“Коммуникативтік дағдылар ”бет1/4
Дата14.06.2016
өлшемі344 Kb.
#134478
  1   2   3   4


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАР, ПСИХОТЕРАПИЯ НЕГІЗДЕРІ, ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

БАҚЫЛАУ-БАҒАЛАУ ҚҰРАЛДАРЫ
Мамандық: 5В 110400 - "МПД"


“Коммуникативтік дағдылар ”

пәні бойынша білімдер, іскерліктер мен дағдыларды тексеруге арналған бақылау – бағалау құралдары.

КУРС:3
Құрастырушылар: А.О Құрбанова.

Алматы, 2012 ж

Коммуникативті дағдылар, психотерапия негізі, жалпы және медициналық психология кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілді.

«____»________2012ж. №_____ хаттама1.Адамның өз-өзін қоғамдық ортадағы өз орны мен мүмкіндіктерін бағалауы қалай аталады:

а. өзін-өзі бағалау

б. өзін-өзі тану

в. рефлексия

г. өзін-өзі реттеуд. өзіне -өзі көңілі толмау

2.Ассертивтілік дегеніміз, бұл:

 1. өз мүмкіндіктеріне сенімсіздік

 2. өз мүмкіндіктеріне сенімділік

 3. өзіне деген жоғары сенімділік

 4. тұлғаның әлеуметтік рөлі

 5. тұлғаның экспрессивтілігі

3.Қатты эмоциялық реакциямен жүретін және де барлық психикалық сенрпіністерді оятатын, қысқа уақыттық қатты жан толғанысы :

 1. дефект

 2. аффект

 3. префект

 4. эффект

 5. эйфория

4.Өз мүмкіндіктерін жоғары бағалау және басқаларды төмен бағалау мына адамдардың мінезіне сәйкес келеді:

 1. адекватты өзіндік бағалау

 2. өз-өзін төмен бағалау

 3. рефлексивті қабілеті дамыған

 4. сезімталдығы жоғары

 5. өзін-өзі жоғары бағалау

5.Адамдар мен топтар арасындағы қатынастарды орнату үшін қажет күрделі де, жан-жақты процесс:

 1. ойлау

 2. қарым-қатынас

 3. сана-сезім

 4. қабылдау

 5. түйсік

6.Өзін-өзі бағалау мен әлеуметтік статусын сақтап және оны жоғарылатуға көмектесетін жағдайға байланысты мінез-құлық:

 1. адекваттылық

 2. автономдылық

 3. ассертивтілік

 4. агрессивтік

 5. амбиваленттілік

7. Қарым-қатынастың коммуникативті жағы:

 1. резонерлік

 2. адамдар арасындағы ақпарат алмасу

 3. адамдардың бір-бірін қарым-қатынаста қабылдауы

 4. адамдар арасындағы қарым-қатынасты ұйымдастыру

 5. өзара түсіністікті қалыптастыру

8. Вербальды қарым-қатынасқа жатады:

 1. тіл

 2. такесика

 3. проксемика

 4. экстролингвистикалық факторлар

 5. кинесика

9. Қарым-қатынасқа түсуші адамнан алдау, жағымпаздану немесе шантаж арқылы пайдалы ақпарат алуды көздейтін қарым – қатынас:

 1. қарапайым қатынас

 2. қызметтік қарым-қатынас

 3. жоғары дәрежелі қатынас

 4. манипулятивті қатынас

 5. формальды - рөльдік қатынас

10. Қарым –қатынаста бір-бірін қабылдау процесі:

 1. қарым-қатынастың коммуникативті жағы

 2. қарым-қатынастың интерактивті жағы

 3. қарым-қатынастың перцептивтік жағы

 4. эмпатия

 5. рефлексия

11. Вербальды емес қарым-қатынасқа жатпайды:

 1. тіл

 2. ым-ишара

 3. мимика

 4. көздің визуальды ымдауы

 5. күлкі және жөтелу

12. Қарым-қатынасқа түсуші адамға ,вербальды және вербальды емес жауап беру:

 1. кері байланыс

 2. тыңдау

 3. рефлексия

 4. қайталау

 5. эмпатия

13.Қарым-қатынас кезіндегі адамдардың кеңістіктегі өзара байланысын зерттейді:

 1. кинесика

 2. проксемика

 3. такесика

 4. полисемика

 5. фонетика

14.Тактильді қабылдаумен ( әр түрлі байланыс – қол алысу, құшақтасу, сипау) байланысты вербальды емес коммуникация бұл:

 1. проксемика

 2. такесика

 3. экстралингвистикалық факторлар

 4. кинесика

 5. өзара қарым-қатынас

15.Өзі туралы ақпаратты вербальды және вербальды емес тәсілдермен аз уақытта, іс-әрекеттік және ұйымдастырылған процесстер арқылы көрсету бұл-

 1. бос ойларға берілу

 2. жеке тұлғаның имиджі

 3. самопрезентация

 4. рефлексия

 5. проекциялау

16.Жоспарланған тәртіп пен қарым-қатынасты өзгертуді қажет ететін жағдайда адамның өзгерте алмау қабілеті- бұл:

 1. қобалжу

 2. ұялшақтық

 3. тұйықтық

 4. ригидтілік

 5. ашықтық

17. Диологқа мына нәрсе тән емес:

 1. әңгімелесушінің эмоциялық жағдайына психологиялық икемделу

 2. әріптесінің жоспарына толық сену

 3. әріптесінің әңгімесін толықжоққа шығару

 4. эмпатия

 5. әріптесіңді тең және өз ойын айта алушы ретінде қабылдау

18.Сәтсіз коммуникацияның себебіне жатпайды:

 1. адамдар арасындағы нашар қарым – қатынастар

 2. әріптес жағынан қызығушылықтың және көңіл бөлудің болмауы

 3. әр түрлі әңгімелесушілердің әлеуметтік жағдайының тең келмеуі

 4. әңгімелесушілердің түрлі эмоциональды жағдайда болуы

 5. ақпарат алуға қызығушылық

19.Адамнаң басқа ортада болуға ұмтылуы – бұл:

 1. аффиляция

 2. аффект

 3. адекваттылық

 4. ассертивті

 5. аутентивті

20. Мимика, жест,пантомимика мына нәрсеге жатады:

 1. сөз арқылы қарым-қатынас

 2. кинесикаға

 3. такесикаға

 4. проксемикаға

 5. экстролингвистикалық қарым-қатынас тәсілдеріне

21. Қарым –қатынас – бұл:

 1. заттармен туындылар арасындағы заңды байланыстардың бейнеленуі

 2. адамдар арасындағы байланыстарды орнату және дамытудың күрделі және көп жақты процесі:

 3. ақпаратты есте сақтау және еске түсіру

 4. бос ойларға берілу

 5. тілдік белгілер жүйесі

22. Белгілі -бір бірлескен іс-әрекетті көздейтін адамдар әрекеті :

 1. қарым-қатынастың перцептивті жағы

 2. қарым-қатынастың интерактивті жағы

 3. қарым-қатынастың коммуникативті жағы

 4. қарым-қатынастың іскерлік деңгейі

 5. қарым-қатынастың рөлдік деңгейі

23. Қарым-қатынастың қызметіне не жатпайды ?

 1. әсер ету қызметі

 2. түсіну қызметі

 3. контактілік қызметі

 4. квадраттық қызметі

 5. қозғаушы қызметі

24.Мақсатқа жету жолындағы объективті бағындырылмайтын және субъективті абыржудағы бөгеттерден туындаған психикалық жағдай – бұл :

 1. аффект

 2. дисфория

 3. стресс

 4. фрустрация

 5. эйфория

25.Басқа адамдармен дос болуға, бірге өмір сүруге, бірлесіп жұмыс істеу мен қарым-қатынас жасауға деген қажеттілік :

 1. аффилияция мотиві

 2. қол жеткізу мотиві

 3. таным мотиві

 4. альтуризм

 5. эмпатия

26. Қарым – қатынастың экстралингвистикалық құралдарыга жатады:

 1. иновация, сөздің жоғарылығы,дауыстың тембрі

 2. мимика ,қтмыл дене қалпы

 3. қол алысу , сүйісу,арқа қағысу

 4. қарым-қатынас арақашықтығы

 5. визуальды контакт, контакттің дәлдігі

27.Тыңдаудың қателіктеріне жатпайды:

 1. айтушының әңгімесін бөлу

 2. асығыс қарсы ой айту

 3. асығыс қорытынды жасау

 4. сұралмаған кеңес

 5. кедергісіз тыңдау

28. Көп мөлшердегі энергия жұмсаумен байланысты тыңдау – бұл:

 1. тыңдай білу

 2. мән жағдайды есіне сақтау үшін тыңдау

 3. түсіну үшін тыңдау

 4. басқаға көмектесу үшін тыңдау ( эмпатиялық тыңдау)

 5. ақпаратты бағалап және талдау үшін тыңдау

29. Информацияны беруші адам ,-ол:

 1. рецепиент

 2. оппонент

 3. коммуникатор

 4. әңгімелесуші

 5. перцепиент

30. Айтылып жатқан ақпаратты есту арқылы қабылдау:

 1. оқу

 2. хат

 3. тыңдау

 4. сөйлеу

 5. сендіру

31. Эффективті тыңдау адамда төрт ментальды іс-әрекеттің болуын болжайды,төмендегіні санамағанда:

 1. зейін салу

 2. тыңдау қабілеті

 3. түсіну қабілеті

 4. есте сақтау қабілеті

 5. конформдылық

32. Тыңдаудың кемшілігі дегеніміз:

 1. ақпаратты қабылдағанда айтылып жатқан сөздің ( деятельность) дыбысталуы маңызды болып табылады

 2. ақпаратты түсіну қабілеті

 3. ақпаратты талдау қабілеті

 4. ақпаратты айту қабілеті

 5. сөйлеушігің жай күйін эмоциональды түсіну қабілеті

33.Эффективті тыңдауға қандай фактор әсер етпейді :

 1. тыңдаушының сөйлеушіге деген көз – қарасы

 2. тыңдаушының ақпаратқа деген қызығушылығы

 3. тыңдаушының шешендік қабілеті

 4. тыңдаушының эмоциональды қалпы

 5. тыңдаушының мотивациясы

34. Эмпатиялық тыңдау,- бұл :

 1. Сөйлеушінің қалпын эмоциональдық тұрғыда түсінуінің талап етпейтін тыңдау

 2. ақпаратты бағалай және талдай алуды талап ететін тыңдау

 3. ақпаратты нақты есіне сақтай алуды талап ететін тыңдау

 4. ақпаратты түсінуді қажет ететін тыңдау

 5. тыңдай білу қабілеті

35. Тыңдау қабілетін арттыру үшін қажет емес:

 1. зейін сала алу

 2. ақпаратты конспекттей білу

 3. ақпаратты анализдей ала білу

 4. критикалық тұрғыда тыңдай білу

 5. өз уайымына кіріп кету

36. Екі адамның сөйлесуі кезінде сөздермен алмасып рөль ауысып тұру бұл:

 1. эпилог

 2. монолог

 3. диалог

 4. пролог

 5. полилог

37.Диалогқа тән:

 1. бір сөйлеушінің тоқтамай сөйлеуі

 2. үндемей қалу аяқталмай қалған ойлар

 3. ойды жүйелі түрде жеткізу

 4. белгілі- бір тақырыпта ғана сөйлесу

 5. нақты факты бар материалды ғана қолдану

38. Қарым – қатынас кезіндегі адамның психикалық күйін жеткізетін бет -әлпет көрінісі :

 1. жест

 2. келбет

 3. мимика

 4. дене қалпы

 5. мінез-құлық сипаты

39.Техникалық құралдыр немесе заттар арқылы жүзеге асатын қарым-қатынас:

 1. тікелей қарым-қатынас

 2. жанама қарым-қатынас

 3. қысқа мерзімді қарым-қатынас

 4. ұзаққа созылатын қарым-қатынас

 5. жабық қарым-қатынас

40.Адамның өзіне, басқаларға , қоршаған ортасына деген көз-қарасы мына нәрсе арқылы анықталады:

 1. қатынас

 2. бейнелеу

 3. қарым-қатынас жасау

 4. жалпылау

 5. ашықтық

41. Адамдардың тұлғалық қасиеттеріне орай сәйкес болып келуі, оларға бірлескен іс - әрекетті сәтті орындауға көмектеседі – бұл сәйкеетік қалай аталады ?

 1. әлеуметтік –идеологиялық

 2. физикалық

 3. әлеуметтік-психологиялық

 4. психофизиологиялық

 5. генетикалық

42. Эффективті қарым – қатынасқа тән:

 1. біржақты

 2. тақырыптан ауытқу

 3. қызығушылықтың болмауы

 4. негізсіз сөйлеу

 5. дәлел келтіру

43.Адамның ойлары мен қызығушылықтарының, сезім – күйлерінің көбіне сыртқа шығарылмай өз ішкі әлеміне , яғни өзіне бағытталуы:

 1. интуиция

 2. интеллект

 3. интроверттілік

 4. инстинкт

 5. инсайт

44. Қоғамда белгілі – бір орынға не адамның әдеттегі әрекетін сипаттайтын мінез – құлық ережелері мен нормаларының жиынтығы :

 1. этика

 2. әлеуметтену

 3. әлеуметтік статус

 4. имидж

 5. әлеуметтік рөл

45.Басқа адамдардың жағдайын терең түсініп көмек көрсетуге, жылылық танытуға деген қабілеттілік,:

 1. экспрессия

 2. эмпатия

 3. симпатия

 4. экстроверсия

 5. интроверсия

46.Ақпаратты идея, сезімдер түрінде кері трансформациялау (ауыстыру) процесі:

 1. ес

 2. денотация

 3. декодирования

 4. ішкі ағзалар

 5. зейін

47.Әлеуметтік құндылықтардың ,көз-қарастар мен идеялық ой – пікірлердің ортақ , ұқсас болып келуі қандай сәйкестілікке жатады:

 1. психофизиологиялық

 2. дене бітімдік

 3. әлеуметтік – идеологиялық

 4. әлеуметтік – психологиялық

 5. әлеуметтік

48.Дауыс ырғағының, темпі менқаттылығының, биіктігінің бір қалыпты тұрақтылығының салдарынан, сөздер мен фразаларды ажырату қиынға түседі – бұл :

 1. ритмділік

 2. монотондылық ( бірсарындылық )

 3. полифония

 4. фонация

 5. тембр

49. Бет-әлпет көрінісі бұл :

 1. алынған ақпаратты таңдай отырып бейнелеу

 2. адамның эмоциялы күйін немесе алынған ақпаратқа жауап қайтаруды жеткізетін бет- әлпет бұлшықеттерінің қозғалысы:

 3. ойлар мен сезімдерді дыбыстар мен әрекет арқылы беру

 4. ақпаратты сақтау немесе жеткізу

 5. алынған ақпаратты тыңдай отырып бейнелеу

50. Белгілі – бір істе жетістікке жеткізумен байланысты, нақты іс - әрекетке жүзеге асатын қарым – қатынас:

а) тұлғалық қарым – қатынас

б) манипуляцялық қарым – қатынас

в) формальді-рөльдік қарым – қатынасг) іскери қарым – қатынас

д) қарапайым қарым – қатынас51. Мәселені шешуде екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы келіспеушіліктер мен қайшылықтардың ушығуы:

 1. инцидент

 2. проблема

 3. агрессивті әрекет

 4. қақтығыс

 5. фрустрация

52.Әлеуметтік – пихологиялық рефлексия – бұл :

 1. аффективті күй

 2. перцептивті іс-әрекеттің бұзылысы

 3. Адамның өзінің басқаларды қалай қабылдап бағалайтынын түсіну

 4. бейімделу

 5. апперцепция

53. Жағымсыз нәтижелерге әкелетін қақтығыстар :

 1. конструктивті қақтығыс

 2. қақтығыстың сөнуі

 3. қақтығыстың ушығуы

 4. деструктивті қақтығыс

 5. қақтығыс жағдайлары

54. Келіспеушілік бір – біріне өзара жол беріп, ұзақ уақыт бойы жүргізілетін және бірнеше кезеңдерден тұратын , бірақ іске пайдасы бар реттеу:

 1. бірлесіп еңбек ету

 2. бейімделу

 3. игнорирование

 4. компенсация

 5. компромисс

57. Қақтығысқа адамдардың қатысуы белгісіне сәйкес келмейтін қақтығыс түрі .

 1. ішкі қақтығыс

 2. тұлға аралық

 3. тап аралық

 4. өндірістік

 5. мемлекет аралық

58. Ішкі сезім күйлер сыртқы бет – бейнеге сәйкес келуі :

 1. үйлеспеушілік

 2. конгруэнттілік

 3. тұтастылық

 4. коммуникативті тәсілдер

 5. жағдайды басару тәсілі

59. Жиналыстар, дәрістер мен басқа мәдени шаралар барысындағы қарым – қатынасқа түсушілер арасындағы қашықтық 4 метрден аса болады, бұл қай зона :

 1. әлеуметтік

 2. көпшілік

 3. жеке

 4. интимдік

 5. тұлғааралық қатынас

60. Адамдардың немесе топтың пікірін, қандайда бір нәрсеге қатынасын көз қарасын, ниеттерімен шешімдерін өзгерту мақсатында саналы , дәлелді түрде әсер ету:

 1. қинау

 2. сендіру

 3. психологиялық жұғу

 4. есту

 5. ояту

61. Коммуникативті дағдылар –

1. науқастың дәрігерге қанағаттануы;2. науқас пен дәрігердің аралығындағы қарым – қатынасты үйрету;

3. дәрігердің науқасқа деген жауапкершілігі;

4. дәрігер мен науқас аралығындағы коп флиат;

5. әр түрлі мамндамен ара қатынасының жалпы принциптерін дәрігердің білуі;62. Интервью дегеніміз -

1. дәрігер мен нақас арасындағы қарым – қатынас туралы ережелер;

2. әр түрлі мамандамен ара қатынасының жалпы принциптерін дәрігердің білуі;

3. дәрігер мен науқас арасындағы қарым – қатынасты үйрету;4. аурудың шығу себебін, басталған мерзімі туралы қысқаша сұрақ, анкета;

5. науқас пен психологиялық қарым – қатынас орнату;63. Дәрігер беделіне жеке мән берген ежелгі дәуір медицинасының негізін қолдаушы:

1. Әбу Әли иб Сина;2. Гиппократ;

3. Әбу насыр әл – Фараби;

4. Гегель;

5. И. Бенталь64. Дәрігер мен науқастың бірінші кездесуінен басталады:

1. диагностикалық әңгімелесу

2. терапевтикалық әңгімелесу;

3. диагностикалық және терапевтикалық әңгімелесу;

4. дагноз қою;

5. науқастың қажеттіліктерін қамтамасыз ету;

65. Хирургия саласында қанша бұлжымас заң бар:

1. 3


2. 4

3. 2

4. 1


5. 5

66. Дәрігер дегеніміз кім?

1. адамдар;

2. мамандар;

3. медициналық және ветеринариялық жоғарғы білімді маман;

4. емші


5. орта білімді, мамндандырылған медицина қызметкері:

67. Дәрігердің негізгі міндеті?

1. халықтың денсаулығын сақтауда адәл ниетпен қызмет ету;

2. дәрігер құпиясын сақтау;

3. науқас адам алдында коммуникативтік дағдыларын дұрыс қолдану;

4. науқасты мүмкіндігі барыншы тез жазылуына қызмет көрсету;

5. барлығы дұрыс.

68. Медицина қызметкерлері құқық бұзған жағдайда:

1. әкімшілік жазаға;

2. қудалауға;

3. жұмыстан босатыуға;4. әкімшілік және заңға сәйкес қылмыстық жауапкершілікке;

5. ҚР заңдары бойынша қылмыстық жауапкершілікке.69. Дәрігер науқастан анкеталық деректерді қай кезде жинайды:

1. емделіп болған соң;

2. емделу барысында;

3. науқастың шешімінен соң;4. ең алғаш келгенде;

5. процедуралық емдеу ісін жүргізген соң.70. Науқасқа дәрі – дәрмек берместен бұрын қандай іс - әрекет жасалады?

1. науқас шағымын айтады;2. препаратқа қарсы әсері бар немесе жоғы анықталады;

3. процедуралық емдеуісі жүргізіледі;

4. диагноз қойылады;

5. ауруханаға жатқызылады.71. Науқасқа не істеу керек екендігін ғана үйрететін дәрігер?

1. белсенді;

2. белсенді емес;

3. информативті;

4. интерпрестивті;

5. дұрыс жауап жоқ.

72. Вербальды емес коммуникацияның неше түрі бар?

1. бес;


2. екі;

3. алты;


4. үш;

5. төрт.

73. Пациенттер мінез – құлықтарына қарап бірнеше түрге бөлінеді. Соның ішінде уайымшыл науқас:

1. сангвиник;

2. холерик;

3. меланхолик;

4. флегматик;

5. дұрыс жауабы жоқ.

74. Дәрігер науқасқа не керек екендігін немесе не істеу керек екендігін ғана үйретеді. Пациент оның ойынсыз ештеңе қабылдай алмайды. Бұл қай типтегі дәрігер?

1. адекватты;2. информативті;

3. активті;

4. белсенді емес;

5. немқұрайлы.75. Компетенттіліктің барлық түрдегі табыстарына жатпайды:

1. коммуникативті;

2. интерактивті;

3. перспективті;4. кәсіби;

5. дұрыс жауабы жоқ.76. Коммуникативті мәдениетке жатқызуға болмайды?

1. шығармашылық ойлау;

2. сөйлеу мәдениеті;

3. жестер мен қимыл арқылы;4. дәрігер пациентке өз осалдығын білдіру;

5. дұрыс жауабы жоқ.77. Вербальді коммуникацияға жатады?

1. кинесика;

2. парамингвестика;

3. проксемика;

4. коммуникатордың аррецепинтті ұғынуы;

5. визуальды қатынас.

78. Кәсіби деформацияның тұлғада қанша түрі қарастырылады?

1. 1


2. 3

3. 6

4. 4


5. 2

79. Кәсіби деформация қандай тұлғада болады:

1. жас табиғи дарындылығына байланысты;

2. кез – келген кешенді жұмысты орындау;

3. кәсіптік қалыптасқаннан кейін барысында;

4. жүйелі түрде кәсіби біліктілікті жоғарылатуы;

5. жүре пайда болады.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет