Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлендіДата22.02.2016
өлшемі406.5 Kb.
#483
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Электрэнергетика кафедрасы

Электр станциялардың арнайы сұрағы пәнінен
5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________________ Н.Э. Пфейфер

2012 ж. “____”__________


Құрастырушы: : аға оқытушы _______________ А.К.Ашимова.


Электрэнергетика кафедрасы
Электр станциялардың арнайы сұрағы пәні бойынша

5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 20___ ж. “____”__________№ ____ Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20___ ж. “____”__________№ ____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ Марковский В.П. 20___ ж. “___”___________
Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. “_____”___________ № ____ Хаттама


ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М. 20___ ж. “____”___________
КЕЛІСІЛДІ

Энергетикалық факультетінің деканы __________ Кислов А.П. 20___ ж. “___”________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ӘҚБ бастығы ______________ Жуманкулова Е.Н. 20___ ж. “___”__________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. “_____”___________ № ____ Хаттама1 Пәннің мақсаты – электр станциялар мен қосалқы станцияларда 1000 В-қа дейін қолданылатын электрлік құрылғылар туралы білім жүйесін қалыптастыру.

Пәннің міндеті – курстың негізгі теориялық ережелерін бекіту және ұйғарымдағы өнертабысқа өтінім құрастыру дағдыларын игеру болып табылады.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: • 1000 В-қа дейін автоматтық емес ажыратқыштардың құрылымын білу;

 • электр станциялар мен қосалқы станцияларда 1000 В-қа дейін қолданатын әр түрлі сериялы сақтандырғыш балқығыштардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін білу;

 • электр станциялар мен қосалқы станцияларда қолданатын әр түрлі сериялы магниттік іске қосқыштар мен байланысқыштардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін білу;

 • электр станциялар мен қосалқы станцияларда қолданатын әр түрлі сериялы автоматты ажыратқыштардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін білу;

 • 1000 В-қа дейін жұмыс істейтін автоматты ажыратқыштарды жөндеу, қызмет көрсету және монтаж жасауын білуі;

 • әр түрлі сериялы магниттік іске қосқыштарға және байланысқыштарға жөндеуді, қызмет көрсетуін және монтаждауын, сонымен қатар магниттік іске қосқыштардың жылулық қорғанышын реттеуін білу;

 • әр түрлі сериялы автоматтық ажыратқыштарды монтаждау, қызмет көрсету және жөндеу, сонымен қатар автоматтық ажыратқыштарды орнату таңдауын білу;

 • 1000 В-қа дейін электроқондырғылардағы қысқа тұйықталу тогын есептеу туралы практикалық дағдыларға ие болу;

 • 1000 В-қа дейін коммутациялық аппараттардың уставкаларын таңдауы туралы практикалық дағадыларға ие болу.

2 Пререквизиттер

Пәнді оқу кезінде келесі пәндерден алынған білімдері қажет етіледі:

– электроэнергетикалық жүйелердегі өтпелі процесстер (қысқа тұйықталу токтарының есеп-қисабы)


 • электроника;

 • ақпаратттық өлшеу техникасы (кернеудің және ток күшінің өлшеу тақырыптарында);

 • цифрлық техника және микроконтреллерді басқару;

 • электрлік аппараттардың теориялық негіздері;

электр станциялар және қосалқы станциялар.

3 Постреквизиттер

Пәнді оқу кезінде алынған білімдері, іскерлігі және дағдылары дипломдық жұмыс жазу кезінде, сонымен қатар электрстанция мамандығында жұмыс істегенде қажетті болады.
4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр

тәж.

лаб

сөж

1
1

1кВ-қа дейінгі кернеу желілеріндегі қысқа тұйықталу токтарын есептеу. Балқығыш сақтандырғыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы мен оларға қызмет көрсету.

6

8

-

18

2


Автоматтық емес ажыратқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

2

-

-

3

3


Магниттік іске қосқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

2

2

-

5

4


Автоматтық ажыратқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

5

5

-

14


5

ЕГЖ

-

-

-

20

Барлығы

15

15

-

60

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. 1кВ-қа дейінгі кернеу желілеріндегі қысқа тұйықталу токтарын есептеу. Балқығыш сақтандырғыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы мен оларға қызмет көрсету

1кВ-қа дейінгі кернеу желілеріндегі қысқа тұйықталу токтарын есеп-қисабы. Әр түрлі балқығыш сақтандырғыштардың тағайындалуы және жұмыс істеу принципі. Балқығыш сақтандырғыштардың ток тежегіш әрекеті. Балқығыш сақтандырғыштарды монтаждау, қызмет көрсету және жөндеу. Балқығыш қоспалар мен сақтандырғыштарды таңдау.

2 тақырып. Автоматтық емес ажыратқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

Ажыратқыштар мен ауыстырып-қосқыштардың құрылымы. Пакетті ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштардың құрылымы. Ажыратқыштар мен ауыстырып-қосқыштардың монтажы мен қызмет көрсетулері. Пакетті ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштардың монтажы мен қызмет көрсетулері. Жөндеуден кейін автоматтық емес ажыратқыштарды сынау.

3 тақырып. Магниттік іске қосқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

Магниттік іске қосқыштардың және байланысқыштардың тағайындалуы және жұмыс істеу принципі. Магниттік іске қосқыштардың және байланысқыштардың монтажы мен қызмет көрсетулері. Магнитік қосқыштардың жылулық қорғанышын реттеу және есеп-қисабы.

4 тақырып. Автоматтық ажыратқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

Автоматтық ажыратқыштардың негізгі түрлері. Әр түрлі сериялы автоматтық ажыратқыштардың тағандалуы, құрылысы және жұмыс ітеу принципі. АП-50 сериялы ажыратқыштарды дайындау және монтажы. Электромагниттік ағытқыштардың және жылулық уставкасын таңдау және есеп қисабы. Жылулық және электромагниттік ағытқыштардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру. АЕ-20, А3100 серияларын монтаждау және жұмысқа дайындау. Жылулық уставкаларды және электромагниттік ағытқыштарды таңдау және есеп-қисабы. Электромагниттік және жылулық ағытқыштардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру. А3700 сериялы ажыратқыштарды жұмысқа дайындау және монтаждау. А3700 сериялы ажыратқыш қорғанышының уставкаларын таңдау мен есеп-қисабы, әдістемелік тексеру. А3700 сериялы ажыратқыштар жартылай өткізгіштер ағытқышының бастапқы токпен есептік жұмыс қорғаныш уставкаларын калибрлеу және тексеру. АВМ сериялы электродвигательдерін қорғау үшін максималды ток ажыратқыштарының электромагниттік ағытқыштардың уставкаларын таңдау. «Электрон» сериялы ажыратқыштарды тексеру және сынау кезінде орындалатын жөндеу мен техникалық қызметі. «Электрон» сериялы МТЗ ажыратқыштарды релелік уставкаларының есеп қисабы мен таңлау және оларды тексеру. ВА сериялы ажыратқыштарды тексеру және сынау кезінде орындалатын жөндеу. ВА сериялы ажыратқыштардың уставкаларын таңдау мен есеп қисабы және орларды тексеру.


4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі

1000 В-қа дейін коммутациялық аппараттардың уставкалар таңдауының теориялық жайларын және дағдыларын меңгеру, тәжірибелік сабақтардың мақсаты болып табылады.

1-тақырып. 1кВ-қа дейінгі кернеу желілеріндегі қысқа тұйықталу токтарын есептеу. Балқығыш сақтандырғыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы мен оларға қызмет көрсету.

1 –7 сабақ. Желінің 0,4кВ-тағы қысқа тұйықталу токтарын есептеу..

8 сабақ. Балқығыш қоспалар мен сақтандырғыштарды таңдау. Балқығыш қоспаларының сұрыптаушылық әрекетімен келісу.

3-тақырып. Магниттік іске қосқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

9,10 сабақ. Магниттік іске қосқыштарды таңдау және жылулық қорғану уставкаларын есептеу.

4-тақырып. Автоматтық ажыратқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы және оларға қызмет көрсету.

11 – 15 сабақ. Автоматтық ажыратқыштарды таңдау. Жылулық, электромагниттік және жартылайөткізгіштік уставкаларын есептеу.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны


4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатка шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

9

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Тесттер

7

4

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ

9

5

ЕГЖ орындау

ЕГЖ

ЕГЖ қорғау, БЖ

20

Барлығы:

60

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


1-тақырып. 1кВ-қа дейінгі кернеу желілеріндегі қысқа тұйықталу токтарын есептеу. Балқығыш сақтандырғыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы мен оларға қызмет көрсету.

– Балқығыш сақтандырғыштың монтажы, қызмет көрсеті және жөндеу.

Ұсынылатын әдебиттер: [2] §2.5.

2-тақырып. Автоматтық емес ажыратқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы, оларға қызмет көрсету.

- Ажыратқыштардың монтажы, қызмет көрсету және жөндеу.

Ұсынылатын әдебиттер:[1] §1.4, 1.5.

– Пакетті ажыратқыштардың монтажы, қызмет көрсету және жөндеу.

Ұсынылатын әдебиттер: [3] §1.7.

3-тақырып. Магниттік іске қосқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы, оларға қызмет көрсету.

- Магниттік іске қосқыштар монтажы, қызмет көрсету және жөндеу.

Ұсынылатын әдебиттер: [1] §3.5.

4-тақырып. Автоматтық ажыратқыштар құрылысы, жұмыс істеу принципі, монтажы, қызмет көрсету.

- АП-50 сериялы ажыратқыштарды жұмысқа дайындау мен монтажы.

Ұсынылатын әдебиттер: [3] §4.3.2, 4.3.3.

- А3700 сериялы ажыратқыштарды жұмысқа дайындау мен монтажы.

Ұсынылатын әдебиттер: [2] §4.4.2.

- «Электрон» сериялы ажыратқыштарды тексеру және сынау кезінде орындалатын жөндеу мен техникалық қызметі

Ұсынылатын әдебиттер: [1] §.5.2, 4.5.3, 4.5.4.

- ВА сериялы ажыратқыштарды жөндеу кезінде орындалатын тексерулер мен сынақтар.

Ұсынылатын әдебиттер: [2] §4.6.2, 4.6.3.4.5.3 Есептік-графикалық жұмысы

Есептік-графикалық жұмыс (күндізгі оқу студенттеріне арналған) дәріс курсын меңгеру үшін арналған және келесі бөлімдерден тұрады:

1 кестеЕсептік-графикалық

жұмысының бөлімдеріОрындау үшін бөлінетін сағат саны

1

Электр қозғалтқышының тізбегінде кабельдерді таңдау және оларды кернеу кемуіне тексеру. Желінің 0,4кВ-тағы қысқа тұйықталу токтарын есептеу.

8


2

Сақтандырғыштарды таңдау, балқығыш қоспаларының сұрыптаушылық әрекетімен келісу және балқығыш қоспаның уставкаларын тексеру.

1


3

Магниттік іске қосқыштарды таңдау және жылулық қорғаныш уставкаларды есептеу.

1

4

Автоматтық ажыратқыштарды таңдау және ағытқыш уставкаларын есептеу.

8


5

ЕГЖ-ты дайындау

2

Барлығы

20


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1 Леньков Ю.А. Специальные вопросы электростанций. Сборник лабораторных работ. – Павлодар. Изд-во ПГУ, 2006. – 132 с.

2 Леньков Ю.А. Расчет токов короткого замыкания, выбор коммутационных аппаратов и их уставок в электроустановках напряжением до 1000 В. – Павлодар. Изд-во ПГУ, 2006. – 224 с.

3 Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений /И.П. Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов и др.; Под ред. И.П. Крючкова и В.А. Старшинова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.– 416 с.


Мамандықтың(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/32
071800 – Электрэнергетика мамандығының (тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің атауы – Электр станциялардың арнайы сұрағы


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының көлемікредиттер

академиялық сағат

кредиттер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд.

СӨЖ

емт.

сын.

КЖ-а

КЖ-с

барлығы

дәр.

пр.

зерт.

барлығы

СОӨЖ

жалпы білім негізіндегі күндізгі

2

90

30

60

4

2

30

15

15
60

Кафедра меңгерушісі _________ Марковский В.П. 2012 ж. “____”_______

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет