Жәңгір хан атындағы Батыс ҚазақстанДата19.06.2016
өлшемі129.16 Kb.
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан

аграрлық-техникалық университеті

Ғылыми кітапхана

Ата Заң - алтын арқау

Библиографиялық әдебиеттер көрсеткішіОрал-2010

Кіріспе
Конституция - әр мемлекеттің саяси бет-бейнесін көрсететін, оның мызғымастығы мен біртұтастығын, халықтың, биліктің қағидаларын бекітетін құқықтық бас құжат. Конституция осынау жеті жарғыдан бастау алған тарихы терең жолдың жалғасы. Еліміздің әрбір азаматы Конституцияға сәйкес еңбек етіп, білімін көтеріп, денсаулығын жақсарта алады. Осының барлығы адамзат баласының құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын Конституцияның арқасы және де еліміздің көреген көшбасшысы Н. Ә. Назарбаевтың ерен еңбегінің нәтижесі.

Ата Заңымыз - ең үлкен тарихи жетістігіміз. Оны түсініп білуіміз әрі құрметтеуіміз Қазақстан азаматының төл міндеті екенін ұмытпағанымыз жөн. Өйткені, Ата Заң азаматтық кепілдігіміздің негізгі көрсеткіші болып табылады.

Ата Заңымызға биыл 15 жыл толып отыр, осыған орай Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ғылыми кітапханасы «Ата Заң - алтын арқау» атты оқырманға арнап қазақ және орыс тілдерінде әдебиеттер көрсеткішін ұсынып отыр.Әдебиеттер, автор немесе мәліметтердің атына байланысты әріптік түрде реттелген. Әдебиеттер көрсеткіші оқытушыларға, студенттерге және басқада оқырман қауымына арналады.

Конституция - біздің асқақ абыройымыз


 1. Абдакимов, А. История Казахстана (С древнейших времен до наших дней): Учеб. пособие / А. Абдакимов . - 3-е изд., перераб. и доп. - А.: Қазақстан, 2001. - 488 с.
 1. Ағдарбеков, Т. Құқық негіздері: оқу құралы / Т. Ағдарбеков, А. Әлайдар, А. Алайдаров. - Алматы: Заң әдебиеті, 2009. - 260 б.
 1. Баишев, Ж. Н. Судебная защита Конституции / Ж. Н. Баишев. - А.: Жетi жарғы, 1994. - 190 с.
 1. Джунусова, Ж. Х. Введение в политологию / Ж. Х. Джунусова., Ю. О. Булуктаев., А. М. Акимова. - А.: Жетi жарғы, 1998. - 224 с.
 1. Джунусова, Ж. Х. Республика Казахстан: Президент. Институты демократии / Ж. Х. Джунусова. - А.: Жетi жарғы, 1996. - 208 с. 1. Дулатбеков, Н. О. Основы государства и права современного Казахстана: Учеб.пособие / Н. О. Дулатбеков., С. К. Амандыкова., А. В. Турлаев. - Астана: ИКФ "Фолиант", 2000. - 284 с.
 1. Жамбылов, Д. Саясаттану: оқулық / Д. Жамбылов. - 3-ші басылымы, өзгеріссіз. - А.: Жеті жарғы, 2007. - 280 б.
 1. Ихданов, Ж. Мемлекеттік басқару теориясы: оқу құралы / Ж. Ихданов., Ғ. Н. Сансызбаева., Р. Ғ. Есенжігітова. - Алматы: Экономика, 2007. - 216 б.
 1. Кекiлбайұлы, Ә. Азаттықтың ақ жолы: (Уақыт мiнбесiнен айтылған сөз) / Ә. Кекiлбайұлы. - А: Қазақстан, 1998. - 736 с.
 1. Конституция Республики Казахстан. - А.: Казахстан, 1995. - 48 с.
 1. Конституция Республики Казахстан: Конституция принято на республиканском референдуме 30 августа 1995г. по состоянию законодательства на 13 марта 2000 года. - Астана: ИКФ "Фолиант", 2000. - 48 с.
 1. Конституция Республики Казахстан: Альбом схем / Сост. В. В. Мамонов, С. А. Табанов. - А.: Жетi жарғы, 1996. - 102 с.
 1. Конституция Республики Казахстан: Конституция принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. - А.: Юрист, 2004. - 40 с.
 1. Конституция Республики Казахстан: с изменениями и дполнениями, внесенными Законом РК от 21 мая 2007 года // Ведомости Парламента РК. - 2007. - № 107
 1. Конституция Республики Казахстан. - Астана: Елорда, 2008. - 56 с.
 1. Қазақстан Республикасы Конституциясы. - Алматы: Дәнекер, 2000. - 51 б.
 1. Қазақстан Республикасының конституциясы: Конституция республикалық референдумда 1995 жылдың 30 тамызында қабылданды. - А.: Юрист, 2004. - 36 б.
 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы: Ғылыми - құқықтық түсiнiктеме / Ред. басқарғ. Ғ.Сапарғалиев. - А.: Жетi жарғы, 1999. - 424 с.
 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы = Конституция Республики Казахстан = The Constitution of the Republic of Kazakhstan. - Алматы: Жеті жарғы, 2000. - 144 б.
 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Конституция республикалық референдумда 1995 жылдың 30 тамызында қабылданды. - А.: Юрист, 2007. - 36 с.
 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы = Конституция Республики Казахстан. - А.: Жетi жарғы, 1998. - 100 с.
 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы = Конституция Республики Казахстан. - А.: Қазақстан, 2000. - 96 с.
 1. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. 1-ші кітап: оқулық / М. Т. Баймаханов [и др.]; сост. Е. Баянов. - Алматы: ҚР білім және ғылым министрлігі, Абай атындағы ҚҰ пед. университетінің кеңесі, 2009. - 384 б.
 1. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. 2-ші кітап : оқулық / М. Т. Баймаханов [и др.] ; сост. Е. Баянов. - Алматы: ҚР білім және ғылым министрлігі, Абай атындағы ҚҰ пед. университетінің кеңесі, 2009. - 368 б.
 1. Қазақстан: мемлекеттiк кезеңдерi: Конституциялық актiлер. Конституционные акты / Құраст. Ж. Бәйiшев. - А.: Жетi жарғы, 1997. - 496 с.
 1. Қазақстан Республикасы Конституциясының түсiндiрме сөздiгi = Толковый словарь конституции Республики Казахстан / Қазақстанның даму институты = Институт развития Казахстана. - А.: Жетi жарғы, 1996. - 368 с.
 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы / Жауапты шығарушы Н. Оразбеков. - А.: Қазақстан, 1995. - 48 с.
 1. Қазақтың ата заңдары. Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 томдық = Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования. V т. / ред. С. З. Зиманов ; сост. С. З. Зиманов [и др.]. - Алматы: Жеті жарғы, 2005. - 544 б.

5 томда қазақ заңдары туралы зерттеулер берілген.


 1. Қазақтың ата заңдары. Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 томдық = Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования. IV т. / ред. С. З. Зиманов; сост. С. З. Зиманов [и др.]. - Алматы: Жеті жарғы, 2005. - 552 б.

4 томда қазақ құқығының ескерткіштері, ізденістер мен табыстар тізімі берілген.


 1. Нысанбаев, Ә. Қазақстан. Демократия. Рухани жаңару = Казахстан. Демократия. Духовное обновление / Ә. Нысанбаев. - А.: Қазақ энциклопедиясы, 1999. - 416 с.
 1. Основы государства и права в схемах и таблицах: Учеб. практ. пособие / Сост. И. И. Грабко. - 2-е изд. испр.и доп. - М.: Белые альвы, 1997. - 80 с.
 1. Республика Казахстан: Информационный паспорт. - А.: Жетi жарғы, 1998. - 112 с.

 2. Руссо, Ж. Ж. Қоғамдық келiсiм-шарт немесе саяси құқық принциптерi / Ж. Ж. Руссо; Ауд. Б. Ж. Смағамбет. - А.: Yш Қиян, 2004. - 160 б.
 1. Сааданбеков, Ж. Авторитаризм и демократия на Востоке / Ж. Сааданбеков. - Астана: Фолиант, 2003. - 392 с.
 1. Сапаргалиев, Г. Конституционное право Республики Казахстан: академ. курс для студ. юрид. вузов / Г. Сапаргалиев. - 3-е изд., доп. - Алматы: Жеті жарғы, 2007. - 544 с.
 1. Сапаргалиев, Г. С. Конституционное право Республики Казахстан: Учеб. / Г. С. Сапаргалиев. - А.: Жетi жарғы, 1998. - 336 с.
 1. Современный Казахстан: Экономика, политика, общество. - А.: ИРК. - 1997. - Т.2. - 573 с.
 1. Сапаргалиев, Г. С. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс / Г. С. Сапаргалиев. - А.: Жетi жарғы, 2002. - 528 с.
 1. Табанов, С. А. Совершенствование законодательства: теория и опыт Республики Казахстан / С. А. Табанов. - А.: Жетi жарғы, 1999. - 288 с.
 1. Шаймерденов, Ш. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері = Символы независимости Республики Казахстан / Ш. Шаймерденов. - Алматы: Алматы кітап баспасы, 2008. - 240 б.Қазақстанның арайлы Ата Заңы


 1. Ағыбаев, А. Конституциялық реформалар халықаралық деңгейге сай / А. Ағыбаев // Қазақ әдебиеті. - 2007. - 15 маусым.
 1. Аймукашева, Ш. С. Конституция Казахстана - гарант наших прав и свобод / Ш. С. Аймукашева // Ғылым және білім. - 2009. - № 1. - 139-142 б.
 1. Аймукашева, Ш. Казахстан - страна восходящей демократии / Ш. Аймукашева // Приуралье. - 2009. - 29 августа
 1. Алдияр, Б. Ата Заң - ол біздің өміріміз / Б. Алдияр // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Аманжол, Қ. Атажұрттың Ата Заңы мың медет / Қ. Аманжол // Егемен Қазақстан. - 2009. - 25 тамыз
 1. Ашанова, А. Біздің Ата Заңымыз - Қазақстан халқының саналы таңдауы / А. Ашанова // Қазақ әдебиеті. - 2009. - 28 тамыз
 1. Ашимбаев, М. Новые рубежи демократии / М. Ашимбаев // Казахстанская правда. - 2007. - 25 мая
 1. Әбішев, Қ. Конституция - мемлекет құрудың негізі / Қ. Әбішев // Егемен Қазақстан. - 2009. - 26 тамыз
 1. Әпеков, Р. Мемлекеттіліктің темірқазығы / Р. Әпеков // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Әшкеева, Н. Қазақстан Республикасы конституциясының саяси мәнi / Н. Әшкеева // Iзденіс-Поиск (гуман.ғылым.сер.). - 2006. - № 1. - 64-67 б. - ISSN 1560-1722
 1. Бекжанов, Б. Құқықтық негіз мықты болсын / Б. Бекжанов // Ана тілі. - 2010. - 29 сәуір-5 мамыр.
 1. Бектұрғанов, Ә. Тәуелсіздіктің баянды болуына негіз қалады / Ә. Бектұрғанов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Бижанов, А. Конституционные реформы - веление времени / А. Бижанов // Приуралье. - 2007. - 9 июня
 1. Билисбеков, Н. Потенциал Конституции - источник права / Н. Билисбеков // Юридическая газета. - 2009. - 18 сентября
 1. Бисенов, Қ. Құқықтық нормалардың қайнар көзі / Қ. Бисенов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Габжалилов, А. Президенттің рөлін анықтаудағы Конституцияның мәні / А. Габжалилов // Ақиқат. - 2008. - № 11. - 45-52 б.
 1. Дьяченко, С. Это прежде всего пример политической зрелости / С. Дьяченко // Казахстанская правда. - 2007. - 24 мая
 1. Ергалиев, Б. Конституция - гарантия успешного развития / Б. Ергалиев // Юридическая газета. - 2009. - 25 августа
 1. Ергалиев, Б. Конституция - фактор стабильности / Б. Ергалиев // Приуралье. - 2009. - 14 июля
 1. Ештай, А. Конституциялық реформаның тарихи рөлі / А. Ештай // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Жаулин, К. Новый этап конституционного реформирования политической системы Республики Казахстан / К. Жаулин // Высшая школа Казахстана. - 2007. - № 4. - С. 243-246. - ISSN 1560-1749
 1. Жаңарған Конституция тұрақтылыққа қызмет етедi // Егемен Қазақстан. - 2007. - 25, 26 мамыр
 1. Жаңарған Қазақстанның арайлы Ата Заңы // Дала мен қала. - 2007. - 30 тамыз
 1. Жанділдин, Ж. Президент - ынтымақ пен тұрақтылықтың кепілі / Ж. Жанділдин // Дала мен қала. - 2010. - 3 мамыр. Президенттік институт туралы
 1. Жумагулов, Б. Парламентаризм и партийная система - развитие в новых конституционных условиях / Б. Жумагулов // Страна и мир. - 2007. - 30 ноября.
 1. Жусупкалиев, И. На пороге политических преобразований / И. Жусупкалиев // Приуралье. - 2007. - 31 мая
 1. Жусупкалиев, И. Цели обозначены, задачи ясны / И. Жусупкалиев // Приуралье. - 2007. - 16 июня
 1. Ибраев, А. Во имя высшей цели / А. Ибраев // Казахстанская правда. - 2007. - 3 июля
 1. Касымбеков, М. Выбор: Вехи независимости / М. Касымбеков // Казахстанская правда. - 2010. - 20 апреля. Институт президентства, учрежденный на заре независимости Казахстана, позволил сформировать основы новой структуры управления государством и обеспечил условия для преодоления переходного периода в экономике, реформирования политической системы республики. Становление института президентства происходило в сложной обстановке. О тех преисполненных драматизма днях вспоминает Махмуд Касымбеков.
 1. Колдыбаев, С. Конституционная реформа: история и современность / С. Колдыбаев // Мысль. - 2007. - № 8. - С. 29-31.
 1. Конституционный закон РК. О внесении изменений и дополнения в Указ Президента РК, имеющий силу конституционного закона "О государственных символах Республике Казахстан": Президент РК.7 января 2006года N112-III ЗРК / Конституционный закон РК // Казахстанская правда. - 2006. - 10 января.
 1. Котов, А. Конституционная реформа - начало политической модернизации общества / А. Котов // Мысль. - 2006. - № 8. - С. 2-7. ISSN 0130-7789
 1. Кудайбергенов, У. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года и вопросы формирования конституционного правосознания граждан / У. Кудайбергенов // Юрист. - 2010. - № 3. - С. 20-23. ISSN 2075-7417

О богатом идеологическом и политико-правовом потенциале Конституции Республики

Казахстан.
 1. Қалмырзаев, Ә. Демократияландырудың жаңа кезеңi / Ә. Қалмырзаев // Егемен Қазақстан. - 2007. - 9 маусым
 1. Қосжанов, А. Қазақстан Республикасы конституциясының тікелей қолданылуы тұрғысында / А. Қосжанов // Қазақстан жоғары мектебі. - 2009. - № 3. - С.224-227.

 2. Мами, К. Принятые законы должны работать / К. Мами // Казахстанская правда. - 2009. - 27 августа
 1. Менiң Қазақстаным // Страна и мир. - 2007. - 8 июня. - С. 1, 12-13. 4 июня 2007 года в Астане на молодежном форуме партии "Нур-Отан" "Менiң Қазақстаным" 4 июня объявлен Днем национальных символов.
 1. Мусин, А. Парламентаризм в Казахстане: состояние и перспективы развития / Мусин, А. // Казахстанская правда. - 2007. - 23 ноября. Выступление председателя Мажилиса Парламента РК А. Мусина на научно-практической конференции
 1. Мәми, Қ. Жаңарған ата заң - демократиялық кемелденудiң кепiлi / Қ. Мәми // Егемен Қазақстан. - 2007. - 12 маусым.
 1. Мұқашев, Р. Құқықтық саясат тұжырымдамасы - Қазақстанның құқықтық жүйесін дамытудың жаңа кезеңі / Р. Мұқашев // Егемен Қазақстан. - 2009. - 4 қыркүйек
 1. Мұса, С. Демократияны дамытудың қарышты қадамдары / С. Мұса // Егемен Қазақстан. - 2007. - 30 мамыр
 1. Назарбаев, Н. А. Новый этап демократизации Казахстана - ускоренное развитие свободного демократического общества: выступление Президента РК Н. А. Назарбаева на совместном заседании Парламента РК / Н. А. Назарбаев // Казахстанская правда. - 2007. - 17 мая
 1. Назарбаев, Н. Ә. Конституция - біздің асқақ абыройымыз! / Н. Ә.Назарбаев // Ақиқат. - 2009. - № 10. -.4-6 б.
 1. Нарикбаев, М. Главное - вера в народ / М. Нарикбаев // Казахстанская правда. - 2010. - 17 апреля
 1. Нуржанов, Б. Нация, конституция, государство: компоненты национальной идеи / Б. Нуржанов // Мысль. - 2009. - № 11. - С. 21-27.

Рассмотрена теория национальной идеи в опыте развитых стран.


 1. Наш курс - ускоренная модернизация // Мысль. - 2006. - № 1. - С. 4-8.

15 декабря 2005 года в Астане "Салтанат сарайы" состоялся торжественный прием,

посвященный четырнадцатой годовщине независимости Республики Казахстан, с

докладом о достижениях страны и задачах, стоящих перед республикой, выступил Глава

государства Нурсултан Назарбаев
 1. Нигматулин, Н. Исторический шаг / Н. Нигматулин // Казахстанская правда. - 2007. - 19 мая
 1. Нысанбаев, Ә. Құқықтардың қорғаушысы / Ә. Нысанбаев // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Нургалиев, Ж. Точный учет национальных интересов / Ж. Нургалиев // Казахстанская правда. - 2007. - 5 июня
 1. Оспанов, К. Егемендік декларация және демократиялық саяси режимнің қалыптасуның кейбір мәселелері / К. Оспанов // Ұлт тағылымы. - 2010. - № 2. - 311-315 б.
 1. Оспанов, К. Қазақстан Республикасының Конституциясы және демократиялық саяси режимінің кейбір мәселелері / К. Оспанов // Ұлт тағылымы. - 2010. - № 2. - 319-321 б.
 1. Оспанов, К. Режимнің тұрпаттары және демократияның нығаюының кейбір мәселелері / К. Оспанов // Ұлт тағылымы. - 2010. - № 2. - 315-319 б.
 1. Рахматулла, Ж. Өркениетке ұмтылған реформа / Ж. Рахматулла. // Егемен Қазақстан. - 2007. - 12 маусым
 1. Рогов, И. Проблемы обеспечения конституционной законности: интервью с председателем Конституционного совета Республики Казахстан Игорем Ивановичем Роговым / И. Рогов // Мысль. - 2009. - № 10. - С.67-70.
 1. Рогов, И. Обновленная основа / И. Рогов // Казахстанская правда. - 2007. - 22 мая
 1. Рогов, И. Послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан / И. Рогов // Казахстанская правда. - 2006. - 22 июня
 1. Самрат, Ж. Ата заңға құрметпен қарау міндет / Ж. Самрат // Егемен Қазақстан. - 2009. - 28 тамыз
 1. Сәнсенқұлов, Ж. Ата Заңымызға өзгерiс енгiзу - заман талабы / Ж. Сәнсенқұлов // Егемен Қазақстан. - 2007. - 30 мамыр
 1. Сейтақ, А. Азат елдің ар-намысы - Ата Заң : өлең / А. Сейтақ // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Смайылов, Б. Мемлекеттілікті айғақтайтын құжат / Б. Смайылов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 4 қыркүйек
 1. Султангалиев, М. Это нашей истории строки / М. Султангалиев // Казахстанская правда. - 2009. - 15 декабря
 1. Тайжанов, А. Тәуелсіз елдің бас құжаты / А. Тайжанов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз
 1. Тасболатов, А. Құзырлы қадағалау қарымы / А. Тасболатов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 28 тамыз
 1. Турсунметов, С. Конституционная реформа: история и современность / С. Турсунметов // Мысль. - 2007. - № 8. - С. 32-35.
 1. Түсiпбеков, Р. Ата Заң айшықтаған жаңа заман / Р. Түсiпбеков // Егемен Қазақстан. - 2007. - 30 тамыз
 1. Тұрапбайұлы, А. Конституциялық реформалар заңмен бекiтiлдi / А. Тұрапбайұлы // Егемен Қазақстан. - 2007. - 9 маусым
 1. Тұрғанқұлов, Қ. Негiзгi Заңға енгiзiлген өзгерiстер / Қ. Тұрғанқұлов // Егемен Қазақстан. - 2007. - 25 мамыр
 1. Ударцев, С. Правовая политика: новые приоритеты развития и преемственность / С. Ударцев // Юридическая газета. - 2009. - 9 сентября
 1. Шаланов, Е. Ата Заңымыз - айбынымыз / Е. Шаланов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 19 тамыз
 1. Шиманский, М. Эпоха начинается сегодня / М. Шиманский // Казахстанская правда. - 2007. - 25 мая
 1. Шәукенова, З. Конституциялық өзгерiстер - қоғамның қозғаушы күшi / З. Шәукенова // Егемен Қазақстан. - 2007. - 13 маусым
 1. Ярлов, В. Созидательный потенциал Основного Закона / В. Ярлов // Приуралье. - 2006. - 29 августа


Мазмұны

Кіріспе....................................................................................................................................3


Конституция - біздің асқақ абыройымыз (кітаптар)..........................................................4
Қазақстанның арайлы Ата Заңы (мақалалар)....................................................................6

Құрастырушы: Абдулова Р. Г., ғылыми кітапхананың бөлім жетекшісі

Құдабаева Г. А., ғылыми кітапхананың сектор жетекшісі
Шығаруға жауапты: Есенаманова А. Б., ғылыми кітапхананың директоры

Каталог: 2014 -> bibl ukazateli literaturi
bibl ukazateli literaturi -> Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек
bibl ukazateli literaturi -> Ғылыми кітапхана Дамудың дара даңғылы
bibl ukazateli literaturi -> -
bibl ukazateli literaturi -> Ғылыми кітапхана Тұңғыш Президент
bibl ukazateli literaturi -> Мәліметтерді жинақтау 2008 жылдың 10 мамырында аяқталды


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет