Жануарлар патологиясы-ii” ПәнініңДата17.07.2016
өлшемі446.5 Kb.

ДП 042-08.10.1012-2007

Ред № 1 от 21.09.2007

Стр изҚАЗАҚСТАН РЕСПУБУЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ4ші дәрежелі СМЖ құжаты

ОЭК

П 042-14-4-03-1.20.17/02-2015« Жануарлар патологиясы”

пәнінің оқу-әдістемелік кешені Студенттерге арналған

Баспа №1 басылым


« Жануарлар патологиясы-II”

Пәнінің

5В120100 және 5В120200 мамандықтарына арналған

(студенттерге силабусы)

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СЕМЕЙ –2015 ж

Алғы сөз 1. Құрастырылды

Құрастырушы – Оразалиева С.Б., ветеринариялық санитариялық кафедрасының доценті Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік университеті. “ ---------“ Қыркүйек 2015 жыл.


 1. Талқыланды

  1. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық санитариялық» кафедрасының отырысында

Хаттама «____» _________________ 2015ж. № _____


Кафедра меңгерушісі _____________ Серикова А.Т.
2.2 Агро-экологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қаралды.
Хаттама «____» _________________ 2015ж. № _____
Төраға __________________________ Джаманова Г.И.


 1. Бекітті.

Университеттің бірінші проректоры_______________ Искакова Г.

Мазмұны


 1. Жалпы жағдайлар

 2. Пәнді оқу жөнінде әдістемелік нұсқаулар

 3. Курстың саясаты мен форматы

 4. Білімді бағалау саясаты

 5. Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу және пәннің мазмұны

 6. Студенттердің оқытушының қатысуымен атқаратын өздік жұмысының ( ОСӨЖ) және өздік жұмыстарының (СӨЖ) мазмұны

Пәннің оқу процессінің күнтізбелік


 1. Жалпы жағдайлар

«Жануарлар патологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені «051201-Ветеринариялық медицина» мамандығының студенттеріне арналған.Ол студенттерді курстың мазмұнымен таныстырады,оның актуалдылығы мен қажеттілігін ,курс саясатын оқу үрдісі кезінде студенттер тәжірибе алады.Оқу әдістемелік құрал пәнді оқу кезінде негізгі жетекшілік құжат.
 1. Пәнді оқу жөнінде әдістемелік нұсқаулар


3. Курстың саясаты мен форматы
Сабаққа қатысу:Дәріске,лабораториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу керек.Сабаққа қатыспаған жағдайда , студент бүкіл оқымаған материал бойынша жауапты.

Тәртіп:сабақ кезінде пәннің жүйелік бұзылуы үшін аудиториядан қуылады не «қанағаттандырлық емес» бағамен бүкіл курс үшін бағаланады.

Бақылау тапсырмалары(СӨЖ):олар орындалуы тиіс және көрсетілген мерзімде тапсырылуы тиіс.Кешігіп орындалған жұмыстар автоматты түрде төмен бағаланады.

Рубежді аттестация: рубеж аттестациясының қорытындысы дәріске және лабораториялық сабақтарға (ПЗ) қатысу, дәріске және лабораториялық сабақтарға дайындалу(ДЗ),аудиториялы бақылау жұмыстарды орындау (АБЖ),студенттің өздік жұмысын көрсетілген мерзімде орындау (СӨЖ),өздік жұмыс графигін орындау (ӨЖГ).

Көшіріп алу және плагиат:кез-келген көшіріп алған не плагиат ( басқа стуленттердің дайын жұмыстары мен тапсырмаларын көшіріп алу , қолдану) үшін аудиториядан қуылады және «қанағаттандырлық емес» бағасымен бағаланады.

Ұялы телефондар:Сабақ үстінде өшіру.

Емтихан: емтихан оған жіберілген барлық студенттерге билет жүйесі негізінде (тестілеу) жүргізіледі.


4.Білімді бағалау саясаты


Тізім бойынша студент №

ПЗ

ДЗ

АБЖ (СОӨЖ)

СОӨЖ конспект

ӨЖГ

1

Р 1 %
Дәріс

лаб

Дәріс

лаб
жауапты

жауапсыз


Идеалды студент

7

14

21

42

42

21

7

4

1 6 1

1 0 0


жалғасы

Тізім бойынша студент №

ПЗ

ДЗ

АБЖ (СОӨЖ)

СӨЖ

Отработка

ӨЖГ

2

Р 2 %
Дәріс

лаб

Дәріс

лаб

Жауаппен жауапсыз
Идеалды студент

8

16

24

48

48

24(8)
6

1 8 4

1 0 01.Бір дәріске қатысу (ПЗ) , бір практикалық сабаққа 1 баллмен бағаланады.

2.Үй тапсырмасын (ДЗ),АБЖ- сын «өте жақсыға» орындау – 3 балл, «жақсыға»- 2 балл , «қанағатқа»- 1 балл , «қанағаттандырлық емес»- 0 балл.

3.СӨЖ- жауабы бар конспект – 3 балл, жауапсыз- 1 балл.

4.ӨЖГ (Өздік жұмыс графигі)-уақытында тапсырылды- 2 балл ,уақытынан кейін- 0 балл.


Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте


Курс

семестр

кредиттер

Дәрістер

(сағ)


СПЗ

(сағ)


СОӨЖ

(сағ)


СӨЖ

Барлығы

(сағ)


Қорытынды бақылау формасы

2

4

4

15

30

22,5

45

67,5

емтихан

Осы курстың мақсаты студенттерді патологиялық анатомиялық ағзалар өзгерістерімен жан –жақты таныстырып, жалпы патологиялық процестерге үлкен мән беру, сонымен қатар түрлі індетті және инвазиялық аурулардың патоморфологиясына ерекше назар аудару. Аурудың материалдық негізін анықтау.

2.1.Жалпы патология курсын оқып- білу барысында студенттер білуі керек: • жалпы нозологиялық негізгі түсініктерін;

 • Себебтердің, жағдайлардың және организм реактивтілігінің аурудың пайда болуындағы, дамуындағы және ақырындағы атқаратын ролі мен маңызын;

 • типтік патологиялық процестермен реакциялардың себептері мен механизмін, олардың әртүрлі аурулар кезінде организм үшін көріністерімен мәнін;

 • патологияның басқа биологиялық және ветеринариялық пәндер мен байланысын;

 • патологиялық үрдістердің морфологиялық мәнін және басты-басты мал ауруларының морфологиялық көрінісін және патогенезін.

2.2.істей біліуі керек: • Клиникалық пәндерді оқығанда алған білімдерін емдік алдын алу қызметінде қолдануды;

 • жалпы патологияның сұрақтарын талдауды және қазіргі кездегі ветеринариядағы теориялық көз қарастарымен бағыттарды дұрыс бағалауды;

 • жануарларға жасалатын тәжірибелерді жоспарлауды және жүргізуді,алынған нәтижелерді өңдеуді және талдауды, патологияның клиникалық белгілерін зерттеу үшін тәжірибе мағынасын дұрыс түсінуді.

2.3. Игеру керек:

 • Тыныс алудың пульстің жиілігімен сапасын, гемогловинді, фагоцитоз кезеңдерін, анемия кезіндегі эритроциттермен лейкоциттердің, морфологиялық өзгеруін анықтауды.

 • Мал өлексесін сойып зерттеуді, ауылшаруашылығы малдар ауруларына патологиялық морфологиялық диагноз қоюды сойып зерттеу хаттамасын жазуды, қосымша зерттеулер жүргізу үшін патологиялық материалды алуды және зертханаға жіберуді.

2.4.Курс пререквизиті: гистология, анатомия,цитология, патофизиология.

2.5..Курс постреквизиті: эпизоотология, паразитология, ветеринариялы- санитариялық сараптау.

3.Әдебиеттер

Негізгі

.

1.Жаров А.В., Налетов Н.А.,Стрельников А.П. и др.Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней с/х животных. М.,Колос,1982.2.Жаров А:В. патологическая анатомия с/х животных М.,2001 .

3.Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина М.,2001.

4.Қаракөбенов. Соттық медициналық сараптама. Алматы 1998ж.

5.КокуричевП.И. , Добин М.А. Основый судебно –ветеринарной экспертизы. М.Колос 1977.

6.Потологический анатомия с/х животных. Подред.акад.В.П.Шишкова и проф.Н.А.Налетова.М.,Колос 1980.

7.Практикум по патологической анатомии С/х животных В.П.Шишков,А.В.Жаров. М.ВО, Агропромиздат, 1989.

8.Уголовно – процессуалный кодекс законов РК.

9.Ығылманұлы. Малдың жалпы патологиялық анатомиясы. Алматы,Агроуниверситет 1997.

10.Жумабеков Х.С. Патологоанатомическая диогностика инвазионных болезней домашных животных и птиц. Алматы, 2001 .

Қосымша
1.Кокуричев П.И. Атлас патологической анатомии с/х животных.Л.,Колос, 1973.

2.Пичугин Л.М.,Акулов А.В.практикум по патологической анатомии с/х животных. М.Колос 1980.

3.Патологическая диагностика болезней птиц. под редакций акад.ВАСХНИЛ В:П:ШИШКОВА,профессора А.В.Акулова,Н.А.Налетова. М.Колос 1978.

4.Патологоанатомическая диагностика болезней крупного рогатого скота

под редакций акад.ВАСХНИЛ В:П:ШИШКОВА,профессора А.В.Жарова,Н.А.Налетова. М.Колос 1987.

5.Патологоанатомическая диагностика болезней

свиней.Под.ред.акад.В.П.Шишкова М.,1989.

6.Жумабеков Х.С. Онкология домашних животных. Алматы ,2006.

7.Жумабеков Х.С.Тератология домашних животных.Алматы ,2007.

Глоссарилер.

МЦА-микроциркуляторлық арна

ГДБ-гемодинамикалық бұзылыс

ЖҚП-жіті қабыну процесі

СҚП-созылмалы қабыну процесі

ПАЗ-патологиялық анатомиялық зерттеу

Оқушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

2-кесте


тақырыптарДәріс тақырыптарының аталуы

Сағат саны

Д

ЗС

СОӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7
Жалпы патологиялық анатомия181

жалпы нозология туралы негізгі ұғым.

13

3

2

Өлім.Өлімнің клиникалық белгілері.Өлекселік өзгерістер.

13

3

3-4

Торша патологиясы.Некроздар олардың морфологиялық сипаттамасы,ақыры,организмдерге некроздардың маңызы.

26

6

5

Зат алмасудың типтік бұзылу патологиясы Диспротеиноздар.

13

3

6

Аралас протеиндік дистрофиялар. Олардың морфологиялық және гистохимиялық сипаттамасы.

13

3

7

Көмір сулар және майлар алмасуының бұзылуы. Минеральды дистрофиялар.

13

3

8

Қан айналымының бұзылуы.Веналық гиперемия,стаз,инфарктер,тромбоз,эмболия,эксикоз.

13

3

9

Орын толтыру –бейімделу процестерінің морфологиялық көріністері.

13

3

10

Қабыну.Қабынудың морфологиялық нышандары.

13

3

11

Бластомалар.Олардың өсуі және анаплазиялық қасиеттері.

13

3

12

Инфекциялық аурулардың жалпы клиникалық –морфологиялық сипаты..

13

3

13

Жіті бактериялық індеттер.

13

3

14

Созылмалы бактериялық індеттер.

13

3

15

Протозооздар мен гельминтоздар патоморфологиясы.

13

3
БАРЛЫҒЫ

15
30

45

455.Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу және пәннің мазмұны
Тақырып атауы

Мазмұны

Д

Сағ.


Әдебиеттер

1

2

3

4

5

1

Гистотехника негіздері.Патогистологиялық зерттеу әдістері.Өлекселік өзгерістерді зерттеу.

Гистотехниканың негізгі тәсілдерін игеру.Түрлі бояу тәсілдері.Өлекселік өзгерістерді зерттеп анықтау.Патологиялық материалды алу тәсілдері.Зертханаға жіберу.

1

М.А.Добин.П.И.Кокуричев.Практикум по ветеринарной патологической анатомии и вскритию. Ленинград 1963.232-235 б.

2

Зат алмасудың типттік бұзылуы.

Торша ішіндегі метаболизмнің бұзылу салдарынан дамитын морфологиялық өзгерістер.

1

Патологическая анатомия с/х животных.Москва “Колос” 2003 жыл.21-27б.

3

Паренхималық,стромалық-қан тамырлық және аралас протеиндік дистрофиялар.

Түйіршікті, гиалин –тамшылы , гидропиялық және күстену дистрофиялары олардың морфологиялық нышандары.

1

31-60 б.

4

Майлану, көмір сулық және минералдық дистрофиялар.

Паренхимиялық және мезенхималық майлану процестері.Май тамшыларын гистохимиялық арнайы реакцияларымен анықтау.

1

67-76 б.

5

Некроздар.

Некроздың патогенезімен морфогенезі.Олардың жіктелуі. Коагуляциялық, колликвациялық некроздар. Гангрена, оның түрлері.

1

77-85 б.

6

Жеке тоқымалар регенерациясы.

Гипертрофия. Атрофия.Регенерацияның патогенетикалық негізі және оның түрлері. Торшалық және торша ішіндегі регенерацияның морфогенезі.Гипертрофиямен атрофияның түрлері және олардың морфогенезі.

1

102-125 б.

7

Қабыну және иммундық патологиялық процестер.

Қабынудың анықтамасы, организмдегі маңызы. Оның патогенезі мен морфогенезі.Қабыну процесіне иммунды жүйенің әсері. Қабынудың түрлері:эксудативті,альтеративті және пролиферативті қабынулар.

1

127-152 б.

8

Ісіктер.

Ісіктердің этиологиясы. Олардың өсу тәсілдері-Экспансивті, инфильтративті, Эктофитті және эндофитті.Ісіктердің анаплазиялық қасиеттері: ұлпалық, торшалық, биохимиялық, гистологиялық.


1

173-199 б.

9

Тыныс алу мүшелерінің патологиясы.

Пневмониялардың түрлері,организмге әсері.Плеврит,ателектаз,эмфизема, домбығу, пневмосклероз.Бронхиттар,

ларингиттер,трахеиттер.1

225-228 б.

10

Ас қорыту патологиясы.

Ас қорту жүйесіндегі қабыну процестері.Олардың патогенезі мен морфогенезі. Метеоризмдермен тимпония процестері.Тастармен конкременттер,цирроз, гепатоз.

1

234-245 б.

11

Несеп-жыныс жүйесі мүшелерінің патологиясы.

Нефриттермен нефроздар.Олардың патогенезімен морфогенезі.Гломерулонефриттер.Непросклероздар. Бүйрек тастары.

1

253-263 б.

12

Бактериялық инфекциялар.

Індетті аурулардың жалпы клиникалық – морфологиялық сипатты.Жергілікті және жалпы өзгерістердің патогенезі,олардың диагноз қою кезіндегі маңызы.Аралас инфекциялар және асқынулар (сібір жарасы,қарасан,қатерлі домбығу,қой брадзоты,қозының дизентериясы.). Шошқа тілмесі. Пастереллез. Сальмонеллез,колибактериоз,шошқа дизентериясы.Торайдың домбығу ауруы.Листериоз.Лептоспериоз.Диплококкоз.

1

321-370 б.

13

Вирустық инфекциялар.

Шошқа обасы (классикалық және африкалық қарамал обасы, ет қоректілер обасы.).Жылқының індетті анемиясы.Марек ауруы.Құтырық.Ауескі ауруы.Жылқының делбесі.Ірі қара малдың қатерлі қатарлы қызулануы.Аусыл. Сүт қоректілер мен құстар шешегі. Қой мен ешкінің жұғымтал эктимасы.Торайдың вирустық пневмониясы.Ірі қараның ринотрахеиті. Ешкі кебенегі. Сүт қоректілер тұмауы. Құс тұмауы және Ньюкасл ауруы.Тауықтың індетті ларинготрахеиті.Бұзаудың, тауықтың, торайдың, респираторлық микоплазмозы. Ірі қараның вирустық диареясы.Шошқаның вирустық гастроэнтериті.Вирустық гепатиттер.

1

405-470 б.

14

Микоздар, протозооздар.

Микоздар мен микотоксикоздар патоморфологиясы.Олардың маңызы.Патогенезі.Актимикоздың,аспергиллездың, мукормикоздың, стахиботриотоксикоздың,фузариотоксикоздың патогенезі, патологиялық анатомиясы,оларға диагноз қою.

1

489-500б.

15

Гельминтоздар.

Нематоздар, цестоздар,трематоздар.Эймериоздар,пироплазмоздар токсоплазмаздор-олардың патогенезі мен морфогенезі.Оларға диагноз қою.

1

502-529 б.
БАРЛЫҒЫ
15

6.Студенттердің оқытушының қатысуымен атқаратын өздік жұмысының (СОӨЖ )және өздік жұмыстарының (СӨЖ) мазмұны


тапсырма


Тапсырма атауы

Мазмұны

СОӨЖ саны (са

ғ)


Әдебиеттер

1

Жалпы патологияның мазмұны,ветеринарлық ғылым мен практикадағы маңызы. Оның басқа пәндер мен байланысы

Жалпы патология тарихинан қысқаша мәліметтер. Оның дамуының негізгі кезеңдері.Жалпы патологияның дамуында

И.И. Равич,К.Г.Боль,В.К.Боль,

Н.Д.Балл , В.П: Всеволодов еңбектерінің маңызы.


3

А.В.Жаров,В.П. Шишков,М.С.Жаков,Г.З.Идрисов, и.др.Патологическая анатомия с/х животных. Москва ”Колос”2003г.

2

Өлу- кезеңдік процесс.

Өлімнің клиникалық белгілері.Агония алдындағы күй,агония, клиникалық өлім,биологиялық өлім. Өлекселік өзгерістер:сууы,сіресу,қанның ауысуы,аутолиз,шіру.Патологиялық анатомиялық диагноз қоюда өлекселік және агональдық өзгерістердің маңызы.

3

12-20 б.

3

Жалпы патогенез.

Зақымдану- патогенездің алғашқы бөлімі.Зақымдану деңгейі: Субмолекулалық,молекулалық,субторшалық,торшалық,мүшелік –тоқмалық,организмдік.Тоқыманың қызметтік элементі жөнінде түсінік.Аурудың даму барысында жүйкелік және геморальдық реттеудің маңызы.

3

20-27 б.

4

Типтік патологиялық процестер.

Торша патологиясы.Торшалар зақымдалуының себептері.Торша зақымдалуының жалпы механизмдері мен көрінісі.Торша зақымдалуымен өлімнің морфологиясы.Торшаның ультра құрылымдық патологиясы.Некроз және некробиоз. Некроздың себептері мен патоморфогенезі.Торша ядросының және цитоплазмасының өзгеруі.Некроздың жіктелуі.Олардың морфологиялық сипаттамасы.Некроздың ақыры.Организмге некроздардың маңызы.

3

76-86 б.

5

Зат алмасудың типтік бұзылу патологиясы.

Протеиндердің алмасуының бұзылуы.Тоқымада зат алмасудың бұзылуы-дистрофиялар.Дистрофиялық процестің жалпы себептері,механизмдері және ақыры,олардың жіктелуі.(протеиндік, майлану,көмірсулы,менералды,паренхималық, мезенхималық, аралас).

3

27-31 б.

6

Протеиндік дистрофиялар-диспротеиноз

дар.


Протеиндік дистрофиялардың мәні,олардың жіктелуі.Паренхималық протеиндік дистрофиялар: түйіршікті,сулану,гиалинді-тамшылы, күстену дистрофиялары.Олардың мәні, себептері, морфологиялық сипаттамасы, ультра құрылымдық өзгерістері, ақыры,организмге маңызы.Мезехималық протеиндік дистрофиялар:Мукоидты ісіну, фибриноидты ісіну,гиалиноз,амилоидоз.Мәні,себебтері,морфологиялық гистохимиялық,ультра құрылымдық сипаттамасы,ақыры,организмге маңызы.

3

31-60б.

7

Аралас протеиндік дистрофиялар.

Хромопротеидтер алмасуының бұзылуы.(эндогенді пигменттер).Гемоглобиногенді пигменттер:гемосидерин,гематоидин,билирубин.Олардың морфологиялық, гистохимиялықсипаттамасы.Қалыпты жағдайда және патология кезінде түзілу механизмі.Жалпы және жергілікті гемосидероз;оның диагностикалық маңызы.Сарғаюдың түрлері, организмге маңызы.Липидтекті пигменттер:липофусцин,липох

ром және лютеин.Олардың морфологиялық сипаттамасы.3

60-69б.


8

Нуклеопротеид

тер алмасуының бұзылуы.Несеп қышқылды диатез, құстар подограсы, төлдің несеп –қышқылды инфарктісі.

3

86-91.б.

9

Көмірсулар және майлар алмасуының бұзылуы.

Гипергликемия,қант диабеті,гипогликемия.Тоқымалармен мүшелердегі гликоген мөлшерінің бұзылуы,олардың морфологиялық және гистохимиялық сипаттамасы.Майлану дистрофиялары.Оргаенизмдегі майлардың түрлері,оларды гистологиялық анықтау тәсілдері.Мезенхималық және паренхималық майлану дистрофиялары.

3

92-97.б.

10

Минералды дистрофиялар.

Кальции алмасуының бұзылуы:рахит, остеомаляция,фиброзды остеодистрофия,дистрофиялық әктену және метастазды әктену.Олардың пайда болу себептері және механизмі.Әр түрлі мұшелердегі тастардың түрлері,олардың морфологиялық сипаты. Химиялық құрамы,организм үшін маңызы.

3

98-103.б.

11

Гимодинамика

ның бұзылуы.Жалпы және жергілікті қан айналымының бұзылуы.Олардың өз ара байланысы.Микроциркуляция-

ның типттік бұзылуы. Қанның реологиялық қасиеттерінің өзгеруі. Веналық гиперемия-белгілері, себептері,жіктелуі, морфологиялық сипаттамасы. Ақыры және маңызы.Стаз,анемия, инфарктер,геморрагиялар,тромбоз, эмболия, эксикоз.3

102-109. б.

12

Орын толтыру-бейімделу процестерінің морфологиялық көрінісі.

Орын толтыру –бейімделу процестердің мәні, олардың морфологиялық көрінісі, аурулар патогенезіндегі және ақырындағы ролі.Регенарция. Регенерацияның торшалық және торшаішілік түрлері, физиологиялық, репаративтік,патологиялық регенерация.Олардың морфологиялық сипаттамасы және организм үшін маңызы.Гипертрофия,атрофия,

метаплазия.3

110-117 б.

13

Қабыну. Оның биологиялық мәні.

Қабыну себептері, патогенезі.Альтерация,экссуда

ция,пролиферация олардың морфологиялық белгілері. Қабынудың морфологиялық көрінісі.3

118-123 б.

14

Ісіктер.

Ісіктердің өсуі және олардың басқа патологиялық өсулерден айырмашылығы. Олардың эттиологиясы.Жануарлар арасында ісіктердің таралуы.Ісіктік процестің патогенезі.Организмге ісіктің әсері.Ісіктердің жіктелуі және түрлі ұлпалардан өсіп шығуы

3

124-130 б.

15

Жүрек қан тамырлар аурулары.

Қан айналымының жүрек жеткіліксіздігі оның патогенезі.Миопатиялар,миокардиттер,перикардиттер,эндокардиттер,аневризмалар,варикстер.Олардың түрлері,себептері және патологиялық анатомиясы.Миокардио дистрофиялар.

3

131-139 б.
БАРЛЫҒЫ
45Пәннің оқу процесінің күн тізбелік жоспары
Тақырып №

Тақырыптың аталуы

Мазмұны

СӨЖ сағат саны

Әдебиет

1

Гистотехника негіздері.Өлекселік өзгерістерді зерттеу.

Патогистологиялық зерттеу әдістері патологиялық материалдарды алу және жөнелту.Өлекселе

ді сою тәсілдері.3

Жаров Л.В.,Налетов Н.А.,Стрельников А.П., и.д Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезни с/х животных.М.,Колос 1982 г .

2

Зат алмасудың типтік бұзылуы.

Торшалар зақымдалуының себептері. Торша зақымдалуының жалпы механизмі мен көрінісі.Торша зақымдалуымен өлімнің морфологиясы.

3

27-31 б.

3

Паренхималық,мезенхималықжәне аралас протеиндік дистрофиялар.

Протеиндер алмасуының бұзылуы.Гипопротеинемия.Гиперпротеинемия .Диспротеиноздар. Олардың мәні,себептері,морфологиялық сипаттамасы,ультра құрылымдық өзгерістер ақыры,организмге маңызы.

3

32-59 б..

4

Майлану және көмірсулық дистрофия. Минералдық дистрофия.

Майлар алмасуының бұзылуы.Организмдегі майлардың түрлері оларды гистологиялық анықтау тәсілдері.Паренхималық және мезенхималық дистрофиялар.Кальций алмасуының бұзылуы:рахит остемаляция,фиброзды остедистрофия.Дистрофиялық және метостаздық әктену.

3

61-69 б.

5

Некроздар.

Некроздардың себептері.Морфогенезімен патогенезі.Жіктелуі.Ақыры және организмге маңызы.

3

76-85 б.

6

Гемодинамиканың бұзылуы.

Микроцикуляция бұзылуында физиологиялық белсенді заттардың ролі.Артериялық және веналық гиперемиялар-белгілері,себептері,жіктелуі,морфологиялық сипаты.Стаз,ин-

фаркт,тромбоз,эмболия,эксикоз.


86-99 б.

7

Жеке тоқымалар регенерациясы.

Регенерацияның патогенезімен морфогенезі,ақыры,

организмге маңызы.Гипертро

фия,гиперплазия,атрофия,метаплазия олардың морфологиялық сипаты.


3

102-125 б.

8

Қабыну.

Қабынудың биологиялық мәні,патогенезі, морфологиялық негіздері.Альтера

ция,экссудация.Ерекше қабыну,морфологиясы,диагностикалық маңызы.Қабынудың реперативті кезеңі.Қабынудың жергілікті көрінісімен организмнің жалпы күйі арасындағы байланыс,олардың бір-біріне әсері,қабынудың ақыры.3

127-152 б.

9

Ісіктер.

Ісіктердің өсуі және олардың басқа патологиялық өсулерден айырмашылығы.Қазіргі кездегі ісіктердің пайда болуы жөніндегі ілімдер.Ісіктердің себептері.Жануарлар арасында ісіктердің таралуы. Ісікттік процестің патогенезі.Организмге ісіктің әсері.

3

173-200 б.

10.

Тыныс алу мүшелерінің патогенезі.

Тыныс алу бұзылуының жалпы сипаттамасы.Бронхиттер,пневмония,домбығу,эмфизема,ателектаз,бронхопневмониялар .Олардың этиологиясы патогенезі,патоморфологиясы,ақыры.

3

225-230 б.

11.

Ас қорыту патологиясы.

Гастриттер,энтери

тер және колиттер.Ойылым

дық ауру.Мес қарының жіті және созылмалы түрде кебуі.Жарақаттық ретикулит. Тастармен конкременттер.Олардың себептерімен морфологиялық сипаты. Организмге әсері.


3

234-245 б.

12.

Несеп-жыныс жүйесінің патологиясы.

Нефриттер және нефроздар.Олардың себептері,патогенезі,морфологиялық сипаты.Организмге әсері,ақыры.Гидронефроз және бүйрек кисталары.Уроциститтер.Олардың этиологиясы,патогенезі және патологиялық морфологиясы.

3

253-263 б.

13.

Бактериялық инфекциялар..

Сепсис,сальмонел

лез,пастереллез,шошқа тілмесі,сүт қоректілермен құстар туберкулезі,паратуберкулез,бруцеллез,маңқа,некробактериоз,ірі қара ала өкпесі,құстардың респираторлы микоплазмозы,сібір жарасы,секіртпе.

3

325-395 б.

14.

Вирустық инфекциялар.

Құттырық жылқының инфекциялық энцефаломиелиті.Ауески ауруы,аусыл шешек,жылқының инфекциялық анемиясы,ірі қараның катерлі катарлы қызулануы,шошқаның етқоректілер обасы,Ньюкасл ауруы

3

405-437 б.

15.

Микоздар және протозооздар

Дерматофитоздар,актиномикоз,нокардиоз,эпизоотикалық лимфангит,мукормикоз,кандидамикоз,стахиботриотоксикоз,фузариотоксикоз,аспергиллгоз.

3

489-500 б.
Барлығы
45

Студентке арналған пәннің жұмысшы бағдарламасы. (SYLLABUS)

Пән мазмұны


Сабақ түрлері бойынша сағаттарды белгілеу


Тақырып№

Дәріс тақырыбының аталуы

Сағаттар саны

Д

ЗЖ

СОӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7Жануарлар патологиясы
181.

Қазақстан Республикасындағы соттық жүйе.Соттық сараптама жүргізуді реттейтін ҚР заңдарының баптары.


13

8

2.

Өлекседегі өлекселік өзгерістер.Олардың соттық ветеринариялық сараптамадағы маңызы.


13

3

3

Өлім уақыттын анықтау.


13

3

4-10

Кенеттен өдген, уланып өлген,жазатайым оқиғадан өлген,гипотермия және гипертермиядан өлген,электр тоғы әсерінен өлген,азықтандыру ережелерінің бұзылуынан өлген мал өлексесін сараптау.


824

24

11

Механикалық жарақаттанудан өлген,уландыратын затты еңгізгенен өлген, жантәсілім кезінде өлген мал өлексесін сараптау. Асфиксия, оның түрлері.


13

3


12

Тірі мал жарақаттарын соттық сараптау.


13

3

13-19.

Ауру тарихын, хаттама мен қорытынды, патологиялық анатомиялық сойып зерттеуді,өлім келтірген қаруды соттық сараптау.Малын түрін сүйегі,майы және басқа белгілері арқылы анықтау.


721

21

20.

Ветеринария саласында кәсіптік қызметті бұзу.


13

3

21.

Дұрыс азықтандырмағаннан және бағып күтуден ауырған немесе өлген малды сараптау.


13

3


22.

Соттық токсикология.


13

3

23.

Малды сатып алу,сату барысында туындаған даулы мәселелерді сараптау.


13

3

24.

Малды сатып алғаннан кейін анықталған инфекциялық және инвазиялық аурулврды сараптау.


13

3


СОӨЖ және зертханалық жұмыстардың жоспарыДәріс және СОӨЖ жоспары, әдебиеті


Дәріс жоспары

СОӨЖ жоспары


Тақырып

Әдебиет

Аудиториядан тыс

Әдебиет

1

2

3

4

5

1.

Күйіс қайыратын мал өлексесін сойып зерттеу.

Жаров А.В.,Налетов Н.А.,

Стрельников.А.П. и.др.Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней с/х животных.

М,2001г.


Танатологияның даму тарихы.

37-41 б

2.

Тақтұяқтылар өлексесін сойып зерттеу.

42-45 б

Жануарлар өлекселерін сойып зерттеу тәсілдері.

26-27 б.

3.

Етқоректілер өлексесін сойып зерттеу.

35-54 б.

Патологиялық сынаптарды зертханаға жөнелту.

48-51 б.

4.

Құс өлексесін сойып зерттеу.

35-54 б.

Сойып зерттеуді құжаттау.Диагномтикалық сойып зерттеу хаттамасы және соттық –ветеринариялық акты.

51-54 б.

“Жануарлар патологиясы ” пәнінен өздік жұмысын орындау бойынша оқу процесінің күнтізбелік жоспары


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Бақылау түрі

к

к

к

к

к

к

Рк1

к

к

к

к

к

к

к

Рк2

2

Баллдар

3

3

3

3

3

3

3

21


3

3

3

3

3

3

3

3

24Ескерту:

К – конспект, студент өздік жұмыс бойынша конспект көрсетіп, тақырып бойынша ауызша жауап беруге міндетті. Өте жақсы жауапты конспект - 3 баллмен, жақсы жауап – 2 баллмен, жауапсыз – 1 баллмен бағаланады.Пәнді оқу бойынша әдістемелік кеңестемелер.

Лабораториялық сабаққа дайындалу кезінде оны жүргізу бойынша әдістемелік кеңестемелерді оқу керек.Сабақтың мақсатына , сабаққа дайындалудың негізгі сұрақтарына , сабақ мазмұнына назар ауудару керек.»Жануарлар патологиясы» тарауын оқу кезінде жұмыс дәптерге барлық сұрақтарға конспект жасалады.»Жалпы патологияның » тарауын оқу кезінде оқып зерттелген сұрақтар негізінде жұқпалы аурулардың әрбір қоздырушысына бактериологиялық диагноз сұлбасы жасалады.Сұлбалар альбом беттерінде жасалады.

Лабораториялық сабақтар диалог түрінде өтеді – тақырыптың негізгі сұрақтарын талдау және патологиялық процестерді гистологиялық препараттар арқылы анықтау тәсілдерін игеру.

Лабораториялы сабақтар 2 критерий бойынша бағаланады: сабаққа қатысу және дискуссияға қатысу.Сабаққа қатысу әр сабақ үшін 1 баллмен , дискуссияға қатысу – 3 баллды жүйе бойынша (1 балл қанағат , 2 балл – жақсы, 3 балл - өте жақсы) бағаланады.Әріптік эквивалент , балл ,процент түріндегі баға шкаласы.


Әріп жүйесі бойынша баға

Баллдардың сандық эквиваленті

% мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

A-


B*

B

B-C*

C

C-D*

D

FI

P4,0

3,67


3,33

3,0


2,67

2,33


2,0

1,67


1,33

1,0


0

НА

-95-100

90-94


85-89

80-84


75-79

70-74


65-69

60-64


55-59

50-54


0-49

-

өттіөте жақсы

өте жақсы

Жақсы

Жақсы


Жақсы

Қанағат


Қанағат

Қанағат


Қанағат

Қанағат


Қанағатандырлық емес

БітірмегенПәнді оқыды

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет