


ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ


Утверждено на заседании кафедры ММиКТ


Протокол № 7 от 07.03.12г.
Зав.кафедрой ______________
Ж.З.Жантасова
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

По дисциплине «Информационно - коммуникационные технологии в образовании»


5В011100 - Информатика
(Специальность (шифр, название))
3 курс, 5-семестр, очная
(курс, семестр, Фома обучения)
2 кредита, 90 часов
(количество кредитов, часов)

Усть-Каменогорск, 2012г.


Сопроводительная справка

Тестовой базы по дисциплине: «Информационно - коммуникационные технологии в образовании»


Для специальности: 5В011100 - Информатика
Курс: 3
Семестр: 5
Язык обучения: русский
Количество студентов: 9
Факультет: МФиТ
Кафедра: ММиКТ 1. Составители:


Ф.И.О.

Дисциплина

Должность

Дата сдачи

Подпись

1

Шошак М.

«Информационно - коммуникационные технологии в образовании»

ст.преподаватель


 1. Основание:

- ГОСО РК: Объязательный общеобразовательный стандарт РК для специальности 050111-информатика 3.08.261 - 2006
- Типовая учебная программа:
- Рабочая программа: рабочая программа для специальности 5В011100-Информатика «Информационно - коммуникационные технологии в образовании», 2012г.
Протокол заседания кафедры № 7 от 7 марта 2012года. 1. Эксперты:Ф.И.О.

Должность

Кафедра

Дата сдачи

Подпись

1

Карменова М.А.

ст.преподаватель

ММи КТ2

Азангулова Р.О.

ст.преподаватель

ММи КТ3
4
5 1. Результаты первичной экспертизы:

тестовая база (может, не может, после исправления замечании может) быть использована на экзамене.

 1. Результаты последующих экспертиз:

тестовая база (может, не может) быть использована на экзамене.

Зав.кафедрой Ж.З. Жантасова

Білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Компьютерлік желілер, жергілікті желі, ауқымды желі, Интернет, HTML тілі көмегімен Web-парақты құру, JavaScript тілінің операторлар, FrontPage бағдарламасында электрондық оқулықты жасау.

300


Сұрақ

Жауап

Күрделігі
(3 деңгейге дейін)

Жауаптар саны

Сұрақтың типі

жауапқа комментарий

1

Төменде көрсетілген нұсқалардың қайсысы
тұрмыстық қарым - қатынаста қолданылатын ақпарат ұғымының мәнін ашады.
A) Әліпбиде белгілердің жүйелілігі;
B) Белгі немесе сигнал түрінде жеткізілетін хабарлама;
C) Белгісіз хабарламалар;
D) Адамның тікелей немесе арнайы құралдар (термометр, барометр және т.б.) көмегімен қабылданатын қоршаған орта және ондағы үрдістер ағыны туралы мәлімет;
E) Ғылыми теориялар құрамындағы мәлімдемелер.

B

1

5

0
2Желідегі қатысушылардың бірігіп қолданылуына арналған, арнайы компьютер қалай аталады:
A) Сервер
B) Процессор
C) Директорий
D) Администратор
E) Диск

A

1

5

0
3

Web-спарақты құруға арналған бағдарлама…
A) FrontPage
B) Internet Explorer
C) Word
D) Delphi
E) Excel

A

1

5

0
4

Осы бағдарламалар ішінде қайсысы браузер бағдарламасы болатынын көрсетініз:
A)Access
B)Excel
C)Word
D)Internet Explorer
E)Delphi

D

1

5

0
5

Ақпараттық технологияны оқытудың маңызды жақтары. (Дұрыс емес жауапты көрсетіңіз):
A) Компьютерлік оқу жүйелерінің типтері
B) Оқыту құралдарын пайдалану
C) Инструменталды жүйе
D) Арнайы өлшеуіш құрылғы
E) Компьютердің аппараттық құралы

D

1

5

0
6

Е.И. Машбиц бойынша оқыту бағдарламасының типтері (дұрыс емес жауапты көрсет)
A) жаттығулар
B) тесттілік
C) жетекшілік(наставнические)
D) Оқудың проблемасы
E) ойын түрінде

B

1

5

0
7

Қазіргі уақытта маңызды және бар ақпарат ... деп аталады.
A) пайдалы;
B) өзекті;
C) қолжетімді;
D) объективті;
E) толық

B

1

5

0
8

Электрондық поштамен жұмыс істеуге арналған бағдарлама:
A) Microsoft Word
B) Microsoft Excel
C) Microsoft Access
D) AutoCad
E) Outlook Express

E

1

5

0
9

Аппаратты бөлімнен тәуелді болатын компьютерлік оқу құралдарының жіктелуі (қате жауапты көрсет):
A) Аппарат платформасының типтері
B) Желілік түрлерді қолдану
C) Желілік емес түрлерді қолдану
D) Білімді тексеру типтері
E) Мультимедиялық құралдардың бар және жоқ болуы

D

1

5

0
10

Электронды кітапхана құрылымы: (дұрыс емес жауапты көрсет)
A)Электронды ресурстар, электронды ақпараттың типтері;
B) Дербес компьютер;
C) деректерді жіберу ортасы (Интернет);
D) кәсіби делдал(посредник) (кітапханашы).
E) педагогикалық бағдарламалау құралы

E

1

5

0
11

Алушының тілінде жазылған, қолжетімді ақпарат ... деп аталады.
A) пайдалы;
B) өзекті;
C) қолжетімді;
D) түсінікті;
E) толық

D

1

5

0
12

Адамның ақпаратты қабылдап алу тәсілі бойынша ақпарат келесі түрлерге бөлінеді:
A) Мәтіндік, сандық графикалық, кесте және т.б;
B) ғылыми, қоғам, саяси, экономикалық, діни және т.б.;
C) өндірістік , техникалық, басқару, үйреншікті
D) Визуалды, дыбыстық, иіс сезу,
E) математикалық, биологиялық, медициналық, психологиялық және т.б

D

1

5

0
13

Бағдарламалық қамтамасыз етуден тәуелді компьютерлік оқыту құралдарының жіктелуі (дұрыс емес жауапты көрсетіңіз):
A) Операциялық жүйе типтері
B) Компьютерді бағдарламалық қамтамасыздандыру
C) Аппаратты платформаның типтері
D) Интернет желіде бағдарламалық қамтамасыздандыру
E) Жергілікті желінің бағдарламалық қамтамасыздандыру

C

1

5

0
14

Адам визуалды ақпаратты қабылдап алады
A) Көру мүшесі арқылы;
B) Түйсiк сезу мүшелерi арқылы;
C) Иiс сезу мүшелерi арқылы;
D) Есту мүшелерiмен;
E) Дәмнiң қабылдаулары органдармен.

A

1

5

0
15

Адамның көзбен қабылдай алатын келесі ақпаратты жатқызуға болады:
A)Әтірдің иісі;
B) графикалық суреттер;
C) найзағайдың күркіреуі;
D) алманың дәмі;
E) суықты сезіну.

B

1

5

0
16

Аудиоақпарат деп аталатын ақпаратты қабылдайды:
A) көру мүшелерi арқылы;
B) (терiмен ) түйсiк сезу мүшелерi арқылы;
C) иiс сезу мүшелерi арқылы;
D) есту мүшелерiмен арқылы;
E) дәмнiң қабылдаулары органдармен.

D

1

5

0
17

Мәліметтер қоры мен тіл сұраныстарын қолдану бойынша компьютерлік құралдарды оқытудың жіктелуі (дұрыс емес жауапты көрсет):
A) иерархиялық меню
B) желілік меню
C) реляциялық меню
D) басқару батырмалары
E) гипермәтін

D

1

5

0
18

Желіде бірегей қолданылатын компьютердің адресациясы:
A)HTML адрес
B)HTTP адрес
C)SMTP адрес
D)TCP адрес
E)IP адрес

A

1

5

0
19

Тактильдік ақпаратты адам не арқылы алады:
A) арнайы приборы;
B) термометрі;
C) барометрі;
D) сезу органы;
E) есту органы

D

1

5

0
20

INTERNET хаттамасы болып табылады:
A)IP
B)TCP/IP
C)UDP
D)CAN
E)FTP

E

1

5

0
21

Ақпаратты ұсыну формасы бойынша келесі түрде бөлуге болады:
A) әлеуметтік, саяси, экономикалық, техникалық, діни және т.б.;
B) мәтіндік, сандық, графикалық, кестелік және басқалар;
C) тұрмыстық, ғылыми, өндiрiстiк, техникалық, басқару және басқалар.;
D) визуальды, дыбыстық, жанасу, иіс сезу, дәмді;
E) математикалық, биологиялық, психологиялық және басқалар.

B

1

5

0
22

Интернетте жиі қолданылатын қызмет:
A) World Wide Web
B) World
C) Web
D) Wide
E) World Web

A

1

5

0
23

Инструменталды оқу құралы сияқты компьютерлік оқыту құралының жіктелуі (дұрыс емес жауапты көрсетіңіз):
A) тренажерлер
B) конструкторлық - комбинаториялық бағдарламалар
C) анықтама-ақпараттық бағдарламалар
D) барлық жауаптар дұрыс
E.) электрондық пошта, интернет, компьютер

D

1

5

0
24

Электрондық оқулықты жобалаудың этаптары (дұрыс емес жауапты көрсетіңіз):
A) пән бойынша оқытудың соңғы мақсатын анықтау B) барлық жауаптар дұрыс
C) оқу материалын таңдау және талдау
D) оқытудың әдісін таңдау
E) оқу материалының құрылымын таңдау

B

1

5

0
25

Ақпаратты ұсыну көзқарасында «артық» объектіні көрсетіңіз.
A) мектеп оқулығы;
B) фотосурет;
C) телефон әңгiмесi;
D) сурет;
E) сызба.

C

1

5

0
26

Төменде көрсетілгендердің қайсысына дыбыстық(аудио) ақпаратты сақтау құралы ретінде жатқызуға болады:
A) Тарих оқулығы;
B) дүкен атауы тұрған маңдайша;
C) журнал;
D) классикалық музыкасы бар диск;
E) газет

D

1

5

0
27

Интернетке қосылып тұратын Web-парақтардың мәліметтері қайда сақталады?
A) Web World серверінде
B) Web серверінде
C) World серверінде
D) Wide сервере
E) World Wide Web серверінде

B

1

5

0
28

Электрондық оқулықтың 3 негізгі жұмыс тәртібін ерекшелеуге болады. (дұрыс емес жауапты көрсетіңіз):
A) Тексеріссіз оқыту;
B) Оқытуды тексеру, материалды меңгеру деңгейін анықтау үшін әрбір параграфтың соңында оқушыға бірнеше сурақтар ұсынылады
C) тестілік бақылау
D) тренажер
E) орфографиялық қателерді тексеру

E

1

5

0
29

Ақпаратты қолдану аймағы бойынша, оны шартты түрде бөлуге болады:
А) мәтіндік, сандық, графикалық, кестелік және басқалар;
B) әлеуметтік, саяси, экономикалық, биологиялық жіне басқалар;
C) көзбен көру, дыбыстық, жанасу, иіс сезу, дәмді
D) тұрмыстық, ғылыми, өндiрiстiк, техникалық, басқару және басқалар.;
E) математикалық, дiни, дәрiгерлiк, психологиялық және басқалар.

B

1

5

0
30

Ақпараттық үрдісте қызмет көрсете алады:
А) Ғимараттар құрылысының үрдісі
В) Суды химиялық және механикалық тазартуды үрдісі
С) Қабылдау, өңдеу және мәліметтің қолдану, берілу, сақтау, іздестіру үрдісі
D) Электр энергиясынын өндіру үрдісі;
Е) Пайдалы қазбаларды жер қойнауынан шығару үрдісі

C

1

5

0
31

Ақпаратты сақтау процесі мысалы болып табылады:
A) Жаппай ақпарат құралдар көмегімен қоғамдағы мәліметтердің тарату процесі;
B)Мәліметтерді сақтаудағы адамның іс әрекеті;
C) Ақпаратты алушыға қатынауға шектеу процесі;
D) Ақпаратты қолданудағы тиімді процесс;
E) Білім қоры және компьютерлің мәліметтер банкісін құру процесі.

E

1

5

0
32

Мәтінді орыс тілінен қазақ тіліне аударуды қалай атайды?:
A) Ақпаратты берудің ақпараттық процесі;
B) Ақпаратты іздеудің ақпараттық процесі;
C) Ақпаратты өңдеудің ақпараттық процесі;
D) Ақпаратты сақтаудің ақпараттық процесі;
E) Дұрыс жауабы жоқ

C

1

5

0
33

Автоматтандырылған мәлiметтер болуы және өңделуі мүмкiн..:
A) оны өңдеуде қатаң формальды ережелерi болған
B) ақпаратты өңдеу мен түрлендіруде формальды емес ережелерi
C) барлық таңбалар мен символдар бiр шрифтте ұсынылған жағдайда;
D) егер ақпаратты аналогтық сигнал түрiнде көрсетуге болған жағдайда;
E) негiзiнен мүмкiн емес.

А

1

5

0
34

Тілдік бағдарламалар(дұрыс емес жауапты көрсетіңіз):
А) Шетел сөздерінің электронды тезаурусы
В) Синоним және антоним сөздіктері
С) Лексика және грамматиканы оқу
D) Сөйлеу дағдысын қалыптастыру
Е) барлық жауабы дұрыс

Е

1

5

0
35

FrontPage бағдарламасында құруға болады:
A) Word құжатын
B) Web-парағын
C) Excel кестесін
D) Paint құжатын
E) Барлық жауабы дұрыс

B

1

5

0
36

«Қазiргi ақпараттық жүйе» терминімен түсiндіріледі:
А) бұқаралық ақпарат құралдардың жиынтығы;
В) ақпаратты iздестiру және беруi, оны орналастыру, енгiзу процедурасын автоматты жүзеге асыруға қабiлеттi ақпарат сақтауы;
С) ақпарат жиынын сақтайтын мекемелердiң (архивтер, мұражай, ақпараттық орталық, кiтапхана) жиынтығы;
D) қазiргi ашық қорлар және деректер қорларының жиынтығы;
E) терминнің ешқандай түсіндірмесі жоқ

С

1

5

0
37

Web сайтты құру үшін қай гипермәтіндік тіл қолданылады:
A)HTML
B)НТТР
C)Pascal
D)СИ
E)Java

A

1

5

0
38

«Ақпараттық үрдістердің дамуы» термині нені білдіреді?
А) Қоғамда ақпарат көлемінің айналуы, ақпаратты қабылдауға және өңдеуі бойынша адамның мүмкіндіктерінің шектеулері арасындағы қарама- қайшылықтың азаюы;
В) адам қызметіне бұқаралық ақпарат құралдары ықпалының ұлғаюы;
С) мемлекеттің ақпарат қорының ұлғаюы;
D) адам қызметінің түрлерінің әр түрлі көлеміндегі ақпараттық қызмет бөлігінің ұлғаюы;
Е) материалдық игiлiктердi үлестiрiлуде қоғамдық өндiрiстік процесстерiнiң үстiнде бақылау процедураларының көлемiнiң азаюы.

А

2

5

0
39

Web-сервердің атауы қандай символмен бөлінеді:
A) -
B) +
C) ?
D) /
E) !

D

1

5

0
40

KZ домен қай мемлекетті білдіреді?
A)Ресей
B)Германия
C)АҚШ
D)Қырғызстан
E)Қазақстан

E

1

5

0
41

«Үй бетін» көрсетіңіз:
A) What is New
B) Products
C) FrontPage
D) Search Form
E) Home Page

E

1

5

0
42

Компьютерлік технологияларды үлгерімді тексеру және оқушылардың білімін жетілдіру мақсатта пайдалану...
A) оқытушының жұмыс өнімділігін арттырып, оқу нәтижелерін тексеруге көбірек уақыт бөлуге көмектеседі;
B) объективті түрде қадағалай отырып, балалардың алған білімін бағалауды жүзеге асырады;
C) А, В, D жауаптары дұрыс
D) бақылау технологиясына ғылыми элементтер енгізіп оны кейіннен де пайдалануға болатындай етіп, білім мекемелерінен алынатын білім мен дағдылану деңгейлерін нақты түрде стандарттау технологиялары (азғантай болса да) жайлы айтуға негіз бола алады.
E) В, D жауаптары дұрыс

C

2

5

0
43

Адамның ақпараттық қорын электронды тасымалдаушыларға аударуының себебі болып табылады
A) жоғары дамыған елдердiң үкiметтерiнiң айғақсыз саясаты;
B) ақпаратты өңдеу жылдамдығының ұлғаюының нақты қажеттiлігі;
C) ақпараттық технологиялар саласындағы өз қызметін орындайтын ұйымдардың жоғарғы пайдаларын қуу;
D) бәсекешiлердiң басу мақсаты бар компьютерлер өндiрушiлерiнiң саясаты;
E) коммуникациялық технологиялардың саласындағы үкiметтiң объективтi емес саясаты

B

1

5

0
44

Aдамның ақпараттық жұмыс саласында қағазсыз технологияларға өтуі не себептен болып табылады?
A) жоғары дамыған елдердiң үкiметтерiнiң саясаты;
B) ақпаратты өңделуінің қазiргi құралдарын қолдану;
C) ақпараттық технологиялар саласындағы өз қызметін орындайтын, ұйымдардың жоғарғы пайдаларын қуу;
D) ақпарат алмасу және өңдеу жылдамдығының ұлғаюы, электронды тасымалдаушылардың бағасының төмендеуінің обьективті қажеттілігі
E) бәсекелестерді басу мақсатымен коммуникациялық технологиялар саласындағы үкiметтiң объективтi емес саясаты.

D

2

5

0
45

Қазiргi ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамытудың келеңсiз салдарының арасында көрсетіледі:
A) қоғам және мемлекеттi гуманистiк қағидамен басқаруынның iске асырылуы;
B) бiртұтас ақпараттық кеңiстiктiң құрастырылуы;
C) қоғам және мемлекет үшiн дербес мәлiметтiң қол жетімділігі, адамдардың жеке өмiр сүруіне ақпараттық технологиялардың енуі;
D) өркениеттiң ақпараттық адам қорларына әрбiр адамның азат рұқсатының ұйымын;
E) экологиялық мәселелердiң шешiмi

C

1

5

0
46

"Ақпараттық қоғам" (О.Тофлер, Белл, Масуда тағы басқалар) кейбiр ғалымдардың көзқарастарына сәйкес - бұл қоғам:
A) ақпараттың сақталуы және өңделуiмен жұмыс iстеушілердің көпшiлiгi өндiрiс саласына шұғылданған, адамгершiлiк қызметтiң барлық саласында жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологиялар ендiрілген;
B) адам бұқаралық ақпарат құралдар манипуляциясының тiл алғыш объектiсі болып табылады;
C) Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың қазіргі заманғы байланыс құралдары көмегімен, тұрғындарды қатаң эксплотациялау және азаматтардың жеке өмiр сүруiн тексеру «ақпараттық элитаға» жатады
D) адам қуатты компьютерлердiң «иесі» және «қызмет көрсетушiсi» болып табылады;
E) қоғамдық өндiрiсті басқару және материалдық игiлiктердiң үлестiрiлу автоматты орталықтандырылған жоспарлаудың негiзінде iске асады.

A

2

5

0
47

FrontPage-де соңғы әрекетті қайтару үшін:
A) Enter
B) Shift
C) Ctrl+K
D) Delete
E) Ctrl+Z

E

1

5

0
48

Web парақтың кеңейткіші?
A)*.web
B)*.exe
C)*.doc
D)*.htm
E)*.txt

D

1

5

0
49

FrontPage-де тілдің кодталуы:
A) Delphi
B) HTML
C) Word
D) Excel
E) Paint

B

1

5

0
50

FrontPage -де құжатты қандай кеңейткіште сақтауға болады?
A) Strain.htm
B) Strain.exe
C) Strain.doc
D) Strain.kz
E) Strain.ru

A

1

5

0
51

FrontPage-де жүгіртпе жолақты қалай шығаруға болады?
A) Кірістіру – Веб – компонент – жол (Вставка-Веб-компонент-Строка)
B) Веб- компонент – кірістіру – жол (Веб-компонент-Вставка-Строка)
C) Кірістіру – Веб –компонент – динамикалық эффект – жүгіртпе жол (Вставка-Веб-компонент-Динамические эффекты-Бегущая строка)
D) Динамикалық эффект – жүгіртпе жол (Динамические эффекты-Бегущая строка)
E) Веб – компонент – кірістіру –жүгіртпе жол (Веб-компонент-Вставка-Бегущая строка)

C

1

5

0
52

«Қоғамды ақпараттандыру» термині нені білдіреді:
А) қоғамда айналмалы артық ақпарат санының ұлғаюы;
В) бұқаралық ақпарат құралдарының ұлғаюы;
С) қазіргі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдануға қол жетімді, адам қызметінің барлық аймағында қолданылатын мақсатқа бағытталған және нәтижелі ақпарат;
D) компьютерді жаппай қолдану;
Е) мемлекеттің барлық оқу орындарында информатиканы оқып үйрену кіріспесі

C

1

5

0
53

«Ақпараттық мәдениет» ұғымы анықталады:
A) жоғарғы деңгейдегi тiлдерде бағдарламалауға байланысты дағды, іскерлік, білім қабiлеттiлiктерінiң жиынтығы;
B) негiзгi ұғымдар және информатиканың бiлiмге қатысты терминдері және дағды, бiлiм қабiлеттiлiктерінiң жиынтығы;
C) ақпараттық қажеттiлiктердi шешу үшiн қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудi қолданудың дағдылары жиынтығы;
D) дағды, бiлiм, ақпараттық ортамен тиiмдi және мақсаттылық әрекеттесуге мүмкiндiк беретiн қабiлеттiлiктердiң жиынтығы;
E) программалық қамтамасыз етудiң негiзгi түрлерi және қолданбалы дағды, бiлiмдерге қатысты қабiлеттiлiктердiң жиынтығы.

D

1

5

0
54

Web парақта графикалық объектінің кеңейткіші:
A) GIF, JPEG, PNG.
B) GIF, GPN, PEG
C) GPN, PEG
D) PNG, GF
E) PNG, GPN, PEG

A

1

5

0
55

Ақпарат алмасу – бұл:
А) Физика пәнінен үй жұмысын орындау;
В) Аквариумдағы балықтардың іс-әрекетін бақылау;
С) Радиохабар тыңдау;
D) Телефон арқылы сөйлесу;
Е) Бейнефильм көру;

D

1

5

0
56

Презентациялар технологиясы тиімділігі
A) Бұл технология оқушыларға жаңа материалдарды көрнекі түрде көрсету құралы
B) А, С жауаптары дұрыс
C) Бұл технология мұғалімдерге осы материалдарды дайындауды және оны қолдану процесін де жеңілдетеді.
D) компьютерлік тест өткізу.
E) А, С, D жауаптары дұрыс

B

1

5

0
57

Қандай тестіні дайындау мәселесі бар:
A) объективтілік, ғылыми тұрғыдан негізделген компьютерлік тестер жасау керек екендігі белгілі болды
B) объективтілік, сенімділік және дұрыстық. (валидность) талаптарына сай келетін компьютерлік тестер жасау керек екендігі белгілі болды
C) сенімділік және дұрыстық. (валидность) талаптарына сай келетін, ғылыми тұрғыдан негізделген компьютерлік тестер жасау керек екендігі белгілі болды
D) объективтілік, сенімділік және дұрыстық. (валидность) талаптарына сай келетін, ғылыми тұрғыдан негізделген компьютерлік тестер жасау керек екендігі белгілі болды
E) дұрыс жауабы жоқ

D

3

5

0
58

Интерактивті құрылатын коммуникация (қарым-қатынас) байланысты......
А) Ұйыммен әріптестердің қарым қатынас үрдісіндегі өзара әрекеттесулері;
В) Өз ойынды анық және айқын жеткізу қабілеті;
С) Тілді білу және өз ойын жеткізу қабілеті;
D) араласатын тараптардың бар болумен;
E) араласатын тараптар, байланыс каналының бар болуымен, өз айқын және ашық баянда ойлаған тiлдiң бiлiмiмен.

E

1

5

0
59

Масштабталған, қорапталған, максималды сығылған формат
A)JPEG
B)GIF
C)GPN
D)PNG
E)PEG

A

1

5

0
60

Жергілікті компьютерлік желі қарым-қатынас құралы ретінде қолданылады:
А) Адамдардың тікелей қарым қатынасы
В) Бірнеше қолданушылар арасындағы тек қана мәліметтермен алмасуды жүзеге асыру
С) Жергілікті мәндердің ортақ ақпараттық қоры және графика тұрғызулар, шығаратын құрылғы принтерлерді қолданушылар үшін ортақ қол жетімді ұйым
D)Бірнеше қолданушылар арасындағы деректермен алмасудың жүзеге асуы үшін, шығару құрылғысының қолданушылары үшін, сонымен қатар жергілікті мәнді ақпараттық қорларға арналған ортақ қол жетімді ұйым
Е) Ақпараттық қорларды қолданушылар үшін арналған ортақ қол жетімді ұйым

D

1

5

0
61

Ауқымды компьютерлік желі коммуникация құралы ретінде пайда болды:
А) Компьютерлер пайда болған;
В) Лайықты техникалық мүмкіндіктер пайда болған кезде және ғаламшардың әр түрлі нүктесінде тұратын адамдардың бір бірімен қарым –қатынасының қажеттілігі қоғамда піскен кезде (компьютер коммуникацияның жүйесі және желі);
С) Ғылыми –техникалық революция іске асырылған кезде;

 1. Ғаламшардың әр түрлі нүктесінде тұратын адамдардың қоғамда бір бірімен қарым –қатынасының қажеттілігі пісіп жетілген кезде;

Е) Адамдар арасындағы қарым-қатынастың қоғамдық қажеттіліктілігінің жетілген кезде.

B

1

5

0
62

“Интерфейс” термині техникада кең қолданылады:
A) әр түрлi құрылғыларды ұштастыруды және олармен жұмыс істеудің түйінін қамтамасыз ететін техникалық және программалық құралдардың жиынтығы
B) техникалық және программалық құралдардың кез келген жиынтығы;
C) адамның компьютермен қарым қатынас үрдісін қамтамасыз ететін программалық құралдар жиынтығы
D) техникалық және программалық құралдардың нақтылы жиынтығы;
E) техникалық және компьютерлік жұмыс iстеу мүмкiндiгін қамтамасыз ететiн программалық құралдарының жиынтығы.

C

1

5

0
63

Қазіргі топтық коммуникация (қарым – қатынас) әдісі
A) радио және теледидар;
B) телеконференция;
C) пошта және телеграф;
D) дербес компьютер;
E) телефакc

B

1

5

0
64

Интернетке қосылу үшін керекті құрылғы
A)Принтер
B)Чипсет
C)Сканер
D)Модем
E)Ноутбук

D

1

5

0
65

Компьютер гипермәтіні – бұл:
А) Бір құжаттан басқа құжатқа өтуді ұйымдастыратын бағдарламалық құрал және аппараттар жиынтығы
В) Бұл мәтінінде қандайда бір болмасын негізгі мәтіндік бөліктерімен байланысқан ақпаратты жіберудің сызықтық емес тәсілі
С) Қолданушыға қажетті ақпараттық қорларға рұқсат етуді қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдар жиынтығы
D) Білім қоры элементі
Е) Электронды кестелер

B

1

5

0
66

«Қазіргі коммуникациялық жүйе» термині түсіндіреді:
А) Бұқаралық ақпарат құралдарының жиынтығы;
В) Іздестірудің, орналастырудың, енгізудің процедураларын автоматты түрде жүзеге асыруға қабілетті ақпараттар қоймасы;
С) Ақпараттық жиындарды сақтауды жүзеге асыратын мекемелер(архивтер, кітапханалар, ақпараттық орталық, мұражайлар және т.б.) жиынтығы;
D) Қазіргі мәліметтер қоры мен банк жиынтығы
Е) Толық жауап жоқ

E

2

5

0
67

Мультимедия деген не?
(Дұрыс емес жауаптарды көрсетіңіз):
А) Компьютер жүйесінде мәтін, дыбыс, бейнекөрініс, графикалық суреттер және анимацияларды (мультипликация) құруға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы компьютерлік ақпараттық технологияны айтады
В) Бұл компьютердің барлық инструменталды және аппараттық құралдары
С) мультипликационды фильмдер

 1. D) Бұл дыбысты, сурет, анимацияны біріктіру

Е) Дыбыс, сурет, анимацияны біріктіру болып табылады.

D

2

5

0
68

Глобалды желі – бұл бірнеше … желілердін бірігуі.
A)Өндірістік
B)Локальді
C)Деңгейлі
D)Глобалды
E)Транспортты

B

1

5

0
69

Жергілікті желіде компьютерлердің бірігуіне қажетті құрылғы?

 1. Желілік карта.

 2. видеокарта.

 3. TV-тюнер.

 4. шина.

Е) шлейф.

A

1

5

0
70

Internet парақ адресінің дұрыс жазылғанын көрсетіңіз
A) http://www.mail.ru
B) http/www.mail.ru
C) htp://www.mail.ru
D) http://www.mail-ru
E) http://www.mail

A

1

5

0
71

WWW аббревиатурасы нені білдіреді.

 1. Бүкіләлемді өрнек

 2. Дүниежүзілік телефондар желісі

 3. Жергілікті желі.

 4. Сымсыз желі.

Компьютер коорпорациясының атаулары

A

1

5

0
72

Электронды пошта адресін жазған кезде арнайы қандай символ қолданылады:?
A) #.
B) @.
C) $.
D) &.
E) *.

B

1

5

0
73

Internet желісіне қосылу үшін қолданылатын құрылғы
A) Модем.
B) Принтер.
C) Мышь.
D) Сканер.
E) Плоттер.

A

1

5

0
74

Internet желісіне арналған программа қалай аталады?
A) Total Commander.
B) MS Access.
C) Internet Explorer.
D) MS Excel.
E) Paint.

C

1

5

0
75

INTERNET –те ақпаратты қорғау үшін орныдалатын әрекет:

 1. Деректердің шифрленуі

 2. Деректердің шығарылуы

 3. Деректердің жойылуы.

 4. Деректерді сканерден өткізу

Е) Деректерді қарап шығу

A

1

5

0
76

Компьютер желісін қолданушылардың арасындағы хабарламаларды жіберу және сақтау құрылғысы қалай аталады?

 1. электронная пошта.

 2. браузер.

 3. файлдық менеджер.

 4. макрос.

Е) корзина.

A

1

5

0
77

HTML –бұл:
A) гипермәтіндік белгілеу тілі.
B) Бағдарламалау тілі.
C) Гипермәтінді жіберу хаттамасы.
D) файлдарды жіберу хаттамасы.
E) Сұрау салудың құрылымды тілі

A

1

5

0
78

Internet желісінде жұмыс істеуге арналған бағдарламалар қалай аталады?
A) Браузер.
B) Утилит.
C) Архиватор.
D) Антивирус.
E) Файлдық менеджер.

A

1

5

0
79

Кім өз еңбегінде ақпараттық коммуникациялық технологияны білім беруде қарастырған?
А) В. Оконь
В) Е.С .Полат
С) А.Ю. Уваров
D) С.Н. Конаева
Е) Д.А. Богданова

B

1

5

0
80

Интернет желісінде жұмыс істеуге арналған бағдарлама:
A) Microsoft Access.
B) Outlook Express.
C) Microsoft Word.
D) Microsoft Excel.
E) Internet Explorer.

E

1

5

0
81

Қажетті компьютер желісіндегі деректерді жіберудің операцияларының үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін арнайы стандарттар жұмыс істейді. Ол:
A) Хаттама.
B) Мемлекеттік стандарт.
C) Құжат.
D) Драйвер.
E) Порт.

A

1

5

0
82

Web парақты шолу бағдарламасы қалай аталады?
А) Шлюз
В) Брандмауер
С) Броузер
D) Провайдер
Е) Серфинг

C

1

5

0
83

Жүйелік ... деп аталатын, жергілікті компьютер желісінің қатысушыларының жұмысын ұйымдастыруды басқаратын тұлға
A) Сервер.
B) Администратор.
C) Директор.
D) Инженер.
E) Процессор.

B

1

5

0
84

Internet парақ адресінің дұрыс жазылғанын көрсетіңіз
A) http://www.mail.ru
B) http/www.mail.ru
C) htp://www.mail.ru
D) http://www.mail-ru
E) http://www.mail

A

1

5

0
85

INTERNET бүкіләлемдік компьютер желісінің шамамен құрылған уақытын көрсетіңіз:
A) 1940-1950г.
B) 1950-1960г.
C) 1960-1970г.
D) 1970-1980г.
E) 1980-1990г.

E

1

5

0
86

INTERNET бүкіләлемдік компьютер желісіндегі TCP бұл:

 1. Желі бойынша деректерді жіберудің ережелері

 2. Желі клиентінің адресін есептеу алгоритмі

 3. Грамматикалық қателерді тексеру (жіберілген хабарламадан грамматикалық қатені іздеу).

 4. Интернетке кіру ережесі.

Е) Интернет қорларындағы тарифтер

A

1

5

0
87

ШҚМУ адресінің дұрыс жазылуын көрсетіңіз.
A) vkgu/kz
B) vkgu-kz
C) vkgu*kz.
D) vkgu.kz
E) ВКГУ.KZ

D

1

5

0
88

INTERNET «телеконференция» қызметінің тағайындалуын көрсетіңіз.

 1. Бiрнеше қолданушылардың қатысу және нақтылы мәселелердiң талқылау мүмкiндiгі

B ) (пошталық сервер) электрондық пошта
C ) тестілеу қызметі
D ) ауа-райы болжамының қызметi
E ) танысу қызметі

A

1

5

0
89

E-mail қызметінің INTERNET-те тағайындалуын көрсетіңіз:
A) Мәтінмен жұмыс.
B) электронды пошта.
c) Тестілеу құралы.
D) ойын.
E) мәліметтер қоры.

B

1

5

0
90

Rambler серверінің INTERNET-те тағайындалуын көрсетіңіз:

 1. Іздеу сервері.

 2. Нақтылы уақыт режимінде қарым – қатынас мүмкіншілігі.

 3. Тестілеу қызметі

 4. Ауа райы

Е) Таныстыру қызметі

A

1

5

0
91

Білім беруді тез қарқынмен жетілдіру мына факторлармен түсіндіріледі.
A) Оқушыны қазіргі қоғам сұранымына сай өзінің өмірлік іс - әрекеттерінде дербес компьютерлердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан – жақты дамыған дара тұлға ретінде тәрбиелеу;
2) Жаппай компьютерлік сауаттылық мәселерін шешу, яғни оқушыға информатика мен коммуникациялық техниканың құрадарын пайдалану дағдысын қалыптастыру;
3) Оқушының шығармашылық қабілетін эксперименталды іскерлігін дамыту;
B) Оқушыны қазіргі қоғам сұранымына сай өзінің өмірлік іс - әрекеттерінде дербес компьютерлердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан – жақты дамыған дара тұлға ретінде тәрбиелеу;
2) Жаппай компьютерлік сауаттылық мәселерін шешу, яғни оқушыға информатика мен коммуникациялық техниканың құрадарын пайдалану дағдысын қалыптастыру;
3) Оқушының шығармашылық қабілетін эксперименталды іскерлігін дамыту;
4) Оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейін жетілдіру, тиімділігін мен сапасын жоғарлату мақсатында компьютерді жекеленген пәндерге оқыту құралы ретінде пайдалану.
C) Оқушыны қазіргі қоғам сұранымына сай өзінің өмірлік іс - әрекеттерінде дербес компьютерлердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан – жақты дамыған дара тұлға ретінде тәрбиелеу;
D)Оқушының шығармашылық қабілетін эксперименталды іскерлігін дамыту;
E) Дұрыс жауабы жоқ

A

3

5

0
92

Электронды поштанын адресі дұрыс жазылмағаны:

 1. Krfv@ok.kz.

 2. Krfv#ok.kz).

 3. Knnnn@ok.kz.

 4. Krfv@mail.ru.

 5. Krfv_ghgh@ok.kz.

B

2

5

0
93

Гиперсілтеме мүмкіндік береді:

 1. қойылған белгiнiң орынына ауыстыруды жүзеге асыруға.

 2. Суреттерді қарап шығуға.

 3. Құжаттарды сақтауға.

 4. Құжаттарды архивтеуге.

Е) Жаңа құжаттарды құруға.

A

1

5

0
94

Гипермәтiндік құжаттарға белгi қоюды тағайындау:

 1. Бүркеме мәлiметке рұқсат алу мүмкiндiгi.

 2. Құжаттағы нақтылы орынға ауысудың мүмкіндігі.

 3. Құжаттарды кодтау.

 4. Мәліметтердің бір бөлігін жасыру мүмкіндігі.

Е) Мәтiндiк мәлiметерді форматтау.

B

2

5

0
95

Электронды поштамен жұмыс атқару үшін қажет:

 1. Интернет және Outlook Expressтің бағдарламасымен қосылу.

 2. Факс.

 3. Телефонмен қосылу.

 4. Мәтіндік құжаттарды құру бағдарламалары.

Е) Факс және модем.

A

1

5

0
96

Web-навигация нені білдіретінін нұсқаңыз:
A) Web- кеңістікте құжаттар арасында іздеу мүмкіндігі мен ауысулар.
B) Электрондық поштамен жберу кезінде адресатты іздеу мүмкіндігі.
C) Телеконференцияларға қатысушыларды қосу мүмкіндігі.
D) Web-кеңістікте құжаттардын атын беру.
E) Web-кеңістікте құжаттарды архивтеу.

A

1

5

0
97

Түйiндерi орталық түйiнi бар желілермен тұйықтаған желiге компьютерлердiң қосылу топологиясы деп аталады:
A) Жұлдызша.
B) шина.
C) Сақина.
D) Конвейер.
E) интернет.

A

1

5

0
98

Жергілікті желінің ауқымды желіден айырмашылығы:
A) Алатын аумағымен.
B) Бағасымен.
C) Қосылу уақытымен.
D) Қосылу ерекшелігімен.
E) Компьютерлер құрамымен.

A

1

5

0
99

Мәліметтерді жіберу хаттамасы бұл:
A) Компьютер желiмен өзара әрекеттесу үшiн қолданатын ережелердiң жиыны.
B) Электрондық жәшiктi ашу үшiн ережелер.
C) Электронды хаттарды толтыру үшін ережелер жиынтығы.
D) Электронды пошта абоненттерін іздеу бағдарламасы.
E) Белгілі форматтағы файлдар.

A

1

5

0
100

Өшірілген компъютер желiлерiне қосу үшiн қолданылады:
A) Телефон желілері.
B) Телеграф желілері.
С) Электр желілері.
D) Электронды пошта.
E) Факстар.

A

2

5

0
101

Модем дегеніміз не:

  1. Компьютерлердiң арасындағы ақпарат алмасу телефон желілері арқылы жүзеге асыратын құрылғы.

  2. Компьютерге график түрiндегі және мәтiндiк ақпаратты енгiзу құрылғысы

  3. Тышқанды алмастыру үшін

  4. Қағазға сызбалардың қорытындысын шығаратын құрылғы

  5. Ақпараттарды есептеу құрылғысы

A

2

5

0
102

Жүйе құрылымын қолдайтын есептеуіш желідегі қуатты компьютер қалай аталады:

 1. Сканер

 2. Модем

 3. Плоттер

 4. Сервер

 5. МҚБЖ

D

1

5

0
103

Интернетке жалғанған, шынайы уақыт режимінде басқа компьютерлермен тікелей байланыс пен қатынау бағдарламасы

 1. UseNet

 2. E-mail

 3. Telnet

 4. Chat

 5. Gopher

D

3

5

0
104

Бүкіл әлемдік INTERNET желісіндегі TCP хаттамасы бұл:

 1. Есептеу хаттамасы (хабарландыру формулалары бойынша нәтижелерді есептеу)

 2. Транспорттық деңгейдегі хаттама(ақпарат жиберілуі қалай жүзеге асады)

 3. Грамматикалық қателер хаттамасы (жіберілген хабарлама ішінен қателерді іздеу)

 4. Қателер хаттамасы (диагностикалық және фатальді қателерді көрсету)

 5. Адрестік хаттама (ақпараттың қайда жіберіліп жатқанын көрсету)

B

2

5

0
105

INTERNET Telnet қызметінің міндетін көрсетіңіз:

 1. Танысу қызметі

 2. Тестілеу қызметі

 3. Электронды пошта (пошталық сервер)

 4. Компьютермен алыстатылған басқарма (терминалді)

 5. Ауа райы болжамы қызметі

D

1

5

0
106

INTERNET FTP қызметінің міндетін көрсетіңіз:

    1. Танысу қызметі

    2. Ауа райы болжамы қызметі

    3. Нақты уақыт режимінде сойлесу қызметі (чат-конференция)

    4. Файлдарды жіберу қызметі

    5. Тестілеу қызметі

E

2

5

0
107

INTERNET IRC қызметінің міндетін көрсетіңіз:

 1. Ауа райы болжамы қызметі

 2. Танысу қызметі

 3. Файлдарды жіберу қызметі

 4. Нақты уақыт режимінде сойлесу қызметі (чат-конференция)

 5. Тестілеу қызметі

D

2

5

0
108

INTERNET Mail List қызметінің міндетін көрсетіңіз:

 1. Тестілеу қызметі

 2. Ауа райы болжамы қызметі

 3. Танысу қызметі

 4. Телеконференция қызметі

 5. Таратудың тізімдері

E

2

5

0
109

INTERNET Usenet қызметінің міндетін көрсетіңіз:

 1. Ауа райы қызметі

 2. Тестілеу қызметі

 3. Танысу қызметі

 4. Таратудың тізімдері

 5. Телеконференциялар қызметі

E

2

5

0
110

«Қашықтан білім беру» терминнің мағынасы
А) Оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейін жетілдіру, тиімділігін мен сапасын жоғарлату мақсатында компьютерді жекеленген пәндерге оқыту құралы ретінде пайдалану.
В) Оқушыны қазіргі қоғам сұранымына сай өзінің өмірлік іс - әрекеттерінде дербес компьютерлердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан – жақты дамыған дара тұлға ретінде тәрбиелеу.
С) Интернетті пайдалана отырып білім алу деген мағананы білдіреді.
D) Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, істеп жүрген жұмысынан немесе оқудан қол үзбей білімді жетілдіру ісін жүзеге асыру деген мағананы білдіреді.
E) Дұрыс жауабы жоқ

D

1

5

0
111

Құжат авторы мәтінге енгізген командаларға сүйене отырып, браузер экранға шығаратын Web-құжаттарды қарау тәсілі. Бұндай командалар:

 1. Код

 2. Пиксель

 3. Команда

 4. Бод

 5. Тег

E

1

5

0
112

Қай жылы Ресейдің жоғары оқу орындары жөніндегі мемлекеттік комитетінде зерттеліп бекітілген оқытудың бірегей жүйесін құру туралы негізгі концепция қабылданды?
А) 1993
В) 1994
С) 1995
D) 1996
Е) 1997

C

1

5

0
113

Қашықтан оқыту:

  1. Интернетте білім беру тәсілінің бірі болып саналады.

  2. кешкі білім беру тәсілінің бірі болып саналады.

  3. Web-құжаттарды қарау тәсілі бірі болып саналады.

  4. үздіксіз білім беру тәсілінің бірі болып саналады.

  5. Дұрыс жауабы жоқ

D

1

5

0
114

E-Mail в Интернете қызметінің міндетін көрсетіңіз:

     1. Тестілеу тәсілі

     2. Мәліметтер қоры

     3. Мәтінмен жұмыс

     4. Ойын

     5. Электронды пошта

E

1

5

0
115

Білім беруді оқу жүйесіне берілген анықтаманың ішінде кімнің еңбегінде атап өтілген халықаралық экономика және құқық инстуты ұсынған нұсқасы көңіл аударуға тұрарлық деп айтуға болады.

 1. А.А. Андреевтің

 2. Ж.А. Қараевтың

 3. Е.С. Полаттың

 4. Ю.А. Уваровтың

 5. Д.А. Богданованың

A

1

5

0
116

Браузер қандай бағдарлама түріне жатады:

 1. Драйверлер

 2. Архиваторлар

 3. Қаптаушылар (Упаковщики)

 4. Коммуникационды

 5. Антивирусты

D

1

5

0
117

FrontPage қате жіберілген кезде басатын перне
А) Enter
В) Delete
С) Insert
D) Ctrl
Е) Alt

B

1

5

0
118

FrontPage фон қою үшін
А)Кірістіру-фон
В) Фон -ортақ
С) Сервис-фон
D) Формат-фон
Е)Түзету-фон

D

1

5

0
119

Қашықтан оқтыу тәсілімен оқытатын оқытушылар және осы істе басқа да мүдделі адамдарға мына төмендегідей міндеттер жүктеледі:

 1. оқытушының компьютерлік сауатты жоғары болуын қамтамасыз ету;

 2. қашықтан оқытудағы алда тұрған мақсаттар мен міндеттер, оның алдағы уақытта ақпараттық технология және коммуникация құралдарының негізінде дамуы туралы түсіндіруі;

 3. қашықтан оқыту технологиясымен таныстыруы

 4. оқытушының ақпараттық құралдарымен жұмыс істеуге іс жүзінде дағдылануы;

 5. Барлық жауабы дұрыс

Е

3

5

0
120

Қашықтан оқтыу тәсілімен оқытатын оқытушылар және осы істе басқа да мүдделі адамдарға мына төмендегідей міндеттер жүктеледі:
A) оқытушының осы курс бойынша ақпараттық құралдарымен жұмыс істеуге дағдылануы, оның консультациялық кеңес берудегі, оқушыларымен сұхбат өткізудегі ақпарат берудегі, яғни оқу процесін тіркеудегі мүмкіндіктері;
B) оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда тұтынушылар арасында ақпараттар алмастыру және ақпараттық жүйелердегі ресурстарды пайдалануға (жүйедегі мәліметтер базасын) дағдылануын қалыптастыруы;
C) жинақталған түрде оқу программасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік курстардың әдістемелерін баяндауы;
D) Барлық жауабы дұрыс
E) оқу процесін ҚО шеңберінде жүргізу ісіне жан-жақты даярлау оқытушының ролін тек білімге «түсініктеме беруші» деп қарастырмай, ашық, икемді де бейімді болып келетін қашықтан оқыту жүйесі бойынша сабақ өткізу процесіндегі үйлестіруші деп қабылдау.

D

1

5

0
121

Қашықтан оқтыу тәсілімен оқытатын оқытушылар және осы істе басқа да мүдделі адамдарға мына төмендегідей міндеттер жүктеледі:

 1. В, С жауаптары дұрыс

 2. жинақталған түрде оқу программасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік курстардың әдістемелерін баяндауы;

 3. қашықтан оқыту технологиясымен таныстыруы

 4. В, С, Е жауаптары дұрыс

 5. оқытушының ақпараттық құралдарымен жұмыс істеуге іс жүзінде дағдылануы;

D

1

5

0
122

... - бұл дидактикалық әдiс-тәсiлдер мен ақпараттық технологияны қолдануға негiзделген түбегейлi жүйе.

 1. Электрондық сабақ

 2. Электрондық курс

 3. Электрондық ресурс

 4. Электрондық кейс

 5. Электрондық оқулық

E

1

5

0
123

Электронды оқулықтар оқушылардың төмендегі іскерліктерді дамуға көмектеседі:

 1. бiлiм деңгейiн тереңдетуге;

 2. өз бетiнше iздену қабiлетiн қалыптастыруға;

 3. сабақта өзiн еркiн ұстап, өз мүмкiншiлiгiн кеңiнен пайдалана алуына;

 4. жаңа тақырыпты дұрыс қабылдай алмауына;

 5. А, В, С жауаптары дұрыс

E

1

5

0
124

Интернетке қосылған,нақты уақытта басқа компьютерлермен тікелей байланысу мен қатынау бағдарламасы, бұл:

 1. Gopher

 2. Еmail

 3. TelNet

 4. Chat

 5. UseNet

D

1

5

0
125

Интернетке қосылуға және қатынауға рұқсат беретін ұйым, сондай ақ сайттар мен электронды поштаны орналастыру - ол…

 1. Сервер

 2. Браузер

 3. Гипермәтін

 4. Домен

 5. Провайдер

E

1

5

0
126

Интернетке кіру үшін қажет:

 1. Терезеде сайт атын беріп, әр кез сайын жаңа, браузерді жіберу

 2. Арнайы код теру (номер)

 3. Тышқанмен сілтемені шерту

 4. Провайдерді дұрыс таңдау

 5. Терезеде сайт атын беріп ДК да бар браузерді жіберу

E

1

5

0
127

Web сайттарды құру үшін бағдарламалау тіліне ұқсас гипермәтіндік тіл қолданылады:

 1. НТТР

 2. Pascal

 3. СИ++

 4. HTML

 5. Java

D

2

5

0
128

Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты:

 1. сабақта өзiн еркiн ұстап, өз мүмкiншiлiгiн кеңiнен пайдалана алуына;

 2. студенттер немесе оқушылардың сөздiк қорының молаюына;

 3. өз бетiнше iздену қабiлетiн қалыптастыруға;

 4. өз iсiне талдау жасай алуға

 5. оқыту үрдісін үздіксіз және толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту

E

1

5

0
129

Суретті қою үшін
А)Меню-файл-суреттер
В)Формат-сурет-картина
С)Түзету -картина
D)Файл-свойства-суреттер
Е)Қою -сурет-картина

E

1

5

0
130

Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімді жақтары:

 1. ҰБТ-ге даярлаудағы тиімділігі жоғары;

 2. Оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалын іздеп отырмайды;

 3. Оқушы оқулықты қажет етпей-ақ кезкелген тарау негіздерінен кез келген мәліметті алып, оқып үйренуіне болады;

 4. Тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, аудиохабарларды пайдаланады;

 5. Барлық жауабы дұрыс

E

1

5

0
131

Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімді жақтары:

 1. Таңдап алған хабарды көшіруге мүмкіндік бар;

 2. Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтармен қамтамасыз етілген;

 3. Көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады;

 4. Мүғалім әр оқушымен дербес жеке жұмыс жүргізуіне мүмкіндік туғызады;

 5. Барлық жауабы дұрыс

E

1

5

0
132

Internet Explorer -бұл:

 1. Жүктелмелі файл

 2. Internet желісіне рұқсат беруге арналған нұсқағыш

 3. Файлдар және папкаларды басқаратын бағдарлама

 4. Электронды поштаны қосуға арналған ярлык

 5. Өзара байланысқан құжаттар жүйесімен қатынасуға арналған бағдарлама

B

1

5

0
133

Internet. Цифрлі ақпаратты сигналға айналдыратын және телефон желісі арқылы жіберуге арналған құрылғы деп:

 1. Телефон

 2. Антенна

 3. Телетайп

 4. Модем

 5. Компьютер

D

2

5

0
134

Internet. Қай ұйымға ARPANET желісі құрылды?

 1. Ауыр машиналарды құру министрлігіне

 2. Қорғаныс министрлігі үшін

 3. Жоғарғы оқу орындарына

 4. Ұлтаралық ғылыми фондқа (АҚШ)

 5. ЦРУ үшін

B

1

5

0
135

Internet. Жаңалықтар қызметінің міндетін көрсетіңіз?

 1. Нақты уақыт режимінде жанасушылық

 2. Файлдарды жіберу мүмкіндігі

 3. Желіде хабарландырулар тақтасына ақпараттарды қою мүмкіндігі

 4. Компьютермен алыстан басқару(терминалды)

 5. Ауа райы

C

1

5

0
136

Internet. Гипермәтінді белгілеу тілі - бұл:

 1. URL

 2. HTML

 3. Hyperlink

 4. Hypertext

 5. HREF

B

1

5

0
137

Провайдер - бұл:

 1. Тұтұнушының интернетке тікелей байланысының ұйымы

 2. Электронды анықтама жүйесі

 3. Бағдарламалау кезіндегі қателіктер

 4. Сервер

 5. Интернетке қосылу құрылғысы

A

1

5

0
138

World Wide Web:

 1. Гиперсілтеме

 2. Ақпараттық кеңістік

 3. Интернет

 4. Жеке құжат

 5. Бүкіл әлемдік өрнек

E

1

5

0
139

Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімді жақтары: A) Оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңейтуге, тану үрдісіне ықпал етеді;
B) Зерттеушілік қабілеті бар тұлға қалыптасады;
C) А, В, D жауаптары дұрыс
D) Материалды толық қамтуы немесе оқулықтарды толық аудару;
E) А, В жауаптары дұрыс

E

1

5

0
140

Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімсіз жақтары:

 1. В, С, Е жауаптары дұрыс

 2. Психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы;

 3. Оқып үйренудегі мамандық бойынша бағыты ескерілмеген;

 4. С, Е жауаптары дұрыс

 5. Оқушының жеке ерекшелігі, денсаулық жағдайы ескерілмеген.

A

2

5

0
141

Желіде мәліметтерді жіберу жылдамдығының өлшем бірлігін нұсқаңыз:

 1. Бод

 2. Секунда

 3. Герц

 4. Байт

 5. Бит

E

1

5

0
142

Желіде қатысушыларға бірігіп қолдануына арналған арнайы компьютер ......деп аталады:

 1. Сервер

 2. Директорий

 3. Диск

 4. Администратор

 5. Процессор

A

1

5

0
143

Жергілікті компьютерлік желі қатысушыларының жұмысының ұйымын басқарушы тұлға....жүйелік деп аталады:

 1. Администратор

 2. Диск

 3. Процессор

 4. Директорий

 5. Сервер

A

1

5

0
144

Әр түрлі хаттама мен жұмыс істейтін, бірнеше жергілікті желілердің өздерінің арасында байланыс үшін қызмет атқаратын құрал:

 1. Газет

 2. Жолдар

 3. Атрибуттар

 4. Шлюздер

 5. Транспорт

D

2

5

0
145

Жергілікті желілер. Жергілікті желінің оптималды топологиясын нұсқаңыз.

 1. Сақиналы

 2. Жұлды типті топология

 3. Радиалды

 4. Қиылыспалы

 5. Шиналы

B

1

5

0
146

Басқа құжаттарға сілтеме сақталатын арнайы жолақ- бұл:

 1. Гиперсілтеме

 2. Бос жол

 3. Мәтіндік жол

 4. Сандық жол

 5. Санағыш

A

1

5

0
147

Компьютерлерді бір бөлме шегінде байланыстыратын желілерді қала атайды?

 1. Регионалды

 2. Цифрлі

 3. Ауқымды

 4. Компьютерлі

 5. Жергілікті

E

1

5

0
148

Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімді жақтары:

 1. Психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы;

 2. Оқып үйренудегі мамандық бойынша бағыты ескерілмеген;

 3. Материалды толық қамтуы немесе оқулықтарды толық аудару;

 4. Барлық жауабы дұрыс

 5. Оқушының жеке ерекшелігі, денсаулық жағдайы ескерілмеген.

D

1

5

0
149

Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімсіз жақтары:

 1. Берілген материалдағы санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталмауы.

 2. Психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы;

 3. Оқып үйренудегі мамандық бойынша бағыты ескерілмеген;

 4. А, С жауаптары дұрыс

 5. А, В, С жауаптары дұрыс

E

1

5

0
150

Тиімсіз жақтарды болдырмау үшін төмендегідей ұсынысты жасауға болады:

 1. Жоғарғы өнімді компьютерді қолдану;

 2. Компьютерді сабақтың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдалану;

 3. Компьютерді пайдалану уақытын сақтау және қауіпсіздік ережесін сақтау;

 4. А, В, С жауаптары дұрыс

 5. В, С жауаптары дұрыс

E

1

5

0
151

Электронды оқыту – оқу пәнінің негізгі ғылыми мазмұнын қамтитын компьютерлік технологияға негізделген оқыту, бақылау, модельдеу, тестілеу т.б. бағдарламалар жиынтығы. Тиімсіз жағын болдырмаудың қай ұсынысы туралы айтылды?

 1. Дәстүрлі және электронды оқытуды кіріктіру арқылы жүргізу;

 2. Компьютерді сабақтың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдалану;

 3. Компьютерді пайдалану уақытын сақтау және қауіпсіздік ережесін сақтау;

 4. Жоғарғы өнімді компьютерді қолдану;

 5. Дұрыс жауабы жоқ

A

1

5

0
152

Модем - бұл:

 1. Ақпаратты жіберу үдерісін басқаратын құрылғы

 2. Желінің транспорттық негізі

 3. Мәліметтерді жіберу каналдары

 4. Цифрлі белгілерді аналогтікке немесе керісінше аударатын құрылғы

 5. Ақпаратты сақтаушы орын

D

1

5

0
153

Хаттама - бұл:

 1. Желіде мәліметтерді жіберу ұйымының ережелері

 2. Желіде мәліметтерді сақтау ережелері

 3. Желіде мәліметтерді жіберу сызбасы

  1. Желіде мәліметтерді құрылымдау

  2. Мәліметтер пакеті

A

1

5

0
154

Дизайн эргономикалық талаптарды көрсет:

 1. Ақпараттық тығыздылық

 2. Ғылыми жетекшінің болуы

 3. Бейнематериалдардың қажеттігі

 4. А, В, С жауаптары дұрыс

 5. А, С жауаптары дұрыс

E

1

5

0
155

Дизайн эргономикалық талаптарды көрсет:

 1. Аудиоматериалдың шектеулігі

 2. Мәтінді бағдарламалы аппараттың оқытылуы

 3. А, В жауаптары дұрыс

 4. А, В, Е жауаптары дұрыс

 5. Графикалық объектілердің орналасуы

D

1

5

0
156

Егер желі сервер бөлінбеген компьюьерден тұрса, онда ол:

 1. Дәйекті желі

 2. Глобалді желі

 3. Сервер бөлінген

 4. Бірегей

 5. Бір рангілі

E

1

5

0
157

Гиперсілтеме мүмкіндік береді

 1. Құжаттарды архивтеуге.

 2. Құжаттарды сақтауға

 3. Суреттерді қарап шығуға

 4. Жаңа құжаттарды құруға

 5. қойылған белгiнiң орынына ауыстыруды жүзеге асыруға.

E

1

5

0
158

Желіде модем ......байланыс сызықтары үшін қажет:

   1. Оптоталшықты

   2. Спутникті

   3. Телефонды

   4. Кабельді

   5. Радиобайланыс

C

1

5

0
159

Желіде қандай топологиялар болады?

 1. Сервисті

 2. Шина, сақына, жұлдызша

 3. Сақина , асимметрия, жұлдызша

 4. Дөңгелек тәрізді

 5. Шина, асимметрия

B

1

5

0
160

Жергілікті желінің ауқымды желіден айырмашылығы:

 1. Алатын аумағымен

 2. Қосылу ерекшелігімен.

 3. Қосылу уақытымен.

 4. Компьютерлер құрамымен.

 5. Бағасымен

A

1

5

0
161

Желінің қай топологиясы төмен бағада болады?

 1. «Ағаш тәріздес» байланыс

 2. «Шиналы» байланыс

 3. «Жұлдызды сақина»

 4. «Сақиналы»

 5. «Жұлдыз тәріздес» байланыс

B

1

5

0
162

WWW қызметі құжаттарының жолсерігі болып табылатын MS OFFISE қосымшасы:

 1. System Management Server.

 2. Exchange.

 3. Access.

 4. SQL Server

 5. Internet Explorer.

E

1

5

0
163

Жергілікті желінің кофигурациялары қалай аталады?

 1. Ресурс

 2. Пакет

 3. Жүйе

 4. Топология

  1. Қалып

D

1

5

0
164

Браузерде «Домой» батырмасын басқан кезде орындалады:

    1. Қолданушының Web-парағы жүктеледі.

    2. Microsoft тің Web-парағы жүктеледі.

    3. Браузерде бастапқы болып тағайындалған Web-парақтар жүктеледі.

    4. Браузердің жабылуы.

    5. Ағымдағы Web-парақ үшін басты Web-параққа ауысу

C

1

5

0
165

Гипермәтiндік құжаттарға белгi қоюды тағайындау:

 1. Мәліметтердің бір бөлігін жасыру мүмкіндігі

 2. Құжаттарды кодтау

 3. Бүркеме мәлiметке рұқсат алу мүмкiндiгі

 4. Мәтiндiк мәлiметерді форматтау

 5. Құжаттағы нақтылы орынға ауысудың мүмкіндігі

E

1

5

0
166

Компьютерлер бір бірімен ..... арқылы жалғана алады:
А) Бұрама пармен
В) Сымсыз технологиямен
С) Ототалшықпен
D)Телефон кабельдерімен
E)Жоғарыда берілгеннің барлығы

E

1

5

0
167

World Wide Web та өзара байланысқан құжаттар тобы бұл:
A) web- түйін
B)web-сервер
C)web- парақ
D)web-сайт
E)гиперсілтеме

D

1

5

0
168

Басқа бір web-құжаттың адресімен қатынасқан құжаттың белгіленген бөлігі қалай аталады:
A)Азат жол
B)Домендік ат
C)Гиперсілтеме
D)Тег
E) Код

C

1

5

0
169

World Wide Web пен интернетке дұрыс анықтама таңдаңыз:
A)Екеуі де бір нәрсе
B)Интернет бұл глобальді телекоммуникациондық желілер, ал World Wide Web – желіде ақпаратты көрсету жүйесі
C)Интернет және World Wide Web ті Тим Бернерс-Ли шығарған
D)Интернет және World Wide Web бір біріне тәуелсіз жүйе
E)Интернет – бұл хаттамалар жиынтығы, ал World Wide Web – тегтер жиынтығы

B

1

5

0
170

Компьютерді интернетке телефон желісі арқылы қосу құрылғысы:

 1. телевизор

 2. модем

 3. сканер

 4. принтер

 5. колонкалар

B

1

5

0
171

Интернет пен Интранеттің айырмашылығы:

 1. Интернет – ауқымды компьютерлі желі, Интранет- тек оқу орындарының компьютерлерін біріктіреді

 2. Интернет – ауқымды компьютерлі желі, Интранет- ауқымды желіге шыға алмайды

 3. Интернет – ауқымды компьютерлі желі, Интранет- жергілікті коорпоротивті компьютерлі желі

 4. Интернет –әлемнің барлық ақпараттарының кеңістігі, Интранет- жоғарғы оқу орындарының ақпараттық кеңістігі

 5. Интернет – компьютерлер және оларды бағдарламалық қамсыздандыру, Интранет- компьютерлер және телекоммуникацилық құрылғылар

C

1

5

0
172

Қоғамды ақпараттандыру – бұл:
A) Есептеуіш техниканың барлық жерде таралу процесі:
B) ұйымдастырылған әлеуметтiк-экономикалық және ғылыми-техникалық есептеушi техниканың құрал-жабдықтарын көмекпен қалыптастыру және ақпараттық ресурстарды қолданудың негiзiнде билiк, жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың органдары, ұйымдары азаматтар, мемлекеттiк құрылым-Ақпараттық қажеттiлiктердi қанағаттандыру және өткiзу үшiн ақпараттық шарттарды қанағаттандыру үшiн ең қолайлы жағдайларды жасаудың процессi
C) жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үдерісі
D) жаңа ақпараттық технологияларды енгізу жүйесі
E) Internet-технологияларды енгізу үдерісі

B

1

5

0
173

Қоғамды компьютерлендіру – бұл:
A)ақпаратты өңдейдің нәтижесін жедел түрде алуды қамтамасыз ететін компьютерлік техникалық қорын енгізу және даму процесі
B) Барлық іс-әрекеттің маңызды мәнін толықтай қамтамасыз етуге бағытталған кешенді шара
C) Үлкен ЭВМ дерді микро-ЭВМ дерге ауыстыру үдерісі
D) Жаңа ақпараттық технологияларды енгізу жүйесі
E) Internet- технологияларды енгізу үдерісі

A

1

5

0
174

Қоғамның ақпараттық мәдениеті ұсынады:
A) қазіргі заманауи бағдарламалық өнімдерінің мәнін
B) Шетел тілдерін және он өз қызметіне пайдалы қолдануды
C) ақпаратпен мақсат қоя отырып жұмыс атқаружәне оның нәтижесін пайдалану компьютердегі ақпараттық технологиярды өңдеу және жіберу
D) бағдарламалау тілдерінің мәнін
E) Қолдана алу мен мәнін

C


1

5

0
175

Қоғамның ақпараттық шикізаты – бұл:
A) Жеке құжаттар, құжаттың жеке массивтері, ақпараттық (банктегі мәліметтер, фондтағы, кітапханалардығы)жеке құжаттар мен құжаттар
B) Өз қызметін іске асыру үшін кәсіпорындар қолданатын бастапқы құжаттар
C) Басқару танымдарын қолдау үшін қажетті есеп беру құжаттары
D) Финанс мәселелерін шешу үшін қажетті есеп беру құжаттары
E) Финанс мәселелерін шешу үшін қажетті бастапқы құжаттар

A

1

5

0
176

Ақпараттық жүйе – бұл:
A) Кәсіпорындардың қызмет атқаруына қажетті құжаттар құрамы
B) Ақпараттық массивтер құрамы
C) Персонал, әдіс, құралдардың өзара байланысын қойылған мақсатқа жетуге қызықты ақпараттарды беру және өңдеу, сақтау
D) СУБД
E) Білім қоры

C

1

5

0
177

Ақпараттық технология – бұл:
A) Қазіргі заманауи дербес копмьютерлер
B) Қазіргі заманауи бағдарламалық тәсілдер
C) Процесс, обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления
D) бағдарламалаудың қазіргі тілдері
E) қазіргі заманғы графикалық тәсілдер

C

1

5

0
178

Жаңа ақпараттық технология – бұл:
A) Қазіргі заманғы, жаңашыл, компьютерлі технология
B) Дамушы технология
C) Үлкен ЭЕМ-дерді қолдануға негізделген технология.
D) Оргтехниканы қолдануға негізделген технология.
E) Тек қана ЖЭСМ –ді қолдануға негізделген технология.

A

1

5

0
179

Ақпараттық технологияның құралдарын мыналар құрайды:
A) Мәтіндік редакторлар, электронды кестелер, мәліметтер қорын басқару жүйесі, баспалы жүйелер және т.с.с.
B) Бастапқы өңдеудің процесінде қолданылатын құжаттар.
C) Есеп беруді өңдеу процесінде қолданылатын құжаттар.
D) Ақпараттық жүйелер.
E) Бағдарламалау тілдері.

A

1

5

0
180

Ақпараттық жүйе мен ақпараттық технология ара қатынасы былай беріледі:
A) Ақпараттық технология – ақпараттық жүйеге қарағанда бұл ұғым кем сиымды.
B) Ақпараттық жүйе мен ақпараттық технология – ұғымдарының маңызы бірдей.
C) Ақпараттық технология – ақпараттық жүйеге қарағанда бұл ұғым біршама сиымдырақ.
D) Ақпараттық жүйе мен ақпараттық технология – өзара байланысты емес ұғымдар
Е) Ақпараттық жүйе мен ақпараттық технология – жаңа ақпараттық технологиялардың ішкі жүйесі.

C

1

5

0
181

Мектеп басшыларының алдында информатика пәні бойынша көп сағаты мақсаты негізінде балалар үшін информатика және ақпараттық технологияның танымалдылығы және үлкен қажеттілігі алынуы қажет.
Бұл нені білдіреді?
A) Бұл қиындықтың пайда болу мәселелері
B) Ақпараттық технологияны қолданудағы қиындықтар
C) Қиындықтарды шешу жолдары
D) А, В жауабы дұрыс
E) Дұрыс жауабы жоқ

С

3

5

0
182

Ақпараттық технологияны білім үрдісінде қолдану барысында жиі мынандай қиындықтар кездеседі
A) Мектептегі информатика пәнінің сағаттарының аздығы.
B) Сыныптта өзінің негізгі жұмысымен қоса лаборанттықты біріктіре алып жұретін бір адам ғана қызмет етеді.
C) Мектептегі информатика пәнінің сағаттарының аздығы.
D) Ақпараттық технологияларды игеруде қосымша білім пайдаланылмайды.
E) Сыныптағы жұмыстың көптігі.

Е

2

5

0
183

JavaScript бағдарламасын алғаш қай компания шығарды?
A) Sun Microsystems компаниясы
B) ActiveX компаниясы
C) Netscape компаниясы
D) ECMAScript
E) Дұрыс жауабы жоқ

С

1

5

0
184

Sun Microsystems компаниясының өнімі
A) ActiveX
B) Java
C) JavaScript
D) PHP
E) Apache модульдері

В

2

5

0
185

Netscape ауыспалы модульдерін қолдану және белгілі операциялық жүйелер негізінде жұмыс жасау болып табылады. Бұл қай төмендегінің қайсысының кемшілігі
A) ActiveX
B) Java
C) JavaScript
D) PHP
E) Apache модульдері

А

3

5

0
186

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп кім айтты?
A) Бидайбеков
B) Назарбаев
C) Нұрғалиева
D) Қараев
E) Сағымбаева

В

1

5

0
187

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалану жөніндегі қызметтің мақсаты:
A) - үйренушінің шығармашылық әуетігін дамыту; коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту; сараптамалық –зерттеу қызметі дағдыларын дамыту; оқу қызметі мәдениетін дамыту;
B) - оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін қарқындандыру, оның тиімділігі мен сапасын арттыру;
- қазіргі қоғамның ақпараттануымен байланысты пайда болатын әлеуметтік тапсырысты өткізу.
C) - үйренушінің шығармашылық әуетігін дамыту; коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту; сараптамалық –зерттеу қызметі дағдыларын дамыту; оқу қызметі мәдениетін дамыту;
- оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін қарқындандыру, оның тиімділігі мен сапасын арттыру;
- қазіргі қоғамның ақпараттануымен байланысты пайда болатын әлеуметтік тапсырысты өткізу.
D) - үйренушінің шығармашылық әуетігін дамыту; коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту; сараптамалық –зерттеу қызметі дағдыларын дамыту; оқу қызметі мәдениетін дамыту;
- қазіргі қоғамның ақпараттануымен байланысты пайда болатын әлеуметтік тапсырысты өткізу.
E) - қазіргі қоғамның ақпараттануымен байланысты пайда болатын әлеуметтік тапсырысты өткізу.

C

3

5

0
188

Электрондық оқулықтар келесі дидактикалық міндеттерді шешуге көмектеседі:
А) пән бойынша базалық білімді меңгеру
В) білімді игеруді жүйелеу
С) оқушыны мотивацияға ұмтылуды қалыптастыру
D) өз бетімен жұмысты ұйымдастыру
E) барлық жауабы дұрыс

E

1

5

0
189

Жаңа ақпараттық технология – бұл:
A) Қазіргі заманғы, жаңашыл, компьютерлі технология
B) Дамушы технология
C) Үлкен ЭЕМ-дерді қолдануға негізделген технология.
D) Техниканы басқаруды қолдануға негізделген технология.
E) Тек қана жаңа компьютерлерді қолдануға негізделген технология.

A

1

5

0
190

Ақпараттық технологияның құралдарын мыналар құрайды:
A) Мәтіндік редакторлар, электронды кестелер, мәліметтер қорын басқару жүйесі, баспалы жүйелер және т.с.с.
B) Бастапқы өңдеудің процесінде қолданылатын құжаттар.
C) Есеп беруді өңдеу процесінде қолданылатын құжаттар.
D) Ақпараттық жүйелер.
E) Бағдарламалау тілдері.

A

1

5

0
191

-Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды іске асырудың жүйелі ғылыми -әдістемелік жолын анықтау.
-Оқушылардың тәжірбиелік іс әрекетінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың әдістемесін жасау.
-Мұғалымдердің ақпараттық технологияларды меңгеру және оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру.
-Мектептің материалдық – техникалық базасын нығайту.
Төмендегі жауаптардың қайсысы сәйкес келеді.
A) Ақпараттық технологиялардың мәселелері
B) Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдысын жетілдіру үшін әрбір оқу орындары төмендегідей бағыттарды негізге алу керек
C) Ақпараттандыру бағдарламасының мақсаттары
D) Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдысын жетілдіруді жүзеге асыру
E) Дұрыс жауабы жоқ

В

3

5

0
192

«Он-лайын тәсілінде оқыту тәжірбиесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру қажет» деп қандай құжатта аталып өткен?
A) Ақпараттандыру бағдарламасы
B) Білім туралы заңы
C) Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа қазақстан» атты жолдауы
D) Ғылым туралы заңы
E) 2020 білім беру бағдарламасы

С

2

5

0
193

«Базалық АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлығы» неше деңгейі бар?
A) 4
B) 6
C) 5
D) 2
E) 1

D

1

5

0
194

Ақпараттық технология – бұл:
A) Қазіргі заманауи дербес копмьютерлер
B) Қазіргі заманауи бағдарламалық тәсілдер
C) Объектінің жағдайы туралы жаңа сапалы ақпараттар алу үшін алғашқы ақпараттарды беру және өңдеу процесі
D) бағдарламалаудың қазіргі тілдері
E) қазіргі заманғы графикалық тәсілдер

C

1

5

0
195

«Кәсіби АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлығы» неше деңгейі бар?
А)8
В)9
С)6
D)7
E) 5

C

1

5

0
196

«Кәсіби АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлықтың» бірінші деңгейі қалай аталады:
А) «АРМ пән мұғалімі».
В) «АРМ қашықтан оқыту әдіскері».
С) «АРМ білім беру мекемесіндегі АКТ-ны қолдану бойынша әдіскері».
D) «АРМ басқару».
E) дұрыс жауабы жоқ.

A

1

5

0
197

«Кәсіби АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлықтың» екінші деңгейі қалай аталады:
А) «АРМ пән мұғалімі».
В) «АРМ қашықтан оқыту әдіскері».
С) «АРМ білім беру мекемесіндегі АКТ-ны қолдану бойынша әдіскері».
D) «АРМ басқару».
E) дұрыс жауабы жоқ.

B

1

5

0
198

«Кәсіби АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлықтың» үшінші деңгейі қалай аталады:
А) «АРМ пән мұғалімі».
В) «АРМ қашықтан оқыту әдіскері».
С) «АРМ білім беру мекемесіндегі АКТ-ны қолдану бойынша әдіскері».
D) «АРМ басқару».
E) дұрыс жауабы жоқ.

С

1

5

0
199

«Кәсіби АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлықтың» төртінші деңгейі қалай аталады:
А) «АРМ пән мұғалімі».
В) «АРМ қашықтан оқыту әдіскері».
С) «АРМ білім беру мекемесіндегі АКТ-ны қолдану бойынша әдіскері».
D) «АРМ басқару».
E) дұрыс жауабы жоқ.

D

1

5

0
200

«Кәсіби АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлықтың» бесінші деңгейі қалай аталады:
А) «АРМ кітапханашы және медиатека әдіскері».
В) «АРМ қашықтан оқыту әдіскері».
С) «АРМ білім беру мекемесіндегі АКТ-ны қолдану бойынша әдіскері».
D) «АРМ басқару».
E) дұрыс жауабы жоқ.

A

1

5

0
201

«Кәсіби АКТ- педагогикалық кадрлардың құзырлықтың» алтыншы деңгейі қалай аталады:
А) «АРМ білім беру мекемесіндегі АКТ-ны қолдану бойынша әдіскері».
В) «АРМ қашықтан оқыту әдіскері».
С) «Білім беру процесіндегі АКТ»
D) «АКТ-педагогтың құзырлығы».
E) дұрыс жауабы жоқ.

C

1

5

0
202

Қоғамды компьютерлендіру – бұл:
A)ақпаратты өңдейдің нәтижесін жедел түрде алуды қамтамасыз ететін компьютерлік техникалық қорын енгізу және даму процесі
B) Барлық іс-әрекеттің маңызды мәнін толықтай қамтамасыз етуге бағытталған кешенді шара
C) Үлкен ЭЕМ дерді микро-ЭЕМ дерге ауыстыру үдерісі
D) Жаңа ақпараттық технологияларды енгізу жүйесі
E) Internet- технологияларды енгізу үдерісі

A

1

5

0
203

Қоғамның ақпараттық мәдениеті ұсынады:
A) қазіргі заманауи бағдарламалық өнімдерінің мәнін
B) Шетел тілдерін және оны өз қызметіне пайдалы қолдануды
C) ақпаратпен мақсат қоя отырып жұмыс атқару және оның нәтижесін пайдалану компьютердегі ақпараттық технологиярды өңдеу және жіберу
D) бағдарламалау тілдерінің мәнін
E) Ақпаратты қолдана алу мен мәнін

C


1

5

0
204

Қоғамның ақпараттық шикізаты – бұл:
A) Жеке құжаттар, құжаттың жеке массивтері, ақпараттық (банктегі мәліметтер, фондтағы, кітапханалардығы)жеке құжаттар мен құжаттар
B) Өз қызметін іске асыру үшін кәсіпорындар қолданатын бастапқы құжаттар
C) Басқару танымдарын қолдау үшін қажетті есеп беру құжаттары
D) Қаржы мәселелерін шешу үшін қажетті есеп беру құжаттары
E) Қаржы мәселелерін шешу үшін қажетті бастапқы құжаттар

A

1

5

0
205

Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану шартында педагогикалық ғылымдардың пайда болу ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар?
А) А.А.Андреев,
В) Б. Паскаль, К.К.Колин
С) А.А.Андреев, Я.А.Ваграменко, К.К.Колин
D) Н. Вирт, Дж фон Неймон
E) дұрыс жауабы жоқ.

C

1

5

0
206

АКТ-ның жылдам дамуы қай жылдар?
А) XX ғасырдың 60-80 жылдар
В) XX ғасырдың 80-90 жылдар
С) XX ғасырдың 40-60 жылдар
D) XX ғасырдың 50-90 жылдар
E) дұрыс жауабы жоқ.

B

1

5

0
207

Әр түрлі хаттама мен жұмыс істейтін, бірнеше жергілікті желілердің өздерінің арасында байланыс үшін қызмет атқаратын құрал:

 1. Газет

 2. Жолдар

 3. Атрибуттар

 4. Шлюздер

 5. Транспорт

D

1

5

0
208

World Wide Web та өзара байланысқан құжаттар тобы бұл:
A) web- түйін
B)web-сервер
C)web- парақ
D)web-сайт
E)гиперсілтеме

D

1

5

0
209

Басқа бір web-құжаттың адресімен қатынасқан құжаттың белгіленген бөлігі қалай аталады:
A)Азат жол
B)Домендік ат
C)Гиперсілтеме
D)Тег
E) Код

C

1

5

0
210

Интернет пен Интранеттің айырмашылығы:

 1. Интернет – ауқымды компьютерлі желі, Интранет- тек оқу орындарының компьютерлерін біріктіреді

 2. Интернет – ауқымды компьютерлі желі, Интранет- ауқымды желіге шыға алмайды

 3. Интернет – ауқымды компьютерлі желі, Интранет- жергілікті коорпоротивті компьютерлі желі

 4. Интернет –әлемнің барлық ақпараттарының кеңістігі, Интранет- жоғарғы оқу орындарының ақпараттық кеңістігі

 5. Интернет – компьютерлер және оларды бағдарламалық қамсыздандыру, Интранет- компьютерлер және телекоммуникацилық құрылғылар

C

1

5

0
211

Қоғамды ақпараттандыру – бұл:
A) Есептеуіш техниканың барлық жерде таралу процесі:
B) ұйымдастырылған әлеуметтiк-экономикалық және ғылыми-техникалық есептеушi техниканың құрал-жабдықтарын көмекпен қалыптастыру және ақпараттық ресурстарды қолданудың негiзiнде билiк, жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың органдары, ұйымдары азаматтар, мемлекеттiк құрылым-Ақпараттық қажеттiлiктердi қанағаттандыру және өткiзу үшiн ақпараттық шарттарды қанағаттандыру үшiн ең қолайлы жағдайларды жасаудың процессi C) жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үдерісі
D) жаңа ақпараттық технологияларды енгізу жүйесі
E) Internet-технологияларды енгізу үдерісі

B

1

5

0
212

Телекоммуникация дегеніміз не?
A)ақпаратты жіберудің техникалық құралы.
B)телефон желісі арқылы адамдармен қатынасу
C)ақпаратты жіберу
D)ақпартты өңдеу
E)барлық жауап дұрыс

A

1

5

0
213

Компьютерлік телекоммуникация деген не?
A)бірнеше компьютерді біртұтас желіге қосу
B)компьютерді желіге жалғау
C)мәліметті бір компьютерден екіншісіне қашықтан жіберу.
D)компьютерді интернетке жалғау
E)барлық жауап дұрыс

C

1

5

0
214

Қашықтықтан оқыту технологиясының мақсаты.
A)Жеке адамды интелектуалды дамыту, ақпаратпен жұмыс жасай білуге үйрету.
B)Теориялық қорытындыларды тиімді пайдалану технологиясы
C)Оқыту пәндерінің мазмұны сапасы жағынан да және сан жағынан да өзгеріп отырады
D)Кәсіби бағытталған білім мазмұнын қалыптастыру
E)Өз бетінше және шығармашылықпен ойлау алу

A

1

5

0
215

Қашықтықтан оқытудың неше формасы бар?
А)2
В)3.
С)4
D)5
Е)Дұрыс жауап жоқ

B

1

5

0
216

Қашықтықтан оқытудың қай түріне жатады: Оқушы мектепте жұмыс істейді, мұғаліммен бірлесе отырып қажетті материалды тауып, оны талдайды?
A)«оқушы-интернет-оқушы»
B)«оқушы-иентернет-мұғалім»
C)«мектеп-интернет».
D)«мектеп-интернет-мектеп»
E)«оқушы-интернет-орталық»

C

1

5

0
217

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалану – оқу және жетілдіру мақсаттарына тиімді түрде қол жеткізуге болатын білім жүйесін құруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдің артықшылығына мыналарды жатқызуға болады:
A) Оқытудың жоғары нәтижелілігі
B) Барлық жауабы дұрыс
C) Әр түрлі білім мекемелері үшін осы жүйенің икемділігі мен бейімделгіштігі
D) Жүйенің жеңіл өзгертілуі мен толықтырылуы
E) Қолданудың әмбебаптығы

B

1

5

0
218

Модемнің ең маңызды параметрі не?
A)Өнімділігі
B)Разрядтылығы
C)Ажырату шегі
D)Тактілік жиілігі
E)Деректерді жеткізу жылддамдығы

E

1

5

0
219

Қай жылы Президент Н.Ә.Назарбаев қабылдаған ҚР орта білім беру жүйесін Ақпараттандыру Бағдарламасының бір элементі ретінде қашықтан оқытудың спутниктік арнасын жасау қажеттігін көрсетті?
A) 1993
B) 1995
C) 1997
D) 1999
E) Дұрыс жауап жоқ.

C

1

5

0
220

«Ақпараттық технологиялар ақпаратты өңдеу мен байланысты үрдістер болып табылады»-деп кім айтты?
А) Горьяшов
B) Әбдірәсілова
C) Глушков
D) Гринщенко мен Паньшин
E) Караев

C

1

5

0
221

Базалық АКТ – педагогикалық кадрлар құзырлықтың бірінші деңгей қалай аталады:
А) педагогикалық қызметкерлердің арнайы АКТ –құзырлығы
В) Педагогтың қолданушы АКТ –құзырлығы
С) АКТ – педагогикалық құзырлық
D) АКТ – қашықтан оқыту әдіскерінің құзырлығы
E) Дұрыс жауап жоқ.

B

1

5

0
222

Базалық АКТ – педагогикалық кадрлар құзырлықтың бірінші деңгей қалай аталады:
А) педагогикалық қызметкерлердің арнайы АКТ –құзырлығы
В) Педагогтың қолданушы АКТ –құзырлығы
С) АКТ – педагогикалық құзырлық
D) АКТ – қашықтан оқыту әдіскерінің құзырлығы
E) Дұрыс жауап жоқ.

А

1

5

0
223

Электрондық оқулықтың оқу курсының әрбір модулі бойынша ақпаратты оқу материалын тестік, кестелік және т.б. оқу әдістемелік мағлұматтарын қамтитын бөлім
A) анотация
B) титульдік бет
C) бағыттауыш
D) анықтама
E) тапсырмалар

D

1

5

0
224

Электрондық оқулықтың жұмысын басқаруын ақпаратпен минималды жүйелік талаптары бар бөлімі
A) көмек
B) титульдік бет
C) бағыттауыш
D) анықтама
E) тапсырмалар

A

1

5

0
225

Провайдер дегеніміз – ол:
A)Қолданушы есімі
B)Жүйе аралық протоколдармен берілетін ақпараттың өлшем бірлігі
C)Жүйелік администратор
D)Цифрлық телефондық жүйе түйіні
E)Өзінің клиенттерін жүйеге қосуды қамтамасыз ететін коммерциялық қызмет көрсету

E

1

5

0
226

Электрондық оқулықтың құрылымы 2 бөлімнен тұрады:
Ин варианттық және ...
А)Варианттылық
В)Инвариативтік
С)Тақырыптық
D)Вариативтік
Е) Дұрыс жауабы жоқ

D

1

5

0
227

Желідегі қатысушылардың бірігіп қолданылуына арналған, арнайы компьютер қалай аталады:
A)Сервер
B)Процессор
C)Директорий
D)Администратор
E)Диск

A

1

5

0
228

Желідегі компьютерлер жұмыс жасайтын ережелер жиынтығы қалай аталады:
A)Маршрут жасаушы
B)Схема
C)Хаттама (Протокол)
D)Сервер
E)Желі

E

1

5

0
229

Жүйеде компьютерді бірегей (уникальды) адрестеу үшін ... қолданылады:
A)HTML адрес
B)HTTP адрес
C)SMTP адрес
D)TCP адрес
E)IP адрес

A

1

5

0
230

Қайсысы INTERNET хаттамасы (протокол) болады?
A)IP
B)TCP/IP
C)UDP
D)CAN
E)FTP

E

1

5

0
231

Web-беттеріндегі сөздері және әріптері қозғалу үшін біз Frontpage редакторындағы қандай опция қолданылады?
A) Анимация
B) Гипермәтін
C) Сілтеме
D) Гиперсілтеме
E) Дұрыс жауап жоқ

A

1

5

0
232

Тег дегеніміз не?
A)Деректерді беру жылдамдығы
B)Процессордың тактілі жиілігі
C)Ақпараттың өлшем бірлігі
D)Бағдарламалық қабықша
E)Web құжаттарын құрастырғанда қолданылатын команда

E

1

5

0
233

Компьютерлік желілердің қандай түрлері бар?
А) жергілікті, дүниежүзілік
В) жергілікті, аймақтық, ауқымды
С) аймақтық, дүниежүзілік
D) ғаламдық
E) жергілікті

B

1

5

0
234

Кейбір компьютерлер интернетке тұрақты қосылып, желіге келіп түскен мәліметтер қозғалысын басқарып тұрады. Оларды қалай атайды?
А) серверлер
В) жергілікті желі
С) аймақтық
D) дүниежүзілік
E) TCP хаттамасы

A

1

5

0
235

Web – парақтағы мәліметтердің орналасуы қалай болуы тиіс?
А) Парақта мәліметтер орналаспайды
В) Қарапайым, әрі логикалық түрде қарап шығуға, оқуға ыңғайлы болуы тиіс.
С) Жылдам әрі логикалық түрде болуы тиіс
D) Баяу түрде болуы тиіс
E) Барлығы дұрыс

B

1

5

0
236

Егер парақ көлемі үлкен болса, онда парақтан параққа қалай жылдам ауысуға болады?
А) Сілтеме арқылы
В) Абзац арқылы
С) Парақ арқылы
D) Сызық арқылы
E) Дұрыс жауап жоқ

A

1

5

0
237

Парақтардағы мәліметтерді, оларды қабылдауға жеңіл болуының бір тәсілі ...
А) Парақта мәліметтердің аз болуы
В) Экран бетінде аз мәтіндер, суреттер қалдырылуы
С) Экран бетіндегі сызықтың көбеюі
D) Ара қашықтығының біркелкі болуының себебі.
E) Барлығы дұрыс

B

1

5

0
238

ТСР деген не ?
А) тасымалдауды басқару хаттамасы
В) файлдарды талдау хаттамасы
С) SMTP және POP3 тәрізді хаттаманың т.б жұмысын қамтамасыз етеді
D) элекронды почтаның алыстан қатынасу хаттамасы
E) Дұрыс жауап жоқ

A

1

5

0
239

Желідегі компьютерлер бір – бірін IP адрес көмегімен тауып алады. IP адресті көрсет:
А) 192.168.64.б
В) 192.168.67.в
С) 192.168.65.1
D) 1.168.41
E) дұрыс жауап жоқ

С

1

5

0
240

Құжаттар үшін адреске қандай ықшамдалған ресурстар көрсеткіші арқылы қатынауға болады?
A) FTP
B) STMP
C) URL
D) TELNET
E) Дұрыс жауап жоқ

C

1

5

0
241

Компьютерлер арасында мәтінді қандай хаттама арқылы тасымалдау керек ?
А) FTP
В) STMP
С) URL
D) TELNET
E) Дұрыс жауап жоқ

A

1

5

0
242

FTP – деген не ?
А) тасымалдауды басқару хаттамасы
В) файлдарды талдау хаттамасы
С) SMTP және POP3 тәрізді хаттаманың т.б жұмысын қамтамасыз етеді.
D) элекронды почтаның алыстан қатынасу хаттамасы
E) Дұрыс жауап жоқ

B

1

5

0
243

TELNET – деген не ?
А) тасымалдауды басқару хаттамасы
В) файлдарды талдау хаттамасы
С) SMTP және POP3 тәрізді хаттаманың т.б жұмысын қамтамасыз етеді.
D) элекронды почтаның алыстан қатынасу хаттамасы
E) Дұрыс жауап жоқ

D

1

5

0
244

URL –деген не ?
А) файлдарды талдау хаттамасы
В) ықшамдалған ресурстар көрсеткіші
С) тасымалдауды басқару хаттамасы
D) SMTP және POP3 тәрізді хаттаманың т.б жұмысын қамтамасыз етеді
E) Дұрыс жауап жоқ

B

1

5

0
245

IP – адрес деген не ?
А) Желіге телефон арқылы уақытша қосылатын компыютерлер, сеансқа арналған адрес
В) файлдарды талдау хаттамасы
С) тасымалдауды басқару хаттамасы
D) SMTP және POP3 тәрізді хаттаманың т.б жұмысын қамтамасыз етеді.
E) Дұрыс жауап жоқ

A

1

5

0
246

Базалық хаттамаларды көрсетіңіз
А) STMP
В) TCP/IP
С) TELNET
D) URL
E) Дұрыс жауап жоқ

B

1

5

0
247

Тегтің жабылуы қандай символмен басталады?
А) (\)
В) (=)
С) (*)
D) (!)
Е) (/)

E

1

5

0
248

Тег қандай симвлмен аяқталады?
А) =
В) >
С) ≥
D) ≤
Е) <

B

1

5

0
249

Ең үлкен тақырыпты беру тегі?
А)
В)
С)
D)
Е)E

1

5

0
250

Мәтіннің түсін анықтайтын тег:
А)
В)
С)

D)
Е)

B

1

5

0
251

Жартылай қарайтылған мәтінге қолданылатын тег:
А)

В)
С)
D)
Е)D

1

5

0
252

Мәтінге қара түсті беру код:
А) ooffoo
В) ffffff
С) ffooff
D) ffffoo
Е) oooooo

E

1

5

0
253

...- горизонталь сызық
A)

B)C)


D)
E)

B

1

5

0
254

Мәтінге жасыл түсті беру код:
А) ffffoo
В) ooffoo
С) oooooo
D) ooffff
Е) ffffff

B

1

5

0
255

Кестенің айналасына рамка қосатын атрибут?
А)

В)
С)

D)

Е)

A

1

5

0
256

Ең кіші тақырып өлшемін беретін тег?
А)

В)
С)
D)


Е)


A

1

5

0
257

Гиперсілтемені қоятын тег:
А)
В)

 • С)

  D)


  Е) • A

  1

  5

  0
  258

  Кестенің атауын беретін тег:
  А)
  В)

 • С)

  D)

 • Е)


  D

  1

  5

  0
  259

  Кестенің ұяшығын беретін тег:
  А)

  В)
  С)

  D)


  Е)


  C

  1

  5

  0
  260

  … - келесі жолға көшу тегі.
  A)
  B)

  C)
  D)
  E)

  A

  1

  5

  0
  261

  < HEAD > ... < /HEAD > тегтеріне не жазылады?
  A) Тақырып
  B) Мәтін
  C) Мазмұны
  D) Негізгі бөлім
  E) Барлық жауап дұрыс

  A

  1

  5

  0
  262

  Кестені құру тегі:
  А)

  В)
  С)

  D)

  E)

  E

  1

  5

  0
  263

  Фреймдер құру қай жақшаға жазылады?

  B) ------  Достарыңызбен бөлісу:
  ©dereksiz.org 2023
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет