Жоғарғы және төменгі шажырқай артериясының топографиясын айтыңыз, ішектердің қандану ерекшелігін, қауіпті аймақтардыңбет1/4
Дата09.06.2016
өлшемі0.49 Mb.
түріЗанятие
  1   2   3   4


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КЛИНИкалық АНАТОМИя және ОПЕРАТИВтік ХИРУРГИя кафедрасы

БАҚЫЛАП- ӨЛШЕУШІ ҚҰРАЛДАРЫ
6нБақылау- өлшеуіш құралдары

ТЕСТТЕР


Занятие 1

 1. Жоғарғы және төменгі шажырқай артериясының топографиясын айтыңыз, ішектердің қандану ерекшелігін, қауіпті аймақтардың.

 2. Тоқ ішектің жіңішке ішектен айырмашылығын аықтап айтыңыз.

 3. Тоқ ішектің әр түрлі бөлігіне анықтама беріңіз, оның ішпердеге қатынысы.

 4. Илеоцекальді бұрыштың топографиясын айтыңыз .

 5. Айтыңыз,құрт тәрізді өсіндіні қалай табады, алдыңғы ішперде қабырғасына проекцияланған сызбасын.

 6. Аппендэктомияны орындаудағы техникасы туралы айтыңыз. Культиді залалсыздандыру әдісі.

 7. Құрт тәрізді өсіндіге жету үшін салыстырмалы баға беріңіз. Ретроградті аппендэктомия операциясын орындаудағы техникаға көрсеткіш

 8. Жедел аппендицитке диагностика жасау үшін соқыр ішектің және құрт тәрізді өсіндінің орналасу варианттары.

Ашық тесттер

1 Алдыңғы бүйір ішперде қабырғасының қабаттарын атаңыз: (1-11)

2.Іштің тік бұлшық етінің қандануын атаңыз: (1-2)

3. Іштің латеральді бөлігінің терең қабатының нервтенуі және қандануын атаңыз: (1-3)

4. Іштің медиальді бөлігінің беткей қабатының нервтенуі және қандануын атаңыз: (1-3)

5. Іштің латеральді бөлігінің беткей қабатының нервтенуі және қандануын атаңыз : (1-4)

6. Кіндік аймағының қабаттарын атаңыз: 1) 2) 3)

7. Іштің ақ сызығын құрайтын сіңірлерді, бұлшықетті атаңыз: 1) 2) 3)

8. Құрсақ қуысының төменгі бөлігінде қандай кеңістік орналасқан?

9. Тоқ ішектің негізгі бөлімдерін атаңыз 1) 2) 3) 4) 5) 6)

10. Қандай түзіліс соқыр ішектің басы болып табылады 1)

11. Тоқ ішектің, жоғарғы шажырқай артериясының тармақтарын атаңыз 1) 2) 3)

12.Төменгі шажырқай артериясынан қандай қан тамыр шығады 1) 2) 3)

13. Аппендиксті қандай қан тамыр қандандырады 1)

14. Тоқ ішектің сыртқы белгілерінің түрі 1) 2) 3) 4) 5)

Оқу препараттарынан табыңыз


 1. Іштің алдыңғы бүйір қабырғасының шекараларын,аймақтарын, олардың бөліктерін

 2. Іштің ақ сызығын

 3. Іштің сыртқы қиғаш бұлшықеті

 4. Іштің ішкі қиғаш бұлшықеті

 5. Іштің тік бұлшықеті

 6. Поперечную мышцу живота.

 7. Көлденең шандыр

 8. Іштің алдыңғы бүйір қабырғасының әлсіз жерлері

 9. Жоғарғы және төменгі құрсақ артериясы

Жағдайлық есептер

1. Больной А., 25 лет, поступил в клинику с острыми болями в животе в латеральной части правой подвздошной области. Болезненность при надавливании сзади в области треугольника Пти отдает в правую нижнюю конечность. Боли в течение 8 часов. В анализе крови лейкоцитоз 10,0 9 тыс., СОЭ-12 мм/час. Напряжения мышц передней брюшной стенки нет. Отсутствуют кашлевой симптом, симптом Щеткина-Блюмберга и Ситковского. При наблюдении за больным в течение часа – отсутствие улучшения.

Ваша тактика.

2. Больной С., 17 лет, поступил в клинику с явной клинической картиной острого аппендицита. Во время аппендэктомии хирург находит мало изменений в отростке, т. е. Обнаруживается несоответствие клинической картины с микроскопическими пат. анатомическими изменениями в отростке. Что должен сделать хирург?

3. У больного К., 40 лет клиническая картина типичная для острого аппендицита, но боли концентрируются внизу живота, усиливаются во время ротационных движений в тазобедренном суставе при согнутой в коленном и тазобедренном суставах правой нижней конечности. В крови лейкоцитоз – 8,0 9 тыс., СОЭ – 10 мм/час, в мочк – следы белка и единичные эритроциты. Тактика хирурга?

4. Хирургу необходимо произвести ревизию нижнего этажа брюшной полости. С чего начать ревизию, опишите последовательность осмотра. Назовите органы, расположенные в нижнем этаже и их синтопию.


5. При операциях на нижнем этаже брюшной полости необходимо надежно отличать тонкий кишечник от толстого. По каким абсолютным признакам можно отличить тонкую кишку от толстой? Назовите отделы тонкого и толстого кишечника.
ТЕСТТЕР
Сүт безінің қандай патологиялары болады

 1. Фиброзды кистоздық мастопатия

 2. Сүт безінің абцессі

 3. Сүт безінің қатерлі ісігі

 4. Сүт безінің қатерсіз ісіктері

 5. Барлық жауаптар дұрыс+

2. Иық (қар) артериясының пульсациясын қай жерде анықтауға болады?

 1. иықтың екі басты бұлшық етінің латеральды жиегінде

 2. дельта бұлшық етінің иық сүйегіне бекіген жерінде

 3. дельта бұлшық етінің медиальды жиегінде

 4. иықтың медиальды бетінің отаңғы үштен бір бөлігінде +

 5. иықта пульсациясын анықтау мүмкін емес

3. Сүт безінің іріңді маститтерінің түрлері

 1. теріастылық

 2. интерцисциалдық

 3. ретромамарлық

 4. интромамарлық +

 5. кеуделік

4. Артериялық қан қысымын өлшеу кезінде Коротков тонын есту үшін стетоскопты шынтақ аймағының қай жеріне қою керек?

 1. иықтың екі басты бұлшық ет сіңірінің медиальды жеріне +

 2. иықтың екі басты бұлшық ет сіңірінің латеральды жеріне

 3. иықтың медиальды және латеральды айдаршықтарының ортасына

 4. иықтың латеральды айдаршығының қасына

 5. иықтың медиальды айдаршығының қасына

5. Шап байламының астындағы кеңістік қандай бөлімдерге бөлінеді?

 1. жарық бөлімі, бұлшық ет және тамырлық лакуналар

 2. бұлшық ет лакунасы және жарықтық бөлім

 3. жарықтық бөлім және тамырлық лакуна

 4. бұлшық ет және тамырлық лакуналар +

 5. бұлшық ет, тамырлық лакуналар және сан сақинасы

6. Сан өзегінің қабырғалары болып не табылады?

 1. сан венасы, жалпақ шандырдың беткей және терең жапырақшалары +

 2. шап байламы, айдаршық байлам және сан венасы

 3. беткей шандыр және сан венасы

 4. шап байламы, айдаршық байлам және жалпақ шандырдың беткей жапырақшасы

 5. жалпақ шандырдың беткей және терең жапырақшалары

 6. шап және лакунардық байламдар, айдаршық шандыр

7. Бұлшықет лакунасынан не өтеді?

 1. сан артериясы мен венасы

 2. сан нерві

 3. сан неврі, артериясы, венасы

 4. мықын-бел бұлшық еті және сан нерві +

 5. мықын-бел бұлшық еті

8. Санның жоғарғы үштен бір бөлігінде артерияға қатысты сан венасы қалай орналасады?

 1. алдында

 2. артында

 3. медиальды +

 4. латеральды

 5. орналасуы өзгеруі мүмкін

9. Тақым (тізе арты) артериясының пульсын анықтау үшін аяқты қандай күйге келтіру керек?

 1. аяқты тізе буынында жазу керек

 2. аяқты тізе буынында бүгу керек +

 3. аяқты сыртқа қарай бұру керек

 4. аяқты ішке қарай бұру керек

 5. аяқты горизонталь жазықтыққа 30° бұрыш жасап көтеру керек

10. Аяқтың қай венасы жиі варикозды кеңею ауруымен зақымданады?

 1. аяқтың үлкен тері асты венасы +

 2. аяқтың кіші тері асты венасы

 3. тақым венасы

 4. сан венасы

 5. сыртқы мықын венасы

11. «Артерияны ұзына бойында байлау» деген терминді қалай түсінуге болады?

 1. артерияны зақымданған жерден 2-3 см төмен қашықтықта байлау
  артерияны аяқ-қолдың проксимальды бөлімінде байлау

 2. артерияны жарадан тыс сау тіндер тұсында байлау +

 3. артерияны венамен бірге байлау

 4. артерияның уақытша шунтын лигатура көмегімен бекіту

12. «Артерияға тікелей жету» деп нені түсінуге болады?

 1. тік сызықты тілім

 2. аяқ-қолдың ұзын осі бойымен бағытталған тілім

 3. артерияға тек қана проекциялық сызық бойымен жету жолы +

 4. проекциялық сызықтан тыс жету жолы

 5. бұлшық еттерді ысыруды қажет етпейтін жету жолы

13. «Артерияға жанама жету» деп нені түсінуге болады?

 1. қан тамыр-нерв шоғырының жүру жолына көлденең бағытта жету

 2. бұлшық еттерді ысыру арқылы жететін жол

 3. проекциялық сызықтан тыс жолмен жету +

 4. бұлшық еттерді кесу арқылы жететін жол

 5. басқа аймақта өтетін артерияға жету жолы

14. Қантамырды жарадан тыс қай жағдайда байлайды

 1. жара ластанғанда+

 2. жабық жарада

 3. ашық жарада

 4. іріңді жарада

 5. бітеу жарада

15. Коллатеральдық қан айналысы деген не?

 1. артерия мен венаны бір мезгілде байлағаннан кейін аяқ-қолдағы қан айналысының азаюы

 2. магистральды тамыр арқылы қанның ағуы тоқтағаннан кейін қанның бүйір бұтақтар арқылы ағуы +

 3. қанның жоғары өрлеп ағуы

 4. аяқ-қолдың қан ағымының қалпына келуі

 5. веналық қан ағымының қалпына келуі

16. Сан артериясының Кэн бойынша проекциялық сызығын жүргізу үшін аяқ қандай күйге келтірілуі керек?

 1. аяқ қалыпты күйде болуы керек

 2. аяқты 30° бұрыш жасап сыртқа қарай әкету керек

 3. аяқ жамбас және тізе буындарында бүгіліп, сыртқа қарай бұрылу керек +

 4. аяқ жамбас және тізе буындарында бүгіліп, ішке қарай бұрылу керек

 5. аяқтың күйі әсер етпейді

17. Трахеостомия жасау кезінде жауырын-кеңірдек үшбұрышында қай шандырларды кесу қажет?

 1. барлық бес шандырды

 2. бесіншіден басқа барлық шандырды +

 3. бірінші мен екіншіні

 4. 1біріншіні, екіншіні, төртіншіні

 5. біріншіні, төртіншіні

18. Трахеостомияны жасау үшін науқас қалай жату керек?

 1. арқасына: басы артқа шалқаяды, жауырын астына валик қойылады +

 2. арқасына: басы солға қарай бұрылады, жауырын астына валик қойылады

 3. арқасына: басы солға қарай бұрылады, оң қолы төмен созылады

 4. жартылай отырады, бас ыартқа шалқаяды

 5. оң жақ немесе сол жақ бүйіріне жатады

19. Қай анатомиялық түзіліске қатысты трахеостомияның жоғарғы, ортаңғы және төменгі түрлерін ажыратады?

 1. сақина шеміршекке қатысты

 2. қалқанша шеміршекке қатысты

 3. тіл асты сүйгіне қатысты

 4. қалқанша шеміршектің мойнына байланысты

 5. жоғарғы, отаңғы және төменгі кеңірдек сақиналарына қатысты +

20. Жоғарғы трахеостомияны орындау кезінде қай тамырларды байлау немесе ысыру қажет?

 1. мойынның ортаңғы веналарын +

 2. иық-бас діңін

 3. веноздық мойындырық доғаны

 4. қалқанша бездің жұпсыз веналық өрімін

 5. ең төменгі қалқанша артериясын

2сабақ 1. Жамбастың париетальді шандырының топографиясы

 2. Висцеральді шандырды анықтаңыз

 3. Жамбас кеңістігінің клечаткасын түзуге анықтама беріңіз

 4. Әрбір висцеральді клетчатканың топографиясы туралы айтыңыз.

 5. Жамбастың әрбір клетчаткасынан қандай қабыну ошақтары тарайды

 6. Дренаждаушы операция техникасының орындалуы туралы айтыңыз. Дренаждауды енгізу әдісі.

 1. Орындау техникасы және көрсеткіштері

Ашық тесттер

1. Мак Уортеру бойынша дренаждау кезіндегі қабаттарды атаңыз

2. Параметрия кезіндегі дренаждау түрлерін атаңыз (1-3)

3. Іштің алдыңғы бүйір қабырғасы арқылы дренаждау кезіндегі қабаттарды атаңыз (1-7)

4. Жамбастың ортаңғы бөлігінде қандай кеңістіктіктер орналасқан?

5. Жамбас кеңістігінің негізгі клечаткаларын атаңыз 1) 2) 3) 4) 5) 6)

6. Қабырғалық клечаткада қандай қан тамыр бар 1) 2) 3)

7. Тоқ ішектің сыртқы белгілеріне тән 1) 2) 3) 4) 5)Оқу препараттарынан табыңыз

Жамбас қуысындағы негізгі ориентирлар

Жамбастың сыртынан негізгі ориентирлар

Симфиз


Жапқыш мембрананы

Жапқыш тесік

Сан-аралық қатпарды

Жамбас ағзаларын

Қан тамыр-нерв түзілістерін
ТЕСТТЕР

1.Кеуденің қай шандыры сүт безінің капсуласын түзейді? 1. кеуденің меншікті шандыры

 2. беткей шандыр +

 3. бұғана-кеуделік шандыр

 4. кеуденің ішкі шандыры

 5. сүт безі шандырдан тыс жатыр

2. Іріңді маститтерді кесу үшін қай тілімді қолданады?

 1. емізік ұшына қатысты радиальды бағытта +

 2. сүт безінің төменгі қатпарының бойымен доға тәрізді

 3. қиғаш тәрізді

 4. ұзына бойына (вертикальды)

 5. көлденең (горизонтальды)

3. Құрсақтың алдыңғы-бүйір қабырғасы горизонтальды және вертикальды сызықтар көмегімен қанша аймаққа бөлінеді?

 1. 8 аймаққа

 2. 9 аймаққа +

 3. 10 аймаққа

 4. 11 аймаққа

 5. 12 аймаққа

4. Құрсақтың алдыңғы-бүйір қабырғасының бұлшық еттері немен нервтенеді?

 1. 4-6 қабырға аралық нервтердің бүйір және алдыңғы бұтақтарымен

 2. 7-10 қабырға аралық нервтердің

 3. бел өрімінің бұтақтарымен +

 4. сегізкөз өрімінің бұтақтарымен

 5. 3-7 қабырға аралық нервтердің бүйір және алдыңғы бұтақтарымен

5. Іштің сыртқы қиғаш бұлшық ет талшықтарының бағыты қандай?

 1. төменнен жоғары, сырттан ішке қарай

 2. жоғарыдан төмен, іштен сыртқа қарай

 3. жоғарыдан төмен, сырттан ішке қарай +

 4. көлденең

 5. ұзына бойы

6. Құрсақтың алдыңғы-бүйір бөлімінде іштің ішкі қиғаш бұлшық ет талшықтарының бағыты қандай?

 1. сыртқы қиғаш бұлшық ет талшықтарымен бағыттас

 2. сыртқы қиғаш бұлшық ет талшығының бағытына қарама қарсы +

 3. көлденең бағытта

4. бұлшық ет талшығы ұзына бойы бағытта

5. бағыты жоғарыдан төмен, сырттан ішке қарай7. Іштің ақ сызығы қай элементтер есебінен түзілген?

 1. іштің сыртқы қиғаш бұлшық етінің апоневрозы

 2. іштің ішкі қиғаш бұлшық етінің апоневрозы

 3. іштің көлденең бұлшық етінің апоневрозы

 4. іштің алты жалпақ бұлшық еттерінің апоневроз шоғыры +

 5. құрсақ іші шандыры

8. Шап жарықтары жиі кімде кездеседі?

 1. ер адамдарда +

 2. әйел адамдарда

 3. жынысына тәуелсіз балаларда

 4. жынысына тәуелсіз қарттарда

 5. заңдылық жоқ

9. Сан өзегінің қанша элементі бар?

 1. 2 тесігі және 2 қабырғасы

 2. 2 тесігі және 3 қабырғасы +

 3. 2 тесігі және 4 қабырғасы

 4. 3 тесігі және 2 қабырғасы

10. Ішперді сырты кеңістікте қандай шелді кеңістік қабаттары бар?

 1. бүйрек алдындағы

 2. бұлшық аралықта

 3. шандыраралық

 4. massa adiposa lumboglutealis

 5. тоқ ішек маңында +

11. Бүйрек маңы шелді кеңістігі несепағар маңындағы шелмен тікелей байланысады ма?

 1. иә, барлық жағдайда тікелей байланысады +

 2. жоқ, байланыспайды

 3. өте жиі байланыста болады

 4. өте сирек байланысады

12. Құрсақ қолқасының бұтақтары қандай топтарға бөлінеді?

 1. латеральды және медиальды

 2. жоғарғы және төменгі

 3. алдыңғы және артқы

 4. біріншілік және екіншілік

 5. қабырғалық және висцеральдық +

13. Құрсақ қуысының жоғарғы және төменгі қабаттарының арасындағы шекара болып не табылады?

 1. қабырға доғаларының төменгі шетін қосатын горизонталь жазықтық

 2. кіндік арқылы өтетін горизонталь жазықтық

 3. кіші шарбы

 4. үлкен шарбы

 5. көленең тоқ ішек пен оның шажырқайы +

14. Соқыр ішек ішпердемен көп жағдайда қалай қапталады?

 1. соқыр ішек ішпердемен қапталмайды

 2. ішпердемен бір жағынан қапталады

 3. ішпердемен үш жағынан қапталады

 4. ішпердемен екі жағынан қапталады

 5. ішпердемен барлық жағынан түгел қапталады +

15. Көлденең тоқ ішек ішпердемен қалай қапталады?

 1. көлденең тоқ ішек ішпердемен қапталмайды

 2. ішпердемен бір жағынан қапталады

 3. ішпердемен үш жағынан қапталады

 4. ішпердемен екі жағынан қапталады

 5. ішпердемен барлық жағынан түгел қапталады +

16. Жоғары өрлейтін тоқ ішек ішпердемен қалай қапталады?

 1. ішпердемен қапталмайды

 2. ішпердемен бір жағынан қапталады

 3. ішпердемен екі жағынан қапталады

 4. ішпердемен үш жағынан қапталады +

 5. ішпердемен барлық жағынан түгел қапталады

17. Қандай белгі көлденең тоқ ішекті тоқ ішектің басқа бөлімдерінен ажыратуға мүмкіндік береді?

 1. май салпыншақтарының көп болуы

 2. үлкен шарбының болуы +

 3. бағытының көлденең болуы

 4. ішпердемен интраперитонеальды қапталуы

 5. бұлшық ет таспаларының болуы

18. Жуан ішекті жіңішке ішектен қандай абсолютті белгілер бойынша ажыратуға болады?

 1. май салпыншақтарының болуы +

 2. ішпердеге қатысы бойынша

 3. тоқ ішектің қабырғасының ішектің қалың болуы

 4. түрі бойынша

 5. тоқ ішектің орналасуы бойынша

19. Құрсақ қуысының қан ағу қөзін анықтау үшін мүшелердің ревизиясын жүргізу әрекетін қай ретпен жасаған дұрыс?

 1. тексеруді жоғарыдан төмен бағытта жүргізеді

 2. оң жақ бүйір өзек, сол жақ бүйір өзек, сол жақ шажырқай қойнау, оң жақ шажырқай қойнау ретімен тексеріледі +

 3. тексеру қан ең көп жиналған жерден басталады

 4. қан ағу көзін табу үшін төмен қарай бағытта құрсақ қолқасын қысады

 5. тексеру оңнан солға қарай жүреді

20. Ортаңғы лапаротомия кезінде кіндікті қай жағынан айналып кескен дұрыс?

 1. оң жағынан

 2. сол жағынан +

 3. қай жағына болса да айырмасы жоқ

 4. жоғарғы жағынан

 5. төменгі жағынан

3сабақ


 • Жалпы мықын артериясының бифуркациясын және синтопия, скелетотопиясын айтыңыз

 • Ішкі мықын артериясының алдыңғы тармағынан шығатын қан тамырға анықтама беріңіз

 • Ішкі мықын артериясының артқы тармағынан шығатын қан тамырға анықтама беріңіз

 • Әрбір тармағының топошграфиясын айтыңыз

 • Атоникалық жатырдан қан кетуді қалай тоқтатады

 • Жатыр артериясын байлау техникасы қалай орындалады. Лигатура салу әдісі, екішіден (жалпақ байламда) артерия қиылысында және қуықта,күтілетін асқынулар

 • Қан тоқтатудың әртүрлі әдістеріне салыстырмалы баға беріңіз

 • Орындау техникасы және көрсеткіші

Ашық тесттер

1. Ішкі мықын артериясының артқы тармағынан шығатын қан тамырларды атаңыз (1-3)

2. Қуықтың қандануы, қан тамырларды атаңыз (1-4)

3. Ішкі мықын артериясынан шығатын, несеп ағардың қан тамырын атаңыз

4. Аралықтың ең негізгі қан тамырын атаңыз

5. Жамбастан қай тесік арқылы ішкі жыныс артериясы шығады және тқайтадан кіреді

6. Алмұрт тәрізді тесік үстінен қандай түзіліс өтеді

7. Алмұрт тәрізді тесік астынан қандай түзіліс өтеді

8.Алькока каналы қайда орналасқан, ол арқылы не өтеді

Оқу препараттарынан табыңыз

Мықын артерияОсновные ориентиры для нахождения подвздошных артерий

Основные ориентиры для нахождения наружной подвздошной артерии

Ветви аорты в тазу

Сосуды, отходящие от передней ветви внутренней подвздошной артерии

Сосуды, отходящие от задней ветви внутренней подвздошной артерии

Перекресты маточной артерии с мочеточником

Отверстия, через которые часть ветвей внутренней подвздошной артерии покидает тазПисьменно ответьте

Назовите пары сосудов, анастомоз между которыми позволяет восстановиться кровообращению в тазу. после перевязки внутренней подвздошной артерии

Какие вены таза не впадают во внутреннюю подвздошную вену

Назовите сосуд таза, аномальное отхождение которого называется «korona mortis», с чем связано это название

Ответьте

Больной с кровотечением необходимо выполнить перевязку маточной артерии. Второй (наиболее опасный) перекрест мочеточника с маточной артерией происходит:


У женщины запирательная грыжа. В каком направлении ориентирован запирательный канал и какой основной фактор определяет возможность обильного кровотечения при повреждении запирательной артерии в канале?
При оперативном вмешательстве в ягодичной области была повреждена верхняя ягодичная артерия. Какие характерные особенности имеет верхняя ягодичная артерия и чем опасно её повреждение?
У роженицы развился ДВС синдром. Необходимо произвести перевязку внутренней подвздошной артерии. Через какие точки передней брюшной стенки проводится проекционная линия внутренней подвздошной артерии, как проводится разрез для её обнажения внебрюшинным доступом? С какой стороны следует подводить лигатурную иглу при перевязке артерии?
После гистерэктомии у женщины развилась анурия, поднялась температура. Что из перечисленного привело к данному осложнению?
Во время эндоскопии врач обнаружил крупный сосуд, отходящий от нижней эпигастральной артерии, идущий вниз к мембране. Какой аномально отходящий (33% ) сосуд был виден?
ТЕСТТЕР

1. Школьников-Селиванов-Цодыкс әдімен жансыздандырғанда иненің ұшы қандай сүйекпен жылжып отырады? 1. қосаға сүйегінің жоғарғы тармағымен

 2. жамбас сүйегінің қанатының сыртқы бетімен

 3. жамбас сүйегінің қанатының ішкі бетімен+

 4. шонданай сүйектің ішкі бетімен

 5. сан сүйегінің ішкі бетімен

2. Школьников – Селиванов – Цодыкс әдісімен жансыздандыру қандай жағдайда жиі қолданылады?

 1. босану ауыр болғанда

 2. жүктілік токсикозында

 3. жатыр жүктілігінде

 4. жамбас сүйектерінің сынығында+

 5. жоғарыда айтылған барлық жағдайда

3. Қандай жамбас веналарының тромбозы мен тромбофлебиті жиі кездеседі?

 1. алдыңғы сегізкөз веналарының

 2. оң жақтағы париетальдық веналардың

 3. жамбастың сол жақтағы париетальдық веналарының

 4. жамбас ағзаларының веналық торының+

 5. жамбастың оң және сол жақ қабырғалық веналарының

4. Жатырдың жалпақ байламасы қай жазықтыққа бағытталған?

 1. горизонтальді жазықтыққа

 2. сагитальді жазықтыққа

 3. маңдай жазықтыққа+

 4. белгісіз жазықтыққа

 5. жатырдың жалпақ байламасы алдан артқа қарай және сыртқа қарай 45 бұрышқа бағытталған

5. Ішкі мықын артериясын байлағанда Купер инесін қай жағынан енгізеді?

 1. кез келген жағынан

 2. ішкі жағынан (ішкі мықын вена жағынан)+

 3. сырт жағынан

 4. сыртқы мықын артериясы жағынан

 5. жалпы мықын артериясы жағынан

6. Жамбастың шелді май кеңістіктері қандай бөлімдерге бөлінеді?

 1. беткей және терең

 2. қабырғалық және терең

 3. алдыңғы және артқы

 4. париетальді және висцеральді+

 5. латеральді және медиальді

7. Жамбастың пердеастылық қабаттағы шелді май кеңістіктерінің бөлімдері? 1. Қуықалдындағы+

 2. жатыр артындағы

 3. бүйрек артындағы

 4. тік ішек маңындағы

 5. жатыр маңындағы

8. Қуыққа тігіс салғанда шырышты қабатын алуға бола ма?

 1. иә, міндетті түрде

 2. мүлде болмайды+

 3. қуықты кескен тілім үлкен болған жағдайда шырышты қабаты тігіске аланады

 4. қуықтың жоғарғы жағында болатын дефектіні тіккенде шырышты қабат тігіске алынбайды

 5. денеге сіңіп кетпейтін тігіс салғанда шырышты қабат қосылып алынады

9. Несепағардың тарлығына байланысты қай жерлерінде тас тұрып қалады?

 1. қуықмаңы бөлігінде

 2. интрамуральдық бөлігінде+

 3. несепағардың қуыққа ашылған жерінде (шырышты бөлігінде)

 4. құрсақ бөлімінде

 5. жамбас бөлімінде

10. Несепағар кіші жамбасқа өткен кезде шекара сызығының қай жерін кесіп өтеді?

 1. ортаңғы және артқы үштен бірінен+

 2. ортасынан

 3. алдыңғы және ортаңғы үштен бірінен

 4. несепағар шекара сызығын кесіп өтуі әр түрлі

 5. алдыңғы үштен бір бөлігімен артқы екі үштен бір бөлігінің шекарасында

11. Ішкі мықын вена қай деңгейде пайда болады?

 1. жапқыш өзегінің кіре берісінде

 2. үлкен жапқыш тесіктің жоғарғы жиегінің деңгейінде

 3. үлкен жапқыш тесіктің төменгі жиегінің деңгейінде

 4. сегізкөз-мықын буыны деңгейінде+

 5. кіші шонданай тесіктің жоғарғы жиегінің деңгейінде

12. Аналық безінің шажырқайы жалпақ байламасының қай жапырақшасына бекітілген?

 1. алдыңғы

 2. артқы+

 3. үстіңгі

 4. төменгі

 5. сыртқы

13. Жамбастың қабырғалық кеңістігі жатыр маңындағы шелді май кеңістігімен тікелей байланысы бар ма?

 1. иә, тікелей байланысады +

 2. жоқ, тікелей байланыспайды

 3. жартылай байланысады

 4. кей кезде ғана байланысады

 5. толық байланыспайды

14. Несепағар жатырдың жалпақ байламның қай деңгейінде өтеді?

 1. байламның жоғарғы жағында

 2. байламның ортасында

 3. байламның жоғарғы және ортаңғы үштен бірінде

 4. байламның ортаңғы және төменгі үштен бірінде

 5. жатырдың жалпақ байламының негізінде+

15. Жатырдың жұмыр байламы қай өзектен өтеді?

 1. жапқыш өзектен

 2. сан өзегінен

 3. шап өзегінен+

 4. жыныстық өзектен

 5. альков өзегінен

4сабақ

 1. Расскажите топографию лимфатической системы, об особенностях движения лимфы.

 2. Опишите расположение основных групп лимфатических узлов.

 3. Дайте характеристику путям метастазирования.

 4. Расскажите о лимфатических узлах каждого органа таза.

 5. Расскажите, как найти различные группы лимфоузлов.

 6. Расскажите о технике удаления узлов. Показаниях.

 7. Дайте сравнительную оценку путей метастазирования различных органов таза.

Открытые тесты

1. Перечислите группы лимфатических узлов таза

2. Перечислите основные лимфатические цепочки

3. Какие органы таза дают метастазирование в ворота печени

4. Какой орган таза дает раннее метастазирование в регион нижней полой вены

5. Перечислите последовательно движение лимфы от мочевого пузыря

6. Перечислите последовательно движение лимфы от матки

7. Перечислите последовательно движение лимфы от яичников

8. Перечислите последовательно движение лимфы от разных отделов прямой кишки

9.Перечислите основные узлы, принимающие лимфу от таза, где они расположены, ориентиры их нахождения. От каких органов (кроме таза) там собирается лимфа

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет